НПАОП 0.00-5.18-96

НПАОП 0.00-5.18-96 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) кранов мостового типа (мостовых, козловых, полукозловых)

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ДО ТИПОВИХ ІНСТРУКЦІЙ ДЕЯКИХ ПРОФЕСІЙ Наказ Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 1 жовтня 2007 року N 232 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2007 р. за N 1207/14474 З метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці у відповідність до вимог законодавства та відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640 НАКАЗУЮ: 1. Затвердити: Зміни до Типової інструкції для інженерно-технічних працівників які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 58/594 що додаються. Зміни до Типової інструкції для осіб відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 60/596 що додаються. Зміни до Типової інструкції для осіб відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 59/595 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів стрілових самохідних автомобільних гусеничних залізничних пневмоколісних кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 371/907 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників зачіплювачів які обслуговують вантажопідіймальні крани затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 372/908 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів баштових кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 14.11.95 N 175 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.11.95 за N 425/961 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів портальних кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.96 N 13 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 12.02.96 за N 63/1088 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів кранів мостового типу мостових козлових напівкозлових затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.03.96 N 45 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26.03.96 за N 143/1168 що додаються. Зміни до Типової інструкції для операторів машиністів парових та водогрійних котлів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.04.96 N 74 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 05.06.96 за N 267/1292 що додаються. 2. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду Іванченку В. І. відповідно до визначеного порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. ужити заходів щодо включення зазначеного наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці. 4. Заступнику начальника відділу персоналу діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Дєньгіна А. П.  Т. в. о. Голови Держгірпромнагляду Г. Суслов  ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 1 жовтня 2007 р. N 232 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2007 р. за N 1208/14475  Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів кранів мостового типу мостових козлових напівкозлових затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.03.96 N 45 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.03.96 за N 143/1168 1. Пункт 1.1 Типової інструкції викласти в такій редакції: "1.1. Ця Інструкція розроблена на основі Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів затверджених наказом Держгірпромнагляду від 18.06.2007 N 132 зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за N 784/14051 далі - Правила ". 2. У пункті 1.2 Типової інструкції слово "власник" та у пункті 1.15 Типової інструкції слова "адміністрація підприємства" і далі за текстом замінити словами "суб'єкт господарювання". 3. У пункті 1.4 Типової інструкції і далі за текстом слово "робітники" замінити словом "працівники" у відповідних відмінках. 4. У пункті 1.6 Типової інструкції і далі за текстом слова "особою відповідальною за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами" замінити словами "працівником відповідальним за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами" у відповідних відмінках. 5. У пункті 1.9 Типової інструкції і далі за текстом слова "Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів" замінити словами та цифрами "Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів" затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 N 4 зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533". 6. Пункт 1.10 Типової інструкції викласти в такій редакції: "1.10. Перед допуском до роботи кранівників та їх помічників проводиться перевірка знань Правил інструкцій для стропальників інструкцій заводів-виробників з експлуатації вантажопідіймальних кранів інших нормативно-правових актів з охорони праці та нормативних документів у порядку встановленому Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою" зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511". 7. Пункти 1.11 та 1.12 Типової інструкції вилучити у зв'язку з цим пункти 1.13 - 1.15 Типової інструкції вважати пунктами 1.11 - 1.13 відповідно. 8. У пункті 2.6 Типової інструкції і далі за текстом слова "особі відповідальній за утримання кранів в справному стані" замінити словами "працівнику відповідальному за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані" у відповідних відмінках. 