ДНАОП 0.00-8.16-98

ДНАОП 0.00-8.16-98 Порядок проведення експертного обстеження ліфтів

Про затвердження Порядку проведення експертного обстеження ліфтів Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України   Держнаглядохоронпраці від 10 листопада 1998 року N 215 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 листопада 1998 р. за N 740/3180 Відповідно до Указу Президента України від 09.03.98 N 182/98 "Про затвердження Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України" і  враховуючи рішення редакційної комісії створеної наказом Комітету від 14.08.98 N 164 про підсумки розгляду остаточної редакції проекту Порядку проведення експертного обстеження ліфтів НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Порядок проведення експертного обстеження ліфтів далі - Порядок що додається. 2. Управлінню по нагляду в металургійній промисловості енергетиці будівництві та котлонагляду до 30 листопада 1998 року визначити потреби підприємств організацій у зазначеному Порядку встановити контроль за його розповсюдженням. 3. Начальникам територіальних управлінь прийняти до виконання зазначений Порядок. 5. Начальнику управління по нагляду в металургійній промисловості енергетиці будівництві та котлонагляду Андреєв С. А. подати протягом двох тижнів після державної реєстрації Головному управлінню охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення Порядку до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці. 6. Головному управлінню охорони праці подати до редакції журналу "Охорона праці" замовлення на видання Порядку. 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Іванченка В. І.  Голова Комітету  С. П. Ткачук       ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держнаглядохоронпраці від 10 листопада 1998 р. N 215 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 листопада 1998 р. за N 740/3180  ПОРЯДОК проведення експертного обстеження ліфтів 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Цей нормативний акт визначає порядок проведення експертного обстеження ліфтів у яких закінчився призначений термін служби а також тих що в процесі експлуатації потребують обстеження. 1.2. Порядок поширюється на ліфти які експлуатуються в житлових будинках на підприємствах в установах і організаціях України незалежно від форм власності і видів їх діяльності. 1.3. Порядок не поширюється на ліфти які встановлені: шахтах гірничої промисловості; на суднах та інших плаваючих спорудах; на літаках та інших літальних апаратах. 1.4. Експертне обстеження є складовою частиною робіт які спрямовані на забезпечення і підтримання належного рівня надійності ліфтів і їх безпечної експлуатації. 1.5. Експертне обстеження виконується з метою визначення технічного стану ліфта встановлення можливості доцільності умов і терміну подальшої його безпечної експлуатації з урахуванням фактичного режиму роботи а також установлення потреби проведення ремонту модернізації реконструкції або заміни ліфта. 1.6. Вимоги цього Порядку є обов?язковими для організацій які виконують експертне обстеження ліфтів власників ліфтів організацій які їх експлуатують і або виконують після обстеження ремонт модернізацію або реконструкцію. 1.7. Експертне обстеження ліфтів виконують організації далі - експертні організації незалежно від форм власності і видів їх діяльності які мають дозвіл Держнаглядохоронпраці на проведення зазначених видів діяльності одержаний в установленому порядку. Експертні організації повинні бути незалежні від власників ліфтів організацій які їх експлуатують і або виконують після обстеження ремонт модернізацію реконструкцію або заміну. 1.8. Фахівці які виконують експертне обстеження ліфтів далі - експерти повинні пройти спеціальну підготовку бути атестованими в порядку встановленому Держнаглядохоронпраці і мати кваліфікаційне посвідчення. Фахівці які виконують неруйнівний контроль механічного обладнання ліфта та зварних з’єднань повинні пройти спеціальну підготовку бути атестованими згідно з вимогами Правил атестації фахівців з неруйнівного контролю затверджених наказом Держнагляд-охоронпраці від 06.05.97 № 118 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.09.97 за № 374/2178 і мати відповідні сертифікат і кваліфікаційне посвідчення. Фахівці які виконують електричні випробування та вимірювання повинні пройти навчання і перевірку знань Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів затверджених наказом Держ-наглядохоронпраці від 09.01.98 № 4 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533 мати посвідчення і відповідну до роботи яку виконують кваліфікаційну групу з електробезпеки. 1.9. Експертне обстеження ліфтів має здійснюватись за методиками затвердженими Держнаглядохоронпраці. 