КНД 41-00032626-00-316-98

КНД 41-00032626-00-316-98 Галузева система управління безпекою руху на транспорті підприємств і організацій Держкомгеології України. Методичні вказівки

КЕРІВНИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ                                  К Н Д 41-00032626-00-316-98 Галузева система  управління безпекою руху на транспорті  підприємств і організацій Держкомгеології України МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО Чернігівським відділенням УкрДГРІ відповідно до статті 11 Закону України "Про дорожній рух" та постанов Кабінету Міністрів України на розвиток цього закону ВНЕСЕНО Відділом науки та проблемних питань охорони праці Держкомгеології України 2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держкомгеології України від 01 09 98 № 129 3. ЗАМІСТЬ ГСУБР затвердженої 18 12 95р 4. РОЗРОБНИКИ С. І. Горбач - керівник розробки В. В. Богуславець - провідний інженер ДМП ЧВ УкрДГРІ  Б А Холодних - Інженер ДМБ ЧВ УкрДГРІ  В В Ковшик - Інженер з безпеки руху і категорії ДГП «Укргеофізика» 5. УЗГОДЖЕНО ГУ ДАІ МВС України лист від 13.08.98р № 4/3365 ЗМІСТ 1 Галузь використання 2 Нормативні посилання 3 Основні положення 4 Організація оперативного контролю по забезпеченню безпеки руху 5 Основні завдання управління безпекою руху та організація роботи по їх реалізації 6 Обов'язки права та відповідальність керівників спеціалістів та службовці по забезпеченню безпеки руху 7 Професійна підготовка підвищення кваліфікації перепідготовка та пропаганда питань з безпеки руху 8 Формування інформації з безпеки руху 9 Порядок службового розслідування і розбору дорожньо-транспортних пригод 10 Облік і звітність дорожньо-транспортних пригод та порушень водіями Правил дорожнього руху 11 Планування робіт з безпеки руху 12 Порядок прийому стажування проведення інструктажів та допуску водіїв до керування транспортними засобами . 13 Заохочення працівників автогосподарств експедицій і партій за безаварійну роботу. 14 Перелік обов'язкової документації з безпеки руху для геологічних управлінь підприємств і організацій Держкомгеології України  15 Список скорочень та їх значення Додаток А Рекомендації з розробки посадових інструкцій І-ІУ рівнів управління безпекою руху ....... ..  Додаток Б Перелік основних обов'язків посадових осіб по забезпеченню безаварійної експлуатації транспортних засобів Додаток В Положення про службу безпеки дорожнього руху Державного Комітету України по геології і використанню надр / Держкомгеології України / . Додаток Г Положення про комісію з безпеки руху підприємств і організацій Держкомгеології України . . ...... Додаток Д Інструкція про Порядок контролю за дотриманням водіями правил безпеки дорожнього руху. . . Додаток Ж  Інструкція з безпечного перевезення людей вахтовим транспортом підприємств і організацій Держкомгеології України Додаток 3 Правила по забезпеченню безпеки автобусних перевезень організованих груп дітей Додаток І Методичні рекомендації підвищення кваліфікації і професійної майстерності водіїв по забезпеченню безпечного дорожнього руху............. Додаток К Положення про медичне забезпечення автомобільних  перевезень Визначення стану сп"яніння п.5. Додаток Л Інструкція з перевезення великогабаритних та важковагових вантажів автомобільним транспортом підприємств та організацій Держкомгеології України Додаток М Методичні рекомендації працівникам ДАІ по контролю за перевезенням великовагових та великогабаритних вантажів автотранспортом ................................................................................................. Додаток Н Інструкція з використання і оснащення спеціального автомобіля «БЕЗПЕКА РУХУ» або іншого автомобіля призначеного для проведення профілактичних робіт з безпеки руху на лінії Список використаної літератури Ключові слова   Чинний від 01.01.99р. 1 Галузь використання Галузева система управління безпекою руху на транспорті підприємств і організацій Держкомгеології України /ГСУБР/ містить Положення методичні вказівки та інструкції які регламентують методику організацію і напрямки діяльності підприємств та організацій по забезпеченню безпеки перевезення пасажирів і вантажів а також обов'язки права та відповідальність посадових осіб з цього питання і є складовою частиною «Системи Управління охороною праці». Вимоги цього документу є обов'язковими для підприємств та організацій які підпорядковані Держкомгеології України а також можуть використовуватися на добровільних засадах іншими суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності які виконують перевезення пасажирів і вантажів в геологічній сфері діяльності. 2 Нормативні посилання У цьому документі наведено посилання на такі стандарти: ГОСТ 10807-71 Обмеження вантажу; ГОСТ 8769-79 Прилади зовнішні світлові автомобілів автобусів тролейбусів тракторів причепів і напівпричепів; ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови викладу оформлення та змісту стандартів; ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым стандартам. 3 Основні положення 3.1 Галузева система управління безпекою руху на транспорті підприємств та організацій /ГСУБР/ Державного Комітету України по геології і використанню надр /Держкомгеології України/ передбачає комплекс організаційних технічних економічних соціальних і правових заходів спрямованих на забезпечення безпеки перевезень пасажирів і вантажів. 3.2 Основними завданнями ГСУБР є підвищення рівня організації і виконання профілактичних заходів по попередженню дорожньо-транспортних пригод /ДТП/. Це завдання здійснюється шляхом аналізу порушень ПДР та обставин виникнення ДТП розробкою на цій основі профілактичних заходів оцінкою іх ефективності контролем відповідних підрозділів та відповідальних осіб за виконанням встановлених вимог направлених на забезпечення безпеки руху. 3.3 Нормативно-правовою основою ГСУБР є Конституція України Закони України: «Про охорону праці» «Про дорожній рух» «Про підприємства в Україні» рішення Кабінету Міністрів України чинні нормативні інструктивні та галузеві документи з безпеки руху. 3.4 Приведені в додатках А-М нормативні документи є базовою частиною ГСУБР. 3.5 Керівники всіх рівнів управління у відповідності з посадовими обов'язками вирішують виробничі завдання перевезень пасажирів і вантажів у комплексі з безпекою руху і несуть повну відповідальність за інженерне кадрове і матеріально-технічне забезпечення по запобіганню аварійності на транспорті а безпосередні виконавці робіт - за дотримання встановлених технологій регламентів чинних інструкцій та посадових обов'язків. 3.6 Організаційна структура ГСУБР визначається складом підрозділів /експедицій партій автогосподарств/ на підприємствах і в організаціях Держкомгеології України розподілом між ними функцій по забезпеченню безпеки руху. 3.7 Загальний контроль ГСУБР а також координацію діяльності всіх служб у цьому напрямку здійснює апарат управління Держкомгеології України /п'ятий рівень/. 4. Організація оперативного контролю по забезпеченню безпеки руху 4.1 Оперативний контроль передбачає з'ясування стану по забезпеченню безпеки руху на об'єктах робіт у польових загонах партіях автогосподарствах автоколонах геологічних підприємств та організацій. Результати контролю оформляються записами в журналі з безпеки руху актами із зазначенням про усунення недоліків. 4.2 Ефективність оперативного контролю роботи з безпеки руху забезпечується особистою участю в його здійсненні керівників усіх рівнів. 4.3 Підставою для проведення перевірки в геологічних структурних підрозділах є план роботи служби безпеки руху або вказівка керівника. При розслідуванні ДТП проводиться позапланова перевірка стану роботи по забезпеченню безпеки руху. 4.4 Оперативний контроль роботи по забезпеченню безпеки руху здійснюється на п'яти рівнях. І рівень - безпосередній керівник робіт майстер начальник зміни механік начальник загону геофізик-оператор диспетчер щоденно контролює: - стан здоров'я водіїв перед виїздом на лінію; - технічний стан вузлів і агрегатів які впливають на безпеку руху; - якість технічного обслуговування і ремонту транспортного засобу; - наявність посвідчення на право управління транспортними засобами інструменту знаків аварійної зупинки аптечок вогнегасників; - правильність оформлення транспортної документації і т.ін.: При виявленні в процесі огляду порушень вживаються заходи щодо їх усунення. II рівень - начальник партії автоколони автоцеху автодільниці інженер з безпеки руху разом з представником профспілки щотижня перевіряють стан роботи по забезпеченню безпеки руху при цьому особливу увагу звертають на: - якість і ефективність роботи І рівня; - технічний стан рухомого складу; - дотримання графіку технічних обслуговувань і ремонтів; - проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв перед виїздом на лінію; - зберігання автомобілів на дільницях робіт; - контроль автомобілів на лінії; - стан трудової дисципліни перепідготовки водіїв тощо; - наявність та правильність оформлення документації з безпеки руху; Про результати перевірки робиться запис у журналі з безпеки руху. III рівень - керівник /його заступники/ експедиції АТП спеціалісти відділів і служб разом з представниками комітету профспілки один раз на квартал перевіряють роботу по забезпеченню безпеки руху звертаючи особливу увагу на: - якість і ефективність роботи П-го і 1-го рівнів; - стан перепідготовки стажування та інструктажів водіїв; - виконання планів робіт з безпеки руху та графіків перевірки використання транспорту; - наявність посадових інструкцій ІТП по забезпеченню безпеки руху та їх виконання; - виконання постанов розпоряджень наказів та заходів по забезпеченню безпеки руху; - розгляд і впровадження передового досвіду роботи по забезпеченню безпеки руху і т.ін.; За наслідками перевірки складається акт з висновками та пропозиціями спрямованими на усунення виявлених недоліків. На нараді при керівнику структурного підрозділу спільно з представниками комітету профспілки один раз на квартал розглядається стан роботи по забезпеченню безпеки руху приймаються рішення щодо поліпшення цієї роботи. IV рівень - керівник /його заступники/ геологічного підприємства організації безпосередньо підпорядкованих Держкомгеології України спільно з представниками комітету профспілки не рідше одного разу на півріччя згідно з графіком проводить перевірку роботи по забезпеченню безпеки руху в експедиціях та інших структурних підрозділах. Особлива увага при цьому звертається на якість і ефективність роботи ІП-го П-го і 1-го рівнів виконання планових заходів постанов директивних органів вказівок і наказів вищестоячих організацій з питань безпеки руху. Результати перевірок оформляються актами і розглядаються /не рідше одного разу на півріччя/ на нараді керівників структурних підрозділів де приймаються заходи щодо поліпшення цієї роботи. V рівень - апарат управління Держкомгеології України та ЦК профспілки не рідше одного разу на рік проводять перевірки стану роботи по організації забезпечення безпеки руху на транспорті підприємств та інших структурних підрозділів галузі. Особлива увага при перевірках звертається на ефективність робота виконання відповідними службами нормативних документів постанов наказів вказівок та заходів по забезпеченню безпеки руху. 4.5 Керівники Ш - IV рівнів виходячи із специфіки виробництва структури підприємства функцій підлеглих підрозділів визначають наказом для кожного з них його належність до означеного рівня управління безпекою руху. Якщо структурна будова організації чи підприємства виключає який-небудь із рівнів управління безпекою руху керівник рівня встановлює порядок виконання функцій відсутнього рівня. 4.6 Керівники підприємств 111-1У рівнів управління забезпечують чіткий розподіл обов'язків між керівними працівниками встановлюють завдання і функціональні зв'язки підрозділів і служб включаючи весь комплекс завдань з безпеки руху які визначаються положеннями про служби і підрозділи і конкретизуються в посадових інструкціях керівних працівників включаючи керівників робочої ланки і посадових обов'язках інженерно-технічних працівників та службовців і при необхідності корегуються. 5 Основні завдання управління безпекою руху та організація роботи по їх реалізації 5.1 Управління безпекою руху передбачає вирішення таких завдань: 5.1.1 Планування заходів з безпеки руху. 5.1.2 Профвідбір професійна підготовка підвищення кваліфікації пропаганда питань з безпеки руху. 5.1.3 Забезпечення раціональних режимів праці та відпочинку працюючих. 5.1.4 Розслідування і облік дорожньо-транспортних пригод. 5.1.5 Стимулювання роботи з безпеки руху. 5.2 Організація роботи щодо реалізації положень і вимог ГСУБР полягає в : 5.2.1 Розробці положень про служби та підрозділи до яких включаються всі завдання з безпеки руху у відповідності з напрямками їх діяльності. 5.2.2 Розподілі обов'язків щодо виконання конкретних завдань з безпеки руху між керівними працівниками спеціалістами робітниками і службовцями діяльність яких пов'язана з експлуатацією транспорту. 5.2.3 Розробці посадових інструкцій. 5.2.4 Визначенні порядку проведення всіх видів робіт з безпеки руху контролю оцінки і оперативного забезпечення безпеки руху перевірки виконання технологічних регламентів посадових обов'язків заходів наказів і розпоряджень. 6 Обов'язки права та відповідальність керівників спеціалістів та службовців по забезпеченню безпеки руху 6.1 Обов'язки: 6.1.1 Керівник підприємства повинен забезпечити між керівними працівниками чіткий розподіл обов'язків щодо забезпечення безпеки руху з повним охопленням всіх напрямків діяльності підпорядкованих підрозділів. Розподіл обов'язків оформляється наказом. 6.1.2 Керівник підприємства визначає порядок контролю за повнотою виконання вимог посадових інструкцій положень про підрозділи та служби на своєму і нижчих рівнях управління. Виконання цієї вимоги є обов'язковою умовою ефективного функціонування ГСУБР. 6.2 Права: 6.2.1 Керівники підприємств та їх структурних підрозділів мають право в межах своєї компетенції: - вживати заходи впливу /в т.ч. економічні/ а також звільняти чи усувати від займаної посади керівників підлеглих структурних підрозділів інших посадових осіб та робітників /водіїв/ за невиконання обов'язків щодо забезпечення умов безпеки руху відповідно до чинного законодавства; - вирішувати питання заохочення передових колективів та працівників які забезпечують безпеку перевезень пасажирів і вантажів; 6.2.2 Керівники структурних підрозділів і служб провідні спеціалісти /інженери механіки технологи геологи майстри/ в межах своїх посадових обов'язків мають право: - забороняти експлуатацію транспорту який не відповідає вимогам безпеки руху; - давати підлеглим їм працівникам обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень правил і норм з безпеки руху технології та порядку проведення робіт; -усувати від роботи осіб які допускають порушення встановленого технологічного порядку перевезень і вимог безпеки руху; -вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи з безпеки руху; 6.3 Відповідальність: 6.3.1 Працівники винні в порушенні законодавчих та інших нормативних актів з безпеки руху притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством. 7 Професійна підготовка підвищення кваліфікації перепідготовка та пропаганда питань з безпеки руху 7.1 Професійна підготовка підвищення кваліфікації та перепідготовка водіїв здійснюються у відповідності з діючими нормативними документами. 7.2 Навчання працівників методам безпеки руху передбачає проведення: - інструктажів з безпеки руху вступний передрейсовий квартальний спеціальний ; - занять з відпрацюванням практичних навиків з безпеки руху; - опрацювання в колективах матеріалів інформаційних бюлетнів про аварії та ДТП які мали місце на підприємствах галузі; Примітка: Методичні рекомендації підвищення кваліфікації і професійної майстерності водіїв приведені в додатку Л. 8 Формування інформації з безпеки руху 8.1 Формування інформації в підрозділах І - П рівнів здійснюється безпосередніми керівниками цих рівнів в робочому порядку на підприємствах Ш - V рівнів - службами визначеними керівником. 8.2 Інформація що передається з І на П рівень: 8.2.1 Вимоги - заявки на матеріальні і трудові ресурси необхідні для усунення порушень з безпеки руху які неможливо ліквідувати силами цього підрозділу. 8.2.2 Термінові повідомлення про ДТП та порушення правил дорожнього руху. 8.3 Інформація що передається з П на III рівень: 8.3.1 Вимоги - заявки на матеріальні і трудові ресурси необхідні для усунення порушень з безпеки руху які не можуть бути ліквідовані силами персоналу П рівня. 8.4 Інформація що передається з III на IV рівень: 8.4.1 Вимоги - заявки на матеріальні та людські ресурси необхідні для усунення порушень з безпеки руху які неможливо ліквідувати силами III рівня. 8.4.2 Термінові повідомлення про аварії та ДТП на транспорті. Примітка: Підприємства IV рівня подають до Держкомгеології оперативну інформацію та звітність за встановленими формами /розділ 10/ в зазначені терміни. 9 Порядок службового розслідування і розбору дорожньо-транспортних пригод 9.1 Загальні положення 9.1.1 Службовому розслідуванню піддягають усі ДТП з участю рухомого складу підприємств та організацій Держкомгеології України. 9.1.2 Мета проведення службового розслідування полягає у виявленні організаційно-технічних інженерно-економічних та інших недоліків що стали причиною ДТП або сприяли їх скоєнню і встановленні відповідальних осіб що порушили свої службові обов'язки. 9.1.3 Результати службового розслідування ДТП служать основою для розробки заходів по попередженню аварійності. 9.1.4 Службове розслідування проводиться у взаємодії з працівниками органів дізнання експертизи ДАІ організацій що відповідають за стан шляхів та дорожніх споруд. 9.2 Службове розслідування проводиться комісією під головуванням: 9.2.1 Керівника автогосподарства експедиції - усіх ДТП з рухомим складом підприємства протягом 3 діб. 9.2.2 Керівника ДТП організації або особи ним для цього уповноваженої ДТП при яких одна особа загинула або дві і більше травмовано а також здійснених водіями у нетверезому стані на залізничних переїздах і на технічно несправному транспорті - протягом 5 діб. 9.2.3 Заступника голови Держкомгеології України або особи на те уповноваженої - ДТП з більш тяжкими наслідками. 9.2.4 Якщо виникнення ДТП пов'язане з незадовільним станом і облаштуванням автомобільних доріг які не відповідають вимогам діючих нормативних документів для участі в службовому розслідуванні запрошуються: -керівник дорожньо-транспортної дільниці на якій трапилась ДТП а при загибелі одного або одержанні тілесних пошкоджень двома особами більше - керівник вищестоячого господарського органу до складу якої входить організація що обслуговує дорогу. 9.2.5 Після закінчення службового розслідування ДТП складається акт службового розслідування /форма № 9/1/ який надсилається до вищестоячої організації з додатком наступних документів: - схема ДТП; - список потерпілих /загиблих поранених/ з зазначенням прізвища імені по-батькові року народження місця роботи і займаної посади місця проживання лікувального закладу до якого доставлений діагноз сімейне становище і склад сім'ї; 9.3. Порядок службового розслідування ДТП: 9.3.1 Черговий /диспетчер/ по підприємству організації отримавши повідомлення про ДТП негайно доповідає про неї керівнику підприємства організації службі безпеки руху. Якщо повідомлення про ДТП одержано неї від працівників Державтоінспекції той хто отримав повідомлення негайно доводить його до відома органів ДАІ. 9.3.2 Керівник автогосподарства експедиції партії отримавши повідомлення про ДТП при якій потерпши люди а також про пригоду вчинену водієм у нетверезому стані на технічно несправному транспорті на залізничному переїзді при перевезенні дітей зобов'язаний негайної повідомити про ДТП керівництво вищестоячої організації і разом з працівни-ком служби безпеки руху виїхати на місце пригоди для проведення службового розслідування. 9.3.3 Не пізніше 10 годин після пригоди незалежно від ступеня вини водія керівник автогосподарства експедиції надає до вищестоячоі організації донесення згідно з формою 9/2. 9.3.4 Керівник підприємства організації отримавши повідомлення про ДТП при якій загинула одна і більше осіб або одержали тілесні пошкодження дві і більше а також про пригоду вчинену водієм у нетверезому стані на технічно несправному транспорті на залізничному переїзді при перевезенні дітей негайно повідомляє про це в Держкомгеології України після чого сам або уповноважена ним особа виїздить на місце ДТП для проведення службового розслідування. 9.3.5 Посадові особи які прибули на місце ДТП раніше представників ДАІ повинні надати допомогу потерпілим доставити їх до найближчого медичного закладу організувати охорону місця пригоди транспортного засобу і вантажу вжити заходів для виявлення свідків і попередження повторної ДТП. Якщо рух інших транспортних засобів неможливий звільнити проїзну частину попередньо зафіксувавши розташування транспортних засобів і об'єктів що стосуються ДТП. 9.3.6 В ході службового розслідування пригоди з дозволу працівників органів які проводять дізнання або слідство необхідно: 9.3.6.1 Оглянути місце пригоди і транспортні засоби зокрема: - розташування транспортних засобів сліди їх руху гальмування і волочіння траєкторію і характер цих слідів предмети що знаходяться на ділянці пригоди - деталі автомобілів осколки скла плями мастила води електроліту гальмівної рідини рештки грунту що осипалися сліди ніг пошкодження та різні сліди на машинах - все це має бути ретельно зафіксовано на схемі ДТП; 9.3.6.2 При необхідності сфотографувати загальний вигляд місця ДТП транспортні засоби сліди гальмування а також об'єкти які могли вплинути на виникнення пригоди; уточнити небхідні дат водіїв та інших осіб пояснення яких можуть мати значення для конкретизації обставин ДТП. 9.3.6.3 3 дозволу працівників дізнання або слідства ознайомитися з протоколом огляду та схемою місця ДТП /зняти копії/ перевірити у водія причетного до пригоди наявність посвідчення на право управління транспортним засобом свідоцтво реєстрації транспортного засобу подорожній лист товарно-транспортні документи на вантаж що перевозився. 