НПАОП 22.1-1.02-96

НПАОП 22.1-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Київ ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18.07.96 № 123 ДНАОП 1.9.40-1.01-96 ПРАВИЛА охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості Київ 1РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним інститутом поліграфічної промисловості ім. Т.Шевченка РОЗРОБНИКИ Б.А.Гайванович УНДІПП Л.А.Гвозденко Інститут медицини праці В.О.Громцев Мінпресінформ О.Г.Жеглов ВО "Поліграфкнига В.Ц.Жидецький УАД Н.И.Куновська УНДІПП Г.Ю.Лут Видавництво “Вільна Україна” Л.О.Мельничук Держнаглядохоронпраці В.К.Моргунський АТ “Поліграфіст” . Л.Г.Палагнюк В-во “Преса України” О.О.Печенюк відповідальний виконавець УНДІПП Л.М.Тяллєва зав. відділом УНДІПП С.А.Чайка УНДІПП І.М.Чижевський УАД Л.Я.Шиманська керівник теми. УНДІПП 2 ВНЕСЕНО НА РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ Міністерством України у справах преси та інформації З ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ Передрукування заборонено Державний комітет України по нагляду за охороною праці ЗМІСТ 1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ З ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ 4 ВИМОГИ ДО ТЕРИТОРІЇ ПІДПРИЄМСТВА ВИРОБНИЧИХ ТА ДОПОМІЖНИХ БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ 4.1 Загальні положення 4.2 Територія підприємства 4.3 Виробничі будівлі і приміщення 4.4 Допоміжні будівлі і приміщення 4.4.1Загальні вимоги 4.4.2 Санітарно-побутові приміщення 5 ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧИХ ЦЕХІВ ДІЛЬНИЦЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА РОБОЧИХ МІСЦЬ 5.1 Загальні положення 5.2 Цехи дільниці виготовлення форм 5.4 Брошурувально-палітурні цехи дільниці 6 Допоміжне виробництво 6.3 Ремонтно-механічні цехи дільниці 6.4 Склади та цехові кладові 6.5 Дільниця зарядження акумуляторів 6.9 Дільниця пакування паперових відходів 7 ВИМОГИ ДО ІНЖЕНЕРНОГО ГОСПОДАРСТВА 7.1 Електробезпека 7.2 Освітлення 7.3 Водопостачання каналізація 7.4 Опалення вентиляція і кондиціювання 7.5 Газове господарство і котельні 8 вимоги до автотранспорту вантажно-розвантажувальних робіт підйомно-транспортного обладнання та внутрішньозаводського транспорту. 8.1 Автотранспорт підприємства 8.3 Вантажопідіймальні машини і механізми крани талі поліспасти тельфери 8.4 Ліфти 8.5 Машини підлогового безрейкового транспорту 8.6 Конвейєри Додаток 1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ОБРОБЛЕННЮ СТІН СТЕЛЬ І ВИБОРУ ПОКРИТТЯ ПІДЛОГ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ Додаток 2. НОРМИ САНПОБУТОВИХ ПРИМІЩЕНЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГРУП ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ Додаток 3. НЕБЕЗПЕЧНІ І ШКІДЛИВІ ВИРОБНИЧІ ФАКТОРИ В ЦЕХАХ ДІЛЬНИЦЯХ ПОЛІГРАФІЧНИ ПІДПРИЄМСТВ Додаток 4. НОРМИ ШТУЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ Додаток 5. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЩО ОСНАЩУЄТЬСЯ ВБУДОВАНИМ МІСЦЕВИМ ОСВІТЛЕННЯМ Додаток 6. НОРМОВАНІ ЗНАЧЕННЯ КПО* ПРИ БІЧНОМУ ОСВІТЛЕННІ Додаток 7. ГРАНИЧНО ДОПУСТИМІ КОНЦЕНТРАЦІЇ ГДК ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН В ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ Додаток 8. ПАРАМЕТРИ ПОВІТРЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ РЕКОМЕНДОВАНІ КРАТНОСТІ ТА СПОСОБИ ПОВІТРООБМІНУ Додаток 9. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЩО ОСНАЩУЄТЬСЯ МІСЦЕВИМИ ВІДСМОКТУВАЧАМИ Додаток 10. ОРІЄНТОВАНІ ТЕРМІНИ ЧИЩЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ Додаток 11. НОРМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИПЛИВНОГО ПОВІТРЯ Додаток 12. НОРМИ ШУМУ У ВИРОБНИЧИХ І ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕННЯХ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ Додаток 13. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА СТАНОМ СЕРЕДОВИЩА ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТА СТУПЕНЕМ НЕБЕЗПЕКИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ Додаток 14. МІНІМАЛЬНІ ВІДДАЛІ ПРИ РОЗМІЩЕННІ ОБЛАДНАННЯ Додаток 15. МІНІМАЛЬНА ШИРИНА ПРОЇЗДІВ У ВИРОБНИЧИХ ЦЕХАХ Додаток 16. РОЗМІРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОЧОГО МІСЦЯ СИДЯЧИ Додаток 17. РОЗМІРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОЧОГО МІСЦЯ СТОЯЧИ Додаток 18. ВІДСТАНЬ ВІД ОГОРОЖІ ДО НЕБЕЗПЕЧНОГО ЕЛЕМЕНТА ОБЛАДНАННЯ Додаток 19. ВИСОТА ОГОРОЖІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РОЗТАШУВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНОГО ЕЛЕМЕНТА Додаток 20. КОЛЬОРОВЕ ПОЗНАЧЕННЯ КОМУНІКАЦІЙ Додаток 21. НОРМИ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИХ НАВАНТАЖЕНЬ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ Додаток 22. ПРИ ПІДІЙМАННІ І ПЕРЕМІЩЕННІ ВАЖКИХ РЕЧЕЙ ВРУЧНУ Додаток 23. ГРАНИЧНІ НОРМИ ПІДІЙМАННЯ І ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАЖКИХ РЕЧЕЙ ЖІНКАМИ ДНАОП 1.9.40-1.01-96 ПРАВИЛА охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості Дата введення 01.01.97 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ Дані Правила розповсюджуються на поліграфічні підприємства та організації надалі-підприємства що діють реконструюються заново будуються чи проектуються а також на окремі цехи що виробляють поліграфічну продукцію або використовують поліграфічне обладнання незалежно від форм власності й відомчої належності. Правила встановлюють вимоги охорони праці до території будівель та приміщень технологічного обладнання та робочих місць. Дані Правила обов'язкові для виконання посадовими особами фахівцями та всіма працівниками підприємств. За правильність конструкції вибір матеріалів якість виготовлення монтажу налагодження ремонту і технічного діагностування а також відповідність виробничих і допоміжних будівель приміщень та обладнання цим Правилам відповідає організація або підприємство незалежно від форм власності та відомчої належності яка виконує відповідні роботи. Відповідальність за виконання вимог цих Правил покладається на керівників підприємств та інших посадових осіб згідно з діючим законодавством. Особи винні в порушенні цих Правил несуть дисциплінарну адміністративну матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з діючим законодавством. Розслідування та облік аварій нещасних випадків та професійних захворювань що мали місце на підприємствах повинні проводитись у порядку встановленому ДНАОП 0.00-4.03-93. З введенням в дію Правил охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості вважати такими що не застосовуються на території України НАОП 8.7.10-1.01-86 “Правила з техніки безпеки та виробничої санітарії для поліграфічних підприємств системи Держкомвидаву СРСР” затверджені Держкомвидавом СРСР 1986 р. 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ В даних Правилах використані такі нормативні документи: ГОСТ 12.0.003-74 "ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация"; ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" ; ГОСТ 12.1.018-93 "ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования": ГОСТ 12.1.019-79 "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты"; ГОСТ 12.1.030-81"ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление"; ГОСТ 12.2.003-91"ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.2.009-80 "ССБТ. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.2.016-81"ССБТ. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.2.022-80 "ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.2.026.0-93 "ССБТ. Оборудование деревообрабатывающие. Общие требования безопасности к конструкции"; ГОСТ 12.2.032-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования"; ГОСТ 12.2.033-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования"; ГОСТ 12.2.049-80 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования"; ГОСТ 12.2.053-91"Краны-штабелеры. Требования безопасности"; ГОСТ 12.2.058-81"ССБТ. Краны грузоподьемные. Требования к цветовому обозначению частей крана опасных при эксплуатации"; ГОСТ 12.2.061-81"ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам"; ГОСТ 12.2.062-81"ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные"; ГОСТ 12.3.002-75 "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.3.003-86 "ССБТ. Работы злектросварочные. Требования безопасности"; ГОСТ 12.3.006-75 "ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.3.009-76 "ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.3.020-80 "ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности"; ДНАОП 0.00-1.07-94 "Правила будови і безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском". Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 08.10.94 № 104; ДНАОП 0.00-1.08-94 "Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів". Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР від 26.05.94 № 51; ДНАОП 0.00-1.13-71"Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок повітропроводів і газопроводів". Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.71; ДНАОП 0.00-1.20-90 "Правила безпеки у газовому господарстві". Затверджені постановою Держпроматомнаглядом СРСР від 26.12.90 № 3; ДНАОП 0.00-1.21-84 "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів". Затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84; ДНАОП 0.00-1.22-72 "Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж і правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж". Затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 15.06.72; ДНАОП 0.00-4.13-94 "Положення про порядок побудови викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці". Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.03.94 № 16; ДНАОП 0.00-5.09-86 "Типова інструкція для оператора ліфтера по обслуговуванню ліфтів". Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 29.08.86; ДНАОП 0.03-1.43-88 "Санітарні правила при роботі з ртуттю її сполуками та приладами з ртутним заповненням № 4607-88". Затведжені Мінохорониздоров'я СРСР 1988; ДНАОП 0.03-3.18-88 "Тимчасові санітарні норми та правила для робітників обчислювальних центрів № 4559-88". Затверджені Мінохорониздоров''я СРСР 1988; ДНАОП 0.03-3.01-71"Санітарні норми проектування промислових підприємств СН 245-71". Затверджені Мінохорониздоров'я СРСР. 1971р; ДНАОП 0.03-3.28-93 "Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками". Затверджені Мінохорониздоров'я України наказом від 10.12.93 № 241; НАОП 1.3.10-1.06-77 "Загальні правила безпечної роботи в хімічних лабораторіях". Затверджені Мінхімпромом СРСР 27.07.77; НАОП 5.1.11-1.10-82 "Правила охорони праці на автомобільному транспорті 111-14720". Затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 30.03.82: НАОП 5.1.12-1.01-80 "Правила техніки безпеки на автомобільному транспорті". Затверджені Мінавтотранс РРФСР 23.10.80; НАОП 5.1.12-1.02-78 "Правила техніки безпеки для авторемонтних підприємств". Затверджені Мінавтотранс РРФСР 11.12.78; НАОП 5.1.12-1.04-77 "Правила техніки безпеки при експлуатації автомобілів на стиснутому природному газі". Затверджені Мінтрансом УРСР 27.05.77: НАОП 5.1.12-1.05-90 "Правила техніки безпеки при експлуатації автомобілів на зрідженому нафтовому газі". Затверджені Мінтрансом РСР 03.10.90; НАОП 8.7.10-1.01-86 "Правила з техніки безпеки та виробничої санітарії для поліграфічних підприємств системи Держкомвидаву СРСР". затверджені Держкомвидавом СРСР 13.10.86; НАОП 8.7.10-2.04-84 "ОСТ 29.12.0.006-84 Вантажно-розвантажувальні складські та транспортні роботи. Вимоги безпеки". Затверджені Деркомвидавом СРСР 1984; НАОП 8.7.10-3.01-87 "Мікроклімат. Санітарно-гігієнічні вимоги. відомчі норми". Затверджені Держкомвидавом СРСР 1987; НАОП 8.7.10-3.02-89 "Відомчі норми штучного освітлення для підприємств та організацій системи Держкомвидаву СРСР". Затверджені Держкомвидавом СРСР 1989; НАОП 9.0.00-1.01-79 "Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць". Затверджені Мінжитлокомунгоспом УРСР 29.12.79; Правила пожежної безпеки в Україні. Затверджені в.о. держінспектора України з пожежного нагляду 14.06.95. Зареєстровані Міністерством юстиції України 14.07.95. Реєстраційний номер 219/755; Правила безопасности при эксплуатации водоканализационных водопроводных сооружений и сетей; Правила дорожнього руху України. Затверджені постановою кабінету Міністрів України від 31.12.93 № 1094; Правила улаштування електроустановок. Міненерго СРСР 6-е вид. перероб. дол.- М; Енергоатомвидав 1986; Правила будови і безпечної експлуатації водогрійних і парових котлыв з тиском до 0.07 МПа. Затверджені Держгідротехнаглядом »РФСР 13.11.60; Правила технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту; Положения о проведении планово-предупредительных ремонтов производственных зданий и сооружений. Затверджені Держбудом СРСР 29.12.73; Типовое положение о газовой службе и ответственных лицах за газовое хозяйство предприятий. Затверджене Держгідротехнаглядом СРСР 39.12.75; Положение о планово-предупредительном ремонте оборудования полиграфической промышленности. Затверджене Держкомвидавом СРСР 06.06.79; Иструкция по безопасной эксплуатации систем кондиционирования зоздуха и вентиляции на полиграфических предприятиях". Затверджена Держкомвидавом СРСР 15.10.82. 3. ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ ВТП   відеотермінальні пристрої ПАР   поверхнево-активні речовини ЛЗР   легкозаймисті рідини ГР   горючі рідини ФДФ   фотополімерні друкарські форми УФ   ультрафіолетове випромінювання ГДК   гранично-допустимі концентрації ЗІЗ   засоби індивідуального захисту ПУ   полі уретан СДОР   сильнодіючі отруйні речовини ВЧ   висока частота СВЧ   струм високої частоти ПУЕ   Правила улаштування електроустановок РМЦ   ремонтно-механічний цех ПХВ   поліхлорвініл ОУ   освітлювальна установка 4. ВИМОГИ ДО ТЕРИТОРІЇ ПІДПРИЄМСТВА ВИРОБНИЧИХ ТА ДОПОМІЖНИХ БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ 4.1. Загальні положення Планування забудова благоустрій території утримання виробничих та допоміжних будівель і приміщень мають відповідати вимогам діючих будівельних і санітарних норм та правил СНиП II-89-90 СНиП 2.09.02-85 СНиП 2.09.04-87 ДНАОП 0.03-3.01-71 ДНАОП 0.03-3.18-88 . Освітлення території підприємств виробничих та допоміжних будівель і приміщень належить влаштовувати згідно з вимогами СНиП II-4-79. Приміщення з постійним перебуванням людей повинні мати природне освітлення. Для захисту від надмірної інсоляції через вікна слід використовувати жалюзі штори або влаштовувати ззовні будівель біля віконних отворів спеціальні сонцезахисні пристрої. Виробничі та допоміжні будівлі і приміщення за пожежною безпекою мають відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні. На території і в приміщеннях поліграфічних підприємств застосовуються знаки безпеки відповідно до ГОСТ 12.4.026-76. Небезпечні під час експлуатації елементи будівельних конструкцій виробничого обладнання внутрішньозаводського транспорту бокові поверхні електрокар навантажувачів візків елементів вантажопідіймальних кранів фарбуються в жовтий сигнальний колір. 4.2. Територія підприємства 4.2.1. Території поліграфічних підприємств необхідно утримувати в чистоті. До основних і допоміжних будівель і споруд до майданчиків для стоянки автомобілів до протипожежних засобів до місць навантаження і розвантаження автомобілів та залізничного транспорту передбачаються під'їзди і проходи. 4.2.2. Санітарно-захисна зона відстань від виробничих будівель до житлової забудови має бути не менше 50 м. 4.2.3. Взаємне розташування будівель і споруд на території має виключати можливість розповсюдження шкідливих речовин в адміністративні та побутові приміщення. 4.2.4. Між будівлями і спорудами які освітлюються через вікна передбачаються санітарні розриви не менше висоти до верху карнизу розташованих навпроти будівель і споруд. Взаємне розташування будівель і споруд має відповідати вимогам пожежної безпеки. 4.2.5. Розміри воріт проїздів і вид шляхового покриття встановлюються залежно від специфіки підприємства типу і виду транспорту. Розмір воріт і мінімальних проїздів при застосуванні автомобільного транспорту має бути більше ширини використовуваних машин на 1 5 м але не менше 4 5 м залізничних воріт   не менше 4 9 м. Якщо на території нема "петльового" об'їзду в тупиках влаштовуються майданчики для розвороту машин розміром не менше 12х12 м. Для руху транспортних засобів по території підприємства мають бути розроблені і встановлені на видних місцях схеми руху встановлені дорожні знаки згідно з ГОСТ 10807-78 і нанесена розмітка на транспортних шляхах згідно з ГОСТ 13508-74. Вантажно-розвантажувальні майданчики належить забезпечити знаками безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026-78 межі майданчиків окреслити лініями. Швидкість руху автомобільного транспорту має бути не більше 5 км/год. Місця проведення ремонтних робіт на транспортних шляхах включаючи траншеї і ями загороджуються і позначаються дорожніми знаками а в темний час доби   світловою сигналізацією. Пішохідні доріжки транспортні шляхи проїзди та вантажно-розвантажувальні майданчики заасфальтовуються або замощуються і утримуються в справності вільними для руху; у вечірній і нічний час освітлюються взимку очищуються від снігу льоду і посилаються піском або шлаком. 4.2.6. Водостоки канави з твердим покриттям для відведення атмосферних вод регулярно прочищаються і ремонтуються. 4.2.7. На території підприємства виділяються місця для короткочасного зберігання відходів виробництва при умові що вони не захаращують проїзди проходи місця відпочинку та не порушують екстер'єр підприємства. Для збирання відходів виробництва паперові обрізки картон шпагат тощо та сміття у відведених місцях встановлюються виготовлені з негорючих матеріалів контейнери які щільно закриваються. відходи і сміття регулярно вивозяться за межі підприємства. 4.2.8. Під час виконання земляних або Інших ремонтних робіт ями траншеї і відкриті люки загороджуються і позначаються відповідними попереджувальними знаками. 4.2.9. Територію підприємства належить озеленяти. На території підприємства яке виділяє шкідливі речовини в атмосферу не допускається розміщувати деревинно-чагарникові насадження у вигляді щільних груп та смуг що сприяють накопиченню шкідливостей. 4.2.10. На території підприємства рекомендується передбачати впорядковані спортивні майданчики для відпочинку і гімнастичних вправ. Майданчики належить розміщувати з навітряної сторони по відношенню до будинків з виробництвом яке виділяє шкідливі викиди в атмосферу. 4.3. Виробничі будівлі і приміщення 4.3.1. Виробничі будівлі і приміщення споруджуються згідно з вимогами будівельних і санітарних норм СНиП 2.09.02-85 ДНАОП 0.03-3.01-71 ДНАОП 0.03-3.18-88 . Об'єм виробничого приміщення на одного працівника складає не менше 15 м3 площа   не менше 4 5 м3. Об'єм виробничих приміщень для програмістів операторів відеотермінальних пристроїв ВТП на одного працівника складає 19 5 м3 площа приміщень   6 м3 з урахуванням максимального числа працівників в одну зміну. 4.3.2. Технічна безпека будівель і споруд забезпечується під час проектування будівництва та експлуатації шляхом дотримання будівельних норм і правил. Підприємству слід мати розрахунки допустимих навантажень на міжповерхові перекриття і не допускати їх перевантаження обладнанням сировиною напівфабрикатами і готовою продукцією. Дотримання цих вимог перевіряється під час експертизи проектів на будівництво нових або реконструкцію експлуатованих будівель і споруд і контролюється в процесі попереднього нагляду. який здійснюється проектною організацією і організацією-замовником а також під час приймання об'єктів в експлуатацію відповідно до СНиП 3.01.04-87. 4.3.3. Інтер'єр приміщень виробничих будівель має відповідати СН 181-70 гама кольорів витримуватись в спокійних тонах з незначним їх контрастом залежно від орієнтації вікон відповідно сторін світу. 4.3.4. Приміщення та дільниці виробництва зі значним виділенням шкідливих газів пару пилу або з надлишками тепла слід розміщати біля зовнішніх стін переважно одноповерхових будівель і споруд. При необхідності розташування таких виробництв в багатоповерхових будівлях їх слід розміщати на верхніх поверхах якщо це допускають умови технологічного процесу. При об'єднанні в одній будівлі або споруді виробництв та виробничих дільниць з різними санітарно-гігієнічними умовами слід передбачати заходи по упередженню дії шкідливих факторів на працюючих та на осіб які не працюють з цими шкідливостями: розміщення дільниць в окремих ізольованих приміщеннях здування повітряні завіси тощо. Перелік дільниць які розміщуються в ізольованих приміщеннях вирішується на кожному підприємстві в залежності від технології та організації виробництва. 4.3.5. Стіни стелі та поверхні конструкцій приміщень де є виробництва що виділяють шкідливі або агресивні речовини свинець кислоти луги тощо підлягають покриттю яке запобігає поглинанню цих речовин і забезпечує легке доступне прибирання або миття приміщень. 4.3.6. Зовнішні входи у виробничі приміщення обладнуються тамбурами і повітряними завісами. Вікна люки і прорізи призначені для транспортування сировини напівфабрикатів і готової продукції обладнуються пристроями що виключають виникнення протягів. 4.3.7. Сходові марші площадки і сходи які ведуть до виходу підмостки при перепаді висоти більше 0 75 м обладнуються міцною огорожею висотою не менше 1 0 м а при перепаді висоти більше 5 м   огорожею висотою 1 2 м. Люки в підлозі огороджуються на висоту не менше 1 0 м. 4.3.8. Всі дверні прорізи виконуються без порогів. 4.3.9. Підлоги мають бути без дірок вибоїн відкритих отворів виступаючих шин заземлення трубопроводів гвіздків тощо. Дерев'яні підлоги мають бути гладкі без щілин щілини зашпакльовуються спеціальною мастикою пофарбовані в кілька шарів олійною фарбою. Для влаштування підлог використовуються матеріали що відповідають гігієнічним і експлуатаційним вимогам даного виробництва. Покриття підлог оброблення стін стель обладнання стін стель вибирається залежно від характеру виробництва за СНиП 2.03.13-88  дод. 1 . 4.3.10. Цехові комунікації повітроводи трубопроводи розташовуються за фальшстіною або за підвісною стелею робочих приміщень кабелі   в підлозі в газових трубах. 4.3.11. Не дозволяється заставляти обладнанням сировиною напівфабрикатами готовою продукцією тарою і т. і. робочі місця проходи шляхи евакуації входи і виходи вікна і двері коридори сходові клітки і марші. Має бути забезпечений вільний доступ до засо3бів пожежогасіння електрощитів та електророзподільних шаф. 4.3.12. Виробничі приміщення коридори сходові клітки необхідно утримувати в чистоті і порядку сміття і відходи збирати в урни і виносити з приміщення після закінчення зміни. Прибирання приміщень проводиться відповідно до графіку але не рідше одного разу на добу. У виробничих приміщеннях де є значні виділення пилу цехи складальні стереотипні друкарські брошурувально-палітурні підготування паперу необхідно щодобово проводити вологе прибирання або прибирання за допомогою пилососних установок. Генеральне прибирання приміщень з очищенням від пилу стін стель вікон опалювальних приладів колон і т. і. проводиться не рідше одного разу на місяць а білення і фарбування панелей стін. колон і стелі   не рідше одного разу на рік. 4.3.13. Всі будівлі і споруди в процесі їх експлуатації перебувають під постійним технічним наглядом підлягають періодичним загальним оглядам двічі на рік цільовим перевіркам стану окремих конструктивних елементів та ремонту відповідно до "Положения о проведении планово-предупредительны ремонтов производственных зданий и сооружений". Цільові перевірки технічного стану окремих конструктивних елементів будівель і споруд проводяться в міру необхідності спеціально призначеними комісіями за участю спеціалістів-експертів. Результати всіх видів оглядів оформлюються актами в яких відмічаються виявлені недоліки і вказуються заходи для їх усунення. Для проведення технічних оглядів і ремонту будівель і споруд на підприємствах розробляється річний план-графік технічних оглядів; поточних і капітальних ремонтів будівель і споруд. У випадках виявлення непередбачених пошкоджень будівель і споруд що створюють небезпеку для працівників і можливість псування обладнання терміново проводиться їх усунення з зупиненням робіт і виведенням людей. 4.3.14. Для ремонту будівель і приміщень чищення і ремонту дахів ліхтарів освітлювальної арматури і засклення вікон не обхідно передбачити спеціальні механізми обладнання і пристрої що забезпечують зручне і безпечне виконання вказаних робіт на висоті стрем'янки пересувні вишки тощо . Ці пристрої необхідно оглядати перед використанням і проводити спеціальні щорічні випробування їх з реєстрацією в журналі. 4.3.15. Дахи будинків в зимовий час належить регулярно очищувати від снігу а карнизи   від утвореного зледеніння. Два рази на рік весною та восени потрібно відчищати водоізолюючі покриття покрівлі жолоби водостічні труби від листя гілок сміття і пилу. 4.3.16. У виробничих приміщеннях потрібно мати аптечки першої допомоги які розташовуються на видному легкодоступному місці. Аптечка першої допомоги укомплектовується перев'язочним матеріалом індивідуальними перев'язочними антисептичними пакетами джгутом шинами настойкою йоду нашатирним спиртом питною содою 3%-ним розчином перекису водню та іншими медикаментами які не мають надпису "Приймати за призначенням лікаря". 4.4. Допоміжні будівлі і приміщення 4.4.1. Загальні вимоги 4.4.1. Склад допоміжних будівель і приміщень поліграфічних підприємств та їх оснащення встановлюються відповідно до СНиП 2.09.04-87. Додатково до допоміжних приміщень вказаних в таблиці допускається передбачати інші побутові приміщення з відповідним обладнанням. Побутові та адміністративні приміщення належить розміщувати в окремих будівлях. Допускається   у вставках чи вбудовах до виробничих будівель І II ІІІ а та ІV а ступенів вогнестійкості категорій В Г Д; в прибудовах до виробничих будівель. У вбудовах до виробничих будівель можна розміщувати умивальні напівдуші туалети пристрої питного во6допостачання приміщення для обігрівання для відпочинку особистої гігієни жінок ванн для ніг кімнати майстрів та іншого персоналу які за умовами виробництва мають бути поблизу робочих місць а в приміщеннях категорій В ГІД- також кімнати для куріння. Висоту приміщень допоміжних будівель від підлоги до стелі належить приймати не менше 2 5 м. Висоту від підлоги до низу виступаючих конструкцій перекрить обладнання та комунікацій а також висоту від підлоги до стелі в коридорах   не менше 2 2 м. Таблиця Допоміжні будівлі і приміщення поліграфічних підприємств БудІвлі Приміщення Склад приміщень Побутові Санітарно-побутові Охорони здоров’я Громадського харчування Культурного обслуговування Гардеробні душові умивальні туалетні кімнати для куріння місця для пристроїв питного водопостачання приміщення для обігрівання приміщення для прання чищення знепилення та ремонту спецодягу Пункти охорони здоров'я приміщення особистої гігієни жінки парильні сауни інгаляторії фотарії приміщення для відпочинку в робочий час та психологІчного розвантаження спортивно-оздоровчі комплекси Їдальні доготовочні їдальні роздавальні кімната приймання їжі приміщення видавання продуктів профілактичного харчування Приміщення для зборів заклади культури спортивні споруди Адміністративні Управління конструкторських бюро громадських організацій охорони праці Санітарно-побутові та адміністративні приміщення необхідно забезпечити евакуаційними виходами при цьому ширина проходу в приміщенні приймається не менше 1м коридору або переходу в іншу будівлю   не менше 1 4 м. Розташовані в окремих будівлях допоміжні приміщення належить забезпечити опалюваними переходами до опалюваних виробничих приміщень. Відстань від робочих місць у виробничих будівлях до туалетів місць для куріння приміщень для відпочинку обігрівання напівдушів пристроїв питного водопостачання   не більше 75 м а від робочих місць на території підприємства   не більше 150 м. Побутові приміщення необхідно розташовувати так щоб користувачі не проходили через виробничі приміщення з шкідливими та небезпечними факторами якщо вони в цих приміщеннях не працюють. Приміщення громадського харчування охорони здоров'я відпочинку культурного обслуговування громадських організацій кабінети охорони праці спортзали необхідно розташовувати в місцях де вплив шкідливих виробничих факторів найменший. Не допускається розміщувати душові умивальні та туалети над робочими кімнатами управлінь технічних служб охорони здоров'я громадського харчування громадських організацій. В допоміжних будівлях необхідно передбачати приміщення для зберігання чищення та сушіння прибирального інвентарю. Ці приміщення належить розмістити суміжно з туалетами обладнати гарячим та холодним водопостачанням. Площа приміщень приймається із розрахунку 0 8 м2 та 100 м2 площі поверху але не менше 4 м2. Якщо площа поверху менша за 400 м2 допускається передбачати одне приміщення на два поверхи. 4.4.2. Санітарно-побутові приміщення 4.4.2.1. Загальні вимоги Розрахунок потреби санітарно-побутових приміщень та спеціальних побутових пристроїв для працівників які зайняті безпосередньо на виробництві проводиться відповідно до санітарної характеристики виробничих процесів і кількості працівників в найбільш численній зміні дод. 2 . При сполученні виробничих процесів різних груп тип гардеробних кількість душових сіток і кранів умивальних передбачається за групою з найбільш високими вимогами а спеціальні приміщення і пристрої за сумарними вимогами. Норму площі приміщень на 1чоловіка чи одиницю обладнання розрахункову кількість працівників на одиницю обладнання в санітарно-побутових приміщеннях геометричні параметри мінімальні віддалі між осями і ширину проходів між рядами обладнання належить приймати згідно з СНиП 2.09.04-87. Стіни та перегородки приміщень гардеробних спецодягу душових. переддушових умивальних туалетів кімнат для куріння приміщень для сушіння та знепилювання робочого одягу кладових спецодягу необхідно виконувати висотою 2 м світлих теплих тонів із використанням матеріалів що допускають їх легке чищення та миття гарячою водою з застосуванням миючих засобів. Стіни та перегородки вище відмітки 2 м а також стелі покриваються вологостійкими матеріалами. Підлоги побутових приміщень виконуються вологостійкими поверхня підлог в гардеробних душових переддушових та умивальнях має бути неслизькою. Побутові приміщення   душові умивальні туалети а також умивальники при столових і буфетах належить забезпечувати милом і електрорушниками. 4.4.2.2. Гардеробні Гардеробні вуличного а також вуличного і домашнього одягу в усіх випадках можуть бути спільними для всіх груп виробничих процесів. Гардеробні домашнього одягу і спецодягу для груп виробничих процесів 1в 2в 2г і 3 б мають бути окремими для кожної з цих груп. При списковому складі працюючих на підприємстві до 50 чоловік допускається передбачати загальні гардеробні для всіх груп виробничих процесів. Гардеробні належить влаштовувати виходячи із умов самообслуговування. Виключення складають гардеробні вуличного одягу і роздавальні спеціального одягу. Гардеробні душові та умивальні належить об'єднувати в гардеробні блоки. При гардеробних блоках необхідно передбачати кладові спецодягу туалети приміщення місця для чергового персоналу місця для зберігання прибирального інвентаря місця для чищення взуття прасування одягу куріння сушіння волосся площею не менше 4 м2 кожна. В гардеробних застосовуються шафи висотою 1 65 м. Розміри шаф в плані приймаються: для звичайного складу спецодягу халати фартухи костюми напівкомбінезони    0 25 х 0 5 м; для розширеного складу звичайний склад плюс засоби індивідуального захисту ЗІЗ    0 33 х 0 5 м; для громіздкого спецодягу розширений склад плюс утеплений одяг валянки взуття а також для одночасного зберігання двох різних видів вуличного і домашнього одягу або вуличного і робочого за виключенням дрібного і легкого робочого одягу -0 4 х 0 5 м. Кількість відділень в шафах приймається рівною списковій кількості працівників 1шафа на 1працюючого . Кількість крючків вішалок для окремого зберігання вуличного одягу визначається кількістю працівників у двох найбільш численних суміжних змінах. Довжина вішалки приймається 5 крючків на 1пог. метр. В шафах глибиною 0 5 м необхідно передбачати місця для зберігання головних уборів взуття і приладдя для умивання. У верхній та нижній частинах закритих шаф передбачаються отвори решітки сітки жалюзі тощо для провітрювання. 4.4.2.3. Душові Душові належить розміщувати суміжно з гардеробними. У випадках спільного зберігання в гардеробній всіх видів одягу обладнуються переддушові для переодягання; при кількості душових сіток до 4-х переддушова не передбачається. Не допускається розміщувати душові та переддушові біля зовнішніх стін будівель. Число душових умивальників та спеціальних побутових пристроїв передбачених додатком 2 приймається за кількістю працівників в найбільш численній зміні або частині зміни що одночасно закінчує роботу. Розрахункова тривалість роботи душових становить 45 хв. для кожної зміни. Душові обладнуються відкритими кабінами розмірами 0 9 х 0 9 м загородженими з трьох сторін а при виробництвах груп 1в 3б   загородженими з двох сторін із наскрізним проходом. Допускається до 20% душових кабін передбачити закритими розмірами 1.8 х 0 9 м . Перегородки виконуються з вологостійких матеріалів висотою 1 8 м і відстанню від підлоги 0 2 м. Душові кабіни обладнуються індивідуальними змішувачами холодної та гарячої води поличками для мила та підніжками для миття ніг. 4.4.2.4. Умивальні Умивальні розміщуються в окремих приміщеннях суміжно з гардеробними спеціального одягу загальними гардеробними або в приміщеннях гардеробних. До 40% розрахункової кількості умивальників допускається розміщувати у виробничих приміщеннях поблизу робочих місць. Умивальники у виробничих та адміністративних приміщеннях управлінь конструкторських бюро громадських організацій культурного обслуговування їдалень допускається розміщувати в тамбурах при туалетах. Умивальники встановлюються одиночні або групові. Для виробництв груп 1і 1б та для столових передбачаються групові умивальники. Кожен умивальник обладнується змішувачем холодної та гарячої води. В умивальнях належить передбачити крючки для рушників і одягу посудини для рідкого або полички для кускового мила. В складальних і стереотипних цехах гартоплавильних дільницях в умивальниках має знаходитись нейтралізуючий 1% розчин оцтової кислоти. 