ДНАОП 1.1.30-5.38-96

ДНАОП 1.1.30-5.38-96 Інструкція з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18 січня 1996 р. № 7 Київ ДНАОП 1.1.30-5.38-96 ІНСТРУКЦІЯ З ОГЛЯДУ ТА РЕВІЗІЇ РУДНИКОВОГО ВИБУХОБЕЗПЕЧНОГО ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ До § 531 Правил безпеки у вугільних шахтах І. Щозмінний І щотижневий огляди Щозмінний огляд повинен проводитися на початку кожної зміни особами що працюють на машинах і механізмах а також черговими електрослюсарями на устаткуванні за ними закріпленому. Щотижневий огляд проводиться механіком дільниці або особою що його заміщає. Щозмінний і щотижневий огляди проводяться без розкриття електроустаткування якщо не встановлено порушень для усунення яких потрібне проведення ревізії або якщо розкриття не передбачене експлуатаційною документацією. Порядок огляду 1. Оглянути місце установлення електроустаткування. Електроустаткування не повинно знаходитися у місцях де можливе обвалення покрівлі та його пошкодження транспортом і повинно бути захищеним від попадання на нього води. Електроустаткування повинно бути в зібраному укомплектованому стані відповідно до інструкції з його експлуатації. 2. Очистити зовнішні поверхні машин і апаратів від вугільного пилу деревинних стружок обтирального та іншого горючого матеріалу. 3. Перевірити стан оболонки. Оболонка не повинна мати тріщин отворів пропалів несправного захисного скла та інших пошкоджень. При огляді електродвигунів перевірити стан вентиляторів зовнішнього обдування їх кожухів та вузлів кріплення. 4. Перевірити наявність кріпильних гайок і болтів та іх затягнення. Гайки та болти повинні бути затягнуті повністю щоб фланець кришки та корпусу вибухонепроник-ливої оболонки щільно прилягали по всьому периметру а в оболонці з кварцевим заповнювачем забезпечувалося надійне ущільнення прокладок. Забороняється експлуатація електроустаткування у разі відсутності або неповному затягуванні хоча б одного болта або іншого кріпильного елемента. 5. Перевірити справність увідного пристрою а також наявність елементів ущільнення та закріплення кабелю. Послаблені болти або гайки які служать для ущільнення гумового кільця і закріплення кабелю від висмикування необхідно підтягнути. Кабель не повинен провертатися і переміщуватися в осьовому напрямку. 6. Кабельні уводи що не використовуються при експлуатації повинні бути закриті сталевою або капроновою вибухонепроникливою заглушкою заводської конструкції мал. 1 7. Якщо є пристрої для полегшення відкриття кришки перевірити їх справність або наявність спеціальних ключів до них. 8. Перевірити наявність пломб на електроустаткуванні і написів що зазначають установку дільницю що включається величину уставки струму спрацювання реле максимального струму номінального струму плавкого запобіжника . 9. У вибухонепроникливих оболонках підданих розкриттю проконтролювати ширину щілини зазору в плоских з'єднаннях між зовнішніми частинами оболонки при нормальному затягуванні кріпильних болтів. Для контролю необхідно вибрати щуп товщиною на 0 05 мм більше величини ширини щілини зазору зазначеної Е інструкції з експлуатації електроустаткування на кресленні безпечності . Перевірку проводити не менше ніж в чотирьох точках розташованих рівномірно по периметру з'єднання. Щуп не повинен входити у фланцеву щілину що перевіряється мал. 2 . В оболонці з кварцевим заповнювачем перевірити візуально через оглядові вікна висоту захисного шару заповнювача. В непошкодженій оболонці мінімально допустима висота захисного шару заповнювача фіксується по верхніх кромках оглядових вікон. У разі недостатньої висоти шару повинно бути проведене його досипання сухим заповнювачем рівномірно «під кришку». Забороняється експлуатація електроустаткування з недостатнім рівнем захисного шару заповнювача. II. Щоквартальна ревізія Ревізія повинна проводитися бригадою електрослюсаріь із залученням працівників енергомеханічної служби дільниці під контролем головного енергетика шахти або призначеної ним особи. Ревізія проводиться з відкриттям кришок оболонок розбиранням уводів за потребою оглядом електричних Мал. 1. Схема кабельного вводу із заглушками: 1 - заглушка; 2 - ущільнювальне кільце; З - ущільнюючий фланець; 4 - закріплююча планка Мал. 2. Способи контролю ширини щілини