9.3.6.4 Встановити дату час і місце ДТП /вулицю район дорогу/ категорію дороги у випадках коли пригода повязана з незадовільними дорожніми умовами - організацію що експлуатує дорогу; марку і державний номер транспортного засобу його технічний стан; кількість загиблих і поранених /водіїв пасажирів пішоходів та ін./ пошкодження транспортного засобу і вантажу; основні дані водія - прізвище ім'я по-батькові; категорію ТЗ на управління яким видано посвідчення; стан водія - здоровий хворий тверезий втомлений; на якій годині роботи трапилась ДТП; погодні установи /дощ сніг туман та ін. умови видимості /ступінь освітлення дороги відстань видимості/ час доби /темний світлину; дорожні умови /характеристика покриття стан проїзної частини підйом спуск закруглення дороги наявність дорожніх знаків сигналів розмітки/; очевидці причини ДТП. 9.3.6.5 Вивчити причини скоєння ДТП оцінити дії водія та їх відповідність ПДР. Виявити осіб які порушили вимоги правил інструкцій наказів що й зумовило виникнення ДТП. 9.3.6.6 З'ясувати чи є взаємозв'язок між ДТП і недоліками в роботі по забезпеченню безпеки руху на підприємстві. З цією метою - перевіряється режим праці і відпочинку і періоди в яких передував ДТП наявність у нього раніше скоєних ДТП порушень ПДІ трудової та транспортної дисципліни кількость і характер стягнення. - визначається як на підприємстві організоване підвищення професійної майстерності водіїв стажування інструктаж які заходи вживаються до них при порушенні ПДР; - оцінюється технічний стан автомобіля перед виїздом на лінію встановлюється хто проводив технічний контроль автомобіля коли востаннє проводилось технічне обслуговування і хто конкретно його виконував які заявки були зроблені водієм які дефекти виявлені і як їх усунуто; виясняється як на даному підприємстві організовані технічне обслуговування і ремонт рухомого складу; - виясняється чи обстежені дорожні умови на маршрутах і що зроблено для усунення виявлених недоліків; - перевіряється організація контролю за роботою водіїв на лінії оформлення подорожньої документації робота комісії з безпеки дорожнього руху; 9.3.6.7 На основі аналізу всіх обставин ДТП і стану роботи по попередженню аварійності на підприємстві /автогосподарстві експедиції партії/ складається акт службового розслідування /додаток № 7/1/. 9.3.6.8 Акт підписують голова та члени комісії що брали участь у службовому розслідування пригоди. До акту додаються документи обумовлені п.9.2.6. 9.4 Розбір дорожньо-транспортної пригоди: 9.4.1 В автогосподарстві експедиції партії розбір ДТП з потерпшими  всіх пригод вчинених нетверезими водіями на технічно несправному транспорті на залізничному переїзді повинен проводити керівник як правило на зборах трудового колективу та на засіданнях комісії з безпек руху. 9.4.2 Керівник ДТП організації або уповноважена ним особа в денний строк проводить розбір кожної пригоди з вини водія при якій один : більше чоловік загинуло або два і більше чоловік поранено а також усіх пригод незалежно від наслідків скоєних у нетверезому стані як правило автогосподарстві експедиції партії водій якого її допустив з залученням керівників усіх підрозділів підприємства. 9.4.3 Розбір ДТП включає інформацію про дату час місце пригоди її вид наслідки детальні дані про водія: особисті і професійні якості його у період скоєння пригоди; дані про марку транспортного засобу і його технічний стан до скоєння ДТП; опис і детальний аналіз обставин і подій що передували ДТП обставин на місці скоєння пригоди; дорожні і погоднії умови ситуацію що склалась на дорозі; недоліки профілактичної роботи по попередженню ДТП які прямо або опосередковано сприяли виникненню пригоди; основні і супутні причини ДТП;. Форма № 9/1 АКТ службового розслідування дорожньо-транспортної пригоди Назва підприємства /організації/  Дата Місце Комісія у складі: голови комісії /Прізвище ініціали посада організація/  та членів комісії: 1. /Прізвище ініціали посада організація/ 2. /Прізвище ініціали посада організація/ На основі по /наказ розпорядження постанова/ від /підприємству організації установі/ № провела службове розслідування дорожньо-транспортної пригоди що трапилась о год. хв. « » 199 р. на /населений пункт вулиця район/ /дорога категорія кілометр дороги та відстань до найближчого населеного пункту/ з транспортним засобом марки   Державний номер що належить /найменування та код підприємства/ Вид дорожньо-транспортної пригоди її обставини Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло чоловік з них працівників підприємства /організації/  Поранено чоловік з них працівників підприємства /організації / . Матеріальна шкода становить: від пошкодження транспортного засобу грн. від зіпсування вантажу грн. В ході проведеного розслідування комісія встановила: 1. Водій /Прізвище ім'я та по-батькові/ 19 р.н. має право на управління транспортними засобами категорій класу стаж роботи водієм з них на даному підприємстві років Інструктажі проходив Останній раз пройшов перепідготовку з правил дорожнього руху / де коли / Стан здоров'я за даними передрейсового огляду і висновками медичної експертизи після дорожньо-транспортної пригоди Діючі стягнення по лінії адміністрації / які і за що /  Раніше у дорожньо-транспортних пригодах / брав не брав / участь якщо брав: їх вид і наслідки  Коротка характеристика водія 2. Транспортний засіб перед дорожньо-транспортною пригодою знаходився у / справному несправному / Транспортний засіб випуску 19 року пробіг з початку експлуатації км. останнє технічне обслуговування ТО-2 виконано « » 199 р.  пробіг після технічного обслуговування ТО-2 км. Перед випуском на лінію технічний стан транспортного засобу перевірено / посада прізвище ім'я по-батькові / 3. Транспортний засіб було направлено / найменування організації для виконання якої роботи і вид перевезень / Наявність прав на управління транспортним засобом перевірено і подорожній лист було видано / ким коли /  Час роботи з год до год У подорожньому листі заповнені графи./ вказати незаповнені графи /                                                         /всі не всі/ Дорожньо-транспортна пригода трапилась на годині роботи водія 4. Дорожньо-погодні умови в день дорожньо-транспортної пригоди /стан покриття умови видимості та ін./ Висновок: / вказати про причини ДТП детально викласти всі порушення вимог ПДР правил технічної експлуатації транспортних засобів посадових інструкцій працівників підприємства з зазначенням через які порушення виникла пригода і які обставини сприяли її виникненню які зроблені висновки і вжиті заходи /  До акту додаються : Голова комісії / прізвище ініціали / Члени комісії / прізвище ініціали / Форма № 9/2  / найменування підприємства організації / ДОНЕСЕННЯ  про дорожньо - транспортну пригоду 1. Дата Час Місце /назва/ і км. дороги з зазначенням відстані до найближчого населеного пункту 2. Вид і короткий зміст пригоди 3. Транспортний засіб Модель марка Державний номер 4. Водій / прізвище ім'я та по-батькові повністю/  Вік На якій годині роботи трапилась пригода Стан здоров'я Клас категорія транспортного засобу управління яким дозволено Стаж роботи по спеціальності загальний на підприємстві Наявність алкогольної інтоксикації 5. Погода умови видимості   6 Дорожні умови 7 Причини пригоди 8 Наслідки пригоди: а загинуло /чол./ всього в тому числі працівників підприємства організації чол. З них: водій / водії / всього в т.ч. працівників підприємства пасажири всього в т.ч. працівників підприємства пішоходи всього в т.ч. працівників підприємства б одержані телісні пошкодження / чол. / всього в т.ч. працівників підприємства : З них водій / водії / всього в т.ч. працівників підприємства   пасажири всього в т.ч. працівників підприємства пішоходи всього в т.ч. працівників підприємства г інші збитки /втрати вантажу і т.ін./ 9. Заходи вжиті по даній пригоді Керівник підприємства організації / прізвище ім'я по батькові підпис / « » 199 р. 10 Облік дорожньо-транспортних пригод порушень водіями Правил дорожнього руху та звітність 10.1. Загальні положення 10.1.1 «Правила обліку дорожньо-транспортних пригод» затверджених Кабінетом Міністрів України від 3 серпня 1993р. № 595 встановлюють єдиний порядок державного й відомчого обліку дорожньо-транспортних пригод і є обов'язковими для виконання всіма підприємствами установами та організаціями незалежно від форм власності на всій території України. 10.1.2 Дорожньо-транспортна пригода - це пригода яка сталася з участю хоча б одного механічного транспортного засобу що рухався і призвела до загибелі або поранення людей чи пошкодження одного або кількох транспортних засобів вантажу доріг дорожніх та інших споруд або майна. 10.1.3 Державний облік дорожньо-транспортних пригод ведеться органами внутрішніх справ. 10.1.4 До державної статистичної звітності включаються відомості органів внутрішніх справ про дорожньо-транспортні пригоди що призвели до загибелі або поранення людей. 10.1.5 Загиблі - це люди які померли від одержаних поранень на місці дорожньо-транспортної пригоди чи протягом 30 діб; поранені - люди які одержали тілесні пошкодження /без урахування ступеня їх тяжкості/. 10.1.6 Підприємствами і організаціями галузі беруться на облік усі дорожньо-транспортні пригоди з участю транспортних засобів власниками яких вони є незалежно від місця скоєння наслідків і вини водіїв. 10.1.7 До матеріальної шкоди при ДТП відноситься шкода від пошкодження транспортних засобів вантажів доріг дорожніх та інших споруд майна. 10.2 Облік і звітність у структурних підрозділах геологічних управлінь підприємств організацій /111 рівень/ 10.2.1 У структурних підрозділах підприємств Держкомгеології України підлягають обліку всі ДТП за участю їх транспортних засобів незалежно від місця пригоди її причини та наслідків і вини водіїв а також порушення ПДР допущені водіями цих підприємств 10.2.2 Облік ДТП і порушень ПДР на підприємствах здійснюється працівниками служби безпеки руху або іншими працівниками цих підприємств призначеними наказом керівника 10.2.3 Обов'язковою формою обліку на підприємствах є журнал обліку дорожньо-транспортних пригод та порушень водіями Правил дорожнього руху/форма № 10/1/. 10.2.4 Дані журналу обліку ДТП і порушень ПДР звіряються з ДАЇ відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94р. № 227  /форма № 10/3/. 10.2.5 За підсумками кожного місяця готуються і направляються до вищестоячої організації дані для оперативного зведення про стані аварійності. Місячні дані подаються в наростаючому підсумку за показниками форми № 10/2. 10.2.6. За підсумками року готується пояснювальна записка форма 10/5 і направляється у вищестоячу організацію. 10.3 Облік і звітність в державних геологічних регіональних управліннях підприємствах і організаціях / 1V рівень/ 10.3.1 В державних геологічних управліннях підприємствах та організаціях що експлуатують транспортні засоби облік ДТП і порушень ПДР ведеться на основі узагальнення матеріалів звітності підвідомчих підприємств і організацій а також донесень про ДТП /форма № 10/1/. 10.3.2 За підсумками кожного місяця готується оперативна довідка про стан аварійності /форма № 10/2/ і в строк до 5 числа наступного за звітним місяця передається до Держкомгеології України. 10.3.3 За підсумками року до 15 числа наступного за звітним періоду представляється до Держкомгеології звіт який складається з : - форми 10/4; - пояснювальної записки /форма № 10/5/ один раз на рік; Примітка: За підсумками кожного місяця Чернігівське відділення УкрДГРІ готує зведену оперативну інформацію про стан аварійності в галузі /форма № 10/2/. Форма № 10/1 ФОРМА ЖУРНАЛУ обліку дорожньо-транспортних пригод та порушень водіями правил дорожнього руху Розділ І. Облік дорожньо-транспортних пригод ДТП №№ п/п Прізвище ім'я та по-батькові водія стаж роботи клас категорія І Марка держномер автомобіля Вид пригоди короткі обставини ДТП Загинуло чол.  Поранено чол  Матеріальні збитки Примітка Всього Вт.ч. працівників галузі Всього Вт.ч. працівників галузі 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Розділ II. Облік порушень водіями ПДР   №№ п/п Дата час порушення Прізвище ім'я та по-батькові водія Марка державний номер автомобіля   Вид порушення Ви яв л е н о   Примітка Органами ДАІ при лінійному контролі І 2 3 4 5 6 7 8   Форма № 10/2 ОПЕРАТИВНА ДОВІДКА про стан аварійності та травматизму на транспорті ДЕРЖКОМГЕОЛОГІЇ УКРАЇНИ за місяць і з початку року в порівнянні з тим же періодом минулого року   №№ п/п   Роки Всього ДТП В т.ч. з вини водіїв галузі З них з вини водіїв у нетверезому стані  Загинуло Поранено   Примітка   Всього  Вт.ч ро бітників галузі.  Всього Вт.ч робітників галузі.  місяць з початку року місяць з по- чатку року місяць з початку року місяць з початку року місяць з початку року місяць з по- чатку року місяць з по- чатку року 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Форма № 10/3 ДОВІДКА про результати звірки з обліковими документами ДАІ області про дорожньо-транспортні пригоди допущені водіями підприємств та організацій ДЕРЖКОМГЕОЛОГІЇ УКРАЇНИ №№ п/п Організація Прізвище ім'я та по-батькові водія Марка держномер транспортного засобу Вид ДТП Місце ДТП Час число місяць рік Наслідки ДТП Винні в ДТП Примітка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Інженер БР організації         М.П./ підпис /  Представник ДАІ УВС області                               М.П./ підпис / Форма № 10/4 Підприємство організація ЗВІТ про дорожньо - транспортні пригоди за 199 рік №№ п/п     Найменування Оди- ниця вимі- ру Кількість ДТП  з транспортними засобами організації Кількість потерпілих з вини працівників організації Матеріальна шкодавід ДТП з транспор тними засобами організації   Приміт- ка Загинуло Поранено Всього В т.ч. з вини працівників організації Всього В т.ч працівників організації Всього В т.ч. працівників організації 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Пригоди - всього в тому числі:                   1.1. За видами:                   1.1.1. Зіткнення                   1.1.2. Перекидання                   1.1.3. Наїзд на перешкоду                   1.1.4. Наїзд на пішохода                   1.1.5 Падіння пасажира                   1.1.6 Падіння вантажу                   1.2. За місцем:                   1.2.1 Населені пункти                   1.2.2 Автодороги                   1.2.3 Інші місця                   2. Пригоди за видами транспортних засобів:                   2.1. Автомобілі                   в тому числі:                     - автобуси                     - легкові                     - вантажні                   2.2 Трактори                   3. Пригоди за причинами:                   3.1. Порушення правил дорожнього руху                     в тому числі:                   3.1.1 Перевищення швидкості                   3.1.2   Виїзд на смугу зустрічного руху                   3.2. Управління в нетверезому стані                   3.3. За технічним станом                   4. Потерпілі в ДТП                     в тому числі:                   4.1. Пішоходи                   4.2. Пасажири                   4.3. Водії                   5. Матеріальна шкода від ДТП                     в тому числі:                   5.1. Шкода від пошкоджень:                   транспортних засобів                     - вантажу                   Керівник підприємства / підпис / Форма № 10/5 Підприємство організація Пояснювальна записка до звіту про ДТП за 199 рік 1. Кількість транспортних засобів В тому числі: 1.1. Автомобілі 1.2. Трактори  2. Кількість ДТП В т.ч. скоєних водіями в нетверезому стані 3. Склад водіїв транспортних засобів - всього В тому числі: 3.1. 1 клас II клас III клас 3.2. Інженерів по БР - всього В тому числі: - по сумісництву Класів по БР 5. Медпунктів 6.КТП 7. Кількість змінних механіків 8. Кількість порушень ПДР - всього В тому числі керування транспортом у нетверезому стані 9. Заходи вжиті до порушників: 9.1. Штрафи Д А І 9.2. Оголошено доган 9.3. Переведено на нижчеоплачувану посаду 9.4. Звільнено Підпис відповідального за БР  Дата   11 Планування роботи з безпеки руху 11.1 3 метою досягнення ефективності профілактичної роботи на підприємствах та в організаціях що експлуатують автотранспорт здійснюється планування заходів по попередженню ДТП. 11.1.1 Робота по попередженню ДТП в галузі проводиться на основі перспективних річних і квартальних планів. 11.1.2 Перспективні плани відображають основні напрямки діяльності галузі підприємства організації по попередженню ДТП на прийнятий період і включають заходи довготривалого характеру які розробляються на основі державних відомчих та інших нормативних документів досягнень передового досвіду і науково-технічного прогресу. 11.1.3 Річний і квартальний плани відображають етапи здійснення основних напрямків діяльності включають доповнення пов'язані з поточною і оперативною роботою. 11.1.4 Плани роботи по попередженню ДТП на підприємствах і в організаціях розробляються службами безпеки руху спільно з іншими службами відділами і затверджуються керівником. 11.2 Основні напрямки планування роботи по попередженню ДТП 11.2.1 Плани роботи по попередженню ДТП можуть включати такі розділи: загальні заходи заходи по службі безпеки руху заходи по службі експлуатації /перевезень/ заходи по технічній службі заходи по інших службах агітаційно-пропагандистська робота. 11.2.2 В розділі загальних заходів відображаються питання проведення різних зборів та виробничих нарад з безпеки руху поліпшення умов праці і відпочинку виховної роботи серед водіїв матеріального і технічного забезпечення запланованих заходів. 11.2.3 В розділі заходів по службі безпеки руху відображаються питання обліково-звітної та аналітичної роботи по аварійності розслідуванню ДТП проведенню інструктажів з безпеки руху підвищенню професійної майстерності ведійського складу контролю за дотриманням водіями ПДР обстеженню автодоріг і залізничних переїздів роботі спецмедпунктів класів безпеки руху і водіїв-наставників /інструкторів/ перевірці служб та підрозділів по виконанню ними вимог безпеки руху підготовці наказів вказівок та інших документів. 11.2.4 В заходах по службі експлуатації /перевезень/ відображаються питання забезпечення встановлених режимів праці і відпочинку ведійського складу дотримання безпечних технологій перевезень пасажирів і вантажів порядку закріплення водіїв за видами перевезень дотримання водіями норм завантаження рухомого складу збору і доведення інформації про погодні та дорожні умови до водіїв посадового контролю за роботою автотранспорту на лінії контролю своєчасного повернення автомобілів з лінії перевірки працівників з виконання ними функцій пов'язаних з забезпеченням безпеки руху. 11.2.5 По технічній службі відображаються питання забезпечення періодичності і якості технічного обслуговування та ремонту рухомого складу дотримання порядку виконання технічних впливів на вузли та системи що забезпечують безпеку руху експлуатації шин та спідометрового обладнання поліпшення організації контролю технічного стану автотранспорту що випускається на лінію впровадження технічних засобів контролю справності вузлів та систем які забезпечують безпеку руху контролю укомплектованості додатковим обладнанням і недопущення самовільного переобладнання рухомого складу службових розслідувань ДТП причиною яких стали технічні несправності автотранспортних засобів організації руху у виробничих приміщеннях перевірки працівників поі виконанню ними функцій пов'язаних з забезпеченням безпеки руху. 11.2.6 В розділі заходів по інших службах відображаються питання організації прийому водіїв на роботу відповідності їх кваліфікації та стажу закріплюваному рухомому складу і видам перевезень підвищення кваліфікації водив і спеціалістів служби безпеки руху морального та матеріального стимулювання безаварійної праці та інше. 11.2.7 Загальний контроль за виконанням заходів по попередженню ДТП у системі Держкомгеології України здійснюється службою безпеки руху. 12 Порядок прийому стажування проведення інструктажів та допуску водіїв до керування транспортними засобами 12.1 Загальні положення 12.1.1 Ці вимоги є обов'язковими для всіх управлінь підприємств і організацій підпорядкованих Держкомгеології України що експлуатують транспортні засоби. Вимоги базуються на «Положенні про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами» яке затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 року № 340. 12.1.2 Громадяни допускаються до керування транспортними засобами за наявності у них посвідчення водія відповідної категорії. 12.1.3 Транспортні засоби керування якими здійснюється за наявності посвідчення водія залежно від їх типів і призначення поділяються на категорії: А - мотоцикли моторолери мотонарти й інші мототранспортні засоби; В - автомобілі дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кг і кількість сидячих місць крім сидіння водія не перевищує восьми; С - автомобілі які призначені для перевезення вантажів і дозволена максимальна маса яких перевищує 3500 кг; Д - автомобілі які призначені для перевезення пасажирів і мають більше восьми сидячих місць крім сидіння водія. Е - поїзди транспорних засобів з тягачем що відноситься до категорії В С або Д якими водій має право керувати але які самі не входять в одну із цих категорій або в ці категорії; 12.1.4 Дозволена максимальна маса - це максимально допустима маса спорядженого транспортного засобу з вантажем водієм і пасажирами яка встановлена підприємством-виготовлювачем. 