НПАОП 63.21-1.17-96

НПАОП 63.21-1.17-96 Правила безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу

ДЕРЖАВНИЙКОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ПО НАДЗОРУ ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА Держнаглядохоронпраці   Госнадзорохрантруда 252004 Київ-4 б-р Т. Шевченка 8/26   252004 Киев-4 б-р Т. Шевченко 8/26   тел. 226-20-83     25.12.96 № 230 На № від   Н А К А З   Про Затвердження правил безпеки при експлуатації електровозів тепловозів та моторвагонного рухомого складу                 На підставі рішення редакційної комісії створеної наказом комітету від 26.02.96 р. № 32 про підсумки розгляду остаточної редакції проекту Правил безпеки при експлуатації електровозів тепловозів та моторвагонного рухомого складу та про доцільність його затвердження Н А К А З У Ю:             1. Затвердити Правила безпеки при експлуатації електровозів тепловозів та моторвагонного складу що додаються.             2. Зазначені правила набирають чинності з 01.07.97 року.             3. З вступом в дію цих Правил вважати такими. що не застосовуються на території України Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при експлуатації електровозів тепловозів і моторвагонного рухомого складу ЦТ/4770 затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 30.12.1989 р. НАОП 5.1.11-1.17-89.             4. Управлінню по нагляду в машинобудуванні металообробці оборонному комплексі на транспорті і в зв’язку  разом з Міністерством транспорту України:             4.1. До 31.01.97 р. визначити потреби підприємств установ і організацій у зазначених Правилах забезпечити видання Правил необхідним тиражем встановити контроль за їх розповсюдженням;             4.2. Вжити заходів щодо вивчення вимог Правил державними інспекторами та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці експертами Експертно-технічних центрів працівниками підприємств установ організацій апарату Державної адміністрації залізничного транспорту України Міністерства транспорту України у двомісячний термін від дня їх одержання;             4.3. Установити постійний контроль за виконанням вимог Правил власниками уповноваженими ними органами посадовими особами і працівниками.             5. Начальнику Управління по нагляду в машинобудуванні металообробці оборонному комплексі на транспорті і в зв’язку Держнаглядохоронпраці ПОЛЯНСЬКОМУ С.А. подати протягом тижня управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення Правил до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.             6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету ШЕФАНА П.Т.         ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ   ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ         ПРАВИЛА безпеки при експлуатації електровозів тепловозів та моторвагонного рухомого складу         Київ   ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ       УЗГОДЖЕНО Міністерством транспорту України лист від 19.12.1996 р. № 6/22-17-1705   ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 25.12.96 р. № 230         ДНАОП 5.1.11-1.17-96   ПРАВИЛА безпеки при експлуатації електровозів тепловозів та моторвагонного рухомого складу           Київ   ПЕРЕДМОВА   1. Розроблено   Відкритим акціонерним товариством “Український державний науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут транспорту”   ВАТ “УкрНДІтранспроект”   2. Внесено   Міністерством транспорту України   3. Замість   Правил з техніки безпеки та виробничої санітарії при експлуатації електровозів тепловозів і моторвагонного рухомого складу ЦТ/4770.НАОП 5.1.11-1.17-89.         ЗМІСТ   1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ................................................................................................. 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ............................................................................................. 3. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ..................................................................................... 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.................................................................................................. 5. ВИМОГИ ДО ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД  І ПРАЦІВНИКІВ ЗВ'ЯЗАНИХ З ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ РС          6. ВИМОГИ ДО ОБСЛУГОВУВАННЯ РС............................................................................... 7. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ РС.......................................................................................... 8. ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД............................................................... ДОДАТОК 1.......................................................................................................................... ПЕРЕЛІК НЕБЕЗПЕЧНИХ І ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ ЯКІ МОЖУТЬ ВПЛИВАТИ НА ЗДОРОВ’Я  ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РС....................................... ДОДАТОК 2.......................................................................................................................... ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯКІ ЗВ”ЯЗАНІ З ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ РС І ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРІОДИЧНІЙ ПЕРЕВІРЦІ ЗНАНЬ З ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ         ДОДАТОК 3.......................................................................................................................... ПЕРЕЛІК  САНІТАРНО-ПОБУТОВИХ ПРИМІЩЕНЬ І ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯКІ ЗВ’ЯЗАНІ З ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ РС.................................................. ДОДАТОК 4.......................................................................................................................... СКЛАД АПТЕЧКИ.............................................................................................................     ДНАОП 5.1.11-1.17-96   ПРАВИЛА безпеки при експлуатації електровозів тепловозів та моторвагонного рухомого складу     Дата введення 1.07.97р. 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ             Цей нормативний акт поширюється на всі підприємства і організації Міністерства транспорту України що займаються експлуатацією електровозів тепловозів і моторвагонного рухомого складу .             Нормативний акт встановлює вимоги охорони праці при експлуатації електровозів тепловозів та моторвагонного рухомого складу .             Вимоги даного нормативного акта є обов'язковими для виконання посадовими особами всіх рівнів локомотивного господарства локомотивними бригадами і працівниками зв'язаними з експлуатацією електровозів тепловозів і моторвагонного рухомого складу підприємств і організації Міністерства транспорту України.             З введенням в дію цих Правил вважати такими що не застосовуються на території України Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при експлуатації електровозів тепловозів і моторвагонного рухомого складу затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 30.12.1989р. ЦТ/4770. НАОП 5.1.11-1.17-89. 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ В цих Правилах використовуються чинні в Україні такі нормативні документи: № п/п Позначення Назва нормативного документа 1. ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности 2. НАОП 5.1.11-1.18-89 Правила з охорони праці при технічному обслуговуванні та поточному ремонті тягового рухомого складу та вантажопідіймальних кранів на залізничному ходу. Затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 30.12.1989 р. ЦТ/4769 3. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация 4. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 5. ДНАОП 0.00-8.