4.4.2.5. Туалети Туалети в багатоповерхових виробничих побутових і адміністративних будівлях передбачаються на кожному поверсі. При кількості працівників на двох суміжних поверхах до ЗО чол. туалет може бути тільки на одному з них   з найбільшою кількістю працівників; при 10 працівниках на трьох поверхах допускається передбачити 1туалет. Допускається передбачити загальний туалет для чоловіків і жінок при кількості працівників в зміні не більше 15 чол. Вхід в туалет належить передбачати через тамбур із дверима які самі зачиняються. В тамбурах туалетів розміщуються умивальники із розрахунку один умивальник на чотири кабіни при меншій кількості кабін   один умивальник на кожний туалет. Туалети належить обладнувати підлоговими чашами розміщеними в окремих закритих кабінах розмірами 1 2 х 0 9 м висотою 1 8 м з дверима що відкриваються назовні; в кабінах слід передбачати крючки для одягу. В чоловічих туалетах передбачаються настінні пісуари допускається використовувати лоткові та індивідуальні пісуари. 4.4.2.6. Кімнати місця для куріння Кімнати для куріння належить розміщувати суміжно з туалетами або приміщеннями для відпочинку та обігрівання. При кількості працівників в найбільш численній зміні менше 100 чол. для куріння обладнують спеціальні місця на сходових клітках в тамбурах при туалетах де вивішують знак "Місце для куріння". Місця для куріння необхідно забезпечувати вогнетривкими урнами які належить щодобово очищувати дезинфікувати і заливати на 1/3 водою. 4.4.2.7. Пристрої питного водопостачання Для постачання питною водою належить передбачити автомати фонтанчики; закриті баки з фонтануючими насадками або інше обладнання. В гарячих цехах має бути обладнання для постачання підсоленою газованою водою. 4.4.2.8. Приміщення для обігрівання Приміщення для обігрівання працівників передбачаються при виробничих процесах групи 2д робота на вулиці та в неопалюваних приміщеннях . 4.4.2.9. Приміщення для прання чищення сушіння знепилення ремонту спецодягу При поліграфічних підприємствах або групах підприємств для прання спецодягу передбачаються пральні з відділенням хімічного чищення та майстернею для ремонту спецодягу із розрахунку 9 м2 на одне робоче місце. Рекомендується користуватися міськими пральнями за умови наявності в них спеціальних відділень технологічних ліній для оброблення спецодягу. Сушіння спецодягу передбачається для виробничих процесів пов'язаних із дією вологи що викликає намокання спецодягу або таких що виконуються при температурі повітря до 100 С включаючи роботи на відкритому повітрі. Приміщення та пристрої для знепилювання передбачаються для будь-яких процесів пов'язаних із виділенням пилу. 4.4.3. Приміщення охорони здоров'я Рекомендований склад приміщень охорони здоров'я для поліграфічних підприємств подано в таблиці п. 4.4.1. 4.4.3.1. Пункти охорони здоров'я Категорія пункту охорони здоров'я в залежності від кількості працюючих: при спискові й чисельності від 50 до 300   медичний пункт; “ “ від 301до 1700   фельдшерський пункт; “ “ більше 1701- лікарський пункт. Площа медичного пункту приймається: 12 м2   при списковій чисельності від 50 до 150 чол; 18 м2    “ від 151до 300 чол. Оснащується медичний пункт за узгодженням з місцевими органами охорони здоров'я. До складу фельдшерського пункту входять: вестибюль-чекальня з роздягальнею та реєстратурою кімната для тимчасового перебування хворих процедурні кабінети кабінети приймання хворих фізіотерапії стоматолога гінеколога кладова ліків і медичного обладнання туалет з умивальником в тамбурі. Загальна площа   100-120 м2. До складу лікарського пункту входять: вестибюль-чекальня з роздягальнею і реєстратурою кімната тимчасового перебування хворих кабінети приймання хворих фізіотерапії стоматолога гінеколога процедурний перев'язочна кабінет завідуючого пунктом кладові ліків та медичного обладнання приміщення автоклаву і перев'язувальних матеріалів туалет з умивальником в тамбурі та душова. Загальна площа 180-240 м2. 4.4.3.2. Приміщення особистої гігієни жінок Приміщення особистої гігієни жінок передбачається при кількості працівників в найбільш численній зміні не менше 15 жінок. Кількість установок приймається з розрахунку одна установка на 75 жінок. Приміщення особистої гігієни жінок належить розміщувати при туалетах або пунктах охорони здоров'я де необхідно тоді передбачити туалет із однією підлоговою чашею унітазом . В цих приміщеннях передбачаються місця для роздягання умивальник і процедурні кабіни висотою 1 8 м розмірами в плані 1 8 х 1 2м вхід в приміщення   через тамбур. 4.4.3.3. Парильні інгаляторії фотарії Парильні сауни   камери сухого пару передбачаються за погодженням із місцевими радами профспілок та органами охорони здоров'я. Інгаляторії належить передбачати за погодженням із місцевими органами охорони здоров'я для виробничих процесів пов'язаних із виділенням пилу або газів подразнюючої дії 1інгаляторій на 20% від кількості працівників в зміні . Фотарії передбачаються для робітників які працюють в приміщеннях без природного освітлення або з коефіцієнтом природної освітленості менше 0 1%. Фотарії належить розміщувати в гардеробних домашнього одягу. Поверхні стін перегородок та кабін фотаріїв фарбуються силікатними фарбами світлих тонів. Фотарії не передбачаються якщо виробничі приміщення обладнані штучним освітленням збагаченим ультрафіолетовим УФ випромінюванням. 4.4.3.4. Приміщення ванн для ніг Ванни для ніг установки гідромасажу ніг необхідно передбачати на підприємствах де є виробничі процеси зв'язані з виконанням роботи стоячи або з вібрацією що передається на ноги. Ванни для ніг належить розміщувати в умивальнях або гардеробних із розрахунку 40 чол. на одну установку площею 1 5 м2. 4.4.3.5. Приміщення для відпочинку в робочий час та психологічного розвантаження Приміщення і місця відпочинку в робочий час передбачаються відповідно до технологічної частини проекту. Приміщення психологічного розвантаження передбачаються для працюючих в умовах підвищеного шуму і психологічних навантажень. Приміщення і місця відпочинку в робочий час та приміщення психологічного розвантаження рекомендується розміщувати при гардеробних домашнього одягу або пунктах охорони здоров'я. В приміщеннях для відпочинку і психологічного розвантаження доцільно передбачати пристрої для приготування та видавання спеціальних тонізуючих напоїв а також місця для занять фізичною культурою. При допустимих параметрах повітря робочої зони у виробничих приміщеннях та відсутності речовин 1 і 2-го класів небезпеки допускається організовувати місця для відпочинку відкритого типу на ділянках приміщення цехів що не використовуються для виробничих потреб. Приміщення для відпочинку а також для обігрівання обладнуються вішалками для одягу пристроями питного водопостачання і умивальниками зі змішувачами холодної і гарячої води. В приміщеннях і на місцях для відпочинку місцях психологічного розвантаження не допускається рівень звукового шуму більше 65 дБА. Площу приміщень охорони здоров'я належить приймати згідно з нормами СНиП 2.09.04-87. 4.4.3.6. Спортивно-оздоровчі комплекси На поліграфічних підприємствах рекомендується створювати комплекси здоров'я до складу яких входять: зал для проведення лікувальної фізкультури термоблоки сауна гігієнічні душі басейн тощо кімнати відпочинку масажні та інші кабінети відкриті спортивні майданчики. Розмір спортивних майданчиків визначається з розрахунку 1м2 на одного працівника в найбільш численній зміні. 4.4.4. Підприємства громадського харчування Для забезпечення працівників загальним та дієтичним харчуванням на підприємствах передбачаються їдальні. При кількості працівників в найбільш численній зміні понад 200 чоловік влаштовується їдальня доготовочна що працює на напівфабрикатах до 200 чол.   їдальня-роздавальня буфет яка відпускає гарячі страви що доставляються з інших підприємств громадського харчування. При кількості працівників в найбільш численній зміні менше 30 чоловік допускається організувати кімнати приймання їжі. Кількість місць в їдальнях визначається із розрахунку 1місце на 4 працівників в найбільш численній зміні. Для дієтичного харчування виділяється 20% від загальної кількості місць. При їдальні що обслуговує працівників які приходять з вулиці обладнується вестибюль із гардеробом вуличного одягу з кількістю місць 20% від кількості відвідувачів. Площа кімнати приймання їжі визначається із розрахунку 1м2 на кожного відвідувача але не менше 12 м2. Кімнату приймання їжі необхідно обладнати умивальниками кип'ятильниками електричними плитками холодильниками. Кімната забезпечується меблями столи стільці шафи для посуду посудом і столовими наборами. При кількості працівників до 10 чоловік в зміну замість кімнати приймання їжі допускається передбачати в гардеробній додаткове місце площею 6 м2 де встановлюється стіл для приймання їжі. В їдальнях необхідно передбачати туалети і умивальні які допускається розміщувати в тамбурах туалетів. Умивальники належить обладнати змішувачами холодної і гарячої води. В їдальнях допускається передбачати площу і необхідне обладнання для видавання продуктів профілактичного харчування молока кефіра пектиномістких продуктів . 4.4.5. Приміщення культурного обслуговування На поліграфічних підприємствах передбачаються цехові приміщення для зборів заклади культури і спортивні споруди. Приміщення для зборів належить розміщувати поблизу цехів і дільниць. При кількості працівників на підприємстві до 50 чоловік приміщення для зборів може суміщатися з кімнатою для відпочинку та приймання їжі. Площа приміщень визначається залежно від кількості працівників в найбільш чисельній зміні: від 50 до 100   24 м2 від 101до 200 -36 м2 від 201до 300-48 м2. На підприємствах з кількістю працівників понад 600 чол. належить передбачати зали для зборів площа яких визначається з розрахунку на 30% працівників зміни при нормі 0 9 м2 на одне місце. Зали на 400 місць і більше необхідно обладнувати кінопроекторами відповідно до норм проектування клубів. 4.4.6. Приміщення управлінь та громадських організацій площа приміщень управлінь конструкторських бюро та громадських організацій визначається з розрахунку: - робочі кімнати управлінь -4 м2 на одного працівника управління; - робочі кімнати конструкторських бюро обчислювальних центрів -6 м2 на одного працівника. Приміщення профкому: при чисельності працівників від 100 до 300 чол.   12 м2 від 301до 500 чол.   18 м2 від 501до 1000 чол.   36 м2 від 1001 до 1500 чол.   54 м2 понад 1501чол.   60 м2. На підприємствах із списковою чисельністю працівників до 100 чол. для всіх громадських організацій передбачається одне приміщення площею 12 м2. Площа кабінетів з охорони праці визначається в залежності від спискової чисельності працівників від 100 до 1000 чол.   24 м2 від 1001 до 3000 чол.   48 м2. На підприємствах із списковою чисельністю працівників до 100 чол. а також в цехах створюються відповідно загальнооб'єктовий та цехові кутки охорони праці. Кутки охорони праці розміщуються в приміщеннях для зборів місцях відпочинку в місцях проведення інструктажів та навчання з охорони праці і оформлюються відповідно до типових рекомендацій. 5. ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧИХ ЦЕХІВ ДІЛЬНИЦЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА РОБОЧИХ МІСЦЬ 5.1. Загальні положення 5.1.1. У виробничих цехах дільницях поліграфічних підприємств мають місце небезпечні і шкідливі фактори. Перелік небезпечних і шкідливих факторів класифікованих за ГОСТ 12.0.003-74 подано в додатку 3. 5.1.2. Відповідність виробничих цехів дільниць поліграфічних підприємств технологічного обладнання і робочих місць вимогам діючих нормативних документів з охорони праці та пожежної безпеки забезпечується шляхом раціонального вибору технологічних процесів виробничих приміщень видів обладнання застосуванням певних типів сировини та матеріалів організації робочих місць способів зберігання та транспортування сировини матеріалів напівфабрикатів і готової продукції застосуванням засобів колективного та індивідуального захисту працівників. 5.1.3. Параметри мікроклімату температури вологості та швидкості руху повітря на робочих місцях визначаються залежно від категорії важкості напруженості праці а також пори року; нормовані значення параметрів мікроклімату вказані в додатку 8. В цехах і на дільницях де е складальні програмуючі машини комп'ютери та інша техніка робота на яких пов'язана з нервово-емоційним напруженням необхідно додержуватись оптимальних умов мікроклімату згідно з ГОСТ 12.1.005-88. Інтенсивність інфрачервоного випромінювання від нагрітого обладнання та інсоляції на робочих місцях має не перевищувати норм вказаних В ГОСТ 12.1.005-88. Нагрівальні пристрої та елементи обладнання що мають температуру зовнішніх поверхонь вище 35°С необхідно обладнувати тепловою ізоляцією або загороджувати і фарбувати виділяючою фарбою згідно з ГОСТ 12.4.026-76. В обладнанні поверхні якого мають підвищену температуру ручки виконують з теплоізоляційних матеріалів. Обладнання робота якого супроводжується виділенням речовин 1-го та 2-го класу небезпеки надмірного тепла пилу належить постачати необхідними вентиляційними пристроями для відведення надлишкового тепла шкідливих речовин витяжна вентиляція аерація тощо . 5.1.4. Освітленість робочих поверхонь має відповідати нормам вказаним в додатках 4 і 6. В усіх виробничих і допоміжних будівлях і приміщеннях належить з максимальною ефективністю використовувати природне освітлення див. розділ 7.2 . 5.1.5. Рівні шуму в цехах і на дільницях поліграфічних підприємств мають бути не вище норм. встановлених ГОСТ 12.1.003-83 СН 3223-85  дод. 12 . Це забезпечується комплексом заходів до яких належать заходи по зменшенню шуму в джерелах його генерування обмеженню локалізації його розповсюдження у виробничих приміщеннях застосування шумовбирних матеріалів для облицювання стін стель звуковбирних екранів та кожухів на обладнанні розміщення обладнання в ізольованих приміщеннях а також захисту робітників за допомогою 313 органів слуху. 5.1.6. Виробниче обладнання яке застосовується на поліграфічних підприємствах має бути безпечним у виготовленні транспортуванні монтажі експлуатації та технічному обслуговуванні. Обладнання необхідно експлуатувати у повному комплекті відповідно до технічних умов та конструкторської документації. Розміщувати виробниче обладнання в цехах і на дільницях належить відповідно до “Общесоюзных норм технологического проектирования предприятий полиграфической промышленности” дод. 14 . Мінімальні відстані від обладнання не включеного в таблицю до будівельних конструкцій мають бути не менше 0 6 м в неробочій зоні і не менше 1 м зі сторони обслуговування: ширина головних проходів в цехах і на дільницях не менше 1 5 м а допоміжних до окремих робочих місць не менше 1 м. Проходи і проїзди мають бути прямі без різких поворотів обкреслені на підлозі жовтими лініями. Кутові повороти обладнуються сигналізацією або влаштовуються так щоб провідники вантажів могли на достатній відстані не менше 5 м бачити зустрічний внутрішньоцеховий транспорт або людей. 5.1.7. В усіх цехах передбачаються бази дільниці для міжопераційного зберігання напівфабрикатів віддрукованих або сфальцьованих аркушів сфальцьованих брошур палітурок сторонок і т. і. відділені загорожею або обкреслені на підлозі обмежуючими лініями. 5.1.8. Згідно з вимогами ГОСТ 12.2.062-81 небезпечні зони і елементи обладнання повинні мати загорожі дод. 18 19 блокування засоби сигналізації звукової або світлової . Легкоз'ємні і відкидні загорожі зблоковуються з приводом обладнання що не дозволяє пуск обладнання та забезпечує вимикання машин при зніманні або підніманні захисної загорожі. Блокування безпеки знімати не дозволяється. Пускові і контрольні пристрої розміщують так щоб їх було добре видно з робочого місця і був вільний доступ для їх вмикання та вимикання. Технологічне обладнання яке обслуговується двома чи більше особами або яке має більше одного пульта управління обладнується вимикачами "стоп-запори" звуковою сигналізацією при пуску обладнання або блокуванням яке виключає можливість вмикання обладнання одним оператором без участі інших операторів. Кнопка екстреного вимкнення має бути червоного кольору і мати грибовидний штовхач. 5.1.9. Підвісні рухомі транспортери які несуть на собі пачки паперу каретки для запресування книг обладнуються міцними дротяними або сітчастими загорожами знизу і збоку. 5.1.10. Цехові комунікації фарбуються в колір будівельних конструкцій по яких вони прокладені. На трубопроводи наносяться пізнавальні кільця кольору відповідно до речовини яка транспортується. дод. 20 . 5.1.11. В обладнанні яке містить джерела УФ випромінювання необхідно забезпечити щільну світлову ізоляцію. 5.1.12. Виробничі приміщення обладнуються пристроями фрамуги кватирки витяжні шахти для природної вентиляції а також примусової вентиляції механічної яка забезпечує нормований повітрообмін. 5.1.13. Обладнання виробничі процеси на якому супроводжуються виділенням шкідливих речовин або надмірного тепла забезпечується місцевими бортовими відсмоктувачами приєднаними до окремої витяжної вентиляційної системи дод. 9 . Вентиляційні системи з'єднані з вбудованими місцевими відсмоктувачами зблоковуються з пусковими пристроями обладнання. На робочих місцях не допускаються концентрації токсичних речовин вище гранично-допустимих концентрацій ГДК дод. 7 . 5.1.14. Для утримання обладнання в безпечному справному стані відповідно до вимог п. 5.1.6 слід проводити своєчасні огляди перевірки та ремонти згідно з Положением о планово-предупредительном ремонте оборудования полиграфической промышленности. Обладнання підлягає випробовуванню у різних режимах роботи. Під час випробовування і приймання обладнання перевіряється: правильність встановлення і надійність кріплення робочих органів наявність заземлення огорож стан ізоляції електропроводів; працездатність блокувань гальм органів управління і сигналізації наявність і достатність освітлення робочих зон. Результати випробовувань оформлюються актом і підписуються службою яка виконала ремонт керівником цеху де експлуатується обладнання та службою охорони праці. Результати оглядів випробовувань і ремонтів записуються в журнал технічного стану обладнання. Забороняється працювати на несправному обладнанні. 5.1.15. Технічний стан обладнання підвищеної небезпеки належить щозмінно перевіряти і фіксувати в журналі робітниками під час передавання зміни і не рідше одного разу на два тижні   механіком та електриком дільниці де встановлене дане обладнання. Введення нових блокуючих пристроїв внесення змін в конструкцію обладнання в тому числі за раціоналізаторськими пропозиціями узгоджуються з заводами-виготовлювачами та інспекцією Держнаглядохоронпраці. 5.1.16. Робочі місця на поліграфічних підприємствах мають відповідати вимогам ГОСТ 12.2.032-78 ГОСТ 12.2.033-78 ГОСТ 12.2.061-81 ДОД. 16 17 . Робочі місця на обладнанні де робота виконується в положенні "сидячи" необхідно комплектувати стільцями висоту сидіння яких можна регулювати. 5.1.17. Для зберігання складальних матеріалів стереотипів фотоплівок. форм трафаретного друку в спеціальній кладовій гуми гумових друкарських форм формних циліндрів флексографічного друку штампів на дільниці обладнання високої частоти ВЧ застосовуються стаціонарні та пересувні стелажі-шафи міцної конструкції висотою не більше 1 8 м. Виробничі меблі столи шафи верстати і т .і. про які нема окремих вказівок в даних Правилах можуть бути встановлені впритул до конструктивних елементів будівель стін колон перегородок . Поверхня виробничих меблів має бути гладкою без тріщин і щілин. Столи і невеликі шафи тумбочки належить покривати листовим матеріалом з металу не схильного до окислення або пластмаси. Невеликі шафи та інше обладнання мають щільно прилягати своєю основою до підлоги або мати ніжки заввишки не менше 15 см. 5.1.18 На виробничому обладнанні і меблях де утворюються заряди статичної електрики належить встановлювати нейтралізатори. 5.1.19 У виробничих процесах доцільно заміняти токсичні речовини препарати на менш токсичні і пожежобезпечні. Для очищення від забруднень і фарби знежирювання та миття вузлів обладнання під час ремонтів зняття консерваційного шару з формних пластин і металу а також змивання друкарських форм належить застосовувати водні емульсії на основі поверхнево-активних речовин ПАР замість гасу і бензину. 5.1.20. Розчини і електроліти виготовляються і зберігаються в спеціальних приміщеннях обладнаних загальною примусовою вентиляцією а також місцевою витяжною вентиляцією безпосередньо від робочих зон де виконуються роботи з кислотами лугами і хімікатами. Зберігати хромові розчини належить при пониженій температурі 5-10°С в спеціальній ємкості яка щільно закривається. Кількість використовуваних речовин у виробничих і лабораторних приміщеннях   не більше змінної норми. Змінну норму легкозаймистих рідин ЛЗР і горючих рідин ГР слід зберігати окремо від інших речовин в посудинах з кришками які щільно закриваються. Для перевезення і піднімання тари з кислотами лугами електролітами тощо необхідно застосовувати спеціальні пристрої візки тачки . Розкривати металеву тару наприклад з хромовим ангідридом слід з використанням спеціальних інструментів і 313. 5.1.21. В цехах і на виробничих дільницях для знімання транспортування подавання і встановлювання в обладнання друкарських форм формних циліндрів стереотипів фарбових та зволожуючих валиків деталей машин застосовують підйомно-транспортні засоби тельфери транспортери візки шафи-візки і т. і. . Колеса візків покривають пружним матеріалом гумою пластмасою . Зняті з машини валики циліндри належить зберігати на спеціальних стелажах стойках пірамідах з гніздами та замками для упередження випадання валиків. 5.1.22. У виробничих процесах необхідно застосовувати засоби колективного вентиляція приміщень захисне заземлення знаки безпеки та індивідуального захисту. Робітникам підприємств належить дотримуватись правил особистої гігієни вміти надати першу допомогу потерпілим. 5.2. Цехи дільниці виготовлення форм 5.2.1. Загальні положення 5.2.1.1. Обладнання належить встановлювати так щоб світло від вікон падало на робочу поверхню збоку переважно з лівої сторони. 5.2.1.2. Для перенесення і розливання сплаву двома робітниками використовуються ковші з не менше як трьома ручками з однієї сторони   одна а з другої   дві покритими теплоізоляційним матеріалом. 5.2.1.3. Використані друкувальні елементи рядки шрифти і т.ін. та відходи шлак стружка гартового сплаву на робочих місцях та в цехових складах кладових збираються в пересувні або стаціонарні металеві ящики з кришками. 5.2.1.4. Під час роботи з свинцевистими сплавами необхідно дотримуватись правил особистої гігієни нейтралізація шкірного покриву розчином оцтової кислоти полоскання порожнини рота тощо . 5.2.2. Складальні цехи дільниці В ізольованих приміщеннях розташовуються дільниці: - ручного складання; - машинного рядковідливного складання; - складально-перфораційних машин; - машинного літеровідливного складання; - верстання; - обкладання форм високого друку; - чищення лінотипних магазинів і матриць; - пилососна для очищення наборних кас; - відливання шрифтів лінійок і проміжних елементів; - кладові шрифтів матриць і магазинів; - гартоплавильна; - фотоскладальна дільниці комп'ютерного складання фотоскладальних машин ; - складально-програмуючих апаратів; - монтажування фотоформ; - підготування матричного матеріалу для стереотипів при відсутності централізованого забезпечення підготовленим матричним матеріалом для пластмасових стеоретипів ; - зволоження матричного картону сушіння настилу і матрицювання; - машинний зал ЕОМ; - ремонтна майстерня; - коректорська; - кладова цеху; - контора цеху кімната майстра . На підприємствах з невеликим обсягом виробництва допускається поєднувати дільниці верстання матрицювання обкладання форм з дільницями ручного складання. Склад та площа адміністративних приміщень для цехів приймаються виходячи з конкретних умов виробництва. 5.2.2.1. Дільниці ручного складання верстання правлення підготування форм матрицювання і розкомплектування набору Наборні каси і ящики в яких зберігаються друкувальні і проміжні елементи пересувні та стаціонарні шафи-стелажі і т. і. розміщуються у спеціально відведених місцях. Шпальти набір зверстані сторінки і форми акцидентного набору зберігаються тільки на дошках в спеціальних шафах-стелажах. Наборні елементи і форми транспортуються за допомогою спеціальних засобів пересувних касореалів спеціальних візків . Наборні каси і ящики в яких зберігаються друкувальні і проміжні елементи очищуються за затвердженим графіком але не рідше двох разів на місяць в спеціальному приміщенні в шафах за допомогою пилососів або спеціальних пилососних установок. В друкарнях з невеликим обсягом виробництва допускається очищення кас пилососом з фільтром для дрібнодисперсного пилу безпосередньо в цеху в неробочий час. Для виштовхування форм з-під верхньої плити матричного пресу застосовуються спеціальні виштовхувачі. 5.2.2.2. Дільниці машинного складання відливання шрифтів лінійок та проміжних елементів В друкарнях з невеликим обсягом виробництва з роздільним виконанням робіт допускається встановлювати літеровідливні і проміжково-лінійкові автомати в приміщенні гартоплавильні проміжково-лінійкові автомати на дільницях літеровідливного складання відливання стереотипів або рядковідливного складання. При цьому робота на літеровідливних і проміжково-лінійкових автоматах допускається тільки в той час коли основне обладнання цих дільниць не працює. Рядковідливні машини мають забезпечувати: - блокування поршня для виключення подавання металу в складену виливницю при слабовимкнутих рядках і недоходженні котла в переднє положення; - автоматичне подавання в котел лінотипної відливки в міру витрачання сплаву; - автоматичне включення місцевого відсмоктувача під час розігрівання котла. В ливарному обладнанні належить передбачати пристрої для захисту робітників від викидання розплавленого металу під час подавання сплаву заповнення виливниць формування відливок. Котли складальних машин мають бути оснащені терморегуляторами . Для зберігання відливок сплаву в цеху необхідно відводити спеціальне місце. Допускається зберігати відливки сплаву біля машини на спеціальних підставках. Запас відливок в цьому випадку   не більше змінної потреби машини. На літеровідливній дільниці мають бути встановлені стільці для короткочасного відпочинку робітника. Приміщення літеровідливних автоматів облицьовується звуковбирним матеріалом. При перевищенні допустимого рівня шуму робітники виробничих дільниць мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту органів слуху. 5.2.2.3. Кладова шрифтів матриць і магазинів Шафи для зберігання шрифту 1матриць обладнуються опорами обмежувачами для виключення можливості випадання ящиків. Магазини зберігаються на стелажах або в спеціальних шафах з висувними ящиками. Зусилля потрібне для висування ящиків  не більше 150 Н 15 кгс . 5.2.2.4. Гартоплавильна дільниця Гартоплавильні котли встановлюються так щоб виключити можливість попадання бризок сплаву в робочі зони. Наборні елементи дозволяється подавати на переплавляння тільки після очищення від фарби та просушування. Розливання сплаву в виливницю і подавання матеріалів у котел належить механізувати. Робочі місця забезпечуються пристроями для виймання відливу. Для ручного розливання сплаву виливниці встановлюють на верстатах загальною висотою з виливницею    не більше 0 8 м від підлоги. 5.2.2.5. Фотоскладальний цех дільниця дільниці комп'ютерного складання ЕОМ складально-програмуючих машин монтажу фотоформ Приміщення складально-програмуючих машин машинні зали ЕОМ облицьовуються звуковбирним матеріалом дисплеї комп'ютерів обладнуються захисними екранами а робітники цих дільниць забезпечуються ЗІЗ органів слуху відповідно до вимог ДНАОП 0.03-3.18-88. ВТП розташовують між собою на віддалі не менше 1 5 м. Мінімальна ширина проходів при дворядному розташуванні техніки   не менше 1 2 м оптимальна віддаль до вікна   2-4 м схема розташування пристроїв   в шаховому порядку. Обчислювальні машини встановлюють і розташовують у відповідності до вимог технічних умов заводу-виготовлювача. Мінімальна ширина проходів з передньої сторони пультів і панелей управління при однорядному їх розташуванні   не менше 1м при дворядному   не менше 1 2 м. Екран ВТП розміщують в площині перпендикулярній нормальній лінії зору оператора. Пульт з клавіатурою і екран ВТП мають бути роз'ємними і встановленими в зручному місці виходячи з індивідуальних особливостей кожного оператора. Висота розміщення екрану: верхній край на 5 градусів нижче рівня очей. Для нормальної робочої пози оператора треба правильно взаємно розмістити висоту сидіння і кут нахилу клавіатури. Кут нахилу клавіатури   5-15 градусів відносно горизонтальної поверхні. Зона оптимальної відстані від очей оператора до екрану 45-55 см. Потужність рентгенівського випромінювання перед екраном дисплея на відстані 50 мм від поверхні екрану   не більше 100 мкР/г. Організація праці на складально-програмуючих та інших машинах з використанням електронно-обчислювальної техніки має передбачати регламентовані режими праці і відпочинку. На дільницях монтажу фотоформ використовується розсіяне відбите від рівної стелі освітленої боковими джерелами світла загальне штучне освітлення. 5.2.3. Стереотипні цехи дільниці В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці: - відливання; - оброблення; - пресування оброблення пластмасових стереотипів; - виготовлення гумових стереотипів; - кладова; - контора цеху кімната майстра . В друкарнях з невеликим обсягом виробництва при виконанні одним робітником усього комплексу робіт допускається розміщення відливного і оброблювального обладнання в одному приміщенні. В ливарному обладнанні має бути забезпечено: - виключення можливості розбризкування сплаву в зону обслуговування машини при заливанні форм і зніманні відливок; - наявність блокуючих пристроїв що виключають подавання металу з котла при відкритій формі; - зачинення дверцят завантажувального вікна плавильного котла без участі оператора і щільне прилягання їх до рами; - в конструкції ливарного обладнання яке має рафінувальний стакан  наявність пристроїв що виключають можливість відкривання кришки під час рафінування сплаву. В оброблювальному обладнанні має бути: - прозора або сітчаста загорожа для захисту оператора від стружки і осколків; на верстатах для оброблення металевих і пластмасових стереотипів   надійні загорожі і запобіжні пристрої з блокуванням роботи верстата які виключають можливість попадання рук оператора в небезпечні зони; - на оброблювальних стереотипних верстатах   стружкопилозбірники; - на цинкорубальних і відрізних верстатах   прозора запобіжна планка для закривання верхнього ножа зі сторони обслуговування; - на механічних цинкорубальних верстатах   пристрій для запобігання подвійного ходу рубального ножа; - на верстатах з дисковою пилою   механічне подавання оброблюваного матеріалу в зону різання. Стереотипи слід обробляти за допомогою механічних оброблювальних верстатів або автоматичних оброблювальних ліній. Робочу зону фрезерних верстатів належить відділяти прозорою або з прозорим вікном загорожею зблокованою з приводом верстата. Для прибирання стружки з верстатів на робочих місцях належить використовувати спеціальні щітки з довгими ручками. Верстати для ручного коректування стереотипів оснащуються пристроями для надійного закріплення стереотипів. 5.2.4. Фоторепродукційні цехи дільниці високого плоского. глибокого і спеціальних видів друку В окремих приміщеннях розташовуються дільниці: - фоторепродукційна фотопавільйон темна і світла лабораторії ; - кольоророзділювачів кольорокоректорів; - ретушування; - монтажування та контролю фотоформ; - кладова фотоплівки; - кладова хімікатів; - регенерації срібла; - кімната майстра. Допускається на підприємствах з невеликим обсягом виробництва розташовувати в одному приміщенні дільницю для контролю фотоформ і фотопавільйон. Площа темної кімнати   не менше 9 0 м2 висота приміщення  не менше 3 2 м. Все обладнання предмети і розчини проявника фіксажу ослаблювача та інших хімікатів встановлюються в темних кімнатах в суворо визначених місцях для забезпечення повної свободи рухів виконавця в процесі праці. Пульти для ретуші обладнуються боковими стінками для охорони зору робітника від додаткових підсвічувань. Монтажні столи встановлюються так щоб до них був вільний підхід з усіх боків: з боку робочої зони   не менше 1 2 м в неробочій зоні   не менше 0 3 м. В проявних машинах установках має бути забезпечено:   в секції мокрої обробки   виключення можливості попадання розчинів і конденсатів в електрошафу на зовнішню поверхню машини і в приміщення цеху; - огородження електронагрівальних пристроїв в секції сушіння; - оснащення машини пристроями для відведення або нейтралізації статичної електрики яка утворюється на фотоматеріалі; - блокування що не допускає подавання напруги на електронагрівачі при вимкнутих системах циркуляції розчинів або вентиляції машин; - огородження лопатей настільного вентилятора який застосовується для сушіння. Для зберігання фотоплівки призначеної для поточної роботи а також готових фотоформ негативів діапозитивів передбачаються металеві ящики сейфи або шафи-стелажі які щільно закриваються. Щоденно після закінчення зміни відходи фотоплівки належить прибирати з робочих приміщень. У відділеннях виготовлення фотоформ застосовуються скляні металеві і пластмасові пластини без гострих ріжучих країв. Обслуговуючому персоналу під час роботи з дуговими ліхтарями ртутно-кварцовими і ксеноновими лампами необхідно застосовувати захисні окуляри з світлофільтрами. 5.2.5. Цинкографія В ізольованих приміщеннях розташовуються дільниці: - приготування копіювальних шарів і травильних розчинів; - нанесення і сушіння копіювального шару; - однопроцесного травлення; - багатопроцесного травлення; - припудрювання кліше асфальтом каніфоллю тальком каміддю сибірської модрини; - викривання кліше; - електронно-гравіювальних автоматів; - виготовлення металевих штампів і оброблення кліше; - пробного друку; - кладова пластин і кліше; - кладова кислот; - контора цеху кімната майстра . На підприємствах з невеликим обсягом виробництва допускається розташовувати в одному приміщенні дільниці однопроцесного і багатопроцесного травлення. Травильні ванни обладнуються пристроями для похитування ванн. Всі травильні машини обладнуються запобіжними пристроями для виключення розбризкування розчинів і пристроями блокування кришки. Забороняється термічна обробка форм у розплаві солей. Здування з пластин порошку каніфолі тальку асфальту камеді сибірської модрини належить проводити у витяжній шафі обладнаній пневматичними пристроями працюючими від системи стисненого повітря. Для підігрівання пластин використовують спеціальні електричні установки з терморегуляторами запобігаючими нагріванню пластин більше 300°С і спеціальні держаки з теплоізоляційними ручками. Верстати для оброблення кліше обладнуються прозорою загорожею зони обробки. Для збирання і зберігання магнієвих і цинкових стружок та тирси передбачаються спеціальні металеві ящики які щільно закриваються. 