12.1.5 До автомобілів призначених  для перевезення пасажирів належать автобуси мікроавтобуси автофургони на шасі вантажних автомобілів призначені для перевезення людей і виготовлені в умовах заводів-виготовлювачів серійно або переобладнані у встановленому порядку а також вантажні автомобілі обладнані для цих цілей відповідно до вимог Правил дорожнього руху. 12.1.6 Водіям транспортних засобів категорій В С і Д дозволяється керувати цими засобами також з причепом повна маса якого не перевищує 750кг. 12.1.7 До керування транспортними засобами категорій В С і Д з причепами у яких повна маса більше 750 кг а також зчепленими автобусами допускаються водії в посвідченні яких є відмітка категорії Е. 12.2 Умови допуску до керування транспортними засобами 12.2.1 Право на керування транспортними засобами категорії А і мотоколясками мають громадяни яким виповнилося 16 років категорій В С -18 років категорії Д -19 років. 12.2.2 Право на керування транспортними засобами що обладнані спеціальними звуковими і світловими сигналами або призначені для перевезення небезпечних вантажів а також автобусами міжміських і міжнародних маршрутів мають громадяни які останні три роки працюють водіями відповідної категорії транспортних засобів. 12.2.3 Право на керування транспортними засобами категорій Е надається водіям у посвідченнях яких в графі «Місце печатки» категорій В С Д або в декількох із зазначених категорій є відмітка «Дозволено» і я» мають безперервний річний стаж роботи на відповідних автотранспортних засобах пройшли підвищення кваліфікації за встановленими програмами склали в реєстраційно-екзаменаційному підрозділі МВС практичний екзамен з навичок керування поїздом транспортних засобів. 12.2.4 Право на керування транспортними засобами категорії Д надається водіям які мають посвідчення категорії В або С і безперервний річний стаж роботи на відповідному транспортному засобі та пройшли підвищення кваліфікації за встановленими програмами і склали теоретичний і практичний екзамен на право керування автомобілями категорії Д. 12.2.4.1 До безперервного річного стажу водія включається як робота протягом останнього року на відповідному транспортному засобі так керування особистим транспортним засобом. 12.2.4.2 Екзамени з навичок водіння приймаються на автобусах поїздах транспортних засобів реєстраційно-екзаменаційних підрозділі Державтоінспекції навчальних закладів підприємств та організацій. 12.2.5 Громадяни які мають посвідчення водія на право керування будь-якими категоріями транспортних засобів А В С або Д але останнім часом не працювали водіями більше 12 місяців або наймаються на роботу водіями вперше допускаються до керування транспортними засобами після проходження стажування з практичного керування на відповідному транспортному засобі не менше ЗО годин і обов'язкового медичного огляду 12.2.6 Усі водії транспортних засобів підлягають обов'язковому періодичному медичному огляду у встановлені строки. 12.2.6.1 Посадові особи Державтоінспекції закладів охорони здоров'ї автотранспортних підприємств та організацій якщо вони мають сумнів стану здоров'я водія можуть направити його на позачерговий медичний огляд. 12.2.7 Якщо водій ухиляється від проходження медичного огляду або медкомісією буде визнаний нездатним керувати транспортними засобами посвідчення водія у нього вилучається працівниками міліції в порядку строки передбачені чинними нормативними актами. 12.3 Прийом водіїв на роботу 12.3.1 При прийомі на роботу водій повинен пред'явити до відділів кадрів підприємства такі документи: - паспорт; - посвідчення водія; - трудову книжку або довідку з місця проживання якщо він до цього  не працював; - військовий квиток /свідоцтво допризовника/; - медичну довідку зразка встановленого Міністерством охорони здоров'я України; 12.3.2 Працівник відділу кадрів при розгляді документів уточнює категорію транспортних засобів на управління якими має право поступаючий на роботу стаж практичного водіння звертає увагу на причини зміни місця роботи типи транспортних засобів на яких працював водій особливо на останньому місці роботи. 12.3.3 При наявності і правильному оформленні документів передбачених п.12.3.1 відділ кадрів видає водієві контрольний листок /форма № 1/ з яким він проходить ознайомлення з підприємством та інструктажі що вказані на листку. 12.3.4 Проведення вступного інструктажу для кожного поступаючого на підприємство водія організовує відділ кадрів. 12.3.5 Після проходження співбесід та інструктажів що вказані в контрольному листку водій повертає його до відділу кадрів підприємства. 12.3.6 Після прийняття на роботу всі водії обов'язково направляються до служби безпеки руху для проходження відповідного стажування а при необхідності - і спеціальної підготовки порядок яких визначається даною інструкцією. Для проходження стажування водієві видається листок стажування /форма № II який після його закінчення повертається до відділу кадрів підприємства. 12.3.7 При негативних наслідках стажування водій не допускається до самостійної роботи. В цьому випадку він або направляється на додаткове стажування або йому рекомендують іншу роботу. 12.4 Спеціальна підготовка та стажування водіїв 12.4.1 Спеціальна підготовка проводиться з водіями які вперше прийняті для роботи на автотранспорті або переведенні водія на іншу марку або модель автомобіля. 12.4.2 Спеціальна підготовка полягає у вивченні водіями особливостей конструкції транспортних засобів та організації пасажирських /вахтових/ або вантажних перевезень на даному підприємстві. Тривалість і зміст спеціальної підготовки визначаються автопідприємством з врахуванням професійної підготовки водія і не може бути менше 8 годин. 12.4.3 Спеціальна підготовка водіїв проводиться на базі автошкіл або а підприємстві з залученням для цієї мети викладачів автошкіл або працівників АТП. 12.4.4 На підприємствах встановлються такі види і обсяги стажування для водіїв: - при прийомі вперше на роботу водієм тих хто має водійськове посвідчення на право управління будь-якими категоріями транспортних засобів В С або Д а також тих що не працювали водіями по найму більше року - не менше 30 годин; - тих що направляються для роботи на інші марки і моделі автомобілів - не менше 8 годин; При прийомі на роботу водія з іншого підприємства і за умови що він приймається на ту ж марку транспортного засобу на якій він до цього працював в обов'язковому порядку проводиться контрольна поїздка. 12.4.5 Зміст робіт виконуваний при стажуванні включає в себе і перевірку та відпрацювання уміння водія успішно працювати на транспортному засобі тієї марки яка буде закріплена за ним. 12.4.6 Стажування водіїв проводиться під керівництвом водія наставника /інструктора/. До стажування водіїв також можуть залучатись і досвідчені водії що призначені наказом по підприємству і пройшли підготовку з методики стажування. 12.4.7 Служба експлуатації не має права направляти на нову марку /модель/ автомобіля водія без відповідної спецпідготовки стажування або контрольної поїздки. 12.4.8 У кожному конкретному випадку коли водій направляється на спеціальну підготовку стажування або контрольну поїздку йому видається відповідний листок стажування /форма № 12/2/. 12.4.9 Після закінчення спеціальної підготовки стажування або контрольної поїздки служба безпеки руху за поданням водія-наставника /інструктора/ приймає рішення про допуск його до самостійної роботи про що робиться відповідна відмітка у листку стажування. 12.4.10 Оформлені у встановленому порядку листки стажування передаються до відділу кадрів підприємства де після перевірки правильності і повноти їх заповнення зберігаються з особистою карткою водія. У подорожніх листах на автомобілі що видаються стажувальнику робляться відмітки про проходження стажування або контрольної поїздки. 12.5 Види і порядок проведення інструктажів 12.5.1 На підприємствах і в організаціях які експлуатують автомобільний транспорт встановлюються наступні види інструктажів з безпеки руху: - вступний; - передрейсовий; - щоквартальний; - спеціальний; 12.5.2 Забороняється допускати водіїв до роботи на лінії без проходження ними відповідних інструктажів у встановлені строки. 12.5.3 Організація проведення інструктажів облік і контроль повноти і своєчасності їх виконання покладаються на службу безпеки руху підприємства. 12.5.4 Час місце проведення інструктажів та список осіб зобов'язаних їх проводити мають бути визначені наказом по підприємству. 12.5.5 Вступний інструктаж 12.5.5.1 Вступний інструктаж з безпеки руху проводиться з усіма водіями які приймаються на роботу. 12.5.5.2 Даний інструктаж проводиться працівниками служби безпеки руху в класі /кабінеті/ з безпеки руху з використанням технічних засобів і наочних посібників. 12.5.5.3 Вступний інструктаж проводиться за інструкцією розробленою службою безпеки з врахуванням вимог діючих нормативних документів з безпеки дорожнього руху. Інструкція по проведенню вступного інструктажу затверджується керівником підприємства. 12.5.5.4 При проведенні вступного інстуктажу водієві доводяться: - вимоги правил організації безпечного руху транспортних засобів на території підприємства; - режим роботи і трудовий розпорядок; - дії водія при ДТП і порушеннях ПДР; - порядок проходження передрейсового медичного огляду а також передрейсового спеціального і щоквартального інструктажів; 12.5.5.5 Відмітка про проходження водієм вступного інструктажу з безпеки руху робиться у контрольному листку поступаючого на роботу водія та журналі обліку /форми № № 12/1 12/3/. 12.5.6 Передрейсовий інструктаж 12.5.6.1 Передрейсовий інструктаж проводиться перед виїздом на лінію з водіями які вперше ..направляються для перевезення вахт міжміських перевезень вантажів перевезень небезпечних негабаритних важковагових вантажів та перевезення дітей а також які направляються для  здійснення цих перевезень з понадрічною перервою в роботі. 12.5.6.2 Передрейсові інструктажі проводяться керівником автогосподарства начальниками відділу експлуатації колон та іншими кваліфікованими фахівцями або службою БР. 12.5.6.3 Передрейсовий інструктаж як правило проводиться диспетчерських підприємства або у спеціально обладнаних для цієї мети приміщеннях. Він може проводитись як індивідуально так і з групою водіїв якщо вони виконують однакове завдання. 12.5.6.4 Передрейсовий інструктаж водіїв проводиться за інструкціями розробленими службою безпеки руху спільно зі службою експлуатації підприємства на основі діючих керівних документів з безпеки руху відповідних технологічних процесів перевезення пасажирів і вантажів інших нормативних документів. 12.5.6.5 В інструкціях по передрейсовому інструктажу водії; обов'язково мають бути відображені: - умови руху /швидкість рядність/; - особливості проїзду по маршруту з врахуванням аварійно-небезпечних ділянок залізничних переїздів мостів і т.ін.; - погодно-кліматичні обставини; - графік руху; - режим праці і відпочинку; - специфіка перевезень; 12.5.6.6 Проведення передрейсового інструктажу фіксується в журналі передрейсових інструктажів /форма № 12/3/ а також у подорожньому листі зазначенням часу дати та підписом особи яка проводила інструктаж. Найважливіша інформація узагальнена при проведеї передрейсового інструктажу має фіксуватись у подорожньої /маршрутному/ листі шляхом запису або проставлення штампу з текстом наприклад «ДІТИ» «З правилами ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ ОСОБЛИВОСТЯМИ МАРШРУТУ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ» «ШВИДКІСТЬ ВИЩЕ 70 км НА ГОДИНУ» «РУХ ТІЛЬКИ У СВІТЛИЙ ЧАС ДОБИ ВКЛЮЧЕНИМ СВІТЛОМ ФАР» та інше. 12.5.7 Щоквартальний інструктаж 12.5.7.1 Щоквартальний інструктаж на підприємстві або в організа яка експлуатує автотранспорт проводиться з метою систематичного обов'язкового ознайомлення всіх водіїв підприємства /організації/ інформацією необхідною для продуктивної і безпечної роботи на лінії. 12.5.7.2 Щоквартальний інструктаж водіїв проводиться: - начальником служби /автоколони/ організації при методичному керівництві служби безпеки руху; - в класі /кабінеті/ з безпеки руху з використанням засобів і наочних посібників; - за інструкцією розробленою службою безпеки руху і затвердженою керівником підприємства; 12.5.7.3 До щоквартального інструктажу обов'язково мають бути включені: - коротка характеристика стану аварійності і транспортної дисципліни за період що минув; - конкретні умови і особливості експлуатації автотранспорту на наступний період; - розбір допущених ДТП або повідомлень про них що надійшли з зазначенням конкретних помилок водіїв і правильних дій по попередженню подібних пригод з застосуванням в процесі розбору технічних засобів навчання /слайди відеофільми і т.ін./ елементів ситуаційного навчання контраварійної підготовки. 12.5.7.4 Відмітка про проведення щоквартального інструктажу робиться в журналі /форма № 12/3/. 12.5.8 Спеціальний інструктаж 12.5.8.1 Спеціальний інструктаж з безпеки руху проводиться зі всіма водіями підприємства при необхідності термінового доведення до них інформації про причини ДТП і рекомендацій по попередженню подібних раптовій і небезпечній зміні умов руху на маршрутах появі небезпечних місць і ділянок змінах в організації руху зміні вантажопотоків при направленні для роботи з відривом від основної бази. При спеціальному інструктажі до водіїв доводяться накази розпорядження телефонограми що надійшли від вищестоячих організацій. 12.5.8.2 Спеціальні інструктажі проводяться за рішенням керівника підприємства організації або вищестоячої організації. 12.5.8.3 В залежності від виду інформації яка доводиться спеціальний Інструктаж проводиться в класі /кабінеті/ з безпеки руху диспетчерській підприємства організації. 12.5.8.4 Спеціальні інструктажі реєструються в журналі обліку спеціальних інструктажів /форма № 12/3/.   Форма № 12/1 КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТОК для водіїв поступаючих на роботу / найменування підприємства організації / Прізвище ім'я по-батькові На яку роботу вступає 1. Вступний інструктаж з безпеки руху провів інженер з безпеки руху / прізвище ім'я по-батькові підпис / /підпис того хто проходив інструктаж/ « » 199 2. Вступний інструктаж з техніки безпеки провів інженер з охорони: праці / прізвище ім'я по-батькові підпис / /підпис того хто проходив інструктаж / « » 199 р. 3. З правилами внутрішнього розпорядку познайомив працівник відділу кадрів / прізвище ім'я по- батькові підпис / /підпис того хто проходив інструктаж/ « » 199 р. 4. Інструктаж на робочому місці провів / посада прізвище ім'я по-батькові підпис / « » 199 р. ДОЗВІЛ Водія дозволяю допустити до стажування на / прізвище ім'я по-батькові / /вказати вид транспортного засобу і перевезень/ Керівник підприємства /організації/   Працівник відділу кадрів « » 199 р. Лист стажування одержав / дата і підпис водія /   Форма № 12/2 ЛИСТОК ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ 1. / прізвище ім'я та по-батькові / наказом по / найменування підприємства організації / від « » 199 р. № прийнятий водієм класу на транспортний засіб водійське посвідчення серії № категорія Стаж роботи водієм з 199 р. направляється в / автошколу або службу БР підприємства організації / для проходження стажування в обсязі годин Працівник відділу кадрів / прізвище ініціали підпис / 2. Водій пройшов з / прізвище ініціали / 199 р. по 199 р. стажування в обсязі годин Структура стажування Кількість годин Пробіг /км / Підпис водія-наставника / інструктора / Робота в автопаркових зонах  Робота на лінії  Контрольна поїздка Зауваження по роботі стажера « » 199 р. Водій наставник / інструктор / / підпис / Стажер / підпис / ВИСНОВОК Допустити / не допустити / до самостійної роботи на / марка транспортного засобу вид перевезення маршрут / « » 199 р. / підпис особи відповідальної за безепеку руху на підприємстві організації з зазначенням займаної посади/ Форма № 12/3 ФОРМА ЖУРНАЛУ обліку інструктажів водіїв з безпеки руху Розділ І. Облік вступних інструктажів водіїв №№ п/п Дата Прізвище ім'я та по-батькові водія Зміст інструктажу Клас стаж роботи за професією Прізвище і підпис  особи яка  проводила інструктаж Підпис водія Примітка 1 2 3 4 5 6  7 8 Розділ II. Облік передрейсових інструктажів водіїв №№ п/п Дата і час інструктажу Прізвище ім'я та по-батькові водія Державний номер транспортного засобу марка автомобіля Маршрут руху вид перевезень тема інструктажу Прізвище і підпис особи яка провела інструктаж Підпис водія про одержання інструктажу Примітка 1 2 3 4 5 6 7 8 Розділ III. Облік щоквартальних інструктажів водіїв № п/п Дата Інструктажу Прізвище ім'я та по-батькові водія Зміст інструктажу / № теми / Прізвище і підпис особи яка проводила інструктаж Підпис водія Примітка 1 2 3 4 5 6 7 Розділ IV. Облік спеціальних інструктажів водіїв п/п Дата інструктажу Прізвище ім'я та по-батькові водія Зміст інструктажу Прізвище і підпис особи яка проводила інструктаж Підпис водія Примітка 1 2 3 4 5 6 7 13 Заохочення працівників автогосподарств експедицій і партій за безаварійну роботу 13.1 Водії ремонтні працівники що здійснюють обслуговування ремонт вузлів та агрегатів які впливають на безпеку руху а також ІТП заохочуються: - оголошенням подяки; - видачею премії; - нагородженням цінним подарунком; - нагородженням Почесною грамотою; 13.2 Заохочення оголошуються наказом доводяться до відома колективу і заносяться до трудової книжки. 14 Перелік обов'язкової документації з безпеки руху для геологічних управлінь підприємств і організацій Держкомгеології України За цим переліком встановлюється єдина система діловодства служби безпеки руху для всіх підприємств і організацій Держкомгеології України. 14.1 Збірник наказів підприємств і організацій та вищестоячих органів з питань безпеки руху; матеріалів службових розслідувань дорожньо-транспортних пригод; звітності та листування з підвідомчими підприємствами і організаціями. 14.2 Збірник керівних і нормативних документів з безпеки руху. 14.3 План організаційно-технічних заходів з безпеки руху на відповідний період / рік квартал місяць / з відмітками про виконання. 14.4 Крім того у структурних підрозділах геологічних підприємств організацій / автогосподарствах/ ведеться : 14.4.1 Журнал обліку дорожньо-транспортних пригод та порушень і водіями Правил дорожнього руху / форма № 10/1 / - II = Ш = IV рівні. 14.4.2 Журнал обліку вступних передрейсових щоквартальних та спеціальних інструктажів водіїв з безпеки руху / форма №12/3 / - І = II рівень. 14.4.3 Журнал диспетчера автогосподарства / форма № 14/1/ - І = II рівень. 14.4.4 Журнал випуску автомобілів на лінію / форма № 14/2/ - І = II рівень. 14.4.5 Журнал обліку роботи автомобіля БР / форма №14/3/ - II = II рівень. Форма 14/1 ФОРМА ЖУРНАЛУ диспетчера автогосподарства №№ п/п Номер подо рожнього листа Марка автомобіля Держ-номер Прізвище ім'я та по-батькові водія Час виїзду В чиє розпоря дження   Маршрут Час заїзду Залишок палива Показники спідометру Підписи Примітка Плано вий Факти чний При виїзді При заїзді Водія Диспе тчера 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15   Форма № 14/2 ФОРМА ЖУРНАЛУ випуску автомобілів на лінію № П/П   Дат а Марка автомобіля Держ- номер Прізвище ім'я та по-батькові водія   Номер подорожнього листа Ча с Технічний стан автомобіля   Підпис механіка КТП   Примітка в"їзду заїзду виїзду заїзду при виїзді при заїзді 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Форма № 14/3 ФОРМА ЖУРНАЛУ обліку роботи автомобіля безпеки руху /найменування організації марка і держномер автомобіля/ №. п/п Номер подорожнього листа Прізвище ім'я та по-батькові водія Прізвище ім'я та по-батькові посада особи які виїздять для проведення заходів Назва заходу Підпис особи яка проводила захід Примітка 1 2 3 4 5 6 7   СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ АТП - автотранспортне підприємство; БМУ - будівельно-монтажне управління; БР - безпека руху; ГСУБР - галузева система управління безпекою руху ДАІ - Державна автомобільна інспекція;  ДГП - Державне геологічне підприємство; ДГРП - Державне регіональне геологічне підприємство; ДТП - дорожньо-транспортна пригода; ДТС - дорожньо-транспортна ситуація; ЄТКД - єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник робітничих професій ІТП - інженерно-технічний працівник; КЗпП - кодекс законів про працю; КТП - контрольно-технічний пункт; ПДР - правила дорожнього руху; ПР -поточний ремонт; ПТЕ - правила технічної експлуатації; СМП - спеціалізований медичний пункт; ТО - технічне обслуговування; УВТЗК - управління виробничо-технічного забезпечення і ком-плектації; ЦК - цивільний кодекс; ЩО - щоденний огляд; ДВГРТ - Дослідне виробництво геологорозвідувальної техніки Додаток А РЕКОМЕНДАЦІЇ з розробки посадових інструкцій IV - І рівнів управління безпекою руху 1 Посадова інструкція повинна включати всі напрямки діяльності посадових осіб в тому числі питання забезпечення безпеки руху і є основним юридичним документом що регламентує їх обов'язки права та відповідальність. 1.1 Посадова інструкція повинна: - чітко фіксувати коло обов'язків; - бути інструментом під час оцінки діяльності; - забезпечувати збалансованість обов'язків прав та відповідальності; 1.2 Для забезпечення вищезазначеного необхідно дотримуватись відповідності між: - правами керівника і обов'язками підлеглого /перші повинні підтверджуватись другими/; - правами підлеглого і обов'язками керівника /реалізація прав першого забезпечується відповідними обов'язками другого/; - відповідальністю керівника і відповідальністю підлеглого / перша не повинна включати в себе другу/; 1.3 Порядок складання посадових інструкцій: - проект посадової інструкції складається керівниками для своїх підлеглих виходячи з виробничих функцій підрозділів і завдань з безпеки руху рішення яких покладається на даний підрозділ працівника і т.