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці що діють на підприємстві. Затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.93 р. № 132 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 7.02.94 р. за № 20/229 6. ДНАОП 0.00-4.15-85 Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Затверджене ВЦРПС Держкомпраці СРСР 5.12.85 р. 7. НАОП 5.1.11-3.01-90 Норми безплатної видачі спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам залізниць підприємств та організацій Міністерства шляхів сполучення. Затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 18.09.90 р. № 25П 8. ГОСТ 12.2.056-81 ССБТ. Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности 9. ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 10. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности 11. ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля 12. ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля 13. ДНАОП 0.03-3.05-77 Санітарно-гігієнічні норми допустимої напруженості електростатичного поля № 1757-77. Затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР. 1977 р. 14. ДНАОП 0.03-3.13-85 Гранично допустимі рівні магнітних полів частот 50 Гц № 3206-85. Затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 1985 р. 15. НАОП 5.1.11-3.02-91 Норми штучного освітлення об’єктів залізничного транспорту РД 3215-91. Затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР від 25.04.91 р. 16.   Правила устройства и содержания домов и комнат отдыха локомотивных бригад. Затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 12.07.1990 р. ЦТК-8/1 17. ДНАОП 0.00-4.03-93 Положення про розслідування і облік нещасних випадків професійних захворювань і аварій на підприємствах в установах і організаціях. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1993 № 623 18.   Інструкція з службового розслідування обліку пожеж та наслідків від них на залізничному транспорті ЦУО-0001.24.02.95. Затверджена наказом Міністерства транспорту України від 5.01.95 р. № 8 зареєстрована в Міністерстві юстиції України 20.01.95 р. за № 17/553 19.   Положення про навчання інструктаж і перевірку знань працівників Укрзалізниці з питань охорони праці. Затверджене наказом Укрзалізниці від 23.03.1995 р. за № 24-Ц 20. ДНАОП 0.00-8.02-93 Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 30.11.1993 р. № 123 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.12.1993 р. за № 196 21. ДНАОП 0.03-8.06-94 Перелік робіт де є потреба у професійному доборі. Затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.09.94 р. № 263/121 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.01.95 р. за № 18/554 22. ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій. Затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.1994 р. № 45 зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.06.1994 р. за № 136/345 23.   Наказ Міністерства охорони здоров’я “Про заходи по удосконаленню медико-санітарної допомоги підліткам” від 10.04.81 р. № 387 24.   Инструкция по проведению предрейсовых медицинских осмотров работников локомотивных бригад. Затверджена Головсанупром Міністерством шляхів сполучення СРСР 02.09.1979 р. ЦУВС-6-42 25. ДНАОП 0.00-1.21-84 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів. Затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.1984 р. 26. ДНАОП 0.03-3.12-84 Санітарні норми вібрації робочих місць № 3044-84. Затверджені Мінохорони здоров’я СРСР 1984 р. 27. ДНАОП 0.03-3.14-85 Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях № 3223-85. Затверджені Мінохорони здоров’я СРСР 1985 р. 28.   Инструкция по техническому обслуживанию електровозов и тепловозов в эксплуатации ЦТ/3727. Затверджена Міністерством шляхів сполучення СРСР 1979 р. 29. НАОП 5.1.11-4.06-89 Положення про знаки безпеки на об’єктах залізничного транспорту ЦРБ/4676. Затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 1989 р. 30. ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности 31.   Інструкція з сигналізації на залізницях України ЦШ/0001. Затверджена наказом Міністерства транспорту України № 259 від 8 липня 1995 р. 32. СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания 33. ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством   3. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ ЛОКОМОТИВИ  тепловози електровози ЛОКОМОТИВНА БРИГАДА  працівники які призначені для обслуговування локомотивів і моторвагонних поїздів МОТОРВАГОННИЙ РУХОМИЙ СКЛАД  моторні та причіпні вагони із яких формуються моторвагонні поїзди електропоїзди та дизель-поїзди РУХОМИЙ СКЛАД  локомотиви і моторвагонний рухомий склад ВВК  високовольтна камера ГВ  головний вимикач МВРС  моторвагонний рухомий склад ПТОЛ  пункти технічного обслуговування локомотивів РС  рухомий склад СБО  система багатьох одиниць СБОТ  система багатьох одиниць з телемеханічним управлінням ТО  технічне обслуговування ШВ  швидкодіючий вимикач   4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4.1. Умови праці при експлуатації РС мають відповідати вимогам цих Правил ГОСТ 12.3.002-75  1* НАОП 5.1.11-1.18-89  2 стосовно РС чинних санітарних норм і правил держстандартів та інших нормативних документів про охорону праці. Примітка*. Тут і далі   номер пункту розділу 2 “Нормативні посилання”. 4.2. При експлуатації РС мають бути передбачені заходи захисту працюючих від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів по ГОСТ 12.0.003-74  3 що зазначені в додатку 1 а також небезпечних факторів виникнення пожежі по ГОСТ 12.1.004-91  4 . Вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони не повинен перевищувати гранично допустимих концентрацій.             4.3. В кожному локомотивному депо керівник уповноважений ним орган згідно з ДНАОП 0.00-8.03-93  5 та ДНАОП 0.00-4.15-85  6 на основі цих Правил з урахуванням типів і серій РС а також місцевих особливостей організації праці повинен опрацювати і затвердити інструкції про охорону праці що діють на підприємстві.             4.4. Технологічні карти та інші документи що регламентують технологічні процеси мають містити дані про заходи безпеки що необхідні при їх здійсненні.             4.5. Локомотивні бригади та працівники зайняті експлуатацією РС повинні бути забезпечені спецодягом і засобами індивідуального захисту згідно з НАОП 5.1.11-3.01-90  7 .             4.6. Склад локомотивних бригад і порядок обслуговування ними РС встановлюються начальником служби локомотивного господарства або начальником депо за винятком пасажирських поїздів залежно від типу РС та місцевих умов на основі затверджених у встановленному порядку систем обслуговування.             4.7. Для обслуговування РС що рухається зі швидкістю понад 140 км/год треба призначати як правило машиністів першого і другого класів і помічників машиніста з правом управління локомотивом зі стажем роботи не менше двох років.             Перелік локомотивних бригад які допускаються до обслуговування поїздів що рухаються зі швидкістю понад 140 км/год узгоджується з начальником відділку Державного підприємства з перевезень вантажів і пасажирів або з начальником госпрозрахункової служби локомотивного господарства.             Заміну в складі бригади машиніста та помічника машиніста дозволяється здійснювати у виняткових випадках з особистого дозволу начальника локомотивного депо іншим машиністом помічником машиніста який відповідає всім встановленим вимогам для виконання цієї роботи.             4.8. Обслуговування РС що знаходиться у відстої під контактним проводом повинно здійснюватися машиністами та помічниками машиністів виділеними для цієї роботи наказом начальника локомотивного депо. Перед початком роботи вони повинні пройти цільовий інструктаж відповідно до вимог цих Правил і інструкції що діє на підприємстві. 