НПАОП 10.0-1.07-02

НПАОП 10.0-1.07-02 Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних та методи випробувань

УКРА НА М Н СТЕРСТВО ПРАЦ ТА СОЦ АЛЬНО ПОЛ ТИКИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ Держнаглядохоронпраці ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ ДНАОП 1.1.30-1.07-02 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО СТРІЧОК КОНВЕЄРНИХ ШАХТНИХ ТА МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ Київ - 2002 Державний нормативний акт про охорону праці ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Мінпраці 31.05.2002 № 250 ДНАОП 1.1.30-1.07-02 Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних та методи випробувань Київ - 2002 ПЕРЕДМОВА РОЗРОБЛЕНО Державним Макіївським науково-дослідним інститутом з безпеки робіт в гірничій промисловості МакНДІ Мінпаливенерго України ВНЕСЕНО Управлінням науково-технічного забезпечення державного нагляду Держнаглядохоронпраці ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ передрукування заборонено © Держнаглядохоронпраці Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних та методи випробувань 1. Галузь застосування. Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних та методи випробувань далі – Вимоги поширюються на шахтні конвеєрні стрічки з тканинним полівінілхоридним і тросовим тяговими каркасами призначених для транспортування вугілля руди інших корисних копалин у вугільних рудних і нерудних шахтах. Вимоги даного нормативного акту є обов'язковими для розробник в виробників конвеєрних стрічок; центрів і лабораторій які зд йснюють випробування стрічок; підприємств що застосовують конвеєрні стрічки. 2. Нормативні посилання. У Вимогах є посилання на такі нормативні акти: №№ з/п Позначення нормативного акта Назва Ким коли затверджено реєстрація в Мін’юсті 1. Закон України “Про охорону праці” 2. ДНАОП 1.1.30-1.01-00 Правила безпеки у вугільних шахтах Затверджено наказом Мінпраці від 22.08.2000 №215 зареєстровано в Мін’юсті 17.10.2000 за №715/4936 3. ДНАОП 0.03-8.01-73 Гігієнічні вимоги до гірничих машин та механізмів вугільних шахт №1115-73 Затверджено Мінохорони здоров’я СРСР 1973 р. 4. НАОП 1.2.90-1.02.71 Єдині правила безпеки при розробці рудних нерудних і розсипних родовищ підземних способом Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР 31.08.1971 5. ДСТУ 2272-93 Пожежна безпека. Терміни та визначення 6. ДСТУ 3410-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення №№ з/п Позначення нормативного акта Назва Ким коли затверджено реєстрація в Мін’юсті 7. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ.Пожарная безопасность. Общие требования 8. ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения 9. ГОСТ 20-85 Ленты конвейерные резинотканевые. Технические условия. 10. ГСТУ 12.00185790.001-99 Стрічки конвеєрні шахтні з тканинним каркасом. Загальні технічні умови Затверджено наказом Мінвуглепрому України від 21.06.1999 №283 11. ГСТУ 12.11.402-97 Речовини матеріали і вироби для вугільних шахт. Методи визначення пожежної небезпеки Затверджено наказом Мінвуглепрому України від 16.12.1997 №554 12. ТУ У 00191307.011-2000 Стрічки конвеєрні гумовотросові міцністю 500 - 4000 Н/мм ширини сердечника. Технічні умови Затверджено ДАК “Укррудпром” 15.01.2000 термін дії - 31.03.2004 13. ТУ 38 605166-91 Ленты конвейерные на основе латунированного троса прочностью 1500-5000 Н/мм несущей ширины ленты. Технические условия Затверджено АТ “Курскрезинотехника” 23.03.1991 термін дії – без обмежень 14. КД 12.11.401-96 Вхідний контроль горючості конвеєрних стрічок для вугільних шахт. Інструкція Затверджено заступником Міністра вугільної промисловості України 01.07.1999 р. 15. Правила експлуатації підземних стрічкових і пластинчатих конвеєрів у вугільних і сланцевих шахтах Затверджено Міністерством вугільної промисловості СРСР 05.03.1979 3. Терм ни та визначення. У цьому ДНАОП