НПАОП 64.2-3.04-98

НПАОП 64.2-3.04-98 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зв’язку

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ Н А К А З N 139 від 08.07.98 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 1998 р. за N 490/2930 НПАОП 64.2-3.04-98 Про затвердження Типових норм безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зв'язку Із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 305 z0616-02 від 03.07.2002 У тексті Наказу слово "Типові" виключено згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 305 z0616-02 від 03.07.2002 На виконання Указу Президента України від 09.03.98 N 182/98 "Про затвердження Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України" і на підставі рішення редакційної комісії створеної наказом Комітету від 23.07.97 N 203 про підсумки розгляду остаточної редакції проекту Типових норм безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зв'язку Н А К А З У Ю: 1. Затвердити норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зв'язку що додаються. 2. Зазначені норми набирають чинності з 1 січня 1999 року. 3. Зі вступом у дію цих Типових норм вважати такими що не застосовуються на території України: "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи" що затверджені постановою Держкомпраці СРСР 20.02.80 N 43/п-2; "ОСТ 45.30-85 Порядок обеспечения работников связи средствами индивидуальной защиты их содержание и уход за ними. Общие положения" що затверджені Мінзв'язку СРСР 01.02.85. 4. Управлінню з нагляду в машинобудуванні на транспорті і в зв'язку Комітету разом з Державним комітетом зв'язку України та Держтелерадіо України: 4.1. До 1 жовтня 1998 року визначити потреби підприємств установ і організацій у зазначених Типових нормах забезпечити подання до редакції журналу "Охорона праці" замовлення на видання Типових норм потрібним тиражем установити контроль за їх розповсюдженням. 4.2. Установити постійний контроль за виконанням вимог Типових норм власниками уповноваженими ними органами посадовими особами і працівниками. 5. Начальнику Управління по нагляду в машинобудуванні на транспорті і в зв'язку Комітету Полянському С.А. подати протягом двох тижнів після державної реєстрації Головному управлінню охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення Типових норм до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Науково-технічного управління Комітету Толмачова В.В. та начальника Управління по нагляду в машинобудуванні на транспорті і в зв'язку Комітету Полянського С.А. Перший заступник Голови Комітету С.О.Сторчак Затверджено Наказ Держнаглядохоронпраці 08.07.98 N 139 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 1998 р. за N 490/2930 НПАОП 64.2-3.04-98 Нормибезплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зв'язку У назві тексті та додатках Типових норм крім пункту 1.2.3 слово "Типові" у відповідних відмінках виключено згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 305 z0616-02 від 03.07.2002 1. Загальні положення 1.1. Галузь застосування 1.1.1. Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зв'язку далі - Норми поширюються на всіх працівників які виконують роботи щодо проектування виготовлення реконструкції монтажу налагодження ремонту діагностування та експлуатації об'єктів зв'язку. 1.1.2. Норми встановлюють номенклатуру і строки використання спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту потрібних для трудового процесу працівникам підприємств зв'язку. 1.1.3. Вимоги норм є обов'язковими для всіх проектувальних будівельних експлуатаційних підприємств організацій і установ далі - підприємства галузі зв'язку причетних до проектування будівництва та експлуатації споруд зв'язку незалежно від підпорядкування чи форм власності. 1.1.4. Із введенням у дію цих Норм вважати такими що не застосовуються на території України НАОП 5.2.00-3.01-83 "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи" затверджені постановою Держкомпраці СРСР 20.02.80 N 43/П-2 та НАОП 5.2.30-2.05-85 "ОСТ 45.30-85. Порядок обеспечения работников связи средствами индивидуальной защиты их содержания эксплуатации и ухода за ними. Общие положения" затверджені Мінзв'язку СРСР 01.02.85. 1.2. Порядок застосування норм та відповідальність за їх виконання 1.2.1. У Нормах викладені вимоги щодо безплатного забезпечення спецодягом спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників підприємств зв'язку причетних до будівництва монтажу ремонту та експлуатації споруд зв'язку незалежно від їх форм власності та відомчої належності. 