ДНАОП 1.1.30-5.32-96

ДНАОП 1.1.30-5.32-96 Інструкція з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ     Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18 січня 1996 р. № 7   Київ   ДНАОП 1.1.30-5.32-96 ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОГО ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ У ПІДЗЕМНИХ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ До § 530 532 Правил безпеки у вугільних шахтах І. Загальні положення 1. Ця інструкція встановлює порядок і містить загальні вимоги безпечного проведення робіт з монтажу налагодження випробування ремонту ревізії та демонтажу в діючих підземних електроустановках вугільних шахт. У всьому незазначеному при проведенні робіт у підземних електроустановках повинні виконуватися вимоги «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» ПТЕ і «Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів» ПТБ тією мірою якою вони не суперечать «Правилам безпеки у вугільних шахтах» ПБ і не змінені цією Інструкцією. 2. За умовами електробезпеки підземні електроустановки поділяються на установки напругою до 1200 В включно і понад 1200 В. На підземні електроустановки напругою до 1200 В включно поширюються вимоги безпеки при виконанні робіт передбачених ПТЕ і ПТБ для електроустановок до 1000 В включно. 3. Роботи в підземних електроустановках можуть виконуватися за нарядом розпорядженням в порядку поточної експлуатації. Роботи повинні проводитися як правило зі зняттям напруги. За нарядом допускається виконання спеціальних робіт без зняття напруги. 4. До робіт у підземних електроустановках допускаються особи з кваліфікаційною групою з електробезпеки присвоєною відповідно до цієї Інструкції додаток 1 . II. Технічні заходи із забезпечення безпеки робіт 5. Перед початком виконання робіт зі зняттям напруги потрібно: а провести необхідні відключення і вжити заходів що запобігають подаванню напруги до місця роботи через помилкове або самовільне вмикання комутаційних апаратів; б вивісити плакати «Не вмикати - працюють люди!» на приводах комутаційних апаратів за допомогою яких може бути подана напруга до місця роботи встановити у разі необхідності огорожу; в перевірити показником напруги відсутність напруги на струмопровідних частинах; г заземлити за допомогою переносних заземлень відключені та незаземлені стаціонарними пристроями струмо-провідні частини з'єднані з кабелями з напругою понад 1200 В якщо роботи будуть проводитися на цих частинах або безпосередньо на кабелях або якщо струм опровідні частини знаходяться на доступній дотиканню відстані. Якщо робота буде проводитися на кабельній лінії кільцевої схеми живлення то лінія повинна бути заземлена з двох боків. 6. Зняття напруги повинно проводитися таким чином щоб виділені для проведення робіт частини електроустановки або електроустаткування з усіх боків були відокремлені від струмопровідних частин що знаходяться під напругою. При цьому з кожного боку повинен бути забезпечений розрив кола спричинений вимиканням роз'єднувача або викочуванням висувної частини комплектного розподільного пристрою повним роз'єднанням електричного з'єднувача зняттям шин проводів від'єднанням і витяганням кінцевої розробки кабелю з увідного пристрою. В електроустановках з напругою до 1200 В розрив кола може бути утворений вимиканням автоматичного вимикача з ручним приводом. 7. Для відвернення помилкового вмикання комутаційних апаратів якими знято напругу необхідно приводи цих апаратів заблокувати у положенні "Вимкнено" і замкнути замками або рівноцінними пристроями якщо це дозволяє їх конструкція. Ключі від замків знаходяться у виконавця робіт. Допускається встановлювати замок на дверях підстанції або камери в якій розташовані усі ввімкнені апарати. Замки можуть не встановлюватися при розташуванні апарата в межах видимості робочого місця або за наявності постійного чи призначеного на час проведення робіт чергового. 