5.2.6. Цехи дільниці виготовлення фотополімерних форм і штамп і в В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці: - приготування розчинів; - виготовлення та підготування до друку форм і штампів; - пробного друку; - зберігання формних матеріалів та готових форм. Для зняття консерваційного шару жиру і забруднень з поверхні пластин належить застосовувати ПАР і спеціальні щітки. В експонуючих установках передбачається блокування подавання напруги живлення при відкриванні панелі управління. Робоча зона оператора має бути захищеною від УФ випромінювання. Для виконання налагоджувальних робіт з відкритими джерелами УФ випромінювання належить застосовувати ЗІЗ   окуляри згідно з ГОСТ 12.4.013-85. 5.2.7. Гальванічні цехи дільниці виготовлення форм високого друку В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:    електролітична нікелювання форм ;    приготування розчинів та електролітів;    електрозабезпечення;    зберігання пластин;    кладова. В потокових лініях виготовлення поліметалевих монометалевих форм і форм з використанням полімерних матеріалів має бути забезпечено:    в усіх секціях  виключення можливості проникнення робочих розчинів в зону механізму приводу на зовнішню поверхню секцій і в приміщення;    блокування яке вимикає насоси при відкритих кришках ванн в секціях з використанням розчинів що виділяють шкідливі речовини;    блокування в секції сушіння яке вимикає лампові випромінювачі при відкритій кришці. Висота ванн від підлоги або підмостків при ручному завантаженні   0 75-0 85 м. Відстань між окремими одиницями обладнання розміщеного в одному ряді    0 1-0 2 м при необхідності технологічних проходів   0 6 м ; проміжки між ваннами належить закривати козирками щоб запобігти попаданню розчину на підлогу. Відстань з боку обслуговування   не менше 1 м. Відстань між ваннами якщо вони не об'єднані в одну лінію    не менше 1 2 м при їх односторонньому обслуговуванні і 1 5 м   при двосторонньому. Графітування виконується в спеціальних герметично закритих машинах. При невеликому обсязі робіт допускається графітування в закритій шафі зі склом і отворами захищеними матерчатими рукавами. Посріблення в і ні пластових матриць виконується у витяжних шафах або спеціальних камерах. Подавання кислоти лугів розчинів і електролітів до ванн і зливання електролітів з ванн належить виконувати з застосуванням спеціальних гравітаційних або насосних установок з дистанційним управлінням. Процес завантаження і вивантаження стереотипів має бути механізованим. Завантаження їх у ванни і вивантаження без використання механізмів виконується за допомогою спеціальних крюків а для виймання інструментів які упали у ванну застосовуються підйомні крюки щипці та інші інструменти. Електропровідні шини фарбуються кислотостійкими фарбами; ділянки шинопроводів розташовані поблизу сильно нагрітих пристроїв паропроводи мають бути теплоізольовані. В аптечці гальванічних цехів дільниць крім загальнорекомендованих медикаментів завжди мають бути вазелін для змащення внутрішньої порожнини носа і рук при хромуванні 5%-ний розчин гіпосульфіту для змивання крапель хромового розчину ланолін або суміш гліцерину з таніном для змащення рук захисні мазі і пасти нейтралізуючі розчини. 5.2.8. Цехи дільниці виготовлення форм офсетного друку В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:  електролітична;  приготування копіювальних шарів розчинів та електролітів;  зерніння поливання і сушіння пластин;  підготування пластин;  копіювання;  виготовлення форм;  оброблення форм;  пробного друку;  електрозабезпечення;  кладова пластин;  кладова хімікатів;  кімната майстра. Основні вимоги до гальванічних дільниць виготовлення форм офсетного друку аналогічні вимогам до гальванічних дільниць виготовлення форм високого друку. В копіювальному обладнанні має бути забезпечено:  в контактно-копіювальних верстатах   запобігання притискування кришки з килимком до скла якщо в простір між килимком і склом потрапить рука оператора;  в копіювальних верстатах   надійна фіксація верхніх рам з покривним склом в крайніх положеннях і захист обслуговуючого персоналу за допомогою екранів від прямого потоку випромінювання джерела світла;  в двосторонніх копіювальних верстатах   блокування що запобігає повороту рами з вакуумним килимком при піднятій кришці рами якщо поворотна рама не зафіксована в горизонтальному положенні. В центрифугах має бути передбачено:  сітчасте загородження електронагрівальних елементів встановлених на внутрішній стороні центрифуги;  надійне кріплення формних пластин і зручність обслуговування;  щільне і надійне закриття дверцят центрифуги під час роботи і блокування яке не дозволяє вмикання і роботу центрифуги при незачинених дверцятах;  наявність пристрою для під'єднання центрифуги до витяжної вентиляційної системи. роботу на копіювальних рамах належить виконувати в захисних окулярах з світлофільтрами. 5.2.9. Гальванічні цехи дільниці підготування формних циліндрівглибокого друку В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:  грубої механічної обробки поверхні формних циліндрів;  тонкої механічної обробки поверхні формних циліндрів;  електролітична міднення циліндрів хромування форм ;  приготування розчинів та електролітів;  травлення циліндрів декапіювання ;  електрозабезпечення;  зберігання циліндрів;  кладова інструменту та пристроїв;  кладова хімікатів. Основні вимоги до гальванічних дільниць підготування формних циліндрів глибокого друку аналогічні вимогам до гальванічних дільниць виготовлення форм високого друку. Формні циліндри глибокого друку мають бути оснащені надійними пристроями для закріплення циліндрів у ваннах. 5.2.10. Цехи дільниці виготовлення форм глибокого друку В ізольованих приміщеннях розташовуються дільниці:  шліфувально-полірувальна;  підготування пігментного паперу копій ;  сушіння пігментного паперу копій ;  копіювання на пігментний папір;  переведення пігментних копій;  травлення формних циліндрів;  виготовлення форм безпігментним способом;  електромеханічного гравіювання;  пробного друку;  кладова пігментного паперу;  кладова хімікатів;  кладова фарб розчинників;  кімната майстра. В кюветах для травлення має бути ухил і отвір для стікання розчинів а також виключена можливість розбризкування травильного розчину. Травильні розчини зберігаються в кислотостійких посудинах які щільно закриваються. 5.2.11. Цехи дільниці виготовлення форм трафаретного друку В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:   підготування рам і сит; приготування світлочутливого шару; нанесення і сушіння світлочутливого шару; копіювання проявлення вимивання і сушіння; к ладова . На підприємствах з невеликим обсягом виробництва допускається розміщувати в одному приміщенні дільниці виготовлення та зберігання форм. Раковини-мийки для знежирювання сіток кювети для сенсибілізації пігментного паперу і проявлення форм належить обладнати змішувачами гарячої і холодної води. До кранів-змішувачів приєднується шланг зі сприском. Кювети для зняття задубленого світлочутливого шару обладнуються пристроями для похитування. 5.2.12. Цехи дільниці виготовлення форм флексографічного друку В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:  матрицювання;  виготовлення гумових стереотипів;  шліфування гумових стереотипів;  виготовлення фотополімерних друкарських форм ФДФ ;  кріплення гумових стереотипів і ФДФ;  зберігання кліше і матриць;  кладова матеріалів. Стелажі-шафи для зберігання гуми і гумових друкарських форм встановлюють на відстані не менше 1 2 м від пресів. Стелажі для зберігання формних циліндрів встановлюють на відстані не менше 1 2 м один від одного. 5.3 Друкарські цехи дільниці 5.3.1 Загальні положення 5.3.1.1. Машини в друкарських цехах встановлюються так щоб забезпечити оптимальне освітлення основної робочої зони приймання продукції без значних перепадів освітленості в робочому приміщенні. Відстань від підмостків або галерей машин до конструктивних елементів перекриття балок стелі не менше 2 м а від верхніх виступаючих конструкцій машин до стелі не менше 1 м. Сходи які ведуть до підмостків на машині і підмостки мають бути стійкими неслизькими і мати поруччя. Друкарські машини обладнуються захисними огорожами блокуваннями захисно-блокуючими пристроями засобами сигналізації та системами "стоп-запор". В друкарських машинах має бути забезпечене надійне кріплення друкарської форми а також безпека і зручність регулювання фарбового апарата. 5.3.1.2. В тигельних машинах з ручним накладанням аркушів передбачаються запобіжні пристрої зблоковані з автоматичними вимикачами які запобігають травмуванню рук робітника в небезпечній зоні між тиглем і формою . Зазор між запобіжним пристроєм і тиглем   не більше 10 мм. Бокові столи тигельних машин встановлюються так щоб відстань між тиглем і столиком була не менше 5 см. 5.3.1.3. В плоскодрукарських машинах передбачається захисна огорожаталера з блокуванням що забезпечує автоматичне зупинення або неможливість пуску машини при піднятій огорожі. Пуск машини в режимі "поштовх" при піднятій огорожі талера може здійснюватись тільки кнопкою яка знаходиться в зоні обслуговування. 5.3.1.4. Аркушеві і рулонні ротаційні машини мають бути забезпечені:    загорожею друкарського апарата;  захистом за допомогою поворотних планок з блокуванням ходу машини або інших елементів які забезпечують безпеку персоналу в зонах контакту циліндрів друкарського апарата прилягаючих до зон їх обслуговування;  при відведених загорожах друкарських секцій або настилів між друкарськими секціями   зупиненням машини або можливістю ходу машини в режимах "поштовх" чи "повільно" які вмикаються з постів управління розташованих в зоні відведених загорож або настилів;  відміною за конструкцією або розташуванням кнопки вмикання зворотнього ходу від кнопки для ходу вперед;  пристроями і запобіжними пристроями для заправляння паперового полотна і аркушів в обладнання крім того що обслуговується одним робітником ;  пристроєм для змивання фарби фарбових апаратів;  наявністю вимикачів "стоп-запор" в зоні обслуговування фарбових і зволожуючих апаратів крім обладнання що обслуговується одним робітником ;  загорожею з блокуванням вмикання і роботи огороджуваних механізмів фарбових апаратів. 5.3.1.5. В аркушевих ротаційних машинах додатково має бути забезпечено:  фіксацію у верхньому положенні відкидної решітки і рухомої частини накладного стола самонакладу;  прозору або решітчасту стаціонарну чи відкидну загорожу зони приймального столу транспортера зблоковану з пуском і роботою машини. 5.3.1.6. В рулонних ротаційних машинах додатково має бути забезпечено:    у високошвидкісному обладнанні для підвищення безпеки крім гальмових пристроїв на головному приводі  встановлення додаткових гальмових пристроїв на привідних і технологічних механізмах з великими обертовими масами наприклад на друкарському циліндрі . Це стосується обладнання випущеного після 1989 р.;  надійне закріплення рулонів механізмами рулонного зарядження яке виключає їх повертання відносно затискачів або випадання;  для первинного проведення паперового полотна у важкодоступних місцях  пристрої що усувають можливість травматизму;    можливість пуску машини з місця зарядження рулонів тільки в режимі "поштовх";    загородження фальцапаратів зблоковане з пуском і роботою машини;    в машинах оснащених сушильними пристроями з використанням горючого газу або інфрачервоних випромінювачів для запобігання загоряння при зменшенні швидкості руху паперового полотна нижче заданої величини   припинення подавання газу і вимикання випромінювачів. Для зняття під час друкування електростатичних зарядів паперу машини оснащуються пристроями для нейтралізації статичної електрики. При великих обсягах газетного виробництва передбачаються дільниці для підготування рулонів паперу до друкування транспортні лінії поворотні круги та елеватори. 5.3.1.7. Не дозволяється розташовувати в приміщеннях друкарських цехів і на дільницях контролю друкарської продукції фальцювальні машини. 5.3.1.8. У випадку встановлення в друкарському цеху обладнання з пневмосистемою компресори належить розташовувати в ізольованому приміщенні при відсутності централізованого постачання стиснутим повітрям . 5.3.1.9. Для зберігання обтиральних матеріалів насичених змивально-мастильними речовинами і фарбами передбачаються спеціальні залізні ящики що закриваються. 5.3.2. Цехи дільниці високого друку В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:   друкування аркушевих плоскодрукарських аркушевих ротаційних машин ;  друкування рулонних ротаційних книжково-журнальних машин ;  друкування рулонних ротаційних газетних машин ;  контролю та сортування віддрукованої продукції;  колористична;  фарбова станція рулонних ротаційних машин ;  змивання форм і валиків;  шліфування і зберігання валиків;  ремонтна майстерня;  кладова цеху:  контора цеху кімната майстра . В друкарнях з невеликим обсягом виробництва допускається встановлення на одній дільниці аркушевих і рулонних машин. Для транспортування форм застосовуються спеціальні візки з платформою що регулюється за висотою і нахилом. 5.3.3. Цехи дільниці офсетного друку В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:  друкування аркушевих ротаційних машин :  друкування рулонних ротаційних книжково-журнальних машин ;  друкування рулонних ротаційних газетних машин ;  контролю та сортування віддрукованої продукції:  колористична;  фарбова станція рулонних ротаційних машин ;  приготування та розливання зволожуючих розчинів;  акліматизації паперу;  змивання форм і валиків;  ремонту і зберігання валиків;  ремонтна майстерня;  кладова цеху;  контора цеху кімната майстра . В разі акліматизації паперу в цеху на нерухомих в і шалах без примусового обдуву для розвішування і зняття паперу застосовується легка переносна пересувна драбина з стійкою основою знизу і площадкою загородженою зверху поруччям висотою 0 8 м. Для акліматизації паперу при інтенсивному нижньому обдуванні пачки паперу завішуються на рухомий транспортер. В кожній пачці 50-70 аркушів паперу масою 1 м2 70-120 г або 30-40 аркушів паперу масою 1 м2 160-250 г. Відстань між пачками не менше 10 см. Швидкість обдуву під час акліматизації контролюють робітники служби кондиціювання не рідше одного разу на добу за допомогою чашкових анемометрів. Швидкість нижнього обдуву пачок паперу повітрям не менше 5 м/с з нижнього краю листів завішаної пачки паперу і не менше 20 м/с біля отворів у вентиляційному коробі. Для приготування фарб застосовуються фарботерки або плоскі металеві нержавіючі ванни глибиною 5 см з закругленими вінцями. 5.3.4. Цехи дільниці глибокого і флексографічного друку В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:  друкування аркушевих машин ;  друкування рулонних ротаційних машин ;  колористична;  фарбова станція;  контролю та сортування віддрукованої продукції;  приготування і зберігання розчинників;  зберігання формних циліндрів і валиків; – заточування ракелів;  станція рекуперації;  ремонтна майстерня;  кладова цеху;  контора цеху кімната майстра . Цехи і дільниці глибокого друку розміщуються на останньому поверсі багатоповерхового будинку або в одноповерховому будинку біля зовнішніх стін в приміщеннях відділених від інших цехів і дільниць протипожежними стінами або у відокремленій одноповерховій будівлі. Відстань від найбільш віддаленого робочого місця до евакуаційного виходу дверей які ведуть на сходову клітку або в коридор з виходом на сходову клітку має бути не більше 25 м. З приміщень площею 100 м2 і більше має бути не менше двох виходів. Для перенесення ракелів використовуються спеціальні футляри з фіксацією кришки для їх зберігання   стелажі або піраміди в яких ракелі встановлюються лезом до середини. Подавати фарбу і розчинники до друкарських машин з приміщення підготування фарб рекомендується централізовано за допомогою трубопроводів. Не допускається застосування бензолу і бензольних фарб. Перемішувати фарби в машині рекомендується в зачиненому фарбовому апараті де фарби постійно циркулюють під впливом насосної установки. Електроосвітлювальна і пускорегулююча апаратура електромережі і електрообладнання мають бути у вибухобезпечному виконанні. З метою запобігання іскрінню використовують ручний інструмент виготовлений з кольорових металів або з покриттям з кольорових металів. Машини глибокого друку обов'язково обладнуються пристроями для відведення або нейтралізації статичної електрики. Огляд і ремонт обладнання та ємкостей станцій рекуперації здійснюється спеціалістами не менше двох при виключеному обладнанні. При цьому належить застосовувати 313 органів дихання зору і шкірного покриву. 5.3.5. Цехи дільниці трафаретного друку В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:  друкування;  колористична;  сушіння віддрукованої продукції;  заточування ракелів;  змивання ракелів і сит;  кладова цеху. Друкарські машини та сушильні пристрої підключаються до системи заземлення незалежно одні від одних. Друкарські машини забезпечуються блокуванням перекосу аркуша при введенні його на транспортер сушильного пристрою та виведенні з нього. Трафаретні рами використовуються з гладкою поверхнею без тріщин щілин . 5.4. Брошурувально-палітурні цехи дільниці 5.4.1. Загальні положення 5.4.1.1. В одноножових і триножових різальних машинах має бути забезпечено:  при гальмуванні або припиненні подавання електроенергії   зупинку ножів під час руху зверху вниз в довільному положенні і виключення їх самовільного опускання;  виключення повторного ходу ножів за винятком автоматів ;  світлову сигналізацію включення робочого режиму в машинах. В одноножових паперорізальних машинах має бути забезпечено:  зупинку ножа в кінці циклу у верхньому положенні: лезо ножа у верхньому положенні не має виступати нижче підошви балки притискача;  застосування способу "зайнятості двох рук" дворучне управління при цьому системи та засоби захисту мають запобігати руху робочих органів при порушенні персоналом кордонів зони різання або перешкоджати порушенню її кордонів;  зменшення зусилля переміщення стопи по столу машини до величини не більше 100 Н 10 кгс за допомогою пневмосистеми. Не допускається встановлювати одноножові різальні машини з суміжними робочими зонами одну проти другої. Одноножові різальні машини розміщуються збоку від основних потоків внутрішньозаводського транспорту і основної маси робітників. Кожна різальна машина має бути оснащена гаками для виймання марзанів. В триножових різальних машинах додатково мають бути:  загорожа зони різання з блокуванням пуску і роботи машини;  пристрої для механічного подавання обрізуваної продукції в зону різання і механічного виведення обрізаної продукції на приймальний і передавальний пристрої;  пристрої для прибирання паперових обрізків з зони різання наприклад пневмосистема з патрубками для здування обрізків . 5.4.1.2. В обтискувальних і пакувально-обтискувальних пресах належить мати:  запобіжні клапани в гідравлічних і пневматичних пресах які спрацьовують при збільшенні тиску в гідросистемі або пневмосистемі вище заданої величини;  блокування яке запобігає вмиканню пресу при відкритих загорожах і не допускає його самовільного вмикання;  блокування яке забезпечує в автоматичних подвійних палітурно-обтискувальних пресах зупинку рухомої плити в любому положенні при натисканні на кнопку "стоп" або припиненні подавання електроенергії. 5.4.1.3. В друкарсько-позолотних пресах належить мати:  в пресах  напівавтоматах  загорожу талера і зблоковані з автоматичним виключенням пресу пристрої які запобігають попаданню рук працівника в небезпечну зону між тиглем і талером;  в пресах  автоматах відкидну загорожу робочої зони;  автоматичне подавання фольги в зону тиснення і приймання відпрацьованої фольги. 5.4.1.4. В блокооброблювальних агрегатах і агрегатах для незшивного скріплення книжкових блоків належить мати:  пристрої для усунення паперових обрізків і паперового пилу з можливістю приєднання їх до цехової пневмотранспортної системи;  загорожу секції торшонування зблоковану з пусковим пристроєм;  легкоз'ємні клейові ванни. 5.4.1.5. В ниткошвейних машинах належить передбачити:  прозору загорожу зони накладання зошитів і зони шиття а також блокуючий пристрій що не допускає роботу машини при знятій загорожі;  блокування що вимикає машину при заповненні приймального столу з метою запобігання падіння зшитих блоків. 5.4.1.6. В дротошвейних машинах належить передбачити блокувальні пристрої що вимикають електродвигун при знятих загорожах механізму подавання дроту і швейного апарата. 5.4.1.7. В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:  лакування;  припресування плівки;  макетування;  фальцювання;  виготовлення палітурок;  Оформлення палітурок;  очищення палітурок від фольги;  комплектування скріплення і оброблення книжкових блоків;  виготовлення брошур вставляння блоків в палітурку пресування сушіння і пакування продукції ;  виготовлення клеїв;  змивання клейових валиків і апаратів;  компресорна і вакуумна;  ремонтна майстерня;  кладова цеху;  контора цеху кімната майстра . Дільниця лакування і припресування плівки може бути в складі цеху офсетного друку. Дільниці виготовлення палітурок можна розміщувати в одному приміщенні з іншими дільницями брошурувально-палітурного цеху. 5.4.2. Дільниці лакування і припресування плівки Приміщення лакувальної дільниці обладнується системами місцевої витяжної вентиляції засобами пожежогасіння і має вільні шляхи евакуації. Для освітлення приміщення лакувальної дільниці необхідно застосовувати лампи розжарювання у вибухозахисній арматурі. Вимикачі штепсельні розетки і запобіжники належить розташовувати поза цим приміщенням. Для подавання лаку і розчинників до машин рекомендується використовувати трубопровід. У випадках неможливості застосування трубопроводів лаки і розчинники подаються в приміщення в спеціальних герметично закритих металевих або небитких пластмасових ємкостях. Обладнання для припресування плівки оснащується пристроями нейтралізації статичної електрики. 5.4.3. Дільниця фальцювання На ножових фальцювальних машинах передбачаються пристрої які упереджують падіння натяжного вантажу при відриванні тасьми. На фальцювальних машинах з ручним накладанням аркушів встановлюються планки що охороняють руки працівників від попадання під фальцюючі ножі або валики. Самонаклади швейні і різальні секції вкладально-швейно-різальних агрегатів оснащуються загорожами зблокованими з приводом машини. Пакувально-обтискувальні преси і столи для зіштовхування допускається встановлювати не ближче 0 3 м від машин. Платформи з віддрукованою продукцією належить встановлювати на відстані не менше 0 5 м від столів для зіштовхування а також від різальних і фальцювальних машин. Дерев'яні частини верстатів для зіштовхування мають бути з гладкою поверхнею без тріщин щілин і т. і. Дерев'яні нахилені столи належить покривати листовою термореактивною пластмасою. Рекомендується застосовувати марзани пластмасові або дерев'яні. Не Допускається застосовувати марзани і прокладки з свинцевих сплавів. При розрізуванні малоформатної продукції етикетки бланки і т. і. для підтримки обрізуваної стопи застосовуються спеціальні пристрої кутники тощо . 5.4.4 Дільниця виготовлення і оформлення палітурок На ручному позолотному пресі важіль має опускатися не нижче 0 8 м від рівня підлоги. Ручне бронзування допускається лише у виключних випадках в спеціальних витяжних шафах або під місцевим відсмоктувачем. Для очищення бронзувальних машин застосовуються пилососи з фільтром для дрібнодисперсного пилу. Прибирання приміщень виконується вологим способом кожної зміни. 5.4.5 Дільниці комплектування скріплення оброблення і вставляння в палітурку книжкових блоків При розміщенні технологічного обладнання в потокові лінії необхідно забезпечити локалізацію тепловиділень від нагрітого обладнання а також зручний підхід до всіх машин і їх обслуговування див. п. 5.1.3 . Електронагрівачі для підігрівання клейових розчинів в апаратах заклеювальних верстатів блокообробних та інших агрегатах обладнуються терморегуляторами. Змивання клейових апаратів брошурувальних і палітурних машин належить проводити в окремому приміщенні. При заміні колодки на блоковставляльних машинах належить користуватись спеціальною рукояткою. 5.4.6. Дільниця виготовлення брошур Зону зворотньо-поступального руху криттьового апарата машини незшивного скріплення належить загороджувати бар'єрами висотою не менше 0 6 м від підлоги. Робочі столи для сфальцьованих зошитів мають бути встановлені на відстані не менше 0 3 м від підбирального транспортера вкладально-швеиної машини. 5.4.7. Дільниця приготування клеїв клеєварка Дільниця приготування клеїв оснащується пристроями для механізації трудомістких робіт а також захисту від надмірних тепловиділень див. п. 5.1.3 . Площа приміщення визначається за кількістю виготовлюваного клею розмірами обладнання але не менше 10 м2. Котли з боковим зливанням необхідно встановлювати не нижче 0 5 м від підлоги. При газовому обігріванні водяної сорочки котла рекомендується застосовувати термомагнітні клапани які автоматично відключають котел від газової магістралі при падінні тиску газу затуханні пальників або зменшенні рівня води у водяній сорочці. Нагрівання газом або іншим видом палива допустиме тільки в апаратах забезпечених пристроєм для повного видалення продуктів згоряння через димохід. В котлах з водяною сорочкою обов'язково має бути кран для спускання води. При клеєварочних котлах з паровим обігріванням мають бути манометри для вимірювання тиску і забезпечене герметичне з'єднання парової сорочки з котлом і трубопроводом від парогенератора. Всі вентилі які перекривають доступ у парову сорочку котла щільно з'єднуються з ним. В котлах де є мішалки привід мішалки надійно загороджується. При відсутності в котлах мішалок для перемішування клейових розчинів належить застосовувати ручні дерев'яні лопатки. Хімічні речовини які застосовуються при виготовленні клеїв зберігаються в окремому приміщенні. Для виймання галерти з бочок належить застосовувати спеціальні механічні пристрої. Посуд для перевезення клею має бути зручним у транспортуванні і забезпеченим кришками які перешкоджають вихлюпуванню клею. На підлозі біля клеєварочних котлів мають лежати решітчасті дерев'яні настили або гумові килимки з ребристою поверхнею. 5.5. Цехи дільниці оперативної поліграфії В ізольованих приміщеннях розташовуються дільниці:  складально-друкарських машин і автоматів;  фотоскладання;  макетування;  світлокопіювання;  мікрофільмування;  електрогравіювання;  репродукціонування;  множувальних апаратів;  виготовлення друкарських форм;  друкарських машин;  контролю якості;  брошурувально-палітурна;  коректорська;  ремонтна майстерня;  кладова;  контора цеху кімната майстра . На виробничих дільницях оперативної поліграфії виконуються загальні вимоги охорони праці а також відповідні вимоги підрозділів 5.1-5.4 даних Правил які пред'явлені до обладнання технологічних процесів і робочих місць. Обладнання робота якого супроводжується утворенням статичної електрики необхідно оснащувати засобами для її нейтралізації. Столи для складально-друкарських машин апаратів для знімання копій належить розташовувати біля вікон так щоб світло на них падало збоку проходи між столами мають бути не менше 1 м. 5.6. Паперово-білове та картонажне виробництво 5.6.1. Цехи дільниці лініювання паперу та виготовлення зошитів В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:  лініювання паперу;  лініювально-зошитових агрегатів;  комплектування скріплення та обробки зошитів;  пакування готової продукції;  склад готової продукції. Розміщення та монтаж лініювально-зошитових агрегатів необхідно здійснювати з врахуванням забезпечення найнижчого рівня шуму. Лініювально-зошитовий агрегат обладнується нейтралізатором зарядів статичної електрики. 5.6.2. Цехи дільниці виготовлення пакувальних коробок В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:  виготовлення форм;  друкарсько-висікальних автоматів;  поздовжнього склеювання висічок та їх пакування. Дільниця виготовлення форм може входити до складу ремонтно-механічного цеху РМЦ . Для зменшення рівня вібрації друкарсько-висікальні автомати встановлюються взаємоперпендикулярно. 5.6.3. Цехи дільниці виготовлення алфавітних книжок В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:  алфавітно-висікальних автоматів машин ;  контролю вставляння та пакування готової продукції. Зони висікання алфавітно-висікальних автоматів забезпечуються надійними захисними пристроями рухома огорожа фотоблокування . Алфавітно-висікальні автомати обладнуються електромагнітними муфтами та гальмовими пристроями для забезпечення зупинення механізму верхнього вис і кального ножа при русі зверху вниз в довільному положенні та виключення самовільного опускання в разі гальмування або припинення подавання струму а також місцевим освітленням зони висікання. Пуск машини здійснюється лише повторним натисканням на пусковий пристрій. Обслуговування та профілактичні огляди алфавітно-висікальних автоматів за обсягом і термінами проводяться аналогічно до обслуговування паперорізальних машин. 5.6.4. Дільниця виготовлення палітурок на ВЧ-обладнанні 5.6.4.1. В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:  виготовлення штампів;  ВЧ-обладнання;  сортування та зберігання матеріалів і напівфабрикатів пакуання готової продукції;  кладова штампів. Виготовлення штампів допускається здійснювати на дільницях РМЦ. 5.6.4.2.. При обслуговуванні та ремонті ВЧ-обладнання необхідно виконувати вимоги ДНАОП 0.00-1.21-84 та даних Правил стосовно обладнання що працює під напругою вище 1000 В. 5.6.4.3. Трансформатори та генератори ВЧ-обладнання потрібно розміщувати на мінімально можливій відстані від приєднаних до них пристроїв. При розміщенні одної установки в окремому приміщенні площа має бути не менше 40 м2 а при розташуванні генератора окремо від основної частини установки   не менше 25 м2. Ширина робочих зон біля щитів управління не менше 1 2 м. а біля робочих конденсаторів не менше 0 8 м. Генератори ВЧ-обладнання розміщуються в один ряд по фронту відстань між генераторами в неробочій зоні приймається не менше 1 м від стін і колон   0 5 м. При віддалі між генераторами ВЧ-обладнання та пресом більше 0 3 м пульт управління кнопки вмикання та вимикання подавання струму високої частоти СВЧ розміщується на пресі. 5.6.4.4. Генератори ВЧ-обладнання та зони зварювання пресів необхідно обладнати захисними екранами та блокуванням яке виключае можливість вмикання ВЧ-генератора та подавання СВЧ на зварювальний штамп випадково або при знятому піднятому екрані чи недостатньому контакті притисканні штампа з плитою преса якщо віддаль між плитою та штампом більше 1 см . Екран має бути виготовлений з металевого листа товщиною не меньше 0 5 мм. ВЧ-обладнання потрібно забезпечити блокуванням для автоматичного відключення його від мережі у випадку виходу із ладу системи оходження генератора. 5.6.4.5. ВЧ-обладнання комплектується реле часу для автоматичного регулювання тривалості подавання СВЧ на зварювальний штамп. 5.6.4.6. На дільниці ВЧ-обладнання не дозволяється розміщувати робочі місця працівників безпосередньо не зв'язаних з роботою на ВЧ-обладнанні. Робочі місця операторів на ВЧ-обладнанні забезпечуються стільцями що регулюються за висотою. На підлозі біля генераторів ВЧ-обладнання необхідно стелити ділектричні гумові килимки. 5.6.5. Цехи дільниці парафінування паперу 5.6.5.1. В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:  плавлення парафіну;  парафінувальних машин;  кладова парафіну;  склад готової продукції. 5.6.5.2. Машини під час роботи яких виділяється тепло обладнуються відповідною теплоізоляцією див. п. 5.1.3. . 5.6.5.3. Розплавляння парафіну проводиться в спеціальних ваннах за допомогою пари; подавання парафіну від ванн до парафінувальних машин належить здійснювати самопливом по трубопроводах труба в трубі . 5.6.5.4. При розплавлянні парафіну електронагріванням трубчасті електронагрівачі закриваються захисною решіткою а ванни обладнуються показчиками рівня парафіну та блокуванням для відключення електронагрівачів при зниженні рівня парафіну у ванні понад граничний рівень менше 10 см над нагрівачами . 5.6.5.5. В парафінувальних машинах забезпечується автоматичне подавання парафіну у ванни за допомогою електромагнітних клапанів. 5.6.5.6. Підігрівання парафіну у ванні парафінувальної машини здійснюється методом рідинної бані як проміжне середовище використовується гліцерин. 5.6.6. Цехи дільниці регенерації відходів та виготовлення поліхлорвінілової ПХВ плівки В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:  сортування відходів ПХВ-плівки;  регенерації та виготовлення ПХВ-плівки;  склад готової продукції. Вальці та каландри обладнуються датчиками і регуляторами для автоматичного регулювання температури нагрівання. 5.6.8. Цехи дільниці виготовлення деталей скріплення блоків та пластмасових іграшок В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:  термопластавтоматів;  кладова матеріалів та готової продукції. Термопластавтомати необхідно забезпечувати блокуванням для виключення можливості подавання маси при нещільному приляганні сопла до форми та кінцевими вимикачами для зупинки пресувальної плити в крайніх положеннях: правого робочого ходу   при досягненні заданого тиску лівого холостого ходу   для звільнення деталей. 6. Допоміжне виробництво 6.1. Дільниці підготування паперу картону палітурних матеріалів В ізольованих приміщеннях розташовуються дільниці:  підготування паперу тканини;  підготування картону;  кімната майстра. Основні вимоги до одноножових різальних машин викладенні в п. 5.4.1.1. В паперорізальних і бобінорізальних машинах передбачається:  загорожа зони різання;  пристрої або загорожі які запобігають падінню рулону з механізмів піднімання і кріплення рулонів;  блокування яке запобігає вмиканню машини при знятій кришці для доступу до змінних зубчастих коліс . В картонорубальній машині має бути щиток з боку ножа для запобігання попадання під ніж пальців робітника. Картонорізальні машини загороджуються з боку зон різальних секцій. Бобі норі зальні машини загороджуються з боку різальних секцій і намотувальних валиків. 