використовуються такі терміни: міцність властивість матеріалу виробу сприймати силові впливи не руйнуючись; статична міцність властивість матеріалу виробу сприймати статичні навантаження не руйнуючись; межа міцності нижня межа довірчого інтервалу руйнуючого навантаження зусилля .; запас міцності відношення межі міцності руйнуючого навантаження до розрахункового навантаження в конкретних експлуатаційних режимах матеріалу виробу ; відносне подовження відношення абсолютного подовження відрізка матеріалу під впливом навантажень до довжини відрізка; каркас тканинних конвеєрних стрічок сукупність тканинних проґумованих прокладок без ґумових прошарків або з ґумовими прошарками між ними; каркас серцевина тросових конвеєрних стрічок паралельно укладені сталеві троси вздовж стрічки завулканізовані в ґуму; опір вириву троса з ґуми відношення зусилля вириву троса до довжини робочої ділянки зразка; лоткоутворення здатність закр плено за борти конве рно стрічки до провисання. 4. Загальні положення. 4.1. Конвеєрні стрічки повинні відповідати вимогам безпеки з запасів міцності самої стрічки та стикового з'єднання електростатичної іскробезпеки пожежної безпеки та гігієнічним вимогам. 4.2. Конвеєрні стрічки повинні відповідати вимогам експлуатації викладеним в ГОСТ 20-85 ГСТУ 12.00185790.001-99 ТУ 38605166-91 ТУУ 00191307.011-2000 і Правилам експлуатації підземних стрічкових і пластинчатих конвеєрів у вугільних і сланцевих шахтах. 4.3. В дпов дно до вимог ст. 24 Закону України “Про охорону праці” виготовлення і передача у виробництво зразків нового устаткування до якого відносяться шахтні конвеєрні стрічки без дозволу органів державного нагляду за охороною праці забороняється. 5. Вимоги безпеки. 5.1. Вимоги до міцності конвеєрних стрічок і стикових з'єднань. 5.1.1. Руйнівні зусилля тканинних або полівінілхлорідних стрічок в поздовжньому напрямі повинні відповідати наступному ряду: 500 630 800 1000 1250 1600 2000 і 2500 Н/мм а тросових стрічок ряду: 1000 1250 1600 2500 3150 3500 4000 5000 і 5400 Н/мм. Експлуатація стрічок з іншими значеннями руйнівного зусилля дозволя ться якщо забезпечується запас міцності що встановлений в Правилах експлуатації підземних стрічкових і пластинчатих конвеєрів у вугільних і сланцевих шахтах. 5.1.2. Конвеєрні стрічки однакового типу з тканинним каркасом повинні забезпечувати можливість з'єднання способами гарячої вулканізації склеювання або механічним якщо дозволяє конструкція стрічки. 5.1.3.Конвеєрні стрічки однакового типу з полівінілхлорідним каркасом повинні з’єднуватись способом гарячої вулканізації або механічним. 5.1.4. Конвеєрні стрічки з тросовим каркасом повинні з'єднуватись тільки способом гарячої вулканізації. 5.1.5. Статична міцність стикового з'єднання стрічок по відношенню до межі міцності стрічки повинна складати для механічного з'єднання однопрокладних і багатопрокладних стрічок не менше 60% для з'єднань способами гарячої вулканізації і склеювання не менше 70%. 5.1.6. Відносне подовження стрічок. Відносне подовження тканинних конвеєрних стрічок по основі при навантаженні рівному 10% від міцності стрічок повинно бути не більше 3% а полівінілхлорідних – не більше 2 %. Відносне подовження стрічок з тросовим каркасом при робочому навантаженні повинно бути не більше 0 25%. 5.1.7. Міцність на розрив і відносне подовження повинні відповідати показникам наведеним у таблиці 2. Таблиця 2. Міцність на розрив і відносне подовження тканинних і полівінілхлорідних стрічок Матеріал обкладок Мінімальна міцність на розрив МПа не менше Відносне подовження при розриві % не менше Ґума 15 0 350 Полівінілхлорид 12 5 275 5.1.8. Міцність зв’язку м ж обкладками каркасом та м ж прокладками повинна бути не менше 4 5 Н/мм. 5.1.9. У каркас тканинних стр чок з 4 - 6 прокладками поперечні стики тягових прокладок повинн бути розм щен п д кутом 40-70 до поздовжньої осьово л н стр чки. нтервал