НПАОП 11.1-7.01-01

НПАОП 11.1-7.01-01 Знаки безпеки для підприємств газової промисловості

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Державний департамент з нагляду за охороною праці України ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ днаоп 1.1.23-2. ХХ-2000 ЗНАКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УЗГОДЖЕНО ВІД “ ” 2000 Р. № ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного департаменту з нагляду за охороною праці України ВІД “ ” 2000 Р. № П Е Р Е Д М О В А РОЗРОБЛЕНО: ВАТ “УЦЕБОПнафтогаз” ВНЕСЕНО: НАК “Нафтогаз України” ВВЕДЕНО : З вступом в дію цих “Знаків безпеки для підприємств газової промисловості” вважати такими що не застосовуються на території України “Знаки безопасности для предприятий газовой промышленности” затверджені 11.06.79г. Міністерством газової промисловості СРСР. Передрукування заборонено? ЗМІСТ Передмова 1.Загальні положення 1.1Галузь застосування 2.Загальні вимоги 2.1.Призначення знаків безпеки 2.2.Місця встановлення розміщення знаків безпеки 3.Групи форма розміри і розмітка знаків безпеки 3.1.Групи знаків безпеки 3.2.Розміри знаків безпеки 3.3.Розмітка знаків безпеки 4.Забороняючі знаки 4.1.Призначення забороняючих знаків 4.2.Вимоги до форми і кольору забороняючих знаків 4.3.Смислове значення зображення та місця встановлення забороняючих знаків 5.Попереджувальні знаки 5.1.Призначення попереджувальних знаків 5.2.Вимоги до форми і кольору попереджувальних знаків 5.3.Смислове значення зображення і місце встановлення попереджувальних знаків 6.Приписуючі знаки 6.1.Призначення приписуючих знаків 6.2.Вимоги до форми і кольору приписуючих знаків 6.3.Смислове значення зображення і місце встановлення приписуючих знаків 7.Вказівні знаки 7.1.Призначення вказівних знаків 7.2.Вимоги до форми і кольору вказівних знаків 7.3.Смислове значення зображення і місце встановлення вказівних знаків 8Додаткові вимоги до знаків безпеки 9Технічні вимоги 9.1.Вимоги до способу нанесення знаків безпеки 9.2.Вимоги до лакофарбових матеріалів і фарбування 9.3.Вимоги до конструкції знаків безпеки 9.4.Вимоги до знаків що встановлюються на електроустановках 9.5.Вимоги до знаків безпеки з штучним освітленням що встановлюються в вибухо- та пожежонебезпечних зонах 9.6.Вимоги до знаків безпеки що наносяться за допомогою трафаретів Додаток1 обов'язковий Размеры знаков безопасности по ГОСТ 12.4.026-76 Размеры запрещающих и предупреждающих знаков безопасности для производственного оборудования и тары Додаток 2 обов 'язковий Розмітка зображень на знаках безпеки для підприємств газової промисловості Додаток 3 довідковий Знаки безопасности по ГОСТ 12 4 026-76 Додаток 4 довідковий Разметка изображений на знаках безопасности по ГОСТ 12.4.026-76 Додаток 5 довідковий Марки лакокрасочных материалов Нормативні посилання Дата введення " " 199 р. І.Загальні положення І.І Галузь застосування 1.1.1 Цей нормативний акт поширюється на знаки безпеки які застосовуються в газовій промисловості. 1.1.2 Нормативний акт встановлює призначення форму розміри колір і порядок застосування знаків безпеки. 1.1.3 Вимоги даного нормативного акту є обов'язковими для усіх підприємств галузі які застосовують знаки безпеки. 2. Загальні вимоги 2.1 Призначення знаків безпеки 2.1.1 Знаки безпеки призначені для привертання уваги робітників до безпосередньої небезпеки попередження про можливу небезпеку заборони попередження приписування або вказівки можливих дій з метою забезпечення безпеки а також для необхідної інформації. 2.1.2 Знаки безпеки не замінюють необхідних заходів по безпеці праці і засобів захисту робітників. 2.2 Місця встановлення розміщення знаків безпеки 2.2.1 Встановлювати знаки безпеки необхідно на території підприємств будівельних майданчиках в виробничих приміщеннях на робочих місцях ділянках робіт і на виробничому обладнанні яке може бути джерелом небезпеки з таким розрахунком щоб знаки знаходились у полі зору робітників і були добре видні. 