1.2.2. Норми містять перелік професій працівників зв'язку з позначенням коду ДК 003-95 "Класифікатор професій" v0257217-95 va257217-95 vb257217-95 затвердженого Держстандартом України наказом від 27.06.95 N 257 перелік робіт перелік спецодягу спецвзуття засобів індивідуального захисту із строками їх носіння а також позначення захисних властивостей спецодягу спецвзуття та засобів захисту рук згідно з додатком 1. 1.2.3. Для визначення норм забезпечення засобами індивідуального захисту працівників наскрізних професій та посад слід керуватися ДНАОП 0.05-3.03-81 "Типові норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям наскрізних професій і посад усіх галузей народного господарства та окремих виробництв" затвердженого Держкомпраці СРСР постановою від 12.02.81 N 47/П-2 зі змінами та доповненнями від 21.08.85 N 289/П-8 та від 06.11.86 N 476/П-12. Пункт 1.2.4 підрозділу 1.2 розділу 1 виключено на підставі Наказу Мінпраці N 305 z0616-02 від 03.07.2002 1.2.5. На підставі цих Норм згідно із статтею 10 Закону України "Про охорону праці" 2694-12 прийнятому Верховною Радою України 14.10.92 керівники підприємств зобов'язані безплатно забезпечувати працівників зв'язку спецодягом спецвзуттям з урахуванням місцевих кліматичних умов. 1.2.6. Порядок забезпечення працівників спецодягом спецвзуттям іншими засобами індивідуального захисту встановлений ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом спецвзуттям іншими засобами індивідуального захисту" затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 N 170 z0667-96 та зареєстрованим Мін'юстом України від 18.11.96 N 667/1692. 1.2.7. Відомість обліку видачі повернення спецодягу спецвзуття та запобіжних пристроїв заповнюють на бланках форми додатка 3. Облік спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту проводять на бланках форми додатка 4. 1.2.8. Керівник власник зобов'язаний організувати комплектування утримання засобів індивідуального захисту та забезпечити ними працівників відповідно до нормативних актів про охорону праці. 1.2.9. Діелектричні засоби захисту повинні видаватися працівникам тільки ті які пройшли випробування згідно з нормами і у відповідні строки. 1.2.10. Власники підприємств несуть персональну відповідальність за виконання цих Норм у повному обсязі згідно з чинним законодавством. Інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання цих Норм у межах прав та обов'язків згідно з посадою. Права обов'язки та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій з охорони праці встановлюються в посадових інструкціях для посадових осіб і фахівців підприємства. 1.2.11. Особи винні в порушенні цих Норм несуть дисциплінарну адміністративну матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством. 1.2.12. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення засобами індивідуального захисту на підприємствах зв'язку здійснюють служби спеціалісти охорони праці профспілкові комітети органи державного нагляду за охороною праці. 2. Норми безплатної видачі спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зв'язку N |Код | Професійна |Найменування спецодягу |Позначення|Строк п/п|згідно |назва роботи |спецвзуття та інших засобів|захисних |носіння |з ДК | |індивідуального захисту |властивос-|в міся- |003-93 | | |тей тип |цях | | | |марка ЗІЗ | + + + + + 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 + + + + + 1 |7243.2 |Антенник- |При виконанні робіт | | | |щогловик |безпосередньо з експлуата- | | | | |ційно-технологічного | | |7245.2 |Кабельник- |обслуговування ремонту | | | |спаюваль- |відновлення і будівництва | | | |ник |лінійних повітряних і | | | | |кабельних споруд: | | |9322 |Підсобний |Костюм бавовняний | З | 12 | | транс- |Плащ непромокальний з | Вн | 36 | |портний |капюшоном | | | |робітник |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | |Рукавиці комбіновані | Ми | До |3113 |Електроме- | | |зношення | |ханік зв'язку |Калоші діелектричні | Эн |Чергові |7244.2 |Електромон- |Рукавички діелектричні | Эн |Чергові | |тер лінійних |Окуляри захисні |0 чи 00 по| До | |споруд і або- | |ГОСТ |зношення | |нентських | |12.4.013- | | |пристроїв | |85 | | |міського |При виконанні робіт зі | | | | місцевого |спаювання кабелів у | | | |телефонного |колодязях протягування | | | |зв'язку |підземних кабелів | | | | |встановлення залізобетонних| | | | |опор і приставок додатково:| | |7241.2 |Електромон- |Комбінезон бавовняний |Ву | 12 | |тер каналіза- |При виконанні робіт з про- | | | |ційних спо- |сочування стовпів антисеп- | | | |руд зв'язку |тиками навантаження роз- | | | | |вантаження і встановлення | | | | |стовпів приставок просо- | | |7241.2 |Електромон- |чених антисептиками і при | | | |тер міжмісь- |роботі на таких стовпах | | | |ких ліній |додатково: | | | |зв'язку |Костюм брезентовий