ін.; - кожній задачі або групі задач повинна відповідати посадова особа на яку покладається персональна відповідальність за виконання даної задачі /або групи задач/; з'єднати в одну групу необхідно ті задачі операції які за вирішенням тісно взаємопов'язані; - після узгодження посадових інструкцій з юристом працівником по стандартизації і головою профспілки вони затверджуються керівником підприємства; 1.3.1 Як базовий матеріал під час складання посадових інструкцій використовуються: - Закон України «Про охорону праці»; - Закон України «Про безпеку руху»; - Система управління охороною праці /СУОП/; - Положення системи управління безпекою руху. 1.3.2 Посадова галузева інструкція повинна мати такі розділи - загальні положення; - функції; - службові обов'язки; - права; - відповідальність; - взаємовідносини з іншими посадовими особами; Додаток Б ПЕРЕЛІК основних обов'язків посадових осіб по забезпеченню безаварійної експлуатації транспортних засобів Вимоги для всіх рівнів 1 Робота по запобіганню ДТП обов'язкова для всіх функціональних підрозділів Держкомгеології України його управлінь підприємств організацій та ї'х працівників. 2 Всі функціональні підрозділи мають розв'язувати питання перевезень пасажирів і вантажів у тісній взаємодії зі службою безпеки руху. 3 Координація роботи по забезпеченню безпеки автомобільних перевезень здійснюється службою безепеки руху. 4 Персональна відповідальність за організацію роботи з безпечної експлуатації транспортних засобів покладається: 4.1 В Держкомгеології України - на заступника Голови Комітету. 4.2 На підприємствах в управліннях та організаціях безпосередньо підпорядкованих Держкрмгеології України - на першого керівника. 4.3 В експедиціях УВТЗКах АТК УАТ. ДВГРТ та інших структурних підрозділах - на першого керівника. 4.4 В автотранспортних підрозділах - автоколонах автодільницях авто цехах партіях загонах та інших об'єктах - на начальника /керівника робіт/. Четвертий рівень управління 1 Генеральний директор підприємства начальник регіонального геологічного управління керівник організації безпосередньо підпорядкований Держкомгеології України: 1.1 Забезпечує в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до вимог нормативних актів а також забезпечує додержання прав працівників гарантованих законодавством з безпеки руху. 1.1.1 Створює на підприємстві службу безпеки руху згідно з Положенням про цю службу /додаток В/ і призначає посадових осіб які забезпечують вирішення конкретних питань з безпеки руху затверджує інструкції про їх обов'язки права та відповідальність за виконання покладених на них функцій. 1.1.2 Забезпечує усунення причин що призводять до ДТП та порушень  ПДР виконання профілактичних заходів визначених комісіями підсумками розслідування цих випадків. 1.1.3 Не рідше одного разу на півріччя заслуховує звіти керівник підпорядкованих організацій про стан аварійності і проведену роботу по попередженню ДТП та порушень ПДР. 1.1.4 Сприяє впровадженню нових форм і методів безаварійної роботі в колективах підпорядкованих підрозділів кращих бригад колон і цехів. 1.1.5 Несе відповідальність за організацію і результативність робот щодо створення і забезпечення умов безаварійної роботи транспортні: засобів. 2 Головний інженер - перший заступник генерального директора /начальника/: 2.1 Організовує і контролює роботу з безпеки руху відповідно дсі посадових обов'язків у безпосередньо підлеглих йому службах відділах виробничих підрозділах основного виробництва. 2.2 Забезпечує впровадження і ефективне використання науково-дослідних розробок нової техніки що спрямовані на поліпшення безпек автомобільних перевезень. 2.3 Вирішує питання забезпечення автогосподарств обладнанням спецавтомобілів медпунктів і кабінетів /класів/ з безпеки руху а такоя запасними частинами для вузлів і систем які забезпечують безпеку руху. 3. Заступник генерального директора /начальника/: 3.1 Організовує і контролює роботу з безпеки руху згідно посадовими обов'язками в безпосередньо підлеглих службах відділах і виробничих підрозділах. 3.2 Сприяє організації відпочинку водіїв при їх роботі в польових умовах або відрядженнях. 3.3 Сприяє безпечному транспортуванню та збереженню паливно-мастильних і легкозаймистих матеріалів. 3.4 Готує пропозиції по вдосконаленню механізації вантажно-розвантажувальних робіт складських робіт. 3.5 Забезпечує надійну охорону місць стоянки пропускний режим дієвий контроль за часом виходу і повернення на стоянку як власних так прикомандированих транспортних засобів. 4 Заступник генерального директора з кадрових питань /начальник відділу кадрів/: 4 1 Забезпечує підбір і розстановку кадрів з врахуванням кваліфікації спеціальності та висновку медичних органів щодо стану здоров'я водіїв. 4.2 Забезпечує організацію та проведення технічного навчання відповідно до плану підвищення кваліфікації кадрів масових професій. 4.3 Забезпечує проходження водіями обов'язкового періодичного медичного переосвідчення. 5 Начальник відділу транспорту: 5.1 Бере участь в розробці планів з безпеки руху в межах своєї  компетенції. 5.2 Забезпечує своєчасне проведення планово-попереджувальних ремонтів обладнання транспортних засобів в тому числі гусеничної техніки. 5.3 Вживає заходи для створення діагностичних постів по контролю за станом вузлів і систем що забезпечують безпеку руху. 6 Начальники віділів та головні спеціалісти: 6.1 Організовують і здійснюють роботу з питань безпеки руху в межах своєї компетенції керуючись законом «Про дорожній рух» галузевими нормативними документами у відповідності з Положеннями про структурні підрозділи /функціональні служби/ і посадовими інструкціями. Третій рівень управління 1 Начальник /директор/: 1.1 Організовує в кожному підрозділі і на робочих місцях умови праці відповідно до вимог нормативних актів а також забезпечує додержання прав працівників гарантованих законодавством з безепеки руху. 1.1.1 Створює службу безпеки руху згідно з Положенням про службу а також інші відповідні служби і призначає посадових осіб які забезпечують вирішення конкретних питань безпеки руху затверджує інструкції про їх обов'язки права та відповідальність за виконання покладених на них функцій. 1.1.2 Забезпечує усунення причин що призводять до ДТП та порушень ПДР і виконання профілактичних заходів визначених комісіями за підсумками розслідування цих випадків. 1.1.3 Не рідше одного разу в квартал заслуховує звіти керівників підрозділів про стан аварійності і проведену роботу по попередженню ДТП та порушень ПДР. 1.1.4 Спрямовує діяльність усіх служб та відділів на реалізацій заходи по запобіганню ДТП 1.1.5 Забезпечує контроль за виконанням у встановлені строки організаційно-технічних заходів з безпеки руху. 1.1.6 Затверджує плани підготовки підвищення кваліфікації водіїв і контролює їх виконання. 1.1.7 Забезпечує своєчасне подання статистичної звітності з питань безпеки руху. 1.1.8 Несе відповідальність за забезпечення умов безаварійної роботи транспортних засобів. 2 Головний інженер: 2.1 Організовує і контролює роботу щодо створення безпечних і здорових умов праці під час здійснення виробничого процесу. 2.2 Забезпечує виконання ТО і ПР рухомого складу та контролює їх якість. 2.3 Організовує ремонт вузлів та систем які забезпечують безпеку руху. 2.4 Вживає заходи для створення діагностичних постів по контролю за станом вузлів і систем що забезпечують безпеку руху. 3. Заступник начальника /директора/: 3.1 Забезпечує безпечне транспортування паливно-мастильних легкозаймистих матеріалів. 3.2 Організовує надійну охорону місць стоянки пропускний режим дієвий контроль за часом виходу і повернення на стоянку як власних так прикомандированних транспортних засобів. 3.3 Сприяє виконанню лікувально-оздоровчих і санітарно-гігієнічних заходів. 3.4 Контролює дотримання посадовими особами законодавства про працю нормативних документів з безпеки руху а на підконтрольних роботах окрім цього повноту і якість виконання підлеглими особами посадових обов'язків з безпеки руху і вимог ГСУБР. 4 Начальники відділів та головні спеціалісти: 4.1 Організовують і здійснюють роботу з питань безпеки руху в межах своєї компетенції керуючись законом «Про дорожній рух» галузевими нормативними документами у відповідності з Положеннями про структурні підрозділи /функціональні служби/ і посадовими інструкціями 5 Старші спеціалісти /інженери геологи геофізики механіки ін./ підприємства експедиції інституту: 5.1 Виконують роботу з безпеки руху на підконтрольних роботах виходячи з положень про відділи і служби та обов'язків які визначаються посадовими інструкціями спеціалістів Другий рівень управління Обов'язки права і відповідальність посадових осіб /керівників/ другого рівня затверджуються керівником підрозділу ІП-го рівня управління виходячи з положень про виробничі структурні підрозділи штатного розкладу та функціональних обов'язків. 1 Начальник партії автоколони автодільниці автоцеху: 1.1 Відповідає за створення здорових і безпечних умов праці в своєму підрозділі. 1.2 Відповідно до плану роботи розробляє практичні заходи з безпеки руху стосовно до конкретних умов роботи транспорту. 1.3 Регулярно не рідше одного разу на місяць спільно з комітетом профспілки розглядає підсумки роботи з безпеки руху і вживає заходи для усунення виявлених недоліків. 1.4 Не допускає до управління транспортними засобами водіїв у стані сп'яніння перевтоми або хвороби. 1.5 Організовує технічне обслуговування рухомого складу і здійснює контроль за роботою водіїв на лінії. 1.6 Виїздить на місце ДТП до якої мають причетність автомобілі господарства і бере участь у її розслідуванні. 1.7 Здійснює контроль за виконанням посадових обов'язків керівниками І рівня і безпосередніми виконавцями робіт. Перший рівень управлінн 1 Майстер керівник об'єкту загону дільниці та ін. 1.1 Здійснює керівництво об'єктом є безпосереднім організатором виробництва і несе повну відповідальність за створення безпечних умов для перевезення пасажирів і вантажів. Додаток В ПОЛОЖЕННЯ про службу безпеки дорожнього руху Державного Комітету України по геології і використанню надр / Держкомгеології України / 1 Дане Положення про службу безпеки дорожнього руху розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 227 і є обов'язковим для керівництва та виконання на всіх підприємствах Держкомгеології України які мають транспортні засоби. 2 Робота щодо забезпечення безпеки дорожнього руху запобігання дорожньо-транспортних пригод на підприємствах установах і організаціях Держкомгеології України що мають транспортні засоби ведеться залежно від чисельності працівників зайнятих експлуатацією цих засобів відповідним структурним підрозділом - службою безпеки дорожнього руху або окремими фахівцями з цих питань / далі - служба безпеки дорожнього руху/. 3 Служба безпеки дорожнього руху підприємств установ організацій підпорядковується безпосередньо першим керівникам. Служба безпеки дорожнього руху прирівнюється до основних виробничо-технічних служб і в своїй діяльності взаємодіє з відповідними підрозділами Державтоінспекції МВС України та іншими організаціями діяльність яких пов'язана з безпекою дорожнього руху. 4 Всі документи у тому числі проекти та контракти на геологорозвідувальні роботи що розробляються структурними підрозділами Держкомгеології України та його підприємствами установами і організаціями погоджуються зі службою безпеки дорожнього руху з питань її компетенції. 5 Основними завданнями служби безпеки дорожнього руху є: 5.1 Проведення заходів спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху. 5.2 Здійснення контролю за додержанням працівниками вимог законодавства та інших нормативних документів з безпеки дорожнього руху. 5.3 Аналіз стану аварійності та фактів порушень вимог безпеки дорожнього руху розроблення разом з відповідними структурними підрозділами заходів щодо їх запобігання і контроль за проведенням цих заходів. 5.4 Облік і подання у встановленому порядку звітної Інформації про дорожньо-транспортні пригоди та їх наслідки. 6 Відповідно до основних завдань служба безпеки дорожнього руху проводить таку роботу: 6.1 В Держкомгеології України: 6.1.1 Здійснює методичне забезпечення діяльності пов'язаної із запобіганням ДТП. 6.1.2 Бере участь в розробленні державних і галузевих програм в сфері дорожнього руху та здійснює контроль за їх виконанням. 6.1.3 Організовує проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з безпеки дорожнього руху. 6.1.4 Вживає заходи щодо вивчення працівниками підприємств і організацій Держкомгеології України актів законодавства правил норм і стандартів що стосуються безпеки дорожнього руху а також бере участь в перевірці їх знань. 6.1.5 Організовує підвищення кваліфікації працівників служби безпеки дорожнього руху підприємств установ та організацій вивчення і поширення передового досвіду роботи в цьому напрямку видає відповідні шформаційно-пропагандистські матеріали. 6.1.6 Дає суміжним підрозділам а також службам безпеки дорожнього руху підприємств установ і організацій обов'язкові для виконання письмові приписи і вказівки з питань безпеки дорожнього руху і одержує від них звіти довідки й іншу інформацію про стан роботи щодо запобігання ДТП. 6.1.7 Проводить наради семінари конференції та конкурси щодо удосконалення роботи з питань забезпечення безаварійної роботи транспортних засобів. 6.1.8 Перевіряє діяльність підприємств установ та організацій з безпеки дорожнього руху. 6.1.9 За розпорядженням Голови Держкомгеології України або його заступників організовує та бере участь у службовому розслідуванні ДТП з тяжкими наслідками для виявлення причин і обставин їх виникнення подає у встановленому порядку відповідні матеріали і пропозиції. 6.1.10 Готує проекти законодавчих та інших нормативних актів правила стандарти і довідки з питань безпеки дорожнього руху та здійснює контроль їх виконання. 6.2 У Державних геологічних підприємствах і організаціях / в межах своїх повноважень передбачених установчими документами /:  6.2.1 Надає практичну та методичну допомогу структурним підрозділам які входять до їх складу у вирішенні питань забезпечення безпеки дорожнього руху. 6.2.2 Розробляє та погоджує у встановленому порядку документи пов'язані із забезпеченням безпеки дорожнього руху. 6.2.3 Надає допомогу у впровадженні досягнень науки і техніки позитивного досвіду з безпеки дорожнього руху. 6.2.4 Проводить наради семінари конференції конкурси та інші заходи щодо удосконалення роботи з питань забезпечення безаварійної роботи транспортних засобів. 6.2.5 Розробляє заходи пов'язані із вивченням керівниками і фахівцями актів законодавства правил норм і стандартів що стосуються безпеки дорожнього руху а також бере участь в перевірці їх знань. 6.2.6 Здійснює контроль за додержанням правил норм і стандартів що стосуються безпеки дорожнього руху. 6.2.7 Дає суміжним підрозділам а також службам безпеки дорожнього руху обов'язкові для виконання приписи і вказівки з питань безпеки дорожнього руху та одержує від них звіти довідки та іншу інформацію про стан роботи щодо запобігання ДТП. 6.2.8 За розпорядженням керівника підприємства організації організує та бере участь у службовому розслідуванні ДТП для виявлення причин і обставин їх виникнення подає у встановленому порядку відповідні матеріали і пропозиції. 6.2.9 3 дозволу слідчих органів органів дізнання внутрішніх справ або прокуратури бере участь у встановленому порядку в огляді місця ДТП і причетних до них транспортних засобів підприємств а також у відтворенні обставин цих пригод. 6.2.10 Бере участь у роботі комісії з обстеження автомобільних доріг вулиць і залізничних переїздів на маршрутах роботи транспортних засобів. 6.2.11 Готує пропозиції щодо поліпшення організації та умов дорожнього руху а також закриття руху транспортних засобів на автомобільних дорогах і вулицях у разі виявлення в їх утриманні недоліків що загрожують безпеці дорожнього руху. 6.2.12 Розробляє пропозиції щодо включення заходів з безпеки дорожнього руху до плану науково-дослідних робіт. 6.2.13 Забезпечує у відповідних територіальних органах Державтоінспекції звірку відомостей про ДТП до яких причетні транспортні засоби засоби підприємств Держкомгеології України. 6.3 В автотранспортних підприємствах експедиціях партіях загонах що експлуатують автотранспорт /далі - підприємство/: 6.3.1 Організовує вивчення працівниками підприємства актів законодавства правил норм і стандартів що стосуються безпеки дорожнього руху а також перевірку їх знань. 6.3.2 Організовує вивчення та впровадження наукових розробок і позитивного досвіду з безпеки дорожнього руху. 6.3.3 Проводить інструктажі для водіїв з безпеки дорожнього руху. 6.3.4 Бере участь в роботі атестаційної та кваліфікаційної комісій. 6.3.5 Забезпечує постійне функціонування кабінету /класу/ безпеки дорожнього руху інформує працівників про стан аварійності причини і обставини виникнення ДТП порушення ПДР. 6.3.6 Забезпечує роботу спецмедпункту і разом з відділом кадрів здійснює контроль за періодичним медоглядом водіїв. 6.3.7 Організовує стажування водіїв і контроль за роботою транспортних засобів додержанням ними режиму праці і відпочинку вимог  ПДР. 6.3.8 Дає суміжним підрозділам обов'язкові для виконання письмові приписи і вказівки з питань безпеки дорожнього руху та одержує від них звіти довідки та іншу інформацію про стан роботи щодо запобігання ДТП. 6.3.9 Перевіряє роботу всіх служб і підрозділів діяльність яких пов'язана з експлуатацією транспортних засобів щодо виконання ними вимог нормативних документів з безпеки дорожнього руху. 6.3.10 Проводить розслідування ДТП вчинених з участю водіїв підприємства для виявлення причин і обставин їх виникнення подає у встановленому порядку відповідні матеріали і пропозиції. 6.3.11 3 дозволу слідчих органів органів дізнання внутрішніх справ або прокуратури бере участь в установленому порядку в огляді місця ДТП і причетних до них транспортних засобів підприємства а також у відтворенні обставин цих пригод. 6.3.12 Бере участь в роботі комісії з обстеження автомобільних доріг вулиць та залізничних переїздів на маршрутах роботи транспортних засобів. 6.3.13 Готує для відповідних органів державної виконавчої влади пропозиції щодо поліпшення організації та умов дорожнього руху а також закриття руху транспортних засобів на автомобільних дорогах і вулицях у разі виявлення в їх утриманні недоліків що загрожують безпеці дорожнього руху. 6.3.14 Звіряє у місцевих органах Державтоінспекції відомості про ДТП до яких причетні транспортні засоби підприємства і порушення ПДР водіями підприємства. 7 Служба безпеки дорожнього руху мас право: 7.1 Вимагати від посадових осіб відповідного рівня і водіїв письмових пояснень та інших матеріалів щодо порушення норм і стандартів що стосуються безпеки дорожнього руху. 7.2 Забороняти експлуатацію транспортних засобів якщо їх технічний стан загрожує безпеці дорожнього руху життю і здоров'ю людей. 7.3 Робити в подорожніх /маршрутних/ листах записи про порушення водіями ПДР. 7.4 Складати висновки за проектами документів підготовлених іншими підрозділами в частині що стосується безпеки дорожнього руху. 7.5 3 дозволу керівництва відповідного структурного підрозділу залучати фахівців до проведення службового розслідування ДТП пов'язаних з безпекою дорожнього руху. 7.6 Представляти інтереси підприємств управлінь організацій в Держкомгеології України інших центрах та місцевих органах державної влади з питань безпеки дорожнього руху. 7.7 Вносити пропозиції керівництву про заохочення а також притягнення до відповідальності працівників за невиконання правил норм і стандартів що стосуються безпеки дорожнього руху. 8 Служба безпеки дорожнього руху для виконання покладених на неї функцій забезпечується спеціальним автомобілем. Підприємство управління організація виділяє приміщення для кабінету /класу/ з безпеки дорожнього руху і для проведення медогляду водіїв та кошти для обладнання цих приміщень. 9 Структура служби безпеки дорожнього руху Комітету підприємств управлінь і організацій та чисельний склад їх фахівців визначаються згідно з додатками 1-3. Додаток № І СТРУКТУРА служби безпеки дорожнього руху Державного Комітету Середньоспискова чисельність водіїв підприємств  управлінь і організацій Створюються підрозділи в центральному апараті до 50 тисяч група понад 50 тисяч відділ управління Додаток № 2 ЧИСЕЛЬНИЙ СКЛАД служби безпеки дорожнього руху державного геологічного підприємства установи організації Кількість підвідомчих структурних підрозділів підприємств організацій які експлуатують транспортні засоби Чисельність складу служби безпеки руху до 10 1 від 1 1 до 25 2 від 26 до 50 4 понад 50 4 Додаток № З ЧИСЕЛЬНИЙ СКЛАД служби безпеки дорожнього руху в структурних підрозділах автопідприємствах /автогосподарствах/ експедиціях Середньоспискова чисельність водіїв Чисельність фахівців з безпеки дорожнього руху до 50 за сумісництвом від 51 до 250 1 від 251 до 500 2 від 501 до 1000 3 понад 1000 4 Примітка: У відособлених автогосподарствах /автоколони партії і т.п./ чисельний склад служби безпеки дорожнього руху визначається згідно з додатком № 3. В підприємствах які мають понад 250 водіїв вводиться посада заступника керівника з безпеки дорожнього руху. Додаток Г ПОЛОЖЕННЯ про комісію з безпеки руху підприємств і організацій Держкомгеології України 1 Загальні положення 1.1 Комісія з безпеки дорожнього руху підприємств установ і організацій Держкомгеології України / далі - комісія / утворюється відповідно до ст. 13 Закону України «Про дорожній рух» та Положення затвердженого наказом Мінтрансу України від 23.02.94р. № 80 з метою запобігання ДТП і забезпечення транспортної дисципліни на підприємствах в управліннях та організаціях / далі - підприємства / експлуатуючих транспортні засоби. 