9. Пункт 7.1 Типової інструкції викласти в такій редакції: "7.1. Кранівник крана мостового типу несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України". Заступник начальника управління організації державного нагляду у металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду В. М. Бабійчук     УТВЕРЖДЕНО   приказом Государственного   комитета Украины по надзору   за охраной труда   от 20 марта 1996 г. № 45 ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ВЕДЕНИЮ РАБОТ ДЛЯ КРАНОВЩИКОВ МАШИНИСТОВ  КРАНОВ МОСТОВОГО ТИПА МОСТОВЫХ КОЗЛОВЫХ ПОЛУКОЗЛОВЫХ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящая Типовая инструкция разработана на основе Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов далее Правила утвержденных приказом Госнадзорохрантруда Украины от 16.12.93 № 128 распространяется на все предприятия организации Украины независимо от их ведомственной отраслевой  принадлежности и граждан которые являются владельцами кранов определяет общие права и обязанности крановщиков кранов мостового типа а также устанавливает порядок безопасного производства работ по перемещению грузов кранами. Настоящая Типовая инструкция определяет требования к крановщикам кранов мостового типа мостовых козловых полукозловых  независимо от вида применяемых на них грузозахватных органов крюковых грейферных магнитных мульдо-магнитных мульдо-грейферных мульдо-завалочных штыревых и других . 1.2. Для управления и обслуживания указанных кранов владелец обязан назначить крановщиков имеющих удостоверение на право управления краном данного типа. 1.3. При нахождении крана в частной собственности обязанности крановщика может выполнять собственник при условии что он прошел обучение и аттестацию как крановщик в порядке установленном Правилами. 1.4. Для строповки или подвешивания груза на крюк крана назначаются стропальщики. В качестве стропальщиков могут допускаться и другие рабочие такелажники монтажники и другие обученные по профессии квалификационной характеристикой которой предусмотрено выполнение работ по строповке груза. При нахождении крана в частной собственности обязанности стропальщика может выполнять собственник при условии что он прошел обучение и аттестацию как стропальщик в порядке установленном Правилами. 1.5. При работе двух и более стропальщиков один из них назначается старшим. 1.6. В случаях когда зона обслуживаемая краном не полностью обозревается из кабины крановщика и отсутствует радио или телефонная связь между крановщиком и стропальщиком для передачи сигналов стропальщика крановщику лицом ответственным за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами назначается сигнальщик. 1.7. Для выполнения обязанностей крановщика могут быть назначены рабочие достигшие 18 лет. Перед назначением на работу они должны пройти медицинское освидетельствование с целью определения соответствия их физического состояния требованиям предъявляемым к этим профессиям. 1.8. Во время работы крановщик должен иметь при себе удостоверение на право управления краном. 1.9. Допуск к работе крановщиков оформляется приказом по цеху участку  или предприятию. Допуск крановщиков к обслуживанию и ремонту электрооборудования крана может осуществляться лишь с разрешения главного энергетика предприятия в порядке установленном Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. При нахождении крана в частной собственности и его обслуживании по договору организацией или предприятием имеющим соответствующее разрешение органов госнадзорохрантруда порядок допуска к работе крановщиков определяется договором между владельцем крана и предприятием обслуживающим кран краны . 1.10. Перед допуском к работе руководство предприятия обязано проверить у крановщиков знание инструкции завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации крана на котором они допускаются работать и вручить им под роспись производственную инструкцию. Кроме того крановщику должны быть выданы или вывешены в местах производства работ краном графические изображения схемы строповки обвязки или зацепки грузов. 1.11. Крановщики и их помощники после перерыва в работе по специальности более одного года проходят проверку знаний в комиссии предприятия и в случае удовлетворительных результатов допускаются к стажировке для восстановления необходимых навыков. Если кран находится в частной собственности и обязанности крановщика выполняет собственник то после перерыва в работе более одного года он проходит проверку знаний по договору на предприятии имеющем комиссию по аттестации крановщиков или в комиссии органа госнадзорохрантруда. При удовлетворительных результатах проверки он допускается к стажировке по договору на указанном выше или другом предприятии имеющем краны такого же типа и модели. 1.12. Повторная проверка знаний крановщиков комиссией предприятия проводится: 1.12.1. Периодически не реже одного раза в 12 месяцев. 1.12.2. В случае перехода с одного предприятия на другое. 1.12.3. По требованию инспектора органов госнадзорохрантруда далее инспектор или инженерно-технического работника осуществляющего надзор за содержанием и безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов далее ИТР по надзору . Повторные проверки знаний проводятся в объеме настоящей Типовой инструкции и инструкции завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации крана. 1.13. Обученный и аттестованный крановщик должен: 1.13.1.Знать производственную инструкцию а также инструкцию завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации крана. 