4.9. Начальник Головного управління локомотивного господарства і його заступники начальники служб локомотивного господарства їх заступники головні інженери начальники локомотивних відділів відділків Державного підприємства з перевезень вантажів і пасажирів і їх заступники начальники локомотивних і моторвагонних депо та їх заступники головні інженери згідно з своїми посадовими обов'язками несуть відповідальність за:             утримання РС пристроїв і споруд локомотивного господарства відповідно до технічних вимог що гарантують безпеку праці локомотивних бригад а також запобігання виробничого травматизму та професійних захворювань;             періодичний огляд кабін РС на відповідність їх нормам встановленим ГОСТ 12.2.056-81  8 ГОСТ 12.1.005-88  9 ГОСТ 12.1.003-83  10 ГОСТ 12.1.006-84  11 ГОСТ 12.1.045-84  12 ДНАОП 0.03-3.05-77  13 ДНАОП 0.03-3.13-85  14 НАОП 5.1.11-3.02-91  15 ;             розроблення і реалізацію комплексних заходів з охорони праці;             атестацію робочих місць за умовами праці на відповідність їх нормативним актам про охорону праці;             організацію навчання та перевірки знань з охорони праці локомотивних бригад інженерно-технічних працівників інших посадових осіб і робітників зв'язаних з експлуатацією РС;             опрацювання та впровадження положень інструкцій та інших нормативних актів про охорону праці що діють на підприємстві;             забезпечення санітарно-побутового та медичного обслуговування працівників локомотивного господарства зокрема проведення спільно з працівниками медичних закладів періодичних медичних оглядів і курсової гігієнічної підготовки локомотивних бригад за спеціальними програмами підготовка до чергового рейсу передрейсові медичні огляди дотримання режиму праці у рейсі;             забезпечення належного режиму відпочинку і харчування у пункті обігу локомотивів згідно з вимогами Правил устройства и содержания домов и комнат отдыха локомотивных бригад;             контроль за дотриманням працівниками локомотивного господарства всіх вимог норм правил стандартів положень та інструкцій з охорони праці;             надання працівникам безплатно за встановленими нормами спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту своєчасне прання чистку в тому числі хімчистку та ремонт спецодягу спецвзуття;             впровадження сучасних засобів безпеки систем попереджувальної сигналізації приладів дистанційного управління автоматичних пристроїв пожежної сигналізації та пожежогасіння систем запобігання пожежам і протипожежного захисту засобів ізоляції та герметизації джерел шуму вібрації пилу інших шкідливих факторів засобів відведення надлишкового тепла.             4.10. Заступник начальника депо по експлуатації чергові помічники основних і обігових депо пунктів обігу локомотивів машиністи-інструктори локомотивних бригад зобов'язані забезпечити:             виконання вимог цих Правил та інструкцій з охорони праці що діють на підприємстві;             дотримання пожежної безпеки на своїй ділянці;             проведення інструктажів з питань охорони праці первинного повторного позапланового цільового і стажування під керівництвом досвідчених кваліфікованих працівників які призначаються наказом по підприємству;             систематичну перевірку наявності спеціального інвентаря його комплектності та стану інструменту захисних засобів запобіжних пристроїв;             контроль за протипожежним станом РС систематичну перевірку вогнегасників пожежного обладнання установок пожежної сигналізації та пожежогасіння;             контроль за правильним використанням локомотивними бригадами та іншими підлеглими працівниками спецодягу та захисних засобів;             контроль за санітарним станом РС під час його експлуатації після виходу з депо відповідно до затверджених технологічних процесів;             утримання зберігання і наповнення обмін аптечок на РС;             проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці у встановленому порядку;             своєчасне інформування причетних підприємств по системі інформації “Людина на колії”.             4.11. Заняття з охорони праці з локомотивними бригадами треба проводити в кабінетах охорони праці чи в технічних кабінетах.             В приміщеннях чергових по депо та інших пунктах явки на роботу локомотивних бригад мають бути кутки охорони праці де вивішуються:             плакати з питань охорони праці інструкції з охорони праці що діють на підприємстві;             список уповноважених з охорони праці;             виписка з галузевих норм безплатної видачі спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;             інструкція про порядок подачі та зняття напруги при введенні виведенні РС в із ремонтні стійла депо ПТОЛ і екіпіровочні позиції та інструкції з використання маневрових засобів для цих цілей що діють на підприємстві.             В зазначених приміщеннях слід вивісити правила надання першої медичної допомоги разом з адресами і телефонами медичних закладів на шляху прямування.             Навчання щодо надання першої медичної допомоги повинні проводити медичні працівникі в медичному пункті депо.             Для зняття психологічних навантажень у локомотивних бригад необхідно передбачити в основних депо процедурні кабінети профілакторії .             4.12. Особи винні у порушенні цих Правил несуть дисциплінарну адміністративну матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.             4.13. За безпечність правильність і якість експлуатації локомотивів та МВРС а також за відповідність її цим Правилам відповідає підприємство установа організація що виконує відповідні роботи незалежно від форми власності та відомчої належності.             4.14. Керівники підприємств установ організацій та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог Правил в межах покладених на них завдань та функціональних обов'язків згідно з чинним законодавством.             4.15. Розслідування аварій та нещасних випадків що мали місце при експлуатації локомотивів та МВРС має проводитися згідно з ДНАОП 0.00-4.03-93  17 .             4.16. Розслідування пожеж що мали місце при експлуатації локомотивів та МВРС має проводитися згідно з Інструкцією з службового розслідування обліку пожеж та наслідків від них на залізничному транспорті. 5. ВИМОГИ ДО ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД  І ПРАЦІВНИКІВ ЗВ'ЯЗАНИХ З ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ РС             5.1. Посадові особи спеціалісти локомотивні бригади інші працівники підприємств а також приватні особи зайняті експлуатацією РС виконанням інших робіт обумовлених цими Правилами повинні проходити навчання інструктаж та перевірку знань відповідно до Положення про навчання iнструктаж та перевірку знань працівників Укрзалізниці з питань охорони праці.             Допуск до роботи осіб які не пройшли у встановленому порядку навчання iнструктаж та перевірку знань з питань охорони праці забороняється.             5.2. Локомотивні бригади та працівники зайняті на роботах що виконуються безпосередньо при обслуговуванні РС а також на інших роботах передбачених ДНАОП 0.00-8.02-93  20 повинні проходити попереднє спеціальне навчання та один раз на рік   перевірку знань відповідних нормативних актів про охорону праці.             5.3. Забороняється допуск осіб молодше 18 років до роботи машиністом та помічником машиніста локомотива МВРС.             5.4. Локомотивні бригади та працівники зайняті на роботах зв'язаних з обслуговуванням діючих електроустановок та роботах зазначених в ДНАОП 0.03-8.06-94  21 повинні проходити медичний огляд у порядку встановленому ДНАОП 0.03-4.02-94  22 . Перелік професій цих працівників складається на кожному підприємстві за узгодженням з місцевими органами Держнаглядохоронпраці та санітарно-епiдемiологичною службою Міністерства охорони здоров'я України.             Для осіб віком до 21 року періодичні медичні огляди проводяться відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я СРСР Про заходи по удосконаленню медико-санітарної допомоги підліткам.             