м ж стиками у зовн шн х шарах повинен бути не менше 75 м. На кожних 150 м одного внутр шнього шару стр чки повинно бути не б льше двох стик в. нтервал м ж цими стиками повинен бути не менше 15 м. 5.1.10. Опір вириву троса з уми і розрахункова міцність на розрив в поздовжньому напрямі стрічок з тросовим каркасом наведені в таблиці 3. Таблиця 3. Показники міцності тросових стрічок Опір вириву троса з уми Н/мм довжини троса не менше 120 Розрахункова міцність на розрив Н/мм ширини сердечника стрічки не менше Встановлюється в ТУ 38605166-91 ТУ У 00191307.011-2000 5.1.11. В дхилення борта конве рно стр чки в д прямо л н на в др зку 20 м не повинно перевищувати 2% ширини. 5.1.12. Здатність стрічки до лоткоутворення. Відношення величини провисання f до ширини конвеєрної стрічки В повинно бути не менше 0 14. 5.2. Вимоги електростатичної іскробезпеки. Величина поверхневого електричного опору конвеєрних стрічок не повинна перевищувати 3·108 Ом. 5.3. Вимоги пожежної безпеки. 5.3.1. Конвеєрні стрічки повинні виготовлятись із негорючих важкогорючих та важкозаймистих матеріалів. 5.3.2. Кількість і значення показників необхідних і достатніх для характеристик пожежонебезпеки конвеєрних стрічок визначається згідно з ГСТУ 12.11.402-97. 5.3.3. Конвеєрні стрічки не повинні займатись при пробуксовці привідного барабану. 5.3.4. Кисневий індекс матеріалу конвеєрних стрічок повинен бути не менше 27%. 5.3.5. Конвеєрні стрічки підлягають випробуванням у полум'ї спиртового пальника. 5.3.6. Конвеєрні стрічки підлягають випробуванням на поширення полум'я по поверхні стрічки. 5.3.7. Пожежонебезпечні властивості конвеєрних стрічок повинні забезпечуватись на строк їх експлуатації в шахті. 5.4. Гігієнічні вимоги. Вміст шкідливих речовин у продуктах термодеструкції і горіння конвеєрних стрічок в гірничих виробках не повинен перевищувати гранично допустимих концентрацій ГДК згідно з ГСТУ 12.11.402-97. Перевищення ГДК допускається у межах при яких забезпечується захисна дія засобів індивідуального захисту органів дихання які застосовуються у шахтах. 5.5. Вимоги до маркування. Конвеєрні стрічки маркуються через кожні 10-20 м довжини номером сертифіката з найменуванням або умовним позначенням випробувальної організації та іншими даними за ГОСТ 20-85 ГСТУ 12.00185790.001-99 ТУ 38605166-91 ТУУ 00191307.011-2000 . 6. Методи випробувань. 6.1. Загальні положення з регламентації та періодичності випробувань. Конвеєрні стрічки що створюються вперше повинні пройти випробування на відповідність вимогам безпеки за розділом 5. Необхідні види випробувань в процесі серійного виробництва конвеєрних стрічок та їх періодичність встановлюються технічними умовами на стрічки або технічним регламентом виробника. Конвеєрні стрічки які імпортуються повинні мати відповідний сертифікат і дозвіл Держнаглядохоронпраці на застосування. 6.2. Випробування на міцність стрічок і стикових з'єднань. 6.2.1. Випробування на міцність стрічки. Виготовлення зразків та випробування на міцність тканинних або полівінілхлорідних стрічок здійснюються за методикою ГОСТ 20-85 або ГСТУ 12.00185790.001-99 а тросових стрічок за технічними умовами. 6.2.2. Випробування на міцність стикового з'єднання. 6.2.2.1. Випробуванням піддають 3 стики повної ширини стрічки але не менше 600 мм на розривній машині з гідрозахватами. Довжина затиснення кінця зразка стрічки зі стиком повинна бути не менше 1 м. Відстань між захватом і межами стику повинна складати не менше 100 мм. Для випробування використовується гідравлічна розривна машина з достатнім осьовим розтягуючим зусиллям. Похибка машини повинна бути не більше 5% від руйнуючого навантаження яке вимірюється. 6.2.2.2. Допускаються випробування міцності стикового з'єднання згідно з методами які передбачені нормативною документацією виробника стрічки за умови погодження з Держнаглядохоронпраці. 