1.13.2. Знать устройство крана устройство и назначение его механизмов и приборов безопасности. 1.13.3. Владеть навыками необходимыми для управления механизмами крана и ухода за ним. 1.13.4. Уметь определять вес поднимаемого груза. 1.13.5. Знать ассортимент и назначение смазочных материалов применяемых для смазки трущихся частей. 1.13.6. Знать установленный Правилами порядок обмена сигналами со стропальщиками. 1.13.7. Знать безопасные способы строповки и зацепки грузов. 1.13.8. Уметь определять пригодность к работе канатов съемных грузозахватных приспособлений стропов траверс захватов и других  и тары. 1.13.9. Знать правила безопасного перемещения грузов кранами. 1.13.10. Знать требования к крановым путям и их содержанию. 1.13.11. Знать приемы освобождения от действия тока лиц попавших под напряжение и способы оказания первой помощи. 1.14. Крановщик контролирует работу стропальщика зацепщика  и отвечает за действия ученика который проходит у него стажировку а также за нарушение им требований изложенных в настоящей Типовой инструкции. 1.15. Администрация предприятия или цеха обязана выделить время необходимое для осмотра крана до начала его работы. 2. ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА ПЕРЕД ПУСКОМ КРАНА В РАБОТУ 2.1. Перед началом работы крановщик должен: 2.1.1. Ознакомиться с состоянием крана по записям в вахтенном журнале а при приемке крана находившегося до этого в работе выяснить состояние крана у крановщика сдающего смену. 2.1.2. Осмотреть механизмы крана тормоза ходовую часть буферные устройства и их крепление. 2.1.3. Проверить наличие и исправность ограждений механизмов переходных площадок и галерей. 2.1.4. Проверить смазку передач подшипников и канатов состояние смазочных приспособлений и сальников. 2.1.5. Проверить состояние канатов и их крепление на барабане а также укладку канатов в ручьях блоков и барабанов. 2.1.6. Осмотреть крюк и его крепление в обойме цепи и кольца подвески грузоподъемного магнита на магнитных кранах  и другие сменные грузозахватные органы. 2.1.7. Произвести внешний осмотр без снятия кожухов и разборки электрических аппаратов рубильников контакторов контроллеров пусковых сопротивлений тормозных электромагнитов концевых выключателей командоконтроллеров магнитных контроллеров и кабелей если кран питается от сети посредством кабеля . 2.1.8. Проверить наличие и исправность рабочего и ремонтного освещения путем включения светильников а также звукового сигнального устройства. 2.1.9. Проверить наличие диэлектрических ковриков и перчаток и убедиться в пригодности их отсутствие проколов порывов и другое . 2.1.10. Убедиться в отсутствии на кране посторонних предметов могущих при движении крана упасть вниз. 2.1.11. Убедиться в отсутствии на кране и на крановых путях ремонтного персонала или посторонних лиц. 2.2. Крановщик обязан вместе со стропальщиком зацепщиком  проверить исправность съемных грузозахватных приспособлений и тары и наличие на них бирок или клейм. 2.3. Осмотр крана который работал в предыдущей смене производится вместе с крановщиком сдающим смену. 2.4. Кран осматривается только при неработающих механизмах и отключенном рубильнике в кабине крановщика гибкий кабель при отключенном рубильнике подающем напряжение на кабель. 2.5. При осмотре крана в случае недостаточности освещения необходимо пользоваться переносной лампой напряжением не свыше 42 В. 2.6. После осмотра перед пуском крана в работу необходимо все его механизмы опробовать вхолостую и сделать об этом запись в вахтенном журнале. При обнаружении неисправностей препятствующих безопасной работе крана крановщик не приступая к работе должен сделать соответствующую запись в вахтенном журнале и доложить об этом лицу ответственному за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии и лицу ответственному за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 2.7. Работа крана запрещается при наличии следующих неисправностей: 2.7.1. Трещин и деформаций металлоконструкции крана. 2.7.2. Трещин в элементах сменных грузозахватных органов крюке траверсе и других если отсутствуют шплинты зажимы или ослаблены элементы креплений канатов. 2.7.3. Крюк не вращается в обойме; гайка крепящая крюк не имеет устройства предотвращающего ее самоотвинчивание. 2.7.4. Грузовой канат имеет оборванную прядь местное повреждение или износ превышающий установленную норму данные по браковке канатов приведены в приложении 10 к Правилам . 2.7.5. Детали тормозов механизмов подъема груза имеют повреждения. 2.7.6. Отсутствует ограждение механизмов и голых токоведущих частей электрооборудования. 2.7.7. Ненадежно укреплены редукторы тормозные шкивы подшипники электродвигатели и другое оборудование крана. 2.7.8. Корпуса контроллеров и другого электрооборудования а также металлоконструкция крана находятся под напряжением. 2.7.9. Троллеи расположенные на мосту крана соприкасаются между собой или с металлоконструкциями крана; токосъемники соприкасаются со смежными троллеями; гибкие троллеи сильно провисают; изоляция электропроводки повреждена; заземляющие проводники оборваны. 2.7.10. Отсутствует диэлектрический коврик в кабине крановщика. 2.7.11. Бездействуют концевые выключатели или их рычаги не возвращаются в исходное положение; бездействуют блокировочные контакты люка двери входа в кабину и другие не работает нулевая блокировка контроллеров; бездействуют автоматические противоугонные устройства. 