5.5. Перед кожним рейсом або перед заступанням до роботи локомотівні бригади повинні проходити передрейсовий медичний огляд згідно з вимогами Инструкции по проведению предрейсовых медицинских осмотров работников локомотивных бригад.             5.6. Працівники зв'язані з експлуатацією РС повинні проходити перевірку знань з наданням групи електробезпеки відповідно до Положення про навчання iнструктаж та перевірку знань працівників Укрзалізниці з питань охорони праці див. додаток 2 .             Забороняється допускати до роботи локомотивні бригади та інших підлеглих працівників без відповідного посвідчення або із терміном дії що вийшов про перевірку знань ДНАОП 0.00-1.21-84  25 .             5.7. В кожному локомотивному депо наказом розпорядженням із числа інженерно-технічних працівників енергослужби повинна бути призначена особа відповідальна за загальний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства пойменована "особою відповідальною за електрогосподарство" . Наказ розпорядження про призначення особи відповідальної за електрогосподарство видається після перевірки у встановленому порядку знань ДНАОП 0.00- 1.21-84  24 правил і інструкцій і наданням їй V групи з електробезпеки.             Допускається у разі виробничої необхідності для різних дільниць депо призначати у встановленому порядку різних осіб відповідальних за електрогосподарство.             На періоди тривалої відсутності відпустка хвороба відрядження особи відповідальної за електрогосподарство виконання її обов'язків покладається наказом на її заступника якщо він передбачений штатним розкладом або на іншу особу з числа інженерно-технічних працівників енергослужби яка пройшла перевівку знань і має відповідну групу з електробезпеки. 6. ВИМОГИ ДО ОБСЛУГОВУВАННЯ РС             6.1. Технічне обслуговування ввід вивід у із депо екіпірування РС необхідно виконувати відповідно до вимог НАОП 5.1.11-1.18-89  2 цих Правил та інструкції з маневрової роботи на тракційних коліях депо що діє на підприємстві.             При знаходжені ПТОЛ на станційних коліях нормальне положення секційного роз'єднувача повинно бути "Включено" при цьому конструкція блокуючих пристроїв повинна виключати можливість проникнення працівника на покрівлю електровоза для огляду обладнання.             6.2. Для приймання і здавання РС на території депо необхідно обладнати спеціальне місце. Штучне освітлення цього місця має забезпечувати освітленість не менше 10 лк в темний час доби або при недостатньому природному освітленні .             6.3. Забороняється провозити в кабінах локомотивів і МВРС осіб які не входять до складу локомотивної бригади за винятком кондукторів складальницької бригади а також осіб які мають дозвіл що видається у встановленому порядку але не більше двох осіб одночасно в передній кабіні і трьох осіб   в задній кабіні.             6.4. При зустрічному русі поїздів по суміжних коліях на перегонах або станціях в темний час доби треба перемикати прожектор в положення "Тьмяне світло" як тільки з'явиться зустрічний поїзд на сусідній колії щоб не було засліплення локомотивної бригади зустрічного поїзда. Після проходження локомотива зустрічного поїзда прожектор треба переключити в положення "Яскраве світло".             Забороняється при зустрічному русі поїздів по суміжних коліях на перегонах або станціях залишати прожектор у вимкненому положенні.             У випадку осліплення прожектором зустрічного поїзда при прямуванні на забороняючий сигнал машиніст повинен зупинити поїзд.             При схрещенні поїздів на станціях прожектор на локомотиві МВРС що зупинився має бути вимкнений а освітлення в кабіні   включене. При прямуванні поїзда по станції машиніст локомотива МВРС повинен користуватися перемикачем яскравості прожектора залежно від метеорологічних умов швидкості руху наявності попереджень про виконання на коліях робіт і з урахуванням пересування поїздів і локомотивів по суміжних коліях станції.             На сортувальних станціях при проведенні маневрової роботи прожектор маневрового локомотива має знаходитися в положенні "Тьмяне світло" або "Яскраве світло" залежно від видимості предметів на коліях людей і рухомого складу.             Перед наближенням зустрічного поїзда помічникові машиніста необхідно перейти на сторону машиніста для запобігання можливості травмування.             6.5. Всі роботи щодо з'єднання і роз'єднання пневматичних рукавів міжвагонних міжлокомотивних і міжсекційних кіл управління і опалення перевірки зчеплення автозчепів треба проводити тільки при загальмованому РС опущених струмоприймачах і з особистого дозволу машиніста. З'єднання і роз'єднання електричних міжвагонних і міжсекційних сполучень необхідно здійснювати при знеструмлених колах управління і перекритих кінцевих кранах.             6.6. До приймання здавання і ТО тепловоза дизель-поїзда його необхідно зупинити загальмувати ручним гальмом зупинити дизель-генератор знеструмити всі електричні кола вимкнути рубильник акумуляторної батареї замкнути локомотив і здати ключі в депо у встановленому наказом порядку.             На тепловозах забороняється:             відключати блокуючі пристрої і заходити у ВВК при працюючому дизель-генераторі; проводити огляд і ТО обладнання біля частин вузлів що обертаються при знятих захисних кожухах.             6.7. Забороняється підніматися на покрівлю РС що знаходиться на електрифікованих ділянках до відключення і заземлення проводів контактної мережі.             6.8. Забороняється підніматися на покрівлю РС для виконання ремонтних робіт в межах охоронних зон повітряних ліній електропередач що перетинають колію.             6.9. При піднятому струмоприймачеві що знаходиться під напругою локомотивній бригаді дозволяється:             замінювати перегорілі лампи в кабіні машиніста крім пультів сигналізації виконаних із спільно розміщеним пристроєм контролю напруги в контактній мережі в кузові без заходу в ВВК і зняття огорож освітлення ходових частин буферних ліхтарів всередині вагонів електросекцій при знеструмлених колах освітлення;             замінювати запобіжники в колах управління попередньо їх знеструмивши і вимикати автомати захисту;             замінювати прожекторні лампи при знеструмлених колах якщо їх заміна передбачена з кабіни машиніста;             оглядати гальмове обладнання не залізаючи під кузов електровоза чи електросекції;             перевіряти на дотик нагрів букс;             відкривати кожух і настроювати регулятор тиску;             настроювати електронний регулятор напруги;             продувати масловідділювач і кінцеві рукави гальмової і напірної магістралей;             заправляти піском бункери електропоїздів;             контролювати подачу піску під колісні пари;             протирати скло всередині кабіни. Протирання скла зовні і лобових частин дозволяється проводити в місцях приймання здавання електровозів що обладнані спеціальними пристроями чи засобами для безпечного виконання цих робіт.             На електровозах крім того додатково дозволяється:             обслуговувати апаратуру під напругою до 50 В постійного струму що знаходиться поза ВВК;             контролювати по приладах і візуально роботу машин і апаратів не знімаючи огорожу і не заходячи у ВВК;             обтирати нижню частину кузова;             оглядати механічне обладнання і проводити його кріплення не залiзаючи під кузов;             перевіряти тиск у маслопроводі компресора;             регулювати запобіжні клапани повітряної системи;             проводити прибирання крім вологого кабіни тамбурів і проходів у машинному відділенні.             Інші роботи на електровозах електропоїздах при піднятому струмоприймачеві що знаходиться під напругою забороняються.             6.10. Забороняється виконувати роботи на електропоїздах і електровозах що працюють по СБО при піднятому струмоприймачеві хоч би на одній з електросекції одному електровозі секції за винятком робіт передбачених в п.6.9 цих Правил.             