8. Перевірка відсутності напруги повинна проводитися показником в електроустановках з напругою до 660 В між усіма фазами і між кожною фазою та землею а в електроустановках з напругою 1200 В і вище - кожної фази за відношенням до землі. Перевірка повинна проводитися в діелектричних рукавичках. 9. Для заземлення струмопровідних частин повинні використовуватися переносні заземлення із затискачами пристосованими до конструкцій контактних затискачів рудникового електроустаткування. Допускається застосовувати переносні заземлення в т.ч. окремі для кожної фази з переносними наконечниками замість затискачів. Накладання переносного заземлення може проводитися за допомогою штанги з розмірами ізолюючої частини та ручки-захвату що задовольняють вимоги до покажчиків напруги до 10 кВ. 10. Ділянка контактного проводу на якому ведуться роботи повинна бути вимкнена та заземлена на рейки з обох боків а на відключених секційних роз'єднувачах повинні бути вивішені плакати «Не вмикати - робота на лінії». Контактний провід обов'язково слід вимикати перед початком гірничих і монтажних робіт у виробці навантажуванні і розвантажуванні довгомірних матеріалів а також за необхідності заміни або відновлення обірваного контактного проводу заміни підвісок ремонту мережі освітлення та заміни ламп підвішування сигнальних датчиків і проводів вимірювання опору ізоляції ділянки контактного проводу та дільничного ізолятора вимірювання зношення контактного проводу прокладання кабелів заміни рейок Вмикання і вимикання спеціальних секційних роз'єднувачів у контактній мережі слід проводити використовуючи діелектричні рукавички. 11. Роботи з ревізії та ремонту контактних електровозів повинні проводитися при опущеному та зафіксованому струмоприймачі а також виключеному та заблокованому автоматичному вимикачі. Роботи із заміни елементів струмоприймача на лінії слід виконувати в діелектричних рукавичках. 12. У разі ремонту кріплення гірничих виробок кабелі повинні бути зняті з підвісок укладені на підошву і надійно захищені від пошкоджень. Допускається зняття кабелю під напругою за участю або наглядом електротехнічного персоналу з кваліфікаційною групою з електробезпеки не нижче III. ПІ. Організаційні заходи із забезпечення безпечності робіт 13. Для забезпечення безпечності робіт у підземних електроустановках повинні виконуватися наступні організаційні заходи: а оформлення роботи нарядом або розпорядженням; б допуск до роботи; в нагляд під час роботи; г оформлення перерв переводів на інше робоче місце закінчення роботи. 14. Наряд - письмове завдання на безпечне проведення роботи в електроустановці оформлене на бланку встановленої форми додаток 2 . 15. За нарядом повинні проводитися: а роботи із зняттям напруги по монтажу налагодженню випробуванням ремонту ревізії та демонтажу в електроустановках з напругою до 1200 В і вище крім робіт що проводяться в електроустановках з напругою до 1200 В у порядку поточної експлуатації ; б налагоджувальні та інші спеціальні роботи коли виключена можливість їх виконання зі зняттям напруги фа-зування кабельних ліній трансформаторів перевірка і настроювання максимального струмового захисту за допомогою приладів і апаратів загального призначення настроювання апаратури сигналізації захисту управління автоматики . Роботи за нарядом повинні проводитися не менше ніж двома особами. 16. Розпорядження-завдання на роботу в електроустановці яке оформлене в оперативному журналі додаток 3 особою що віддала розпорядження або гірничим диспетчером інженерно-технічним працівником дільниці який одержав розпорядження за допомогою засобів зв'язку від особи що віддала розпорядження. 17. За розпорядженням можуть виконуватися: а позапланові про необхідність яких не було відомо заздалегідь роботи протягом не більше однієї зміни з ремонту електроустаткування із зняттям напруги в електроустановках напругою до 1200 В не передбачені переліком робіт в порядку поточної експлуатації; б робота в особливих аварійних випадках. Особливими аварійними є випадки виконання невідкладних робіт пов'язаних з ліквідацією або локалізацією аварій в електроустановках або гірничих виробках а також з ліквідацією обставин що загрожують вибухом пожежею порушенням провітрювання затопленням виробок травмуванням великим економічним збитком. Роботи за розпорядженням повинні проводитися як правило не менше ніж двома особами. В окремих випадках якщо є можливість забезпечити безпечність допускається за розсудом особи що віддає розпорядження одноособове виконання роботи. 