2.7.12. Неисправно звуковое сигнальное устройство. 2.8. Требования п. 2.7 должны также соблюдаться крановщиком при обнаружении им во время осмотра крана неисправностей при наличии которых в соответствии с требованиями инструкции завода-изготовителя по эксплуатации крана до устранения этих неисправностей дефектов  работа крана не должна допускаться. 3. ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КРАНА 3.1. Крановщик должен входить на кран и сходить с него только через посадочную площадку. Входить на краны у которых предусмотрен непосредственный вход в кабину или на настил галереи без посадочной площадки козловые краны а также сходить с них разрешается лишь в специально отведенных для этого местах. 3.2. Перед выходом на настил галереи крановщик должен отключить рубильник в кабине и повесить на него плакат с надписью “Не включать. Работают люди”. На кранах у которых рельсы тележки расположены на уровне настила крановщик перед выходом на галерею должен установить тележку посредине моста за исключением случаев когда он выходит для осмотра самой тележки; в таких случаях следует установить тележку в непосредственной близости от выхода на настил. 3.3. Во время работы крана крановщик должен следить за тем чтобы рабочее место под краном было освещено. 3.4. Во время работы крана крановщику и его помощнику запрещается отвлекаться от своих обязанностей а также чистить и смазывать механизмы. 3.5. При обслуживании крана двумя лицами крановщиком и его помощником ни один из них не имеет права отлучаться с крана не предупредив об этом друг друга. 3.6. Перед включением механизмов крана крановщик должен подать предупредительный звуковой сигнал. Это требование должно выполняться также и тогда когда в работе крана был перерыв. 3.7. Крановщик должен остановить кран по сигналу “Стоп” независимо от того кем он подается. 3.8. При вынужденной остановке мостового крана не у посадочной площадки и при отсутствии вдоль кранового пути проходной галереи спуск крановщика с крана должен быть организован по его сигналу администрацией цеха и производиться в соответствии с порядком установленным для данного цеха. 3.9. Крановщик может начать работу на кране после его ремонта только с разрешения лица ответственного за содержание грузоподъемного крана в исправном состоянии. Это разрешение должно быть записано в вахтенном журнале. 3.10. Крановщику не разрешается: 3.10.1. Производить самостоятельно ремонт крана его механизмов или электрооборудования осмотр и ремонт главных троллеев и токосъемников а также замену предохранителей плавких вставок . 3.10.2. Производить осмотр и чистку крана при включенном рубильнике в кабине крановщика. 3.10.3. Включать рубильник и управлять механизмами крана при нахождении на его галерее людей; исключения допускаются для слесарей и электромонтеров при осмотре ими механизмов крана; в этом случае крановщик выполняет команды только лица производящего осмотр и может включить рубильник и механизмы крана по его команде если он находится в зоне видимости крановщика. 3.10.4. Оставлять на настиле галереи или на тележке крана инструмент а также незакрепленное оборудование или детали. 3.10.5. Сбрасывать что-либо с крана вниз. 3.10.6. Входить на кран и сходить с него во время его движения. 3.10.7. Выходить на крановые пути перелазить с одного крана на другой а также переходить с одной галереи моста на другую через тележку. 3.10.8. Производить заклинивание контакторов выводить из действия тормоза концевые выключатели блокировочные контакторы и электрическую защиту. 3.11. Прежде чем осуществить какое-либо движение краном крановщик должен убедиться что в зоне действия крана отсутствуют посторонние люди а его помощник и стажер находятся в безопасном месте. Перед выполнением каждой операции а также при нахождении людей на пути движения груза крановщик должен подавать предупредительный звуковой сигнал; если люди не отходят с пути перемещения груза то крановщик должен прекратить движение. 3.12. Включение механизмов крана крановщик должен производить только по сигналам стропальщика; если последний дает неправильный сигнал то крановщик не должен его выполнять; за повреждения и травмы причиненные краном из-за подачи неправильно поданного сигнала несут ответственность как крановщик так и стропальщик подавший неправильный сигнал. 3.13. На кранах с двумя и более механизмами подъема не используемые в работе крюки должны быть освобождены от съемных грузозахватных приспособлений и подняты в верхнее положение. 3.14. Не разрешается одновременно производить краном более двух операций например передвигать кран и тележку а также производить подъем груза. Исключение допускается только для специальных кранов: завалочных посадочных и других а также в случае необходимости предотвратить аварию или несчастный случай. 3.15. Перед подъемом груза крановщик должен убедиться что грузовые канаты крана находятся в вертикальном положении и что поднимаемый груз не может во время подъема за что-либо зацепиться. 3.16. При подъеме грузов вес которых близок к предельной грузоподъемности крана крановщик должен предварительно поднять груз на высоту не более 200-300 мм и убедиться в надежности действия тормоза а также правильности строповки груза. 