6.11. На електровозах до початку ТО тягових двигунів допоміжних машин і електричних апаратів розміщених у ВВК шафах ящиках за панелями пульта управління та легкознімними без застосування інструменту огорожами при знаходженні їх в депо на ПТОЛ або на коліях під контактним проводом необхідно зупинити електровоз привести в дію ручне гальмо і виконати такі операції:             6.11.1. Вимкнути допоміжні машини електропечі обігріву кабіни електроопалення поїзда. Відключити ГВ на електровозах змінного струму або ШВ на електровозах постійного струму і опустити струмоприймачі вимкненням відповідних перемикачів на пульті управління. Переконатися в опусканні струмоприймачів по показаннях вольтметра і обов'язково візуально.             На електровозах секціях що працюють по СБО треба опустити струмоприймачі на всіх електровозах секціях і візуально переконатися в їх опусканні.              6.11.2. Заблокувати кнопки блоків вимикачів на пульті управління блокуючими ключами і зняти їх.             Зняти реверсивну рукоятку з контролера машиніста.             Блокуючі ключі вимикачів і реверсивна рукоятка повинні знаходитися у особи яка проводить огляд чи ремонт обладнання машиніста помічника машиніста чи іншої особи .             6.11.3. Закрити доступ стисненого повітря роз'єднувальним краном в колі підводу до клапана струмоприймача.             6.11.4. При опущених струмоприймачах на електровозах типу ЧС постійного струму відключити покрівельні роз'єднувачі та переконатися у тому що ніж заземлюючого роз'єднувача знаходиться у положенні "Заземлено".            6.11.5. При опущених струмоприймачах на електровозах змінного струму заземлюючою штангою торкнутися виводів тягового трансформатора для знімання ємкісного заряду з силового та допоміжного кіл електровоза після чого заземлити високовольтний ввід. При виконанні заземлення треба користуватися діелектричними рукавичками.             6.11.6. На електровозах що працюють по СБОТ відключити кнопку включення системи на пульті сигналізації апаратури дистанційного управління.             6.12. Після проведення цих операцій і упевнення на слух у повній зупинці допоміжних машин дозволяється ввійти у ВВК зняти огорожі і виконати огляд чи ремонт. При цьому двері штори та огороджі ВВК треба залишати відкритими на весь час перебування у ній людей.             6.13. На електровозах секціях що працюють по СБО операції що зазначені в п.п. 6.11.1-6.11.6 треба виконувати для кожного електровоза секції .             6.14. На електропоїздах до початку ТО тягових двигунів допоміжних машин і електричних апаратів розміщених у ВВК шафах ящиках за панелями пульта управління та легкознімними без застосування інструменту огорожами при знаходженні його в депо на ПТОЛ або на коліях під контактним проводом необхідно зупинити електропоїзд привести в дію ручне гальмо і виконати такі операції:             6.14.1. Опустити всі струмоприймачі і візуально переконатися в їх опусканні.             6.14.2. Перевести з положення "Автомат" в положення "Ручне" повітряні крани струмоприймача моторного вагона тієї секції що підлягає огляду.             6.14.3. Головний роз'єднувач і заземлення трансформатора установити в заземлююче положення.             6.14.4. Зачинити всі кабіни управління і шафи на ключ. Ключі від них і реверсивна рукоятка мають знаходитися у особи яка проводить огляд. Під час огляду автоматичні двері вагонів мають бути зачинені.             6.15. У випадках відмови на шляху прямування блокуючих пристроїв на одній із секцій електровоза останню необхідно перевести в положення "Вимкнено". На одно- або двосекційних електровозах що мають єдину систему блокуючих пристроїв допускається при технічній можливості прямувати до найближчого ПТОЛ чи депо із вимкненими або розблокованими пристроями при цьому локомотивна бригада повинна знаходитися тільки в кабіні управління. Про це машиніст негайно робить запис в бортовому журналі. Якщо в такому випадку виникає необхідність зайти до машинного відділення машиніст повинен виконати вимоги приведені в п.6.11.1-6.11.6 цих Правил.             6.16. Огляд машинного відділення локомотива під час руху проводиться помічником машиніста по вказівці машиніста. При цьому на електровозах машиніст повинен тримати рукоятку контролера на нульовій або ходовій позиції. У разі скидання контролера в момент знаходження помічника машиніста в коридорі при необхідності зняття тягового навантаження машиніст повинен відключити силове коло тумблером або кнопкою відключення ГВ ШВ .             6.17. На електровозах що обладнані пристроями для електричного опалення вагонів додатково необхідно дотримуватися таких вимог безпеки:             ключ опалення поїзда після з'єднання опалювальної магістралі між головним вагоном і локомотивом до моменту розчеплення має знаходитися у машиніста локомотива;             перед відчепленням або причепленням вагона з електричним опаленням оглядом ходових частин вагонів поїзда роз'єднанням і з'єднанням опалювальної магістралі з локомотивом машиніст повинен відключити опалювальну систему поїзда силові та допоміжні кола ШВ або ГВ опустити струмоприймачі і після цього передати ключ опалення поїзному електромеханікові або начальникові поїзда;             з'єднання і роз'єднання опалювальної системи головного вагона з локомотивом проводить поїзний електромеханік або начальник поїзда тільки в діелектричних рукавичках і в присутності машиніста. Після з'єднання опалю-вальної системи він передає ключ машиністові;             машиністові забороняється вмикати опалення пасажирського поїзда за відсутності у нього ключа опалення;             при розриві поїзда на шляху прямування машиніст повинен негайно зняти напругу з опалювальної системи;             при спрацьовуванні на локомотиві апаратів захисту опалювальної системи поїзда машиністові дозволяється через три-п'ять секунд включити її знову. У разі повторного спрацоьвування апаратів захисту машиніст повинен відключити опалення повідомити про це електромеханіка начальника поїзда повернути йому ключ прямувати до найближчої зупинки зміни локомотива з відключеним опаленням. Наступне включення опалювальної системи дозволяється тільки після вияву і усунення причини спрацьовування апаратів захисту у порядку встановленому цими Правилами.             6.18. На електровозах що працюють по СБОТ додатково необхідно дотримуватися таких вимог безпеки:             6.18.1. Ключ стойки апаратури має бути у машиніста електровоза.             6.18.2. Перед роз'єднанням і з'єднанням електровозів машиніст повинен відключити допоміжні машини вимкнути ШВ або ГВ опустити струмоприймачі і після цього дати команду готовності.             6.18.3. З'єднання і роз'єднання електровозів на тракційних коліях депо ПТОЛ і станційних коліях повинен проводити помічник машиніста з дозволу машиніста у такому порядку: спочатку з'єднати рукави гальмових і напірних магістралей після цього кабель СБОТ вставити в розетку приймача веденого електровоза. Роз'єднання зробити у зворотному порядку.             Кабель апаратури СБОТ після роз'єднання електровозів треба вставити в спеціальний холостий приймач що знаходиться на лобовій частині локомотива з обов'язковою фіксацією.             6.18.4. При об'єднанні електровозів помічник машиніста повинен оглянути стійку апаратури на веденому електровозі замкнути кабіну і передати ключі машиністові.             6.18.5. При спрацьовуванні апаратів захисту електровозів допускається переведенням тумблера "А-С" в положення "А" на пульті сигналізації виявити пошкоджений електровоз і при можливості продовжити ведення поїзда без відчеплення частини його.             6.18.6. У разі несправності апаратури СБОТ на шляху прямування і відмови кнопки "Відкл." на пульті сигналізації машиніст зобов'язаний скористатися кнопкою аварійного відключення розміщеною на електронному блоці "ШВ" у стійці апаратури.             