1.2 Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України вимогами цього Положення та іншими нормативними документами з безпеки дорожнього руху. 1.3 Свою діяльність комісія здійснює у взаємодії з органами Державтоінспекції МВС України районними /міськими/ комісіями з безпеки дорожнього руху та іншими організаціями діяльність яких стосується безпеки дорожнього руху. 1.4 Комісія діє у складі голови /керівник підприємства або його заступник/ заступника голови секретаря та членів комісії кількість членів комісії встановлюється в залежності від кількості працюючих на підприємстві з врахуванням обсягів роботи та інших особливостей. До складу комісії крім працівників підприємства включаються /за згодою/ представники профспілкових органів Державтоінспекції та громадських об'єднань. 1.5 Склад комісії затверджується наказом по підприємству. 1.6 Засідання комісії проводиться не менше одного разу на 3 місяці згідно з планом затвердженим головою. 1.7 Результати роботи комісії оформляються протоколом. 2 Завдання комісії Завданням комісії є 2.1 Розробка та проведення спільно з керівником підприємства або уповноваженим ним органом заходів щодо запобігання дорожньо-транспортних пригод та підвищення рівня транспортної дисципліни учасників дорожнього руху. 2.2 Розгляд обставин ДТП порушень ПДР матеріалів перевірок діяльності підприємства з безпеки дорожнього руху. 2.3 Контроль за виконанням нормативних документів з безпеки дорожнього руху реалізацією раніше прийнятих рішень а також інших заходів що стосуються запобігання аварійності. 3. Функції комісії Для вирішення вказаних завдань комісія виконує такі функції: 3.1 Розробляє заходи щодо підвищення рівня безпеки дорожнього руху безумовного виконання членами трудового колективу обов'язків учасників дорожнього руху. 3.2 Розглядає обставини ДТП порушення ПДР випадки заборони виїзду на лінію керування транспортними засобами водіями які знаходились в нетверезому стані у стані наркотичного або токсичного сп'яніння хворобливому стані чи стані стомлення. 3.3 Розглядає матеріали перевірок діяльності окремих служб чи працюючих на підприємстві щодо забезпечення ними безпеки дорожнього руху. 3.4 Спільно з власником підприємства або уповноваженим органом бере участь у виховній роботі в трудовому колективі шляхом організації проведення лекцій бесід обміну досвідом роботи демонстрації відео- та кінофільмів з питань безпеки дорожнього руху. 3.5 Здійснює контроль за : 3.5.1 Виконанням керівних та нормативних документів з безпеки руху реалізацією прийнятих комісією рішень. 3.5.2 Виконанням водіями вимог Правил дорожнього руху Правил перевезення пасажирів та вантажів Правил технічної експлуатації рухомого складу членами трудового колективу - Правил дорожнього руху. 3.5.3 Своєчасним проведенням медичного огляду водіїв. 3.5.4 Технічним станом рухомого складу при виїзді на лінію під час роботи та поверненні на підприємство. 3.5.5 Своєчасним та в повному обсязі проведенням стажування та інструктажів водіїв з безпеки руху. 3.5.6 Підвищення кваліфікації та рівня професійної майстерності водіїв та ремонтних працівників. 3.5.7 Станом доріг та вулиць на постійних маршрутах руху транспортних засобів. 3.5.8 Допуском водіїв до керування тільки тими транспортними засобами право керування якими надано згідно з посвідченням 3.5.9 Вивченням водіями особливостей експлуатації нового рухомого  складу. 3.5.10 Впровадження передових форм та методів профілактики аварійності. 4 Права комісії Комісія має право: 4.1 Проводити на підприємстві перевірку стану роботи по профілактиці аварійності порушень транспортної дисципліни знайомитись з відповідними документами з цих питань. 4.2 Заслуховувати на своїх засіданнях: - керівників / фахівців / служб відділів про виконання покладених на них обов'язків пов'язаних з безпекою руху; - членів трудових колективів які скоїли ДТП або порушення ПДР а також водіїв усунутих від виїзду на лінію або які перебували на лінії в нетверезому стані стані наркотичного або токсичного сп'яніння; - ремонтних працівників які не забезпечують належної якості ремонту та технічного обслуговування рухомого складу та працівників які дозволили його вихід на лінію з несправностями що загрожують безпеці дорожнього руху; 4.3 При виявленні порушень та обставин що сприяли невиконанню вимог стандартів норм та правил безпеки дорожнього руху негайно інформувати керівництво підприємства для вжиття відповідних заходів. 4.4 На підставі протоколу комісія вносить керівнику підприємства пропозиції щодо: - підвищення ефективності і якості проведення у трудових колективах профілактичної роботи по дотриманню вимог законодавства про дорожній  рух; - заохочення осіб які досягли позитивних результатів в роботі із запобіганням аварійності та зниженню тяжкості її наслідків; - притягнення до відповідальності осіб які не забезпечують виконання вимог безпеки дорожнього руху; Додаток Д ІНСТРУКЦІЯ Порядок контролю за дотриманням водіями вимог безпеки дорожнього руху Дана інструкція встановлює єдиний порядок контролю за дотриманням водіями Держкомгеології України вимог безпеки дорожнього руху. 1 Загальні положення 1.1 Здійснення контролю за дотриманням водіями вимог безпеки руху на маршрутах /лінії/ і об'єктах робіт є обов'язковим заходом по зміцненню транспортної дисципліни і профілактиці аварійності. 1.2 Організація проведення контролю за дотриманням водіями вимог безпеки руху покладається на службу безепеки руху і службу експлуатації підприємств організацій /автогосподарств гаражів /. 1.3 Відповідальність за організацій контролю на маршрутах /лінії/ та об'єктах робіт несе керівник підприємства організації. 1.4 Для здійснення лінійного контролю транспорту залучається керівний інженерно-технічний склад підприємства організації /автогосподарства гаража/ а також члени комісії з безпеки дорожнього руху відповідно до затвердженого графіку. Особи які залучаються до лінійного контролю повинні мати посвідчення на право лінійного контролю автотранспорту. Інші працівники можуть брати участь у проведенні контролю лише з особами які мають вказане посвідчення. 2 Основні завдання форми і методи контролю на лінії 2.1 Основним завданням контролю на лінії за дотриманням водіями вимог безпеки руху є виявлення і профілактика порушень транспортної дисципліни технології безпечного перевезення пасажирів і вантажів. 2.2 Контроль за дотриманням водіями вимог безпеки руху на лінії включає перевірку 2.2.1. Виконання ПДР. 2.2.2 Наявності і стану подорожньої документації 2.2.3 Дотримання встановлених норм вміщуваності в кабіні автобусах і легкових автомобілях швидкісних режимів на маршруті відповідності завантаження автомобіля нормам його вантажопідйомності і правильності закріплення вантажів. 2.2.4 Справності автотранспортного засобу укомплектованості ведійським та шанцевим інструментом протипожежними засобами. 2.2.5 Дотримання режиму праці і відпочинку. 2.2.6 Екіпірування автомобіля наявність знаків автопоїзда і аварійної зупинки номерних розпізнавальних та інформаційних знаків медичної аптечки вогнегасників і т.ін. 2.2.7 Стану здоров'я водіїв. 2.3 Перевірка дотримання водіями вимог безпеки руху на лінії проводиться: 2.3.1 В період проведення контролю ділянок доріг з підвищеною небезпекою для виникнення ДТП. 2.3.2 Під час спільних виїздів і рейдів які проводяться з працівниками ДАІ. 2.3.3 За ініціативою керівника підприємства організації. 2.3.4 Для здійснення контролю використовуються спеціальні автомобілі «Безпека руху» а при його відсутності для цього виділяється інший транспортний засіб. Допускається також проведення контролю і без використання спецавтомобіля: на вулицях і дорогах а також на залізничних переїздах які не охороняються. 3. Організація контролю на лінії 3.1 Основними етапами організації і здійснення контролю на маршрутах /лінії/ і об'єктах робіт за дотриманням водіями безпеки руху є : 3.1.1 Проведення контролю. 3.1.2 Реєстрація та облік проведеної роботи. 3.1.3 Вжиття заходів за результатами контролю оцінка його проведення. 3.2 Планування контролю. 3.2.1 Участь спеціалістів підприємства організації /автогосподарства гаража/ в контролі по забезпеченню безпеки руху планується і здійснюється згідно з графіком який складається службою безпеки руху і затверджується керівником. 3.2.2 При складанні графіку враховується специфіка роботи підприємства організації як за видами перевезень так і місцем експлуатації транспорту за погодними та природними умовами розподілом аварійності по часу дня місцях маршрутах і т.ін. 3.2.3 При плануванні участі посадових осіб у контролі на лінії обов'язково має бути звернена особлива увага на перевірку роботи автотранспорту у вихідні передсвяткові і святкові дні. 3.3 Проведення контролю. 3.3.1 У встановленому порядку працівники що здійснюють контроль зобов'язані усунути від управління транспортним засобом водія який знаходиться у нетверезому або наркотичному стані а також заборонити експлуатацію рухомого складу із технічними несправностями які загрожують безпеці руху. 3.4 Реєстрація облік виконаної роботи та заходи. 3.4.1 Виявлені в ході проведення перевірки порушення в обов'язковому порядку фіксуються у подорожньому листі та в завданні на лінійний контроль. 3.4.2 За результатами контролю на підприємствах в організаціях організується профілактична робота з водіями які допустили порушення ПДР. Вона включає: розбір порушень перевірку знань ПДР у порушників вжиття до них відповідних заходів впливу надання широкої гласності всім випадкам порушень. 3.4.3 Службою безпеки руху щомісячно проводиться оцінка контролю за дотриманням водіями вимог безпеки руху з врахуванням перевірених транспортних засобів виявлених порушників якості ведення документації на підставі якої а також з врахуванням даних про порушення виявлені співробітниками ДАІ керівник підприємства організації проводить розбір стану транспортної дисципліни і організації контролю на лінії. За результатами цієї роботи намічаються конкретні заходи по профілактиці порушень водіями вимог безпеки руху дається принципова оцінка участі посадових осіб у контролі. Додаток № І ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник / підприємства організації / / прізвище ім'я по-батькові підпис /  « » 199 р. ГРАФІК ВИЇЗДУ посадових осіб для контролю за роботою транспорту на лінії на 199 р. / місяць / №№ п/п Прізвище ім'я та по- батькові посада Дні контролю Підпис  1 2 3 4 5  ... 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Додаток Е ІНСТРУКЦІЯ  Порядок роботи водіїв на лінії Дана інструкція встановлює єдиний порядок роботи водіїв на лінії усіх підприємств та організацій Держкомгеології України та їх дії при ДТП. 1 Загальні положення 1.1 Положення даної інструкції використовуються при підготовці  інструктажів посадових інструкцій пам'яток водіїв   а також при безпосередній роботі з ними. 1.2 Водій має знати що від його правильних і умілих дій по управлінню автомобілем в конкретній дорожньо-транспортній ситуації залежить безпека пасажирів вантажів які він перевозить. У випадку виникнення ДТП він повинен вжити всіх можливих заходів для зниження тяжкості її наслідків. 1.3 При здійсненні автомобільних перевезень водій зобов'язаний: 1.3.1 Управляти категорією транспортного засобу з врахуванням дозволяючих відміток у відповідних графах або штампів з написами категорії транспортного засобу у водійському посвідченні. 1.3.2 Виконувати вимоги ГІДР Правил технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту Правил експлуатації автомобільних шин інструкцій та інших нормативних актів що торкаються особливостей і умов перевезення дорожнього руху експлуатації транспортних засобів. 1.3.3 Знати маршрут руху стан погодної і дорожньої обстановки на маршруті особливості проїзду небезпечних для руху ділянок режим праці і відпочинку. 1.3.4 Мати при собі крім документів передбачених Правилами дорожнього руху з врахуванням виду перевезень схему маршруту графік руху 1.4 Водій зобов'язаний не допускати зберігання транспортного засобу у міжзмінний час поза територією автогосподарства /гаража/ або іншого місця визначеного адміністрацією підприємства організації. 2 Обов'язки водія перед виїздом на лінію 2.1 Перед виїздом на лінію водій зобов'язаний 2.1.1 Перевірити справність і комплектність транспортної засобу.Якщо технічний стан транспортного засобу не відповідає вимогам ПДР і: Правил техніки експлуатації або відсутня необхідна екіпіровка повідомити про це начальника автогосподарства /гаража/ механіка чи особу яка заміняє їх для вжиття заходів і одержати вказівки про подальші дії. 2.1.2 Отримати в диспетчерській необхідну подорожню документацію інформацію про стан погодної та дорожньої обстановки на маршруті а при необхідності і з врахуванням виду перевезень - інструктаж з безпеки руху. 2.1.3 Пройти передрейсовий медичний огляд. 2.1.4 Подати для огляду змінному механіку автомобіль пред'явивши при цьому подорожній лист одержати дозвіл на виїзд і відмітку фактичного часу виїзду. 3. Обов'язки водія при роботі на лінії . 3.1 При роботі на лінії водій зобов'язаний: 3.1.1 Виконувати вимоги ПДР та інших нормативних актів регламентуючих порядок організації безпечного перевезення пасажирів і вантажів. 3.1.2 Не допускати перевезення вантажу з підвищенням номінальної вантажопідйомності автомобіля або встановлених габаритів і пасажирів -понад вміщуваність встановлювану технічними характеристиками рухомого складу правилами перевезень. 3.1.3 Враховувати стан доріг характер перевезень умов руху застосовувати способи і прийоми управління автомобілем які забезпечують безпеку руху збереження рухомого складу та вантажів що перевозяться а при пасажирських перевезеннях - забезпечення необхідного рівня і комфортабельності проїзду пасажирів. 4 Обов'язки водія при поверненні в автогосподарство /гараж/  4.1 При поверненні в автогосподарство /гараж/ водій зобов'язаний: 4.1.1 Пред'явити змінному механікові автомобіль для контрольного огляду і подорожній лист для відмітки фактичного часу повернення повідомити про виявлені в процесі роботи несправності. 4.1.2 У випадку вимушеного заїзду з причини механічної несправності оформити заявку на ремонт автомобіля і пред'явити подорожні документи для відповідних відміток. 4.1.3 Уточнити час виїзду на лінію на наступний день. Додаток Ж ІНСТРУКЦІЯ з безпечного перевезення людей вахтовим транспортом підприємств і організацій Держкомгеології України Дана інструкція поширюється на всі види транспортних засобів /крім легкових автомобілів/ зайнятих регулярним перевезенням людей. Перевозити вахтових та інших працівників слід автобусами або спеціально обладнаними автомобілями. 1 Вимоги до вахтового транспорту 1.1 Автобуси та автомобілі призначені для перевезення людей мають пройти ретельну перевірку технічного стану в повній відповідності з вимогами ПДР і технічної експлуатації автомобілів. 1.2 Вантажний автомобіль що використовується для перевезення людей має бути обладнаний тентом або іншим укриттям пасажирів а також м'якими або твердими сидіннями закріпленими в кузові на відстані не менше 0 3 м від верхнього краю борта та 0 3 - 0 5 м від підлоги. Сидіння розташовані вздовж заднього або бокового борту повинні мати міцні стінки. Вахтовий транспорт повинен мати спереду напис «ЛЮДИ». Бортові гачки /запори/ мають надійно запобігати довільному відкриттю бортів. Кузов /салон/ автомобіля забезпечується освітленням або світловою сигналізацією для зв'язку з водієм. Двері мають бути обладнані справним закриваючим пристроєм і ручками для зручного і швидкого відкривання з зовнішнього та внутрішнього боків а також драбинкою. Вихлопна труба має бути виведена за межі кузова на 30 - 50 мм. 1.3 Колеса вахтового транспорту під час ожеледиці необхідно обладнати спеціальними шипами /ланцюгами/. 2 Вимоги до водіїв вахтового транспорту 2.1 До управління автобусами і вахтовим транспортом допускаються лише водії які мають стаж роботи управління транспортними засобами понад 3 роки та посвідчення водія з відкритою категорією «Д» і після перевірки знання даної інструкції 2.2 При зміні маршруту водій має пройти інструктаж про особливості поїздки і забезпечення безпеки руху а також про дотримання техніки безпеки при усуненні в дорозі несправностей в автобусі /вахтовому транспорті/. Проведення інструктажу має бути задокументоване. 2.3 Перед виїздом водій зобов'язаний пройти передрейсовий медичний огляд стану здоров'я. 2.4 При переведенні водіїв на вахтовий транспорт необхідно провести їх стажування не менше 8 годин та перевірку знання даної інструкції. При незадовільному знанні правил перевезення людей водій до управління вахтовим транспортом не допускається. З Водіям вахтового транспорту забороняється: 3.1 Виїздити в рейс без зазначення в подорожньому листі прізвищ старших /в кузові і кабіні/ та кількості людей що перевозяться а також без схеми маршруту руху. 3.2 Рушати з місця без сигналу про відправлення. 3.3 Виїздити в рейс без дозволу старших осіб. 3.4 Перевозити сторонніх осіб та осіб що знаходяться в нетверезому стані. 3.5 Відхилятися від встановленого маршруту. 3.6 Управляти транспортним засобом у стані втоми та хворобливому стані а також знаходячись під дією лікарських препаратів що знижують увагу і швидкість реакції. 4 Організація перевезення людей 4.1 Після прибуття до місця посадки пасажирів водій зобов'язани подати подорожній лист відповідальній особі яка відмічає кількість людей що перевозяться та записує прізвища старших у кузові /салоні/ та кабіні. 4.2 Відповідальні особи призначаються керівником виробничого підрозділу з числа ІТП за раніше затвердженим графіком і оформляються наказом /щорічно/. 4.3 Кількість людей які перевозяться в кузові /салоні/ не повинна перевищувати кількість обладнаних для сидіння місць. 4.4 Рух вахтового транспорту повинен здійснюватись по попередньо затверджених маршрутах. Схема маршруту вивішується в салоні автомобіля з зазначенням небезпечних ділянок і режимом руху. 5 Обов'язки старших осіб 5.1 Знати інструкцію з безпечного перевезення людей і не допускати її порушення як водієм так і пасажирами. 5.2 Перед посадкою людей в транспорт переконатись у придатності транспорту до перевезення людей та у відсутності в кузові /салоні/ будь-якого вантажу. 5.3 Проводити інструктаж пасажирів що вперше перевозяться вахтовим транспортом. 5.4 При виявленні у водія навіть незначного запаху алкоголю чи ознак хворобливого стану не відправляючись в рейс звернутись до керівництва з вимогою виділити іншого водія. 5.5 Слідкувати за дотриманням водієм швидкісного режиму руху. 5.6 Старшому в кабіні забороняється: 5.6.1 Відволікати водія сторонніми розмовами. 5.6.2 Відволікатись спати. 5.6.3 Відкривати двері кабіни до повної зупинки транспорту.  5.7 Старший що знаходиться в кузові /салоні/ зобов'язаний: 5.7.1 Сигнал рушати подавати тільки після посадки всіх людей і закриття дверей. 5.7.2 Під час руху слідкувати щоб пасажири не переміщувались по кузову. 5.7.3 Не починати висадки людей до повної зупинки транспорту. 5.7.4 Не допускати посадки і висадки людей через лівий борт. 5.7.5 Подавати сигнал водієві для зупинки на вимогу пасажирів при порушенні ними встановленого порядку та у випадку виникнення в кузові /салоні/ будь-якої несправності. 6 Обов'язки пасажирів Особи що перевозяться вахтовим транспортом зобов'язані: 6.1 Виконувати вказівки старшого. 6.2 Посадку /висадку/ здійснювати після повної зупинки транспортного засобу і дозволу старшої особи лише з посадочного майданчика а при відсутності такого майданчика - з тротуару або узбіччя дороги. 6.3 Сидіти у визначених для цього місцях. 6.4 Не відволікати уваги водія від управління транспортним засобом. 6.5 Не відкривати дверей салону або кабіни транспортного засобу не переконавшись у тому що він зупинився біля тротуару або узбіччя. 6.6 Повідомляти старшого в кузові /салоні/ про помічені несправності неадекватний стан або поведінку пасажира /пасажирів/ під час руху. 6.7 Не перевозити в кузові /салоні/ вогненебезпечний або непередбачений для перевезень разом з вахтою вантаж. 6.8 Пасажири вахтового транспорту мають право на 6.8.1 Одержання своєчасної точної інформації про умови і порядок руху. 6.8.2 Відшкодування шкоди завданої внаслідок ДТП 6.8.3 За невиконання вимог вказаних у даній інструкції винні особи несуть відповідальність у встановленому порядку. 7. Порядок нанесення знаків і написів безпеки визначається діючими стандартами. Додаток 3 ПРАВИЛА  по забезпеченню безпеки автобусних перевезень організованих груп дітей 1 Загальні положення 1.1 Дані вимоги визначають порядок організації та умови здійснення перевезень організованих груп дітей віком до 16 років по довгостроковій або разовій угоді і не поширюються на перевезення батьків з дітьми. 1.2 Перевезення організованих груп дітей повинно здійснюватись із забезпеченням високого рівня безпеки надійності і якості транспортного обслуговування. 1.3 Транспортні засоби повинні відповідати вимогам безпеки охорони праці та екології державним стандартам мати відповідний сертифікат бути в належному технічному і санітарному стані та укомплектовані відповідно до вимог Правил дорожнього руху 1.4 Максимальна кількість дітей для перевезення автобусом не повинна перевищувати кількість місць для сидіння в ньому згідно з паспортом заводу-виробника. 