3.17. При подъеме груза крановщик должен следить за тем чтобы поднимаемый груз не уперся в нижние пояса фермы крана. 3.18. При перемещении груза в горизонтальном направлении крановщик должен предварительно приподнять его не менее чем на 0 5 м выше встречающихся на пути предметов и следить чтобы под поднятым или перемещаемым грузом не было людей. 3.19. Опускать перемещаемый краном груз разрешается только на предназначенное для этого место исключающее возможность падения опрокидывания или сползания устанавливаемого груза. 3.20. При погрузке или разгрузке железнодорожных вагонов крановщик должен предварительно убедиться в отсутствии в них людей. 3.21. Крюк подъемного механизма необходимо устанавливать точно над грузом подлежащим подъему. 3.22. При работе вблизи колонны штабеля груза железнодорожного вагона и других местах крановщик должен предварительно убедиться в отсутствии стропальщика и других лиц между поднимаемым перемещаемым или опускаемым грузом и этими предметами а также в том что груз не заденет за колонну штабель груза и другое. 3.23. Перед подъемом груза из колодца или котлована а также перед опусканием груза в них крановщик должен предварительно убедиться опустив порожний ненагруженный  крюк в том что при его низшем положении на барабане лебедки остается не менее чем 1 5 витка каната не считая витков находящихся под зажимным устройством. 3.24. При установке на одном крановом пути нескольких кранов крановщик во избежание их столкновений должен следить за тем чтобы расстояние между габаритами кранов или габаритами поднимаемых грузов было не менее 1 м. 3.25. При двухярусном расположении кранов крановщики не должны допускать чтобы нижний кран мог наехать на опущенный грузовой канат верхнего крана. 3.26. При внезапной остановке крана вход на который допускается помимо кабины непосредственно через настил галереи крановщик должен выключить рубильник. Последующее включение рубильника и линейного контактора разрешается производить только после перехода лица находившегося на настиле в кабину или после того как будет установлено что на кране и на крановых путях никого нет что разъемная часть перил для входа на настил галереи закрыта или остановка крана произошла по другой причине. 3.27. Подъем и перемещение груза несколькими кранами допускается лишь в исключительных случаях и только под руководством лица ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами при этом грузовые канаты должны сохранять вертикальное положение а нагрузка приходящаяся на каждый кран не должна превышать его грузоподъемности и скорости подъема опускания и передвижения должны быть одинаковыми. 3.28. При подъеме и перемещении груза крановщику запрещается: 3.28.1. Поднимать груз вес которого превышает грузоподъемность крана; если вес груза не известен то крановщик должен получить эти сведения от лица ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 3.28.2. Толкать краном соседний кран. 3.28.3. Пользоваться концевыми выключателями в качестве рабочих органов для автоматической остановки механизмов. 3.28.4. Отрывать крюком или грейфером грузы засыпанные землей заложенные другими грузами прикрепленные болтами залитые бетоном а также грузы примерзшие к земле. 3.28.5. Освобождать краном защемленные грузом съемные грузозахватные приспособления. 3.28.6. Раскачивать грузы опоки изложницы и другие или стремительно их опускать и ударять с целью выбивания оставшихся в них земли металла и другого если кран на такую работу не рассчитан. 3.28.7. Поднимать груз находящийся в неустойчивом положении или подвешенный за один рог двухрогого крюка а также в таре заполненной выше ее бортов или выше установленной отметки заполнения. 3.28.8. Подтягивать груз по земле полу или по рельсам крюком крана при косом натяжении каната а также подтягивать крюком железнодорожные вагоны платформы вагонетки и другое без применения специальных направляющих блоков обеспечивающих вертикальное положение грузового каната. 3.28.9. Допускать к строповке и зацепке груза лиц не имеющих удостоверения стропальщика или зацепщика а также применять грузозахватные приспособления без клейма или бирки. 3.28.10. Укладывать груз на электрические кабели и трубопроводы а также на краю откоса или канавы если при этом он может сползти или опрокинуться. 3.28.11. Поднимать груз с находящимися на нем людьми а также груз поддерживаемый руками. 3.28.12. Допускать на кран и передавать управление краном посторонним лицам допускать к самостоятельному управлению краном учеников и стажеров без наблюдения за ними. 3.28.13. Вести погрузку и разгрузку автомашины если шофер находится в кабине. 3.28.14. Перемещать груз над людьми. 3.28.15. Оставлять груз в подвешенном состоянии. 3.28.16. Выполнять работу краном если истек срок его очередного освидетельствования. 3.28.17. Поднимать железобетонные изделия с поврежденными петлями неправильно обвязанные грузы а также грузы находящиеся в неустойчивом положении. 3.28.18. Поднимать кирпич плитку и другие материалы уложенные на поддонах без ограждения; это разрешается только при погрузке и разгрузке на землю автомашин их прицепов железнодорожных полувагонов и платформ. 3.28.19. Поднимать грузы на которые не разработаны графические изображения схемы  правильной строповки и зацепки. 