18. Роботи в порядку поточної експлуатації - роботи в електроустановках з напругою до 1200 В що проводяться відповідно до встановленого переліку на закріпленій дільниці під час однієї зміни з дотриманням заходів безпеки. Перелік робіт які можуть виконуватися в порядку поточної експлуатації наведений у додатку 4. Відповідно до місцевих умов головним енергетиком шахти може бути складений додатковий перелік робіт які можуть виконуватися в порядку поточної експлуатації. Цей перелік повинен бути затверджений головним інженером шахти. З дозволеним переліком робіт виконавці повинні бути ознайомлені під підпис. Роботи в порядку поточної експлуатації не вимагають реєстрації в оперативному журналі за винятком робіт за п. 31 і можуть виконуватися одноособове. 19. Право видачі нарядів і віддачі розпоряджень надається інженерно-технічним працівникам електротехнічного персоналу уповноваженим наказом по шахті або по організації що відрядила. Зазначені особи повинні мати V кваліфікаційну групу а в електроустановках з напругою до 1200 В - не нижчу за IV. 20. Допускаючий повинен мати кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижчу за IV а в електроустановках з напругою до 1200 В - не нижчу за III. У разі виконання робіт відрядженим персоналом допускаючий призначається з персоналу шахти або з відрядженого персоналу що здав екзамен комісії підприємства на якому проводяться роботи. 21. Відповідальний керівник призначається при роботах за нарядами. Призначення відповідального керівника не обов'язкове в електроустановках з напругою до 1200 В за винятком спеціальних робіт за п. 15. Відповідальний керівник повинен мати V кваліфікаційну групу з електробезпеки. 22. Виконавцем робіт в електроустановках з напругою понад 1200 В повинна призначатися особа з кваліфікаційною групою не нижчою за IV в електроустановках з напругою до 1200 В - не нижчою за III а при проведенні в електроустановках з напругою понад 1200 В спеціальних робіт вказаних у п 15 - відповідно не нижчою за V та за IV групи. Список осіб які можуть призначатися відповідальними керівниками і виконавцями робіт за нарядами і розпорядженнями встановлюється наказом по шахті. За цими особами повинні бути закріплені іменні пломбіратори. 23. Наглядаючою призначається особа з кваліфікаційною групою не нижчою за III. Наглядаючий призначається для нагляду за такелажниками та іншими особами неелектротехнічного персоналу при виконанні робіт в електроустановках а також у виробках де є контактний провід або кабелі що знаходяться під напругою та існує небезпека пошкодження останніх. Наглядаючий несе відповідальність за електробезпечність працюючих. 24. Допускається одній особі суміщати обов'язки двох осіб: того хто видає наряд і відповідального керівника; того хто видає наряд і виконавця робіт; відповідального керівника і виконавця робіт; відповідального керівника і допускаючого; допускаючого та виконавця робіт в електроустановках з напругою до 1200 В . Ця особа повинна мати вищу із кваліфікаційних груп з електробезпеки яку вимагають для осіб обов'язки яких вона суміщає. 25. Наряд повинен видаватися безпосередньо перед направленням бригади до місця роботи або перед початком підготовки робочого місця. Наряд виписується у двох примірниках. Перший примірник наряду знаходиться у виконавця робіт а другий - в папці діючих нарядів. Наряд може бути виписаний в одному примірникові за умови що його зміст і заходи безпеки будуть зафіксовані в оперативному журналі. В будь-якому випадку один примірник наряду видається на руки виконавцеві робіт. Строк дії наряду - до однієї доби. Допускається щоденне подовження наряду з загальним строком його дії не більше 5 діб. Подовжити наряд може особа що його видала або особа що її замінює. Наряди повинні реєструватися в оперативному журналі дільниці з зазначенням дати і часу його видачі та закриття електроустановки номера наряду виконавця роботи наглядаючого та особи що видала наряд. 26. Розпорядження повинно бути зроблено чітко та ясно в усній формі безпосередньо або за допомогою засобів зв'язку виконавцеві роботи після запису змісту розпорядження в оперативний журнал. Оперативний журнал повинен бути у гірничого диспетчера і на кожній дільниці в цеху або відділі посадові особи яких мають право на віддачу розпоряджень. В оперативний журнал диспетчера записується розпорядження віддане під час зміни за відсутності персоналу в нарядній дільниці цеху відділу . Розпорядження віддані на початку зміни перед спуском персоналу в шахту записуються в оперативні журнали дільниць цехів відділів. 27. Після повного закінчення роботи виконавець робіт повинен перевірити стан заземлення електроустановки вивести бригаду з робочих місць зняти встановлені тимчасові огорожі переносні плакати і заземлення перевірити вибухозахист електроустаткування та запломбувати його. 28. Повне закінчення роботи закриття нарядів оформляється в наряді підписами виконавця робіт і допускаючого а за нарядами виданими з призначенням відповідального керівника робіт - і його підписом. Виконавець робіт повинен не пізніше наступного дня здати наряд особі що його видала. Особа що видала наряд повинна підписати його після перевірки правильності оформлення. 29. Після оформлення повного закінчення роботи виконавець роботи повинен подати напругу за погодженням з інженерно-технічними працівниками дільниці шахти перевірити за розсудом особи що видала наряд роботу засобів максимального струмового захисту непрямим методом захисту від витікання струму апаратури контролю повітря і метану та при позитивних результатах перевірок спробувати електроустаткування. IV. Додаткові вимоги для шахт небезпечних за газом 30. Виконавець робіт повинен здійснювати контроль концентрації метану переносними приладами в місці виконання робіт. У виробках де виявлено метан шахт II категорії за газом а також у всіх виробках шахт III категорії та вище концентрацію метану слід контролювати автоматичними переносними приладами. 31. Контроль концентрації метану включаючи контроль і виявлення шарових і місцевих скупчень повинен здійснюватися перед розкриттям оболонки електроустаткування перед накладанням заземлення перед подачею напруги а також під час виконання робіт. Періодичність контролю вмісту метану переносними приладами епізодичної дії погоджується з дільницею ВТБ. Контроль вмісту метану не обов'язковий у виробках з діючою відкаткою контактними електровозами. 32. У виробках де виявлено метан розкриття оболонок електроустаткування для виконання робіт в порядку поточної експлуатації повинне проводитися за дозволом і У присутності інженерно-технічного працівника дільниці. При виконанні таких робіт у провітрюваних ВМП тупикових виробках газових шахт ця особа повинна сповістити гірничому диспетчерові начальнику зміни перед розкриттям електроустаткування про необхідні роботи та вжиті заходи безпеки а після виконання робіт - про їх закінчення. Гірничий диспетчер начальник зміни зобов'язаний зробити відповідний запис в оперативному журналі. 33. Розпочинати роботи дозволяється якщо вміст метану в місці їх виконання не перевищує норм зазначених у Правилах безпеки. За наявності метану понад встановлені норми всі роботи в електроустановці повинні бути припинені оболонки електроустаткування закриті випробувальні схеми відключені від мережі про загазування та вжиті заходи має бути оповіщений інженерно-технічний працівник дільниці а за його відсутності - гірничий диспетчер начальник зміни . Поновлення робіт допускається тільки після зниження концентрації метану до допустимих норм і дозволу інженерно-технічного працівника дільниці або гірничого диспетчера начальника зміни . 