6.2. Дільниці виготовлення фарбових і зволожуючих валиків Дільниці відливання валиків виготовлення вальцмаси і зберігання хімікатів належить розміщувати в окремих приміщеннях. Завантаження варочних котлів і заливання вальцмаси у відливні форми має бути повністю механізовано. Варочні котли які обігріваються парою з тиском вище 0 8 атм. мають задовольняти вимогам ДНАОП 0.00-1.07-94. Для зрізання маси з старих валиків застосовуються спеціальні верстати при ручному зрізанні   міцні стояки з гніздами. Виймання валиків з форми і зберігання їх та металевих стержнів здійснюється відповідно до п. 5.1.21. Приміщення для робіт з діізоціанатом при виготовленні поліуретанових ПУ валиків переливання зважування заливання в реактор-змішувач заповнення відливних форм ПУ композицією мають бути оснащені припливно-витяжною вентиляцією. Реактор трубопроводи і крани обладнуються терморегуляторами і манометрами і забезпечують повну герметичність системи під час її роботи. Діізоціанати зберігають в окремих приміщеннях обладнаних припливно-витяжною вентиляцією в темних бутлях з притертою пробкою або в залізних банках з подвійними пробками. Для герметизації на пробку наносять тонкий шар парафіну. Аміак кислоти діізоціанати спирти та інші легкозаймисті рідини підлягають роздільному зберіганню. 6.3. Ремонтно-механічні цехи дільниці 6.3.1. Загальні положення 6.3.1.1. В ізольованих приміщеннях розміщуються дільниці:  слюсарна;  механічна;  шліфувальна;  заточування ножів;  сантехнічна;  електрогазозварювання;  деревообробна;  електроремонтна;  інструментальна;  кладова запасних частин;  контора цеху кімната майстра . 6.3.1.2. Обладнання і технологічні процеси ремонтно-механічних цехів мають відповідати ГОСТ 12.2.009-80 і ГОСТ 12.3.025-80. 6.3.1.3. Верстати для оброблення металів точильні і шліфувальні верстати обладнуються загорожами робочих зон. 6.3.1.4. Верстати які працюють з охолоджуючими рідинами обладнуються захисною огорожею. Для збирання охолоджуючих і мастильних рідин і запобігання розбризкуванню їх по підлозі верстати забезпечуються відповідними збірниками піддонами коритами і т. і. . Трубопроводи для подавання охолоджуючої рідини до різального інструменту розміщуються таким чином щоб їх можна було відводити і підводити не наближаючи руки до різального інструменту. 6.3.1.5. Для складування деталей заготовок і відходів відводять місця з спеціальними стелажами ящиками столами. Для зберігання деталей заготовок оснащення інструментів застосовуються стелажі шафи ящики висотою не більше 1 5 м з полицями які мають нахил усередину або бортики висотою не менше 5 см для запобігання випадання з них предметів які там зберігаються. Зберігання інструментів в станині верстатів допускається у випадку якщо це спеціально передбачено конструкцією станини. Біля обладнання яке ремонтується передбачають спеціальну тару стелажі для складання деталей. 6.3.1.6. Драбини і підмостки які застосовуються для ремонтних і монтажних робіт мають відповідати вимогам ГОСТ 24258-88 і ГОСТ 26887-86. 6.3.1.8. Встановлювати на верстати деталі масою більше 15 кг і знімати їх з верстатів належить за допомогою підйомних механізмів тельферів . 6.3.1.8. Для інструментів з загостреними кінцями під рукоятки напилки ножівки необхідно мати рукоятки з гладкою поверхнею і ручки з бандажними кільцями які відповідають розмірам інструменту. 6.3.2. Слюсарна дільниця Ремонтні роботи виконуються на переносних або стаціонарних верстатах. Верстати мають бути жорсткої і міцної конструкції бути стійкими їх поверхня   оббита залізом або іншим гладким і міцним матеріалом. Довжина верстата  не менше 1 5 м ширина   не менше 0 75 м. Для захисту робітників від відлітаючих часток металу верстати обладнуються з боків неробочої зони запобіжними сітками висотою не менше 0 75 м з чарунками не більше 3 мм. Такими ж сітками загороджують віконні скла які є поблизу. Відстань між осями лещат на верстатах має відповідати розміру оброблюваних деталей і складати не менше 1 м. Для прибирання стружки з верстатів робочі місця забезпечуються щітками гачками і т. і. 6.3.3. Дільниці механічна шліфувальна та заточування ножів 6.3.3.1. При обробленні на токарних верстатах деталей з пруткового матеріалу пруток що виступає за розміри верстата слід вільно вміщувати в закріплену на люнеті трубу так щоб кінець прутка не виступав за трубу з робочої зони верстата. Під час оброблення деталей які дають зливну стружку в процесі різання належить застосовувати інструменти і пристрої для дроблення стружки стружколоми а для металів які дають при обробленні стружку сколювання   захисну сітку. Токарні верстати в зоні різання обладнуються відкидною загорожею. 6.3.3.2. Зачищувати оброблювані деталі на верстатах наждачним полотном слід за допомогою відповідних пристроїв для безпечного виконання цієї операції. 6.3.3.3. Фрези належить зберігати і транспортувати в футлярах або тарі. 6.3.3.4. Для виймання стружки з просвердлених отворів після зупинки верстата і відведення інструментів необхідно застосовувати магніти металеві гачки. 6.3.3.5. Зона за межами габаритів руху стола платформи повзуна стругальних та шліфувальних верстатів має бути загороджена бар'єрами або іншими пристроями висувними лінійками які перекривають доступ працівників в цю зону. В поздовжньо-стругальних верстатах проміжки між стойками і столом загороджуються щитками. Стругальні верстати укомплектовуються стружковідбивачами. стружко   і маслозбірниками. 6.3.3.6. Точильні наждачні круги в неробочій частині належить закривати міцними глухими металевими кожухами із ковкої сталі товщиною не менше 5 мм. Абразивні круги перевіряються візуально на відсутність вибоїн і простукуванням на відсутність тріщин. На неробочому ходу верстата круг перевіряється під час обертання на відсутність торцевого та радіального биття. Не допускається застосовувати браковані абразивні круги. Абразивні круги транспортуються і переносяться в спеціальній тарі тільки у вертикальному положенні. Для перевезення кругів використовуються візки дно і борти яких оббиті м'яким матеріалом або гумою. Заточування ножів виконується вологим способом. Точильні і шліфувальні верстати що працюють без зволоження деталей забезпечуються пристроями для усунення пилу з місць обробки. На точильних і обдирних верстатах встановлюються прозорі екрани зблоковані з пусковими пристроями верстата що не дає можливості працювати при відведеному екрані. 6.3.3.7. Механічні ножиці для розрізування листового металу обладнуються пристроями для запобігання можливості попадання рук працівників під ніж а також пристроєм для виключення мимовільного опускання рухомого ножа. Дискові пили для розрізування металу обладнуються пристроями для механічного подавання матеріалу в зону розрізування і загорожею. Кругові або обертові ножиці обладнуються пристроями які не допускають попадання під ножі рук працівників. 6.3.4. Електрогазозварювальні дільниці 6.3.4.1. Електрозварювальні роботи виконуються відповідно до вимог ГОСТ 12.3.003-86 та Правил пожежної безпеки в Україні. Електрозварювальні установки обладнуються пусковими і регулюючими реостатами а також вимірювальними приладами які забезпечують можливість безперервного контролю за роботою установки. Частини електротримача які знаходяться під напругою слід надійно ізолювати. Всі струмоведучі частини мають бути недоступні для випадкового доторкання до них. 6.3.4.2. Газозварювальні роботи виконуються відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні. Для газозварювальних робіт відводяться приміщення і майданчики за межами виробничих та інших будівель на відстані не менше 10 м. Балони з газами карбід в упаковці пуста тара зберігаються в спеціально відведених місцях приміщеннях . Для роздільного зберігання балонів з киснем та з горючими газами виділяються окремі місця обладнані відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.07-94. Балони з газом надійно закріплюються в касетах при транспортуванні на автомашинах та у візках при перевезенні їх по території підприємства. Ремонт вентилів балонів виконує тільки завод виготовлювач. Подрібнювати і розважувати карбід кальцію робітникам належить в окремому сухому приміщенні користуючись респіраторами і запобіжними окулярами. Для розкриття ящиків або барабанів з карбідом кальцію застосовують інструмент з кольорових металів але не з міді . 6.3.4.3. Відстань від місця зварювання до найближчих легкозаймистих матеріалів має бути не менше 5 м. Для виконання зварювальних робіт не на постійному місці електрогазозварювальнику видається дозвіл на проведення вогневих робіт. Під час виконання зварювання крім спецодягу необхідно застосовувати захисні засоби окуляри щитки рукавиці тощо . Місце роботи зварювальника загороджують ширмами або щитами пофарбованими в темний матовий колір. 6.3.5. Деревообробна дільниця 6.3.5.1. Обладнання деревообробної дільниці має відповідати вимогам ГОСТ 12.2.026.0-93. 6.3.5.2. Верстати для поздовжнього розпилювання з ручним подаванням мають бути забезпечені:  боковими упорами або направляючою лінійкою;  розклинювальним ножем та іншими пристроями для виключення викидання дошки або деталі;  загорожами зблокованими з пусковою кнопкою для виключення можливості пуску обладнання при незачинених або знятих загорожах. Робоча частина щілини фугувального верстата закривається автоматично діючою загорожею яка відкриває ножову щілину на ширину оброблюваної деталі. Неробочу частину щілини за направляючою лінійкою повністю закривають. Випуск ножів з валу допускається не більше ніж на 3 мм. 6.3.5.3. В шипорозрізних верстатах ножові головки диски або пили забезпечуються міцними загорожами а також надійними пристроями для закріплення оброблюваного матеріалу і упередження відкидання його ріжучими інструментами. 6.3.5.4. Долото довбального верстата забезпечується пересувною загорожею яка своєю нижньою частиною прилягає до оброблюваного матеріалу. 6.3.5.5. Для усунення пилу і стружки деревообробні верстати обладнуються пневмотранспортними системами. Робота верстатів при вимкнених системах вентиляції і місцевих відсмоктувачів заборонена. Пилозбірні камери і циклони слід постійно тримати зачиненими. 6.4. Склади та цехові кладові 6.4.1. Вимоги до зберігання складування і транспортування матеріалів і готової продукції на складах 6.4.1.1. В ізольованих приміщеннях слід розміщувати склади:  паперу картону палітурних матеріалів;  фарб високого і офсетного друку;  фарб глибокого флексографічного і трафаретного друку;  агресивних рідин кислот лугів ;  ЛЗР і ГР;  матеріалів запасних частин;  хімікатів і речовин;  засобів індивідуального захисту;  готової продукції. 6.4.1.2. Рулонний папір належить укладати горизонтально не більш ніж в 3 ряди за висотою але не вище 2 5 м від підлоги з обов'язковим розклинюванням з двох сторін кожного рулону нижнього ряду. Дозволяється зберігати рулонний папір у вертикальному положенні укладаючи його на торець рулону. Відстань від верху штабеля до будівельних конструкцій перекриття стелі    не менше 1 м. Папір картон вироби з них що зберігаються не на стелажах належить укладати в штабелі. Ширина проходу між штабелями а також між штабелями і стінами має бути не менше 0 8 м. Напроти дверних отворів складу залишають прохід рівний ширині дверей але не менше 1 м. При ширині складу більше 10 м вздовж складу роблять прохід шириною не менше 2 м. 6.4.1.3. Банки з фарбою і допоміжними речовинами належить розміщувати на стелажах відповідно до торговельних номерів партій. При зберіганні металевих бочок з ротаційною фарбою масою 85-90 кг їх належить ставити в один ряд пробками догори. У випадку зберігання ротаційної фарби в горизонтальних циліндричних ємностях необхідно дотримуватись вимог пожежної безпеки встановлених для складів легкозаймистих і горючих речовин. 6.4.1.4. На складах необхідно додержуватись встановлених граничних норм зберігання речовин і матеріалів а також порядку сумісного зберігання хімічних речовин і матеріалів дод. 23 . На складі хімічних реактивів потрібно мати план розміщення хімічних речовин в якому вказані їх найбільш характерні якості "отруйні" "хімічно активні" "вогненебезпечні" і т. і. . Зберігати сильнодіючі отруині речовини СДОР належить у суворій відповідності до спеціальних правил. Всі роботи з хімічними речовинами потрібно проводити акуратно щоб не розбити ємність не пошкодити упаковку і т. і. На кожній тарі з хімічною речовиною має бути надпис бирка з її назвою або сертифікат. Хімікати ЛЗР і ГР зберігаються в заводській тарній упаковці. Дрібну тару з хімікатами необхідно зберігати на стелажах відкритого типу або в шафах а велику тару укладати в штабелі. Щоб уникнути перевантаження стелажів потрібно встановити максимально допустиме число або масу вантажних місць дозволене для одночасного зберігання. Для складування реактивів на підлозі виділяються площадки. обмежені чіткими лініями щоб забезпечити нормальні поздовжні і поперечні проходи евакуаційні виходи і підступи до засобів пожежогасіння. Розфасування хімікатів ЛЗР і ГР необхідно здійснювати в спеціальному приміщенні з ефективною загальнообмінною вентиляцією і місцевими відсмоктувачами. Пролиті і розсипані речовини належить нейтралізувати і прибрати. Пакувальні матеріали папір стружку вату паклю і т. і. належить зберігати окремо від хімікатів. ЛЗР і ГР. Підлога в складських приміщеннях для зберігання хімічних речовин має бути стійкою до їх впливу з гладкою поверхнею і нахилом для змивання цих речовин. В місцях стікання необхідно мати резервуар для нейтралізації стічних рідин. Майданчики відкритих складів ЛЗР і ГР необхідно загороджувати обваловувати для перешкоджання розтіканню розчинів в разі аварії. В сховищах бочки з нафтопродуктами слід укладати пробками догори: не можна допускати ударів бочок одна об другу. Розливання переливання нафтопродуктів проводиться тільки у спеціально відведених місцях. Для місцевого освітлення під час зливно-паливних операцій необхідно застосувати акумуляторні ліхтарі у вибухозахищеному виконанні. 6.4.1.5. Електричні лампи зберігаються в упаковці у відведених місцях. Перегорілі газорозрядні лампи треба зберігати в спеціальних ємностях або на відкритих майданчиках з підвітряної сторони на відстані не менше 100 м від споруд і періодично партіями вивозити для знищення та демеркуризації на спеціальних підприємствах у відповідності з ДНАОП 0.03-1.43-88. 6.4.1.6. Під час роботи на складах належить дотримуватись норм допустимих навантажень при підніманні і перенесенні вантажів вручну для чоловіків згідно НАОП 8.7.10-2.04-84 для жінок   ДНАОП 0.03-3.28-93  дод. 21 22 . Піднімання вручну вантажів вагою до 50 кг похилими східцями по вертикалі допускається тільки на висоту не більше 3 м причому довжина сходень повинна бути більше висоти підйому не менше ніж в 3 рази. Вантажі масою більше 50 кг переміщують за допомогою відповідних підйомно-транспортних пристроїв спеціальних візків та інших механізмів і засобів транспортування. Під час виконання робіт на тимчасових площадках в разі неможливості застосування автокранів і автонавантажувачів навантаження і розвантаження тяжких вантажів може виконуватись як виключення вручну. При цьому обов'язково вживаються заходи для забезпечення повної безпеки працівників похилий настил відповідної міцності для спускання або піднімання канати рольганги приз відповідальний керівник який знаходиться на дільниці проведення робіт до повного їх закінчення виробничий персонал додатково інструктується. При навантаженні і розвантаженні бочок рулонів паперу круглих довгих матеріалів і виробів колод труб похилими площинами робота проводиться за допомогою канатів; вживаються заходи для виключення можливості розкочування цих вантажів при цьому робітникам не дозволяється знаходитись між пристроями або в зоні переміщення вантажу. 6.4.2. Вимоги до зберігання складування і транспортування матеріалів напівфабрикатів та готової продукції в цехах 6.4.2.1. Напівфабрикати і готова продукція можуть зберігатися у виробничих приміщеннях тільки в спеціально відведених для цього місцях згідно з п. 5.1.7 в кількостях не більше нормативне встановлених. Напівфабрикати і готову продукцію необхідно укладати в штабелі і на піддони акуратно без перекошеня. Допускається зберігати в робочих приміщеннях у спеціально відведених місцях:  аркушевий папір несфальцьовану віддруковану продукцію   стопами на стелажах висотою не більше 1 6 м;  віддруковану продукцію сфальцьовану і зв'язану в пачки   штабелями висотою не більше 2 0 м;  рулонний папір  укладеним в ряди з обов'язковим розклинюванням кожного рулону з двох боків. Формні пластини зберігаються в спеціальних стелажах або штативах. 6.4.2.2. Хімічні речовини фарби ЛЗР ГР та інші матеріальні цінності які зберігаються у цехових складах кладових належить розміщувати суворо за асортиментом. Порядок зберігання згідно з п. 6.4.1.4. Для кладових в цехах дільницях встановлюються граничні норми кількості одночасного зберігання ЛЗР ГР фарб лаків і розчинників. У робочий час в цеховій кладовій ЛЗР ГР і фарб вмикається витяжна вентиляція. ЛЗР і ГР в тарі належить зберігати в металевих шафах або ящиках які щільно закриваються і на внутрішніх сторонах яких є чіткий надпис з позначенням назв речовин і загальної допустимої норми змінної потреби для даного приміщення. В цих шафах ящиках забороняється зберігати інші речовини і матеріали. Відкривати металеві бочки бідони тощо необхідно тільки інструментами виготовленими або покритими кольоровими металами які не дають іскри під час ударів. Фарби ЛЗР і ГР видаються тільки в закритій металевій ємності. Переливати і видавати ЛЗР ГР лакофарбові матеріали клеї на горючій основі і розчинники необхідно в спеціальних роздавальних приміщеннях оснащених витяжними шафами або столами з бортами не нижче 5 см і металевими піддонами з застосуванням спеціальних переливних або насосних пристроїв. Для зберігання в цехах на дільницях кислот і лугів в кількостях не більше змінного запасу необхідні спеціальні приміщення або шафи з вогнетривких матеріалів. На випадок потрапляння кислот чи лугів на тіло людини необхідно мати готові розчини нейтралізуючих речовин для кислот   5%-10%-ний розчин питної соди для лугів   2%-3%-ний розчин оцтової або борної кислоти . Бутлі з кислотою і лугом ємністю більше 5 л потрібно поміщати в спеціальні пластмасові футляри проміжки в яких заповнюються стружками або іншим еластичним матеріалом насиченим концентрованим розчином хлористого кальцію або хлористого амонію. Бутлі з кислотами і лугами належить переносити тільки двом робітникам. 6.4.2.3. Обтиральні матеріали папір картон насичені змивально-мастильними речовинами і фарбами а також відходи фотоплівки зберігаються в металевих ящиках які щільно закриваються. 6.4.2.4. Переміщувати і транспортувати матеріали напівфабрикати і готову продукцію належить тільки з використанням полагоджених транспортних засобів механізмів і тари відповідно до вимог ГОСТ 12.3.009-76 і ГОСТ 12.3.020-80. Між штабелями піддонами і рулонами паперу а також між ними і стінами передбачаються проходи і проїзди для оглядів і проведення вантажно-розвантажувальних операцій виходячи з габаритів механізмів і транспорту що застосовуються дод. 15 . 6.5. Дільниця зарядження акумуляторів Акумулятори та випростувачі розміщуються в окремих приміщеннях. Забороняється встановлювати кислотні і лужні акумуляторні батареї в одному Приміщенні. Зарядження кислотних акумуляторних батарей лужних батарей та приготування електролітів проводиться в окремих кімнатах. При приміщеннях акумуляторних батарей виділяється кімната для зберігання кислоти сепараторів приладдя для приготування електроліту площею не менше 4 м2 Не допускається влаштування входу в приміщення акумуляторної батареї з побутових приміщень. Вхід має здійснюватися через тамбур таких розмірів щоб двері з приміщення акумуляторної батареї в тамбур можна було відкривати і закривати при закритих дверях з тамбура в сусіднє приміщення; площа тамбура не менше 1 5 м2 Двері тамбура мають бути з замками і відкриватися назовні. На дверях слід зробити надписи "Акумуляторна" "Вогнебезпечно" "З вогнем не входити" "Курити заборонено". Стіни і стелі приміщення кислотних лужних акумуляторних батарей двері і віконні рами металеві конструкції стелажі та інші частини фарбують кислотостійкою лугостійкою фарбою. Вентиляційні короби фарбують з зовнішніх і внутрішніх боків. Обслуговування акумуляторних установок покладається на електромонтера спеціально навченого правилам експлуатації акумуляторних батарей дозволяється сумісництво професій . Встановлення в акумуляторному приміщенні електричних печей. нагрівачів вхід в нього з вогнем куріння користування апаратами та інструментами які можуть дати іскру забороняється. Припливно-витяжна вентиляція приміщення акумуляторних батарей автоматично вмикається з початком зарядження батарей і вимикається після повного усунення газів але не раніше ніж через 1 5 години після закінчення зарядження а при роботі за методом постійного підзарядження   в міру необхідності й відповідно до інструкції для даної дільниці. Вентилятор припливно-витяжної вентиляції використовується у вибухобезпечному виконанні. Для освітлення приміщення акумуляторних батарей необхідно застосовувати лампи розжарювання у вибухозахисній арматурі. Один світильник має бути під'єднаний до мережі аварійного освітлення. Вимикачі штепсельні розетки і запобіжники належить розташовувати зовні акумуляторного приміщення. Дільниця для зарядження акумуляторів оснащується:  денсиметрами і термометрами для вимірювання щільності і температури електроліту;  переносним вольтметром постійного струму;  переносною герметичною лампою з запобіжною сіткою або акумуляторним ліхтарем;  кухлем з хімічно стійкого матеріалу з носиком або ківшиком ємністю 1 5-2 л;  кислотостійким лугостійким костюмом чоботами гумовими рукавичками фартухом і захисними окулярами;  нейтралізуючими розчинами при попаданні електролітів від кислотних батарей на шкіру слизову оболонку або на підлогу належить застосувати розчин питної соди а від лужних батарей  розчин борної або оцтової кислоти п. 6.4.2.2 . 6.6. Компресорна Компресорні установки мають відповідати вимогам ГОСТ 12.2.016-81 і ДНАОП 0.00-1.13-71. Компресорну розміщують в ізольованому приміщенні на віброізольованому фундаменті. Стіна приміщення оператора яка прилягає до компресорного приміщення склиться безосколковим склом з відміткою від 1 2 до 2 2 м від рівня підлоги. Ремонтувати компресор і трубопроводи дозволяється після повного зниження в них тиску при відсутності тиску за показами манометра необхідно відкрити індикаторні крани . 6.7. Виробнича і санітарна лабораторії В окремих приміщеннях в залежності від спеціалізації і потужності підприємства розміщуються:  хіміко-аналітична лабораторія;  лабораторія хроматографічного аналізу;  лабораторія полярографічного аналізу;  лабораторія мас-спектрографічного аналізу;  лабораторія контролю матеріалів;  препараторська;  вагова;  лабораторія електроніки;  кладова хімікатів. Площу приміщень лабораторії встановлюють за наявною кількістю і розмірами обладнання але не менше 9 м2 на одного працівника. Кожній лабораторії необхідно мати водопостачання з раковинами-мийками зливну каналізацію силові лінії електропостачання хімічні витяжні шафи які не можна розташовувати безпосередньо біля дверей. Лабораторія умебльовується острівними і пристінними хімічними столами з надбудовами. Робота в лабораторіях має бути організована відповідно до НАОП 1.3.10-1.06-77. Припливно-витяжну вентиляцію в усіх приміщеннях лабораторії належить вмикати за п'ять хвилин до початку роботи і вимикати після закінчення робочого дня. Під час проведення робіт з високотоксичними речовинами вентиляції необхідно працювати цілодобово. Забороняється виконання в лабораторії робіт не пов'язаних з завданням і не передбачених інструкціями з охорони праці. При обладнанні лабораторних приміщень газопроводами належить дотримуватись вимог підрозділу 7.5 даних Правил. 6.8. Цехи дільниці очищення промислових стоків В окремих приміщеннях належить розміщувати слідуючи дільниці:  ємностей і насосних установок;  регенерації;  відстоювання і зневоднювання осаду;  реагентна;  контрольно-вимірювальних приладів автоматики і енергопостачання;  кладова;  кімната для персоналу. Експлуатація очисних споруд проводиться під наглядом і контролем санітарної лабораторії підприємства результати контролю заносяться в спеціальний журнал. Обслуговування очисних установок здійснюється персоналом який пройшов спеціальну підготовку при органах санепіднагляду. В своїй роботі йому слід керуватися НАОП 9.0.00-1.01-79. Роботи на очисних спорудах проводяться спеціалістами в кількості не менше 3-х чоловік. Видалення шламу виконується при ефективно працюючій вентиляції. Роботи на очисних спорудах виконуються тільки з застосуванням відповідних 313. Місця постійного перебування обслуговуючого персоналу слід радіофікувати обладнати годинником і забезпечити телефоном. В приміщеннях цеху мають бути місця для автоматичного змивання шкідливих речовин де встановлені раковини "самодопомоги" ємності з нейтралізуючими розчинами 5-10%-ний розчин питної соди і 2-3%-ний розчин оцтової кислоти і бачок з кип'яченою водою. Проводити роботи в цеху при несправній загальнообмінній вентиляції забороняється. 6.9. Дільниця пакування паперових відходів 6.9.1. В пресах для пакування паперових відходів має бути забезпечена зупинка рухомої плити в крайньому верхньому та нижньому положенні щільне закриття передніх і задніх дверцят. Застосовувані в сінних пресах для пакування паперових відходів конвейєри мають відповідати вимогам п. 8.6. 6.9.2. В'язальний дріт який використовується в пресах для пакування паперових відходів зберігається в дерев'яних ящиках а той що використовується в сінних пресах   тільки в спеціальних штативах. 6.9.3. Кіпи спакованих відходів слід укладати в спеціально відведених місцях. Висота стопи від підлоги   не більше 1 6 м. Кіпи спресованих відходів масою більше 50 кг слід транспортувати і укладати з використанням підйомно-транспортних   транспортних механізмів. 7. ВИМОГИ ДО ІНЖЕНЕРНОГО ГОСПОДАРСТВА 7.1. Електробезпека 7.1.1. Спорудження реконструкцію та експлуатацію електроустановок поліграфічних підприємств належить здійснювати відповідно до вимог ПУЕ ДНАОП 0.00-1.21-84 ГОСТ 12.1.019-79 ГОСТ 12.1.018-93 ГОСТ 12.1.030-81 ГОСТ 12.1.038-82 ГОСТ 12.3.003-86 ГОСТ 12.3.032-84. 7.1.2. Обслуговування діючих електроустановок проведення в них оперативних перемикань ремонтних монтажних налагоджувальних робіт здійснюються енергетичною службою електротехнічним персоналом . При відсутності на підприємстві посади енергетика та електротехнічного персоналу обслуговування електроустановок забезпечується шляхом передавання за угодою цих функцій спеціалізованій організації або електротехнічному персоналу іншого підприємства в т. чи. малого чи кооперативного або утриманням електротехнічного персоналу на пайових засадах з іншими підприємствами. При відсутності на підприємствах особи відповідальної за електрогосподарство або угоди із спеціалізованою організацією електротехнічним персоналом іншого підприємства експлуатація електроустановок заборонена. 7.1.3. На всі електроустановки має бути технічна документація відповідно до якої вони допущені в експлуатацію. В цю документацію вносяться всі зміни виконані в електроустановках під час їх експлуатації. 7.1.4. На підприємствах має діяти система технічного обслуговування і ремонтів відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.21-84 та вказівок заводів-виготовлювачів в технічній документації на електрообладнання. Засоби захисту що використовуються при виконанні робіт в електроустановках мають задовольняти вимоги ДНАОП 0.00-1.21-84. 7.1.5. Після монтажу реконструкції ремонту або технічного переоснащення електроустановки підлягають приймально-здавальним а в процесі експлуатації   періодичним випробуванням відповідно до ПУЕ та ДНАОП 0.00-1.21-84. 7.1.6. Вибір електрообладнання електродвигунів апаратів і приладів світильників виду електропроводок вибір проводів і кабелів та способів їх прокладання належить здійснювати згідно з ПУЕ залежно від характеристики виробничого середовища категорії пожежної небезпеки та класу пожежо-вибухонебезпеки приміщень дод. 13 . 7.1.7. Електрообладнання в т. ч. вибухозахищене що використовується в приміщеннях з вологим пильним або хімічно-активним середовищем має бути хімічно-вологопилостійким або захищеним від впливу середовища; в приміщеннях з підвищеною температурою навколишнього середовища гартоплавильні дільниці відливання стереотипів тощо має бути забезпечене теплостійкою ізоляцією або захистом який упереджує нагрівання обладнання вище гранично-допустимих значень. 7.1.8. В приміщеннях з вибухонебезпечним середовищем належить використовувати електродвигуни апарати і прилади у вибухозахищеному виконанні:  в зонах класів В-I   вибухобезпечне;  В-I а і В-I г   підвищеної надійності проти вибуху для апаратів і приладів що іскрять чи нагріваються вище 80°С для інших   без засобів вибухозахисту із ступенем захисту оболонки не менше 1Р54;  В-I б   без засобів вибухозахисту із ступенем захисту оболонки не менше 1Р44  в зонах П   IIa   не менше 1Р54 . Переносні світильники та ручний електроінструмент належить використовувати в зонах класів В-I В-Iа у вибухобезпечному виконанні В-Iб В-Iг   підвищеної надійності проти вибуху: стаціонарні світильники в зонах класів В-Iа В-Iб В-Iг   без засобів вибухозахисту із ступенем захисту оболонки не менше 1Р53. 7.1.9. В пожежонебезпечних зонах усіх класів необхідно використовувати електрообладнання із ступенем захисту не менше 1Р44 Допускається використовувати апарати і прилади із меншим ступенем захисту в т. ч. виконання 1РОО за умови розміщення їх в шафах із ступенем захисту оболонки не нижче рекомендованої для даної пожежонебезпечної зони. В пожежонебезпечних зонах класів П   I і П-II належить використовувати стаціонарні світильники із ступенем захисту не менше 1Р53; в зонах класів П-IIa П   III   не менше 1Р23; переносні світильники в пожежонебезпечних зонах довільного класу  із ступенем захисту не менше 1Р53; світильник має бути з скляним ковпаком захищеним металевою сіткою. Переносний електроінструмент в пожежонебезпечних зонах довільного класу використовується з ступенем захисту оболонки не менше 1Р44; допускається не менше 1РЗЗ за умови виконання спеціальних технологічних вимог до ремонту обладнання в пожежонебезпечних зонах. 7.1.10. На поліграфічних підприємствах належить використовувати захищені електродвигуни які мають ступінь захисту оболонки:  в приміщеннях із нормальним середовищем   1РОО або 1Р20;  в приміщеннях із хімічно-активним середовищем гальванічні та травильні дільниці    не менше 1Р44 допускається 1РЗЗ. але з хімічно-стійкою ізоляцією і закриттям відкритих неізольованих струмопровідних частин ковпаком або іншим способом;  в приміщеннях вологих особливо вологих дільниці проявлення фотоформ травлення та вимивання фотополімерних форм    не менше 1Р43 з вологостійкою ізоляцією;  в приміщеннях в яких можливе осідання пилу або інших речовин що утруднює природне охолодження   не менше 1Р44;  на відкритому повітрі   не менше 1Р44 або спеціальну яка відповідає умовам роботи. 7.1.11. Розподільні мережі напругою до 1000 В належить виконувати трифазними чотирипровідними із глухозаземленою нейтраллю при напрузі споживача 380/220 В. Для силових освітлювальних та вторинних ланцюгів належить використовувати:  у вибухонебезпечних зонах усіх класів  відкриті та скриті електропроводки проводами і кабелями в сталевих водогазопровідних трубах;  в пожежонебезпечних зонах усіх класів не захищені ізольовані проводи із алюмінієвими жилами належить прокладати в трубах і коробах з негорючих або важкогорючих матеріалів. У вибухо   та пожежонебезпечних зонах будь-якого класу забороняється використання неізольованих провідників. Для стаціонарних електропроводок в нормальних і пожежонебезпечних зонах належить використовувати проводи і кабелі з алюмінієвими жилами; допускаються проводи з алюмінієвими жилами у вибухонебезпечних зонах клас і в В-I б. В-I г. Кабелі і проводи з мідними жилами належить використовувати для стаціонарних споживачів встановлених на віброізольованих опорах переносних і пересувних електроприймачів стаціонарних споживачів в вибухонебезпечних зонах класів В-I і В-I а для відкритих проводок в горищних приміщеннях. 7.1.12. Кожна машина або група машин автоматична лінія має бути забезпечена ввідним вимикачем ручної дії який належить розміщувати в безпечному і зручному для обслуговування місці. Для автоматичних ліній при відсутності запасного ввідного вимикача кожна одиниця обладнання забезпечується індивідуальним ввідним вимикачем з двома фіксованими положеннями контактів: "включено" або "виключено". 7.1.13. На корпуси апаратів управління і роз'єднувальних апаратів необхідно нанести чіткі знаки які дозволяють легко розрізняти положення рукоятки управління "включено" "виключено". На головних пультах управління обладнанням а також на окремих електрошафах необхідно передбачати світлову сигналізацію. 7.1.14. Для захисту електрообладнання від короткого замикання належить застосовувати запобіжники або автоматичні вимикачі. 7.1.15. Електрообладнання належить забезпечувати нульовим захистом для попередження самовільного вмикання машини при відновленні знятої напруги в головних ланцюгах незалежно від положення органів управління. Металеві частини поліграфічного обладнання які при пошкодженні ізоляції електрообладнання можуть виявитись під напругою небезпечної величини належить заземлять зануляти або використовувати інші методи захисту. 7.1.16. На шафах управлінь розподільних коробках необхідно наносити знак електричної напруги. 7.1.17. Технологічне обладнання має бути захищене від статичної електрики. 7.1.18. Для живлення світильників місцевого освітлення із лампами розжарювання необхідно використовувати напругу: в приміщеннях без підвищеної небезпеки   не вище 42 В в приміщеннях із підвищеною небезпекою і особливо небезпечних   не вище 12 В. Світильники з люмінесцентними лампами на напругу 128   220 В допускається використовувати для місцевого освітлення при умові недоступності струмопровідних частин до випадкових доторкань. В приміщеннях вологих особливо вологих жарких чи з хімічно-активним середовищем використання люмінесцентних ламп для місцевого освітлення допускається в арматурі спеціальної конструкції. Для живлення світильників місцевого освітлення напругою до 42 В належить використовувати трансформатори не допускається використовувати автотрансформатори додаткові резистори подільники напруги або послідовне вмикання ламп в мережу для зниження напруги на них. При використанні на машинах місцевого освітлення із люмінесцентними лампами належить передбачати заходи по захисту обслуговуючого персоналу від стробоскопічного ефекту. 