1.5 Організовані групи дітей повинні перевозитись дисциплінованими і досвідченими водіями вимоги до яких встановлені Правилами дорожнього руху і які мають стаж керування транспортним засобом понад три роки 1.6 До разових автобусних перевезень організованих груп дітей відносяться перевезення що виконуються як правило в межах області з метою доставки дітей до табору праці і відпочинку на спортивні змагання огляди художньої самодіяльності та ін. 1.7 Угода на разове перевезення організованих груп дітей укладається з перевізником у формі замовлення не пізніше ніж за 48 годин до виконання перевезень Зміни в замовленні на перевезення організованих груп дітей мають бути подані замовником у письмовій формі безпосередньо або передані факсом за підписом уповноважених осіб У замовленні зазначається кількість дітей що піддягають перевезенню тривалість знаходження автобуса у розпорядженні замовника і старший групи прізвище якого вноситься до подорожнього листа Замовлення на перевезення організованих груп дітей від шкіл професійно-технічних та інших навчальних закладів позашкільних закладів а також інших установ підприємств і організацій приймаються перевізником за наявності у них відповідного дозволу зразок якого наведений в додатку №1. 1.8 Дозвіл на перевезення організованих груп дітей видається : - у межах Автономної Республіки Крим області: школам професійно-технічним та іншим навчальним закладам -районним /міським/ відділом освіти; оздоровчим закладам підприємницьким фірмам та іншим установам підприємствам і організаціям - керівниками установ підприємств і організацій яким вони підпорядковуються а у випадках передбачених законодавством - відповідними підрозділами місцевих державних адміністрацій чи профспілковими комітетами. - за межами Автономної Республіки Крим області: школам професійно-технічним та іншим навчальним закладам - Міносвіти Автономної Республіки Крим обласним Київським та Севастопольським міськими управліннями освіти; оздоровчим закладам туристичним фірмам та іншим установам - підприємствами і організаціями яким вони підпорядковуються а у випадках передбачених законодавством -відповідними підрозділами місцевих державних адміністрацій чи профспілковими комітетами з обов'язковим повідомленням Державтоінспекції. У разі потреби Державтоінспекція може забезпечити супроводження автобуса або колони автобусів спецтранспортом за окрему плату. 1.9 До перевезення організованих груп дітей замовнику і перевізнику необхідно: 1.9.1 Визначити маршрут використовуючи при цьому як правило дороги якими уже здійснюються регулярні автобусні перевезення. 1.9.2 Визначити зупинки автобуса: - технічні-проміжні - одна на перші 50 кілометрів і не менше однієї - на кожні наступні 100 км більшої довжини; - для відпочинку - на 5 хвилин через кожну годину руху і на 30 хвилин - кожні 5 годин руху /допускається поєднання 30-хвилинного відпочинку з перервою на обід; - для приймання їжі - через 3-5 годин руху; - для відпочинку /ночівлі/; 1.9.3 Скласти схему маршруту; 1.9.4 Скласти розклад руху /нормування швидкості руху на маршруті/; 1.10 Перевезення організованих груп дітей виконуються тільки у світлу пору доби і за сприятливих погодних умов. 1.11 Схема маршруту та розклад руху складаються в 3-х примірниках узгоджуються перевізником з відповідними органами Державтоінспекції і затверджуються замовником. На схему маршруту наносяться ділянки дороги населені пункти місця концентрації дорожньо-транспортних пригод аварійно небезпечні ділянки тощо. Один примірник схеми маршруту і розкладу руху видається водію інші два зберігаються у замовника та перевізника. 1.12 Інформаційне забезпечення перевезень організованих груп дітей повинно бути візуальним. Візуальна інформація на автобусі наноситься по передньому трафареті написом чорною фарбою «На замовлення» спереду і ззаду автобуса обов'язково встановлюється розпізнавальний знак «ДІТИ». Під час руху автобусів з організованими групами дітей у колоні відповідно до вимог Правил дорожнього руху: - встановлюється розпізнавальний знак «КОЛОНА»; - вмикається ближнє світло фар; - автобуси повинні рухатися тільки в один ряд якнайближче до правого краю проїзджої частини за винятком випадків коли вони супроводжуються транспортними засобами Державтоінспекції або служби безпеки руху перевізника; - швидкість руху колони і дистанція між автобусами встановлюються старшим колони або за режимом руху головної машини; У разі зупинки колони на дорозі на всіх автобусах вмикається аварійна сигналізація. У салоні автобуса повинна бути інформація яка містить: позначення місць розташування аварійних виходів /через вікна двері люки/ з зазначенням способу їх відкриття вогнегасника аптечки та кнопки екстреної зупинки. Написи можуть замінюватись відповідними символічними зображеннями. 1.13 У разі несприятливих метеорологічних і дорожніх умов виходу з ладу автобуса загрози безпеці руху а також погіршення здоров'я водія необхідно припинити рух з повідомленням про це перевізника який повинен вжити заходи для доставки дітей до кінцевого пункту маршруту заміни автобуса водія. 2 Обов'язки замовника  2.1. Замовник зобов'язаний: - до початку перевезення скласти список груп дітей у трьох примірниках / для перевізника замовника і керівника групи/. - допускати до поїздки дітей які зазначені у списках і які не мають протипоказань для далеких переїздів за станом здоров"я - призначити на кожних десять дітей керівника групи відповідального за супроводження дітей під час поїздки а на групу дітей яка складається із 30 дітей ще й медичного працівника та провести інструктаж про правила поведінки і техніки безпеки. 3. Обов'язки керівника групи  3.1 Керівник групи зобов'язаний: - провести бесіду з дітьми ознайомити їх з правилами поведінки і техніки безпеки під час поїздки; - забезпечувати додержання належного порядку дітьми під час руху /діти повинні сидіти на призначених для цього місцях/ а також під час посадки /висадки/ з автобуса; - здійснювати посадку /висадку/ дітей після зупинки автобуса тільки з посадочного майданчика а у разі його відсутності - з тротуару або узбіччя якщо це неможливо - з крайньої смуги проїзджої частини /але не з боку суміжної смуги для руху/ за умови що це буде безпечно і не створить перешкод іншим учасникам руху а також працюватиме аварійна світлова сигналізація; - проходити з організованою групою дітей тільки тротуарами та пішоходними доріжками а в разі відсутності - краєм проїзджої частини дороги назустріч руху транспортних засобів і тільки у світлу пору доби; -після надання транспортної послуги підписати подорожній лист замовлення на перевезення зазначивши пройдений шлях час початку та закінчення роботи а в разі зміни розкладу руху - її причини. 4 Обов'язки та права дітей 4.1 Діти зобов'язані: - здійснювати посадку /висадку/ організовано і тільки з дозволу керівника групи; - сидіти під час руху на місці вказаному керівником групи; 4.2 Діти мають право на: - безпечну і своєчасну доставку до місця призначення якісне перевезення; - перевезення із собою ручної поклажі в кількості одного місця дрібних звірів і птахів у клітках собаки в наморднику за наявності повідка пари лиж санчат; - одержання своєчасної і точної інформації про транспортні послуги; 4.3 Діти не мають права: - під час руху відволікати увагу водія від керування автобусом і заважати йому при цьому - відкривати двері автобуса до повної його зупинки; - перешкоджати закриттю дверей; - користуватись аварійним обладнанням автобуса без потреби; 5. Обов'язки та права перевізника 5.1 Перевізник зобов'язаний: - здійснювати медичний контроль та інструктаж водіїв за цими Правилами та Правилами дорожнього руху з відповідним записом у подорожньому листі; - ознайомити водія перед поїздкою з паспортом маршруту та забезпечити його схемою маршруту і розкладом руху; - забезпечувати належний технічний та санітарний стан автобусів та своєчасну їх подачу замовникам; 5.2 Перевізник має право: - обмежити або припинити перевезення на території якою воно здійснюється у разі стихійного лиха епідемії або іншої надзвичайної ситуації; 6.Обов'язки та права водія 6.1 Водій автобуса який виконує перевезення організованих груп дітей зобов'язаний: - мати стаж керування транспортним засобом понад 3-х років і посвідчення водія категорії С і Д та талон що додається до посвідчення а також реєстраційний документ на транспортний засіб; - перед виїздом пройти передрейсовий медичний огляд; - мати з собою подорожній лист схему маршруту та розклад руху автобуса і пред'являти їх для- контролю; - бути охайно одягнутим; - дотримуватись визначеного маршруту та розкладу руху автобуса; - вживати необхідних заходів для безпеки пасажирів у разі виникнення перешкод для руху на маршруті /туман ожеледь тощо/ які не дають змоги продовжити поїздку а також у разі вимушеної зупинки транспортного засобу на залізничному переїзді - зупиняти автобус за сигналом керівника організованої групи дітей; - під час роботи на маршруті виконувати «Правила дорожнього руху». Правила технічної експлуатації автобуса ці Правила посадову Інструкцію та вказівки диспетчера; 6.2 Водієві автобуса забороняється -починати рух до повного зачинання дверей та відчиняти їх до повної зупинки автобуса; - порушувати маршрут та розклад руху; - розмовляти з пасажирами їсти пити палити під час руху автобуса;  6.3 Водій має право: - вимагати від пасажирів виконання їх обов'язків; Додаток 1 ДОЗВІЛ на здійснення перевезень організованої групи дітей автобусами по разовій заявці Видано / найменування організації яка дозволила перевезення/ для поїздки організованої групи дітей / найменування організації що здійснює перевезення /  в кількості чоловік по маршруту в період / число місяць рік / Посада прізвище ініціали. підпис печатка Додаток 1 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  підвищення кваліфікації і професійної майстерності водіїв по забезпеченню безпечного дорожнього руху 1 Загальні положення 1.1 На підприємствах і організаціях що експлуатують автомобільний транспорт ведеться' постійна робота по підвищенню професійної майстерності водіїв. 1.2 Підвищення майстерності водіїв досягається шляхом організації занять з ведійським складом по ситуаційному навчанню стажуванню інструктажах вдосконаленню знань ПДР наданню долікарняної медичної допомоги потерпілим при ДТП. 1.3 Вимоги викладені в даних методичних рекомендаціях виконуються працівниками служб /відділів/ безпеки руху кадрів зі допомогою засобів підготовки кадрів і підвищення кваліфікації. 2 Підвищення кваліфікації водіїв 2.1 Основною метою підвищення кваліфікації є розширення технічного кругозору водіїв поглиблення і розширення їх знань конструкції автомобілів правил експлуатації ТО і ремонту рухомого складу прийомів економічного і безпечного управління транспортними засобами. 2.2 В процесі роботи водію може бути присвоєна кваліфікація II або 1 класів. Для присвоєння II класу у ведійському посвідченні має бути дозвіл н управління транспортними засобами категорій В С Е або Д або Д і Е також безперервний стаж роботи водієм III класу не менше 3 років. Для присвоєння І класу має бути дозвіл на управління транспортним засобами категорій В С Д і Е а також безперервний стаж роботи водієм II класу не менше 2 років. 2.3 Планування направлення на навчання і контроль за ходом перепідготовки /підвищення кваліфікації/ покладається на відділ кадрів підприємства організації. 2.4 Водії що направляються на перепідготовку /підвищення кваліфікації/ повинні: - мати гарні показники в роботі /систематично виконувати плани перевезень дотримувати трудову і виробничу дисципліну/ не мати за  останніх 3 роки порушень ПДР які призвели до ДТП або позбавлення ведійських прав а також порушень протягом року правил технічної експлуатації транспортних засобів правил ТБ і безпеки руху. 2.5 Присвоєння водіям І і II класів здійснюється кваліфікаційними комісіями підприємства організації до складу яких крім осіб визначених відповідно до загальних положень єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій /ЄТКД/ включається також працівник служби безпеки руху. 2.6 Рішення кваліфікаційної комісії затверджується наказом керівника підприємства організації. 2.7 Водіям які пройшли перепідготовку /підвищення кваліфікації/ при невиконанні вимог вказаних в п.2.4 даних методичних рекомендацій II і І клас не присвоюється. 2.8 Керівник підприємства організації за погодженням з профкомом має право за грубі порушення дисципліни понизити кваліфікацію водія на І розряд /клас/. Відновлення розряду /класу/ проводиться в загальному порядку встановленому для присвоєння кваліфікації і підвищення розряду /класу/ але не раніше ніж через 3 місяці після його зниження. 3. Підвищення професійної майстерності водіїв 3.1 3 метою підвищення професійної майстерності водіїв економічності автомобільних перевезень зменшення ймовірності виникнення ДТП і зниження тяжкості їх наслідків в підприємствах і організаціях проводяться заняття з водіями з безпеки руху. 3.2 Рекомендований навчальний план і програма наведені в додатку №1. Теоретичні знання проводяться з групами по 10 - 15 чоловік практичні - в індивідуальному порядку. 3.3 В підприємствах організаціях рекомендується також організовувати щорічні заняття по вивченню ПДР і наданню долікарняної медичної допомоги потерпшим при ДТП. Обсяг і програму занять підприємства організації визначають самостійно. Рекомендується при складанні програми занять використовувати методичні рекомендації по контраварійній підготовці водіїв автобусів автопоїздів; збірник типових небезпечних дорожньо-транспортних ситуацій /ДТС/; альбом «Як уникнути аварій на залізничному переїзді» і т.ін 3.4 3 метою підвищення професійної майстерності водіїв контраварійну підготовку необхідно включати в програми стажування Рекомендується також включати її в навчальні плани підготовки водіїв усіх категорій транспортних засобів 3.5 До проведення теоретичних занять залучаються кваліфіковані працівники підприємства організації автоучкомбінатів /автошкіл/ медичці працівники а практичних - водії-наставники /інструктори/ водії які пройшли контраварійну підготовку. 3.6 Після закінчення навчання водії складають заліки з теоретичного курсу і майстерності управління автомобілем. Комісію очолює особа відповідальна за службу безпеки руху підприємства організації. 3.7 Відповідальність за організацію проведення занять покладається на службу безпеки руху підприємства організації. 3.8 Особи які не склали залік після додаткових занять або самостійної підготовки складають .його повторно. Якщо залік нескладений повторно то стосовно таких водіїв кваліфікаційною комісією може вирішуватись питання про зниження класності або доцільність подальшого її використання водіями шляхом направлення в органи ДАІ. Додаток № 1 Примірний план занять з водіями з безпеки руху Всього навчальних годин -12  Тривалість навчальної години - 45 хв. №№ п/п  Найменування теми Кількість годин Всього В т.ч практич них занять 1 2 3 4 1. Небезпечні стани водія під час руху та підготовка до виїзду в рейс 1   2. Орієнтування водіїв у небезпечних умовах оцінка і прогнозування розвитку небезпечних дорожньо-транспортних ситуацій. Проїзд залізничних переїздів. Типові помилки і правильні дії водіїв 3 1 3. Прийоми управління автомобілем швидкісне рулювання відновлення керованості попередження неправильних дій водія у аварійній обстановці 5 3 4. Правила перевезення пасажирів дітей і небезпечних вантажів 2   5. Адміністративна та кримінальна відповідальність водія та його дії після ДТП 1     Всього 12 4 Додаток 1 ПОЛОЖЕННЯ про медичне забезпечення автомобільних перевезеь 1. Загальні положення 1.1 Медичне забезпечення безпеки руху спрямоване на попередження і зниження важкості ДТП шляхом забезпечення систематичного контролю стану здоров'я і працездатності водіїв підвищення надійності ведійського складу. 1.2 Для розв'язання завдань медичного обслуговування на підприємствах створюються спеціалізовані медичні / фельдшерські / пункти діяльність яких регламентується законами України постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України та Держкомгеології України. 1.3 Контроль стану здоров'я і працездатності водіїв здійснюється шляхом проведення попередніх /при вступі на роботу/ та періодичних медичних оглядів передрейсових та післярейсових перевірок. 1.4 Підвищення надійності роботи водіїв забезпечується за рахунок поліпшення умов праці встановлених режимів праці і відпочинку проведення заходів по реабілітації водіїв їх психофізіологічного розвантаження профілактики захворювань. 2 Попередні та періодичні медичні огляди водіїв 2.1 Попередні медичні огляди при вступі на роботу /кандидати у водії/ проводяться з метою визначення відповідності /придатності/ робітників до роботи яка їм доручається попередження загальних та професійних захворювань нещасних випадків забезпечення безпеки дорожнього руху. 2.2 Порядок проведення зміст і документальне оформлення оглядів мають відповідати діючим нормативним документам затверджених МОЗ України. 2.3 Керівник автотранспортних засобів або уповноважений ним органі зобов'язаний на початку року видати наказ /розпорядження/ про проведення медичних оглядів забезпечувати своєчасну і організовану явку водіїв на тії огляди здійснювати контроль за дотриманням строків періодичних медичних оглядів. 2.4 Особам яким протипоказане управління транспортними засобами /за даними попереднього огляду/ висновок на руки не видасться а пересилається у дводенний строк адміністрації підприємства яке давало направлення або Державтоінспекції. 2.5 Усі водії трансп ортних засобів підлягають обов'язковому періодичному медичному огляду у встановлені строки Міністерством охорони здоров'я України. 2.5.1 В окремих випадках при наявності медичних показань а також при індивідуальному підході до допуску строк переосвідчення скорочується але не менше ніж до одного року. 2.5.2 За рішенням адміністрації підприємства а також Державтоінспекції строки п«реосвідчення ведійського складу в цілому можуть бути скорочені / обов'язкове обгрунтування/. 3. Спецмедпункти підприємства /СМП/ 3.1 СМП підпорядковані керівникові служби безпеки руху. 3.2 Працівники СМП приймаються та звільняються наказом керівника підприємства за поданням керівника служби безпеки руху. 3.3 Робота СМП здійсняється у взаємодії з територіальними органами МОЗ України. 3.4 Основними завданнями працівників СМП підприємства є : 3.4.1 Виявлення і попередження передумов які в процесі роботи ведійського складу .можуть викликати порушення окремих функцій організму знизити його дієздатність і спричинити ДТП. 3.4.2 Вирішення спільні з адміністрацією підприємства питання про направлення для проходження позачергового переосвідчення водіїв в організмі яких виявлені стійкі патологічні зміни що є протипоказанням для продовження роботи водієм. 3.4.3 Проведення медичної пропаганди по вихованню у водійського складу особистої і громадської гігієни санітарної культури праці і відпочинку роз'яснення шкідливих наслідків побутової наркоманії п'янства та паління. 3.5 Функції працівнику СМП підприємства : 3.5.1 Здійснювати відповідно до встановленого порядку контроль за станом здоров'я водійського складу шляхом проведення щоденних передрейсових медичних оглядів з повним охопленням водіїв. 3.5.2 Здійснювати систематичний контроль за дотриманням строків проходження ведійським складом періодичного медичного переосвідчення 3.5.3 Доповідати керівництву підприємства про закінчення строків довідок медичного освідчення для усунення водіїв від роботи до проходження чергового переосвіднення 3.5.4 Перелік матеріалів медикаментів та оснащення аптечки визначається розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 05.98р  №291-р. 3.5.5 Проводити /не рідше одного разу на квартал/ звірки в наркологічних диспансерах /відділеннях/ з метою виявлення водіїв підприємства що стоять на обліку. 3.5.6 Проводити заняття з водіями при їх вступі на роботу і щорічно з усім ведійським складом по наданню першої медичної допомоги відповідно до програми . 3.6 Персонал СМП мас право: 3.6.1 Усувати від роботи на лінії водіїв у яких на передрейсових оглядах виявлені ознаки захворювань або які знаходяться під дією спиртних напоїв наркотичних та інших засобів що порушують їх функціональний стан при порушенні встановленого режиму праці і відпочинку. 3.6.2 Вносити пропозиції адміністрації підприємства про дострокове медичне переосвідчення водіїв в порядку експертизи /після перенесеного тяжкого захворювання травми та ін./ а також тих в організмі яких відмічені паталогічні зміни які є протипоказаними для продовження роботи водієм. 3.6.3 Вносити пропозиції службі безпеки руху по вдосконаленню профілактики аварійності підтриманню санітарно-гігієнічних умов праці та відпочинку працівників підприємста. 3.7 СМП /фельдшерські здоровпункти/ створюються в автопідприємствах /автогосподарствах експедиціях партіях/ з чисельністю персоналу з розрахунку повного охоплення водіїв передреисовимим та після-рейсовими профілактичними медичними оглядами. У невеликих автопідприємствах /автогосподарствах експедиціях партіях/ передрейсові медичні огляди водіїв можуть проводитися силами територіальних лікувальних закладів на договірних умовах. У віддалених партіях де немає лікувальних закладів передрейсовий медогляд можуть проводити фахівці /інструктори/ з персоналу партії навчені правилам користування медприладами та атестовані у медпідприємствах. 3.8 Для розташування СМП підприємство виділяє приміщення яке б знаходилось поблизу диспетчерської і контрольно-технічного пункту. 3.9 Для забезпечення належної якості проведення передрейсового медичного огляду водіїв СМП оснащується за рахунок підприємства необхідним обладнанням інструментарієм медикаментами та спецодягом. Порядок здійснення контролю стану водіїв на передрейсових медичних оглядах 1 Контроль стану водіїв автотранспортних засобів здійснюється перед виїздом у рейс інспекторами по проведенню профілактичних оглядів СМП або медичними працівниками територіальних медичних закладів що працюють на договірних началах. 