НПАОП 0.00-5.05-95

НПАОП 0.00-5.05-95 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) башенных кранов

Про затвердження Змін до типових інструкцій деяких професій Наказ Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 1 жовтня 2007 року N 232 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2007 р. за N 1207/14474 З метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці у відповідність до вимог законодавства та відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640 НАКАЗУЮ: 1. Затвердити: Зміни до Типової інструкції для інженерно-технічних працівників які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 58/594 що додаються. Зміни до Типової інструкції для осіб відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 60/596 що додаються. Зміни до Типової інструкції для осіб відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 59/595 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів стрілових самохідних автомобільних гусеничних залізничних пневмоколісних кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 371/907 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників зачіплювачів які обслуговують вантажопідіймальні крани затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 372/908 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів баштових кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 14.11.95 N 175 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.11.95 за N 425/961 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів портальних кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.96 N 13 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 12.02.96 за N 63/1088 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів кранів мостового типу мостових козлових напівкозлових затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.03.96 N 45 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26.03.96 за N 143/1168 що додаються. Зміни до Типової інструкції для операторів машиністів парових та водогрійних котлів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.04.96 N 74 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 05.06.96 за N 267/1292 що додаються. 2. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду Іванченку В. І. відповідно до визначеного порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. ужити заходів щодо включення зазначеного наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці. 4. Заступнику начальника відділу персоналу діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Дєньгіна А. П.  Т. в. о. Голови Держгірпромнагляду Г. Суслов  ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 1 жовтня 2007 р. N 232 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2007 р. за N 1208/14475  Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів баштових кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 14.11.95 N 175 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.11.95 за N 425/961 1. Пункт 1.1 Типової інструкції викласти в такій редакції: "1.1. Ця Інструкція розроблена на основі Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів затверджених наказом Держгірпромнагляду від 18.06.2007 N 132 зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за N 784/14051 далі - Правила ". 2. У пункті 1.2 Типової інструкції слово "власник" та у пункті 2.3 Типової інструкції слова "адміністрація підприємства" і далі за текстом замінити словами "суб'єкт господарювання" у відповідних відмінках. 3. У пункті 1.4 Типової інструкції і далі за текстом слово "робітники" замінити словом "працівники" у відповідних відмінках. 4. У пункті 1.6 Типової інструкції і далі за текстом слова "особою відповідальною за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами" замінити словами "працівником відповідальним за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами" у відповідних відмінках. 5. У пункті 1.9 Типової інструкції слова "Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів" замінити словами та цифрами "Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів" затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 N 4 зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533". 6. Пункт 1.10 Типової інструкції викласти в такій редакції: "1.10. Перед допуском до роботи кранівників та їх помічників проводиться перевірка знань Правил інструкцій для стропальників інструкцій заводів-виробників з експлуатації вантажопідіймальних кранів інших нормативно-правових актів з охорони праці та нормативних документів у порядку встановленому Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою" зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511". 7. Пункти 1.11 та 1.12 Типової інструкції вилучити. У зв'язку з цим пункти 1.13 та 1.14 Типової інструкції вважати пунктами 1.11 та 1.12 відповідно. 