7.1.19. Блискавкозахист будівель і споруд поліграфічних підприємств необхідно виконувати згідно з ПУЕ. 7.2. Освітлення 7.2.1. Проектування монтаж та експлуатацію освітлювальних установок належить здійснювати згідно з ПУЕ СНиП II-4-79 ДНАОП 0.00-1.21-84. Освітленість виробничих і допоміжних приміщень має відповідати вимогам НАОП 8.7.10-3.02-89  дод. 4 . 7.2.2. Для приміщень де виконуються роботи І II і IV розрядів належить передбачати суміщене освітлення  природне разом з штучним з використанням систем загального або комбінованого освітлення загальне плюс місцеве . Застосування одного лише місцевого освітлення не допускається. 7.2.3. Для загального освітлення в системі комбінованого слід передбачати газорозрядні лампи незалежно від типу джерела світла місцевого освітлення. Вибираються джерела освітлення відповідно до рекомендацій поданих в додатку 4. Організація освітлення робочих приміщень і зон має виключати попадання прямих і відбитих світлових потоків в органи зору. При заміні джерел світла на обладнанні належить встановлювати лампи які не знижують рівня освітленості. 7.2.4. Для місцевого освітлення передбачаються світильники з відбивачами що не просвічуються і мають захисний кут не менше 30°. Конструкція світильника має забезпечувати можливість зміни його положення в просторі для досягнення оптимальної освітленості й кута падіння світла при обов'язковому додержанні висоти підвісу світильників по відношенню до робочого місця не менше 1 5-2 0 м. Перелік обладнання яке належить забезпечити місцевим освітленням приведений в додатку 5. 7.2.5. Аварійне і евакуаційне освітлення має забезпечувати мінімальну освітленість на підлозі основних проходів і на сходинках сходів: в приміщеннях   0 5 лк; на відкритих територіях   0 2 лк. Для аварійного освітлення належить застосовувати лампи розжарювання або люмінесцентні лампи   в приміщеннях де мінімальна температура повітря не нижче +5°С при умові живлення ламп у всіх режимах змінним струмом напругою не нижче 90 % від номінальної. Світильники аварійного освітлення мають відрізнятися від світильників робочого освітлення типом розміром чи знаком нанесеним на світильник фарбою. Приєднання до групової мережі аварійного освітлення інших видів навантаження які не належать до цього виду освітлення не допускається. Перевірка справності аварійної мережі освітлення має проводитися в денний час не рідше одного разу на квартал. 7.2.6. Скло вікон належить чистити від пилу і бруду 1-2 рази на рік внутрішні поверхні рам перефарбовувати не рідше 1 разу в 3 роки а в приміщеннях зі значним виділенням пилу   в міру забруднення. Світильники загального освітлення належить періодично чистити. Чищення світильників в складальному стереотипному формному цехах та на дільниці рулонних газетних машин проводиться 1 раз у 3 місяці в друкарських і брошурувально-палітурних цехах щомісяця. 7.2.7. Усі елементи освітлювальних установок підлягають планово-попереджувальним оглядам і ремонтам за графіком розробленим окремо на кожному підприємстві. При цьому передбачається:  своєчасно заміняти перегорілі лампи;  періодично не рідше одного разу на рік а також після чергового чищення та заміни перегорілих ламп перевіряти рівень освітленості на робочих місцях і у виробничих приміщеннях;  періодично перевіряти стан освітлювальних установок наявність світлорозсіювачів решіток у світильниках справність ущільнення світильників спеціального виконання . 7.2.8. Роботи по встановленню і чищенню світильників загального освітлення заміні перегорілих ламп і ремонту освітлювальної мережі виконуються тільки електротехнічним персоналом при знятій напрузі. Освітлювальні установки з висотою підвісу не більше 5 м обслуговуються з приставних драбин або стрем'янок не менше ніж двома робітниками. Для проведення робіт на висоті більше 5м застосовуються телескопічні підйомники. Чищення світильників місцевого освітлення виконується робітниками які працюють на технологічному обладнанні. 7.2.9. Газорозрядні лампи із вмістом ртуті які вийшли з ладу належить зберігати упакованими в спеціальних приміщеннях і періодично вивозити в спеціально відведені місця за вказівкою санепідстанції див. п. 6.4.1.5 . 7.3. Водопостачання каналізація 7.3.1. Підприємства забезпечуються холодною і гарячою водою для задовільнення господарсько-питних санітарно-гігієнічних технологічних і протипожежних потреб. Будова та експлуатація систем внутрішнього водопроводу і каналізації мають відповідати вимогам ГОСТ 12.3.006-75 і Правил безопасности при эксплуатации водоканализационных водопроводных сооружений и сетей. 7.3.2. Якість питної води має відповідати вимогам ГОСТ 2874-82. З'єднання мереж господарсько-питного водопостачання з мережами водопроводів які подають воду непитної якості не допускається. Для користування питною водою влаштовуються фонтанчики з'єднані з господарсько-питним водопроводом. При відсутності водопроводу встановлюються питні бачки виготовлені з матеріалів які легко очищуються і дезинфікуються не впливають на якість води і щільно закриваються кришками що замикаються на замок. Воду в питних бачках потрібно щоденно заміняти свіжою питною водою. Питні бачки слід регулярно промивати гарячою водою. Цехи обладнуються автоматами газованої води. В гартоплавильних і стереотипних цехах слід мати установки для забезпечення працівників підсоленою газованою водою. 7.3.3. Люки колодязів камер колекторів підземних комунікацій а також отвори в підлогах заглиблені ємності канали траншеї котловани треба залежно від умов зачиняти кришками бетонними плитами або листами рифленого заліза обваловувати чи загороджувати суцільною або решітчастою загорожею. 7.3.4. Колодязі 1 камери мереж водопостачання й каналізації обладнуються пристроями для спускання скоби драбини . В камерах з відкритими каналами лотками слід влаштовувати робочі майданчики з огорожами. 7.3.5. Переобладнання та реконструкція систем водопостачання і каналізації на промислових підприємствах без узгодження з органами Державного санітарного нагляду забороняється. 7.4. Опалення вентиляція і кондиціювання 7.4.1. Загальні положення 7.4.1.1. Значення температури відносної вологості швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих складських побутових і адміністративних приміщень мають відповідати нормам встановленим в ГОСТ 12.1.005-88 і НАОП 8.7.10-3.01-87  ДОД. 8 . Рівень запиленості та загазованості в припливному повітрі на виробничому майданчику в повітрі робочої зони виробничого приміщення не повинен перевищувати норм за ГОСТ 12.1.005-88 і ДНАОП 0.03-3.01-71. 7.4.1.2. Експлуатацію систем опалення вентиляції і кондиціювання повітря належить здійснювати згідно з ГОСТ 12.4.021-75. 7.4.1.3. Все опалювально-вентиляційне обладнання і трубопроводи позначаються згідно з ГОСТ 12.4.026-76. 7.4.1.4. Підприємство має забезпечувати належний технічний стан контроль за експлуатацією своєчасний якісний ремонт систем опалення вентиляції і кондиціювання повітря шляхом організації обслуговування. Всі опалювальні і вентиляційні системи після монтажу реконструкції чи Капітального ремонту потрібно відрегулювати довести до проектної потужності і піддати приймальним випробовуванням. 7.4.1.5. Металеве обладнання трубопроводи і повітроводи систем опалення й вентиляції приміщень категорій А і Б а також систем місцевих відсмоктувачів що видаляють вибухонебезпечні суміші необхідно заземлювати. 7.4.1.6. У виробничих приміщеннях поліграфічних підприємств для зручного прибирання застосовуються опалювальні прилади з гладкою поверхнею радіатори чи гладкі труби . 7.4.1.7. Очищення калориферів припливних вентиляційних установок фільтрів витяжних установок припливних і витяжних вентиляційних камер клапанів вогнезатримуючих клапанів форсунок і трубопроводів що подають воду для зволоження: місцевих відсмоктувачів та іншого вентиляційного обладнання належить проводити згідно до вимог Инструкции по безопасной эксплуатации систем кондиционирования воздуха и вентиляции на полиграфических предприятиях. 7.4.2. Опалення 7.4.2.1. Будова склад і експлуатація систем опалення мають відповідати вимогам СНиП 2.04.05-91 ДНАОП 0.00-1.22-72 та Правил пожежної безпеки в Україні. На ці системи мають бути паспорти. 7.4.2.2. Розташування джерел теплоти в плані приміщення має бути таким щоб повітря робочої зони прогрівалося рівномірно. Для нагрівання повітря в приміщеннях рекомендовано системи парового опалення низького тиску водяного повітряного а в невеликих приміщеннях допускається місцеве пічне опалення. Для нагрівання окремих приміщень дозволяється використовувати електричні прилади з закритими спіралями і з такою потужністю споживання яка б не призводила до підвищення сили струму понад допустиму для даної електромережі. Опалення газовими або електричними приладами не допускається в приміщеннях:  категорій А і Б;  категорій Б і будинків III ІІІа IIIб IV і V ступенів вогнестійкості з температурою на поверхні що віддає тепло більше 110°С. В приміщеннях категорій А і Б найбільш безпечним видом опалення є повітряне суміщене з вентиляцією. 7.4.2.3. Опалювальні прилади розміщують в місцях доступних для огляду ремонту очищення на відстані 0 1 м від поверхні стін. Не допускається розміщувати опалювальні прилади в нішах стін. Опалювальні прилади на сходових клітках розміщуються в нижніх 1-2 поверхах а також у відсіках тамбурів які не мають зовнішніх дверей. 7.4.2.4. В системах опалення адміністративних будинків допускається встановлювати біля опалювальних приладів декоративні екрани але такі що зменшують потужність теплового потоку не більше ніж на 10%. 7.4.2.5. В приміщеннях гардеробних душових санітарних вузлів кладових на сходових клітках в тамбурах не дозволяється встановлювати на приладах опалення регулюючу арматуру. 7.4.2.6. В будинках з пічним опаленням забороняється влаштування витяжної вентиляції з штучним спонуканням не компенсованої припливом з штучним спонуканням. В будинках з пічним опаленням забороняється відведення диму в вентиляційні канали. 7.4.2.7. В районах з розрахунковою температурою зовнішнього повітря в теплий період року 25°С і вище рекомендується використовувати системи для охолодження приміщень. При цьому максимальна температура повітря біля підлоги не повинна бути нижче ніж на 2°С від нормованої температури. 7.4.3. Вентиляція кондиціювання 7.4.3.1. Будова склад і експлуатація систем вентиляції мають відповідати ГОСТ 12.4.021-75 СНиП 2.04.05-91 та Правил пожежної безпеки в Україні. На ці системи мають бути паспорти. 7.4.3.2. Усунення шкідливих газів парів аерозолей і пилу які можуть утворюватись на поліграфічних підприємствах слід проводити:  для категорій виробництва А Б і шкідливих речовин 1-го та 2-го класів небезпеки   через місцеву і загальнообмінну вентиляцію з штучним спонуканням;  для решти категорій   через місцеву і загальнообмінну з штучним спонуканням та природну вентиляцію через фрамуги і двері що відкриваються. 7.4.3.3. Окремо одну від одної влаштовують:  системи вентиляції кондиціювання повітря і повітряного опалення для кожної групи приміщень розділених протипожежними стінами;  системи місцевих відсмоктувачів шкідливих або горючих речовин від систем загальнообмінної витяжної вентиляції;  системи місцевих відсмоктувачів від технологічного обладнання для речовин сполучення яких може утворювати вибухонебезпечну суміш або більш небезпечні речовини;  системи місцевих відсмоктувачів горючих речовин які осідають паперовий пил або конденсуються масляний аерозоль оцтової кислоти в повітроводах і вентиляційному обладнанні окремо для кожного приміщення або кожної одиниці обладнання. Приймальні пристрої системи вентиляції що обслуговують приміщення категорій А і Б необхідно влаштовувати окремо від приймальних пристроїв вентиляції інших приміщень. 7.4.3.4. Підприємству слід забезпечувати очищення елементів вентиляційних систем в терміни які залежать від конкретної продуктивності технологічного обладнання і часу його роботи. Орієнтовні терміни очищення приведені в додатку 10. 7.4.3.5. Повітрообмін в приміщеннях поліграфічних підприємств визначають розрахунковим методом:  в цехах високого і офсетного друку   з умови розбавлення надлишків теплоти з перевіркою отриманого повітрообміну на розбавлення шкідливих речовин що надходять в повітряне середовище цеху до ГДК;  в цехах глибокого друку травильних і гальванічних відділеннях   з умови розбавлення шкідливих речовин що надходять у повітряне середовище цеху до ГДК. У випадку неможливості визначення повітрообміну розрахунковим методом витрати припливного і виведеного повітря слід приймати за додатком 8. Кількість припливного повітря має відповідати нормам встановленим СНиП 2.04.05-91. Приймається за додатком 11. В приміщеннях категорій А і Б а також у виробничих приміщеннях де виділяються шкідливі речовини або речовини з неприємним запахом витягування більше припливу на 10%. При цьому розрідження має бути не менше 10 Па 1 кгс/м2 по відношенню до тиску в приміщенні при зачинених дверях але не менше 100 м3/год на кожні двері захищеного приміщення. 7.4.3.6. В приміщеннях з кондиціюванням повітря приплив повітря більше витягування позитивний дисбаланс на 10%. Надлишковий тиск не менше 10 Па. Припливне повітря не має порушувати роботу місцевих відсмоктувачів і поступати в робочу зону крізь зони з більшим забрудненням шкідливими речовинами. У виробничих приміщеннях припливне повітря подається в робочу або верхню зону приміщення. Витрати припливного повітря визначаються розрахунком. Повітророзподільників необхідно стільки щоб швидкість руху повітря в робочій зоні виробничого приміщення не перевищувала 0 2 або 0 3 м/с залежно від категорії важкості виконуваної роботи. У виробничих приміщеннях з виділенням пилу складальні друкарські і брошурувально-палітурні цехи припливне повітря подають слабоконвективним струменем направленим зверху донизу з повітророзподільників розташованих у верхній зоні. 7.4.3.7. Повітряні і повітряно-теплові завіси влаштовуються біля постійно відкритих отворів у зовнішніх стінах приміщень а також біля воріт і отворів в зовнішніх стінах що не мають тамбурів і відчиняються більше 5 разів або не менше ніж на 40 хв у зміну в районах з розрахунковою температурою зовнішнього повітря мінус 15°С і нижче. 7.4.3.8. Вентиляційне обладнання розташоване в приміщеннях категорій А і В таке що видаляє повітря з цих приміщень чи вибухонебезпечні суміші місцевими відсмоктувачами з інших приміщень виробляється у вибухозахищеному виконанні. Місцеві відсмоктувачі які видаляють шкідливі речовини 1-го і 2-го класів небезпеки чи вибухонебезпечні суміші зблоковуються з технологічним обладнанням яке виділяє ці речовини. Мокрі пиловловлювачі зблоковуються з системами подавання води. Вентиляційне обладнання для видалення пожежонебезпечних сумішей розміщується в окремому приміщенні. Забороняється розміщувати його в підвальних приміщеннях. 7.4.3.9. Захисні огорожі встановлюються біля вентилятора для захисту працівників від випадкового доторкання до обертової клинопаскової передачі від двигуна до вентилятора а також на всмоктувальних і нагнітальних отворах вентиляторів не приєднаних до повітроводів. 7.4.3.10. Повітря що викидається в атмосферу з систем місцевих відсмоктувачів які видаляють аерозолі свинцю пари кислот лугів толуолу і паперовий пил слід очищувати до гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів. Пристрої викидання повітря в атмосферу з систем вентиляції розміщуються на відстані від приймальних пристроїв для забору зовнішнього повітря не менше як за 10 м по горизонталі або за 6 м по вертикалі з горизонтальною відстанню менше 10 м; пристрої викидання з систем місцевих відсмоктувачів слід розміщувати на висоті не менше 2 м від найвищої точки покрівлі для систем аварійної вентиляції   на висоті не менше 3 м від рівня землі. Викидачі газопилоповітряних сумішей від систем витяжної вентиляції влаштовуються окремими якщо хоча б в одній з труб або шахт можливе відкладення горючих речовин. Допускається з'єднання викидачів в одну трубу або шахту тільки за наявності вертикального розділення з границею вогнестійкості 0 5 від місця приєднання кожного повітроводу до устя. 7.5. Газове господарство і котельні 7.5.1. Влаштування та експлуатацію газового господарства поліграфічних підприємств необхідно здійснювати згідно з вимогами СНиП 2.04.08-87 і ДНАОП 0.00-1.20-92. Дозвіл на пуск газу для введення в експлуатацію газовикористовуючих установок видається територіальною інспекцією Держнаглядохоронпраці по затвердженню режимно-налагоджувальних робіт та обстеження. 7.5.2. Газопроводи і газове обладнання що перебувають на балансі підприємства обслуговуються газовою службою підприємства відповідно до Типового положения о газовой службе и ответственных лицах за газовое хозяйство предприятий. У випадку неможливості створення такої служби підприємство передають на обслуговування за угодою спеціалізованому підприємству газового господарства. 7.5.3. Газові мережі і газове обладнання поліграфічних підприємств в процесі експлуатації належить піддавати технічному обслуговуванню і плановим ремонтам в терміни встановлені в ДНАОП 0.00-1.20-92. Про проведені періодичні огляди і ремонти газопроводів та газового обладнання робляться відповідні записи в експлуатаційному та ремонтному журналах в яких також відмічаються випадки порушення нормальної експлуатації газового господарства і роботи виконані для їх усунення. 7.5.4. На виробничих газових агрегатах встановлюються контрольно-вимірювальні прилади для вимірів тиску газу біля пальників кожного котла чи агрегату тиску повітря в повітроводі біля пальників розрідження в топці або лежаку для шибера. 7.5.5. В кожному опалювальному сезоні введення в дію опалювальних газових котельних дозволяється при наявності:  акта про ремонт газопроводів газового обладнання автоматики безпеки контрольно-вимірювальних приладів димовивідних пристроїв системи вентиляції електроосвітлення газонепроникності стін і перекрить;  акта комісії про готовність котельної до опалювального сезону. 7.5.6. Виробничі газовикористовуючі агрегати належить обладнати контрольно-вимірювальними приладами і автоматикою безпеки. Сушильні установки що використовують газове паливо в технологічних процесах належить обладнати автоматикою що забезпечує:  припинення подавання газу при обриві провисанні паперового полотна порушенні температурного режиму в сушильній камері;  зупинення машини з наступних причин: відсутності або неефективності вентиляції порушення режиму подавання повітря в пальники відхилення тиску газу від заданих границь відсутності газу в мережі спалахування паперової стрічки;  запобігання запалюванню газових пальників без попереднього продування сушильної камери виходу полум'я за межі сушильної камери у випадку загоряння паперового полотна. 7.5.7. Стаціонарні котли встановлюються в будинках і приміщеннях що відповідають вимогам СНиП II-35-76 СНиП II-58-75 ДНАОП 0.00-1.08-94 і даних Правил. 7.5.8. Конструкція виготовлення монтаж ремонт і експлуатація парових котлів автономних пароперегрівачів і економайзерів з тиском вище 0 07 МПа 0 7 кгс/см2 водогрійних котлів і автономних економайзерів з температурою вище 115°С здійснюються згідно з вимогами ДНАОП 0.00-1.08-94. Це обладнання підлягає реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці за виключенням котлів в яких t-ІОО X V < 5 де t-температура насиченої пари при робочому тиску; V   водяний об'єм котла. Конструкція виготовлення монтаж ремонт і експлуатація парових котлів з тиском не вище 0 07 МПа 0 7 кгс/см2 водогрійних котлів і підігрівачів з температурою води не вище 115°С здійснюються згідно з вимогами Правил будови і безпечної експлуатації водогрійних і парових котлів з тиском до 0 07 МПа. Це обладнання не підлягає реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці. 7.5.9. Котли мають бути оснащені:  запобіжними клапанами прямої дії важільно-вантажні пружинні імпульсні ;  показчиками рівня води прямої дії;  манометрами;  приладами для вимірювання температури середовища;  запорною і регулюючою арматурою;  приладами безпеки для котлів з тиском більше 0 07 МПа ;  живильними пристроями насос . Запобіжні клапани мають бути з'єднані з відводними трубопроводами які охороняють персонал від опіків в разі спрацьовування клапанів. 7.5.10. Манометри встановлюються так щоб їх показання були чітко видними обслуговуючому персоналу. На шкалі манометра має бути червона риска що вказує граничний тиск перевищувати який забороняється. Перед кожним манометром необхідно встановити триходовий кран або інший аналогічний пристрій для продування перевірки і відключення манометра; перед манометром призначеним для вимірювання тиску має бути сифонна трубка діаметром не менше 10 мм. Манометри не допускаються до застосування якщо:  відсутня пломба або клеймо з позначкою про проведення перевірки;  вийшов термін перевірки манометра;  розбите скло або є інші пошкодження що перекручують показання манометра;  стрілка манометра при вимкненні не повертається до нульового показника шкали на величину більше половини допустимої похибки для даного манометра. Термометри встановлюють:  для котлів що мають перегрівач   на кожному трубопроводі до головної засувки; для котлів з проміжним перегріванням пари   на вході і на виході пари;  на вході в економайзер і на виході з нього;  на живильних трубопроводах парових котлів без економайзера;  на вході і на виході води з водогрійного котла. Допустима температура гарячої води має бути позначена на шкалі термометра червоною рискою. 7.5.11. Котли і котельне обладнання водопоказчикові прилади сигналізатори граничних рівнів води манометри запобіжні клапани. живильні прилади засоби автоматики підлягають періодичним перевіркам з записом результатів в журнал контрольних перевірок. Перевірку манометрів з їх опломбуванням клеймуванням проводять не рідше одного разу на 12 місяців. Перевірку робочих манометрів контрольним манометром проводять не рідше одного разу на 6 місяців. Перевірка справності дії манометрів за допомогою триходових кранів або запірних вентилів що їх замінюють проводиться не рідше одного разу за зміну. 7.5.12. Кожен котел і водопідігрівач піддається технічним оглядам:  до пуску в роботу нововстановленого а також після ремонту із використанням зварювання   внутрішньому оглядові і гідравлічному випробувану пробним тиском;  періодично 1 раз на 6 років    гідравлічному випробуванню пробним тиском;  періодично після кожного чищення і ремонту 1 раз на рік -внутрішньому огляду і гідравлічному випробуванню робочим тиском. Інформація про проведені ремонти результати технічного огляду із зазначенням стану котла або водопідігрівача дозвіл на їх роботу і строк наступного технічного огляду заносяться в їх паспорти. 7.5.13. На кожному котлі що введений в експлуатацію на видному місці має бути прикріплена табличка форматом 300х200 мм з зазначенням:  реєстраційного номера;  дозволеного тиску;  дати наступного внутрішнього огляду і гідравлічного випробування. 7.5.14. В котельні необхідно вести вахтовий журнал журнал передачі змін в якому належить відмічати час пуску і зупинення агрегатів виявлені недоліки в роботі котлів і котельного обладнання. 8. вимоги до автотранспорту вантажно-розвантажувальних робіт підйомно-транспортного обладнання та внутрішньозаводського транспорту. 8.1. Автотранспорт підприємства 8.1.1. Експлуатація автотранспорту здійснюється відповідно до вимог Правил дорожнього руху України НАОП 5.1.12-1.01-80 НАОП 5.1.12-1.04-77 НАОП 5.1.12-1.05-90 НАОП 5.1.10-1.10-82. Обслуговування і ремонт автомобілів виконується відповідно до вимог НАОП 5.1.12-1.02-80. 8.1.2. Автомобілі всіх видів марок і призначень автомобілі-тягачі вантажні моторолери прицепи і напівприцепи що знаходяться в експлуатації за технічним станом мають відповідати Правилам технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту і бути повністю укомплектованими. 8.1.3. Перед виїздом на лінію необхідне підтвердження механіка про технічну справність автомобіля. 8.1.4. На відкритих майданчиках для розміщення автомобілів належить зробити розмітку яка визначає місця стоянки автомобілів і проїздів. Вздовж стін біля яких встановлюються машини необхідно передбачити відбійний брус. 8.1.5. Розміщувати автотранспорт на вантажно-розвантажувальних майданчиках належить так щоб відстань між автомобілями які стоять один за одним в глибину була не менше 1 м а між автомобілями що стоять поруч по фронту    не менше 1 5 м. Якщо автомобілі встановлені для навантаження або розвантаження поблизу будинку між будинком і заднім бортом автомобіля витримується віддаль не менше 0 5 м. Відстань між автомобілем і штабелем вантажу   не менше 1 м. 8.1.6. Для навантаження і розвантаження автомобілів і залізничних вагонів з рампи за допомогою авто  і електронавантажувачів необхідно використовувати спеціальні настили з боковими упорами. 8.1.7. Ремонтні роботи та технічне обслуговування автомобілів проводяться з використанням оглядової канави естакади підйомників або лежаків а для автомобілів з високим кузовом   спеціальних драбин зі східцями завширшки не менше 15 см. 8.1.8. Під час регулювання двигуна в приміщенні належить застосовувати безшлангове місцеве відсмоктування або відведення відпрацьованих газів в атмосферу за допомогою накидних шлангів. Ремонт двигунів карбюраторів що працюють на етилованому бензині необхідно проводити тільки в спеціально обладнаних приміщеннях з механічною вентиляцією і бензостійкими підлогами. Для переливання етилованого бензину застосовують спеціальні пристрої. При розбиранні агрегатів зняті деталі необхідно укладати на спеціальні стелажі. 8.1.9. Робоче місце для ремонтування автомобілів освітлюється так щоб світло не засліплювало очей. Напруга живлення місцевого освітлення має не перевищувати 42В а в переносних електролампах закритих захисною сіткою   12 В. 8.2. Вантажно-розвантажувальні майданчики платформи рампи 8.2.1. Місця проведення вантажно-розвантажувальних робіт під'їздні та транспортні шляхи мають відповідати вимогам ГОСТ 12.3.009-76 ГОСТ 12.3.020-80 і НАОП 8.7.10-2.04-84. 8.2.2. Постійні місця вантажно-розвантажувальних робіт спеціалізуються за видами вантажів і забезпечуються механізованими пристроями та інвентарем для безпечного проведення робіт. 8.2.3. На майданчиках для навантаження і розвантаження тарно-штучних вантажів контейнерів піддонів з продукцією пакетів ящиків тюків бочок рулонів тощо що зберігаються на складах і в пакгаузах обладнуються платформи естакади рампи висотою на рівні підлоги кузова автомобіля. У випадках неоднакової висоти підлоги кузова автомобіля і платформи необхідно використовувати трапи. 8.2.4. Територію вантажно-розвантажувальних майданчиків необхідно добре освітлювати; транспортні шляхи мають бути рівними вимощеними твердим не слизьким матеріалом вільними від сторонніх предметів; в зимовий час територію посипають шлаком або піском. Розміри вантажно-розвантажувальних майданчиків мають забезпечувати безпечні радіуси повороту розміщення і вільний фронт робіт для необхідної кількості автомобілів. Складування на майданчику будь-яких матеріалів обладнання та інших предметів не допускається. 8.2.5. Розвантажувальні місця і платформи не можна розташовувати зі сторони головного входу в приміщення. Розвантажувальні платформи рампи мають бути на 1 1-1 2 м вище рівня майданчика дороги для автомобілів. Платформи обладнуються східцями для людей пандусами для електрокарів і при необхідності стаціонарними або пересувними пристроями що зрівнюють підлогу платформи з дном кузова автомобіля. Не допускається зберігання навантажувальних і транспортних механізмів на рампах складів. Для забезпечення розвороту транспортних засобів платформи роблять прямокутної форми шириною не менше 3 м. В місцях роботи на розвантажувальних платформах передбачаються знімні загорожі і відбійні бруси. Допускається замість дерев'яного брусу встановлювати гумову прокладку. Ширина під'їздних доріг встановлюється відповідно до вимог СНиП 2.03.02-85 . 8.2.6. Вантажно-розвантажувальні та транспортні роботи виконуються згідно з технологічними картами або інструкціями з охорони праці під керівництвом особи яка несе відповідальність за безпечну організацію і дотримання вимог безпеки на всіх ділянках технологічного процесу. 8.3. Вантажопідіймальні машини і механізми крани талі поліспасти тельфери 8.3.1. Експлуатацію ремонт і технічне обслуговування вантажопідіймальних машин необхідно проводити відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.03-93. Обладнання встановлення і експлуатація кранів і талів мають відповідати ДНАОП 0.00-1.03-93 а також вимогам ГОСТ 12.2.053-91 і ГОСТ 22584-88. 8.3.2. На вантажопідіймальних машинах і пристроях мають бути надписи з інформацією про їх реєстраційний номер вантажопідйомність і дати наступного випробування. 8.3.3. Вантажні гаки вантажопідіймальних машин та електричних талів обладнуються запобіжним замком який попереджає самовільне випадання знімного вантажозахоплюючого пристрою чи вантажу. Застосування гаків не обладнаних запобіжним замком може бути дозволено за умови використання канатних та ланцюгових вантажозахоплюючих пристроїв. Канатні та ланцюгові талі й поліспасти вантажопідіймальної машини влаштовуються так щоб самовільне падіння канату ланцюга з талі чи поліспаста а також заклинювання канату ланцюга між блоком чи зірочкою і обоймою було неможливим. 8.3.4. Вантажопідіймальні крани вантажні електричні візки з кабіною управління підлягають реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці. Не підлягають реєстрації крани всіх типів з ручним приводом а також ті у яких при ручному приводі механізмів пересування в якості механізму підіймання застосований пневматичний циліндр крани мостового типу пересувні або поворотні консольні вантажопідйомністю до 10 т включно які управляються з підлоги за допомогою кнопкового апарата а також знімні вантажозахоплюючі пристрої траверси стропи кліщі тощо і тара; їм надаються індивідуальні номери під якими вони записуються в журнал обліку вантажопідіймальних машин та знімних вантажозахоплюючих пристроїв підприємства. 8.3.5. Технічний огляд вантажопідіймальних машин проводиться підприємством або за угодою   спеціалізованою організацією. При повному технічному огляді вантажопідіймальна машина піддається статичному випробуванню вантажем що в 1 25 рази перевищує її вантажопідйомність та динамічному випробуванню вантажем що в 1 1 рази перевищує її вантажопідйомність. В процесі експлуатації вантажозахоплюючі пристрої і тара підлягають періодичним контрольним оглядам в наступні терміни: траверси   один раз на 6 місяців; стропи   один раз на 10 днів; тара захоплювачі   один раз на місяць; рідко використовувані   перед видаванням їх в роботу. Вантажопідіймальні машини знімні вантажопідіймальні пристрої та тара що не пройшли технічного огляду до роботи не допускаються. 8.3.6. На знімних вантажозахоплюючих механізмах і пристроях має бути клеймо або міцно прикріплена металева бирка де вказано їх реєстраційні номери вантажопідйомність і дата випробування. На тарі мають бути вказані призначення тари власна маса та вантажопідйомність. 8.3.7. Сталеві канати вантажні балочні та ін. мають свідоцтва сертифікати заводу-виготовлювача про випробування. 8.3.8. Електроталі забезпечуються справними гальмами заземлюючими пристроями а також кінцевими вимикачами максимального підіймання вантажу. Таль підлягає зовнішньому огляду не рідше ніж один раз на 10 при щоденній її експлуатації. 8.3.9. Лебідки з ручним приводом обладнуються запобіжними рукоятками конструкція яких допускає піднімання або опускання вантажу тільки шляхом безперервної дії на рукоятку; швидкість опускання рукоятки   не більше 0 33 м/с 2 ПМ/хв . Лебідки з електричним приводом обладнуються нормально закритим гальмом яке автоматично замикається при відключенні двигуна. Коефіцієнт запасу гальмування не менше 2. Стаціонарно установлені лебідки з електричним приводом обладнуються автоматичним вимикачем який відключає електродвигун при підході колиски або платформи до верхнього робочого положення. 8.4. Ліфти 8.4.1. Влаштування та експлуатацію ліфтів необхідно здійснювати згідно з ДНАОП 0.00-1.02-92 ДНАОП 0.00-1.21-84 і ДНАОП 0.00-5.09-86. 8.4.2. Підприємство має призначити персонал для обслуговування ліфтів. При відсутності такої служби підприємство може залучати спеціалізовану по ліфтах організацію або відповідну службу за домовленістю з іншими підприємствами. 8.4.3. Всі ліфти крім вантажного малого до пуску їх в експлуатацію реєструються або перереєструються після реконструкції в органах Держнаглядохоронпраці. Вантажний малий ліфт вантажопідйомність не більше 250 кг площа кабіни 1 м2 висота дверей шахти і кабіни не більше 1 25 м реєструється або перереєструється після реконструкції на підприємстві чи в спеціалізованій організації що здійснює технічне обслуговування ліфта. Будівельні підйомники призначені для роботи із провідником підлягають реєстрації в органах державного нагляду без провідника   реєструються в журналі обліку вантажопідіймальних машин підприємства. 8.4.4. Шахта ліфта загороджується з усіх сторін на всю її висоту і має верхнє перекриття та підлогу. Шахта загороджена сіткою або склом з боку прилеглих до неї площадок або сходів на яких можуть знаходитися люди огороджується сталевим листом товщиною не менше 1 мм або листом з іншого матеріалу який забезпечує міцність і жорсткість не менше ніж огорожі виконаної з вказаного листа. Висота цієї огорожі від рівня площадки або сходів   не менше 1 0 м а при використанні горизонтально-розсувних дверей висота огорожі з боку посадочної вантажної площадки   не менше висоти дверей. 8.4.5. В ліфті передбачається блокування дверей що не дозволяє їх відкриття в процесі руху ліфта. Шахтні двері ліфта мають оглядові отвори за виключенням дверей які автоматично відкриваються. Двері шахти які відчиняються і зачиняються вручну обладнуються неавтоматичними замками або пристроями які виключають можливість відкривання дверей шахти у випадку якщо кабіна відсутня. 