2.2.2 Місця розміщення знаків безпеки номери їх розмірів а також порядок застосування пояснюючих написів до знаків безпеки на території підприємства в виробничих приміщеннях і на робочих місцях встановлює адміністрація підприємства згідно відповідних нормативних документів до безпеки праці по узгодженню з профспілковим комітетом і відповідними установами державного нагляду. 2.2.3 Місця розміщення і номери розмірів знаків безпеки на виробничому обладнанні встановлюють в конструкторській документації на виріб групу виробів . 2.2.4 Знаки безпеки що встановлені на воротах вхідних дверях приміщень вказують що зона дії цих знаків поширюється на все приміщення. Знаки безпеки встановлені біля в'їзду входу на об'єкт ділянку визначають що їх дія поширюється на об'єкт ділянку в цілому. При необхідності обмежити зону дії знака відповідну вказівку треба приводити в пояснюючому напису. 2.2.5 На місцях і ділянках які є тимчасово небезпечними необхідно встановлювати переносні знаки безпеки. Переносні знаки безпеки повинні бути прибрані якщо необхідність їх застосування відпаде. 3. Групи форма розміри і розмітка знаків безпеки 3.1 Групи знаків безпеки 3.1.1 Згідно з смисловим призначенням встановлюється чотири групи знаків безпеки які приведені в табл.1 Таблиця 1. № групи Найменування знаку Форма знаку Застосування пояснюючого напису 1 Забороняючий Дозволяється пояснюючий напис на знаку без похилої смуги або на допоміжній табличці 2 Попереджувальний Дозволяється пояснюючий напис на знаку або на допоміжній табличці 3 Приписуючий Дозволяється пояснюючий напис на внутрішньому білому полі знака або на допоміжній табличці 4 Вказівний Дозволяється пояснюючий напис на знаку 3.2 Розміри знаків безпеки 3.2.1 Розміри знаків безпеки і допоміжних табличок в залежності від відстані до спостерігача а також місця їх розміщення приймаються згідно ГОСТ 12.4.026-76 і приведені в обов'язковому додатку 1 табл. 1. 3.2.2 Розміри забороняючих та попереджувальних знаків безпеки для виробничого обладнання і тари повинні відповідати тим що вказані в обов'язковому додатку 1 табл.2. 3.2.3 Граничні відхилення габаритних розмірів знаків і табличок + 2%. 3.3 Розмітка знаків безпеки 3.3.1 Розмітка зображень на знаках безпеки що визначаються цим нормативним актом приведена в обов'язковому додатку 2. 3.3.2 Розмітка зображень на знаках безпеки що визначаються ГОСТ 12.4.026-76 приведена в довідковому додатку 4. 4. Забороняючі знаки 4.1 Призначення забороняючих знаків 4.1.1 Знаки призначені для заборони визначених дій. 4.2 Вимоги до форми і кольору забороняючих знаків 4.2.1 Згідно ГОСТ 12.4.026-76 знаки повинні бути слідуючими: коло червоного кольору з білим полем всередині білою по контуру знака обвідкою з символічним зображенням чорного кольору на внутрішньому білому полі перекресленому похилою смугою червоного кольору кут похилу 45 зліва зверху направо донизу . Ширина кільця червоного кольору повинна бути 0.09-0.1 зовнішнього діаметра а ширина похилої червоної смуги - 0.08 зовнішнього діаметра ширина білої смуги по контуру знаку 0.02 зовнішнього діаметра. Дозволяється використовувати забороняючі знаки з пояснюючим написом виконаним шрифтом чорного кольору. При цьому червону похилу смугу не наносять. На знаках пожежної безпеки пояснюючі написи необхідно наносити червоним кольором. 4.3 Смислове значення зображення та місця встановлення забороняючих знаків 4.3.1 Смислове значення зображення та місця встановлення забороняючих знаків вказані в таблиці 2. Таблиця 2 № знаку Смислове значення Зображення Місце встановлення 1.1 Забороняється знаходитися під вантажем В виробничих приміщеннях ремонтної служби газопроводу та інших місцях де ведуться вантажо-розвантажувальні роботи і т.ін. 1.2 Забороняється приймати їжу на робочому місці В виробничих приміщеннях де є або можлива наявність шкідливих отруйних та інших небезпечних для людини речовин. 