Лист N 1001 від 12.02.2007 р.

Лист N 1001 від 12.02.2007 р. Щодо перевірок дотримання ліцензійних умов провадження діяльності з медичної практики

Державний Комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва Лист від 12.02.2007 р. N 1001 Щодо перевірок дотримання ліцензійних умов провадження діяльності з медичної практики Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув <...> лист <...> та повідомляє наступне. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" визначає види господарської діяльності що підлягають ліцензуванню порядок їх ліцензування встановлює державний контроль у сфері ліцензування відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування. Згідно з пунктом 26 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ліцензуванню підлягає господарська діяльність з медичної практики. Відповідно до Переліку органів ліцензування затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 органом ліцензування з організації діяльності з проведення медичної практики є Міністерство охорони здоров'я України. Відповідно до статті 20 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов здійснюють органи ліцензування та спеціально уповноважений орган з питань ліцензування в межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок. Позапланові перевірки здійснюють органи ліцензування або спеціально уповноважений орган з питань ліцензування лише на підставі надходження до них у письмовій формі заяви повідомлення про порушення ліцензіатом ліцензійних умов або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов. Згідно з пунктом 1.2 Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я що ліцензуються затвердженого наказом Держпідприємництва України МОЗ України від 18.09.2002 N 103/346 зареєстрованим в Мін'юсті України 09.10.2002 за N 820/7108 визначено що контроль за додержанням суб'єктами господарювання Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я що ліцензуються здійснюють Міністерство охорони здоров'я України як орган ліцензування Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва і його територіальні органи як спеціально уповноважений орган з питань ліцензування. Враховуючи вищевикладене Управління охорони здоров'я <...> облдержадміністрації не має повноважень проводити перевірки дотримання суб'єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.   Перший заступник Голови  К. Ващенко