34. Апарати що живлять приєднання які відходять у загазовану виробку повинні бути виключені їх приводи -заблоковані а також замкнені на замок якщо це допускає конструкція. На приводах повинен бути вивішений плакат «Не вмикати - виробка загазована». Додаток 1 Порядок присвоєння персоналу кваліфікаційних груп з електробезпеки в підземних електроустановках 1. Кваліфікаційні групи з електробезпеки повинні присвоюватися: особам що виконують монтаж наладку випробування ремонт ревізію демонтаж і обслуговування електроустаткування; персоналу що експлуатує та обслуговує електрифіковані технологічні машини механізми установки та ручний електроінструмент; персоналу систем аерогазового контролю особам диспетчерських служб і пунктів управління системами електропостачання шахти. Кваліфікаційні групи можуть також присвоюватися інженерно-технічним працівникам гірничих неелектротехнічних спеціальностей. 2. Присвоєння персоналу кваліфікаційних груп з електробезпеки з видачею посвідчень проводиться на основі перевірки знань ПТЕ і ПТБ у необхідному обсязі положень цієї Інструкції посадових інструкцій інструкцій з охорони праці а також схем електропостачання технічних характеристик і будови електроустаткування безпечних методів і прийомів роботи. Присвоєння кваліфікаційної групи і видача посвідчень інженерно-технічним працівникам проводиться за умови складання ними екзаменів з ПБ і перевірки їх знань ПТЕ. Кваліфікаційна група встановлюється відповідно до табл. 1 та 2 в залежності від стажу роботи в підземних електроустановках і від набутого досвіду навичок і знань правил техніки безпеки. Персонал з кваліфікаційною групою І проходить тільки інструктаж посвідчення йому не видається. 3. Перевірка знань персоналу на відповідність кваліфікаційній групі з електробезпеки проводиться екзаменаційними комісіями у складі не менше трьох осіб: а для головного механіка головного енергетика старших механіків шахти шахтобудівельного управління головного інженера заступника керівника з охорони праці головного механіка і головного енергетика РМЗ РРЗ ЦЕММ спеціалізованої монтажної налагоджувальної організації - під головуванням головного інженера вищестоящої організації; б для інших інженерно-технічних працівників з числа електротехнічного персоналу та гірничих інженерно-технічних працівників неелектротехнічних гірничих спеціальностей - під головуванням головного інженера підприємства; в для решти персоналу - під головуванням особи що пройшла перевірку відповідно до п. «а». 4. Представники державного нагляду беруть участь у роботі зазначених комісій у відповідності до вимог «ПТЕ електроустановок споживачів». 5. Посвідчення про перевірку знань повинне знаходитися у працівника і пред'являтися за вимогою осіб старшого електротехнічного персоналу або органів нагляду. Допускається зберігання посвідчення на поверхні шахти. Таблиц а 1 Стаж роботи в підземних електроустановках потрібний для присвоєння кваліфікаційних груп з електробезпеки Професія посада Мінімальний стаж роботи в обслуговуючих або їм подібних підземних електроустановках для груп І II III IV V 1 2 3 4. 5 6 1. Електротехнічний персонал що не пройшов перевірку знань ПБ ПТЕ ПТБ і цієї Інструкції; особи що працюють з електроінструментом такелажники Не нормується 2. Практиканти електротехнічних спеціальностей гірничих профтехучилищ інститутів і технікумів Те ж саме Не нормується 1 міс. у попередній групі 3. Помічники машиністів підземних машин механізмів і установок гірничих виймальних машин бурових верстатів підземних установок і т.