6.3. Визначення відносного подовження стрічок. Відносне подовження конвеєрних стрічок з тканинним або полівінілхлорідним каркасом визначають при статичному навантаженні величиною 10% мінімальної розривної міцності стрічки. Виготовлення зразків проведення випробувань і оцінка результатів здійснюються за методикою ГОСТ 20-85 або ГСТУ 12.00185790.001-99. 6.4. Опір вириву троса з гуми. Опір вириву троса з ґуми визначається випробуваннями на розривній машині шести зразків довжиною 250-500 мм та шириною яка забезпечує наявність 3-х тросів і товщиною відповідно товщині стрічки за методикою що встановлюється технічними умовами на стрічку ТУ 38605166-91 ТУУ 00191307.011-200 . За результати випробувань приймається середнє значення випробувань 6-ти зразків. 6.5. Випробування конвеєрної стрічки на здатність до лоткоутворення. Зразок стрічки шириною 150 мм і довжиною рівною ширині стрічки підвішується на прикріплених до кромок зразка чотирьох нитках довжина яких дорівнює ширині стрічки. Через 5 хвилин після підвішування заміряють провисання f. Відношення провисання до ширини стрічки характеризує здатність стрічки до лоткоутворення. 6.6. Випробування на електростатичну іскробезпеку. Випробування проводяться згідно з ГОСТ 20-85. 6.7. Випробування на пожежну небезпеку. 6.7.1. Випробуванням на пожежну небезпеку підлягають конвеєрні стрічки кожного типу за складом і конструкцією стрічки з різними розривними зусиллями товщиною обкладок і шириною. Дозволяється за рішенням уповноваженої випробувальної організації органу з сертифікації використання для випробувань представницьких зразків конвеєрних стрічок. 6.7.2. Випробування з визначення групи горючості проводять за методами встановленими ГОСТ 12.1.044-89. 6.7.3. Конвеєрні стрічки повинні витримувати випробування на горючість зразків в полум'ї спиртового пальника займистість при терті на барабані кисневий індекс а також на поширення полум'я по поверхні стрічки. 6.7.3.1. Випробування на горючість конвеєрних стрічок в полум'ї спиртового пальника проводять за методикою КД 12.11.401-96 . 6.7.3.2. Випробування на займистість стрічок при терті на барабані проводять методами встановленими ГОСТ 20-85. Якщо на протязі 60 хвилин випробувань зразок стрічки не зруйнувався а температура поверхні барабану не перевищила 300? С випробування припиняються. 6.7.3.3. Випробування на кисневий індекс проводять згідно з ГОСТ 12.1.044-89. 6.7.3.4. Випробування конвеєрних стрічок на поширення полум'я по поверхні стрічки проводять в пожежній штольні за ГСТУ 12.11.402-97. Конвеєрні стрічки виготовлені з негорючих або важкогорючих матеріалів випробуванням в пожежній штольні не підлягають. 6.7.4. Випробування конвеєрних стрічок на стабільність пожежонебезпечних властивостей за термін експлуатації проводяться за методикою погодженою з Держнаглядохоронпраці. 6.8. Випробування на відповідність гігієнічним вимогам. Вміст шкідливих речовин в продуктах термодеструкції і горіння конвеєрних стрічок для шахт визначають за методикою наведеною в ГСТУ 12.11.402-97. Начальник управління науково-технічного забезпечення державного нагляду Держнаглядохоронпраці В.А.Плетньов Зміст 1. Галузь застосування 1 2. Нормативні посилання 1 3. Терм ни та визначення 2 4. Загальні положення 3 5. Вимоги безпеки 3 5.1. Вимоги до міцності конвеєрних стрічок і стикових з'єднань 3 5.2. Вимоги електростатичної іскробезпеки 5 5.3. Вимоги пожежної безпеки 5 5.4. Гігієнічні вимоги 6 5.5. Вимоги до маркування 6 6. Методи випробувань 6 6.1. Загальні положення регламентації та періодичності випробувань 6 6.2. Випробування на міцність стрічок і стикових з'єднань 7 6.3. Визначення відносного подовження стрічок 7 6.4. Опір вириву троса з гуми 7 6.5. Випробування конвеєрної стрічки на здатність до лоткоутворення 8 6.6. Випробування на електростатичну іскробезпеку 8 6.7. Випробування на пожежну небезпеку 8 6.8. Випробування на відповідність гігієнічним вимогам 9 1 11