8. У пункті 2.9 Типової інструкції і далі за текстом слова "особі відповідальній за утримання вантажопідіймального крана в справному стані й інформує особу відповідальну за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами" замінити словами "працівнику відповідальному за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані й інформує працівника відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами". 9. Пункт 6.1 Типової інструкції викласти в такій редакції: "6.1. Кранівник баштового крана несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України".  Начальник управління організації державного нагляду у металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду В. І. Іванченко     УТВЕРЖДЕНО   приказом Государственного   комитета Украины по надзору   за охраной труда   от 14 ноября 1995 г. №175 ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ВЕДЕНИЮ РАБОТ ДЛЯ КРАНОВЩИКОВ МАШИНИСТОВ  БАШЕННЫХ КРАНОВ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящая Типовая инструкция разработана на основе Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов далее Правила утвержденных приказом Госнадзорохрантруда Украины от 16.12.93 №128 распространяется на все предприятия организации Украины независимо от их ведомственной отраслевой  принадлежности и граждан которые являются владельцами кранов определяет общие права и обязанности крановщиков башенных кранов а также устанавливает порядок безопасного производства работ по перемещению грузов кранами. 1.2. Для управления и обслуживания башенных кранов владелец обязан назначить крановщиков имеющих удостоверение на право управления башенными кранами. 1.3. При нахождении крана в частной собственности обязанности крановщика может выполнять собственник при условии что он прошел обучение и аттестацию как крановщик в порядке установленном Правилами. 1.4. Для строповки подвешивания груза на крюк крана назначаются стропальщики. В качестве стропальщиков могут допускаться другие рабочие такелажники монтажники и другие обученные по профессии квалификационной характеристикой которой предусмотрено выполнение работ по строповке грузов. При нахождении крана в частной собственности обязанности стропальщика может выполнять собственник при условии что он прошел обучение и аттестацию как стропальщик в порядке установленном Правилами. 1.5. При работе двух и более стропальщиков один из них назначается старшим. 1.6. В случаях когда зона обслуживаемая краном не полностью обозревается из кабины крановщика и отсутствует радио- или телефонная связь между крановщиком и стропальщиком для передачи сигналов стропальщика крановщику лицом ответственным за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами назначается сигнальщик. 1.7. Для выполнения обязанностей крановщика могут быть назначены рабочие достигшие 18 лет. Перед назначением на работу они должны пройти медицинское освидетельствование с целью определения соответствия их физического состояния требованиям предъявляемым к этим профессиям. 1.8. Во время работы крановщик должен иметь при себе удостоверение на право управления краном. 1.9. Допуск к работе крановщиков оформляется приказом по цеху участку  или предприятию. Допуск крановщиков к обслуживанию и ремонту электрооборудования крана может осуществляться лишь с разрешения главного энергетика предприятия в порядке установленном Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. При нахождении крана в частной собственности и его обслуживании по договору организацией или предприятием имеющим соответствующее разрешение органов госнадзорохрантруда порядок допуска к работе крановщиков определяется договором между владельцем крана и предприятием обслуживающим кран краны . 1.10. Перед допуском к работе руководство предприятия обязано проверять у крановщиков знание инструкции завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации крана на котором они допускаются работать и вручить им под роспись производственную инструкцию. Кроме того крановщику должны быть выданы или вывешены в местах производства работ краном графические изображения схемы  строповки обвязки или зацепки грузов. 1.11. Крановщики и их помощники после перерыва в работе по специальности более одного года проходят проверку знаний в комиссии предприятия и в случае удовлетворительных результатов допускаются к стажировке для восстановления необходимых навыков. Если кран находится в частной собственности и обязанности крановщика выполняет собственник то после перерыва в работе более одного года он проходит проверку знаний по договору на предприятии имеющем комиссию по аттестации крановщиков или в комиссии органа госнадзорохрантруда. При удовлетворительных результатах проверки знаний он допускается к стажировке по договору на указанном выше или другом предприятии имеющем краны такого же типа и модели. 