6.19. При необхідності огляду і ремонту покрівельного обладнання РС на електрифікованому перегоні машиніст повинен:             запросити по рації у енергодиспетчера прибуття працівників дистанції контактної мережі;             опустити струмоприймачі для електровозів електропоїздів ;             перевести реверсивну рукоятку в нейтральне положення і вийняти ключі блокування пульта управління. Вони мають знаходитися у машиніста на весь час огляду і ремонту;             загальмувати РС автоматичними і ручними гальмами. При необхідності підкласти під колеса гальмові башмаки.             Контактну мережу заземлюють працівники дистанції контактної мережі за наказом енергодиспетчера.             Про виконання відключення і заземлення контактної мережі працівник дистанції контактної мережі видає машиністові довідку із зазначенням часу відключення. До одержання довідки підніматися на покрівлю РС забороняється.             6.20. При пошкодженні покрівельного обладнання на електропоїзді і неможливості подальшого прямування пошкоджену секцію при всіх опущених струмоприймачах необхідно відключити повітряні крани струмоприймача моторного вагона цієї секції перевести в положення "Ручне". 7. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ РС             7.1. На РС що експлуатується слід виконувати необхідні роботи щодо приведення його у встановленому порядку до вимог з охорони праці технічних умов ДНАОП 0.03-3.12-84  26 ДНАОП 0.03-3.14-85  27 ДНАОП 0.03-3.13-85  14 ДНАОП 0.03-3.05-77  13 НАОП 5.1.11-3.02-91  15 ГОСТ 12.1.005-88  9 .             Порядок приведення РС що експлуатується до вимог ГОСТ 12.2.056-81  4 вирішується у встановленому порядку Міністерством транспорту України.             7.2. Кожний тип РС має бути укомплектований справними засобами колективного захисту працюючих що забезпечують безпеку обслуговуючого персоналу: блокуюючими і огороджуючими пристроями заземленням захисними кожухами тощо.             Працездатність блокуючих пристроїв стан заземлення огорож треба перевіряти після всіх видів ТО і поточного ремонту та при кожному прийманні здаванні РС.             7.3. Забороняється приймати в експлуатацію і експлуатувати РС з несправностями зазначеними в п.1.9. Инструкции по техническому обслуживанию електровозов и тепловозов в ?ксплуатации а також із пошкодженими що встановлюються візуально чи відсутніми:             блокуючими пристроями дверей штор високовольтних шаф ящиків панелей пульта управління легкознімних огорож електричних машин з напругою вище 42 В змінного струму і вище 110 В постійного струму;             заземленнями металевих кожухів електрообладнання;  огорожами конструкцій для кріплення струмопровiдних частин;             ізоляцією електропроводів;             огорожами механічного обладнання;             приладами сигналізації про наявність напруги у ВВК;             діелектричними рукавичками і килимками;             штангами для заземлення первинної обмотки тягового трансформатора для РС змінного струму ;             ізолюючими штангами для відключення роз'єднувачів тягових двигунів;             знаками безпеки та попереджувальними написами.             7.4. На РС що експлуатуються мають бути нанесені знаки безпеки праці:             "Не відчиняти при піднятому струмоприймачеві" згідно з НАОП 5.1.11-4.06-89  29    на дверях і знімних щитах ВВК на розміщених поза ВВК ящиках електричних апаратів і на стінках щитів вимірювальних приладів; на панелях пульта управління що не мають блокування в колах управління струмоприймачів на напругу вище 42 В змінного струму і 110 В постійного струму. Допускається замінювати знак безпеки "Не відчиняти при піднятому струмоприймачеві" на щитах і дверцятах що неможливо відчиняти без інструменту на знак "Обережно! Електрична напруга" по ГОСТ 12.4.026-76  30 ;             "Не підніматися на покрівлю без заземлення контактного проводу" згідно зНАОП 5.1.11-4.06-89  29    на кришках люків чи біля люків і сходів що ведуть на покрівлю електровозів і електропоїздів;             "Обережно! Електрична напруга" по ГОСТ 12.4.026-76  30    на кришках колекторних люків на остовах допоміжних машин розміщених поза ВВК а також на дверях і щитах ВВК панелях пульта управління що не мають блокувань в колах управління струмоприймачів. Допускається не наносити цей знак на електричних машинах з напругою нижче 42 В змінного струму і 110 В постійного струму;             "Увага! Небезпечне місце" згідно з НАОП 5.1.11-4.06-89  29    на кожухах апаратів і пристроїв високої напруги ізольованих від кузова електропоїздів;             "Не підніматися на покрівлю під контактним проводом" згідно з НАОП 5.1.11-4.06-89  29    біля сходів що ведуть на покрівлю тепловозів і дизель-поїздів;             "Забороняється користуватися відкритим вогнем" по ГОСТ 12.4.026-76  30    на кришках акумуляторних відділень ящиків ;             "Обтирання локомотива дизельним паливом забороняється" згідно зНАОП 5.1.11-4.06-89  29    на паливних баках тепловозів і дизель-поїздів.             На зовнішньому боці дверцят стійки апаратури СБОТ має бути нанесений трафарет "Аварійне відключення системи СБОТ".             Чіткість нанесення написів і знаків безпеки праці слід відновлювати при кожному ремонті і при необхідності між ремонтами.                       7.5. На РС кожухи електричних приладів апаратів і корпусів допоміжних машин до яких можливий дотик обслуговуючого персоналу мають бути заземлені. На електропечі електроопалення і електрокалорифери МВРС мають бути установлені захисні кожухи.             7.6. На кожному РС мають бути такі засоби індивідуального захисту:             діелектричні рукавички на напругу вище 1000 В пара на працівника локомотивної бригади ;             діелектричні килимки два   на односекційний локомотив один   на секцію двосекційного локомотива ;             штанги для заземлення первинної обмотки тягового трансформатора тільки для РС змінного струму   одна на секцію локомотива ;             штанги ізолюючі для відключення роз'єднувачів тягових двигунів одна на секцію локомотива ;             протигази при необхідності за розпорядженням начальника залізниці ;             три пари шумоізолюючих навушників для тепловозів і дизель-поїздів .             Крім того РС має бути забезпечений установками пожежогасіння вогнегасниками і пожежним обладнанням у встановленому порядку .             Наявність і стан інструменту і засобів індивідуального захисту потрібно перевіряти при кожному ТО всіх видах поточного ремонту а також при прийманні і здаванні локомотива бригадами.             7.7. Засоби захисту необхідно періодично випробовувати у порядку зазначеному в ДНАОП 0.00-1.21-84  25 .             Випробування виконує підприємство що має відповідну ліцензію.             Допускається випробування засобів захисту раніше встановленого терміну при чергових ремонтах РС. Забороняється застосовувати засоби захисту без штампа про випробування крім інструменту з ізолюючими держаками . В депо має бути установлений порядок обліку зберігання видавання і випробування засобів захисту.             7.8. Секція багатосекційного локомотива що використовується для маневрової або поїзної роботи має бути обладнана прожекторами з обох боків згідно з вимогами Інструкції з сигналізації на залізницях України.             7.9. Маневрові локомотиви необхідно обладнати механізмом розчеплення з вагоном з дистанційним управлінням із кабіни машиніста.             7.10. Лобові та бокові вікна вхідні двері в кабіну мають бути в справному стані щільно зачинятися мати надійні фіксатори і замки хороше ущільнення .             7.11. Подушки сидіння крісла механізм установки висоти сидіння підлокотники мають бути в справному стані. Крісло повинно мати надійну фіксацію з підлогою кабіни і регулюватися з урахуванням індивідуальних антропометричних характеристик людини.             