3.28.20. Производить регулировку тормоза механизма подъема при поднятом грузе. 3.28.21. Поднимать баллоны со сжатым или сжиженным газом не уложенные в специальные контейнеры. 3.28.22. Работать при температуре воздуха ниже допустимой минусовой указанной в паспорте крана. 3.28.23. Производить подъем перемещение и опускание грузов при приближении грозы сильном ветре скорость которого превышает допустимую для работы данного крана указанную в его паспорте; при этом крановщик должен выполнить указание инструкции завода-изготовителя против угона крана ветром. 3.29. Крановщик должен опустить груз и прекратить работу краном: 3.29.1. В случае поломки или порчи крана. 3.29.2. В случае спадания канатов с барабана или блоков образования на канатах петель или обнаружении повреждения канатов. 3.29.3. При неисправности приборов и устройств безопасности. 3.29.4. Если корпуса электрооборудования или металлические конструкции крана находятся под напряжением. 3.29.5. При частом срабатывании токовой или тепловой защиты электродвигателей. 3.30. При силе ветра более 6 баллов крановщик крана работающего на открытом воздухе должен прекратить работу краном и принять меры против угона крана ветром в соответствии с инструкцией завода-изготовителя или инструкцией разработанной администрацией предприятия. 3.31. При возникновении на кране пожара крановщик должен немедленно обесточить кран и приступить к тушению пожара одновременно вызвав через одного из членов бригады обслуживающей кран пожарную охрану. 3.32. При внезапном прекращении питания или остановке крана по другим причинам крановщик должен поставить штурвал или рукоятки контроллеров в нулевое положение и выключить рубильник в кабине. Если в этом случае груз остался в поднятом положении крановщик обязан с помощью стропальщика или другого рабочего вызвать лицо ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами и в его присутствии опустить груз путем ручного растормаживания. При этом до прихода указанного лица крановщик должен принять меры к недопущению прохода людей под поднятым грузом. 3.33. Подход крана к линейкам концевых выключателей должен осуществляться только на пониженной скорости. Использование концевых выключателей в качестве рабочих органов отключения электродвигателей не разрешается. 3.34. При необходимости перемещения грузов над перекрытием под которым размещены производственные жилые или служебные помещения где находятся люди крановщик может приступать к работе только после получения письменного распоряжения руководства предприятия ознакомления с мероприятиями по безопасной транспортировке грузов и под непосредственным руководством лица ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 3.35. При погрузке и разгрузке автомашин и прицепов к ним железнодорожных платформ и полувагонов работа крана разрешается только при отсутствии людей на транспортных средствах в чем крановщик должен предварительно убедиться. 3.36. Если во время работы крана произойдет авария или несчастный случай крановщик обязан немедленно остановить кран и поставить в известность лицо ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами а также известить лицо ответственное за содержание грузоподъемного крана в исправном состоянии. 3.37. Смазочные и обтирочные материалы должны храниться в металлической посуде укрепленной в удобных местах крана в количестве не превышающем суточной потребности. 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛЬНЫМИ КРАНАМИ 4.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ КРАНОВ ТРАНСПОРТИРУЮЩИХ РАСПЛАВЛЕННЫЙ МЕТАЛЛ. 4.1.1. Крановщик крана транспортирующий расплавленный металл или жидкий шлак должен руководствоваться такими указаниями: а  перед подъемом ковша следить за надежностью обхвата крюками шеек цапф и проверять действия тормозов механизма путем подъема ковша на высоту не более 100 мм; б  не производить одновременное перемещение ковша с металлом или жидким шлаком в двух направлениях например подъем и передвижение одновременная работа двумя механизмами разрешается лишь при использовании механизмов подъема при кантовании ковша; в  наполненный ковш перевозить с малой скоростью не допуская его раскачивания; г  не ставить кран в местах заливки шлака; д  не отрывать с помощью крана “козлы” металл застывший в печи приварившийся после слива и другое ; е  подъем “козла” производить только по указанию лица ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами убедившегося в том что вес “козла” не превышает грузоподъемности крана. 4.1.2. Крановщик заливочного крана должен руководствоваться такими требованиями: а при подъеме ковша с жидким металлом следить за подъемом вспомогательного крюка и не допускать как преждевременную кантовку ковша так и соприкасание канатов механизма вспомогательного подъема с кожухом ковша; б при движении крана вдоль пролета следить чтобы крюки крана или ковш не задевали за мачту напольной завалочной машины; в  при сливе металла следить чтобы носок ковша располагался по оси жолоба; г  слив производить равномерно не допуская выплескивания металла на рабочую площадку; д  прекратить кантовку ковша если металл не сливается из-за затвердевания. 4.1.3. Крановщик разливочного крана должен руководствоваться такими требованиями: а  при зацепке ковша крюками следить чтобы траверсой не был поврежден стопорный механизм; б  разливку металла производить только по команде разливщика; в  не производить подъем ковша за скобу для кантования. 