8.4.6. Кабіну малих вантажних ліфтів огороджують на висоту за якою неможливе зміщення вантажу за межі кабіни в сторону напрямних і противаг. Висота кабіни і дверей шахти малих вантажних ліфтів не більше 1 0 м. Дверей може не бути якщо є пристрій який утримує вантаж від зміщення. 8.4.7. Для вантажних ліфтів без ліфтера і малих вантажних ліфтів застосовується тільки зовнішнє управління. Вантажні ліфти без ліфтера 1 малі вантажні ліфти апарат управління якими встановлений на основній навантажувальній площадці слід обладнувати сигнальним викликом. Біля пульту управління ліфтом влаштовується сигналізація зі всіх поверхів на яких здійснюється завантаження і розвантаження ліфта. Кабіна малих вантажних ліфтів а також вантажних підйомників безшахтного типу не має рухатись якщо відкриті двері. 8.4.8. При транспортуванні в ліфті пожежонебезпечних вантажів ЛЗР і ГР має забезпечуватись виконання вимог пожежної безпеки. 8.4.9. Шахта машинне і блочне приміщення площадки перед дверима шахти проходи і коридори які ведуть до цих приміщень і площадок обладнуються стаціонарним електричним освітленням. Машинне приміщення має також і природне освітлення. В кабіні ліфта слід мати електричне робоче освітлення. Світильники в кабіні вантажного ліфта обладнуються загорожею для захисту від ушкоджень під час завантаження або розвантаження кабіни. 8.4.10. Всі ліфти підлягають повному періодичному та частковому технічним оглядам результати яких записуються в паспорт ліфта. Кожен ліфт підлягає щозміни огляду персоналом який здійснює технічне обслуговування ліфта. Результати огляду заносяться в журнал прийому   здачі змін. результати технічного обслуговування та відмітки про усунення несправностей заносяться в журнал технічного обслуговування. 8.4.11. На основному посадочному поверсі вивішується табличка з позначенням назви ліфта за призначенням вантажопідйомності допустима кількість пасажирів реєстраційного номера номера телефону для зв'язку з обслуговуючим персоналом або з аварійною службою. На ліфті вивішуються добре видимі надписи: "Інвентарний номер" "Вантажопідйомність... не більше" "Термін наступного випробування..." "Відповідальний за безпечну експлуатацію...". 8.4.12. Правила користування ліфтом вивішуються:  на основному посадочному вантажному поверсі   при змішаному управлінні;  в кабіні   при внутрішньому управлінні;  біля кожного поста управління   при зовнішньому управлінні. Не дозволяється транспортування в кабіні ліфта пасажирів і або вантажів загальною масою яка перевищує вантажопідйомність ліфта вказану в таблиці на каркасі кабіни; одночасне транспортування пасажирів і вантажів особи які супроводжують вантаж та ліфтер не вважаються пасажирами ; транспортування людей в ліфті з зовнішнім управлінням; користування ліфтом у якого закінчився зазначений в паспорті термін роботи. 8.5. Машини підлогового безрейкового транспорту 8.5.1. Будова і експлуатація підлогового безрейкового транспорту електронавантажувачів з вилковими або поворотними захватами електрокарів ручних вантажних візків автонавантажувачів мають відповідати вимогам ГОСТ 18962-86 ГОСТ 16215-80Е ГОСТ 13188-67. 8.5.2. Машини підлогового безрейкового транспорту електрокари електров і зки автонавантажувач і електронавантажувач і обладнуються: * гальмами з ручним і ножним управлінням звуковим сигналом стоп-сигналом; * робочим освітленням фарами причому крім освітлення проїжджої чаcтини передбачається можливість освітлення вантажу на машині та в місці його укладання; * пристроєм що не дає можливості використання машини сторонніми особами; * автоматичним пристроєм який відключає двигун пересування і включає гальмо при звільненні водієм рукоятки управління. 8.5.3. Електронавантажувачі і електроштабелери з висотою підйому більше 2 0 м обладнуються міцною решіткою над місцем водія чи кабіною та спеціальними пристроями які охороняють механізми підйому від перевантажень. 8.5.4. Електротягачі і електровізки мають пристрій для запобігання саморозчіплення. Рукоятка управління електровізка виконується із нетеплопровідного і неелектропровідного матеріалу. 8.5.5. Розміри платформи три- або чотириколісного ручного візка мають бути такими щоб вантажі максимальних габаритів розташовувались в межах його платформи і не мали переваги в один бік. 8.5.6. Ручні вантажні візки мають жорстку раму та надійний фіксатор що утримує платформу в піднятому положенні. 8.5.7. Автонавантажувачі з механічною системою піднімання вантажу обладнують кінцевими вимикачами для обмеження підйому вантажу та опускання підйомного пристрою. Кінцеві вимикачі механізму підйому зупиняють механізм підйому вантажу не менше ніж за 0 2 м до крайнього верхнього положення. 8.5.8. При переміщенні вантажів навантажувачами використовують робочі пристосування: вилков і захвати гаки ковші. 8.5.9. Навантажувачі з вилковими захватами при транспортуванні дрібних та штучних вантажів обладнуються запобіжною рамкою для страхування вантажів від падіння. Продовжувачі вилкових захватів необхідно обладнати фіксаторами для надійного закріплення. 8.5.10. Швидкість руху електрокарного транспорту та ручних візків по головних проїздах усередині цехів не має перевищувати 5 км/год; при в'їзді в двері та ліфти і виїзді з них - 3 км/год. На важелях управління встановлюються фіксатори які вказують положення важелів при цих швидкостях. 8.5.11. Стоянку електрокар і автонавантажувачів належить влаштовувати в гаражах або в спеціальних місцях так щоб не захаращувати проходи проїзди виходи а також засоби пожежогасіння. 8.5.12. Електрокари електро  і автонавантажувачі електровізки в неробочий час належить утримувати в стані що виключає можливість їх використання не за призначенням. 8.6. Конвейєри 8.6.1. Будова і експлуатація конвейєрів всіх типів мають відповідати вимогам ГОСТ 12.2.022-80 ГОСТ 12.2.003-91. 8.6.2. Похилі ділянки ділянки спуску та підйому ланцюгових конвейєрів необхідно обладнувати уловлювачами для захватування тягового органу у випадку його обривання. 8.6.3. Вантажні натяжні пристрої конвейєрів обладнуються кінцевими упорами для обмеження ходу натяжної каретки і кінцевими вимикачами що виключають привід конвейєра при досягненні натяжною кареткою крайніх положень. 8.6.4. В похилих або вертикальних конвейєрах не допускається самовільне переміщення вантажонесучого елемента із вантажем при любому відключенні приводу. 8.6.5. В неприводних конвейєрах роликових дискових в місці розвантаження мають бути обмежуючи упори і пристосування для зниження швидкості рухомого вантажу. 8.6.6. Рухомі частини конвейєрів   приводни натяжні і відхиляючи барабани троси та блоки натягувальних пристроїв вантаж натягувальних пристроїв та ділянка підлоги під ним пасові та інші передачі муфти опорні рамки і ролики нижньої гілки стрічки в зонах робочих місць конвейєрів до яких можливий доступ обслуговуючого персоналу та осіб що працюють поблизу конвейєра закриваються відкидними або знімними загорожами. При необхідності їх належить блокувати з приводом для відключення конвейєра при знятті відкриванні загорожі. Загорожі мають бути міцними добре закріпленими суцільними але мати вікна для змащування механізмів і перевірки ступеню нагрівання підшипників. 8.6.7. Конвейєри в головній хвостовій частинах а також за необхідності на кожному робочому місці обладнуються аварійними кнопками "стоп". При великій довжині конвейєра чи системи конвейєрів для негайної зупинки окремої ділянки чи всієї системи необхідно встановлювати на відстані не більше 10 м одна від другої кнопки "стоп" чи оснащувати конвейєр тяговим канатиком екстреної зупинки який забезпечує можливість вимикання приводу з любої точки конвейєра. 8.6.8. Пускові пристрої при великій довжині висоті транспортуючих механізмів а також за умови що навантаження 1 розвантаження проводиться в різних приміщеннях або на різних поверхах належить забезпечити телефонним зв'язком або звуковою сигналізацією яка попереджує про пуск конвейєра. Пускові пристрої конвейєрів і елеваторів обладнуються "стоп-запорами" які виключають можливість пуску цих пристроїв під час їх чищення і ремонту. 8.6.9. На технологічній лінії яка складається із декількох послідовно встановлених і одночасно працюючих конвейєрів їх приводи зблоковуються так щоб у випадку раптової зупинки будь-якого конвейєра попередні конвейєри автоматично відключались а наступні продовжували працювати до повного усунення з них вантажу. Багатоприводні конвейєри на кожному приводі обладнуються гальмовими пристроями. В місцях передавання транспортованого вантажу з одного конвейєра на інший або на машину слід передбачити пристрої для виключення можливості падіння вантажу з конвейєра чи машини. Приймальні столи мають бути такими щоб виключити можливість потрапляння пальців руки в зазори між столом і конвейєром. 8.6.10. Ділянки нахилених і вертикальних шляхів підвісних конвейєрів розташованих на висоті більше 3 м обладнуються монтажними площадками на відстані не більше 2 м одна від одної. Стаціонарні конвейєри обладнуються приймальними площадками розташованими не нижче 0 5 м від вантажопровідної частини конвейєра. 8.6.11. У виробничих приміщеннях вздовж конвейєрів необхідно передбачити проходи для безпечного обслуговування шириною 0 75 м 1 0 м   для пластинчастих конвейєрів для ремонтування та монтажу   не менше 0 4 м. 8.6.12. Через конвейєри довжиною більше 20 м в необхідних місцях влаштовують містки шириною не менше 1 0 м огороджені поручнями висотою не менше 1 0 м для проходу людей і обслуговування конвейєрів. 8.6.13. Швидкість руху стрічки конвейєра під час ручного розбирання вантажу має бути не більше 0 05 м/с   при масі вантажу до ' кг 0 03 м/с   при масі вантажу більше 5 кг. 8.6.14. Газетні транспортери обладнуються загорожею. Місця контакту ланцюга з зірочкою підвісних транспортерів зароджуються на висоту не менше 2 5 м від підлоги. Ланцюги стрічки ролики захвати пластини і т.д. належить оглядати не рідше 2 разів на місяць. 8.6.15. Транспортувальні гравітаційні пристрої   похилі ройкові транспортери рольганги похилі площини лотки спуски жолоби мають бути жорсткої міцної конструкції з гладкою робочою поверхнею. Ролики рольгангів слід розміщувати так щоб вантаж який переміщується розташовувався не менше як на трьох роликах. В місцях проходів людей слід передбачити розриви рольгангів шийною не менше 0 8 м які закриваються відкидними секціями рольгангів укріпленими на міцних петлях і обладнаними противагами або перехідні містки шириною не менше 0.5 м огороджені поручнями висотою не менше 1 0 м. Рольганги які мають нахил обладнуються відповідними пристроями що забезпечують безпеку людей при переміщенні вантажів бічні борти кінцеві упори з амортизаторами . Усі нахилені площини лотки спуски жолоби мають міцне кріплення яке не допускає їх хитання та вібрування надійно закріплені борти висотою не менше 2/3 висоти найбільшого транспортованого вантажу виготовлені з листового матеріалу сталь дюраль пластмаса товщиною не менше 3 мм або Із дошок товщиною не менше 40 мм. В нижній частині гравітаційних пристроїв встановлюються приймальні столи які забезпечують зупинку руху вантажу. Для зупинення вантажів які спускають в кінцевих точках необхідно встановити упори з пружинами або іншими амортизаторами. Додаток 1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ОБРОБЛЕННЮ СТІН СТЕЛЬ І ВИБОРУ ПОКРИТТЯ ПІДЛОГ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ Цехи дільниці Обробка та вид покриття Стіни та колони Панелі Стелі Підлоги 1 2 3 4 5 СКЛАДАЛЬНИЙ ЦЕХ Дільниця ручного Водоемуль- Олійна Водоемуль- Мозаїчні складання дільниця сій на фарба сійна литі полімер- складальних фарба Н= 1800мм фарба бетонні рядковідливних машин Дільниця чищення Те саме Те саме Водоемуль- Те саме матриць клинів сійна чи магазинів приміщення клеєва для зберігання фарба матриць магазинів шрифту Дільниця відливання  '' Облицюва- Водоемуль- Металева шрифту та проміжних льна плитка сійна плитка них елементів ЇЧ= 1800мм фарба мозаїчні литі полі- мербетонні Гартоплавильна Олійна Те саме Те саме Металева дільниця фарба плитка Дільниця складально- Водоемуль- “ Паркет програмуючих сійна лінолеум апаратів фарба дільниця фотоск- ладальних машин Дільниця відмочування Те саме Облицюва- Водоемуль- Керамічна та сушіння льна плитка сійна чи плітка з сукон Н=1800 мм клеєва гідроізо- фарба ляційним шаром Дільниця матрицювання Водоемуль- Олійна Водоемуль- Мозаїчні сійна чи фарба сІйна чи литі по- клеєва клеєва лімербе- фарба фарба тонні Темна лабораторія Водоемуль- Облицювальна Водоемуль- Керамічна сійна сійна плитка з Продовження додатку 1 1 2 3 4 5 Коректорська Водоемульсійна Водоемульсій- Паркет фарба на чи клеєва лінолеум фарба СТЕРЕОТИПНИЙ ЦЕХ Дільниця відливання Те саме Олійна Водоемульсій- Металева стереотипів фарба на фарба плитка h=1800 мм мозаїчні литі Гальванодільниця “ Облицюваль- Те саме Керамічна на плитка кислототривка h=1800 мм плитка на кислототривко- му розчині Трап Дільниця оброблення “ Олійна “ Мозаїчні стереотипів фарба литі полімербетонні ФОТОРЕПРОДУКЦІЙНИЙ ЦЕХ Фотопавільйон Водоемульсій- Олійна Водоемульсій- Паркет на фарба чи фарба на фарба чи лінолеум клеєва h =1800 мм клеєва фарба фарба Темна лабораторія Те саме Облицюваль- Те саме Керамічна контактна на плитка плитка з темних гіІдроізоля- тонів ційним h =1800 мм шаром Світла лабораторія “ Облицювальна “ Керамічна плитка плитка з h =1800 мм гІдроізоляцій- ним шаром Дільниця ретушування “ Олійна “ Паркет фарба лінолеум h =1800 мм Дільниця монтажування “ Олійна “ Те саме фарба h =1800 мм коло ракови- ни Приміщення регенерації срібла “ Облицюваль- “ Керамічна на плитка плитка на h=1800 мм кислото-тривкому розчині ЦИНКОГРАФІЯ Дільниця підготування пластин дільниця копіювання і оброблення форм ВодоемульсІйна чи клеєва фарба Облицювальна плитка h=1800 мм ВодоемульсІй-на чи клеєва фарба Керамічна плитка з гідроізоляцій-ним шаром Дільниця травлення кислотна Те саме Те саме Те саме Керамічна кислототривка плитка на кислототривкому розчині Трап Дільниця підбирання та оброблення кліше “ Олійна фарба “ Мозаїчні литі полімербетонні ЦЕХ ВИГОТОВЛЕННЯ ОФСЕТНИХ ДРУКАРСЬКИХ ФОРМ Дільниця приготування розчинів Облицювальна всю висоту плитка на приміщення Водоемульсій-на чи клеєва фарба Керамічна кислототривка плитка на кислототривкому розчині Трап Дільниця електрохімічного зерніння пластин ВодоемульсІйна фарба Облицювальна плитка h=1800 мм ВодоемульсІй-на фарба Керамічна плитка на кислототривкому розчині Трап Дільниця копіювання ВодоемульсІйна чи клеєва фарба Олійна фарба h=1800 мм Лінолеум чи мозаїчні литі полімербетонні Дільниця оброблення форм Те саме Облицювальна плитка h=1800 мм Те саме Кислототривка плитка на кислотортривкому розчині Прободрукарська дільниця дільниця виготовлення копій з монтажу “ Олійна фарба h=1800 мм “ Трап Керамічна плитка Кладова пластин нових кладова відпрацьованих пластин Водоемульсійна чи клеєва фарба Олійна фарба h=1800 мм ВодоемульсІй-на чи клеєва фарба Мозаїчні литі полімербетонні ЦЕХ ВИГОТОВЛЕННЯ ФОРМ ГЛИБОКОГО ДРУКУ Полірувально-шліфувальна дільниця Дільниця підготування пігментного паперу Те саме “ Облицювальна плитка h=1800 мм Те саме Те саме “ Керамічна плитка Керамічна кислототривка плитка на кислототривкому розчині Трап Дільниця сушіння пігментного паперу “ Олійна фарба h=1800 мм “ Мозаїчні литі полімербетонні Дільниця копіювання “ Облицювальна плитка h=1800 мм “ Те саме Дільниця переведення копій “ Те саме “ Керамічна кислототривка плитка на кислототривкому розчині Трап Дільниця травлення хромування міднення дільниця пробного друку “ “ “ Керамічна плитка ЦЕХЇ ОФСЕТНОГО ДРУКУ ВодоемульсІйна фарба. Колони в зоні проїзду візків слід обрамовувати металевими куточками на висоту 1500 мм Олійна фарба ВодоемульсІй-на фарба Мозаїчні литі полімербетонні ЦЕХ ГЛИБОКОГО ДРУКУ БРОШУРУВАЛЬНО-ПАЛІТУРНИЙ ЦЕХ Те саме Облицювальна плитка Те саме Те саме Закрійна дільниця ВодоемульсІйна фарба Олійна фарба h=1800 мм “ “ Дільниця лакування і целофанування макетна дільниця Фальцювальна дільниця дільниця виготовлення і оброблення палітурок ВодоемульсІйна чи клеєва фарба ВодоемульсІйна фарба Олійна фарба h=1800 мм Те саме ВодоемульсІй-на чи клеєва фарба ВодоемульсІй-на фарба Мозаїчні литі полімербетонні Те саме Брошурувально-палітурна дільниця ВодоемульсІйна фарба. Колони в зоні проїзду візків слід обрамовувати металевими куточками на висоту 1500 мм Олійна фарба h=1800 мм ВодоемульсІй-на фарба Мозаїчні литі полімербетонні Клеєварка ВодоемульсІйна фарба Облицювальна плитка h=1800 мм Те саме Керамічна плитка з гідроізоляцій-ним шаром. Трап ДІЛЬНИЦЯ ПІДГОТУВАННЯ ПАПЕРУ ВодоемульсІйна чи клеєва фарба Олійна фарба h=1800 мм ВодоемульсІй-на чи клеєва фарба Бетонні мозаїчні чи полімербетонні РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙЦЕХ Слюсарно-механічна дільниця ВодоемульсІйна чи клеєва фарба Олійна фарба В раковині під панель облицювати плиткою ВодоемульсІй-на чи клеєва фарбаі Метлахська плитка мозаїчні литі полімербетонні Шліфувальна дільниця Те саме Олійна фарба h=1800 мм Те саме Те саме Дільниця заточування ножів “ Облицювальна плитка h=1800 мм ВодоемульсІй-на чи клеєва фарба Керамічна плитка з гідроізоляцій-ним шаром. Мозаїчні литі полімербетонні Сантехнічна дільниця “ Олійна фарба. Біля раковини під панель облицювати плиткою ВодоемульсІй-на фарба Металева плитка Електрозварювальна дільниця столярна дільниця Електроремонтна дільниця. Інструментальна дільниця ВодоемульсІйна чи клеєва фарба Те саме Олійна фарба h=1800 мм Те саме ВодоемульсІй-на фарба Те саме Металева плитка Метлахська плитка мозаїчні литі полімербетонні СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО Склад паперу та картону склад матеріалів напівфабрикатів готової продукції “ “ ВодоемульсІй-на чи клеєва фарба Бетонні мозаїчні чи помімербетонні ВИРОБНИЧА І САНІТАРНА ЛАБОРАТОРІЇ ВодоемульсІйна чи клеєва фарба Облицювальна плитка h=1800 мм ВодоемульсІй-на чи клеєва фарба Лінолеум плитка ПВХ з гідроїзоляцій-ним шаром Додаток 2 НОРМИ САНПОБУТОВИХ ПРИМІЩЕНЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГРУП ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ Груп па виро- бни- чих про- цес Санітарна характеристика виробничих процесів Дільниці і види робіт Розрахункова кількість людей на 1 санітар-ний прилад Тип гардеробних і кількість відді-лень шафи на Спеціальні побутові приміщення пристрої сів на душову сітку на кран 1 людину 1 2 3 4 5 6 7 1 Процеси що викликають забруднення речовинами 3-го і 4-го класів небезпеки 1а тільки рук Коректура відбитків; комплектування фотоскладання і фотоформ;виготовлення фотоформ; монтажування фотоформ; технічне кольоророзділю-вальне та градаційне ретушування фотоформ; фальцювання і рахування напівфабрикатів готової продукції 7 25 Загальні 1 відділення Продовження додатку 2 1 2 3 4 5 6 7 1б тіла спецодягу яке зникає без застосування спеціальних миючих засобів Отримання коректурних відбитків з набору; контролювання пластмасових і дерев’яних шрифтів; граверні роботи виготовлення копій для оригінальних і машинних друкарських форм з проявленням водою переведення зображень; виготовлення копій і світлокопій на копіювальних рамах; акліматизація паперу; друкування водорозчинними фарбами; приймання продукції на друкарських машинах; зштовхування і роз- різання аркушів; фальцювання на машинах; пересування; тиснення перфорування; приготування клею; приймання напівфабрикатів і готової продукції; незшивне 15 10 Те саме скріплення блоків виготовлення книжок брошур; пакування продукції підсобні роботи брошурувальо-палітурний цех ; книжкові газетно-журнальні експедиції; кладові в тому числі кладові хімікатів фарб ; ремонтно-будівельні роботи; підсобні роботи в цехах високого офсетного друку ; приготування емульсій 1в Тіла та спецодягу особливо забруднюваними речовинами які зникають з застосуванням спеціальних миючих засобів Підготування оброблення стереотипів і друкарських форм всіх видів друку пробний друк робота на машинах всіх видів друку; коректування формних циліндрів процеси виготов-лення малорельєфного приправляння; виготовлення матриць на пресах відливання стереотипів; бронзування відливання шрифтів; лакування про- 5 20 Загальні 2 відділення Хімчист-ка прання спецодягу дукції; верстатні слюсарно-складальні та монтажні роботи дільниці ; ремонт налагодження обладнання автотранспорту в основних допоміжних цехах службах ; робота на автомобілях електро- та автокарах навантажувачах; підсобні роботи на допоміжних дільницях 2 Процеси що здійснюються при надлишках явної теплоти чи несправедливих метереологічних умовах 2а при надлишках явної конвекційної теплоти Електрогазозварю-вальні та пресові дільниці котельні 7 20 Загальні 2 відділення Приміщення для охолод-ження 2в Пов’язані з впливом вологи що викликають намокання взуття та спецодягу Пресова макулатури 5 20 Окремі по 1 відділенню Сушіння спецодягу та спецвзуття 2г При температурі повітря 10°С і нижче включаючи роботи на відкритому повітрі Робота на електроавтонавантажувачах на відкритому повітрі 5 20 Те саме Приміщення для обігрівання і сушіння 3 Процеси що викликають забруднення речовинами 1-го та 2-го класів небезпеки а також речовинами які мають стійкий запах 3б Тіла та спецодягу Складання вручну; складання на складально- літеро- та рядковідливних машинах всіх типів; відливання набору; плавлення поліграфічного сплаву чищення наборних кас; міднення нікелювання хромування стереотипний цех ; гравіювання; контролювання; комплектування гартового шрифту; гальваніка; копіювання травлення друкарських форм; кладові хімікатів; електрографічні ксерографічні роботи хіміко-технологічна лабораторія; травлення форм глибокий 3 10 – Знешкоджування в необхідних випадках дезодорація вентиляція місць зберігання спецодягу друк ; приготування друкарських форм глибокий друк ; приготування друкарських фарб глибокий друк 4 Процеси що вимагають особливої частоти при виготовленні продукції Складання на фотоскладальному обладнанні на складальних машинах і відео термінальних пристроях; кольоророзділення та кольорокоректуван-ня електронне гравіювання на автоматах; рахування паперу 15 10 Загальні 1 відділення Додаток 3 НЕБЕЗПЕЧНІ І ШКІДЛИВІ ВИРОБНИЧІ ФАКТОРИ В ЦЕХАХ ДІЛЬНИЦЯХ ПОЛІГРАФІЧНИ ПІДПРИЄМСТВ Цехи Дільниці Небезпечні і шкідливі виробничі фактори Фізичні Хімічні Психофізіологічні 1 2 3 4 5 Складальні ручного складання машинного рядковідливного складання машинного літеровідливного складання чищення лінотипних магазинів і матриць складально-парформаційних машин верстання обкладання форм високого друку пилососна для очищення складальних кас відливання шрифтів лінійок і проміжних елементів гартоплавельна кладові шрифтів матриць і магазинів комп’ютерного складання фотоскладальних машин підвищений рівень шуму підвищений рівень шуму підвищена запиленість підвищена температура підвищений рівень електромагнітного випромінювання підвищений рівень статичної електрики пил свинцю аерозоль свинцю сурми газ бензин пил свинцю те саме аерозолі свинцю сурми пил свинцю перенапруження зорового аналізатора перенапруження зорового аналізатора нервовоемоційні перевантаження перенапруження зорового Продовження додатка 3 1 2 3 4 5 складально-програмуючих апаратів монтажування фотоформ підготування матричного матеріалу для стереотипів зволоження матричного картону сушіння настилу і матрицювання машинний зал ЕОМ ремонтна майстерня коректорська кладова цеху контора цеху підвищений рівень статичної електрики підвищений рівень вологості підвищена температура підвищений рівень електромагнітного випромінювання підвищений рівень статичної електрики підвищений рівень шуму аналізатора те саме нервово-емоційне перевантаження перенапруження зорового аналізатора Стереотипні відливання оброблення пресування оброблення пластмасових стереотипів виготовлення гумових стереотипів кладова контора цеху підвищена температура рухомі частини обладнання підвищений рівень шуму те саме підвищена температур аерозоль свинцю пил свинцю сурми вуглеводні хлорпохідні етиловий спирт кислоти пари бензину Фоторепродукційні фотопавільйон темна фотолабораторія світла лабораторія кольоророзділювачів кольорокоректорів ретушування монтажування фотоформ кладова фотоплівки кладова хімікатів регенерації срібла кімната майстра підвищений рівень яскравості підвищений рівень УФ-випромінювання відсутність природного освітлення підвищений рівень статичної електрики озон пари складових те саме етиловий спирт бензин пари хімікатів перенапруження зорового аналізатора те саме Цинкографія приготування копіювальних шарів і правильних розчинів нанесення і сушіння копіювального шару однопроцесорного травлення викривання кліше припудрювання кліше асфальтом каніфоллю тальком каміллю сибірської модрини електронно-гравіювальних автоматів виготовлення металевих штампів і оброблення кліше пробного друку кладова пластин і кліше контора цеху кладова кислот гострі краї задирки рухомі частини обладнання складові копіювальних і травильних розчинів те саме складові травильних розчинів аерозолі препаратів пари складових фарби пари кислот Виготовлення фотополімерних форм і штампів приготування розчинів виготовлення та підготування до друку форм і штампів пробного друку підвищений рівень УФ-випромінювання підвищений рівень статичної електрики рухомі частини обладнання складові розчинів складові розчинів озон пари складових фарби Гальванічного виготовлення форм високого друку електролітична приготування розчинів та електролітів електрозабезпечення зберігання форм складова підвищене значення вологості підвищене значення напруги складові електролітичних розчинів пари електроліту те саме пари хімікатів Виготовлення форм офсетного друку приготування копіювальних шарів і розчинів підготування пластин зерніння поливання і сушіння пластин копіювання виготовлення форм оброблення форм пробного друку кладова пластин кімната майстра кладова хімікатів підвищений рівень УФ-випромінювання рухомі частини обладнання складові копіювальних розчинів органічні розчинники складові електролітичних розчинів складові копіювальних розчинів озон розчини лугів складові гідрофілізуючих розчинів пари хімікатів Гальванічного підготування формних циліндрів глибокого друку  грубої механічної обробки поверхні формних циліндрів тонкої механічної обробки поверхні формних циліндрів електролітична хромування форм приготування розчинів та електролітів травлення циліндрів електрозабезпечення зберігання циліндрів кадрових інструментів та пристроїв рухомі частини обладнання підвищена запиленість підвищене значення напруги пари сірчаної кислоти хромового ангідриду складові розчинів пари сірчаної кислоти Виготовлення форм глибокого друку шліфувально-полірувальна підготування пігментного паперу копій сушіння пігментного паперу копій копіювання та пігментний папір переведення пігментних копій травлення формних циліндрів електромеханічного гравіювання пробного друку кладова пігментного паперу кімната майстра кладова хімікатів кладова фарб розчинників підвищена запиленість підвищена вологість підвищений рівень УФ-випромінювання рухомі частини обладнання озон соляна кислота те саме пари хімікатів Виготовлення форм трафаретного друку підготування рам і сит приготування світлочутливого шару нанесення і сушіння світлочутливого шару копіювання проявлення вимивання і сушіння кладова підвищений рівень УФ-випромінювання складові світлочутливого розчину те саме озон складові вимирних розчинів Виготовлення форм флексографічного друку матрицювання виготовлення гумових стереотипів шліфування гумових стереотипів виготовлення полімерних друкарських форм кріплення гумових стереотипів і ФДФ зберігання кліше і матриць кладова матеріалів підвищена температура те саме підвищена запиленість підвищений рівень УФ-випромінювання пари бензину складові фотополімерних композицій озон Високого друку друкування аркушевих плоскодрукарських аркушевих ротаційних машин рулонних ротаційних книжково-журнальних машин рулонних ротаційних газетних машин контролю та сортування віддрукованої продукції колористична фарбова станція рулонних ротаційних машин змивання форм і валиків шліфування і зберігання валиків цехова ремонтна майстерня кладова цеху контора цеху рухомі частини обладнання підвищений рівень шуму підвищений рівень статичної електрики підвищена запиленість підвищений рівень шуму органічні розчинники ПДР фарбовий пил складові фарби те саме органічні розчинники ПДР пил гуми поліуретану перенапруження зорового аналізатора Офсетного друку друкування аркушевих ротаційних машин рулонних ротаційних книжково-журнальних машин рулонних ротаційних газетних машин контролю та сортування віддрукованої продукції колористична фарбова станція рулонних ротаційних машин приготування та розливання зволожуючих розчинів акліматизація паперу змивання форм і валиків ремонту і зберігання валиків цехова ремонтна майстерня кладова цеху контора цеху рухомі частини обладнання підвищений рівень шуму підвищена запиленість підвищений рівень статичної електрики підвищена запиленість підвищений рівень шуму пари складових фарби і зволожуючих розчинів пари складових фарби складові зволожуючих розчинів пари газу бензину перенапруження зорового аналізатора Глибокого і флексографічного друку друкування аркушевих машин рулонних ротаційних машин колористична фарбова станція контролю та сортування віддрукованої продукції приготування і зберігання розчинників зберігання формних циліндрів і валиків заточування ракелів станція рекуперації цехова ремонтна майстерня кладова цеху контора цеху рухомі частини обладнання підвищений рівень шуму підвищена запиленість підвищений рівень статичної електрики підвищена запиленість рухомі частини обладнання пари складових фарби складові розчинів пари розчинників перенапруження зорового аналізатора Трафаретного друку друкування колористична сушіння віддрукованої продукції заточування ракелів змивання ракелів і сит кладова цеху рухомі частини обладнання пари складових фарби пари розчинників Брошурувально-палітурні пакування припресування плівки макетування фальцювання виготовлення палітурок оформлення палітурок очищення палітурок від фольги комплектування скріплення та оброблення книжкових блоків виготовлення брошур підвищений рівень УФ-випромінювання підвищена температура підвищений рівень шуму підвищена запиленість підвищена температура підвищений рівень шуму підвищена запиленість підвищений рівень шуму підвищена температура озон пари органічних розчинників пари складових клеїв те саме те саме пари складових фарби пари складових клеїв те саме винотовлення клеїі змивання клеєвиваликів і апаратів компресорна вакуумна цехова ремонтна майстерня кладова цеху контора цеху – – підвищений рівень шуму – пари складових клеїі – – – – – – – Паперово-білове та картононажне виробництво Лініювання паперу та виготовлення зошитів лініювання паперу ліміювально-зошитових агрегатів комплектування скріплення та обробка зошитів пакування готової продукції склад готової продукції рухомі частини обладнання підвищений рівень шуму підвищений рівень статичної електрики рухомі частини обладнання підвищений рівень шуму підвищена запиленість органічні розчинники ПДР фарбовий пил Виготовлення пакувальних коробок виготовлення форм друкарсько-висікальних автоматів повздовжнього склеювання висічок та пакування рухомі частини обладнання підвищений рівень шуму підвищена запиленість пари складових клеїв Виготовлення алфавітних книжок алфавитно-висікальних автоматів контролю та пакування готової продукції рухомі частини обладнання підвищений рівень шуму підвищена запиленість підвищена запиленість Виготовлення палітурок на ВЧ-обладнанні виготовлення штампів ВЧ-обладнання сортування та зберігання матеріалів і напівфабрикатів пакування готової продукції рухомі частини обладнання підвищений рівень електромагнітного випромінювання підвищена температура підвищена запиленість хлористий водень вінілхлорид Парафінування паперу плавлення парафіну парафінувальних машин кладова парафіну склад готової продукції підвищена температура підвищена температура підвищена вологість пари парафіну те саме Регенерації відходів та виготовлення ПХВ плівки сортування відходів ПХВ плівки регенерація та виготовлення ПХВ плівки склад готової продукції підвищена температура хлористий водень вінілхлорид Виготовлення деталей скріплення блоків та пласмасових іграшок термопластавтоматів кладова матеріалів та готової продукції підвищена температура Додаток 4 НОРМИ ШТУЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ Освітленість: Цехи дільниці виробничі операції Робоча поверхня на якій нормується освітленність г - горизонтальна в - вертикальна п-похила Фон Розряд і підрозряд зорових робіт Комбінована місцева + загальна Загальне освітлення Показник * Коефі-цієнт пульсації Тип ламп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ВИРОБНИЧІ ПРИМІЩЕННЯ СКЛАДАЛЬНІ ЦЕХИ Ручне складання На рівні 0 8 м від підлоги: Г Оригінал отри мач: П Набірна каса: Г - Світлий Те саме - I I Г IV б - 1000 500 300 - - 20 20 20 20 20/10 20/10 ЛБ ЛБ ЛБ Складання на рядковідливних машинах На рівні 0 8 м від підлоги: Г Оригінал отри мач: П Верстатка: В - Світлий Середній - I I Г IV г - 1000 300 300 - - 20 20 20 20 20/10 20 ЛБ ЛБ ЛБ Продовження додатка 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Складання на літеровідливних машинах На рівні 0 8 м від підлоги: Г Оригінал отри- мач: П Стіл: г - Світлий Середній - ІІ г IV б - 1000 500 300 - - 20 20 40 20 20/10 20 ЛБ ЛБ ЛБ Правлення і верстання набору Відливання штифтів. лінійок і проміжних елементів Стіл: г те саме Те саме те саме ІІ г IV г 1000 - - 300 20 40 20/10 20 ЛБ ЛБ Фотоскладання На рівні 0 8 м від підлоги: Г Оригінал отримач: П Стіл: г Зони роботи: г - Світлий Середній - - ІІ г ІІ Г - - 1000 1000 - 300 - - 300 20 20 20 40 20 20/10 20/10 20 ЛБ ЛБ ЛБ ЛБ ВИГОТОВЛЕННя На рівні 0 8 м від підлоги: Г Талер преса: г Стіл: г - Середній Те саме - IV б ІІІ а - 500 750 300 - 20 20 20 20 20 20 20/15 ЛБ ЛБ ЛБ Машинний зал ЕОМ На рівні 0 8 м від підлоги: Г Оригінал отри- мач: П - Середній - ІІ г - 1000 300 300 20 20 20 20/10 ЛБ ЛБ Коректорська Відбиток: П Те саме ІІ г 1000 - 20 20/10 ЛБ СТЕРЕОТИПНІ ЦЕХИ Відливання і оброблення стереотипів; виготовлення пластмасових гумових стереотипів На рівні 0 8 м від підлоги: Г Місце укладання матриць Зона роботи - ІІІ а ІІ г - 750 1000 200 - - 40 20 20 20 20/15 20/10 ЛБ ЛБ ЛБ ФОТОРЕПРОДУКЦІЙНІ ЦЕХИ Світла лабораторія На рівні 0 8 м від підлоги: Г - - - 300 40 20 ЛБ Темна лабораторія Те саме - - - 150 40 20 ЛБ Ретушування На рівні 0 8 м від підлоги: Г Оригінал: П - Середній - ІІ Г - 1000 200 - 20 20 20 20/10 ЛБ ЛБ Монтажування На рівні 0 8 м від підлоги: Г - - - 150 40 20 ЛБ ЦИНКОГРАФІЯ По площі дільниці На рівні 0 8 м від підлоги: Г Середній - - 300 20 20 ЛБ Підготування пластин Стіл: Г Те саме ІІІ а 750 - 20 20/10 ЛБ Травлення форм Пластини -”- IV б 500 - 20 20 ЛБ Гравіювальні роботи а на автоматах Зона роботи -”- ІІІ в 750 - 20 20/10 ЛБ б вручну Стіл г -”- ІІ Г 1500 - 20 20/10 ЛБ Оброблення кліше Стіл верстака г -”- IV б 500 - 20 20/10 ЛБ ЦЕХИ ВИГОТОВЛЕННЯ ФОТОПОЛІМЕРНИХ ФОРМ І ШТАМПІВ На площі дільниці На рівні 0 8 м від підлоги: Г - - - 200 40 20 ЛЖ Виготовлення та підготування форм до друку Зона роботи Середній IV б 300 - 20 20 - ЦЕХИ ГАЛЬВАНІЧНОГО ВИГОТОВЛЕННЯ ФОРМ ВИСОКОГО ДРУКУ По площі дільниці На рівні 0 8 м від підлоги: Г - - - 200 40 20 ЛБ ЦЕХИ ВИГОТОВЛЕННЯ ФОРМ ОФСЕТНОГО ДРУКУ Приготування копіювальних шарів і розчинів На рівні 0 8 м від підлоги: Г - - - 200 40 20 ЛБ Підготування пластин Те саме - - - 200 40 20 ЛБ Зерніння поливання і сушіння пластин -”- - - - 150 40 20 ЛЖ Копіювання копіювальні рами -”- - - - 150 40 20 ЛЖ Травлення форми проявлення Ванна кювета Середній IV б 500 - 20 20 ЛБ Оброблення форми Раковина стіл г Те саме IV б 500 - 20 20 ЛБ ЦЕХИ ВИГОТОВЛЕННЯ ФОРМ ГЛИБОКОГО ДРУКУ По площі дільниць На рівні 0 8 м від підлоги: Г - - - 300 20 20 ЛБ Підготування поверхні формного циліндра травлення шліфування полірування циліндра переведення пігментної копії проявлення і сушіння пігментного паперу Поверхня циліндра: В Середній IV б 500 - 20 20 ЛБ ЦЕХИ ВИГОТОВЛЕННЯ ФОРМ ТРАФАРЕТНОГО ДРУКУ По площі дільниць На рівні 0 8 м від підлоги: Г - - - 200 40 20 ЛБ Нанесення копіювання прояв- лення і сушіння світлочутливого шару Те саме Середній - - 150 40 20 ЛБ ЦЕХИ ВИГОТОВЛДЕННЯ ФОРМ ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ На площі дільниць На рівні 0 8 м від підлоги: Г - - - 200 40 20 ЛБ Виготовлення стереотипів Місце укладання матриць Середній ІІІ в 250 - 20 20/15 ЛБ Оброблення стереотипів кріплення монтажування стереотипів Зона роботи стіл Те саме ІІ г 1000 - 20 20 ЛБ ДІЛЬНИЦІ ПРОБНОГО ДРУКУ По площі дільниць На рівні 0 8 м від підлоги: Г - - - 300 20 20 ЛДД Прободрукарський верстат Талер: Г Світлий IV б 500 - 20 20 ЛБ Прободрукарський верстат для кольорового друку Стіл г Те саме ІІ г 1000 - 20 20/10 ЛДЦ Контроль пробних відбитків Те саме -“- ІІ г 1000 - 20 20/10 ЛДД ЦЕХИ ВИСОКОГО ДРУКУ ПО ПЛОЩІ ДІЛЬНИЦЬ На рівні 0 8 м від підлоги: Г - - - 300 20 20 ЛДД або ЛБ Друкування на плоскодрукарській машині Талер: г Приймальний стіл: г Середній те саме IV б ІІІ в 500 750 - - 20 20 20 20/10 ЛБ ЛБ Друкування на тигельній машині Талер: в -“- - - 300 20 20 ЛБ Друкування на рулонній або аркушевій ротаційній машині Формний циліндр: г -“- IV б 500 - 20 20/10 ЛБ Приймальний стіл аркушевої машини -“- ІІІ в 750 - 20 20 ЛБ Стіл друкаря Стіл: г Світлий ІІ г 1000 - 20 20/10 ЛБ Контроль якості продукції ЦЕХИ ОФСЕТНОГО ДРУКУ По площі дільниць На рівні 0 8 м від підлоги: Г - - - 300 20 20 ЛДД Друкування на рулонній або аркушевій офсетній машині Формний циліндр: Г Середній IV б 500 - 20 20 ДБ Приймальний стіл аркушевої машини: г Те саме ІІІ в 750 - 20 20 ДБ Стіл друкаря Стіл: г Світлий ІІ г 1000 - 20 20/10 ДБ Контроль якості продукції Те саме Те саме ІІ г 1000 - 20 20/10 ДБ ЦЕХИ ГЛИБОКОГО І ФЛЕКСОГРА-ФІЧНОГО ДРУКУ По площі дільниць На рівні 0 8 м від підлоги: Г - - - 300 20 20 ЛДД Друкування Приймальний стіл аркушевої машини Середній ІІІ в 750 - 20 20/10 ЛДЦ Стіл друкаря Стіл: г Світлий ІІ г 1000 - 20 20/10 ЛДД Контроль якості продукції Те саме Те саме ІІ г 1000 - 20 20/10 ЛДД Заточування ракелів Зона роботи Середній ІІІ б 1000 - 40 20 ЛБ ЦЕХИ ТРАФАРЕТНОГО ДРУКУ По площі дільниць На рівні 0 8 м від підлоги: Г - - - 300 20 20 ЛДД Друкування Друкарська форма: г Середній IV б 500 - 20 20/10 ЛДЦ Стіл друкаря Стіл: Світлий ІІ г 1000 - 20 20/10 ЛДЦ Контроль якості Те саме Те саме ІІ г 1000 - 20 20/10 ЛДД Дільниці друкарських фарб Колористична На рівні 0 8 м від підлоги: Г - IV б - 300 20 20 ЛДД Фарбова станція Те саме - - - 150 20 20 ЛБ БРОШУРУВАЛЬНО-ПАЛІТУРНІ ЦЕХИ По площі дільниць -”- - - - 300 20 20 ЛБ Припресування плівки Приймальний стіл Середній IV б 500 - 20 20 ЛБ Розрізування та обрізування на одноножових і триножових різальних машинах Стіл машини: г Середній IV б 500 - 20 20 ЛБ Фальцювання виготовлення блоків палітурок вставляння блоків в палітурки на машинах Зона роботи - - - 300 20 20 ЛБ Тиснення на позолотному пресі Талер: г - Vа - 300 20 20 ЛБ Фальцювання приклеювання форзація ілюстрація і інші роботи що виконуються вручну Стіл: г Світлий ІІІ в 750 - 20 20/15 ЛБ Шиття на ниткошвейних машинах або дротошвейних машинах Зона роботи Те саме IV б 500 - 20 20 ЛБ Робота на округлювальних та штрихувальних машинах і верстатах Те саме - Vа - 300 40 20 ЛБ Оброблення продукції на потокових автоматизованих лініях Те саме - Vа - 300 20 20 ЛБ Контроль готової продукції Стіл: г Світлий ІІ г 1000 - 20 20/10 ЛБ Приготування клеїв На рівні 0 8 м від підлоги: Г - - - 200 40 20 ЛБ ЦЕХ ОПЕРАТИВНОЇ ПОЛІГРАФІЇ По площі дільниць Те саме - - - 200 20 20 ЛБ Складання на складально- друкарських машинах і авто- матах фотоскладання Оригінал: г Середній ІІ г 1000 - 20 20/10 ЛБ Світлокопіювання виготовлення друкарських форм Стіл: г Те саме IV б 500 - 40 20 ЛБ Друкування Зона роботи Середній IV б 500 - 40 20 ЛБ Стіл друкаря Стіл: г Світлий ІІ г 1000 - 20 20/10 ЛБ Контроль якості Те саме Те саме ІІ г 1000 - 20 20/10 ЛЖ Крпіювання на множувальних апаратах На рівні 0 8 м від підлоги: Г - - - 200 20 20 ЛЖ ПАПЕРОВО-БІЛОВЕ ТА КАРТОНАЖНЕ ВИРОБНИЦТВО Виготовлення палітурок на вч-обладнанні Зона роботи - V а - 300 40 20 ЛБ ПРИМІЩЕННЯ ДОПОМІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА ДІЛЬНИЦЯ ПІДГОТУВАННЯ ПАПЕРУ КАРТОНУ ПАЛІТУРНИХ МАТЕРІАЛІВ По площі дільниць Те саме - V а - 300 40 20 ЛБ ДІЛЬНИЦЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ФАР -БОВИХ І ЗВОЛОЖУЮЧИХ ВАЛИКІВ Вальцеварка відливання валиків На рівні 0 8 м від підлоги: Г - IV г - 300 20 20 ЛБ Обточування гумових валиків Зона роботи Середній IV г - 300 20 20 ЛБ ЛАБОРАТОРІЇ По площі дільниць На рівні 0 8 м від підлоги: Г - - - 300 20 20 ЛБ Стіл: г Світлий ІІ г 1000 - 20 20 ЛБ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНІ ЦЕХИ По площі дільниць На рівні 0 8 м від підлоги: Г Середній - 300 - 40 15 ЛБ СКЛАДИ ТА ЦЕХОВІ КЛАДОВІ По площі дільниць Те саме - - - 75 - - ЛБ АДМІНІСТРАТИВНО-ПОБУТОВІ ПРИМІЩЕННЯ Кабінети і робочі кімнати контори цехів На рівні 0 8 м від підлоги: Г - - - 300 40 15 ЛБ Душові кімнати гігієни жінок кімнати для куріння Підлога - - - 75 - - ЛБ Гардеробні Те саме - - - 75 - - ЛБ Пункти охорони здоров’я На рівні 0 8 м від підлоги: Г - - - 150 - - ЛЖ Їдальні буфети кімнати приймання їжі На рівні 0 8 м від підлоги: Г - - - 200 60 20 ЛБ ТЕРИТОРІЯ Пішохідні доріжки Підлога - - - 4 - - ЛБ Під’їздні шляхи автостоянки Те саме - - - 2 - - ЛБ Вантажно-розвантажувальні майданчики Те саме - - - 75 - - ЛБ Примітка: 1. Зона роботи / гр. 3/ визначається як поверхня столу частина обладнання або виробу на якій проводиться робота. 2. Світильники місцевого освітлення повинні бути перекриті світлорозсіювальним склом. 3. Для світильників місцевого освітлення можливе застосування ламп розжарювання. 4. Рівні освітленості для робочих операцій які не перераховані в гл .2 приймаються за розміром загального освітлення /гл. 7/ для даного цеху. 5. На дільницях виготовлення друкарських форм з застосуванням копіювальних шарів джерела світла повинні бути неактинічні до них. 6. В друкарських цехах тип ламп при кольоровому друці - ЛД* при чорно-білому - ЛБ. 7. Яскравість підсвічування монтажного столу не має перевищувати 450-500 нл/м2. Рекомендується використовувати лампи типу ЛД. Виключити пряме попадання світла від загального освітлення на поверхню столу. ДОДАТОК 5 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЩО ОСНАЩУЄТЬСЯ ВБУДОВАНИМ МІСЦЕВИМ ОСВІТЛЕННЯМ Рядковідливні машини Складально-перфоруючи машини Літеровідливні машини Реал складальний Столи для правлення верстання складання і розбирання шрифту Коректурні верстати Стіл коректора Матричний прес талер Верстати для відливання стереотипів Столи для оздоблення стереотипів вручну Столи для оброблення стереотипів Універсальні оброблювальні верстати Фрезерні верстати фацетно-торцеві свердлильні верстати Ретушерський пульт Прободрукарський верстат Верстаки для переведення і обмазування форм глибокого друку Верстаки для травлення форм глибокого друку Полірувальні та шліфувальні верстаки Травильні машини Столи травильника Столи для викривання Електронно-гравіювальні автомати Столи для гравіювання вручну Приправочні столи Плоскодрукарські машини талер приймальний стіл Ротаційні машини формний циліндр фальцювальний апарат Столи друкарів Офсетні машини фориний циліндр передаточний циліндр приймальний стіл Аркушеві і рулонні машини глибокого друку формний циліндр приймальний стіл Машини флексографічного друку Машини для припресування плівки Лакувальні машини Верстати для заточування ракелів Різальні машини Верстати для заточування ножів Ниткошвейні машини Дротошвейні машини Позолотні преси Столи для ручних робіт контролювання готової продукції ВЧ-обладнання Друкарсько-висікальний автомат друкарські секції Алфавітно-висікальні машини Додаток 6 НОРМОВАНІ ЗНАЧЕННЯ КПО* ПРИ БІЧНОМУ ОСВІТЛЕННІ Розряд зорових робіт Назва цехів і дільниць Природне освітлення КПО % ІІ Цехи складальні дільниці гальванічні гравіювання контролю та сортування віддрукованої продукції 2 5 ІІІ Дільниці відливання шрифтів лінійок і проміжних елементів пробного друку. Стереотипні цехи 2 0 IV Дільниці копіювання травлення хромування міднення оброблення кліше виготовлення фотополімерних форм форм трафаретного і флексографічного друку. Цехи високого офсетного глибокого трафаретного і флексографічного друку; брошурувально- палітурні цехи паперово-білове картонажне виробництво 1.5 V Дільниці ретушування монтажування 1 0 *КПО - коефіцієнт природного освітлення Додаток 7 ГРАНИЧНО ДОПУСТИМІ КОНЦЕНТРАЦІЇ ГДК ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН В ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ N п/п Назва речовини Величина гранично допустимої концентрації мг/м3 Клас небезпеки Агрегатний стан 1 2 3 4 5 1. Aзоту оксиди в перерахунку на NO2 5 3 n 2. Акролеїн 0 2 2 n 3. Алюміній та його сплави в перерахунку на Al 2 3 a 4. Амілацетат 100 4 n 5. Аміак 20 4 n 6. Ангідрід масляний 1 2 n 7. Ангідрід сірчаний 1 2 a 8. Ангідрід фосфорний 1 2 a 9. Ангідрід хромовий 0 01 1 n 10. Анілін + 0 1 1 n 11 Aцетон 200 4 n 12. Аеросил модифікований бутиловим спиртом бутосил 1 3 а 13. Бензин паливний сланцевий крекінг і ін. в перерахунку на С 100 4 n 14. Бензол + 15/5 2 n 15. Буталацетат 200 4 n 16. Вінілтолуол 50 4 n 17. Вінілбутиловий ефір 20 4 n 18. Вібутилфталат 0 5 2 n +а 19. Диніл 10 3 n +а ч20. Дінітротолуол + 1 2 n +а 21. Дихлоретан + 10 2 n 22. Діетиламін 30 4 n 23. Заліза пентакарбоніл + 0 1 1 n 24. Ізопропілбензол кумол 50 4 n 25. Капролактам 10 3 а 26. Гас в перерахунку на С 300 4 n 27. Кислота метакрилова 10 3 n 28. Кислота капронова 5 3 n 29. Кислота сірчана + 1 2 а 30. Кислота оцтова 5 3 n 31. Кремнію діоксид кристалічний кврц кристобаліт тридиміт при вмісті в пилу більше 70% кварцит динас і ін. 1* 3 а 32. Кремнію карбід карборунд 6 4 а 33. Ксилол 50 3 n 34. Лігроїн в перерахунку на С 300 4 n 35. Марганцю оксиди в перерахунку на MnO2 : а аерозоль дезінтеграції б аерозоль концентрації 0 3 0 05 2 1 а а 36. Мідь 1/0 5 2 а 37. Метилацетет 100 4 n 38. Метиловий ефір акрилової кислоти метилакрил 5 3 n Продовження додатку 7 1 2 3 4 5 39. Нікель і його сполучення: окис нікелю в перерахунку на Ni солі нікелю у вигляді гідроаерозолю 0.05 1 a 40. Нітроксилол + 5 2 n 41. Нітрохлорбензол + о м; n-ізометри 1 2 n 42. Озон 0 1 1 n 43. Пропілацетат 200 4 n 44. Пил рослинного і тваринного походження а зерновий 4 3 а б борошняний деревний і ін. з домішкою діоксиду кремнію менше 2% 6 4 а в бавовняний льняний вовняний пуховий і ін. з домішкою діоксиду кремнію більше 10% 2 4 а г з домішкою двоокису кремнію менше 2% 6 4 а те саме від 2 до 10% 4 4 а 45. Ртуть металева + 0 001-0 005 1 n 46. Свинець і його неорганічні сполуки 0 001-0 005 1 а 47. Сірководень + 10 2 n 48. Сірковуглець 1 3 n 49. Пил що містить сілікат сілікати алюмосилікати: n а азбест природний і штучний змішаний азбестопородний пил при вмісті в ньому азбесту більше 10% 2 3 а б азбестопородний пил при вмісті в ньому азбесту до 10% 4 3 а в азбестоцемент нефарбований і кольоровий при вмісті в ньому діоксиду марганцю не більше 5% оксиду хрому не більше 7% оксиду заліза не більше 10% 6 4 а г азбестобакеліт азбестогума 8 4 а д слюда флагопіт мусковіт тальк талькопородний пил природні суміші тальку з тремонітом актинолітом антофилітом і ін. мінералами що містять до 10% вільного діоксиду кремнію 4 3 а е штучні мінеральні волокна силікатні і алюмосилікатні скловидної структури скловолокно склората мінеральна і шлакова мулштокремнеземисті волокна які не містять або містять до 5% Cr+3 і ін. * 2 3 а ж цемент олівін апатит форстерит глина шамот каоліновий 6 4 а з силікати скловидні вулканічного походження туфи пемза перліт 4 3 а і цеоліти природні і штучні 2 3 а 50. Скипидар в перерахунку на С 300 4 n 51. Спирт метиловий + 5 3 n 52. Спирт пропиловий 10 3 n 53. Спирт етиловий 1000 4 n 54. Стирол 30/10 3 n 55. Сурма і її сполуки: пил металевої сурми 0 5/0 2 2 а Пил трьохвалентних окислів сурми в перерахунку на Sb 1 2 a Пил п’ятивалентних окислів сурми в перерахунку на Sb 2 3 а 56. Толуол 50 3 n 57. Тринітротолуол + 0 5/0 1 2 а 58. Трихлорбензол 10 2 n 59. Уайт-спірит в перерахунку на С 300 4 n 60. Вуглецю оксид ** 20 4 n 61. Вуглеводні аліфатичні граничні в перерахунку на С 300 4 n 62. Вуглець чотирихлористий * 20 2 n 63. Фенол * 0 3 2 n 64. Фосфорит 6 4 а 65. Фтористоводневі кислоти солі поF : n а фториди натрію калію амонію цинку олова срібла літію і барію кріоліт гідрофторід амонію 1/0 2 2 а б фториди амонію магнію кальцію стронцію міді хрому 2 5/0 5 3 а 66. Хлор * 1 2 n 67. Хлорбензол * 100/50 3 n 68. Хромати біхромати в перерахунку на CrO3 0 01 1 a 69. Цинку оксид 0 5 2 а 70. Луги їдкі розчини в перерахунку на NaOH 0 5 2 a 71. Етилацетат 200 4 n 72. Етилена оксид 1 2 n Примітка. В гр. 5 літерами умовно позначені: n – пара і або гази; а – аерозолі; n+a – суміші пару та аерозолю. + Речовина небезпечна що вимагає спеціальний захист шкіри і очей. * ГДК для загальної маси аерозолю. ** При тривкій роботі в атмосфері що містять оксид вуглецю не більше 1 ч. гранично допустима концентрація оксиду вуглецю може бути підвищена до 50 мг/м3 при тривалості роботи не більше 30 хв – до 100 мг/м3 при тривалості роботи не більше 15 хв – до 200 мг/м3. Повторні роботи за умовах підвищеного вмісту оксиду вуглецю в повітрі робочої зони можуть проводитись з перервою не менше 2 годин. Додаток 8 ПАРАМЕТРИ ПОВІТРЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ РЕКОМЕНДОВАНІ КРАТНОСТІ ТА СПОСОБИ ПОВІТРООБМІНУ Цех дільниця Категорія робіт Температура С Відносна вологість Швидкість руху повітря в робочій зоні Кратність повітрообмінів/год;схема вентиляції Примітки Оптимальна Допустима на робочих місцях Оптимальна Допустима Оптимальна не більше Допустима постійних непостійних 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. СКЛАДАЛЬНИЙ ЦЕХ Дільниці ручного складання верстання правлення підготування форм ІІ б 17-19 --------- 20-22 15-21 --------- 16-27 13-23- --------- 15-29 40-60 75 ---------- 70 при 25° 0 2 --------- 0 3 Не більше 0 4 ----------0 2-0 5 3-5 Загальне витягання з двох зон: верхньої Крім тепла в приміщеннях виділяється пил свинцю в холодному вигляді який Продовження додат. 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 в.з. та з нижньої н.з. в рівних кількостях; приплив в верхню зону повинен усуватися пневматич-ним способом або вологим прибиранням Дільниця рядковідливного складання ІІ а 18-20 ------- 21-23 17-23 --------- 18-27 15-24 ---------- 17-29 40-60 75 ---------- 65 при 25° 0 2 ---------- 0 3 Не більше 0 3 --------- 0 2-0 4 7-10 Витягання через місцеві відсмоктувачі м.в та загальна з в. з. У відділеннях з виділенням парів свинцю і свицевого пилу та їх великою таксично-стью роблять приплив менше витягання Дільниці перфораційних і фотоскладальних машин клавіатурні коректорські І б 21-23 --------- 22-24 20-24 --------- 21-28 17-25 --------- 19-30 40-60 75 ---------- 60 при 27° 0 1 --------- 0 2 Не більше 0 2 -------- 0 1-0 3 4-5 Витягання із в. з. Приплив у в. з. дорівнює або більше 10% за балансом з сусідніми приміщен- нями чи коридорами Дільниця літеровідливного складання відливання шрифтів лінійок і проміжних елементів ІІ б 17-19 --------- 20-22 15-21 --------- 16-27 13-23 --------- 15-29 40-60 75 ---------- 70 при 25° Не більше 0 4 -------- 0 2-0 5 Витягання через м.в. і загальна з в.з. Приплив у в.з. і робочу зону р.з. Баланс повітря зрівноважується сусідніми приміщеннями з меншою токсичністю Гартоплавильна дільниця ІІ б 17-19 ------- 20-22 15-21 --------- 16-27 13-23 --------- 15-29 40-60 75 ---------- 70 при 25° 0 2 --------- 0 3 Не більше 0 4 -------- 0 2-0 5 11-15 Витягання через м.в. загальне з в.з. Приплив у в.з. і в.р.з. Дільниця приготування матричного матеріалу для виготовлення матриць пластмасових стереотипів ІІ а 18-20 ------- 21-23 17-23 ------- 18-27 15-24 ------- 17-29 40-60 75 ---------- 65 при 26° 0 2 --------- 0 3 Не більше 0 3 -------- 0 2-0 4 8-12 Витягання через м.в. і загальне витягання з н.з. Приплив у в.з. Дільниця для зволоження матричного картону та сушіння еастилу Іб 21-23 ------- 22-24 20-24 ------- 18-27 17-25 ------- 19-30 40-60 75 ---------- 60 при 27° 0 1 --------- 0 2 Не більше 0 2 -------- 0 1-0 3 6-10 Витягання через м.в. і загальне з в.з. Приплив дорівнює витяганню в в.з. та в р.з. Дільниці матрицювання розкомплектування ІІ а 18-20 ------- 21-23 17-23 ------- 18-27 15-24 ------- 17-29 40-60 75 ---------- 65 при 26° 0 2 --------- 0 3 Не більше 0 3 -------- 0 2-0 4 6-10 Загальне витягання з двох зон верхньої в.з. та нижньої н.з. в рівних кількостях приплив в верхню зону Крім тепла в приміщеннях виділяється пил свинцю в холодному вигляді який повинен усуватися пневматичним способом або вологим прибиранням ІІ СТЕРЕОТИПНИЙ ЦЕХ Дільниця відливання ІІ а 18-20 ------- 21-23 17-23 --------- 18-27 15-24 ------- 17-29 40-60 75 ---------- 65 при 26° 0 2 --------- 0 3 Не більше 0 3 -------- 0 2-0 4 12-15 Витягання через м.в. і загальне з в.з. Приплив у в.з. і р.з. Дільниця оброблення гартованих стереотипів ІІ б 17-19 ------- 20-22 15-21 --------- 16-27 13-23 ------- 15-29 40-60 75 ---------- 70 при 25° 0 2 --------- 0 3 Не більше 0 4 -------- 0 2-0 5 Витягання з н.з. Приплив у в.з Дільниця пресування пластмасових стерео-типів ІІ а 18-20 ------- 21-23 17-23 --------- 18-27 15-24 ------- 17-29 40-60 75 ---------- 65 при 26° 0 2 --------- 0 3 Не більше 0 3 -------- 0 2-0 4 Те саме Дільниця оброблення пластмасових стереотипів ІІ б 17-19 ------- 20-22 15-21 --------- 16-27 13-23 ------- 15-29 40-60 75 ---------- 70 при 25° 0 2 --------- 0 3 Не більше 0 4 -------- 0 2-0 5 -“- ІІІ ФОТОРЕПРОДУКЦІЙНИЙ ЦЕХ Фотопавільон примі-щення для контактного отримання фотоформ темна фотолаборато-рія світла фотола-бораторія 1 б 21-23 ------- 22-24 20-24 ------- 21-28 17-25 ------- 19-30 40-60 75 ---------- 60 при 27° 0 1 --------- 0 2 Не більше 0 2 -------- 0 1-0 3 6-8 Витягання через в.з. і загальне з в.з. Приплив дорівнює витяганню в в.з. Дільниця ретушування 1 а 22-24 ------- 23-25 21-25 ------- 22-28 18-26 ------- 20-30 40-60 75 ---------- 55 при 28° 0.1 Не більше 0 1 -------- 0 1-0 2 3-4 Витягання з в.з і загальне з в.з. Приплив більше витягання за балансом з сусідніми приміщеннями в в.з. Дільниця монтажування та контролю фотоформ 1 б 21-23 ------- 22-24 20-24 ------- 21-28 17-25 ------- 19-30 40-60 75 ---------- 60 при 27° 0 1 --------- 0 2 Не більше 0 2 -------- 0 1-0 3 5-6 Витягання з в.з. і загальне з в.з. Приплив дорівнює витяганню в в.з. IV Цинкографія Дільниця копіювання ІІ а 18-20 ------- 21-23 17-23 ------- 18-27 15-24 ------- 17-29 40-60 75 ---------- 65 при 26° 0 2 --------- 0 3 Не більше 0 3 -------- 0 2-0 4 6-8 Витягання через м.в. і загальне з в.з. Приплив дорівнює витяганню з в.з. Дільниця травлення ІІ а 18-20 ------- 21-23 17-23 ------- 18-27 15-24 ------- 17-29 40-60 75 ---------- 65 при 26° 0 2 --------- 0 3 Не більше 0 3 -------- 0 2-0 4 10-12 Витягання через м.в. і загальне з в.з. Приплив у в.з. Дільниця запудрювання кліше ІІ а Те саме Те саме Те саме Те саме Те саме Те саме Те саме 8-10 Витягання через м.в. Приплив у в.з. Дільниця викривання кліше ІІ а -”- -”- -”- -”- -”- -”- -”- 8-10 Витягання через м.в. і загальне з в.з. Приплив дорівнює витяганню в в.з. Дільниця електронно-гравіювальних автоматів І б 21-23 ------- 22-24 20-24 ------- 21-28 17-25 ------- 19-30 40-60 75 ---------- 60 при 27° 0 1 --------- 0 2 Не більше 0 2 -------- 0 1-0 3 3-4 Загальне витягання з в.з. Приплив розсіяний в в.з. і більше 10% витягання Дільниця оброблення кліше ІІ а 18-20 ------- 21-23 17-23 ------- 18-27 15-24 ------- 17-29 40-60 75 ---------- 65 при 26° 0 2 --------- 0 3 Не більше 0 3 -------- 0 2-0 4 5-8 Загальне витягання з н.з. Приплив у в.з. V. ЦЕХ ВИГОТОВЛЕННЯ ФОРМ ОФСЕТНОГО ДРУКУ Дільниця підготування офсетних пластин ІІ а 18-20 ------- 21-23 17-23 ------- 18-27 15-24 ------- 17-29 40-60 75 ---------- 65 при 26° 0 2 --------- 0 3 Не більше 0 3 -------- 0 2-0 4 8-10 Загальне витягання з в.з. Приплив у р.з. дорівнює витяганню Гальвано - відділення ІІ б 40-60 75 ---------- 70 при 25° 0 2 --------- 0 3 Не більше 0 4 -------- 0 2-0 5 10-15 Витягання через м.в. і загальне з в.з. Приплив у в.з. VI. ЦЕХ ВИГОТОВЛЕННЯ ФОРМ ГЛИБОКОГО ДРУКУ Шліфувально-полірувальна дільниця ІІ а 18-20 ------- 21-23 17-23 ------- 18-27 15-24 ------- 17-29 40-60 75 ---------- 65 при 26° 0 2 --------- 0 3 Не більше 0 3 -------- 0 2-0 4 8-10 Місцеве витягання при сухому шліфуванні та загальне витягання з н.в. при мокрому шліфуванні. Приплив у в.з. дорівнює витяганю Дільниці підготування пігментного паперу переведення пігментний копій травлення формних циліндрів ІІ а Те саме Те саме Те саме Те саме Те саме Те саме Те саме 12-15 Витягання через м.в. Приплив у в.з. Відділення пробного друку ІІ а 18-20 ------- 21-23 17-23 ------- 18-27 15-24 ------- 17-29 40-60 75 ---------- 65 при 26° 0 2 --------- 0 3 Не більше 0 3 -------- 0 2-0 4 8-10 Загальне вттягання з н.з. Приплив у в.з. VII ЦЕХ ВИСОКОГО ДРУКУ Дільниця плоскодрукарських машин високого друку ІІ б 17-19 ------- 20-22 15-21 ------- 16-27 13-23 ------- 15-29 40-60 75 ---------- 70 при 25° 0 2 --------- 0 3 6-8 Витягання через м.в. в н.в. і загальне з в.з. Приплив дорівнює витяганню в в.з. Дільниця ротаційних машин дільниця ротаційних газетних машин ІІ б Те саме Те саме Те саме Те саме Те саме Те саме Те саме 7-9 Витягання з н.з і з в.з. Приплив дорівнює витяганню в в.з. Приміщення для змивання форм і валиків ІІ а 18-20 ------- 21-23 17-23 ------- 18-27 15-24 ------- 17-29 40-60 75 ---------- 65 при 26° 0 2 --------- 0 3 12-16 Приплив у в.з. Дільниця шліфування гумових валиків ІІ а Те саме Те саме Те саме Те саме Те саме Те саме Те саме 12-16 Витягання через м.в. в н.в. і загальне з в.з. і н.з. Приплив дорівнює витяганню в в.з. VIII ЦЕХ ОФСЕТНОГО ДРУКУ Дільниця друкування ІІ б 17-19 ------- 20-22 15-21 ------- 16-27 13-23 ------- 15-29 40-60 75 ---------- 70 при 25° 0 2 --------- 0 3 Не більше 0 4 -------- 0 2-0 5 Аркушевий друк 7-9 Рулонний друк 10-12 Витягання з н.з.і загальна в в.з. Приплив в в.з. IX ЦЕХ ГЛИБОКОГО ДРУКУ Дільниця друкування ІІ б 17-19 ------- 20-22 15-21 ------- 16-27 13-23 ------- 15-29 40-60 75 ---------- 70 при 25° 0 2 --------- 0 3 Не більше 0 4 -------- 0 2-0 5 Аркушевий друк 15-20 Рулонний друк 20-25 Витягання через м.б. і загальна в в.з. Приплив у в.з. і р.з. Колористична дільниця ІІ а 18-20 ------- 21-23 17-23 ------- 18-27 15-24 ------- 17-29 40-60 75 ---------- 65 при 26° 0 2 --------- 0 3 Не більше 0 3 -------- 0 2-0 4 8-10 Витягання з н.з. і в.з. Приплив у р.з. дорівнює витяганню Кладова для зберігання фарб ІІ б 17-19 ------- 20-22 15-21 ------- 16-27 13-23 ------- 15-29 40-60 75 ---------- 70 при 25° 0 2 --------- 0 3 Не більше 0 4 -------- 0 2-0 5 10-12 Витягання з н.з.і в.з. Приплив у р.з. Склад готової продукції ІІ б Те саме Те саме Те саме Те саме Те саме Те саме Те саме 15-20 Витягання з н.в. Приплив у в.з. Х БРОШУРУВАЛЬНО - ПАЛІТУРНИЙ ЦЕХ Дільниця пакування ІІ б -”- -”- -”- -”- -”- -”- -”- 10-12 Витягання з н.в. і через н.в. Приплив у в.з. Дільниця фальцювання ІІ б -”- -”- -”- -”- -”- -”- -”- 6-8 Витягання через н.в. Приплив дорівнює витяганню в в.з. Дільниця виготовлення та оформлення палітурок ІІ а 18-20 ------- 21-23 17-23 ------- 18-27 15-24 ------- 17-29 40-60 75 ---------- 65 при 26° 0 2 --------- 0 3 Не більше 0 3 -------- 0 2-0 4 6-8 Витягання з в.з. і н.з. Приплив дорівнює витяганню в в.з. Дільниця бронзування ІІ а Те саме Те саме Те саме Те саме Те саме Те саме Те саме 8-10 Витягання з в.з. і н.з. Приплив дорівнює витяганню в в.з. Дільниця оброблення книжкових блоків вставлення блоків в палітурку ІІ а “-” “-” “-” “-” “-” “-” “-” 6-8 Витягання через м.в. Приплив дорівнює витяганню в в.з. Клеєварка II a “-” “-” “-” “-” “-” “-” “-” 8-10 Витягання через м.в. Приплив в в.з. ХІ ПАПЕРОВО - БІЛЕ ТА КАРТОНАЖНЕ ВИРОБНИЦТВО Дільниця виготовлення пластмасових палітурок І б 21-23 ------- 22-24 20-24 ------- 21-28 17-25 ------- 19-30 40-60 75 ---------- 60 при 27° 0 1 --------- 0 2 Не більше 0 2 -------- 0 1-0 3 8-10 Витягання з в.з і н.з. Приплив дорівнює витяганню в в.з. ХІІ ДОПОМІЖНЕ ВИРОБНИЦТВО Дільниця виготовлення фарбових і зволожува-ючих валиків ІІ а 18-20 ------- 21-23 17-23 ------- 18-27 15-24 ------- 17-29 40-60 75 ---------- 65 при 26° 0 2 --------- 0 3 Не більше 0 3 -------- 0 2-0 4 8-10 Витягання через м.в. і в.з. Приплив у в.з. РЕМОНТНО - МЕХАНІЧНИЙ ЦЕХ Слюсарна дільниця ІІ б 17-19 ------- 20-22 15-21 ------- 16-27 13-23 ------- 15-29 40-60 75 ---------- 70 при 25° 0 2 --------- 0 3 Не більше 0 4 -------- 0 2-0 5 6-10 Витягання з в.з. Приплив дорівнює витяганню в в.з. Механічна дільниця ІІ б Те саме Те саме Те саме Те саме Те саме Те саме Те саме 7-11 Витягання з в.з.і н.з. Приплив дорівнює витяганню в в.з Дільниця газо та електрозварювання ІІ б -”- -”- -”- -”- -”- -”- -”- 10-12 Витягання з в.з. Приплив у в.з ХІІІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПОБУТОВЕ ПРИМІЩЕННЯ Кабінети контори цехів гардеробні пункти охороні здоров`я столові буфети І а 22-24 ------- 23-25 21-25 ------- 22-28 18-26 ------- 20-30 -”- 75 ---------- 55 при 28° 0 1 Не більше 0 1 -------- 0 1-0 2 3-4 Витягання з в.з. Приплив більше витягання по балансу з сусідніми при- міщеннями в в.з. Примітка. В таблиці вказана кратність повітрообміну для цеху глибокого друку та відділення пробного друку при використанні фарб на основі ЛЗР. Додаток 9 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЩО ОСНАЩУЄТЬСЯ МІСЦЕВИМИ ВІДСМОКТУВАЧАМИ Вид обладнання Типи відсмоктувачів 1 2 Складальне обладнання : рядковідливне літеровідливне великокегельне Укриття шафного типу відсмоктувач від плавильного котла боковий відсмоктувач від плавильного котла Обладнання для відливання : шрифту лінійок проміжних елементів Боковий відсмоктувач від плавильного котла Шафне укриття ковпак або боковий відсмоктувач Гартоплавильні котли Шафне укриття котла Обладнання для відливних чушок Заводське укриття котла щілинний відсмоктувач над виливницею Ящики для збирання шлаку Шафне укриття Ізольоване приміщення витяжна шафа стіл або ультрозвукова установка для чистки наборних кас магазинів матриць Витяжна шафа з нижнім відсмоктуванням Столи для змивання колонок і сторінок набору Бортові місцеві відсмоктувачі Матричні преси Щілинні відсмоктувачі біля головки преса зі сторони завантаження і вивантаження Обладнання для виготовлення пластмасових матриць Укриття типу витяжної шафи Шафи для зволожування матричного картону і сушіння настилу Шафне укриття Столи і витяжні шафи для підготування матриць Шафи з нижнім відсмоктуванням або вітринне укриття Витяжні шафи або спеціальні камери для посріблення вініпластових матриць Шафне укриття Гальванованни Бортові відсмоктувачі Стереотипні автомати напівавтомати або ручні верстати Шафне заводське укриття котла ковпак над відливною формою щілинний боковий відсмоктувач Верстати для оброблення стереотипів Відсмоктувач – воронка Стіл для запудрювання кліше пластин Вітринне укриття Освітлювальні установки фотообладнання Відсмоктувач – воронка Контактно – копіювальні верстати копіювально – розмножувальні апарати Заводське укриття дугового ліхтаря кімнатний відсмоктувач від відбивача дугового ліхтаря Проявні машини столи кювети в фотовідділенні Бокові відсмоктувачі вітринне укриття Травильні ванни в цинкографії Вітринне укриття з комбінованним відсмоктуванням Травильні машини в цинкографії Заводське укриття Продовження додатку 9 1 2 Експонуючі установки Укриття шафного типу або бокові відсмоктувачі Електронно – гравіювальні автомати Вбудована установка вентиляції Секції з використанням розчинів що виділяють шкідливі речовини в потокових лініях виготовлення поліметалевих монометалевих форм з використанням полімерних матеріалів Бортові відсмоктувачі Копіювальні верстати для виготовлення форм офсетного друку Кільцевий відсмоктувач Раковини – мийки столи Вітринне укриття з панеллю рівномірного всмоктування Верстати для травлення і обмазування форм глибокого друку Бортові відсмоктувачі Знежирювання і кювети для зняття оксидної плівки з форм глибокого друку Бортові відсмоктувачі Кювети для зняття задубленного світлочутливого шару при виготовленні форм трафаретного друку Місцеві відсмоктувачі вітринне укриття Столи – мийки для змивання фарби з форм і ракелів для глибокого друку Шафне укриття Столи для очищення пластин від тальку або порошку з термопластичних смол при виготовленні форм флексографічного друку Бокові відсмоктувачі Друкарські машини високого друку при використанні противідмарювальних апаратів Двосторонні бокові відсмоктувачі Рулонні ротаційні машини у випадках визначених стандартами та ТУ Щілинні відсмоктувачі Друкарські машини глибокого друку флексографічного друку Для 1-но фарбової машини : нижній щілинний відсмоктувач від зони сушіння суцільне або зонове укриття транспортера та зони приймання укриття кожуха фарбового корита сушильних секцій; для 6-ти фарбової машини : бокові щілинні відсмоктувачі між друкарськими секціями від зони фарбових корит багаатостулкове укриття верху всієї машини в межах всіх друкарських секцій та приймання Механізована установка для змивання і чищення циліндрів глибокого і флексографічного друку Бокові відсмоктукачі Витяжні шафи для ручного приготування і перемішування фарби з розчинниками для глибокого і флексографічного друку Шафне укриття з комбінованим відсмоктуванням Ручні верстати трафаретного друку і робочі місця Укриття вітринного типу з боковим відсмоктувачем Лакувальні та бронзувальні машини Заводське укриття від зон лакування та бронзування Машини для припресування плівки Щілинний відсмоктувач укриття типу зонта Машини для очищення палітурок від фольги Боковий відсмоктувач по периметру стола Котли для приготування клеїв Шафне укриття зонт або відсмоктувач з гнучким шлангом вмонтованим в кришку котла Клейові апарати при використанні клеїв що виділяють шкідливі речовини або пару з різким і неприємним запахом Укриття від клейової ванни місцеві відсмоктувачі Машини незшивного скріплення Бокові відсмоктувачі паперового пилу Лініювально – зошитовий агрегат Щілинний відсмоктувач від зони рубання паперового полотна Друкарсько - висікальний автомат Бокові відсмоктувачі Зона зварювання пресів ВЧ - обладнання Укриття і боковий відсмоктувач Каландри машини для припресування ПХВ - плівки Щілинний відсмоктувач укриття типу зонта Зона парафінування в парафінувальних машинах Укриття типу зонта Термопластавтомати Вмонтований відсмоктувач від зони відливання типу укриття з гнучким рукавом Робочі місця задублення і роздублення вальчмаси ПХВ Укриття типу зонта над секцією каландрування Робочі місця при виготовленні поліуретанових валиків ПУ з діізоціанату Шафне укриття Місця кладова витяяжні шафи для сушіння продукції; шафа кладова зберігання розчинів для трафаретного друку Шафне укриття Верстати для оброблення металів Місцеві відсмоктувачі Точильні і шліфувальні верстати Кожух – укриття заводського типу від абразивного інструменту Деревообробні верстати Бокові відсмоктувачі Стаціонарні робочі місця електрозварювальника Похила панель Чернобережського Робочі місця для розфасування хімікатів ЛЗР і ГР Укриття шафного типу Витяжні шафи і столи для переливання і видавання ЛЗР ГР лакофарбових матеріалів клеїв на горючій основі і розчинників Шафи з комбінованим відсмоктуванням столи з боковими відсмоктувачами Додаток 10 ОРІЄНТОВАНІ ТЕРМІНИ ЧИЩЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ Типи вентиляційного обладнання Терміни чищення Калорифери припливних вентиляційних установок 1 раз в рік під час приготування до зими Припливні і витяжні вентиляційні камери 1 раз на півроку Форсунки систем кондиціювання повітря 1 раз на місяць під час профілактики Місцеві відсмоктувачі : а – від котлів складальних і відливних машин б – видаляючі паперовий пил і відходи в – інші відсмоктувачі Фільтри : а – від котлів складальних і відливних машин б – що уловлюють паперовий пил в – що уловлюють пару кислот лугів Від 3 місяців до 2 років Від 1 місяця до 1 року 1 раз на 3-4 роки повна заміна 1 раз на 1-2 роки від 2 тижнів до 1 року повна заміна 1 раз на 3-4 роки Додаток 11 НОРМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИПЛИВНОГО ПОВІТРЯ Приміщення З природним Без природного провітрювання окремі провітрюванням Витрати дільниці зони Витрати м3/год на 1 людину м3/год на 1 людину Обмін/год % загального повітрообміну не більше Припливні системи Виробничі 30х 20хх 60 1 - Без циркулювання або з рециркулюванням при кратності повітро-обміну 10 обмінів і більше на 1 годину 60 90 120 - - - 20 15 10 Зрециркулюванням при кратності загаль-ного повітрообміну менше 10 обмінів за 1 годину Адміністративно - побутові За вимогами СНиП 60 20ххх Х При об’ємі приміщення дільниці на 1 людину менше 20 м3 ХХ при об’ємі приміщення дільниці на 1 людину до 20 м 3 і більше ХХХ для залів для зборів та інших приміщень в яких люди знаходяться до 3 годин безперервно. Додаток 12 НОРМИ ШУМУ У ВИРОБНИЧИХ І ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕННЯХ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ Цехи дільниці Рівні звукового тиску ДБ в октавних смугах з середньогеометричними частотами Рівні звуку і еквівал. рівні 31 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 звуку ДБ А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ВИРОБНИЧI ПРИМIЩЕННЯ Складальні цехи ручного складання верстання 86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 машинного рядковідливного складання 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 чищення лінотипних магазинів і матриць 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 складально-перфораційних машин 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 машинного літеровідливного складання 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 відливання шрифтів лінійок і проміжних елементів 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 гартоплавильна 96 83 74 68 63 60 57 55 54 65 фотоскладальна 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 складально-програмуючих апаратів 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 монтажування фотоформ 64 75 підготування матричного матеріалу для стереотипів 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 зволоження матричного картону сушіння настилу і матрицювання 107 95 87 87 78 75 73 71 69 80 Продовження додат. 