1.3 Забороняється піднімати вантаж на якорі вище 20м На площадці вузла кріплення промивочного шланга або на елементах бурової вишки 1.4 Забороняється одночасна робота на кількох ярусах На будівельній площадці бурової 1.5 Забороняється робота без заземлення В насосній в механічних майстернях електроцеха при наливі та зливі легкозаймистих та вибухонебезпечних рідин 1.6 Забороняється користуватися несправним інструментом В виробних цехах насосній біля верстака в операторній на буровій 1.7 Забороняється промивка та ремонт цистерни під час грози На естакадах для наливання та зливання горючих рідин та зріджених газів 1.8 Забороняється вмикати механізми і обладнання при ремонтних роботах В насосних на стіні на лебідках в компресорних цехах в механічних майстернях. 1.9 Забороняється піднімати талевий блок вище податей верхового робочого зі швидкістю більше 0.5м/с В середині бурової на стіні 1.10 Забороняється змащувати механізми що рухаються На бурових в насосних в компресорних цехах механічних майстернях в цехах ремонтної служби 4.3.2 Забороняючі знаки обов'язкові до застосування у всіх галузях народного господарства встановлені ГОСТ 12.4.026-76 і приведені в довідковому додатку 3. 5. Попереджувальні знаки 5.1 Призначення попереджувальних знаків 5.1.1 Знаки призначені для попередження робітників про можливу небезпеку. 5.2 Вимоги до форми і кольору попереджувальних знаків. 5.2.1 Згідно ГОСТ 12.4 026-76 знаки повинні бути слідуючими: рівносторонній трикутник з округленими кутами жовтого кольору повернутий вершиною угору з обвідкою чорного кольору шириною 0.05 сторони та символічним зображенням чорного кольору. 5.3 Смислове значення зображення і місце встановлення попереджувальних знаків 5.3.1 Смислове значення зображення і місце встановлення попереджувальних знаків вказані в табл. 3. Таблиця 3 № знаку Смислове значення Зображення Місце встановлення 2.1 Обережно! Частини що обертаються Біля глиномішалки в механічних майстернях та інших машин і обладнання 2.2 Обережно! Газопровід На перетині газопроводу з шосейними залізничними та водними шляхами 2.3 Обережно! Зварювання На дільницях де є електричне або газове зварювання 2.4 Обережно! Високий тиск Біля маніфольда в насосному приміщенні і ресивера компресора; на ділянках газопроводу та інших ділянках де бладнання під тиском 2.5 Обережно! ГАЗ Переносний знак. В місцях де необхідно попередження про можливу небезпеку 2.6 Обережно! Газонебезпечні роботи Переносний знак в місцях де необхідно попередити про можливу небезпеку 2.7 Обережно! Стружка В виробничих приміщеннях механічних майстерень 2.8 Обережно! Падаючі предмети Переносний знак. На об'єктах під час ремонтних робіт на висоті 5.3.2 Попереджувальні знаки обов'язкові до застосування у всіх галузях народного господарства встановлені ГОСТ 12.4.026-76 і приведені в довідковому додатку 3. 6.Приписуючі знаки 6.1 Призначення приписуючих знаків 6.1.1 Знаки призначені для дозволу визначених дій робітників тільки при виконанні конкретних вимог безпеки праці обов'язкове застосування засобів захисту робітників прийняття заходів по забезпеченню пожежної безпеки і для вказівки шляхів евакуації . 6.2 Вимоги до форми і кольору приписуючих знаків 6.2.1.3гідно ГОСТ п. 12.4.026-76 знаки повинні бути слідуючими коло синього кольору з обвідкою по контуру шириною 0.02 діаметру знака всередині якого знаходиться символічне зображення білого кольору. Для нанесення пояснюючого напису на знак необхідно всередині синього поля виконати біле поле діаметром 0 7 діаметра знака. Написи що відносяться до пожежної безпеки повинні бути червоного кольору інші - чорного кольору. 