2 Огляди водіїв проводяться індивідуально і полягають в опитуванні огляді та вимірі функціональних показників. 2.1 Визначення основних функціональних показників у того хто проходить огляд проводиться за показаннями і полягає у вимірі частоти пульсу рівня максимального та мінімального артеріального тиску температури тіла. 3 Водії в обов'язковому порядку мають з'являтися на огляд з подорожнім листом. 4 До управління транспортними засобами не допускаються: 4.1 Водії що знаходяться під дією спиртних напоїв або інших засобів які порушують їх функціональний стан /наркотичних речовин психотропних лікарських препаратів вжитих без призначення лікарем засобів промислової та побутової хімії/. 4.2 Водії що приступили до роботи без належного відпочинку /менше 12 годин/. 4.3 Водії що мають відхилення у стані здоров'я які порушують їх дієздатність.  5 Огляд водіїв. 5.1 Підстави для проведення огляду: наявність ознак сп'яніння /запах алкоголю з рота нестійкість пози порушення ходи мови виразне тремтіння пальців рук повік язика різка зміна забарвлення шкіряних покривів обличчя підвищена пітливість поведінка не відповідаюча обстановці/ визнання обстежуваної особи у вживанні спиртних напоїв заяви інших працівників про вживання тим хто проходить огляд спиртних напоїв. 5.2 При огляді обов'язкова присутність двох свідків. 5.3 У випадку встановлення факту алкогольного сп'яніння складається пртоколо додаток № 1 . 5.4 Протокол складається та підписується особою яка проводила освідчення двома свідками і освідчуваним. 5.5 У випадку незгоди обстежуваного з результатом освідчення він направляється на медичну експертизу з додатком протоколу огляду Особи які підлягають лікарняному огляду в медичних закладах мають бути доставлені до місця його проведення не пізніше 2 годин з моменту виявлення нетверезого стану з направленням за прийнятою формою /додаток № 2/. В суперечливих випадках які вимагають документального підтвердження водія у супроводі медпрацівника або відповідального ІТП направляють до найближчого лікувально-профілактичного закладу для проведення медичної експертизи з обов'язковим виконанням усіх вимог передбачених даним документом. 5.6 При наявності різко виражених ознак сп'яніння /порушення свідомості та поведінки/ що виключають можливість проведення проби з допомогою трубки або відмові обстежуваної особи від огляду адміністрацією складається акт про появу працівника на роботі у нетверезому стані що є порушенням трудової дисципліни і тягне за собою накладення дисциплінарного стягнення аж до звільнення згідно з діючим законодавством. Приймаються заходи щодо усунення таких осіб з території підприємства. 5.7 При застосуванні технічних засобів для визначення стану сп'яніння працівники які проводять огляд зобов'язані діяти тактовно не принижуючи честі та гідності обстежуваної особи. 6 Підставою для усунення від роботи е наступні відхилення в стані здоров'я: 6.1 Наявність симптомів гострого захворювання або загострення хронічного захворювання /підвищення температури тіла понад 37 градусів скарги на погане самопочуття загальну слабість головний та зубний біль гострі захворювання очей болі в області вуха у грудній та черевній порожнинах та ін./. 6.2 Підвищення або зниження частоти пульсу і артеріального тиску вище або нижче рівня характерного для обстежуваного. 6.3 Високий рівень артеріального тиску 170/95 мм рт.ст. і вище у водіїв з діагнозом «гіпертонічна хвороба». 6.4 Низький рівень артеріального тиску 95/60 мм рт.ст. і нижче у водіїв з діагнозом «гіпотонічна хвороба». 7 В обов'язковому порядку піддягають поглибленому огляду з виміром рівня артеріального тиску та пульсу водії: - що досягли 55-річного віку; - які виконують міжнародні перевезення; - які потрапили напередодні у дорожньо-транспортну пригоду; - які вийшли на роботу після відпустки або хвороби; - які схильні до вживання алкогольних напоїв; 8 Допуск до роботи осіб які мають гіпертонічну хворобу здійснюється суворо індивідуально за рекомендацією лікаря. Медичні дані водіїв заносять до медичної картки /додаток № З/. 9 Після проведення контрольного огляду при відсутності скарг ознак захворювання та порушень функціонального стану організму ознак  вживання спиртних напоїв порушень режиму праці водій допускається до роботи в його подорожньому листі робиться відповідний штамп /додаток №4/. 10 Облік проведення медичних оглядів підприємство організовує самостійно. 11 При наявності скарг та відхилень у стані здоров'я водіїв особа що проводить огляд робить відмітку про результати огляду в журналі реєстрації водіїв усунутих від виїзду на лінію і тих які повернулися з лінії з відхиленням у стані здоров'я /додаток № 5/. 12 У випадках усунення від виїзду на лінію водіїв що знаходяться під дією спиртних напоїв або виявлення таких водіїв після повернення з лінії особа яка проводить медогляд інформує рапортом- /додаток № 6/ службу безпеки руху і додає до рапорту подорожній лист /з відміткою про виявлене відхилення з зазначенням часу/ і протокол про встановлення факту вживання алкоголю. Додаток № 1 ПРОТОКОЛ контролю тверезості / дата час і місце контролю /  / посада прізвище ім'я та по-батькові /  провів контроль тверезості / посада прізвище ім'я та по-батькові /  у зв'язку з тим що / обставини що викликали необхідність контролю: запах алкоголю нестійкість пози порушення мови ходи поведінки та ін. / Дослідження видихуваного повітря проводилось з допомогою /індикаторної трубки Мохова-Шинкаренко «Контроль тверезості» приладу/ Результат освідчення / колір реагенту змінився на . ... . /                                / показання ППС - 1 .. . /  Пояснення особи / про дотримання порядку контролю тверезості / З результатом огляду / згоден не згоден / Свідки: 1 / прізвище ім'я та по-батькові посада // підпис / 2 / прізвище ім'я та по-батькові посада // підпис /  Підпис особи що склала протокол   Додаток №2 НАПРАВЛЕННЯ на медичний огляд для встановлення факту вживання алкогольних напоїв 1. Прізвище ім'я та по-батькові особи яка направляється на огляд 2 Місце роботи посада 3 Причина направлення на огляд 4. Дата і час видачі направлення 5. Прізвище ім'я та по-батькові посада особи яка видала направлення Додаток: протокол контролю тверезості Підпис посадової особи яка видала направлення Додаток № З  Рекомендований МЕДИЧНА КАРТКА ВОДІЯ  Стор. 1 Прізвище  По-батькові  Табельний № Ім'я  Рік народження Водійський стаж /всього/ в тому числі в підприємстві експедиції партії   Категорія транспортних засобів якими дозволено управління Класність   Домашня адреса Стор. 2  Перенесені захворювання Травми поранення контузії  Операції Контроль проходження чергових медичних оглядів Призначення на комісію   Дата проходження Стор. З Не допущений до управління автомобілем Дата Час Причина усунення /вказати об'єктивні дані/ Підпис медпрацівника 1 2 3 4 Стор. 4 Участь у ДТП Дата Час Опис ДТП 1 2 3 Стор. 5 Тимчасова втрата працездатності Звільнення з роботи  Всього днів Діагноз Номер листа непрацездатності ким виданий з якого числа по яке число включно 1 2 3 4 5 Стор. 6 Дані профоглядів Дата огляду Висновок спеціалістів 1 2   Додаток № 4 ШТАМП про проходження медичного огляду Спецмедпункт / назва підприємства / Дата Номер штампу 1 2 3 ... Час 1. Розмір штампу 40 х 15 мм 2. Штампи виготовляються номерними. Номери штампів наказом по підприємству закріплюється персонально за кожним працівником СМП. Штамп вручається під розписку Додаток №: 5 ЖУРНАЛ реєстрації водіїв усунутих від виїзду на лінію і тих які повернулися з лінії з відхиленням в стані здоров'я №№ п/п Прізвище ім'я та по-батькові Скарги Пульс АТ Темпе ратура Реакція Висновок про стан здоров'я Підпис особи яка проводила огляд Підпис особи яка одержала рапорт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Додаток № 6 Рекомендований Служба безпеки руху  Інспектор СМП РАПОРТ Доповідаю що в / дата/ / час / під час огляду виявлено-інтоксикацію водія / прізвище ім'я та по-батькові / Пульс   Артеріальний тиск .  Температура   Проба на алкоголь Підпис медпрацівника До рапорту додається подорожній лист з зазначенням часу і результату огляду а також Протокол контролю тверезості Додаток Л ІНСТРУКЦІЯ з перевезення великогабаритних та важковагових вантажів автомобільним транспортом підприємств та організацій Держкомгеології України  1 Загальні положення 1.1 Інструкція встановлює порядок узгодження перевезень великогабаритних та важковагових вантажів по дорогах для загального користування незалежно від їх відомчої приналежності на всій території України. 1.2 Інструкція визначає основні вимоги до технічного стану обладнання та допоміжного оснащення транспортних засобів які використовуються для перевезення великогабаритних та важковагових вантажів а також дії Державтоінспекції МВС по забезпеченню безпеки таких перевезень. 1.3 Інструкція регламентує перевезення вантажів на транспортних засобах габарити і вагові характеристики яких /з вантажем чи без нього/ перевищують встановлені Державним стандартом і Правилами дорожнього руху п. 22.5. 1.4 Транспортний засіб з вантажем чи без нього вважається великогабаритним якщо його розміри перевищують допустимі а саме: - по висоті 4 м від поверхні дороги; - по ширині 2 5 м; - по довжині 22 м а також якщо вантаж виступає за задню точку габариту транспортного засобу на відстань понад 2м;. 1.5 Перевезення великогабаритних та важковагових вантажів автомобільним транспортом здійснюється лише в зв'язку з неможливістю або недоцільністю їх транспортування по частинах або іншими видами транспорту. 1.6 За пошкодження доріг та дорожних споруд викликані недотриманням вимог Правил дорожнього руху та даної інструкції органзація яка виконує перевезення а також водій транспортного засобу несуть відповідальність згідно з діючим законодавством 2 Порядок погодження маршруту руху та видачі дозволу 2.1 Перевезення негабаритних та важковагових вантажів може виконуватися тільки за спеціальним дозволом /додаток № 1/ який видає Державтоінспекція при наявності узгодженого маршруту руху. Копія дозволу залишається в Державтоінспекції яка видала його. Дозвіл видається як правило тільки на одне перевезення. При перевезенні однотипних вантажів по встановленому маршруту можуть видаватись дозволи на певну партію вантажу або на строк який визначає Державтоінспекція /з врахуванням тривалості будівництва конкретного об'єкту обсягів перевезення тощо/. Конкретний перелік організацій з якими повинен бути узгоджений маршрут руху вказує Державтоінспекція яка видає дозвіл. 2.2 Узгодження маршруту перевезення здійснюється з відповідним управлінням автомобільних доріг. При систематичних перевезеннях в межах двох і більше областей узгодження здійснюється з державною корпорацією «Укравтодор». 2.3 Узгодження маршруту перевезення при проходженні його по території одного або кількох міст здійснюється з комунальними органами відповідних міськвиконкомів. Це узгодження здійснюється управлінням /відділом/ міськвиконкому у віданні якого знаходиться дорожньо-мостове господарство. При висоті вантажу над поверхнею проїзджої частини понад 4 5 м крім того обов'язкове погодження зі службами міського електротранспорту електрозв'язку та іншими відповідними організаціями за вказівкою управління /відділу/ міськвиконкому. 2.4 Узгодження з дистанцією залізниці проводиться: - при перетині маршруту перевезення залізничних колій на одному рівні якщо габарити транспортного засобу з вантажем або без вантажу перевищують по ширині 5 м по висоті над поверхнею проїзджої частини -4 5 м по довжині автопоїзда з одним причепом /напівпричепом/ - 22 м з двома і більше причепами - 24м а також увипадках якщо загальна фактична вага транспортного засобу перевищує 52 т.с. або швидкість руху менша 5 км/год; - при проходженні маршруту перевезення під залізничним мостом шляхопроводом якщо ширина транспортного засобу з вантажем або без нього більше 5 м а виоста над поверхнею проїзджої частини - більше 4 35 м 2.5 В заявках які направляються погоджуючим організаціям мають бути вказані маршрут передбачувані час і дата проїзду мінімальний радім повороту транспортного засобу з вантажем кількість вісей коліс та схеми їх взаємного розміщення розподіл навантаження по вісях. загальна Фактична  вага габарити траспортного засобу з вантажем швидкість руху марка і модель транспортного засобу. Терміни подачі заявок та порядок проїзду транспортних засобів які перевозять важковагові вантажі по мостах шляхопроводах та інших штучних спорудах визначається дорожньо-експлуатаційними або комунальними організаціями. 2.6 На період до введення в дію національних інструкцій по забезпеченню безпеки перевезень великогабаритних та важковагових вантажів встановлюється слідуючий порядок видачі Державтоінспекціями дозволів на проїзд та узгодження маршрутів перевезень: 2.6.1 При перевезенні за межі України ввезення на її територію транзитного перевезення між іноземними державами по території України -УДАІ МВС України. 2.6.2 При міжобласних перевезеннях в межах України - УДАІ ГУМВС України в Криму УДАІ ГУМВС України в областях та м. Києві і Севастополі з території яких здійснюється перевезення. 2.6.3 При перевезеннях в межах Республіки Крим областей - УДАІ ГУМВС України в Криму УДАІ МВС України в областях. 2.6.4 При перевезеннях в межах міста - УДАІ ГУ МВС України в Києві ДАІ міських Управлінь відділів при їх відсутності - районні відділи управлінь МВС України в областях та м. Севастополі. 2.6.5 При перевезеннях в межах району - ДАІ районних міських Управлінь відділи Управлінь МВС України в областях та м. Севастополі. 2.7 Для одержання дозволу в Державтоінспекції не пізніше ніж за 3  доби до початку перевезення подаються: письмова заявка з зазначенням номерного знаку транспортного засобу прізвище водія і особи яка відповідає за перевезення узгодження маршруту руху з відповідними організаціями. 3. Вимоги при наданні дозволу на перевезення 3.1 Перевезення дозволяється як правило в години найменшої інтенсивності руху а за населеними пунктами - лише у світлий час доби. Як виняток в темний час доби по дорогах за населеними пунктами перевезення дозволяється лише при умові супроводження автомобілем прикриття або патрульним автомобілем ДАІ. 3.2 Не допускається перевезення в години «ПІК» а також в інші години доби коли з врахуванням дорожніх умов та інтенсивності руху перевезення створює підвищену небезпеку для руху і може викликати значні затримки транспортних засобів. 3.3 Допустима швидкість руху великогабаритних і важковагових  транспортних засобів встановлюється Державтоінспекцією при видачі дозволу в залежності від габаритів ваги і особливостей вантажу який перевозиться а також дорожніх умов. Максимальна швидкость не повинна бути більша 50 км/год. Знаки обмеження максимальної швидкості «Довгомірний транспортний засіб» «Негабаритний вантаж» повинні бути установлені на транспортному засобі згідно з Правилами дорожнього руху. 3.4 Необхідність і вид супроводження визначаються Державтоінспекцією при видачі дозволу на перевезення. 3.5 Супроводження може здійснюватися: 3.5.1 Автомобілем прикриття в залежності від виду вантажу та дорожніх умов який виділяється організацією що транспортує вантаж або вантажовідправником. 3.5.2 Патрульним автомобілем ДАІ. Державтоінспекція також визначає необхідність виділення особи для супроводження перевезення. 3.6 Супроводження автомобілем прикриття обов'язкове в усіх випадках коли ширина транспортного засобу з вантажем перевищує 3 5 м або довжина більше 24 м а також при русі транспортного засобу з понад нормативним навантаженням. 3.6.1. Порядок руху автомобілів прикриття та засоби інформування інших учасників руху про здійснення перевезення вказується Державтоінспекцією в розділі «Особливі умови руху» бланку дозволу. 3.7. Супроводження патрульним автомобілем ДАІ повинне здійснюватись якщо: - ширина транспортного засобу перевищує 4 метри; - довжина автопоїзду перевищує ЗО м; - транспортний засіб при русі вимушений хоча б частково займати смугу зустрічного руху; 3.7.1 В процесі руху може виникнути необхідність проведення допоміжних заходів з регулювання дорожнього руху з метою забезпечення безпеки перевезення. 3.7.2 В інших випадках питання про необхідність супроводження вирішується начальником Державтоінспекції з врахуванням дорожніх умов інтенсивності і складу руху. 3.8 Автомобіль прикриття повинен рухатися попереду супроводжуваного транспортного засобу. При цьому по відношенню до супроводжуваного автомобіля автомобіль прикриття повинен рухатися уступом з лівого боку таким чином щоб його габарит по ширині виступа за габарит супроводжуваного транспортного засобу 3.9 Супроводження патрульним автомобілем ДАІ здійснюється в тому  ж порядку що і супроводження автомобілем прикриття. 3.10 На патрульних автомобілях ДАІ автомобілях прикриття і транспортних засобах які виконують перевезення в денний час мають бути ввімкнуті фари ближнього світла. 3.11  Порядок супроводження патрульним автомобілем ДАІ при проходженні маршруту перевезення по території двох і більше областей країв республік визначається начальником Державтоінспекції яка видала дозвіл на рух за погодженням з начальником Державтоінспекції області по території якої проходить маршрут перевезення. 3.12 Перед початком руху за встановленим маршрутом транспортний засіб має бути оглянутий спеціально виділеним представником організації яка виконує перевезення і на бланку дозволу робиться завірений печаткою запис про відповідність транспортного засобу та кріплення вантажу вимогам Правил дорожнього руху і даній інструкції /без такого запису дозвіл вважається недійсним /. Бланк дозволу повинен знаходитись у водія або особи яка супроводжує транспортний засіб. Маршрут руху повинен бути вказаний у дорожньому листі. 4Додаткові вимоги до водіїв 4.1 До перевезення великогабаритних і важковагових вантажів допускаються найбільш досвідчені водії що мають право на керування транспортним засобом відповідної категорії. 4.2 При перевезенні важковагових і великогабаритних вантажів водії повинні керуватись Правилами дорожнього руху та вимогами даної інструкції. 4.3 В процесі руху водії зобов'язані: 4.3.1 Вживати всіх необхідних заходів аж до зупинки для безперешкодного і безпечного пропуску зустрічних транспортних засобів; 4.3.2 Не створювати перешкод для руху періодично зупиняючись у зручних місцях для забезпечення можливості обгону транспортним засобам що рухаються позаду. 4.4 Водіям забороняється: 4.4.1 Робити обгони транспортних засобів які рухаються зі швидкістю 30 км/год і більше; 4.4.2 Буксирувати інші транспортні засоби; 4.4.3 Рухатись при ожеледиці або в умовах коли видимість менше 100 м; 4.4.4 Рухатись обочиною дороги; 4.4.5 Зупинятися поза спеціально визначеними зупинками розташованими за межами земляного полотна дороги; 4.5. Перевезення має здійснюватись суворо за затвердженим маршрутом прямування. Якщо під час перевезення виникнуть обставини що потребують зміни затвердженого маршруту організація яка виконує перевезення повинна отримати новий дозвіл за зміненим маршрутом 5 Додаткові вимоги до технічного стану обладнання транспортних засобів та позначення вантажу 5.1 На транспортних засобах які використовуються для перевезення великогабаритних вантажів всі пристосування та пристрої призначені для підтримки вантажів - захоплювачі коники та інші - повинні бути виконані таким чином щоб при русі без великогабаритного вантажу транспортний засіб знаходився в допустимих габаритах. 5.2 Технічний стан транспортних засобів які виконують перевезення великогабаритних та важковагових вантажів повинен відповідати вимогам: 5.2.1 Правил дорожнього руху; 5.2.2 Правил технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту інструкції заводів-виробників та вимогам даної інструкції; 5.3 При русі автопоїзда в складі автомобіля-тягача з причепом /напівпричепом/ величина поперечних коливань / «виляння» / причепа відносно автомобіля-тягача в кожен бік не повинна перевищувати 3% від його габаритної ширини. 5.4 Гальмівна система автопоїзда повинна працювати від педалі гальма автомобіля-тягача і забезпечувати такий розподіл гальмівних зусиль між його ланками щоб при гальмуванні виключалась можливість «складання» автопоїзда. 5.5 Автомобілі-тягачі призначені для роботи з причепами повинні бути обладнані пристроєм який дозволяє при розриві з'єднувальних магістралей між автомобілем-тягачем і його причепом або напівпричепом загальмувати автомобільний тягач робочим або аварійним гальмом. 5.6 Причепи /напівпричепи/ повинні бути обланані стояночним гальмом що забезпечує надійне утримання на схилі 16% відокремленого від автомобіля-тягача навантаженого напівпричепа або причепа; робочим гальмом яке діє на всі колеса причепа /напівпричепа/ та пристроєм який забезпечує їх автоматичну зупинку в разі розриву з'єднувальних магістралей з автомобілем-тягачем. 5.7 При перевезенні важковагових вантажів необхідно мати як мінімум по два гальмівних клина для кожної ланки автопоїзда з метою додаткової фіксації коліс в разі вимушеної зупинки на схилі 5.8 Кабіна автомобіля повинна бути обладнана не меті ніж двома зовнішніми дзеркалами заднього виду розташованими -лівого та правого  боку кабіни щоб забезпечити достатній огляд у горизонтальній та вертикальній площинах з врахуванням габаритів вантажу що перевозиться. Дзеркала заднього виду повинні мати пристрої які забезпечують їх відхилення вперед та назад від зусилля 20 - 25 кгс спрямованого паралельно осі автомобіля. 5.9 Транспортний засіб довжиною понад 6 м а також сідельні тягачі повинні мати бокові повторювані покажчиків повороту. 