1.12. Повторная проверка знаний крановщиков комиссией предприятия проводится: 1.12.1. Периодически не реже одного раза в 12 месяцев. 1.12.2. В случае перехода с одного предприятия на другое. 1.12.3. По требованию инспектора органов госнадзорохрантруда далее инспектор или инженерно-технического работника осуществляющего надзор за содержанием и безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов далее ИТР по надзору . Повторные проверки знаний проводятся в объеме настоящей Типовой инструкции и инструкции завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации крана. 1.13. Обученный и аттестованный крановщик должен: 1.13.1.Знать производственную инструкцию а также инструкцию завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации крана. 1.13.2. Знать устройство крана устройство и назначение его механизмов и приборов безопасности. 1.13.3. Владеть навыками необходимыми для управления механизмами крана и ухода за ним. 1.13.4. Знать факторы влияющие на устойчивость крана и причины потери устойчивости. 1.13.5. Знать ассортимент и назначение смазочных материалов применяемых для смазки трущихся частей. 1.13.6. Знать установленный Правилами порядок обмена сигналами со стропальщиками. 1.13.7. Знать безопасные способы строповки и зацепки грузов. 1.13.8. Уметь определять пригодность к работе канатов съемных грузозахватных приспособлений стропов траверс захватов и других  и тары. 1.13.9. Знать правила безопасного перемещения грузов кранами. 1.13.10. Знать требования к крановым путям и их содержанию. 1.13.11. Знать приемы освобождения от действия тока лиц попавших под напряжение и способы оказания первой помощи. 1.14. Крановщик контролирует работу стропальщика зацепщика и отвечает за действия ученика который проходит у него стажировку а также за нарушение им требований изложенных в настоящей Типовой инструкции. 2. ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА ПЕРЕД ПУСКОМ КРАНА В РАБОТУ 2.1. Прежде чем приступить к работе крановщик должен ознакомиться с записями в вахтенном журнале и произвести приемку крана предварительно убедившись в его исправности и исправности крановых путей. Для этого крановщик должен: 2.1.1. Осмотреть крановые пути и тупиковые упоры. 2.1.2. Осмотреть гибкий токоподводящий кабель а также заземляющие проводники. 2.1.3. Осмотреть механизмы крана их крепление и тормоза а также ходовую часть и противоугонные захваты. 2.1.4. Проверить наличие и исправность ограждений механизмов и электрооборудования. 2.1.5. Проверить наличие в кабине диэлектрических ковриков. 2.1.6. Проверить смазаны ли передачи подшипники канаты а также состояние смазочных приспособлений и сальников. 2.1.7. Осмотреть в доступных местах металлоконструкции крана башню стрелу портал и состояние соединений отдельных секций башни и стрелы и элементов ее подвески канатов растяжек блоков серьг и другие . 2.1.8. Осмотреть крюк его крепление в обойме и замыкающее устройство на нем или другой сменный грузозахватный орган установленный вместо крюка. 2.1.9. Проверить комплектность противовеса и надежность его крепления. 2.1.10. Проверить наличие и исправность приборов и устройств безопасности на кране ограничители грузоподъемности или грузового момента высоты подъема крюка подъема и опускания стрелы механизма передвижения поворота; указатель грузоподъемности анемометр и другие тормозные электромагниты сигнальные приборы электрическую защиту. 2.1.11. Проверить исправность освещения крана. 2.1.12. Проверить наличие пломбы или замка на защитной панели. 2.1.13. Проверить наличие проходов шириной не менее 700 мм между краном и выступающими частями строящегося здания или другими наземными постройками а также штабелями грузов уложенных вдоль крановых путей на всем их протяжении. 2.2. Крановщик обязан совместно со стропальщиком проверять исправность съемных грузозахватных приспособлений и наличие на них клейм или бирок с указанием грузоподъемности даты испытания и номера. 2.3. Принимая кран необходимо произвести его осмотр совместно с крановщиком сдающим смену. Для осмотра крана администрация предприятия обязана выделить необходимое время. 2.4. Осмотр крана должен осуществляться только в неработающем состоянии и при отключенном рубильнике подающем напряжение на кабель. 2.5. При осмотре крана крановщик должен пользоваться переносной лампой напряжением не более 42 В. 2.6. После осмотра перед пуском крана в работу крановщик должен включить рубильник в кабине а штурвалы и рукоятки всех контроллеров установить в нулевое положение. 2.7. После осмотра перед пуском крана в работу крановщик обязан опробовать вхолостую все механизмы крана и проверить при этом исправность действия: 2.7.1. Механизмов крана и электрической аппаратуры. 