2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ Експертне обстеження Комплекс робіт з технічного діагностування ліфта з метою визначення технічного стану ліфта встановлення можливості доцільності умов і терміну подальшої його безпечної експлуатації Експертний висновок Документ що містить результати проведення експертного обстеження і висновки щодо подальшої експлуатації ліфта Експертна організація Організація яка одержала дозвіл в установ-леному порядку на право проведення робіт Елемент Будь-яка частина деталі або складальної одиниці ліфта яка може бути об?єктом обстеження Модернізація Комплекс робіт з поліпшення техніко-експлуата-ційних характеристик та подовження строку експлуатації ліфта шляхом заміни окремих складових частин на більш сучасні безпосередньо на місці експлуатації без зміни вантажо- підйомності швидкості та кінематичної схеми ліфта які не викликають збільшення або перерозподілу навантажень на елементи ліфта Реконструкція Зміна конструкції ліфта що вимагає коригування паспорта ліфта зміна кінематичної схеми збіль-шення вантажопідйомності або номінальної швидкості зміна системи управління а також зміна конструкції однієї або декількох складових частин обладнання які спричиняють збільшення або перерозподіл навантажень на елементи ліфта виконані після введення ліфта в експлуатацію 3. ОБ?ЄКТИ І ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНОГО ОБСТЕЖЕННЯ 3.1. Експертному обстеженню підлягають ліфти: 1 після закінчення призначеного терміну служби; 2 які підлягають реконструкції або модернізації; 3 які отримали пошкодження внаслідок аварії пожежі тощо; 4  які мають пошкодження або знос механічний чи корозійний складальних одиниць деталей або їх елементів що перевищують допустимі значення; 5 які отримали під час випробувань або при експлуатаціі залишкові деформаціі і тріщини в складальних одиницях або деталях; 6 за бажанням власника. 3.2. За призначений термін служби ліфта береться строк указаний в паспорті або в експлуатаційній документаціі виробника ліфта. За відсутності в зазначених документах таких даних згідно з вимогами ГОСТ 22011-95 за призначений береться термін служби ліфта 25 календарних років. 3.3. Призначений термін служби ліфта обчислюється від дати виготовлення ліфта. 3.4. Строк повторного експертного обстеження встановлюється експертною організацією в залежності від технічного стану ліфта. 3.5. Кількість повторних експертних обстежень не обмежується і визначається фактичним технічним станом та економічною доцільністю його відновлення ремонту . 3.6. Експертне обстеження як правило повинно суміщатися з проведенням повного або періодичного технічного огляду при цьому призначений термін служби ліфта може коригуватися до 6 місяців за погодження територіального управління Держнаглядохоронпраці. 4. ПОРЯДОК ЕКСПЕРТНОГО ОБСТЕЖЕННЯ 4.1. Експертна організація вступає у відносини з власником ліфта у відповідності з чинним законодавством України. 4.2. Обстеженню підлягають ліфти в працездатному стані. Дозволяється проведення обстеження ліфта у непрацездатному стані з наступним закінченням обстеження після приведення ліфта до працездатного стану шляхом здійснення ремонту реконструкції або модернізації. Перед передачею ліфта на обстеження власник повинен очистити його від забруднення відлущених іржі та лакофарбового покриття. 4.3. Передача ліфта на обстеження здійснюється за актом складеним власником ліфта та експертною організацією Додаток 1 . 4.4. На період обстеження власник виводить ліфт з експлуатації. Експлуатація ліфта під час обстеження ремонту реконструкції та модернізації забороняється і відповідає за це власник ліфта. 4.5. Допуск до ліфта експертів здійснюється особою відповідальною за організацію робіт і проведення експертного обстеження. 4.6. Експертне обстеження ліфтів складається з таких етапів: вивчення експлуатаційної і технічної документації та аналіз умов експлуатації; перевірка технічного стану металевих конструкцій; перевірка технічного стану механізмів; перевірка технічного стану електричного обладнання і вимикачів безпеки; проведення електровимірювальних робіт; проведення випробування ліфта; оформлення результатів обстеження. 4.7.  Якщо експертна організація не виявила під час обстеження дефектів пошкоджень і відмов які впливають на безпечну експлуатацію ліфта або не виявила відступів від вимог нормативних документів то складається і передається власнику експертний висновок. 4.8. При виявленні під час обстеження відступів від вимог нормативних документів а також дефектів пошкоджень і відмов які впливають на безпечну експлуатацію ліфта і загрожують безпеці експертів для усунення яких потрібен ремонт реконструкція чи модернізація то обстеження припиняється. Експертна організація складає та передає власнику відомість дефектів пошкоджень і відмов для виконання відповідних робіт. 4.9. Після виконання ремонту реконструкції чи модернізації власник сповіщає експертну організацію про закінчення робіт і потребу завершення обстеження. Експерти перевіряють повноту і якість виконання рекомендацій викладених у відомості дефектів пошкоджень і відмов і при позитивному результаті перевірки продовжують обстеження. 4.10. Обстеження завершується проведенням електровимірювальних робіт і випробуванням ліфта внаслідок чого експертна організація складає і передає власнику експертний висновок. 