6.3 Смислове значення зображення і місце встановлення приписуючих знаків 6 3.1 Смислове значення зображення і місце встановлення приписуючих знаків вказані в табл.4. Таблиця 4 № знаку Смислове значення Зображення Місце встановлення 3.1 Працювати в головному уборі В виробничих приміщеннях цехів КВП і А в хімлабораторіях в механічних майстернях 3.2 Працювати на висоті з прив'язаним ручним інструментом Біля входу на маршову драбину на буровій в місцях де виконуються роботи на висоті 3.3 Працювати на глиномішалці з решіткою на з авантажувально му люку Біля глиномішалки 3.4 Подавати сигнал перед пуском механізму На пультах управління машин механізмів і обладнання 3.5 Працювати інструментом що не дає іскри В пожежонебезпечних приміщеннях на обладнанні що має небезпеку вибуху або спалахування та виробничих приміщеннях ремонтної служби 3.6 Працювати з ввімкнутою вентиляцією В місцях виконання зварювальних робіт 63.2 Приписуючі знаки обов'язкові до застосування у всіх галузях народного господарства встановлені ГОСТ 12.4.026-76 і приведені в довідковому додатку 3. 7 Вказівні знаки. 7.1 Призначення вказівних знаків 7.1 1 Знаки призначені для вказівки місцезнаходження різних об'єктів пристроїв пунктів медичної допомоги пунктів питної води пунктів харчування пожежних постів пожежних кранів гідрантів пунктів сповіщення про пожежу складів майстерень. 7.2 Вимоги до форми і кольору вказівних знаків 7.2 1 Згідно ГОСТ 12.4.026-76 знаки повинні бути слідуючими: синій прямокутник обкантований білою обвідкою по контуру шириною 0 02 меншої сторони прямокутника з білим квадратом всередині з стороною рівною0 7 меншої сторони прямокутника. Всередині білого квадрата повинно бути нанесено символічне зображення або пояснюючий напис чорного кольору за виключенням символів та пояснюючих написів що відносяться до пожежної безпеки які треба виконувати червоним кольором. 7.3 Смислове значення зображення і місце встановлення вказівних знаків 7.3.1 Смислове значення зображення і місце встановлення вказівних знаків приведені в табл. 5. Таблиця 5 № знаку Смислове значення Зображення Місце встановлення 4.1 Аварійний склад На складах де зберігається аварійний запас обладнання труб металу засобів індивідуального захисту 4.2 Пожежний щит пост інвентар В виробничих приміщеннях і на території для указання місцезнаходження засобів пожежогасіння 4.3 Пункт медичної допомоги В виробничих приміщеннях і на території для вказання місцезнаходження пункту медичної допомоги 4.4 Питна вода На стінах приміщень де є питна вода 4.5 Телефон На стінах приміщень де є телефон. 4.6 Пункт харчування На стінах приміщень призначених для харчування 4.7 Положення визначеного об'єкта або засобу В виробничих приміщеннях і на територіях для інформації за допомогою пояснюючого напису наприклад . "Прохід тут" "Служба охорони праці" а також на місцевості наприклад 'Тазопровід високого тиску" 7.3.2 На вказуючих знаках дозволяється зображати вказівну стрілку та відстань до об'єкта білим кольором безпосередньо в нижній частині знака під білим квадратом . Пояснюючи написи що приведені в цьому нормативному акті та в ГОСТ 12.4.26-76 треба роздивлятись як приклади. При необхідності можливе використання написів іншого складу Примітка. Вказівні знаки "Пункт медичної допомоги " "Питна вода" "Телефон" "Пункт харчування" по ГОСТ 10807-78" 7.3.3 Вказівні знаки обов'язкові за застосування у всіх галузях народного господарства встановлені ГОСТ 12.4.026-76 і приведені в довідковому додатку 3. 8. Додаткові вимоги до знаків безпеки 8.1 При необхідності уточнення обмеження або посилення дії знаків безпеки дозволяється застосовувати допоміжні таблички прямокутної форми з пояснюючими написами або з вказуючою стрілкою. Головка стрілки - по ГОСТ 10807-78. 8.2 Допоміжні таблички необхідно розміщувати під знаком безпеки або вертикально справа від нього. Довжина допоміжної таблички повинна бути не більше діаметру або довжини відповідної сторони знаку безпеки. 8.3 Допоміжні таблички повинні мати сигнальний колір знаку разом з яким їх застосовують. Вказуючі стрілки на них треба виконувати контрастним кольором згідно табл.6 . Таблиця 6 Сигнальний колір Контрастний колір Червоний Білий Жовтий Чорний Синій Білий Зелений Чорний Дозволяється використовувати допоміжні таблички білого кольору з чорними стрілками та пояснюючими написами. 