п. Те ж саме 1 міс. 3 міс. у попередній групі 4. Машиністи підземних машин механізмів установок електровозів Те ж саме 1 міс. 3 міс. у попередній групі 3 міс. у попередній групі 5. Електрослюсарі гірничомон- тажники що не мають спеціальної освіти Те ж саме 6 міс. 1 рік у попередній групі 5 років у тому числі 1 рік у попередній групі - з електротехнічною спеціальною освітою Не нормується 1 міс. 3 міс. у попередній групі 6 міс. у попередній групі 3 роки в тому числі 1 рік у попередній групі 6. Інженерно-технічні працівники гірничих електротехнічних спеціальностей: із середньою і незакінченою вищою освітою Те ж саме Не нормується 1 міс. у попередній групі 3 міс. у попередній групі 2 роки в тому числі 1 рік у попередній групі З вищою освітою Те ж саме Те ж саме 1 міс. у попередній групі 3 міс. у попередній групі 1 рік у попередній групі 7. Інженерно-технічні працівники з гірничою неелектротех нічною освітою Те ж саме І 1 міс. 3 міс. у попередній групі Примітка: 1. Особам молодшим 18 років крім практикантів забороняється присвоювати групу вище І. 2. Для працюючих в електроустановках з напругою 1140 В і більше зараховується стаж роботи тільки в цих установках за посвідченням про перевірку знань . Таблиця 2 Вимоги до персоналу для присвоєний кваліфікаційних груп з електробезпеки для роботи в підземних електроустановках Особи даної групи повинні 1 П Ш IV V Мати елементарне уявлення про небезпеку ураження електричним струмом і про заходи безпеки під час робіт у підземних електроустановках і мати практичне знайомство з правилами надання першої допомоги Мати елементарні уявлення про підземні електроустановки; знати основні застережні заходи та методи безпечного ведення робіт в них Мати елементарні знання з гірничої електротехніки уміти вести нагляд за працюючим у підземних електроустановках Розуміти чим викликані вимоги того або іншого пункту ПТЕ ПТБ ПБ* даної Інструкції уміти навчити персонал інших груп правилам електробезпеки та наданню першої допомоги Знати гірничу електротехніку за обсягом не менше програми гірничого профтехучилища електромеханічного профілю; знати ком-панування підземних електроустановок і схеми електропостачання настільки щоб розуміти які дійсно елементи повинні бути відключені для виконання робіт знаходити в натурі ці елементи і перевіряти виконання необхідних заходів з безпеки; уміти організувати безпечне проведення робіт і нагляд за ними. Знати будову електроустаткування І обслуговування підземних електроустановок Чітко розуміти небезпеку ураження електричним струмом пожежі вибуху метано- повітряного середовища вугільного пилу. Знати та уміти застосовувати на практиці ПТЕ ПТБ ПБ* цю Інструкцію за обсягом відповідним до виконуваної роботи; знати посадові інструкції та інструкції з охорони праці. Уміти користуватися засобами що застосовуються в підземних електроустановках переносними приладами контролю вмісту метану засобами пожежогасіння. Уміти практично надати першу допомогу в тому числі застосовувати способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця. * В обсязі посадової інструкції за обійманою посадою Додаток 2 Лицьова сторона наряду Виробниче об'єднання комбінат трест шахта дільниця НАРЯД № НА БЕЗПЕЧНЕ ВИКОНАННЯ РОБІТ У ПІДЗЕМНІЙ ЕЛЕКТРОУСТАНОВЦІ найменування установки приєднання виробки Виконавці робіт прізвище кваліфікаційна група з членами бригади прізвища кваліфікаційна група доручається зміст робіт Умови виконання роботи Із зняттям напруги поблизу без зняття напруги спеціальна робота Виконати заходи: 1.Виключити І заблокувати повісити плакати установити огорожу найменування апаратів плакатів місця плакатів огорож 2. Переконатися у безпечній концентрації метану допустима фактична концентрація місця і періодичність контролю 3. Розкрити оболонки і перевірити відсутність напруги місця і засоби перевірки 4. Установити заземлення місця накладання Особливі умови та вказівки Роботу розпочати: дата час Роботу закінчити: дата час Наряд подовжив по Прізвище Підпис Коли дата час дата час Відповідальний керівник Допускаючий прізвища кваліфікаційні групи Наряд видав Наряд одержав підпис прізвище дата час підпис Зворотна сторона наряду робочі місця підготовлені Допускаючий Відпов. керівник виконавець робіт Із змістом умовами виконання робіт і заходами ознайомлені підписи членів бригади Оформлення щоденного допуску до роботи закінчення роботи переведення на інше робоче місце Бригада допущена на підготовлене робоче місце Робота закінчена переносні заземлення зняті оболонки закриті вибухозахист перевірений бригада виведена Найменування робочого