4.11. Обсяг випробування ліфта на відповідність вимогам Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів далі - ПББЕЛ затверджених Держгіртехнаглядом України 17.06.92 та інших діючих нормативних документів визначається методикою експертного обстеження. 4.12. Експертна організація здійснює відповідний запис у паспорті ліфта про результати обстеження і строк повторного експертного обстеження або виведення ліфта з експлуатації. 4.13. Уведення ліфта в експлуатацію здійснюється згідно з порядком установленим  ПББЕЛ. 5. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОБСТЕЖЕННЯ 5.1. Після закінчення обстеження складається експертний висновок який повинен містити такі дані: загальні відомості про ліфт; відомості про експертну організацію; нормативну документацію щодо проведення експертного обстеження; паспортні дані ліфта; відповідність фактичних умов експлуатації ліфта паспортним даним; результати експертного обстеження; висновки із зазначенням строку повторного експертного обстеження ліфта; рекомендації щодо експлуатації ліфта. Рекомендована форма експертного висновку наведена в додатку 2. 5.2. До експертного висновку додаються такі документи: відомість дефектів пошкоджень і відмов; звіт про проведення випробування; протокол неруйнівного контролю обладнання ліфта; протоколи електричних вимірювань. 5.3. Експертний висновок після підписання його експертами затверджується керівником експертної організації. 5.4. Експертний висновок з додатками складається у двох примірниках один з яких передається власнику і зберігається у паспорті ліфта а другий зберігається в експертній організації. 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 6.1. Відповідальність за своєчасне проведення експертного обстеження підготовку і передачу ліфта експертній організації для проведення робіт при експертному обстеженні покладається на власника ліфта. 6.2. Відповідальність за безпечне проведення експертного обстеження ліфта покладається на експертну організацію. 7. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 7.1. При проведенні експертного обстеження слід додержуватись вимог безпеки викладених у “Правилах устройства электроустановок. Шестое издание переработанное и дополненное /Москва Энергоатомиздат 1985” затверджених Міненерго СРСР 04.07.84 “Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей /Москва Энергоатомиздат 1989” затверджених Міненерго СРСР 21.12.84 Правилах безпечної експлуатації електроустановок споживачів цьому Порядку і у відповідних нормативних актах про охорону праці. 7.2  Фахівці повинні перебувати тільки на тій ділянці роботи яку визначила відповідальна особа. Не допускається одночасне виконання робіт з обстеження в шахті та приямку. 7.3. На час обстеження ліфт потрібно вимкнути на ввідному пристрії має бути вивішений плакат “Не вмикати! Працюють люди”. 7.4. Якщо в машинному приміщенні встановлено устаткування двох або кількох ліфтів то під час обстеження одного з ліфтів слід дотримуватись особливої обережності поблизу частин устаткування які обертаються та електрообладнання яке перебуває під напругою. 7.5. Для освітлення робочого місця в шахті на кабіні і в приямку потрібно застосовувати переносні лампи на напругу не більше 42 В. Освітленість робочого місця повинна бути не менше 75 лк. 7.6. Засоби захисту повинні підлягати випробуванню в установленому порядку. 7.7. При виконанні робіт в шахті та приямку необхідно використовувати захисні каски. Начальник управління по нагляду в металургійній промисловості енергетиці будівництві та котлонагляду С. А. Андреєв Додаток 1 до пункту 4.3 Порядку проведення експертного обстеження ліфтів Форма акта про передачу ліфта на експертне обстеження А К Т № про передачу ліфта на експертне обстеження м. “ ” 199 р. Ми що нижче підписалися представник власника ліфта посада; назва організації; прізвище ініціали і представник експертної організації посада; назва організації; прізвище ініціали згідно з договором від “ ” 199 р. № склали цей акт про передачу ліфта реєстр. № який установлений за адресою на експертне обстеження при цьому: 1. На період обстеження з “ ” 199 р. власник виводить ліфт з експлуатації. 2. Допуск до ліфта експертів здійснюється особою відповідальною за організацію робіт і проведення експертного обстеження. За наявності у власника договору зі спеціалізованою організацією на проведення ремонтів і технічного обслуговування ліфта власник письмово сповіщає цій організації про виведення ліфта з експлуатації на час обстеження . 3. Відповідальність за безпечне проведення експертного обстеження ліфта покладається на експертну організацію. 4. При виявленні під час обстеження відступів від вимог нормативних документів а також дефектів пошкоджень і відмов які впливають на безпечну експлуатацію ліфта і загрожують безпеці експертів для усунення яких ліфт потребує ремонту реконструкції чи модернізації обстеження припиняється. Експертна організація складає та передає власнику відомість дефектів пошкоджень і відмов для виконання відповідних робіт. При виконанні ремонту реконструкції чи модернізації відповідаль-ність за організацію та проведення належних робіт і дотримання правил охорони праці відповідає персонал який виконує ці роботи. 