8.4 Варіант зображення допоміжної таблички з пояснюючим написом разом з зображенням відповідного знака на розмічувальній модульній сітці приведений в обов'язковому додатку 3. Між знаком безпеки та допоміжною табличкою з пояснюючим написом або зі стрілкою треба залишати просвіт шириною 0.02 діаметра або сторони знака. 8.5 Дозволяється суміщати знаки безпеки передбачені цим нормативним актом та ГОСТ 12.4.026-76 з пояснюючим написом в одному блоці прямокутної форми. Знак безпеки повинен бути розміщений в лівій частині блоку. Висота блоку повинна бути на 15% більше висоти знаку згідно обов'язковому додатку 1 довжина блоку в 2 або 3 рази більше його висоти. Блок повинен бути окантований обвідкою шириною 0.05 довжини меншої сторони прямокутника її колір повинен відповідати сигнальному кольору знака безпеки. Пояснюючий напис треба виконувати чорним кольором на білому фоні за виключенням написів пожежної безпеки які треба виконувати червоним кольором. Дозволяється вертикальне розміщення блоку вздовж більшої сторони. 8.6 Тексти пояснюючих написів на блоках по п.2.14 які застосовують для електроустановок повинні бути встановлені нормативно-технічною документацією по безпеці праці для електроустановок затверджених згідно встановленого порядку. 8.7 Пояснюючі написи повинні виконуватися на українській або російській мові. 8.8 Шрифти для пояснюючих написів і виконання написів по ГОСТ 10807-78. 9. Технічні вимоги 9.1 Вимоги до способу нанесення знаків безпеки 9.1.1 Знаки безпеки повинні відповідати технічним вимогам встановленим цим нормативним актом і ГОСТ 12.4.026-76. 9.1.2 Спосіб нанесення знаків безпеки на виробниче обладнання встановлюється в конструкторській документації. Спосіб нанесення повинен забезпечувати збереження знаків на протязі всього терміну експлуатації обладнання або до його капітального ремонту. 9.2 Вимоги до лакофарбових матеріалів і фарбування 9.2.1 Лакофарбові матеріали сигнальних кольорів що застосовуються для фарбування знаків безпеки повинні забезпечувати стійкість кольору покриття в кліматичних та виробничих умовах для яких знаки безпеки призначені. Перелік марок лакофарбових матеріалів призначених для фарбування знаків безпеки приведений в довідковому додатку 5. 9.2.2 При зміні кольору і невідповідності його вимогам цього нормативного акту необхідно поновити кольорову обробку знаків безпеки або замінити знак на новий. Замінювати знаки новими слід також при деформації або руйнуванні їх. 9.2.3 Пристосування для кріплення знаків табличок і блоків повинні бути пофарбовані у сірий або сріблясто-сірий колір. 9.3 Вимоги до конструкції знаків безпеки 9.3.1 Знаки безпеки повинні мати плоску або об'ємну конструкцію. В обох випадках символи та пояснюючі написи слід наносити на одній або з обох сторін знака. 9.3.2 Конструкція об'ємних знаків повинна забезпечувати щільність всіх з'єднань корпусів надійність кріплень а також простоту монтажу та демонтажу при технічному обслуговуванні і ремонті. 9.3.3 Знаки що використовуються в темний час доби або в умовах недостатньої видимості повинні бути освітлені. Всі пристрої які забезпечують видимість знаків табличок і блоків в темний час доби не повинні змінювати їх колір а також погіршувати видимість в світлий час доби. 9.3.4 Плоскі знаки таблички і блоки до яких входять складовою частиною знаки безпеки слід виготовляти з листового металу товщиною від 0.5 до 1.5мм а також з пластмаси або дерева при умові забезпечення необхідної міцності жорсткості стійкості їх в різних атмосферних умовах. 9.4 Вимоги до знаків безпеки що встановлюються на електроустановках 9.4.1 Для електроустановок які мають відкриті токоведучі частини не дозволяється застосовувати переносні або тимчасові навісні знаки безпеки виготовлені з струмопровідного матеріалу. 