2.7.2. Приборов и устройств безопасности имеющихся на кране. Проверка исправности действия ограничителя грузоподъемности грузового момента  производится при помощи контрольного груза в сроки установленные инструкцией завода-изготовителя крана с отметкой об этом в вахтенном журнале. При отсутствии таких указаний в инструкции завода-изготовителя сроки проверки устанавливаются владельцем крана. Эта проверка должна производиться под руководством лица ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 2.7.3. Тормозов. 2.7.4. Указателя вылета стрелы. 2.8. О результатах осмотра проверки механизмов приборов и устройств безопасности крановщик делает соответствующую запись в вахтенном журнале. 2.9. При обнаружении во время осмотра и опробования механизмов крана неисправностей или недостатков в его состоянии препятствующих безопасной работе и невозможности их устранения своими силами крановщик не приступая к работе производит запись в вахтенном журнале докладывает об этом лицу ответственному за содержание грузоподъемного крана в исправном состоянии и ставит в известность лицо ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 2.10.Крановщик не должен приступать к работе на кране при наличии следующих неисправностей: 2.10.1. Трещин или деформаций в металлоконструкциях крана ослаблении болтовых соединений в местах разъемных стыков. 2.10.2. Трещин в элементах подвески стрелы серьгах тягах трещин или отсутствии шплинтов и зажимов в местах крепления канатов или ослаблении их креплений. 2.10.3. Стреловой или грузовой канаты имеют число обрывов проволочек или поверхностный износ превышающие установленные Правилами нормы оборванную прядь или местное повреждение нормы браковки канатов кранов приведены в приложении 10 к Правилам . 2.10.4. Механизмы подъема груза или изменения вылета имеют дефекты неисправности угрожающие безопасности при работе крана. 2.10.5. Детали тормоза механизма подъема груза или стрелы имеют дефекты. 2.10.6.Крюки имеют износ в зеве превышающий 10 % первоначальной высоты сечения неисправны предохранительные замки предотвращающие самопроизвольное выпадание съемного грузозахватного приспособления нарушено крепление крюка в обойме. 2.10.7. Повреждены или отсутствуют предусмотренные паспортом крана и инструкцией завода-изготовителя по эксплуатации крана приборы и устройства безопасности ограничители грузоподъемности или грузового момента высоты подъема крюка подъема и опускания стрелы механизма передвижения поворота; указатель грузоподъемности анемометр и другие тормозные электромагниты сигнальные устройства электрическую защиту. 2.10.8. Отсутствует ограждение механизмов или оголенных токоведущих частей электрооборудования а также отсутствует или повреждено заземление. 2.10.9. Неисправны крановые пути. 2.10.10. Повреждены или отсутствуют противоугонные захваты или тупиковые упоры. 2.10.11. Выявлены другие неисправности при наличии которых в соответствии с требованиями инструкции завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации крана его работа не должна допускаться до устранения этих неисправностей. 2.11. Для устранения неисправностей электрооборудования подключения башенного крана к источнику питания замены плавких вставок предохранителей подключения электрообогревателя крановщик обязан вызвать электромонтера. Выполнять эти работы крановщику запрещается. 2.12. Приняв кран крановщик делает соответствующую запись в вахтенном журнале о результатах осмотра и после получения задания от лица ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами приступает к работе. 2.13. Перед началом работы крановщик должен проверить наличие удостоверения на право производства работ у стропальщика если стропальщик впервые приступает к работе с ним. Если для производства строповки грузов выделены рабочие не имеющие прав стропальщика крановщик не должен приступать к работе. 2.14. Перед началом работы крановщик должен убедиться в достаточной освещенности рабочей площадки в зоне действия крана. При недостаточном освещении сильном снегопаде или тумане крановщик не приступая к работе должен сообщить об этом лицу ответственному за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 3. ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КРАНА 3.1. Во время работы механизмов крана крановщик не должен отвлекаться от своих прямых обязанностей а также производить чистку смазку и ремонт механизмов. 3.2. Крановщик не должен допускать посторонних лиц на кран а также передавать кому бы то ни было управление краном без разрешения лица ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии. 3.3. Когда на кране находится стажер то и крановщик и стажер не имеют права отлучаться из кабины даже на короткое время не предупредив об этом друг друга. Если крановщик работает без стажера то уходя с крана он должен обесточить его запереть дверь кабины и укрепить кран противоугонными захватами. Входить на кран и сходить с него во время работы его механизмов не разрешается. 