спеціа- | | | | |льного просочування |Нм | 18 |7244.2 |Електромон- |Рукавиці брезентові | | | |тер лінійних |замість рукавиць | | | |споруд і або- |комбінованих |Нм |Чергові | |нентських |При виконанні роботи у | | | |пристроїв |вогких грунтах додатково: | | | |проводового |Чоботи гумові |См | 12 | |мовлення і |При виконанні робіт у | | | |сільського |сільських місцевостях | | | |телефонного |робітничих селищах і | | | |зв'язку |передмістях: | | | | |Чоботи кирзові замість | | | | |черевиків шкіряних |См | 24 | | |При роботах на антенно- | | | | |щоглових спорудах | | |7243.2 |Електромон- |додатково: | | | |тер станцій- |Рукавички шкіряні |Ми | 6 | |ного телеві- |При влаштуванні та ре- | | | |зійного об- |монті перехрещень | | | |ладнання |ліній зв'язку з ПЛ | | | |зайнятий на |напругою від 330 кВ до | | | |зовнішніх |750 кВ додатково: | | | |роботах |Комплект екранувальний |ЕП-0 |черговий | | |При виконанні робіт з | | | | |волоконно-оптичними | | | | |кабелями додатково: | | | | |Фартух клейончастий |Пс | До | | | | |зношення | | |На зовнішніх роботах | | | | |зимою додатково: | | | | |Куртка бавовняна з | | | | |утепленою підкладкою |Тнв | 36 | | |Штани бавовняні з | | | | |утепленою підкладкою |Тнв | 36 | | |Чоботи зимові |Тн20 Сл | 24 2|9332 |Візник |Плащ непромокальний з | | | | |капюшоном |Вн | 36 | | |Рукавиці комбіновані |Вн | 6 | | |При роботі на трасах | | | | |зимою додатково: | | | | |Кожух |Тнв |Черговий | | |Штани бавовняні з | | | | |утепленою підкладкою |Тнв | 36 | | |Валянки |Тн30 | 48 | | |Калоші на валянки |См | 12 3|3152 |Інспектор |Плащ непромокальний |Вн | 36 | | інструктор |Чоботи гумові |В | 12 | |з експлуата- |Туфлі літні |Ми | 12 | |ційних ви- |Зимою додатково: | | | |робничо- |Костюм бавовняний з |Тнв | 36 | |технічних і |утепленою підкладкою | | | |організацій- |Валянки |Тн30 | 48 | |них питань |Чоботи зимові |Тн20 | 24 | |що постійно | | | | |здійснює | | | | |контроль | | | | |підприємств | | | | |і структур- | | | | |них підроз- | | | | |ділів району | | | |1229.3 |Керівник | | | | |служби | | | |315 2 |Інженер з | | | | |охорони | | | | |праці | | | 4|2144.2 |Інженер |При виконанні робіт з | | | | |ремонту монтажу та | | |3132 |Радіоопера- |обслуговування станційного | | | |тор |обладнання і апаратури: | | |3113 |Електроме- |Халат бавовняний |Ми | 12 | |ханік зв'язку |Калоші чи боти діелектричні|Эн |Чергові |7241.2 |Електромон- |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | |тер зв'язку |Окуляри захисні |0 чи 00 | До | | | | |зношення | | |Капці на прогумованій | | | | |підошві |У | 12 | | |При роботі на радіостанціях| | | | |і у ремонтних майстернях | | | | |додатково: | | | | |Рукавички азбестові |Ми |Чергові | | |Маска захисна | | До | | | | |зношення | | |При роботі в автоматних | | | | |залах кросах і регулюва- | | | | |льних при монтажі | | | | |обладнання і експлуата- | | | | |ційному обслуговуванні | | | | |додатково: | | | | |Чув'яки шкіряні |Ми | 12 | | |При виконанні робіт зимою | | | | |на відкритому повітрі і в | | | | |приміщеннях що не | | | | |обігріваються: | | | | |Костюм бавовняний з | | | | |утепленою підкладкою |Тн | 36 | | |Валянки |Тн | 48 5|3115 |Механік з |Халат бавовняний |Ми | 18 | |ремонту і |Рукавиці комбіновані |Ми | 6 | |технічного |При виконанні робіт зимою | | | |обслугову- |на відкритому повітрі: | | | |вання |Куртка бавовняна з | | | |механізмів |утепленою підкладкою |Тнв | 36 | |та обладнан- | | | | |ня поштово- | | | | |го зв'язку | | | 6|7245.2 |Монтажник |При прокладанні міських і | | | |зв'язку-кабе- |міжміських кабелів: | | | |льник |Комбінезон бавовняний з | | |7245.2 |Монтажник |водовідштовхувальним | | | |зв'язку- |просочуванням чи |Ву | 12 | |спаювальник |Костюм бавовняний з | | | | |водовідштовхувальним | | | | |просочуванням |Ву | 12 | | |Плащ прогумований |Вн | 12 |7243.2 |Монтажник |Рукавиці комбіновані |Ву | До | |зв'язку- | | |зношення | |антенник |Чоботи |См Сл | 24 |7244.2 |Монтажник |При монтажі міських та | | | |зв'язку- |міжміських кабельних ліній:| | | |лінійник |Костюм бавовняний чи |Ми | 12 |7244.2 |Монтажник |Комбінезон бавовняний |Ми | 12 | |зв'язку з |Рукавиці комбіновані |Ми | До | |монтажу | | |зношення | |обладнання |Чоботи |См Сл | 24 | | |Жилет сигнальний |Со | 12 | | |На зовнішніх роботах зимою | | | | |при прокладанні міських і | | | | |міжміських кабелів | | | | |додатково: | | | | |Куртка бавовняна з | | | | |утепленою підкладкою |Тнв | 36 | | |Штани бавовняні з | | | | |утепленою підкладкою |Тнв | 36 | | |Валянки |Тн30 | 48 7|4142 |Оператор |При виконанні роботи з | | | |зв'язку |обміну пошти: | | | | |Халат бавовняний |Ми | 12 | | |Туфлі літні |Ми | 12 | | |Плащ непромокальний з | | | | |капюшоном |Вн | 36 | | |Рукавиці комбіновані |Ми | 6 | | |При роботі на трактах зимою| | | | |додатково: | | | | |Кожух |Тнв |Черговий | | |Куртка бавовняна з | | | | |утепленою підкладкою |Тнв | 36 | | |Чоботи |См | 24 | | |Штани бавовняні з | | | | |утепленою підкладкою |Тнв | 36 | | |Валянки |Тн30 | 48 | | |Калоші на валянки |См | 12 | | |При виконанні роботи з | | | | |обміну пошти з поштовими | | | | |вагонами додатково: | | | | |Жилет сигнальний |Со | 12 | | |При роботі на експедиційних| | | | | адресодрукарських машинах| | | | |Халат бавовняний |Ми | 12 | | |При навантаженні розванта-| | | | |женні та обробленні посилок| | | | |і друку на відкритому | | | | |повітрі: | | | | |Халат бавовняний |Ми | 12 | | |Плащ непромокальний з | | | | |капюшоном |Вн |Черговий | | |Рукавиці комбіновані |Ми | 3 | | |Зимою додатково: | | | | |Куртка бавовняна з | | | | |утепленою підкладкою |Тнв | 36 | | |Штани бавовняні з утепленою| | | | |підкладкою |Тнв | 36 | | |Валянки |Тн30 | 48 | | |Калоші на валянки |См | 12 | | |При виконанні робіт із сор-| | | | |тування та пакування пошти:| | | | |Халат бавовняний |Ми | 12 | | |Капці |Ми | 12 | | |Рукавички бавовняні |Ми | 6 | | |При виконанні робіт з прий-| | | | |мання та видачі посилок: | | | | |Халат бавовняний |Ми | 12 | | |Капці |Ми | 12 8|9322 |Підсобний |При виконанні робіт з | | | | транспорт- |прибирання і миття кабін | | | |ний |телефонів-автоматів | | | |робітник |установлених на вулицях: | | | | |Халат бавовняний |Ми | 12 | | |Калоші гумові |В | 12 | | |Рукавички гумові |Вн | 6 | | |Зимою додатково: | | | | |Куртка бавовняна з | | | | |утепленою підкладкою |Тнв | 36 | | |Чоботи |См Сл | 24 9|4142 |Листоноша |При виконанні роботи із | | | | всіх |супроводження пошти і | | | |класів |преси: | | | | |Халат бавовняний |Ми | 12 | | |Туфлі літні |Ми | 12 | | |Плащ непромокальний з | | | | |капюшоном |Вн | 36 | | |Рукавиці комбіновані |Ми | 6 | | |Чоботи |См Сл | 24 | | |При роботі на трактах | | | | |зимою додатково: | | | | |Куртка бавовняна з | | | | |утепленою підкладкою |Тнв | 36 | | |Кожух |Тнв |Черговий | | |Штани бавовняні з утепленою| | | | |підкладкою |Тнв | 36 | | |Валянки |Тн30 | 48 | | |Калоші на валянки |Сл | 12 | | |При виконанні роботи з | | | | |обміну пошти з поштовими | | | | |вагонами додатково: | | | | |Жилет сигнальний |Со |Черговий | | |При виконанні робіт з | | | | |доставлення поштових | | | | |відправлень телеграм | | | | |періодичної преси і | | | | |вийманні листів з поштових | | | | |скриньок пішки: | | | | |Плащ непромокальний з | | | | |капюшоном |Вн | 36 | | |Ліхтарик кишеньковий | |3 роки | | |Свисток | |3 роки | | |Балончик газовий | | До | | |чи замість ліхтарика | |викори- | | |кишенькового свистка | |стання | | |та балончика газового | | | | |Прилад відлякування | | | | |універсальний |БЕЛТ | 36 | | | |433632. | | | | |003 | | | |Чоловікам: | | | | |Черевики шкіряні чи | | | | |полуботинки |См Сл | 12 | | |Жінкам: | | | | |Полуботинки чи туфлі |См Сл | 12 | | |При виконанні робіт у | | | | |сільських місцевостях | | | | |робітничих селищах і | | | | |передмістях: | | | | |Чоботи кирзові чи гумові | | | | |замість черевиків |Ми См | 9 | | |При виконанні роботи з | | | | |доставлення посилок | | | | |додатково: | | | | |Костюм бавовняний |Ми | 18 | | |На зовнішніх роботах зимою | | | | |додатково: | | | | |Куртка бавовняна з | | | | |утепленою підкладкою |Тнв | 36 | | |Чоботи зимові |Сп Тн20 | 24 10|7241.2 |Провідник- |Костюм бавовняний чи халат | | | |електромон- |бавовняний |Ми | 12 | |тер пошто- |Капці |Ми | 12 | |вих вагонів |Рукавиці комбіновані |Ми | До | | | | |зношення |8340.2 |Роз'їзний ро- |Калоші діелектричні |Эп |Чергові | |бітник пош- |Рукавички діелектричні |Эп |Чергові | |тових |Окуляри захисні |0 чи 00 | До | |вагонів | | |зношення | | |Роз'їзному робітникові | | | | |поштових вагонів | | | | |зимою додатково: | | | | |Куртка лавсано-віскозна з | | | | |утепленою підкладкою |Тн | 36 | | |Штани лавсано-віскозні з | | | | |утепленою підкладкою |Тн | 36 11|5220 |Продавець |Халат лавсано-віскозний |Ми | 18 | |непродово- | | | | |льчих това- | | | | |рів кіоскер | | | 12|8232.3 |Працівники |Халат бавовняний |Ми | 12 | |зайняті ла- |Рукавиці комбіновані |Ми | До | |годженням і | | |зношення | |розбиранням |Окуляри захисні |0 чи 00 | До | |мішкотари | | |зношення 13|4142 |Сортуваль- |Халат бавовняний |Ми | 18 | |ник пошто- |Рукавички п'ятипалі | | | |вих відправ- |бавовняні |Ми | До | |лень і преси | | |зношення | | всіх класів |При навантаженні | | | | |розвантаженні і обробленні | | | | |посилок і преси на | | | | |відкритому повітрі: | | | | |Халат бавовняний |Ми | 12 | | |Рукавиці комбіновані |Ми | До | | | | |зношення | | |Плащ непромокальний з | | | | |капюшоном |Вн | 36 | | |На зовнішніх роботах зимою | | | | |додатково: | | | | |Куртка бавовняна з | | | | |утепленою підкладкою |Тнв | 36 | | |Штани бавовняні з | | | | |утепленою підкладкою |Тнв | 36 | | |Валянки |Тн20 | 48 | | |Калоші на валянки |См | 12 14| 512 |Фельд'єгер |При роботі на трактах в | | | | |аеропортах та в місті: | | | | |Плащ непромокальний з | Вн | 36 | | |капюшоном | | | | |Костюм бавовняний | З | 12 | | |Черевики шкіряні | См | 12 | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | |Берет бавовняний | З | 12 | | |При роботі зимою додатково:| | | | |Куртка бавовняна з | | | | |утепленою підкладкою | Тнв | 36 | | |Штани бавовняні з утепленою| Тнв | 36 | | |підкладкою | | | | |Чоботи зимові | Сл Тн 20| 24 15|7244.2 |Електромон- |При обслуговуванні сільсь- | | | |тер діль- |ких станцій телефонного | | | |ничний |зв'язку і радіовузлів: | | | | |Костюм бавовняний |Ми | 12 | | |Плащ непромокальний з | | | | |капюшоном |Вн | 36 | | |Окуляри захисні |0 чи 00 | До | | | | |зношення | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | |Рукавиці комбіновані |Ми | До | | | | |зношення | | |Зимою додатково: | | | | |Куртка бавовняна з | | | | |утепленою підкладкою |Тнв | 36 | | |Штани бавовняні з | | | | |утепленою підкладкою |Тнв | 36 | | |Чоботи зимові |Сл Тн20 | 24 16|7241.1 |Електромон- |При роботі на устаткуванні | | | |тер устатку- |електроживлення: | | | |вання елект- |Костюм бавовняний |Ми | 12 | |роживлення |Капці на прогумованій | | | | |підошві |У | 12 |2144.2 |Інженер |Калоші діелектричні |Эн |Чергові |3113 |Електроме- |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | |ханік |Окуляри захисні |0 чи 00 | До | | | | |зношення |9322 |Підсобний |При роботі у кислотних | | | | транспорт- |акумуляторних додатково: | | | |ний |Рукавички кислотостійкі |Кк | До | |робітник | | |зношення | | |Костюм бавовняний з | | | | |кислотозахисним просо- | | | | |чуванням замість костюму | | | | |бавовняного |Кк | 12 | | |Респіратор |ШБ1 | До | | | |"Пелюст- |зношення | | | |ка" по | | | | |ГОСТ | | | | |12.4.028- | | | | |76 | | | |Фартух прогумований |Кк | 12 | | |При роботі в лужних | | | | |акумуляторних додатково: | | | | |Чоботи гумові |См | 12 | | |Фартух прогумований |Щр | 12 17|3113 |Електромеха- |При обслуговуванні | | | |нік зв'язку |телеграфної апаратури в | | | | |кінцевих і абонентських | | | | |пунктах та міських | | |7241.2 |Електромон- |відділеннях зв'язку: | | | |тер зв'язку |Плащ непромокальний з | | | | |капюшоном |Вн | 36 | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | |Окуляри захисні |0 чи 00 | До | | | | |зношення | | |Зимою додатково: | | | | |Куртка бавовняна з | | | | |утепленою підкладкою |Тн | 36 | | |Валянки |Тн20 | 48 18|3113 |Електромеха- |При виконанні робіт з | | | |нік зв'язку |ремонту і технічного | | |7241.1 |Електромон- |обслуговування обладнання | | | |тер з обслу- |поштового зв'язку: | | | |говування |Куртка лавсано-віскозна з | | | |електро- |утепленою підкладкою |Тн | 36 | |обладнання |Штани лавсано-віскозні з | | | | |утепленою підкладкою |Тн | 36 | | |Халат лавсано-віскозний |Ми | 12 | | |Калоши діелектричні |Эн |Чергові | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | | |Окуляри захисні |0 чи 00 | До | | | | |зношення 19|4142 |Експедитор |Халат бавовняний |Ми | 12 | |друку |Рукавички п'ятипалі | | | | |бавовняні |Ми | 3 | | |Зимою додатково: | | | | |Куртка лавсано-віскозна з | | | | |утепленою підкладкою |Тн | 36 | | |Валянки |Тн20 | 48 Загальні професії: 20|8152.3 |Лакувальник |Фартух бавовняний з | | | |проводів і |нагрудником |О | 12 | |кабелів |Костюм чи комбінезон | | | | |бавовняний |О | 12 | | |Респіратор |ШБ-1 | До | | | | |зношення | | |Окуляри захисні |0 чи 00 | До | | | | |зношення 21|8161.2 |Машиніст |Комбінезон бавовняний |Нм | 12 | |двигунів |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | |внутрішньо- |Черевики шкіряні |Ми | 12 | |го згорання |Навушники протишумні | | До | | | | |зношення | | |Рукавиці комбіновані |Ми | До | | | | |зношення 22|7437.2 |Оббиваль- |Фартух бавовняний |Ми | 12 | |ник |Фартух клейончастий з | | | | |нагрудником |Нм | До | | | | |зношення 23|8153.3 |Регенератор- |Костюм чи комбінезон | | | |ник відпра- |бавовняний |Нм | 12 | |цьованого |Рукавиці комбіновані |Ми | До | |масла | | |зношення 24|7233.1 |Слюсар- |На роботах з улаштування і | | | |ремонтник |ремонту абонентських шаф | | |7124.3 |Тесляр |опорних пунктів і поштових | | | | |скриньок: | | | | |Комбінезон бавовняний |Ми | 12 | | |Туфлі літні |Ми | 12 | | |Рукавиці