9.5 Вимоги до знаків безпеки з штучним освітленням що встановлюються в вибухо- та пожежонебезпечних зонах 9.5.1 Знаки безпеки з штучним освітленням встановлені у вибухо- та пожежонебезпечних приміщеннях на дверях цих приміщень а також на відкритих майданчиках поблизу вибухо- та пожежонебезпечного технологічного устаткування повинні бути захищені. Ступінь захисту знаків безпеки повинна відповідати категорії місць і'х розміщень по вибухо- та пожежонебезпечності встановленій будівельними нормам і правилами затвердженими відповідними установами. 9.6 Вимоги до знаків безпеки що наносяться за допомогою трафаретів 9.6.1 При нанесенні знаків безпеки за допомогою трафаретів дозволяється залишати незафарбованими перемички загальною площею не більш 4% площі обвідка сигнального або чорного кольору. Додаток 1 обов'язковий РАЗМЕРЫ ЗНАКОВ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ГОСТ 12.4.026-76 Размеры знаков безопасности и дополнительных табличек в зависимости от расстояния до наблюдателя и места размещения Таблица 1 № размера знака Расстояние от знака до наблюдателя Размер знака мм Размеры дополнительной таблички мм Место расположения знака запрещающего и предписыва ющего диаметр предупрежд ающего сторона треугольника указательного стороны прямоугольника 1 До 5 80 100 На дверях помещений 2 До 7 5 100 130 100x130 100x60 130x80 То же 3 До 10 150 200 150x200 150x80 На дверях помещений и в малых помещениях 4 До 15 250 300 250x300 250x110 То же 5 До 20 300 400 300x400 300x120 400x150 В помещениях средних размеров 6 До 30 350 450 350x450 350x130 То же 7 До 40 450 600 450x600 450x160 600x200 В больших помещениях и вне помещений 8 До 60 550 700 550x700 550x200 700x250 То же 9 До 80 700 900 700x900 700x250 900x300 -«- 10 Св.80 900 1200 900x1200 900x300 1200x350 -«- Примечания: 1. Для предупреждающих знаков задают сторону теоретического треугольника без учета округления углов . 2. Допускается увеличивать высоту дополнительных табличек с поясняющей надписью в зависимости от числа строк надписи. 3. Радиусы скругления углов должны быть: на знаках треугольной формы - 0.05 стороны; на знаках квадратной формы - 0.04 стороны; на знаках прямоугольной формы и табличках - 0.02 меньшей стороны. 4. Допускается применять знаки больших размеров. Соотношение между размерами должно соответствовать указанному в табл.1. Размеры запрещающих и предупреждающих знаков безопасности для производственного оборудования и тары Таблица 2 Размеры знаков для оборудования Номера размеров знаков для оборудования 1 2 3 4 5 6 Внешний диаметр мм 20 30 40 60 80 120 Сторона треугольника мм 25 40 50 80 100 160 Додаток 2 обов 'язковий РОЗМІТКА ЗОБРАЖЕНЬ НА ЗНАКАХ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗАБОРОНЯЮЧІ ЗНАКИ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ ПРИПИСУЮЧІ ЗНАКИ ВКАЗІВНІ ЗНАКИ Додаток 3 довідковий ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ГОСТ 12.4.026-76 Запрещающие знаки Таблица 1 Номер знака Смысловое значение Изображение Место установки 1.1 Запрещается пользоваться открытым огнем На наружной стороне дверей складов с легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами и веществами внутри этих складов при входе на участки где проводят работы с указанными материалами и веществами на оборудовании представляющем опасность взрыва или воспламенения 1.2 Запрещается курить Там же где и знак 1. 