зазору у фланцевих з'єднаннях: а - плоских; б - лабіринтних; в - ступінчастих частин електроустаткування та проведенням необхідного ремонту. Роботи з ревізії електроустаткування повинні проводитися з дотриманням технічних і організаційних заходів викладених в «Інструкції з безпечного виробництва робіт у підземних електроустановках» і в інструкції з експлуатації підданого ревізії електроустаткування. Щоквартальна ревізія окрім робіт зазначених нижче включає роботи перераховані в пп. 1- 9 цієї Інструкції. Порядок ревізії 10. Перед ревізією необхідно зняти напругу з електроустаткування що перевіряється за допомогою найближчого вимикача і на його рукоятці повісити плакат «Не вмикати - працюють люди!» 11. Перевірити наявність на електроустаткуванні знаків рівня та виду вибухозахисту а також справність охоронних кілець для головок кріпильних болтів і гайок. Для устаткування що знаходиться в експлуатації за відсутності знаків рівня і виду вибухозахисту або несправності окремих охоронних кілець експлуатація електроустаткування може бути допущена тимчасово за умови що в решті вибухобезпечність електроустаткування не порушена. Дозвіл на тимчасову експлуатацію такого електроустаткування може бути даний тільки головним енергетиком головним механіком шахти і повинен бути занесений до «Книги реєстрації стану електроустаткування і заземлення» із зазначенням строку заміни. 12. Відкрити кришки увідного відділення електроустаткування що оглядається і перевірити відсутність напруги на струмопровідних частинах. Після цього відкрити всі кришки і очистити внутрішні поверхні вибухонепроникливої оболонки та змонтовані в ній електричні частини від вологи і пилу. У разі ревізії оболонок електродвигунів повинні розкриватися тільки кришки увідних пристроїв а у двигунах з фазним ротором - також і кришки відділень контактних кілець. Увідні коробки апаратів І машин знімаються якщо в цьому є необхідність. У разі ревізії оболонок з кварцевим заповнювачем їх знімні кришки слід відкривати тільки для досипання заповнювача якщо його необхідність установлена через оглядові вікна. 13. Оглянути вибухозахисні поверхні очистити їх від іржі мастила та пилу. Мал. 3. Схема розташування елементів у ввідному пристрої до моменту стискання ущільнювального кільця: 1 - ущільнювальне кільце; 2 - кабель; З - закріплююча планка; 4 - ущільнюючий фланець; 5 - корпус оболонки; D3 - d ? 2 мм; DI - D2 ?1 мм - при зовнішньому діаметрі ущільнювального кільця до 20 мм; DI - D2 ? 2 мм - при зовнішньому діаметрі ущільнювального кільця до 20 - 60 мм; DI - D2 ? З мм - при зовнішньому діаметрі ущільнювального кільця 60 мм При плоских фланцевих з'єднаннях слід звертати увагу на стан країв фланців а при ступінчастих і лабіринт-них крім того і на стан кромок східців і лабіринтів див. мал. 2 . Забороняється експлуатація електроустаткування за наявності на вибухозахисних поверхнях умятин царапин та сколів. Для охорони вибухозахисних поверхонь від корозії та від проникання пилу та вологи всередину оболонки рекомендується змащувати ці поверхні тонким шаром протикорозійних мастил. З цією метою рекомендується застосовування наступних мастил: ЦИАТИМ-20 ЦИАТИМ-221 ЦИАТИМ-221С солідол УС-2 мастило 1-13. Наносити мастило на вибухозахист поверхні необхідно наступним чином: зняти старе мастило ганчіркою; для зняття слідів корозії зачистити вибухозахист поверхні шліфувальною шкіркою; протерти поверхню сухою ганчіркою; провести візуальний огляд підготовленої поверхні: на поверхні не повинно бути слідів корозії ворсянок та іншого забруднення; нанести щіткою мастило рівномірним шаром тільки на вибухозахисні поверхні; зняти за допомогою ганчірки лишки мастила з внутрішньої та зовнішньої поверхонь електроустаткування щоб залишилась покритою мастилом тільки вибухозахисна поверхня. 14. Якщо в конструкції вибух он епроникливоі оболонки передбачені еластичні ущільнюючі прокладки то необхідно перевірити їх наявність а також стан; пом'яті та розірвані прокладки повинні бути замінені новими. Подібні заходи відносяться також до ущільнюючих прокладок оболонок з кварцевим заповнювачем. 