5. Після виконання ремонту реконструкції чи модернізації і при позитивному результаті перевірки повноти і якості виконання рекомендацій викладених у відомості дефектів пошкоджень і відмов експерти продовжують обстеження. Продовження додатка 1 до пункту 4.3 Порядку проведення експертного обстеження ліфтів Зворотний бік акта 6. За результатами обстеження експертна організація складає експертний висновок і визначає умови та термін подальшої безпечної експлуатації ліфта. 7. Запис у паспорті про результати експертного обстеження здійснює голова експертної комісії. Ліфт реєстр. № для проведення обстеження: Здав посада; назва організації- власника; підпис; прізвище ініціали Прийняв посада; назва експертної організації; підпис; прізвище ініціали Акт складений у двох примірниках по одному для кожної сторони. З актом ознайомлений: Відповідальний за організацію робіт з технічного обслуговування та ремонту ліфта посада; назва організації; підпис; прізвище ініціали Начальник управління по нагляду в металургійній промисловості енергетиці будівництві та котлонагляду С. А. Андреєв Додаток 2 до пункту 5.1 Порядку проведення експертного обстеження ліфтів Форма експертного висновку за результатами обстеження ліфта ЗАТВЕРДЖУЮ посада керівника і назва експертної організації підпис; ініціали прізвище “ ” 199 р. ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК № за результатами обстеження ліфта тип ліфта модель ліфта з вантажопідйомністю кг із номінальною швидкістю м/с Реєстраційний номер Даний експертний висновок повинен зберігатися разом з паспортом ліфта. Продовження додатка 2 до пункту 5.1 Порядку проведення експертного обстеження ліфтів 1. Загальні відомості про ліфт Тип ліфта Модель ліфта Підприємство-виробник Дата виготовлення Заводський номер Реєстраційний номер Організація- власник ліфта Місце установки ліфта адреса об?єкт Причина проведення експертного обстеження 2. Відомості про експертну організацію Назва експертної організації Назва органу який видав атес- тат акредитації Номер дата видачі термін дії атестату акредитації Номер договору на проведення експертного обстеження 3. Нормативна документація щодо проведення експертного обстеження Позначення Назва Порядок проведення експертного обстеження ліфтів урахований прим. № Методика проведення експертного обстеження ліфтів урахований прим. № ДНАОП 0.00-1.02-92 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів ГОСТ 22011-95 Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия Продовження додатка 2 до пункту 5.1 Порядку проведення експертного обстеження ліфтів 4. Паспортні дані ліфта Вантажопідйомність кг Місткість кабіни кількість пасажирів Номінальна швидкість руху кабіни м/с Тип керування Кількість зупинок Кількість дверей шахти Висота підіймання м Конструкція шахти Привод електричний гідравлічний Допустима температура в машинному приміщенні шахті ?С мінімальна і максимальна Навколишнє середовище в якому може експлуатуватися ліфт відносна вологість насиченість пилом агресивна вибухонебезпечна пожежонебезпечна 5. Відповідність фактичних умов експлуатації ліфта паспортним даним Використання ліфта за призначенням Режим навантаження Температура в машинному приміщенні і шахті ?С Навколишнє середовище Продовження додатка 2 до пункту 5.1 Порядку проведення експертного обстеження ліфтів 6. Результати експертного обстеження Загальний стан ліфта справний несправ-ний працездатний непрацездатний Загальна кількість дефектів пошкоджень і відмов унесених до відомості додаток 1 усунуті до проведення повного технічного огляду у тому усунуті при проведенні ремонту реконструкції або модернізації числі потребують усунення при проведенні чергового технічного обслуговування потребують усунення при проведенні чергового ремонту Дефекти пошкодження і відмови після випробування 7. Рекомендації з ремонту модернізації реконструкції 8. Висновки комісії Ліфт перебуває у справному стані і може експлуатуватися у паспортному режимі з урахуванням рекомендацій наведених у розділі 9 Строк повторного експертного обстеження 9. Рекомендації щодо експлуатації ліфта Продовження додатка 2 до пункту 5.1 Порядку проведення експертного обстеження ліфтів ДОДАТКИ: 1. Відомість дефектів пошкоджень і відмов. 2. Звіт про проведення випробування. 3. Протокол неруйнівного контролю обладнання ліфта. 4. Протоколи електричних вимірювань. посада; кваліфікація; підпис; прізвище ініціали посада; кваліфікація; підпис; прізвище ініціали посада; кваліфікація; підпис; прізвище ініціали посада; кваліфікація; підпис; прізвище ініціали посада; кваліфікація; підпис; прізвище ініціали Начальник управління по нагляду в металургійній промисловості енергетиці будівництві та котлонагляду С. А. Андреєв 2