4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ МАГНИТНЫХ И ГРЕЙФЕРНЫХ КРАНОВ. 4.2.1. Крановщик магнитного грейферного магнитно-грейферного и мульдо-магнитного кранов должен руководствоваться такими указаниями: а  при работе подъемным электромагнитом перемещать груз только над специально выделенной для этого зоной; б  при разгрузке автомашин не перемещать подъемный электромагнит с грузом над кабиной шофера а при разгрузке железнодорожных вагонов над составом; в  следить за правильностью намотки кабеля подъемного электромагнита. г  не выходить на настил галереи при наличии груза на подъемном магните; д  при работе грейфером плотно закрыть его челюсти во избежание высыпания груза; е  перед окончательным сближением челюстей грейфера во избежание перегрузки механизма и электродвигателя грейфер немного приподнять; ж  не загружать мульды негабаритным ломом; з  устанавливать мульды на тележку так чтобы они не выходили за ее габариты; и  при работе с копровым шаром не высовываться из кабины при сбрасывании шара; к  не ставить кран над местом кантования ковшей с жидким металлом; л  при работе крана с грейфером предназначенным для кусковых и сыпучих материалов запрещается производить перевалку кускового материала наибольший размер кусков которого превышает 300 мм или насыпной вес превышает величину установленную для данного грейфера. Перевалку штучных и крупногабаритных грузов разрешается выполнять только специальным грейфером. 4.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ ЗАВАЛОЧНЫХ КРАНОВ. 4.3.1. Крановщик завалочного крана должен руководствоваться такими требованиями: а  следить чтобы во время работы крана у мульдовых стеллажей не находились люди; б  при подъеме мульды убедиться в надежности ее захвата хоботом; в  при завалке не задерживать хобот с мульдой в печи; г  устанавливать мульды на тележку так чтобы они не выходили за ее габариты. 4.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ КРАНОВ ДЛЯ РАЗДЕВАНИЯ СЛИТКОВ. 4.4.1. Крановщик крана для раздевания слитков должен руководствоваться такими требованиями: а  при подходе к изложнице опускать клещи медленно не ударяя ими об изложницы или слитки; б при принудительном отделении слитков с помощью выталкивающих устройств следить по показаниям индикатора за движением штока и не доводить его до положения при котором начинают действовать концевые выключатели; в  при свободном снятии изложниц не производить их подъем за одно ухо; г  не раздевать слитки на весу; д  не работать с притупленными кернами клещей. 4.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ ПОСАДОЧНЫХ КРАНОВ. 4.5.1. Крановщик посадочного крана должен руководствоваться такими требованиями: а  при подъеме заготовки убедиться в надежности ее захвата клещами; б  при подаче заготовки в печь и выемке ее из печи не задевать заготовкой или клещами за раму окна или кирпичную кладку; в  не задерживать клещи с заготовкой в печи. 4.6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ КРАНОВ С ЛАПАМИ. 4.6.1. Крановщик крана с лапами должен руководствоваться такими требованиями: а  для захвата металла траверсу с лапами опускать так чтобы последние свободно подходили под металл и не задевали за него; б  при укладке металла траверсу опускать до посадки его на место и только после этого откидывать лапы; откидывать лапы с металлом на весу воспрещается. 4.7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ КОЗЛОВЫХ КРАНОВ. 4.7.1. Крановщик козлового крана должен при его перемещении следить чтобы на крановых путях не было людей или каких-либо предметов. 4.7.2. При выходе из кабины кранов которая перемещается совместно со сменным грузозахватным органом предварительно убедиться в том что последняя находится у посадочной площадки. 4.8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МОСТОВ. 4.8.1. Крановщик перегрузочного моста должен руководствоваться такими требованиями: а  при подъеме и транспортировании груза перемещать перегрузочный мост не разрешается; б  рубильник электродвигателей механизма передвижения моста должен быть всегда отключен и его включение разрешается производить только при необходимости передвижения перегрузочного моста; в  на перегрузочных мостах с двумя тележками во время работы следует соблюдать установленное инструкцией завод-изготовителя взаимное расположение тележек; г  передвигать перегрузочный мост с одного места работы на другое крановщик должен по графику утвержденному начальником цеха; отступления от графика допустимы только с разрешения начальника цеха; д передвижение перегрузочного моста можно производить только под руководством лица специально назначенного начальником цеха; это лицо перед передвижением моста обязано убедиться что крановые пути очищены от руды угля снега и другого а также что на путях нет людей что тележки перегрузочного моста установлены в соответствии с указаниями инструкции завода-изготовителя и что перегрузочный мост не удерживается противоугонными устройствами. 4.8.2. Крановщик перед передвижением моста должен: а  тележку тележки  установить в соответствии с указаниями инструкции завода-изготовителя; передвигать тележку и работать механизмом подъема во время передвижения моста запрещается; б  убедиться по показаниям индикатора что мост не удерживается противоугонными устройствами; в  получить разрешение на передвижение перегрузочного моста у работника руководящего передвижением и только после этого подав звуковой сигнал производить передвижение. 