7.12. Вікна кабіни повинні мати шибки відповідно до технічних умов без тріщин і механічних пошкоджень. На випадок руйнування на шляху прямування лобового вікна кабіни машиніста на РС у інвентарі повинен бути переносний щит для закриття отвору що виник.             7.13. Склоочисники кабіни необхідно утримувати в справному стані. У вимкненому положенні вони не повинні заважати нормальному огляду шляху що лежить попереду.             7.14. На РС обладнаному склообігрівачами і склообмивачами повинна забезпечуватися їх надійна робота. Склообмивачі необхідно систематично промивати.             7.15. Лобові вікна кабіни повинні бути оснащені справними сонцезахисними екранами по ГОСТ 12.2.056-81  8 або світлофільтрами на раніше випущених локомотивах.             7.16. На кабінах із обох боків зовні перед висувними боковими вікнами повинні бути установлені дзеркала зворотного виду.             7.17. Перед висувними вікнами кабіни треба установити поворотні запобіжні вітрові щитки а над вікнами   жолобки для стоку дощової води для маневрових локомотивів   козирки шириною 100-150 мм .             7.18. Системи загального і місцевого освітлення кабіни пульта і машинного відділення повинні бути в справному стані працювати у встановлених режимах і мати штатне число електроламп і ковпачків світлофільтрів. Забороняється довільна заміна потужності електроламп арматури джерел світла і світлофільтрів.             7.19. Стійка апаратури дистанційного управління СБОТ повинна мати штатне підсвічування від загального освітлення машинного відділення. Швидкостеміри і швидкостемірні стрічки повинні мати штатне чи додаткове підсвічування.             7.20. Підлога стіни і стеля кабіни і машинного відділення після ремонту чи ТО мають бути відновлені ущільнені особливо в місцях введення трубопроводів і органів управління.             Підлогу кабіни слід покрити лінолеумом.             У кабіні машиніста магістральних локомотивів не повинно бути розрідження повітря при закритих вікнах і дверях.             7.21. Відкриті частини опалювальних пристроїв що мають температуру вище 55`С повинні мати огорожу.             7.22. Установки кондиціювання повітря опалювально-вентиляційних пристроїв на РС необхідно утримувати в дієздатному стані.             7.23. На РС обладнаному системами автоматичної підтримки температури повітря при роботі опалювально-вентиляційної установки і кондиціонера температура повітря в кабіні має підтримуватися в холодний період року в межах 22±2 0С а в теплий період    24±2 0С. При температурі зовнішнього повітря вище 350С температура в кабіні РС повинна бути на 10-12 0С нижче температури навколишнього повітря.             7.24. Час досягнення заданого значення температури повітря в кабіні після увімкнення кондиціонера не повинен перевищувати 12 хв.             7.25. На РС обладнаному тільки опалювально-вентиляційними установками в літній час має бути забезпечена подача в кабіни локомотива зовнішнього повітря при відключеному нагрівачеві калорифера.             7.26. Люки і дефлектори природної вентиляції повинні регулюватися мати надійне ущільнення і не пропускати холодне повітря в зимовий період року.             7.27. Кольорове оформлення агрегатів і елементів РС що впливає на безпеку праці та руху має бути виконане згідно з ГОСТ 12.2.056-81  8 .             7.28. Санітарно-побутові прилади РС повинні бути у справному стані і відповідати заводській штатній установці.             7.29. Шафу для схову одягу не слід захаращувати сторонніми предметами вона повинна мати необхідне число гачків. У кабінах не обладнаних шафами для одягу повинна бути вішалка з полицею для головних уборів і гачками для верхнього одягу.             7.30. Холодильник для зберігання продуктів харчування локомотивних бригад на РС необхідно утримувати у дієздатному стані.             7.31. У кабіні машиніста мають бути місця або гнізда для розміщення двох термосів.             7.32. РС що має в колах управління напругу 42 В і вище має бути оснащений для підігрівання їжі спеціальною електроплиткою з пристроєм для її підключення розеткою .             7.33. Санітарний вузол вмивальник унітаз або інший пристрій подібного призначення на РС слід утримувати у чистоті. Баки з водою повинні мати пристрої для обігрівання. В місцях екіпірування РС на ПТОЛ або станціях в місцях відправлення поїздів необхідно вчасно та регулярно заповнювати баки водою.             На новостворюваному РС повинна бути замкнена система санітарно-технічного облаштування.             7.34. У кабіні машиніста слід установити попільнички.             7.35. На локомотиві повинна бути шафка для зберігання аптечки з набором медикаментів додаток 4 для надання першої долікарняної допомоги і з інструкцією по її наданню.             7.36. На маневрових локомотивах призначених для обслуговування одним машиністом додатково за допомогою дистанційного управління має забезпечуватися:             екстрене гальмування;             екстрена зупинка дизеля;             зміна напряму руху локомотива;             зміна швидкісного режиму дизеля;             подача піску під колісні пари.             Додатково повинні бути установлені:             манометр тиску повітря в циліндрах;             кнопки управління переднім і заднім автозчепами;             кран допоміжного гальма;             пульт управління радіостанцією;             світлова сигналізація скиду навантаження.             Зазначені прилади і сигналізатори повинні бути розташовані на другому пульті управління чи переносному пульті дистанційного управління локомотивом. З зовнішніх бічних сторін кабіни мають бути установлені світильники з оранжовими світлофільтрами для сигналізації місця знаходження машиніста і дзеркала зворотнього виду. Увімкнення відповідного світильника має бути автоматичним при зміні пульта управління а дзеркала повинні забезпечувати огляд зони маневрової роботи локомотива.             7.37. Магістральні локомотиви призначені для обслуговування одним машиністом треба обладнати дзеркалами зворотного виду що встановлюються з бічних сторін кабіни; по мірі розробки та освоєння промисловістю випуску автоматичних приладів локомотиви мають обладнуватися пристроями що сигналізують машиністові який знаходиться на стоянці поза кабіною про виклик його по радіоканалу; пристроєм автоматичної зупинки поїзда на випадок раптової втрати машиністом спроможності керувати ним; пристроєм попередньої світлової сигналізації перед свистком електропневматичного клапана і контролю цілісності гальмової магістралі; додатковою сигналізацією нормального функціювання гальмових компресорів; системою фізіологічного контролю пильності машиніста; пристроєм що виключає самовільний відхід локомотива поїзда зі стоянки за відсутності машиніста в кабіні.             7.38. Перелік додаткових приладів і устаткування що установлюються на локомотивах для обслуговування одним машиністом має бути узгоджений з органами державного нагляду за безпекою руху та охороною праці.             7.39. Порядок обладнання локомотивів приладами що забезпечують їх обслуговування одним машиністом визначається Міністерством транспорту України у встановленому порядку. 8. ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД             8.1. Перевезення локомотивних бригад до місця роботи відпочинку в обігових пунктах і назад має здійснюватися відповідно до встановленого порядку затвердженого службою локомотивного господарства залізниці.             8.2. Для перевезення і доставки локомотивних бригад автомобільним транспортом слід використовувати легкові автомашини і мікроавтобуси.             8.3. Згідно з розпорядженнями начальників залізниць має бути забезпечений проїзд локомотивних бригад згідно з маршрутним листом форми ТУ-3 в межах їх пліч обертання в кабінах локомотивів в купейних і плацкартних вагонах всіх поїздів крім міжнародних з правом надання їм заздалегідь зарезервованих вільних місць і користування постільною білизною.             