15. Розкрити всі ущільнюючі фланці та гайки увідних пристроїв у тому числі невикористані та перевірити якість ущільнень гнучких кабелів а також броньованих кабелів при сухому розробленні останніх. Перевірити чи відповідають розміри гумового кільця діаметру кабелю ще уводиться та діаметру розточки уводу. Для забезпеченая; надійного ущільнення кабелю необхідно застосовувати ущільнювальні кільця внутрішній та зовнішній діаметр яких відповідає даним наведеним на мал. 3. Забороняється проводити ущільнення кабелю ізоляційною стрічкою сирою гумою обрізками оболонки гнучких гумових кабелів і т.п. Перевірити стан гумового ущільнювального кільця: на ньому не повинно бути тріщин і воно повинно зберігати свої пружні якості після стискання кільце повинно повертатися до початкового стану . У залитих кабельною масою увідних коробках повинна бути перевірена якість заливання. "У разі виявлення тріщин у затверділій масі або інших дефектів заливання кабельний увід повинен бути переробленим. 16. Перевірити якість приєднання жил кабелів до прохідних затискачів електроустаткування та підтягнути гайки або болти на всіх затискачах. Не можна допускати приєднання жил без застосування корончастих латунних шайб або інших рівноцінних пристроїв які запобігають розчленуванню дротиків жил кабелю. У разі виявлення тріщин або сколів на ізоляційних втулках останні повинні бути замінені. 17. Перевірити стан монтажу внутрішньої проводки: підтягнути гайки або болти на затискачах оглянути стан ізоляції з'єднувальних провідників та ізолювати пошкоджені місця або замінити пошкоджений провідник. 18. Перевірити справність механічного блокування кришок оболонок із роз'єднувачами. 19. У випадку коли не вимагається демонтаж панелі наприклад при розміщенні роз'єднувача у відособленому відділенні необхідно виміряти відстань між рухомим і нерухомим контактами при положенні рукоятки роз'єднувача "відключено". При цьому допускається подальша експлуатація якщо ця відстань не менша від значень зазначених в інструкції з експлуатації електроустаткування. 20. Провести огляд максимального струмового захисту з метою виявлення механічних пошкоджень деталей реле механізмів вільного розчеплення патронів і затискачів запобіжників. При цьому перевіряється відповідність номінального струму плавких вставок а також уставок спрацювання реле максимального струму розрахунковим значенням. У блоках управління та захисту УМЗ і ПМЗ перевірити наявність пломб і дати їх перевірки. 21. Оглядові вікна в оболонках перевіряються без розбирання. При цьому контролюється цілісність скла наявність на ньому букви «В» для вибухонепроникливих оболонок наявність усіх кріпильних гвинтів і міцність їх затягування. Якщо скло вмонтоване в оправу за допомогою спеціального мастила надійність його закріплення перевіряється візуально. У разі несправності ущільнюючих прокладок проводиться розбирання оглядового вікна з метою усунення несправностей або заміни оправи зі склом. 22. Перевірити справність нарізних вибухонепроникли-вих з'єднань кришки пробки на різі і т.п. . При цьому нарізне з'єднання повинне бути загвинченим ущерть та мати не менше п'яти повних непошкоджених ниток різі для металевих частин і не менше семи для пластмасових. Перевірити також наявність І справність блокування кришок з нарізними з'єднувачами і пристроїв для попередження самовідгвинчування. 23. Якщо у вибухонепроникливій оболонці передбачений розвантажуючий пристрій то необхідно переконатися у надійності його кріплення та відсутності пошкоджень. Пошкоджений пристрій повинен бути замінений на справний. 24. Після збирання частин оболонки повинен бути проведений відповідно до п. 9 контроль ширини щілини зазору між плоскими частинами фланців плоских і лабі-ринтних з'єднань. 25. Якщо усунути на місці виявлені несправності неможливо електроустаткування повинно бути замінене на справне. 26. Результати ревізії електроустаткування заносяться до «Книги реєстрації стану електроустаткування та заземлення». 27.' Ревізія ручних електросвердл з їх розбиранням повинна проводитися в механічній майстерні не рідше.одного разу на місяць. Не рідше одного разу на три місяці проводиться пере-закладення кабелю з відрубуванням приєднаної до електросвердла частини кабелю довжиною 0 5 м незалежно від його стану. Після ревізії ручних електросвердл необхідно проводити пломбування допускається заливання компаундом кріпильних гайок ущільнюючого фланця та кришки вимикача.