4.8.3. При передвижении моста крановщик обязан следить за показаниями ограничителя перекоса; при возникновении недопустимого перекоса немедленно прекратить движение и сообщить об этом работнику руководящему передвижением моста и который в свою очередь обязан обеспечить непосредственное наблюдение за передвижением опор. 4.8.4. При работе двух и более перегрузочных мостов на одном крановом пути нельзя допускать чтобы расстояние между ними было менее 20 м. 4.8.5. Запрещается производить передвижение перегрузочного моста при силе ветра более 6 баллов. 4.8.6. Распоряжением начальника цеха на передвижение перегрузочного моста с двумя тележками дается крановщику одной из тележек. Обязанности возлагаемые на крановщика второй тележки при передвижении перегрузочного моста должны быть предусмотрены инструкцией завода-изготовителя. 5. ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ КРАНА 5.1. По окончании смены или работы крана крановщик должен: 5.1.1. Освободить от груза крюк или другой грузозахватный орган; оставлять груз в подвешенном положении не разрешается. 5.1.2. Кран поставить у посадочной площадки или на место предназначенное для его стоянки. 5.1.3. Крюк поднять в верхнее положение а подъемный электромагнит грейфер или другой грузозахватный орган опустить на землю на отведенном для этого участке. 5.1.4. Штурвалы и рукоятки всех контроллеров и командоконтроллеров перевести в нулевое положение и отключить рубильник в кабине крана. 5.1.5. Осмотреть кран очистить все его оборудование и сделать записью состоянии крана в вахтенном журнале. 5.1.6. Кран работающий на открытом воздухе надежно укрепить с помощью противоугонных захватов. 5.2. При работе крана в несколько смен крановщик имеет право оставить кран по окончании своего рабочего времени лишь после передачи крана сменщику. При невыходе сменщика на работу крановщик закончивший смену может уйти с крана только лишь с разрешения лица которому он подчинен. Крановщик сдавший смену должен сообщить своему сменщику о всех неполадках в работе крана наблюдавшихся за истекшую смену. 5.3. Когда в пролете установлен только один кран то при работе его в одну или две смены крановщик после окончания работы крана обязан отключить главные троллеи и запереть на замок шкаф с рубильником. 6. ОБСЛУЖИВАНИЕ КРАНА 6.1. Крановщик отвечает за правильное обслуживание крана при этом он должен: 6.1.1. Содержать механизмы и оборудование крана в чистоте и исправности. 6.1.2. Своевременно производить смазку всех трущихся механизмов крана и канатов согласно указаний инструкции завода-изготовителя. 6.1.3. Смазочные и обтирочные материалы хранить в закрытой металлической посуде. Использованный обтирочный материал необходимо удалять с крана. 6.1.4. Следить за тем чтобы на кране не было каких-либо неукрепленных предметов а также инструмента в местах не предназначенных для его хранения. 6.1.5. Знать сроки и результаты проведения слесарями и электромонтерами профилактических осмотров крана и его отдельных механизмов и узлов по записи в журнале периодических осмотров. 6.2. Устранение неисправности возникшей во время работы крана производится по заявке крановщика. Другие виды ремонта крана осуществляются в установленные администрацией сроки. 6.3. Во время осмотров электрооборудования крана необходимо обесточить его а рубильник в месте подключения крана в отключенном состоянии должен быть заперт на замок на все время осмотра. 6.4. Пробный пуск крана после ремонта планового аварийного  крановщик обязан проводить только в присутствии слесаря или электромонтера которые ремонтировали кран и приступать к работе только по письменному распоряжению лица ответственного за содержание грузоподъемного крана в исправном состоянии. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КРАНОВЩИКА 7.1. Крановщик крана мостового типа обученный и аттестованный в соответствии с Правилами несет личную ответственность за нарушение требований изложенных в настоящей Типовой инструкции в соответствии с действующим законодательством Украины. СОДЕРЖАНИЕ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2. ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА ПЕРЕД ПУСКОМ КРАНА В РАБОТУ 3. ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КРАНА 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛЬНЫМИ КРАНАМИ 4.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ КРАНОВ ТРАНСПОРТИРУЮЩИХ РАСПЛАВЛЕННЫЙ МЕТАЛЛ. 4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ МАГНИТНЫХ И ГРЕЙФЕРНЫХ КРАНОВ. 4.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ ЗАВАЛОЧНЫХ КРАНОВ. 4.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ КРАНОВ ДЛЯ РАЗДЕВАНИЯ СЛИТКОВ. 4.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ ПОСАДОЧНЫХ КРАНОВ. 4.6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ КРАНОВ С ЛАПАМИ. 4.7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ КОЗЛОВЫХ КРАНОВ. 4.8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МОСТОВ. 5. ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ КРАНА 6. ОБСЛУЖИВАНИЕ КРАНА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КРАНОВЩИКА