комбіновані |Ми | До | | | | |зношення | | |На зовнішніх роботах | | | | |зимою додатково: | | | | |Куртка бавовняна з | | | | |утепленою підкладкою |Тн | 36 | | |Штани бавовняні з | | | | |утепленою підкладкою |Тн | 36 | | |Чоботи зимові |Тн20 | 24 25|1226.2 |Начальник |Халат бавовняний |Ми | 12 | |відділення | | | | |зв'язку | | | 26|9322 |Станційний |Халат бавовняний |Ми | 12 | |працівник |Капці на прогумованій | | |4223 |телефоніст |підошві |У | 12 |3132 |телеграфіст | | | 27|9132 |Прибираль- |Халат бавовняний |Ми | 12 | |ник вироб- |Фартух |Ми | До | |ничих та | | |зношення | |службових |Рукавички комбіновані |Ми | До | |приміщень | | |зношення | | |При прибиранні місць | | | | |загального користування | | | | |додатково: | | | | |Фартух гумовий |Ми | До | | | | |зношення | | |Чоботи гумові |См | 12 | | |Рукавички гумові |Ми | До | | | | |зношення Примітки. 1. При виконанні робіт з просочування стовпів антисептиками навантажування розвантажування і установлювання стовпів і приставок просочених антисептиками і при роботі на таких стовпах замість куртки і штанів з утепленою підкладкою може видаватися костюм бавовняний з пристебнутою утепленою підкладкою і захисними накладками з строком носіння 36 місяців. 2. При виконанні роботи зі спаювання кабелів у колодязях прокладанні і монтажу підземних кабелів замість куртки і штанів бавовняних з утепленою підкладкою може видаватися костюм бавовняний для робітників кабельних ліній зв'язку тип А з строком носіння 36 місяців. Примітку 3 виключено на підставі Наказу Мінпраці N 305 z0616-02 від 03.07.2002 4. При постійній роботі у високогірних районах на висоті від 1000 до 2000 м над рівнем моря утеплені спецодяг і спецвзуття видаються на строк носіння: - куртка на утепленій підкладці - 24 місяці; - штани на утепленій підкладці - 24 місяці; - валянки - 30 місяців. Розділ 2 із змінами внесеними згідно з Наказом Мінпраці N 305 z0616-02 від 03.07.2002 3. Типовий перелік професій і посад працівників зв'язку яким потрібне обов'язкове використання захисних касок N | Найменування | Роботи що виконуються |Наймену- |Строк п/п|професій і посад| |вання за-|носіння | | |побіжних |в міс. | | |засобів | + + + + 1 |Монтери зв'яз- |а при знищенні чагарника |Каска |Чергова |ку елект- |окремих дерев прорубанні | | |ромонтери |просік і при заготівлі стовпів| | |електромеха- |на лісосіці; | | |ніки зв'язку |б при роботі в кабельних | | |кабельники- |колодязях НПП колекторах | | |спаювальники |каналозчепах тунелях метропо-| | |робітники |літену технічних підпіллях | | | |підвалах; | | | |в при роботі на висоті | | | | опорах ; | | | |г при встановленні заміні | | | |опор і приставок укріпленні | | | |опор; | | | |ґ при демонтажі ліній і | | | |зніманні проводів; | | | |д при роботах на горищах і | | | |стоякових лініях; | | | |е при підрізанні верхівок | | | |дерев; | | | |є при прокладанні кабелю по | | | |стінах | | 2 |Оператори |при роботах з будівельно- |Каска |Чергова |монтажники |монтажними пістолетами | | |зв'язку з | | | |монтажу | | | |обладнання | | | 3 |Водії мотоцик- | |Каска |Індиві- |лів і мотороле- | | шлем |дуальна |рів | | | 4 |Інженерно- |при будівництві і монтажі |Каска |Індиві- |технічні |споруд; | шлем |дуальна |працівники і |при відкопуванні траншей | | |робітники |котлованів та інших | | | |земляних роботах | | 5 |Антенники- |при виконанні робіт з |Каска |Чергова |щогловики |будівництва і обслуговування |Підшлем- |Індиві- | |антенно-щоглових споруд |ник |дуаль- | | |утеплений|ний | | | | 12 Примітки: 1. Видача захисних касок здійснюється відповідно до розділу 3 ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту" z0667-96 . 2. Каски повинні мати таку кольорову гаму: для робітників - оранжевого кольору; для ІТП - білого кольору. 3. У зимовий період слід передбачати видачу захисних касок "Труд" з утепленим підшлемником. Додаток 1 до пункту 1.2.2 Норм Позначення захисних властивостей спецодягу спецвзуття та засобів захисту рук Витяг з ГОСТ 12.4.103-83 Наймену- | Найменування підгрупи | Позначення для вання групи| | + + | | спец- | спец- |засо- | | одягу | взуття |бів за- | | | |хисту | | | |рук + + + + 1 | 2 | 3 | 4 | 5 + + + + Від |Від проколів порізів |Мп |Мп |Мп механічних |Від стирання |Ми |Ми |Ми дій |Від вібрацій | - |Нв |Нв |Від ударів у носковій частині енергією | | | |200 Дж | - |Мун 200 | - |Від ударів у носковій частині енергією | | | |100 Дж | - |Мун 100 | - |Від ударів у носковій частині енергією | | | |50 Дж | - |Мун 50 | - |Від ударів у носковій частині енергією | | | |25 Дж | - |Мун 25 | - |Від ударів у носковій частині енергією | | | |15 Дж | - |Мун 15 | - |Від ударів у носковій частині енергією | | | |5 Дж | - |Мун 5 | - |Від ударів у тильній частині енергією | | | |3 Дж | - |Мут 3 | - |Від ударів у щиколотці енергією 2 Дж | - |Мул 2 | - |Від ударів у підйомній частині | | | |енергією 15 Дж | - |Муп 15 | - |Від ударів у гомілковій частині | | | |енергією 1 Дж | - |Муб 1 | - Від |Від стирання замащених поверхонь | - |Сж | - стирання |Від стирання обмерзлих поверхонь | - |Сл | - |Від стирання мокрих забруднених і | | | |інших поверхонь | - |См | - Від |Від підвищених температур обумовлених | | | підвищених |кліматом |Тк |Тк | - температур |Від теплового випромінювання |Ти |Ти | Ти |Від відкритого полум'я |То |То* | То |Від іскр бризок розплавленого металу | | | |окалини |Тр |Тр | Тр |Від контакту з поверхнями нагрітими | | | |вище 45 град.C | - |Тп | - |Від контакту з поверхнями нагрітими | | | |від 40 до 100 град.C |Тп 100 | - | Тп 100 |Від контакту з поверхнями нагрітими | | | |від 100 до 400 град.C |Тп 400 | - | Тп 400 |Від контакту з поверхнями нагрітими | | | |вище 400 град.C |Тв | - | Тв |Від конвенційного тепла |Тт | - | - Від |Від знижених температур повітря |Тн | - | Тн знижених |Від температур до мінус 20 град.C | - |Тн 20 | - температур |Від температур до мінус 30 град.C | - |Тн 30 | - |Від температур до мінус 40 град.C | - |Тн 40 | - |Від знижених температур повітря і вітру|Тнв | - | - |Від контакту з охолодженими поверхнями | - | - | Тхп Від радіо- |Від радіоактивних забруднень |Рз |Рз | Рз активних |Від рентгенівських випромінювань |Ри | - | Ри забруднень | | | | і рентге- | | | | нівських | | | | випро- | | | | мінювань | | | | Від елект- |Від електричного струму напругою до | - |Эн | Эн ричного |1000 В | | | струму |Від електричного струму напругою понад | | | електро- |1000 В | - |Эв* | Эв статичних |Від електростатичних зарядів полів |Эс |Эс | Эс зарядів і |Від електричних полів |Эп |Эп | Эп полів |Від електромагнітних полів |Эм |Эм | Эм електрич- | | | | них і | | | | електро- | | | | магнітних | | | | полів | | | | Від | - |Пн |Пн | - нетоксич- |Від пилу скловолокна азбесту |Пс |Пс | Пс ного |Від дрібнодисперсного пилу |Пм | - | Пм пилу |Від великодисперсного пилу | - | - | Пк |Від вибухонебезпечного пилу | - |Пв | - Від |Від твердих токсичних речовин |Ят |Ят | Ят токсичних |Від рідких токсичних речовин |Яж |Яж | Яж речовин |Від аерозолей токсичних речовин |Яа | - | - |Від газоподібних токсичних речовин | - | - | Яг Від води і | - | - |В | - Розчинів |Водонепроникна |Вн | - | Вн нетоксичних|Водостійка |Ву | - | Ву речовин |Від розчинів поверхнево-активних | | | |речовин |Вп | - | - Від |Від кислот концентрацією вище 80% | | | розчинів | щодо сірчаної кислоти |Кк |Кк* | Кк кислот |Від кислот концентрацією від 50 до 80% | | | | щодо сірчаної кислоти |К 80 |К 80* | К 80 |Від кислот концентрацією від 20 до 50% | | | | щодо сірчаної кислоти |К 50 |К 50* | К 50 |Від кислот концентрацією до 20% | | | | щодо сірчаної кислоти |К 20 |К 20 | К 20 Від луг |Від розчинів лугів |Щр | - | Щр |Від розчинів лугів концентрацією вище | | | |20% щодо гідроокису натрію |Щ 50 |Щ 50* | Щ 50 |Від розчинів лугів концентрацією | | | |до 20% щодо гідроокису натрію |Щ 20 |Щ 20 | Щ 20 Від орга- | - |О |О** | - нічних роз-|Від ароматичних речовин | - |Оа* | Оа чинників |Від неароматичних речовин | - |Он* | Он у т.ч. |Від хлорованих вуглеводів | - | - | Ох лаків та | | | | фарб | | | | на їх | | | | основі | | | | Від нафти |Від сирої нафти |Нс |Нс | Нс нафтопро- |Від продуктів сирої фракції |Нл | - | - дуктів |Від нафтових мастил і продуктів | | | масла та |важких фракцій |Нм |Нм | Нм жирів |Від рослинних і тваринних масел і жирів|Нж |Нж | Нж |Від твердих нафтопродуктів | - |Нт | Нт Від загаль-| - |З |З | - них вироб- | | | | ничих | | | | забруднень | | | | | | | | Від шкідли-|Від мікроорганізмів |Бм |Бм | Бм вих біоло- |Від комах |Бн |Бн | Бн гічних фак-| | | | торів | | | | Від статич-| - | - |У | - них наван- | | | | тажень | | | | від утоми | | | | Сигнальні | - |Со | | Со * Тільки для взуття з полімерних матеріалів. ** Тільки для шкіряного взуття. Додаток 1 із змінами внесеними згідно з Наказом Мінпраці N 305 z0616-02 від 03.07.2002 Додаток 2 до пункту 1.2.4 Норм виключено на підставі Наказу Мінпраці N 305 z0616-02 від 03.07.2002 Додаток 3 до пункту 1.2.7 Норм підприємство організація Типова форма N МШ-7 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Код за УКУД Відомість обліку видачі повернення спецодягу |Номер|Міся-|Код |Цех | | спецвзуття та запобіжних |доку-|ць |виду |відділ | | пристроїв |мента|рік |опера-|діль- | | | | |ції |ниця | | | + + + + | |Но- |Пріз-|Табе-|Спецодяг спец-|Одиниця |Кіль-|Дата |Строк |Підпис | |мер |вище |льний|взуття