ДНАОП 1.1.30-5.29-96

ДНАОП 1.1.30-5.29-96 Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом

ДНАОП 1.1.30-5.29-96 ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ В РУДНИКОВОМУ НОРМАЛЬНОМУ ВИКОНАННІ ТА ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В ШАХТАХ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗА ГАЗОМ АБО ПИЛОМ До § 452 Правил безпеки у вугільних шахтах 1. Застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та загального призначення допускається в кожному окремому випадку тільки з дозволу головного інженера шахти за погодженням з місцевим органом Держнаглядохоронпраці та МакНДІ. Дозвіл видається на електроустаткування тільки таких типів за потужністю частотою обертання напругою які не виготовляються заводами у відповідному вибухозахи-щеному виконанні. По мірі випуску такого електроустаткування повинна проводитися заміна електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні за винятком електроустаткування що експлуатується в умовах зазначених у § 448 Правил безпеки і електроустаткування загального призначення. 2. Монтаж і експлуатація електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та загального призначення здійснюються відповідно до проекту затвердженого директором шахти. Проект повинен складатися: а з переліку заходів що забезпечують безпечну експлуатацію електроустаткування; б зі схеми провітрювання місць розташування електроустаткування із зазначенням вентиляційних пристроїв що забезпечують провітрювання свіжим струменем місця установки датчиків контролю метану; в з переліку електроустаткування з технічними характеристиками. 3. В місцях розташування електроустаткування щозміни повинно проводитися вимірювання метану а на шахтах III категорії та надкатегорних за газом крім того повинні встановлюватися датчики стаціонарних автоматичних приладів контролю метану. 4. Електроустаткування повинно бути вимкненим при виявленні концентрації метану понад 0 5%. Включення електроустаткування дозволяється після поновлення нормального режиму провітрювання і виміру метану в місці установки електроустаткування і на відстані не меншій за 20 м у всіх прилеглих виробках. 5. У місці установки електроустаткування повинна бути вивішена коротка інструкція з експлуатації а також схема електропостачання і провітрювання.