3.4. При внезапном прекращении питания или остановке крана по другим причинам крановщик должен поставить штурвал или рукоятки контроллеров в нулевое положение и выключить рубильник в кабине. Если в этом случае груз остался в поднятом положении крановщик обязан с помощью стропальщика или другого рабочего вызвать лицо ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами и в его присутствии опустить груз путем ручного растормаживания. При этом до прихода указанного лица крановщик должен принять меры к недопущению прохода людей под поднятым грузом. 3.5. Перед включением механизмов крана крановщик должен подать предупредительный сигнал. Это требование должно выполняться также и тогда когда в работе крана был перерыв. 3.6. Крановщик должен остановить кран по сигналу “Стоп” независимо от того кем он подается. 3.7. Крановщику не разрешается производить изменение вылета стрелы крана во время обвязки зацепки груза и при его освобождении. 3.8. Производить совмещение движений операций краном можно только в точном соответствии с указаниями содержащимися в инструкции завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации крана при этом не допускается одновременное включение механизмов. 3.9. Включение и остановку механизмов крана крановщик должен производить плавно без рывков. Быстрое опускание грузов а также спуск груза путем растормаживания тормоза при помощи ножного или ручного растормаживающего приспособления запрещается за исключением случая указанного в п.3.4. Производить перевод механизмов с прямого хода на обратный не разрешается за исключением тех случаев когда необходимо предотвратить аварию или несчастный случай. 3.10. Подход крана к концевым выключателям должен осуществляться только на пониженной скорости. Использование концевых выключателей в качестве рабочих органов отключения электродвигателей не разрешается. 3.11. Крановщику запрещается выводить из действия приборы и устройства безопасности ограничители грузоподъемности или грузового момента высоты подъема груза подъема и опускания стрелы механизма передвижения поворота; указателя грузоподъемности тормозные электромагниты сигнальные устройства электрическую защиту и другие заклинивать контакторы а также производить работу краном при их бездействии или неисправности. 3.12. При подъеме стрелы крановщик должен следить чтобы стрела не поднималась выше положения соответствующего наименьшему рабочему вылету. 3.13. При необходимости перемещения грузов над перекрытием под которым размещены производственные жилые или служебные помещения где находятся люди крановщик может приступать к работе только после получения письменного распоряжения руководства предприятия ознакомления с мероприятиями по безопасной транспортировке грузов и под непосредственным руководством лица ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 3.14. Не разрешается производить подъем опускание и перемещение груза при нахождении людей под грузом; в тех случаях когда исходя из производственных условий перемещение груза над людьми является неизбежным оно может быть допущено лишь на основании письменного разрешения руководства предприятия выданного крановщику и после принятия руководством необходимых мер безопасности и ознакомления с ними крановщиков стропальщиков и лиц ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 3.15. При подъеме и перемещении груза крановщик должен руководствоваться следующим: 3.15.1. Производить подъем и перемещение груза только по сигналам стропальщика или сигнальщика. Если возникает необходимость поручить подачу сигналов другим лицам прорабу мастеру бригадиру то крановщик должен быть об этом заранее предупрежден. Если сигнал подается неправильно вопреки инструкции то крановщик не должен производить работу. За повреждения которые произошли в результате неверно поданного сигнала несет ответственность лицо подавшее неправильный сигнал и крановщик если он видел поднимаемый груз. 3.15.2. Грузоподъемность крана для каждого вылета стрелы определять по указателю грузоподъемности. 3.15.3. При погрузке и разгрузке автомашин и прицепов к ним железнодорожных платформ и полувагонов работа крана разрешается только при отсутствии людей на транспортных средствах в чем крановщик должен предварительно убедиться. 3.15.4. Крюк подъемного механизма устанавливать над грузом так чтобы при подъеме груза исключалось косое натяжение грузового каната. 3.15.5. При подъеме груза весом близкому к разрешенной грузоподъемности для данного вылета стрелы необходимо предварительно поднять его на высоту не более 200-300 мм чтобы убедиться в устойчивости крана и исправности действия тормозов а также правильности строповки груза после чего производить его подъем на нужную высоту. 3.15.6. Перемещаемые в горизонтальном направлении грузы следует предварительно поднять на 0 5 м выше встречающихся на пути предметов. 