та запо-|виміру |кість|надход-|служби|в одер-| |за |ім'я |номер|біжні пристрої | | |ження в| |жанні | |поря-|по | | + | |експлу-| | здачі | |дком |бать-| |найме-|номенк- |код|най- | |атацію | | | | |кові | |нуван-|латурний| |мену-| | | | | | | | |ня |номер | |вання| | | | | | + + + + + + + + + + | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Матеріально відповідальна особа Друкувати із зворотом без заголовної частини. Підпис друкувати на звороті. Формат А4 Додаток 4 до пункту 1.2.7 Норм Лицьовий бік особової картки підприємство організація N | | Особова картка обліку спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту ЗІЗ Прізвище Ім'я по батькові |Стать | Табельний N |Зріст | Цех дільниця |Розмір: | Професія |одягу | Дата прийняття на роботу |взуття | |головного убору | Передбачено за затвердженими нормами |Найменування |Параграф|Одиниця|Кіль-|Строк |Позначення захисних| |спецодягу |норм |виміру |кість|ношення|властивостей тип | |спецвзуття та| | | | |марка ЗІЗ | |інших засобів| | | | | | |індивідуаль- | | | | | | |ного захисту | | | | | | | + + + + + | | + + + + + | | + + + + + | Начальник цеху дільниці Керівник служби охорони праці Ст.бухгалтер бухгалтер Зворотний бік особової картки Видача і повернення спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту |Найменування|Код | Видано | Повернуто | |спецодягу | номенк-| + | |спецвзуття |латурний|дата|кіль-|% при- |розписка |дата|кіль-|% при- |розписка|розписка | |та інших ЗІЗ|N | |кість|датності| в | |кість|датності|про по- |комірника | | | | | | |одержанні| | | |вернення|в одержанні| | + + + + + + + + + + | | + + + + + + + + + + | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 03.07. 2002 №305 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2002 р. за № 616/ 6904 ЗМІНИ до Типових норм безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зв’язку 1. За текстом наказу Держнаглядохоронпраці від 08.07.98 № 139 слово "Типові" виключити. 2.У назві тексті та додатках Типових норм крім пункту 1.2.3 слово "Типові" у відповідних відмінках виключити. 3. Пункт 1.2.4 підрозділу 1.2 розділу 1 виключити. 4. У розділі 2: - у назві виключити слова "Типові галузеві"; - у пунктах 1 6 8 9 15 у позиції 5 "Позначення захисних властивостей тип марка ЗІЗ" позначення "Сп" замінити позначенням "Сл"; - пункт 14 викласти в новій редакції: 14 512 Фельд'єгер При роботі на трактах в аеропортах та в місті: Плащ непромокальний з капюшоном Вн 36 Костюм бавовняний З 12 Черевики шкіряні См 12 Рукавиці комбіновані Ми 3 Берет бавовняний З 12 При роботі зимою додатково: Куртка бавовняна з утепленою підкладкою Тнв 36 Штани бавовняні з утепленою підкладкою Тнв 36 Чоботи зимові Сл Тн 20 24 - Примітку 3 виключити. 5. У додатку 1: - у позиціях 1 "Найменування групи" і 2 "Найменування підгрупи" слово "слизькості" замінити словом " сковзання"; - у позиції 4 "Спецвзуття" позначення "Сп" замінити позначенням "Сл". 6. Додаток 2 виключити. Начальник управління організації нагляду за виробництвами та об’єктами підвищеної небезпеки Ю.Герасименко М І Н І С Т Е Р С Т В О ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З 03.07.2002 м. Київ № 305 Про внесення змін до Типових норм безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зв‘язку Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2002 р. за № 616/ 6904 Відповідно до Положення про Міністерство праці та соціальної політики України затвердженого Указом Президента України від 30.08. 2000р. №1035/2000 та на підставі протокольного рішення редакційної комісії створеної наказом Держнаглядохоронпраці від 05.04.2002 №42 НАКАЗУЮ: 1.Унести зміни до Типових норм безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зв‘язку затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 08.07.98 №139 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30.07.98 за №490/2930 що додаються. 2. Державному департаменту з нагляду за охороною праці Сторчак С.О. у тижневий термін довести цей наказ до відома територіальних управлінь та експертно-технічних центрів Держнаглядохоронпраці. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Солдатенка М.О. Міністр І. Сахань В Н Е С Е Н О : Управлінням організації нагляду за виробництвами та об‘єктами підвищеної небезпеки Держнаглядохоронпраці Ю. Герасименко П О Г О Д Ж Е Н О : Заступник державного секретаря Міністерства праці та соціальної політики України М. Солдатенко Голова Державного департаменту з нагляду за охороною праці С. Сторчак Начальник юридичного управління Міністерства праці та соціальної політики України І. Тубелець Заступник начальника управління охорони праці Державного департаменту з нагляду за охороною праці А. Берзинець 1