МІСЦЯ Дата час Під писи Дата час Підп иси допускаючого виконавця робіт виконавця робіт допускаючого Зміни у складі бригади Введений до складу бригади прізвище кваліфікаційна група Виведений із складу бригади прізвище кваліфікаційна група Дата час Дозволив підпис прізвище Робота повністю закінчена заземлення перевірено бригада виведена встановлені тимчасові огорожі переносні плакати та заземлення зняті комплектність інструменту перевірена оболонки закриті вибухозахист перевірений електроустаткування опломбовано. Дата Час Виконавець робіт підпис Відповідальний керівник Допускаючий підпис підпис Наряд перевірив підпис особи що видала наряд Пояснення до заповнення наряду 1. Виправлення та перекреслювання не допускаються. 2. Незаповнені рядки та графи прокреслюються. 3. В рядках «Особливі умови та вказівки» у разі необхідності зазначають наступне: струмопровідні частини що залишаються під напругою контактний провід; етапи роботи окремі операції які повинні виконуватися під безперервним наглядом відповідального керівника; дозвіл на тимчасове зняття заземлення; прізвища осіб відповідальних за безпеку підйомно-транспортних робіт; кому повідомити про повне закінчення роботи; відомості про вимірювання опору ізоляції опробовування захисту та устаткування; прізвища осіб з якими потрібно погодити подавання напруги та опробування устаткування та інше за розсудом особи що видає наряд. 4. Дозвіл головного інженера і погодження керівництва дільниці ВТВ на виконання спеціальних робіт а також робіт у святкові та загальношахтні вихідні дні оформляються візами на бланках наряду. Додаток З Виробниче об'єднання комбінат трест Шахта Дільниця ОПЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ БЕЗПЕЧНОГО ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ У ПІДЗЕМНИХ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ Розпочатий Закінчений Дата час початку та кінця роботи Найменування електроустановки виробки Зміст роботи що виконується та необхідні технічні заходи із зняття напруги і запобіганню її подачі; вивішування плакатів установлення огорож; замірювання концентрації метану перевірці відсутності напруги накладання заземлення номер дата час видачі закриття наряду Прізвища кваліфікаційні групи допускаючого відповідального керівника виконавця робіт спостерігача членів бригади Прізвище підпис особи що віддала розпорядження видала наряд 1 2 3 4 5 Додаток 4 Перелік робіт що проводяться в електроустановках напругою до 1140 В у процесі поточної експлуатації 1. Приєднання від'єднання кабелів за винятком пере-закладання кабелю в увідному пристосуванні ручних електросвердел. 2. Заміна висувних панелей шасі блока управління захисту та живлення котушок автоматичних вимикачів та контакторів вимірювальних приладів трансформаторів напруги реле запобіжників сигнальних ламп контактів їх зачищення та регулювання підтяжка контактних сполучень і т.ін. у відділеннях комутаційних апаратів та апаратури автоматизації що обслуговуються. 3. Те саме - в розподільному пристрої низької напруги пересувних підстанцій.* 4. Встановлення уставок зведення та перевірка максимального струмового захисту непрямим методом. 5. Огляд підтяжка та зачищення контактів заміна заземлюючих провідників мережі заземлення. 6. Заміна прохідних затискачів ущільнювальних кілець та заглушок увідних пристроїв. 7. Розшукування витікання струму на землю без застосування мегаомметра. 8. Заміна ламп у мережах освітлення та сигналізації. 9. Заміна щіток змащення підшипників електродвигунів установлення огорож перевірка блокувальних пристроїв. 10. Заміна датчиків шляхових та кінцевих вимикачів кнопкових постів сирен. 11. Очищення доливання електролітом перевірка опору ізоляції зарядження тягових акумуляторних батарей.* 12. Ремонт електрообладнання контактних електровозів. 13. Підвішування кабелів у виробках.** 14. Очищення електроустаткування від пилу вологи та бруду. 15. Нанесення надписів на електроустаткування**. * Повинні виконувати не менше двох осіб. ** Може виконуватися без зняття напруги.