3.15.7. При подъеме груза расстояние между обоймой крюка и блоками на стреле должно быть не менее 0 5 м. 3.15.8. Укладка и разгрузка груза должна производиться равномерно без нарушения установленных для складирования грузов габаритов и без загромождения проходов. 3.15.9. Подъем и перемещение мелкоштучных грузов должны производиться в специально предназначенной для них таре. 3.15.10. Перед подъемом груза из колодца траншеи или котлована а также перед опусканием груза в них крановщик должен предварительно убедиться опустив порожний ненагруженный  крюк в том что при его низшем положении на барабане лебедки остается не менее 1 5 витка каната не считая витков находящихся под зажимным устройством. 3.15.11. Внимательно следить за канатами; в случае спадания их с барабана или блоков образовании петель обнаружении поврежденных канатов необходимо прекратить работу крана. 3.15.12. При подъеме и опускании груза находящегося вблизи стены колонны штабеля железнодорожного вагона автомашины станка или другого оборудования крановщик предварительно должен убедиться в отсутствии стропальщиков или других людей между поднимаемым грузом и указанными частями здания транспортными средствами оборудованием а также в невозможности задевания стрелой или поднимаемым грузом за стены колонны вагоны и другое. Укладка грузов должна производиться без нарушения равновесия полувагонов вагонеток платформ. 3.15.13. При одновременной работе нескольких башенных кранов на одном пути во избежание столкновения необходимо соблюдать расстояние между кранами или подвешенными грузами не менее 5 м крановщики должны предупреждать сигналами друг друга сигналами о приближении своего крана. 3.16. Крановщику запрещается включать механизмы крана когда на поворотной части его или у механизмов находятся люди кроме случаев осмотра крана лицом ответственным за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии слесарями или электромонтерами ремонтирующими его; при таких осмотрах крановщик может включать механизмы крана только по их сигналам. 3.17. При подъеме и перемещении грузов крановщику запрещается: 3.17.1. Допускать к строповке обвязке и зацепке грузов работников не имеющих удостоверения стропальщиков а также применять грузозахватные приспособления без бирок или клейм; крановщик в этих случаях должен прекратить работу краном и поставить в известность лицо ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 3.17.2. Производить погрузку или разгрузку грузов краном при отсутствии схем правильной строповки обвязки и зацепки перемещаемых грузов. 3.17.3. Поднимать или кантовать груз масса которого превышает грузоподъемность крана для данного вылета стрелы; если крановщик не знает массы груза то он должен получить сведения о массе груза у лица ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 3.17.4. Производить резкое торможение при повороте стрелы с грузом. 3.17.5. Подтаскивать груз по земле рельсам или лагам крюком крана при косом натяжении канатов. 3.17.6. Отрывать крюком груз засыпанный землей или примерзший к земле заложенный другими грузами закрепленный болтами или залитый бетоном а также раскачивать груз с целью его отрыва. 3.17.7. Освобождать краном защемленные грузом съемные грузозахватные приспособления стропы клещи и другие . 3.17.8. Поднимать железобетонные и бетонные изделия не имеющие маркировки массы. 3.17.9. Поднимать железобетонные изделия с поврежденными петлями неправильно обвязанный а также находящийся в неустойчивом положении или в таре заполненной выше бортов. 3.17.10. Поднимать кирпич плитку и другие материалы уложенные на поддонах без ограждения разрешается только при погрузке и разгрузке на землю автомашин их прицепов железнодорожных полувагонов и платформ. 3.17.11. Подавать материалы в оконные и дверные проемы если они не имеют приемных площадок. 3.17.12. Укладывать груз на электрические кабели и трубопроводы а также на краю откоса или траншеи. 3.17.13. Укладывать груз на леса или перекрытия без письменного разрешения лица ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 3.17.14. Поднимать груз с находящимися на нем людьми а также груз выравниваемый весом людей или поддерживаемый руками. 3.17.15. Передавать управление краном лицам не имеющим прав на это а также допускать к самостоятельному управлению учеников и стажеров без своего наблюдения за ними. 3.17.16. Производить погрузку и разгрузку автомашин при нахождении шофера или других людей в кабине. 3.17.17. Производить регулировку тормоза механизма подъема при поднятом грузе. 3.17.18. Опускать стрелу с грузом до вылета при котором грузоподъемность крана будет меньше веса поднимаемого груза. 3.17.19. Поднимать баллоны со сжатым или сжиженным газом не уложенные в специальные контейнеры. 