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 машинний зал ЕОМ 107 95 87 87 78 75 73 71 69 80 коректорська 86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 Стереотипні цехи відливання 70 екв оброблення 70 екв пресування оброблення пластмасових стереотипів 80 екв виготовлення гумових стереотипів 80 екв Фоторепродуційні цехи фоторепродукційна фотопавільйон темна і світла фотолабораторії кольоророзділювачів кольорокоректорів 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 ретушування 86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 монтажуваннята контролю фотоформ 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 кладова фотоплівки кладова хімікатів регенерації срібла кімната майстра Цинкографiя приготування копіювальних шарів і травильних розчинів 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 нанесення і сушіння копіювального шару однопроцесного травлення багатопоцесного травлення. припудрювання кліше асфальтом каніфолью тальком каміддюсибірської модрини викривання кліше електронно-гравіруальних автоматів виготовлення металевих штампів і оброблення кліше пробного друку 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 Цехи виготовлення фотополімерних форм і штампів приготування розчинів 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 виготовлення та підготування до друку форм і штампів пробного друку 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 Цехи гальванічного виготовлення форм високого друку електролітична зерніння нікелювання форм 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 приготування розчинів та електролітів 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 Цехи виготовлення форм офсетного друку електролітична 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 приготування копіювальних шарів. розчинів та електролітів 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 підготування пластин зерніння поливання і сушіння пластин копіювання виготовлення форм оброблення формЮ пробного друку 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 Цехи гальванічного підготування формних циліндрів глибокого друку грубої механічної обробки поверхні формних циліндрів тонкої механічної обробки поверхні формних циліндрів 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 електролітична міднення циліндрів хромування форм 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 приготування розчинів та електролітів 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 травлення циліндрів декапірування 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 Цехи виготовлення форм глибокого друку шліфувально-полірувальна 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 підготування пігментного паперу копій сушіння пігментного паперу копій копіювання на пігментний папір переведення пігментних копій травлення формних циліндрів електромеханічного гравіювання пробного друку 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 Цехи виготовлення форм трафаретного друку приготування рам і сит 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 приготування світочутливого шару 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 нанесення і сушіння світочутливого шару копіювання проявлення вимивання і сушіння 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 Цехи виготовлення форм флексографiчного друку матрицювання. виготовлення гумових стереотипів шліфування гумових стереотипів виготовлення фотополімерних форм кріплення гумових стереотипів і фотополімерних форм 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 Цехи високого друку друкування аркушевих плоскодрукарських. аркушевих ротаційних машин друкування рулонних ротаційних книжково-журнальних машин друкування рулонних ротаційних газетних машин 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 контролю та сортування віддрукованої продукції 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 колористична 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 фарбована станція рулонних ротаційних машин вимивання форм і валиків шліфування і зберігання валиків 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 Цехи офсетного друку друкування аркушевих ротаційних машин друкування рулонних ротаційних книжково-журнальних машин друкування рулонних ротаційних газетних машин 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 контролю та сортування віддрукованої продукції колористична 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 фарбова станція рулонна ротаційних машин 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 приготування та розливання зволожуючих розчинів 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 акліматизації паперу змивання форм і валиків 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 Цехи глибокого І флексографічного друку друкування аркушевих машин друкування рулонних ротаційних машин 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 колористична 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 фарбова станція 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 контролю та сортування віддрукованої продукції приготування і зберігання розчинників 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 зберігання формних циліндрів і валиків заточування ракелів 80 станція рекуперації 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 Цехи трафаретного друку друкування 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 колористика. сушіння віддрукованої продукції 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 заточування ракелів 80 змивання ракелів і сит 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 Брошуровально-палітурні цехи лакування припресування плівки 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 макетування фальцювання виготовлення палітурок 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 оформлення палітурок очищення палітурок від фольги комплектування скріплення та оброблення книжкових блоків вставляння блокв в палітурку. пресування сушіння і пакування продукції 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 виготовлення клеїв змивання клейкових валиків і апаратів 75 Паперово-білове та картонажне виробництво лініювання паперу та виготовлення зошитів 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 виготовлення пакувальних коробок алфавітних книжок палітурок на ВЧ-обладнанні 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 парафінування паперу регенерації відходів та виготовлення ПХВ-плівки виготовлення деталей скріплення блоків та пластмасових іграшок 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 ПРИМІЩЕННЯ ДОПОМІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА Ремонтно-механічні цехи 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 Лабораторії 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 АДМІНІСТРАТИВНО-ПОБУТОВІ ПРИМІЩЕННЯ Управління конструкторські бюро пункти здоров`я 86 71 61 54 49 45 42 40 38 Контори цеху кімнати майстра 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 Додаток 13 КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА СТАНОМ СЕРЕДОВИЩА ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТА СТУПЕНЕМ НЕБЕЗПЕКИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ Цехи. дільниці Характеристика середовища в приміщенні Катего-рія вибухо-пожежо-небезпе-ки за СНиП 2.09.02-85 Клас вибухо-пожежонебезпе-ки за ПУЕ Категорія небезпеки ураження електричним струмом 1 2 3 4 5 1. СКЛАДАЛЬНИЙ ЦЕХ Дільниці ручного складання складально-перфораційних машин верстання правлення обкладання форм високого друку пилососна для очищення наборних кас кладові шрифтів матриць і магазинів фотоскладання складально-програмуючих апаратів машинний зал ЕОМ монтажування фотоформ ремонтна майстерня коректорська підготування матричного матеріалу для стереотипів Нормальне В П-11а ПН Дільниці машинного рядковідливного і літеровідливного складання відливання шрифтів лінійок і проміжних елементів гартоплавильна Те саме Г - ПН Дільниця чищення лінотипних матриць лужним розчином Вологе Д - ОН Дільниця чищення лінотипних магазинів і матриць ЛЗР Вибухо пожежнебезпечне А В-1б ОН Дільниця зволоження матричного картону і сушіння настилу матрицювання Вологе В П-11а ОН 2. СТЕРЕОТИПНИЙ ЦЕХ Дільниця відливання стереотипів Нормальне Г - ПН Дільниця оброблення стереотипів Те саме Д - ПН Дільниці пресування оброблення пластмасових і виготовлення гумових стереотипів Нормальне В П-11а ПН Продовження додатку 13 1 2 3 4 5 3. ФОТОРЕПРОДУКЦІЙНИЙ ЦЕХ Фоторепродукційна фотопавільйон темна і світла фотолабораторії дільниці кольоро-зділювачів та кольорокорекорів ретушу-вання монтажування Нормальне В П-11а ПН Дільниця регенерації срібла Вологе Д - ОН 4. ЦИНКОГРАФІЯ Дільниці приготування копіювальних шарів і травильних розчинів нанесення і сушіння копіювальних шарів однопроцесного і багатопроцесного травлення припудрюван-ня кліше асфальтом каніфоллю тальком каміддю сибірської модрини Хімічно-активне Д - ОН Дільниці викривання кліше електпронно-гравіювальних автоматів виготовлення металевих штампів і оброблення кліше кладова пластин і кліше Нормальне Д - ОН Дільниця пробного друку Те саме В П-11а ОН 5. ЦЕХ ВИГОТОВЛЕННЯ ФОТОПОЛІМЕРНИХ ФОРМ І ШТАМПІВ Дільниця приготування розчинів Хімічно-активне Д - ОН Дільниці виготовлення та підготування до друку форм і штампів пробного друку зберігання формних матеріалів та готових форм Нормальне В П-11а ПН 6. ЦЕХ ГАЛЬВАНІЧНОГО ВИГОТОВЛЕННЯ ФОРМ ВИСОКОГО ДРУКУ Електролітична нікелювання дільниця приготування розчинів та електролітів Хімічно-активне Д - ОН Дільниця електрозабезпечення Нормальне Д - ПН 7. ЦЕХ ВИГОТОВЛЕННЯ ФОРМ ОФСЕТНОГО ДРУКУ Дільниця приготування копіювальних шарів розчинів та електролітів Хімічно-активне Д - ОН Дільниці підготування пластин виготовлення і оброблення форм Нормальне Д - ПН Дільниці зерніння поливання і сушіння пластин Хімічно-активне Д - ОН Дільниці копіювання пробного друку Нормальне В П-11а ПН 8. ЦЕХ ГАЛЬВАНІЧНОГО ПІДГОТУВАННЯ ФОРМНИХ ЦИЛІНДРІВ ГЛИББОКОГО ДРУКУ Дільниці грубої і тонкої механічної обробки поверхні формних циліндрів зберігання циліндрів кладові інструменту та пристроїв Те саме Д - ПН Електролітична міднення циліндрів хромування форм дільниці приготування розчинів та електролітів травлення циліндрів Хімічно-активне Д - ОН Дільниця електрозабезпечення Нормальне Д - ОН 9. ЦЕХ ВИГОТОВЛЕННЯ ФОРМ ГЛИБОКОГО ДРУКУ Дільниця шліфувально-полірувальна Вологе Д - ОН Дільниці підготування пігментного паперу сушіння пігментного паперу копіювання на пігментний папір переведення пігментних копій Те саме В П-11а ОН Дільниця травлення формних циліндрів Хімічно-активне Д - ОН Дільниця виготовлення форм безпігментним способом Нормальне В П-11а ПН Дільниця електромеханічного і лазерного гравіювання Те саме Д - ПН Дільниця пробного друку Вибухонебезпечне А В-1а ОН Дільниця змивання кислотостійкого лаку Нормальне Б В-1а ПН 10. ЦЕХ ВИГОТОВЛЕННЯ ФОРМ ТРАФАРЕТНОГО ДРУКУ Дільниця підготування рам і сит Нормальне В П-11а ПН Дільниці приготування нанесення і сушіння світлочутливого шару копіювання проявлення вимивання і сушіння Хімічно-активне В П-11а ОН 11. ЦЕХ ВИГОТОВЛЕННЯ ФОРМ ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ Дільниці матрицювання виготовлення гумових стереотипів і фотополімерних форм шліфування гумових стереотипів кріплення гумових стереотипів і фотополімерних форм зберігання кліше і матриць Нормальне В П-11а ПН 12. ЦЕХ ВИСОКОГО ДРУКУ Дільниці друкування аркушевих плоскодрукарських аркушевих ротаційних машин контролю та сортування віддрукованої продукції шліфування і зберігання валиків Те саме В П-11а ПН Дільниці друкування рулонних книжково-журнальних машин рулонних ротаційних газетних машин Пильне В П-11а ПН Колористична фарбова станція рулонних ротаційних машин Нормальне В П-11а ПН Дільниця змивання форм і валиків Вологе В П-11а ОН 13. ЦЕХ ОФСЕТНОГО ДРУКУ Дільниці друкування аркушевих ротаційних машин рулонних ротаційних книжково-журнальних машин контролю та сортування віддрукованої продукції акліматизації паперу ремонту і зберігання валиків Нормальне В П-11а ПН Дільниця друкування рулонних ротаційних газетних машин Пильне В П-11а ОН Колористична фарбова станція рулонних ротаційних машин Нормальне В П-1 ПН Дільниця приготування та розливання зволожуючих розчинів Вологе Д - ОН Дільниця змивання форм і валиків Те саме Б В-1 а ОН 14. ЦЕХИ ГЛИБОКОГО І ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ Дільниці друкування аркушевих машин рулонних ротаційних машин колористична фарбова станція Хімічно-активне вибухопожежонебезпечне А В-1 а ОН Дільниця ниця контролю та сортування віддрукованої продукції Хімічно-активне вибухопожежонебезпечне В В-1а ОН Дільниця приготування і зберігання розчинників станція рекуперації Те саме А В-1а ОН Дільниці зберігання формних циліндрів і валиків заточування ракелів Нормальне Б - ПН 15 ЦЕХ ТРАФАРЕТНОГО ДРУКУ Дільниці друкування сушіння віддрукованої продукції колористична змивання ракелів і сит Хімічно-активне вибухопожежонебезпечне Б В-1а ОН Дільниця заточування ракелів Нормальне В П-11а ПН 16 БРОШУРУВАЛЬНИЙ-ПАЛІТУРНИЙ ЦЕХ Дільниця лакування Хімічно-активне вибухопожежонебезпечне А В-1а ОН Дільниці припресування плівки макетування комплектування скріплення та оброблення книжкових блоків виготовлення брошур Нормальне В П-11а ПН Дільниці фальцювання виготовлення оформлення палітурок очищення палітурок від фольги Пильне В П-11а ПН Дільниця виготовлення клеїв Вологе В П-11а ОН Дільниця змивання клейових валиків і апаратів Те саме Д - ОН 17 ПАПЕРОВО-БІЛОВЕ ТА КАРТОНАЖНЕ ВИРОБНИЦТВО Дільниці лініювання паперу та виготовлення зошитів пакувальних коробок алфавітних книжок Пильне В П-11а ОН Дільниця виготовлення палітурок на ВЧ-обладнанні виготовлення деталей скріплення блоків та пластмасових іграшок Нормальне В П-11а ОН Дільниця парафінування паперу Хімічно-активне В П-1 ОН Дільниця регенерації відходів та виготовлення ПХВ плівки Те саме В П-11а ОН 18 ДОПОМІЖНЕ ВИРОБНИЦТВО РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЦЕХ: Дільниці слюсарна верстатна шліфувальна заточування ножів сантехнічна інструментальна цехова ремонтна майстерня Нормальне Д - ПН Дільниця електрогазозварювання Те саме Г - ПН Дільниці деревообробна електроремонтна майстерня електроніки Те саме В П-11а ПН Дільниця просочування обмоток електродвигунів Те саме А В-1а ПН СКЛАДИ ТА ЦЕХОВІ КЛАДОВІ: Склади цехові кладові паперу картону палітурних матеріалів фотоматеріалів запчастин Те саме В П-11а ПН Склади цехові кладові фарб високого офсетного трафаретного друку оліф мастил та інших ГР із температурою спалаху вище 45 С Хімічно-активне В П-1 ПН Кладова відпрацьованих мастил Нормальне В П-1 ПН Склади цехові кладові фарб і розчинників глибокого і флексографічного друку склад ГР і ЛЗР склад ГММ кладові ГММ і ЛЗР лаків із температурою спалаху до 28 С фарбові станції рекупераційні і вентиляційні камери обслуговування приміщень класів В-1б В-1а Хімічно-активне А В-1а ПН Склад цехові кладові хімікатів Те саме В П-11а ОН Склад цехові кладові соляної азотної ортофосфорної кислот Те саме В П-11а ОН Скллад цехова кладова сірчаної кислоти Те саме Д - ОН Склад парафіну Нормальне В П-11а ПН Додаток 14 МІНІМАЛЬНІ ВІДДАЛІ ПРИ РОЗМІЩЕННІ ОБЛАДНАННЯ Відстань між машинами м Відстань від машин до стін колон м Цехи дільниці види обладнання в неробочій зоні в робочій зоні при наявності двох суміжних робочих зон в неробочій зоні в робочій зоні 1 2 3 4 5 6 СКЛАДАЛЬНІ ЦЕХИ Складальна рядковідливна машина Н-140 Н-240 Н-144 складальний автомат НА-140 НА-240 1 0 1 5 2 0 0 7 1 0 Літеровідливний складальний автомат МО-5 шрифтовідливна машина АМШ 0 8 1 3 1 8 0 6 1 0 Великокегельна рядковідливна машина СК-3 0 8 1 3 1 8 0 6 1 0 Гартоплавильний автомат 32СЛВ2 СЛВ-500 1 0 1 5 2 5 1 0 1 5 Те саме з завнтажувальним пристроєм МЗГ 1 0 1 5 2 5 1 0 2 0 Гартоплавильна установка СЛВ-100 0 6 1 2 1 8 0.6 1 2 Автомат лінійково-проміжковий АЛП 0 8 1 3 1 8 0 6 1 5 Столи складальні різного призначення 0 15 1 2 1 5 0 15 1 0 Літерокодуючий апарат ФП-500 дає неформатовану перфострічку 0 8 1 2 1 8 0 7 1 0 Складально-програмуючий 0 8 1 2 1 8 0 7 1 0 апарат ФП-500 дає неформатовану і форматовану перфострічку Продовження додатку 14 1 2 3 4 5 6 Складально-програмуючий апарат ФП-500 дає форматовану перфострічку 0 8 1 2 1 8 0 7 1 0 Апарат ФПВ для отримання коректурних відбитків з розрахунку неформатованої і форматованої перфострічки 0 7 1 0 1 5 0 7 1 0 Коректурний пристрій ФК працює як приставка до ФВП-500 і ФП-500 за принципом “із стрічки в стрічку” з неформатованої і форматованої перфострічки 0 7 1 0 1 5 0 7 1 0 Коректурний пристрій ФКА працює за принципом “з двох стічок в третю” з неформатованої і форматованої перфострічки 0 7 1 0 1 5 0 7 1 0 Великокегельна фотоскладальна машина Ф96-К 1 0 1 5 2 0 6 1 0 Фотоскладальна машина ФА-500 може працювати на перфострічці з ФП-500 і ФПВ-500 1 0 1 5 2 0 6 1 0 Фотоскладальна машина ФА-1000 працює з повнокодовою стрічкою з ФПВ-1000 1 0 1 5 2 0 6 1 0 Фотоскладальна машина ФА-500 швидкісна 1 0 1 5 2 0 6 1 0 Установка для оброьлення фотоплівки ФО-25П 0 8 0 8 - 0 6 0 8 Пристрій для коректувння і столи для монтажування позитивів ФКМ 0 3 1 2 - 0 3 1 2 Гідравлічний прес для тиснення матриць СМП-400 СМП-200 1 2 1 7 2 5 0 7 1 7 Матрично-сушильний апарат 2СМС-62 3СМС-45 0 5 0 8 1 2 0 5 0 8 СТЕРЕОТИПНІ ЦЕХИ Стереотипний ливарний автомат 40ГА з завантажувльним елеватором Э3 0 6 1 2 1 7 0 6 1 5 Оброблювальний автомат ОАМ Відстань між відливним і оброблювальним автоматами повинна бути не менше 1 2 м 0 5 1 0 Стереотипні ливарні напівавтомати 2СЛП-372 СЛП-385 СЛП-205 СЛП-347 1 0 1 5 2 1 0 1 5 Стереотипний ливарний напівавтомат СЛП-263 верстак для відливання плоских стереотипів 2СЛР 0 6 1 0 1 5 0 6 1 5 Ростові фрезерно-оброблювальні і ін. оброблювадьні верстати для круглих плоских стереотипів МФО-6 СПК МФУ-3 СКП-1 СРК-347 СРК СФГ-372 МРП-5 і ін. 0 6 1 0 1 5 0 6 1 5 Обрізувальні і ін. верстати 0 5 0 8 1 5 0 5 1 0 ФОТОРЕПРОДУЦІЙНІ ЦЕХИ Фотоапарати горизонтальні 1 0 1 3 2 0 0 6 1 3 Контактний верстат 2РКС-70 2РКС-100 1 0 1 3 1 5 0 2 1 3 Збільшувач і-кольророзподільники з комплектуючим обладнанням РУЦ-50 2РУЦ-50 імпортні моделі “Космоколор” В приміщенні має бути одна установка 0 6 1 3 Кольорокоректори з комплектуючим обладнанням ДС-300 Те саме 0 6-1 0 1 3 Установка для проявлення РПУ-70М РПУ-40 Те саме 0 3-0 6 1 3 Дільниця ретушування 1 0 - 1 5 0 6 1 3 Дільниця монтажування 0 5 1 0 1 5 0 5 1 0 Монтажний стіл 1 0 1 0 1 5 1 0 1 0 Коректурний верстат ППВ-50 малогабаритний коректурний верстат МКС-ІМ 0 8 1 5 2 0 0 6 1 0 Вертикально-коректурний верстат ВКС-60 0 8 1 3 3 0 0 7 1 3 ЦИНКОГРАФІЯ Центрифуга вертикальна ФЦВ-66Н 0 6 1 2 1 0 0 6 1 2 Рама копіювальна ФКР-66 0 8 1 2 1 8 0 8 1 2 Установка для фарбування і дублення копій ФОД-50 0 6 1 2 - 0 6 1 2 Сушильна шафа ФСШ-50 0 6 1 0 1 0 0 6 1 0 Цинкорубильний верстат МРЦ-2 0 6 1 0 - 0 6 1 0 Установка для випалювання копій в розплавах солей ФОР-50М 0 6 1 2 - 0 6 1 2 Машина травильна ФТЭ-50М 0 8 1 5 1 8 0 8 1 5 Дискова пила СОД універсальний верстат для оброблення кліше і плоских стереотипів МФУ-3 0 8 1 0 - 0 6 1 0 Електронно-гравіювальна машина 2ЭГЦ 0 8 1 0 1 5 0 8 1 5 Прес для тиснення ручний 0 8 1 5 2 0 0 6 1 0 цехи виготовлення фото полІмерних форм i штампІв Експонуючі і вимивні установки ФЕТ-70 ФЕФ-65 ФВТ-100 ФВФ-65 0 8 1 2 1 8 0 8 1 2 цехи виготовлення форм офсетного друку Зернильн машини МФЗ-6 0 6 1 2 1 5 0 6 1 2 Центрифуга вертикальна ФЦВ-115М з дозатором 2 ФПД формат 115х140 0 9 1 5 - 0 9 1 5 Копіювальна рама ФКР-115 0 5 1 2 1 5 0 5 1 2 Установка для оброблення офсетних копій ФМО-116 1 2 1 5 - 0 6 1 5 Верстат для загинання клапанів 1 0 1 2 1 5 0 6 1 2 Сушильна шафа для пластин 0 5 1 2 1 5 0 5 1 2 Установка для оброблення копій “ФПП” і “ФПТ-120 лінія проявлення і лінія оброблення копій 1 0 1 5 2 5 1 0 1 5 ДІЛЬНИЦІ ПРОБНОГО ДРУКУ Прободрукарський верстат ППО-90 5ТО 0 8 1 5 3 0 0 8 1 5 Прободрукарський верстат ППО-54 Зетаконт і ін. моделі 0 8 1 5 2 5 0 8 1 5 Верстати для отримання відбитків на целофані ФАГ-Свисспруф 0 8 1 5 2 0 0 6 1 5 ЦЕХИ ВИСОКОГО ДРУКУ Тигельні машини 1 0 1 3 1 5 0 5 1 0 Плоскодрукарські машини: малого формату 1 0 1 5 1 5 1 0 1 2 середнього формату 1 0 1 5 2 0 1 0 1 2 машини типу 2ПД-5 1 2 2 0 2 4 1 2 1 6 машини типу ПП-84 1 2 2 8 2 6 1 2 2 0 Ротаційні машини: аркушеві 1 2 2 0 2 4 1 2 1 6 рулонні 1 5 2 2 3 0 1 5 1 8 ЦЕХИ ОФСЕТНОГО ДРУКУ Аркушеві машини малого формату до 54х70 см 1 0 1 5 1 5 1 0 1 2 Аркушеві машини середнього формату до 84х108 см 1 2 2 0 2 4 1 2 1 6 Аркушеві машини великого формату більше 84х108 см 1 2 2 2 2 6 1 2 1 8 Ролеві машини малого формату до 54х70 см 1 2 2 0 2 4 1 2 1 8 Ролеві машини середнього формату до 84х108 см 1 5 2 2 3 0 1 5 1 8 Ролеві машини великого формату більше 84х108 см 1 5 2 5 3 5 1 5 1 8 ЦЕХИ ГЛИБОКОГО ІФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ Аркушеві машини 1 2 2 0 1 0 1 6 2 5 Ролеів машини 1 2 2 2 1 2 1 8 3 0 ЦЕХИ ТРАФАРЕТНОГО ДРУКУ машини автомати: середнього формату 0 8 1 4 0 6 1 2 2 0 великого формату 1 0 1 6 0 8 1 6 2 4 багатофарбові машини 1 2 1 8 0 8 1 6 2 4 БРОШУРУВАЛЬНО-ПАЛІТУРНІ ЦЕХИ дІльниця лакування І припресування плІвки Лакувальні машини і машини для припресування плівки - 1 8 2 0 1 2 1 8 ДІЛЬНИЦЯ ФАЛЬЦЮВАННЯ Верстати для зіштовхування паперу 0 4 до різальної машини 1 2 1 5 0 5 1 0 Одноножові різальні машини: з довжиною розрізу до 110 см 1.2 2 0 установлення не дозволяється 0 6 1 5 з довжиною розрізу більше 110 см 1 2 2 0 Те саме 0 6 1 5 Фальцювальні машини: малого формату ФК-30 ФКН-45 і ін. 0 6 1 2 1 2 0 6 1 0 формату 84х108 см і більше 1 2 1 8 1 8 1 0 1 5 форзацеприклеювальні автомати 0 8 1 5 2 0 0 6 1 0 дільниця виготовлення і оформлення палітурок Картонорізальні машини - 1.5 Установлення не рекомендується 0 6 1 2 Бобінорізальні машини 0 8 1 2 1 5 0 6 1 2 Палітуркоробні машини 1 2 3 0 - 0 8 1 5 машинидля виготовлення штуковок і виготовлення палітурок 1 2 1 5 2 5 0 6 1 2 Позолотні преси 1 2 1 5 2 0 0 6 до колискового конвей-єра 1 0 ДІЛЬНИЦЯ КОМПЛЕКТУВАННЯ СКРІПЛЕННЯ І ОБРОБЛЕННЯ БЛОКІВ Аркушепідбиральні машини при послідовному розміщенні машин з встановленням обтискувальних пресів - 2 5 - 1 0 1 0 при послідовному розміщенні машин без встановлення обтискувальних пресів - 1 5 - 1 0 1 0 Ниткошвейні автомати і машини 1 2 1 5 1.5 1 0 1 0 Верстати для обтискування і заклеювання корінця На відстані 1 м від обладнання. що стоїть поруч 0 6 1 0 Верстати для кругління 0 6 1 0 1 5 0 6 1 0 Обклеювально-каптальні машини 0 6 1 0 1 5 0 6 1 0 Тристоронні різальні 1 2 1 5 Установлення не дозволяється 0 6 1 0 Блокооброблювальні агрегати в складі поточних ліній типу “Книга-270” Між агрегатами 2 м - 1 2 Блоковставляльні машини При роботі машини в потоці відстань від агрегату або обклеювально-каптальної машини до конструкції будівлі повинна бути не менше 0 6 м 0 6 1 2 ДІЛЬНИЦЯ ВИГОТОВЛЕННЯ БРОШУР Дротошвейні одноапаратні машини 0 6 1 0 1 5 0 4 1 0 Багатоапаратні дротошвейні машини 0 8 1 2 1 5 0 6 1 0 Вкладально-швейно-різальні агрегати 2 0 2 0 - 1 2 2 0 Лінії незшивного скріплення блоків з аркушепідбиральною секцією 2 0 2 0 - 1 2 2 0 Покривні машини 1 2 1 5 2 0 1 0 1 2 Закінчення додатку 14 Примітки. В друкарському цеху допускається встановлювати плоскодрукарські ротаційні двофарбові аркушефарбові машини машини великргр формату аокушеві і ролеві машини на відстані 0 6 м від колон в неробочій зоні якщо столи для зіштовхування і пакувально-обтискувальні преси в неробочій зоні – на віддалі не менше 0 4 від форзацеприклеювальних автоматів: скомплектовані книжкові блоки що зберігаються в спеціальних стелажах – на віддалі не менше 1 0 м від аркушепідбиральних машин ; при включенні верстатів для кругління і обклеювально-каптальних машин в потокову лінію відстань між ними може бути скорочена на 0 2 м ; платформи з картонними сторінками і столик-кутник для контролювання палітурок – на віддалі не менше 0 8 м від палітуркоробних машин. фальцювальні машини тип яких не приведений в дод. 9 установлюються таким чином щоб вільний простір зі всіх сторін складав не менше 1 0 м. Відстань між автоматами для виготовлення штуковок і автоматами для покриття штуковок обкладинками складає не менше 1 0 м при паралельному і не менше 1 2 м при послідовному їх розташуванні. Автомати в неробочій зоні установлюються на відстані не менше 0 6 м від стін колон і транспортерів. Блокообтискувальні преси установлюються так щоб вільний простір зі сторони завантаження і розвантаження складав не менше 1 0 м. При послідовному розташуванні блокооброблювальних агрегатів відстань між їх виступаючими боковими частинами має бути не менше 2 0 м. При паралельному розташуванні блокооброблювальних агрегатів коли продукція передається бункером або транспортером відстань між агрегатами в робочій зоні має бути не менше 2 0 м. При спареній роботі машини для незшивного скріплення книжкових блоків з аркушепідбиральною машиною остання встановлюється на відстані не менше 0 6 м від першої ; Столи для контролювання або виправлення бракованих книжок розставляються таким чином щоб проходи між ними були не менше 1 2 м при двосторонньому розташуванні робочих зон і не менше 0 8 м – при односторонньому. Машини карусельного типу для незшивного скріплення корінців книжкових блоків установлюються так щоб навколо них були вільні проходи шириною не менше 1 2 м ; Клеєсварочні котли рекомендується установлювати в один ряд вздовж одної або двох стін. Відстань між котлами в робочій зоні – не менше 1 5 м. Відстань від точильних верстатів до стін і колон в робочій зоні складає не менше 0 7 м рахуючи від крайніх положень каретки а в робочій зоні – 1 0 м. ВЧ – установки розміщуються від металоконструкцій і опалювальних елементів на відстані не менше 0 6 м. Мінімальна відстань для розміщення токарних фрезерних і строгальних верстатів від стін і колон і між верстатами в неробочій зоні – 0 5 м а в робочій зоні – 1 2 м. Додаток 15 МІНІМАЛЬНА ШИРИНА ПРОЇЗДІВ У ВИРОБНИЧИХ ЦЕХАХ Напрямок руху Малогабаритні шафи-візки шириною до 0 4 м Ручні візки шириною до 0 7 м Ручні візки шириною до 1 0 м Електрокари шириною до 1 2 м Односторонній 1 1 3 1 6 1 8 Двосторонній 1 4 2 2 6 3 3 Затверджені наказом Держкомвидаву СРСР №369 від 18.08.82 Додаток 16 РОЗМІРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОЧОГО МІСЦЯ СИДЯЧИ Назва роботи Висота робочої поверхні під час організації робочого місця мм Для жінок Для чоловіків Для жінок і чоловіків 1. Дуже тонкі здорові роботи ретушування гравіювання та ін. 930 1020 975 2. Тонкі роботи верстатні роботи які вимагають високої точності та ін. 835 905 870 3. Легкі роботи верстатні роботи які не вимагають високої точності коректування конторські роботи та ін. 700 750 725 4. Машинне складання фотоскладання комп’ютерне складання та ін. 630 680 655 Додаток 17 РОЗМІРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОЧОГО МІСЦЯ СТОЯЧИ Категорія роботи Висота робочої поверхні мм при організації робочого місця Для жінок Для чоловіків Для жінок і чоловіків 1. Легка робота в фотопавільйоні світлій лабораторії 990 1060 1025 2. Середня ручне складання розкомплектування відливання шрифтів лінійок та проміжних елементів підготування матричного матеріалу пігментного паперу форм глибокого друку оброблення стереотипів друкування на плоскодрукарських та ротаційних машинах високого та офсетного друку змивання форм і валиків бронзування 930 980 955 Додаток 18 ВІДСТАНЬ ВІД ОГОРОЖІ ДО НЕБЕЗПЕЧНОГО ЕЛЕМЕНТА ОБЛАДНАННЯ Діаметр кола вписаного в отвір решітки сітки мм Відстань від огорожі до небезпечного елемента мм До 8 Не менше 15 Більше 8 до 10 Більше 15 до 85 Більше 10 до 25 Більше 35 до 120 Більше 25 до 40 Більше 120 до 200 Додаток 19 ВИСОТА ОГОРОЖІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РОЗТАШУВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНОГО ЕЛЕМЕНТА Висота Висота захисної огорожі мм розташування небезпечного 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 і менше елемента мм Відстань від небезпечногоелемента до огорожі мм 2600 100 100 100 100 100 100 100 100 2400 100 100 150 150 200 200 200 2200 250 350 400 500 500 600 600 2000 350 500 600 700 900 1100 1800 600 900 900 1000 1100 1600 500 900 800 1000 1300 1400 100 800 900 1000 1300 1200 500 900 1000 1400 1000 300 900 1000 1400 800 600 900 1300 600 500 1200 400 300 1200 200 200 1100 Додаток 20 КОЛЬОРОВЕ ПОЗНАЧЕННЯ КОМУНІКАЦІЙ Призначення трубопроводу Колір пофарбування розпізнавальних кілець Холодної води Гарячої води Пари Води для пожежогасіння Лугів Кислот Повітря Фарб Масла Інших речовин Зелений Оранжовий Оранжовий Червоний Червоний Фіолетовий Жовтий Голубий Коричневий Чорний сірий Додаток 21 НОРМИ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИХ НАВАНТАЖЕНЬ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ ПРИ ПІДІЙМАННІ І ПЕРЕМІЩЕННІ ВАЖКИХ РЕЧЕЙ ВРУЧНУ Характер роботи Гранично допустима вага вантажу кг Підіймання і переміщення вантажів чоловіками: від 16 до 18 років 16 старші 18 років 50 Затверджено постановою Державного Комітету СРСР по праці і соціальним питанням та Президією Всесоюзної Центральної Ради Професійних Союзів 27 січня 1982 р. № 22/11 – 1 Додаток 22 ГРАНИЧНІ НОРМИ ПІДІЙМАННЯ І ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАЖКИХ РЕЧЕЙ ЖІНКАМИ Характер робіт Гранично допустима вага вантажу Кг Підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою до 2 разів на годину 10 Підіймання і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни 7 Сумарна вага вантажу який переміщується протягом кожної години робочої зміни не повинна перевищувати: з робочої поверхні 350 з підлоги 175 Примітка. 1. У вагу вантажу що переміщується включається вага тари і упаковки. 2. При переміщенні вантажу на візках або у контейнерах докладене зусилля не повинно перевищувати 10 кг. 3. Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень конвейєра стола верстата тощо згідно з ГОСТ 12.2.032-78 та ГОСТ 12.2.033-78. Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 грудня 1993 року № 241 Додаток 23 Розділення речовин та матеріалів під час зберігання Класифікація за ГОСТ 19433-88  Речовини представники класів підкласів категорій Індекси категорій речовин з якими дозволяється сумісне зберігання Вид приміщення для зберігання клас підклас індекс категорії  Назва класу підкласу   категорії 1 2 3 4 5 6 7 2     2.1   Гази стиснені зріджені та розчинені під тиском Незаймисті негорючі неотруйні гази         211 ...без додаткового виду небезпеки Гелій стиснений азот аргон двоокис вуглецю 211 231 232 241 Ізольовані відділення складів 1 і II ступеня вогнестійкості або на відкритому повітрі під навісом   212 ...окислювачі Повітря стиснене кисень 212 222 Ізольовані відділення складів 1 і II ступеня вогнестійкості     2.2 222 Отруйні гази ...окислювачі Ангідрид сірчистий 212 222 Ізольовані від-ділення складів 1 і II ступеня вогнестійкості або на відкри- тому повітрі під навісом 2.3 231 Займисті горючі гази .. без додаткового виду небезпеки Метан бутан пропан . 211 231 232 241 Спеціальні склади 1 і II ступеня вогнестійкості або на відкритому повітрі під навісом     232 ...їдкі та або корозійні Ацетилен розчинений бутилен 211 231 232 241 Те саме   2.4 241 Отруйні і займисті гази ...без додаткового виду небезпеки Метил хлористий окис етилену сірководень аміак 211 231 232 241 "   3           3.1   Легкозаймисті рідним ЛЗР ЛЗР з температурою спалаху 1 сп нижче -18оС 1       311 ...без додаткового виду небезпеки Петролейний ефір 311 321 325 Спеціальні склади резервуарного або тарного зберігання   312 ...отруйні Бензин етильований сірковуглець 312 322 Те саме 3.2   ЛЗР з 1 сп від - 1 8°С до +23аС         321 322 ...без додаткового виду небезпеки ...отруйні Ацетон Бензол 311 321 325 312 322 «    325 ...слабоотруйн і Толуол 311 321 325 " 4               Легкозаймисті тверді речовини ЛЗТ і     4.1 411 лзт ...без додаткового виду небезпеки Нафталін сірка порошкова віскозне волокно 411 413 431 811 831 912 Ізольовані відділення складів 1 і II ступеня вогнестійкості 4.2 413 ...слабоот-руйні Самозаймисті тверді речовини Фосфор червоний   411 413 431 811 831 912 Те саме   421 ...без додаткового виду небезпеки Вугілля деревне триетил-алюміній порошок алюмінію 421 811 831 912 "   422 ...отруйні Фосфор жовтий 422 " 4.3   Речовини ще виділяють горючі гази коли взаємодіють з водою             431 . . без додаткового виду небезпеки Кальцію карбід лужні та лужноземельні метали калій літій натрій та ін. 411 413 811 831 912 ізольовані відділення складів 1і 1 1 ступенів вогнестійкості 5     5.1   Окислювальні речовини та органічні пероксиди Окислювальні речовини         511 без додаткового виду небезпеки Калій марганцевокислий 511 811 831 Те саме   512 .. отруйні Хромовий ангідрид 512 " 8       8.1   їдкі та або] корозійні речовини їдкі та або корозійні речовини що мають кислотні властивості         811 ...без додаткового виду небезпеки Азотна кислота сірчана кислота 411 413 421 431 811 831 912 " 8.3   РІЗНІ їдкі та або корозійні речовини         831 . . без додаткового виду небезпеки Бром 411 413 421 431 811 831 912 " 9         інші небезпечні речовини       9.1   Речовини ще не віднесені до класів 1-8         912 горючі речовини з 1 сп від +61 °С до +90°С Бензиловий спирт масло парафінове масло касторове 411 413 421 431 811 831 Спеціальні склади  резервуарного або тарного  зберігання   54 58 130