1 и в местах наличия отравляющих веществ 1.3 Вход проход воспрещен У входов в опасные зоны а также в помещения и зоны в которые закрыт доступ для посторонних лиц. 1.4 Запрещается тушить водой У входов в помещения и места предназначенные для хранения и работы с материалами тушение которых водой в случае их возгорания запрещено щелочные металлы и др 1.5 Запрещаю щий знак с поясняющей надписью В местах и зонах пребывания в которых связано с опасностью раскрываемой поясняющей надписью 1.6 Запрещается пользоваться электронагревательными приборами У входов в зоны помещения где по соображениям пожарной безопасности пользоваться электронагревательными приборами запрещено Предупреждающие знаки Таблица 2 Номер знака Смысловое значение Изображение Место установки 2.1 Осторожно! Легковосплам-еняющиеся вещества На входных дверях складов внутри складов в местах хранения перед входами на участки работ с легковоспламеняющимися веществами 2.2 Осторожно! Опасность взрыва На дверях складов внутри складов в местах хранения перед входами на участки работ с взрывоопасными материалами и веществами 2.3 Осторожно! Едкие вещества На дверях складов внутри складов в местах хранения на участках работ с едкими веществами 2.4 Осторожно! Ядовитые вещества На дверях складов внутри складов в местах хранения на участках работ с ядовитыми веществами 2.5 Осторожно! Электрическое напряжение На опорах воздушных линий корпусах электрооборудования и электроаппаратуры на дверях электропомещений камер выключателей трансформаторов на сетчатых и сплошных ограждениях токоведущих частей расположенных в производственных помещениях на электротехнических панелях дверцах силовых щитков и ящиков на шкафах с электрооборудованием различных машин и станков 2.6 Осторожно! Излучение лазера На дверях помещений где проводят работы с лазером внутри этих помещений в местах работы с лазером на лазерных установках и вблизи опасных зон лазерного излучения 2.7 Осторожно! Работает кран Вблизи опасных зон на строительных площадках участках и в цехах где используют подъемно-транспортное оборудование 2.8 Осторожно! Возможно падение Перед входом на временно опасные участки и места где возможно падение. Применяется вместе с табличкой с поясняющей надписью например «Осторожно! Скользко» «Осторожно! Открытый проем» . 2.9 Осторожно! Прочие опасности В местах где необходимо предупреждение о возможной опасности а передача информации с помощью сигнальных цветов или символа затруднена. Применяется вместе с табличкой с поясняющей надписью например «Высокая температура!». «Осторожно! Микроволновое СВЧ излучение» и др. Предписывающие знаки Таблица 3 Номер знака Смысловое значение Изображение Место установки 3.1 Работать в каске! При входе в рабочие помещения или на участки работ где существует возможность падения предметов сверху 3.2 Работать в защитных перчатках! На участках работ связанных с опасностью травмирования рук 3.3 Работать в защитной одежде! При входе в рабочие помещения или на участки работ связанных с опасностью воздействия на тело человека опасного и или вредного фактора 3.4 Работать в защитной обуви! При входе в рабочие помещения или на участки работ связанных с опасностью травмирования ног 3.5 Работать с применением средств защиты органов слуха! При входе в рабочие помещения или на участки работ с повышенным уровнем шума 3.6 Работать в защитных очках! При входе на участки работ связанных с опасностью травмирования глаз 3.7 Работать с применением средств защиты органов дыхания! При входе в рабочие помещения зоны или участки работ связанных с выделением вредных для организма человека газов паров аэрозолей 3.8 Работать в предохраните льном поясе В местах выполнения работ на высоте 3.9 Предписание определенных действий направленных на обеспечение безопасности труда и пожарной безопасности В производственных помещениях и на территориях в местах где обеспечена безопасность проведения работ поясняющая надпись на знаке «Работать здесь» черного цвета на путях подхода к местам размещения пожарной техники и к эвакуационным выходам поясняющая надпись на знаке «Проход держать свободным» красного цвета а также с обеих сторон пожарных дверей и на дверях иного назначения закрытое положение которых требуется по соображениям безопасности поясняющая надпись на знаке «Дверь держать закрытой» красного цвета Указательные знаки Таблица 4 Номер знака Смысловое значение Изображение Место установки 4.1 Огнетушитель В производственных помещениях и на территориях для указания