3.18. Крановщик обязан опустить груз прекратить работу крана и сообщить об этом лицу ответственному за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами в случае возникновения неисправностей указанных в п. 2.10 а также: 3.18.1. Если произойдет поломка механизмов или металлоконструкций крана. 3.18.2. Если корпус электродвигателя контроллера кожуха аппаратов крюк или металлические конструкции крана находятся под напряжением. 3.18.3. Если закручиваются канаты грузового полиспаста. 3.18.4. Если противовес при повороте крана может задеть за выступающие части здания леса или другие сооружения. 3.18.5. Если будут замечены неисправности крановых путей. 3.18.6. При недостаточном освещении места работы крана сильном снегопаде или тумане а также в других случаях когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз. 3.18.7. При температуре воздуха ниже допустимой минусовой указанной в паспорте крана. 3.18.8. При приближении грозы сильном ветре скорость которого превышает допустимую для работы данного крана указанную в его паспорте; при этом крановщик должен выполнить указание инструкции завода-изготовителя против угона крана ветром. 3.18.9. При частом срабатывании электрической тепловой или иной защиты. 3.19. Если во время работы крана произойдет авария или несчастный случай крановщик обязан немедленно остановить кран и поставить в известность лицо ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами а также известить лицо ответственное за содержание грузоподъемного крана в исправном состоянии. 3.20. При возникновении на кране пожара крановщик должен немедленно обесточить кран и приступить к тушению пожара одновременно вызвав через одного из членов бригады обслуживающей кран пожарную охрану. 3.21. Крановщику запрещается оставлять на площадках и механизмах крана инструменты детали и другие посторонние предметы. 4. ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ КРАНА 4.1. После окончания работы крана крановщик обязан придерживаться следующих требований: 4.1.1. Опустить груз на землю снять стропы и поднять крюк в верхнее положение. 4.1.2. Установить стрелу в положение определяемое инструкцией завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации крана. 4.1.3. Поставить кран в предназначенное для стоянки место. 4.1.4. Выключить рубильник в кабине. 4.1.5. Закрыть окна в кабине и запереть дверь на замок. 4.1.6. Выключить рубильник на подключительном пункте внешнего питания рубильник на портале крана и запереть последний на замок. 4.1.7. Укрепить кран всеми противоугонными захватами. 4.2. При работе крана в несколько смен крановщик сдающий смену должен сообщить своему сменщику о всех неполадках в работе крана и сдать смену сделав в вахтенном журнале соответствующую запись. 5. ОБСЛУЖИВАНИЕ КРАНА 5.1. Крановщик отвечает за правильное обслуживание крана при этом он должен: 5.1.1. Содержать механизмы и оборудование крана в чистоте и исправности. 5.1.2. Своевременно производить смазку всех трущихся механизмов крана и канатов согласно указаний инструкции завода-изготовителя. 5.1.3. Смазочные и обтирочные материалы хранить в закрытой металлической посуде. Использованный обтирочный материал необходимо удалять с крана. 5.1.4. Следить за тем чтобы на кране не было каких-либо неукрепленных предметов а также инструмента в местах не предназначенных для его хранения. 5.1.5. Знать сроки и результаты проведения слесарями и электромонтерами профилактических осмотров крана и его отдельных механизмов и узлов по записи в журнале периодических осмотров. 5.2. Устранение неисправностей возникших во время работы крана производится по заявке крановщика. Другие виды ремонта крана осуществляются в установленные администрацией сроки. 5.3. Во время осмотров электрооборудования крана необходимо обесточить его а рубильник на портале башенного крана в отключенном состоянии должен быть заперт на замок на все время осмотра. В случае осмотра гибкого кабеля необходимо выключить рубильник на вводе. 5.4. Пробный пуск башенного крана после ремонта планового аварийного  крановщик обязан проводить только в присутствии слесаря или электромонтера которые ремонтировали его и приступить к работе только по письменному распоряжению лица ответственного за содержание грузоподъемного крана в исправном состоянии. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КРАНОВЩИКА 6.1. Крановщик башенного крана обученный и аттестованный в соответствии с Правилами несет личную ответственность за нарушение требований изложенных в настоящей Типовой инструкции в соответствии с действующим законодательством Украины. СОДЕРЖАНИЕ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2. ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА ПЕРЕД ПУСКОМ КРАНА В РАБОТУ 3. ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КРАНА 4. ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ КРАНА 5. ОБСЛУЖИВАНИЕ КРАНА 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КРАНОВЩИКА