5.10 На вантажних автомобілях з причепами і напівпричепами посередині над кабіною повинен встановлюватися пізнавальний знак автопоїзда - рівносторонній трикутник жовтого кольору /сторона 250 мм/ з пристроєм для внутрішнього освітлення. Допускається позначення автопоїзда трьома ліхтарями жовтого кольору які розташовуються горизонтально на кабіні тягача. 5.11 На задній стінці причепа і напівпричепа встановлюється два світловідбиваючих пристрої червоного кольору кожний у вигляді рівностороннього трикутника /сторона від 150 до 200 мм/ з вершиною спрямованою вверх та розташованими на відстані не більше 0 4 м від зовнішнього габаритe по ширині. На передній стінці причепа або напівпричепа повинні бути встановлені два білих світловідбиваючі пристрої круглої форми діаметром до 0 2м на відстані не більше 0 15 м від зовнішнього габариту по ширині. 5.12 Вантаж який виступає за габарити транспортного засобу спереду або ззаду більш ніж на 1 м або по ширині - на відстань понад 0 4 м від зовнішнього краю переднього або заднього габаритного вогню спереду і ззаду позначається вдень сигнальними щитками або прапорцями розміром 400x400 мм з нанесеними по діагоналі червоними і білими смугами що чергуються шириною 50 мм з обох боків щитка або прапорця а в темний час доби та при інших умовах недостатньої видимості - світловідбиваючими пристроями і ліхтарями спереду білого і ззаду - червоного кольору. Таким же чином повинні бути позначені і всі транспортні засоби габарити яких по довжині і ширині перевищують параметри встановлені Державними стандартами. 5.13 При перевезенні вантажів які підіймаються над проїзджою частиною на 4 5 м і більше на автомобілі прикриття який рухається попереду транспортного засобу з вантажем можуть бути встановлені одна або дві габаритні штанги з сигнальною лампочкою жовтого кольору на кінці яка засвічується в темний час доби або в умовах недостатньої видимості. Висота установки лампочки повинна на 5 - 10 см перевищувати верхню точку габариту вантажу який перевозиться і бути в полі зору водія основного тягача. 5.14 При довжині автопоїзда більше 20 м на задньому борті або спеціальному щитку закріпленому в кінці транспортного засобу рекомендується установлювати табличку з зазначенням фактичної довжини поїзда. 5.15 Для виконання перевезення крім автомобілів прикриття додатково можуть виділятися спеціальні транспортні засоби автовежі слюсарні майстерні автокрани та ін. необхідні для технічного забезпечення перевезення. Додаток 1 /обов'язковий/ Штамп Державтоінспекції   яка видала дозвіл ДОЗВІЛ № на рух транспортного засобу / марка модель номерний знак/ по маршруту / назва населених пунктів через які проходить маршрут/ 1 Параметри транспортного засобу. Довжина м Ширина м Висота /від проїзної частини/ м Вага вантажу т.с. Загальна фактична вага засобу з вантажем т с Навантаження на найбільш навантажену вісь т с. 2. Транспортні засоби які виділені для супроводження / марка модель номерний знак / 3 Найменування адреса телефон організації яка перевозить вантаж 4 Рух дозволяється з год. до год. зі швидкістю не більше км/год 5. Особливі умови руху: 6. Організації яга погодили перевезення Дозвіл дійсний з « » по « » 199 р Начальник Державтоінспекції / прізвище ініціали підпис дата / З основними положеннями та вимогами інструкції з перевезення великогабаритних та важковагових вантажів автомобільним транспортом ознайомились: Водій основного тягача / прізвище ініціали підпис /  Особа яка супроводжує вантаж /прізвище ініціали посада організація / / підпис дата / Транспортний засіб оглянутий представником організації відповідає за перевезення. і відповідає вимогам Правила дорожного руху  інструкції з перевезення великогабаритних та важковагових вантажів автомобільним транспортом / прізвище ініціали посада організація / / підпис дата /   /До відома/ ПЕРЕЛІК основних вантажів /великогабаритних і важковагових/ які транспортуються при будівництві споруд на бурових роботах /Довідково/ № п/п Найменування вантажів Вага в тоннах Габарити в мм   2 3 4 І. Металоконструкції  1 Водонапірна місткість з основою 7 0 16000x3000x3000 2 Блок повітрозбірника 4 8 6200x2000x2100 3 Дегазаційна місткість з основою 4 7 9329x3006x3000 4 Жолобна секція 12м 4 22 12000x3640x2154 5 Основа блоку хімреагентів ЦС-ЗД 1 8 7780x2700x2300 6 Основа під водонапірну місткість 4 7 12000x2000x2500 7 Ферма силового блоку - верхня 3 35 10750x3350x1650 8 Ферма силового блоку - нижня 2 74 8390x3292x2105 9 Ферма опорна ОБ-53-1-6 4 7 11000x2900x1690 10 Ферма верхня ОБ-53-1-2 7 885 13000x3340x2235 11 Ферма центральна ОБ-53 4 2 5000x3500x2100 12 Ферма насосного блоку БН-000 2 2 10200x2600x200 II. Місткості круглі  1 Місткість 25 куб.м. 1 3 3960x3610x2850 2 Місткість 21 куб.м ЦЕ-ЗД 2 1 3400x3110x2850 3 Мастилоустановка 2 4 3850x2660x2840 4 Паливоустановка ТМУ-50 8 12 7270x3200x4345 III. Місткості прямокутні 1   Блок очистки і приготування  розчину БОПР 9 0 10300x2700x2300 2 Місткість 12 куб.м 1 42 3900x1940x1510 3 Місткість ЦЕ-30 8 6 8800x2640x2360 IV. Обладнання  1 Агрегат силовий з КПП 16 25 8550x2650x1922 2 Лебідка У2-5-5 26.24 7250х3525х2855 3 Насос У8-6М А2 25.45 5120х3230х2935 4 Візок ТГ-60 13. 6 5775х2095х2850 5. КІШ БУ «Уралмаш-3Д» 8 6 2673x2060x1255 6. БПР 3 25 6220x2734x3530 7. Ключ АКБ з кареткою 2.5 1655x1013x2388 8. Майданчик під електростанцію 1 3 4200x2600x200 9. Вагон-будиночок ВД-10 9 5 11090x3100x2950 10. Укриття кисневих балонів 1 15 3400x2500x2200 11. Укриття гідропульта превентора 1 15 3400x2500x2200 12. Укриття штурвалів превентора 0 83 2300x2600x1200 13. Склад ВМЦ 4 5 3500x2200x2000 Додаток М  /До відома/ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ працівникам ДАІ по контролю за перевезенням великовагових та великогабаритних вантажів автотранспортом 1 Загальні положення  1.1 Стан справ Одним з напрямків розвитку галузей промисловості і будівництва на Укра'їні є створення і використання обладнання великої одиничної потужності і високого ступеня заводської готовності що мас як правило підвищені габарити і масу тобто великогабаритного та великовагового обладнання. Це трансформатори атомні реактори і парогенератори товстостінне хімічне обладнання судна вагони метро великі турбіни електродвигуни двигуни внутрішнього згоряння тощо які не можуть поставлятися в розібраному вигляді. Перевезення великогабаритних та великовагових вантажів та рух автомобілів пристосованих до таких перевезень в щільних умовах руху в містах з підвищеною інтенсивністю транспортного потоку значно ускладнює проблеми перевезень і потребує високої відповідальності усіх хто причетний до перевезення таких вантажів зокрема вантажовідправників вантажоперевізників та органів ДАІ які відповідають за контроль перевезення та супроводження вантажів. Особливу складність викликає проблема проїзду окремими ділянками доріг та вулиць які не відповідають нормативним вимогам та рух штучними спорудами зокрема мостами. Додатково перешкоду для руху створюють лінії електропередач зв'язку контактні лінії електротранспорту. Номенклатура вантажів запропонованих до перевезення як великогабаритні та великовагові включає понад 70 найменувань - це бульдозери екскаватори скрепери катки та інша будівельна техніка побутові приміщення земснаряди електроапаратура щити управління вентилятори металеві конструкції будівельні вироби і конструкції для промислового і цивільного будівництва. Розподіляються ці вантажі приблизно таким чином - 40% - побутові приміщення для будівництва з малою масок- великими габаритами ширина до 3.0 м. висота - до 5 0 м І -35% будівельна і дорожня техніка крани екскаватори бульдозери  та ін. масою 30 - 50 т; - 10% - залізобетонні будівельні вироби панелі ферми перекриття масою 30 - 40 т шириною до 3 0 м довжиною більше 20 м; - 15% - інші вантажі; 1.2 Поняття: великогабаритний транспортний засіб Транспортний засіб вважається великогабаритним якщо його розміри з вантажем або без вантажу перевищують: - за шириною - 2 5 м; - за висотою від поверхні дороги - 4 0 м; - за довжиною - 22 0 м; - якщо вантаж виступає за задній габарит транспортного засобу більше як на 2 м; 1.3 Поняття: великоваговий транспортний засіб Транспортний засіб вважається великоваговим якщо хоч один з його параметрів перевищує: - за загальною масою - 36 т; - за навантаженням на одиничну вісь -10т; - здвоєні осі - 16 т; - строєні осі - 22 т; Осі вважаються здвоєними або строєними якщо відстань між ними суміжної не перевищує 2 5 м; 1.4 Транспортний засіб з вантажем чи без вантажу вважається великоваговим якщо його вагові параметри перевищують хоча б один з наступних показників: По осьовому навантаженню навантаження на дорогу яке передається колесами одиночної найбільш навантаженої осі - значення що наведені в таблиці 1.  Таблиця № 1. Відстань між суміжними осями м Осьове навантаження т Група А Група Б 2 5 і більше 10 0 6 0 більше 1 39 і до 5 5 9 0 5 5 більше 1 25 і до 1 39 8 0 5 0 більше 1 0 і до 1 25 7 0 4 5 Примітка: До групи А відносяться автомобілі та автопоїзди які призначені для експлуатації на автомобільних дорогах І і II технічних категорій з удосконаленими капітальними типами покриття а також на дорогах III технічної категорії побудованих відповідно до СНІП 11-Д5-72 та на на автомобільних дорогах інших категорій і міських вулицях проїздна частина яких розрахована на пропуск автомобілів цієї групи. До групи Б відносяться автомобілі та автопоїзди які призначені для експлуатації на всіх автомобільних дорогах. 2 Порядок видачі ДАІ дозволів на рух і узгодження маршрутів перевезення великогабаритних та великовагових вантажів автотранспортом 2.1 Для отримання Дозволу на перевезення великовагових та великогабаритних вантажів вантажоперевізник повинен представити: - письмову заяву; - погоджений з власниками доріг вулиць залізничних переїздів або органами які уповноважені ними здійснювати експлуатаційне утримання автомобільних доріг вулиць та залізничних переїздів маршрут перевезення; -схему транспортного засобу; - документ що підтверджує оплату за проїзд транспортного засобу; 2.2 Організації що здійснюють погодження маршруту перевезення великовагових або великогабаритних вантажів 2.2.1 Погодження маршруту перевезення здійснюють відповідні обласні управління автомобільних доріг; При міжобласних перевезеннях погодження здійснюється державною корпорацією «Укравтодор» 2.2.2 Погодження маршруту перевезення по території міста здійснюють комунальні органи відповідної держадміністрації. Узгодження здійснюється управлінням відділом держадміністрації що завідує дорожньо-мостовим господарством. Якщо висота транспорту з вантажем вище 4 5 м маршрут перевезення погоджується зі службами міського електротранспорту електрозв'язку та електрифікації. 2.2.3 Погодження маршруту перевезення з дистанцією путі залізниці провадиться якщо рух транспортних засобів що перевозять великі габарити  або великовагові вантажі здійснюється за умов: Маршрут руху проходить через залізничний переїзд: - ширина транспортного засобу перевищує 5 0 м; - висота над проїздною частиною перевищує 4 5 м; - довжина транспортного засобу перевищує 22 0 м; - довжина транспортного засобу з двома причепами перевищує 24 0 м; - загальна фактична вага перевищує 52 0 т; - швидкість руху менше 5 км/год; Маршрут руху проходить під залізничним мостом: - ширина транспортного засобу перевищує 5 0 м; - висота над проїздною частиною перевищує 4 5 м;  2.2.4 Оформлення Дозволів на перевезення великовагових та великогабаритних вантажів автотранспортом здійснюється органами ДАІ: - при перевезенні в межах району - ДАІ районних міських Управлінь відділів Управлінь МВС України в областях та м. Севастополі. - при перевезенні в межах міста - УДАІГУ МВС України в Києві - ДАІ міських Управлінь відділів за їх відсутності - районні відділи Управлінь МВС України в областях та М.Севастополі. - при міжобласних перевезеннях в межах України - УДАІ ГУ МВС України в Криму; в Києві та Київській області - УДАІ Управлінь МВС України в областях і м. Севастополі з території яких здійснюється перевезення; - при перевезенні за межі України ввезення на її територію транзитного перевезення між іноземними державами по території України -УДАІ МВС України. 2.3 Під час оформлення Дозволу визначаються: - максимальна швидкість перевезення не більше 50 км/год ; - необхідність та вид супроводження; - порядок руху автомобілів прикриття; - необхідність виділення вантажоперевізником вантажовідправником особи що буде супроводжувати перевезення; 2.4 Після огляду завантаженого транспортного засобу представником вантажоперевізника у Дозволі робиться запис про відповідність транспортного засобу і кріплення вантажу вимогам Правил дорожнього руху 2.5 Копія Дозволу залишається у підрозділі Державтоінспекції що його видала. 2.6 Дозвіл не видається у випадку: - не представлені документи перераховані у п2.1 або вони неправильно неповністю оформлені; - час перевезення припадає на години «пік»; - перевезення створює підвищену небезпеку для руху або створює значні перешкоди для руху; 3. Перелік нормативних документів що регулюють відносини у сфері перевезення великовагових та великогабаритних вантажів автотранспортом 3.1 Загальнодержавні нормативні документи що регулюють відносини у сфері перевезення великовагових та великогабаритних вантажів автотранспортом - Закон України «Про дорожній рух»; - Правила дорожнього руху 1994р ; - Инструкция о перевозке крупногабаритних й тяжеловесных грузов автомобильных транспортом МВД СССР 1977г.; - Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг вулиць залізничних переїздів правила користування ними та охорони затверджені постановою КМ України № 168 від 09.03.95 ; - Порядок збору та використання коштів для фінансування витрат пов'язаних з будівництвом реконструкцією ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування затверджений постановою КМ України № 83 від 02.03.93. ; 3.2 Відомчі нормативні документи що регулюють відносини у сфері перевезення великовагових та великогабаритних вантажів автотранспортом - Настанова для служб нагляду за станом автомобільних шляхів та вулиць ДАІ. Наказ МВС України № 572-91. - Порядок видачі погоджень дозволів і справлений збору за проїзд транспортних засобів що затримані дорожніми органами або підрозділами ДАІ за порушення правил оплати за проїзд автомобільними дорогами загального користування Затверджений 23 07 1993р МВС України та Мінтрансом України - Порядок видачі ДАІ дозволів на рух і згодження маршрутних перевезення великогабаритних та великовагових небезпечних вантажів Лист  18.08.1994р. №4-1239. Про підвищення ефективності контролю за перевезеннян великогабаритних та великовагових вантажів. Розпорядження № 4-1149 ві. 27.07.95. - Рекомендации Р 218 УССР 093-80 Режим движения транспортних средств по автодорожным мостам; - РД 200 УССР 73-86 Положение о порядне разработки проектор организации перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов 1986г. - РД 200 УССР 84003-61-89 Инструкция. Размещение и крепление крупногабаритных и тяжеловесных грузов на автомобильном подвижнок составе 1989г. 4. Порядок проведення контролю за перевезенням великовагових та великогабаритних вантажів автотранспортом 4.1 Перевірка транспортно-супровідних документів та дії працівників ДАІ при встановленні порушень чинних вимог або несплати за проїзд автодорогами Перевірці піддягають наступні транспортно-супровідні документи: - маршрут перевезення що погоджений з власниками доріг вулиць та залізничних переїздів або органами які уповноважені ними здійснювати експлуатаційне утримання автомобільних доріг вулиць та залізничних переїздів маршрут перевезення може бути записаний в дорожній лист ; - дозвіл ДАІ на перевезення; В разі відсутності Дозволу або виявлення порушень передбачених Правилами оплати за проїзд автомобільними дорогами загального користування водієм транспортного засобу вагові або габаритні параметри якого перевищують нормативні див. п.п. 1.2 -1.3 виконується наступне: 4.1.1 Подальший рух транспортного засобу забороняється і він розміщується за межами автомобільної дороги на майданчиках стоянках біля постів ДАІ і т.п. . Відповідальність за виконання правил безпеки руху під час перегону на вказане місце та збереження цілісності транспортного засобу і вантажу покладається на його власника. Порядок зберігання затриманих транспортних засобів та розмір оплати за зберігання визначається КМ України КМ Автономної Республіки Крим обласними Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями. 4.1.2 У разі порушення вимог ч.4 статті 133 КпАП України на водія і 119  посадову особу яка відповідає за перевезення вантажу складається адміністративний протокол. Такий транспортний засіб затримується у порядку передбаченому ч. 6 статті 265 КпАП України. Примітка: Під посадовою особою розуміється працівник державної громадської організації на яку чинними інструкціями правилами відповідними розпорядженнями або у зв'язку із займаним ним службовим становищем покладена відповідальність за експлуатацію транспортного засобу а також і власник транспортного засобу. 4.1.3 Складається акт про порушення правил оплати за проїзд в трьох примірниках один з яких залишається в особи що його склала а два -видаються водію або особі що супроводжує вантаж транспортний засіб . Один екземпляр складеного акту разом із супровідним листом в якому вказується номер розрахункового рахунку підрозділу що затримав великогабаритний або великоваговий вантаж інспектор адмінпрактики надсилає в корпорацію «Укравтодор» м. Київ-5 вул. Фізкультури 9 ці ж документи можна передати по факсу 226-31-07 код 044 . 4.1.4 Перевізникові роз'яснюється порядок отримання дозволу ДАІ на подальший рух положення пунктів 4.1.5 - 4.1.10 . 4.1.5 У випадках коли маршрут перевезення проходить тільки автомобільними дорогами одного облавтодору або упрдору акт розглядається у відповідному облавтодорі або упрдорі. У інших випадках акт розглядається в Українському об'єднанні державних підприємств по будівництву та експлуатаційному утриманню автомобільних доріг загального користування «Укравтодор». 4.1.6 Збір за проїзд транспортного засобу визначається організаціями Укравтодору що видають погодження у розмірі згідно з Постановою КМ України № 83 від 2 лютого 1993р. 4.1.7 Якщо підрозділами Державтоінспекції виявлено порушення правил оплати за проїзд транспортних засобів то виписується рахунок 25% від двократної суми збору для її перерахування на відповідний рахунок Державтоінспекції УВС області на території якої здійснено затримання Решту 75% від цієї суми зараховує на свій рахунок дорожня організація 4.1.8 Оформлення дозволів здійснюють УДАІ ГУВС України в Криму м Києві Київській області ДАІ УМВС України в областях та м Севастополі на території яких здійснюється перевезення. Додаток Н ІНСТРУКЦІЯ з використання і оснащення спеціального автомобіля «БЕЗЕПЕКА РУХУ» або іншого автомобіля призначеного для проведення профілактичних робіт з безпеки руху  на лінії 1 Автомобіль для проведення профілактичних робіт з безпеки руху на лінії / «Безпека руху» / знаходиться у віданні працівників служби безпеки руху і призначений для: 1.1 Забезпечення посадового контролю за дотриманням вимог безпеки руху і використанням транспорту на лінії та об'єктах робіт. 1.2 Обстеження стану доріг залізничних переїздів мостів і тощо на постійних маршрутах руху транспортних засобів геологічних організацій і складання схем руху на них. 1.3 Проведення рейдів з безпеки руху виявлення і попередження порушень ПДР. 1.4 Пропаганди правил дорожнього руху серед водіїв та пішоходів 1.5 Супроводу і забезпечення безпеки руху колони автомобілів при перевезенні негабаритних вантажів. 1.6 Виїзду в польові партії для перевірки стану роботи по забезпеченню безпеки руху і надання допомоги в роботі по попередженню ДІЛ. 1.7 Виїзду на місця ДТП. 2 Для забезпечення заходів по попередженню аварійності оперативного і якісного проведення службового розслідування ДТП автомобіль для проведення профілактичних робіт з безпеки руху додатково може комплектуватись: 2.1 Радіостанцією або радіотелефоном. 2.2 Гучномовцем. 2.3 Жезлом для зупинки автомобілів. 2.4 Портативним магнітофоном. 2.5 Оптичним приладом для перевірки регулювання світла фар 2.6 Фотоапаратом з лампою спалаху. 2.7 Деселерометром / для перевірки величини сповільнення швидкості автомобіля при гальмуванні / 2.8 Секундоміром 2.9 Рулеткою / 30 - 50 м /  2.10. Люфтоміром 2.11 Кутомірною лінійкою. 2.12 Масштабною лінійкою. 2.13 Штангенциркулем. 2.14 Комплектом щупів. 2.15 Трубками тверезості. 2.16 Манометром для перевірки тиску у шинах. СПИСОК використаної літератури 1 Закон України «Про охорону праці» 2 Закон України «Про дорожній рух» Київ 1993р. 3 «Положення про порядок видачі посвідчення водія та допуску громадян до керування транспортними засобами» Постанова Кабінету України від 08.05.93 р. № 340. 4 «Правила обліку дорожньо-транспортних пригод». Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.93р. № 595. 5 «Положення про службу безпеки руху» Постанова Кабіну Міністрів України від 05 04.94р. № 227. 6 «Правила дорожнього руху» Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.93р. №1094. 7 «Керівні документи безпеки автомобільних перевезень» Мінавтотранс УРСР Київ 1990р. 8 «Галузева система управління охороною праці» Чернігів 1995р. 9 «Галузева система управління безпекою руху на транспорті підприємств і організацій Мінгео УРСР» Мінгео УРСР Чернігів 1987р. 10 «Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах» «Недра» Москва 1991р. 11. Типове положення про навчання інструктаж і перевірку знань працівників охорони праці. Київ 1994р КЛЮЧОВІ СЛОВА:  правила дорожнього руху безпека руху інструктаж оперативний контроль пасажир водій вантаж дорожньо-транспортна пригода автомобілі технічний стан.