местонахождения огнетушителей 4.2 Пункт извещения о пожаре В производственных помещениях и на территориях для указания местонахождения: пункта извещения о пожаре 4.3 Место курения В производственных помещениях и на территориях для указания места курения 4.4 Расположение определенног о места объекта или средства В производственных помещениях и на территориях для информации при помощи символа например «Пункт медицинской помощи» «Телефон» или поясняющей надписи например «Проход здесь» «Питьевая вода» 4.5 Пожарный водоисточник У места и по направлению к местонахождению пожарного водоема или пирса для установки пожарных машин 4.6 Пожарный кран У места и по направлению к местонахождению пожарного крана 4.7 Пожарный сухотрубный стояк У места и по направлению к местонахождению присоединения для подачи воды в пожарный сухотрубный стояк 4.8 Органы управления систем дымо-и тепло-удаления У места и по направлению к местонахождению органов управления систем дымо- и теплоудаления 4.9 Место вскрытия конструкции У места и по направлению к местонахождению участков строительных конструкций предназначенных для вскрытия при пожаре 4.10 Разрешается пользоваться электронагрев ательными приборами У места и по направлению к зонам помещениям где допускается пользоваться электронагревательными приборами 4.11 Выходить здесь На дверях эвакуационных выходов на путях эвакуации. На путях эвакуации применяют с дополнительной табличкой с указательной стрелкой. Примечания: 1. Знак выполняют в прямом и зеркальном изображениях. 2. Направление стрелки на табличке должно совпадать с направлением эвакуации и и направлением движения бегущего человека изображенного на знаке. 3. Табличку со стрелкой можно размещать под знаком под углом 30 к горизонту. 4. Над входной дверью а также над дверью эвакуационного выхода до пускается применять светящуюся надпись «Выход» белого цвета на зеленом фоне. Додаток 4 довідковий РАЗМЕТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ЗНАКАХ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ГОСТ 12.4.026-76 Запрещающие знаки Предупреждающие знаки Предписывающие знаки Указательные знаки Додаток 5 довідковий МАРКИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ГОСТ 12.4.026-76 Красный сигнальный цвет ПФ-1234 ХВ-110 ХВ-238 ХВ-113 НЦ-25 МЛ-1225 ПФ-188 ЭТ-199 АС-182 УРФ-1128 ПФ-133 УР-1161 АС-1115 АК-1206 УР-175 ХВ-130 НЦ-11 ХВ-16 ПФ-1 15 ПФ-1 105 НЦ-5134 ГФ-230 НЦ-26 УР-1238 ПФ-223 ХВ-1 100 НЦ-291Ц ПФ-187Ц ЭП-51 МЛ-152 Желтый сигнальный цвет АС-1115 УР-1 161 АК-1206 УР-175 ЭП-140 ХВ-130 ЭП-51 НЦ-25 ХВ-16 НЦ-11 ПФ-188 АС-182 ХВ-110 ХВ-113 ХВ-238 ХВ-1100 ГФ-230 НЦ-132 НЦ-11 УР-1238 МЧ-145 МЛ-12 ПФ-187Ц Зеленый сигнальный цвет МЛ-12 ХВ-113 АС-182 ЭТ-199 ПФ-188 Синий сигнальный цвет АС-1115 ХВ-16 ЭТ-199 ПФ-115 ПФ-133 ПФ-2134 Э-ПФ-1217 МЛ-1225 МА-11 МА-15 ПФ-14. МА-21 МА-22. МА-25 КЧ-2141 МА-015 МА-025. ПФ-014. ПФ-024 ПФ-1126. УРФ-1128 МП-2139 МА-2129 МЛ-12 МЛ-152 Белый цвет ПФ-579. ГФ-156 НЦ-26 ФП-5105 Э-АК-228 Э-ВС-511Т Черный цвет ПФ-19М ПФ-187Ц ХВ-130 КО-822 ПФ-579 НЦ-5133М Нормативні посилання 1 Закон України "Про охорону праці'' 2. Закон України "Про пожежну безпеку'' 3. ДСТУ 2293-98 ССБП. "Охорона праці" 4. ДСТУ 2272-93 "Пожежна безпека" 5. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности 6. ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Обшиє требования. 7. ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. 8. ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Обшие требования и номенклатура видов защиты. 9. ГОСТ 12.2.003-91ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. 10. ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования. 11. ГОСТ 12.3 002-75 ССБТ Процесом производственные. Общие требования безопасности. 12. ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования. 13. ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности. 14. ГОСТ 10807-78 Знаки дорожные. Общие технические условия.