ДНАОП 0.03-3.29-96

ДНАОП 0.03-3.29-96 Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ?Я   НАКАЗ   22.03.96   № 59 м. Київ   Про затвердження граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми   Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 р. за № 183/1208 Керівник реєструючого органу підпис    На виконання Закону України “Про охорону праці” та постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.93 № 64 “Про заходи щодо виконання Закону України “Про охорону праці” НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми що додаються. 2. Вважати такими що не застосовуються Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми затверджені постановою НКП РРФСР від 04.03.21 та дія яких поширена на всю територію СРСР постановою НКП СРСР та ВРНГ СРСР від 14.11.23 № 154.   Головний державний санітарний лікар України перший заступник Міністра охорони здоров’я України   В.Ф. Марієвський   ПОГОДЖЕНО:       Заступник Голови Держнаглядохоронпраці   Г.Ф. Солопов Перший заст. міністра праці   А.П. Сорокін Перший заст. міністра освіти   В.О. Зайчук Заступник Голови Федерації профспілок України   О.Ф. Єфіменко   ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.03.1996 р. № 59   ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 р. № 183/1208 Керівник реєструючого органу підпис Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми 1. Граничні норми діють на всій території України і поширюються на всі підприємства установи організації учбові заклади а також на юридичних та фізичних осіб які використовують працю підлітків від 14 до 18 років. 2. Підлітків забороняється призначати на роботи які пов’язані виключно з підійманням утриманням або переміщенням важких речей. 3. До роботи що потребує підіймання та переміщення важких речей допускаються підлітки які не мають медичних протипоказань що засвідчено відповідним лікарським свідоцтвом. До тривалої роботи по підійманню та переміщенню важких речей підлітки до 15 років не допускаються. 4. Роботодавець повинен забезпечити обов’язкове проходження працюючими у нього підлітками попереднього та наступних періодичних медичних оглядів. 5. Загальна тривалість робочого часу пiдлітків не повинна перевищувати 24 год. на тиждень для підлітків 14 15 років та 36 год. для підлітків 16 17 років. Обов'язковим повинен бути рівномірний розподіл тижневого робочого часу за днями п'яти або шестиденного робочого тижня. 6. Робота підлітків з вантажами не повинна становити більше 1/3 робочого часу. 7. Вага окремого вантажу та сумарна вага вантажу який повинні підіймати та переміщувати підлітки не повинна перевищувати граничних норм зазначених у таблицях 1 і 2. Таблиця 1 Граничні норми підіймання та переміщення вантажів підлітками пiд час короткочасної та тривалої роботи   Календарний Граничні норми вантажу кг вік років Короткочасна робота Тривала робота   юнаки дівчата юнаки дівчата 14 5 2 5   15 12 6 8 4 4 2 16 14 7 11 2 5 6 17 16 8 12 6 6 3 Примітки: 1. Короткочасна робота 1 2 підняття та переміщення вантажу; тривала – більше ніж 2 підняття та переміщення протягом 1 год. робочого часу зазначеного у п.5 цих норм. 2. Календарний вік визначається як число повних років що відраховуються від дати народження. 3. У вагу вантажу включається вага тари і упаковки. 4. Докладене м’язове зусилля при утриманні або переміщенні вантажу з використанням засобів малої механізацiї не повинно перевищувати граничної норми ваги вантажу його тривалість не більше 3 хв. подальший відпочинок не менше 2 хв. Таблиця 2 Граничні норми сумарної ваги вантажу для підлітків у розрахунку на 1 год. робочого часу Календарний вік років Сумарна вага вантажів кг що підіймаються переміщуються при виконанні роботи   з рівня робочої поверхні з підлоги   юнаки дівчата юнаки дівчата 14 10 5 7 3.5 15 48 12 24 6 16 160 40 80 20 17 272 72 130 32 Примітки: 1. Сумарна вага вантажу дорівнює добутку ваги вантажу на кількість його підйомів переміщень . 2. Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень стола верстата конвейєра і т.ін. 3. Висота підіймання не повинна перевищувати 1 м. 4. Відстань переміщення вантажу вручну не повинна перевищувати 5 м.