8.4. Локомотивні бригади повинні бути забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями і пристроями див. додаток 3 відповідно до СНиП 2.09.04-87  32 .             8.5. В місцях збору локомотивних бригад перед роботою а також в місцях відпочинку повинні бути установлені крани-фонтанчики або бачки з питною кип'яченою водою із кришками що щільно закриваються. В місцях де водопровідна вода задовольняє вимогам ГОСТ 2874-82  33 з дозволу місцевої санітарної організації допускається вживання некип'яченої газованої води з установкою автоматів газованої води.             8.6. Харчування локомотивних бригад має бути організовано цілодобово в столових і буфетах будинків відпочинку локомотивних бригад чи на станції.   ДОДАТОК 1                                                                                      до Правил безпеки при експлуатації                                                                                   електровозів тепловозів та мотор-                                                                                      вагонного рухомого складу   ПЕРЕЛІК НЕБЕЗПЕЧНИХ І ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ ЯКІ МОЖУТЬ ВПЛИВАТИ НА ЗДОРОВ’Я ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РС               Група фізичних факторів:             рухомі частини обладнання РС;             підвищені або знижені температури поверхні вузлів і агрегатів РС;             підвищені рівні шуму вібрації інфразвуку на робочих місцях;             підвищена або знижена температура та вологість повітря робочої зони;            підвищена швидкість руху повітря;             підвищене значення напруги в електричному колі;             напруженість електромагнітних коливань;             недостатня освітленість робочої зони;             знижена контрастність;             раптове пошкодження кабіни машиніста від ударів з вантажем що вийшов із габариту зустрічного поїзда чи з частинами колійних машин зруйнованих елементів контактної мережі штучних споруд залізниці тощо.             Група хімічних факторів:             перевищення гранично допустимих концентрацій акролеіну азоту-діоксиду сірки діоксиду оксиду вуглецю вуглеводнів а також пилу.             Група психофізіологічних факторів:             нервово-психічні перевантаження із розумовим перенапруженням на фоні монотонної праці із періодичними емоційними стресами.   ДОДАТОК 2 до Правил безпеки при експлуатації електровозів тепловозів та мотор- вагонного рухомого складу ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯКІ ЗВ”ЯЗАНІ З ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ РС І ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРІОДИЧНІЙ ПЕРЕВІРЦІ ЗНАНЬ З ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ       № п/п Професії Група з електро-безпеки Мінімальний стаж роботи в попередній групі місяців Періо-дичність перевірки знань Вимоги до персоналу з середньою освітою який пройшов спеціальне навчання із спеціальною середньою освітою практиканти 1 2 3 4 5 6 7 1. Машиністи електровозів і електропоїздів V 12 3 один раз на рік Знати ДНАОП 0.00-1.21-84 і ясно уявляти чим викликана вимога того 2. Машиністи-інструктори локомотивних бригад електровозів і електропоїздів V 12 3 один раз в три роки або іншого пункту. Знати електротехніку в обсязі спеціалізованого профтехучилища. Мати повне уявлення про небезпеку при роботах в електроустановках РС. Знати обладнання його схеми та розміщення на РС що обслуговується настільки щоб вільно находити його елементи та проводити безпечне виконання робіт. 3. Приймальники електровозів і електропоїздів V 12 3 “ Уміти організувати безпечне проведення робіт на РС. Уміти вести нагляд за працюючими в електроустановках РС. Навчати персонал правилам безпеки та наданню першої допомоги постраждалим від електроструму 4. Помічники машиністів електровозів і електропоїздів при стажі роботи:           4.1. більше 3-х років V 12 3 один раз на рік   4.2. до 3-х років IV 3 2 “   5. Машиністи тепловозів і дизель-поїздів IV 3 2 “ Знати в повному обсязі ДНАОП 0.00-1.21-84. Знати електротехніку в обсязі 6. Машиністи-інструктори локомотивних бригад тепловозів і дизель-поїздів IV 3 3 один раз в три роки спеціалізованого профтехучилища. Мати повне уявлення про небезпеку при роботах в електроустановках РС. Знати обладнання його схеми та 7. Приймальники тепловозів і дизель-поїздів IV 3 3 “ розміщення на РС що обслуговується настільки щоб вільно находити його елементи та проводити безпечне виконання робіт. Уміти організувати безпечне проведення робіт на РС. Знати спеціальні правила техніки безпеки по тим видам робіт що входять в обов’язки даної особи 8. Помічники машиністів тепловозів і дизель-поїздів при стажі роботи:         Уміти вести нагляд за працюючими в електроустановках РС. Уміти навчати персонал інших груп правилам безпеки та наданню першої допомоги постраждалим від електричного струму. 8.1. більше 3-х років IV 3 3 один раз на рік Знати правила допуску до робіт в електроустановках 8.2. до 3-х років III 2 1 “– Мати технічне знайомство з будовою і обслуговуванням електроустановок РС. Мати чітке уявлення про небезпеку при роботі в електроустановках. Знати правила допуску до робіт в електроустановках. Знати спеціальні правила техніки безпеки по тим видам робіт що входять в обов’язки даної особи. Уміти вести нагляд за працюючими в електроустановках РС. Знати правила надання першої допомоги та уміти практично надати першу допомогу постраждалому від електричного струму.     ДОДАТОК 3 до Правил безпеки при експлуатації електровозів тепловозів та мотор- вагонного рухомого складу ПЕРЕЛІК САНІТАРНО-ПОБУТОВИХ ПРИМІЩЕНЬ І ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯКІ ЗВ’ЯЗАНІ З ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ РС   № п/п Найменування професій Група виробничих процесів згідно СНиП 2.09.04-87 табл.6 Спеціальні санітарно-побутові приміщення і пристрої 1.  Машиністи тепло-возів дизель-поїздів їх помічники і машиністи-інструктори 1в  Окремі гардеробні для спецодягу ширина шафи 33  40 см . Душові. Хімчистка або прання спецодягу. Приміщення для відпочинку кімнати психологичного розвантаження оснащені необхідним обладнанням в будинках відпочинку локомотивних бригад. Кімнати відпочинку в адміністративно-побутовому корпусі депо. 2.  Машиністи електровозів моторвагонних поїздів їх помічники і машиністи-інструктори 1в  Загальні гардеробні для всіх видів одягу для спецодягу   окремі шафи шириною 33  40 см. Душові. Хімчистка або прання спецодягу. Приміщення для відпочинку кімнати психологичного розвантаження оснащені необхідним обладнанням в будинках відпочинку локомотивних бригад. Кімнати відпочинку в адміністративно-побутовому корпусі депо. 3.  Приймальники локомотивів 1б  Загальні гардеробні для всіх видів одягу. Душові.     ДОДАТОК 4 до Правил безпеки при експлуатації електровозів тепловозів та мотор- вагонного рухомого складу   СКЛАД АПТЕЧКИ № п/п Медикаменти і медичні засоби Застосування Кількість 1. Індивідуальний антисептичний пакет для перев'язування Накладення пов'язок 5 шт. 2. Бинт Те саме 5 шт. 3. Вата --//-- 5 пачок по 50 г. 4. Ватно-марлевий бинт Бинтування при переломах 3 шт. 5. Джгут Зупинка кровотечі 1 шт. 6. Піпетка Промивання очей 2 шт. 7. Настій йоду 5%-ний Змащування тканин навколо ран свіжих саден подряпин на шкірі і т.д. 1 флакон із притертою пробкою 25 мл   8. Нашатирний спирт 10%-ний При непритомності 1 флакон 30 мл 9. Розчин перекису водню 3%-ний Зупинка кровотечі з носа 1 флакон 50 мл 10. Розчин діаман-тового зеленого 2%-ний Обробка ран 1 флакон з притертою пробкою 25 мл   11. Перманганат калію Приготування розчину   1 флакон з притертою пробкою 20 мл 12. Настій валеріани Заспокоєння нервової системи 1 флакон 30 мл   13.     Валідол     Зняття сильних болів в області серця і за грудиною   1 тюбик   14. Бактерицидний пластир Обробка подряпин 1 упаковка   15.   Клей БФ-6   Те саме   1 упаковка 16. Цитрамон Зняття головного болю 1 упаковка    ПРИМІТКА.             На внутрішніх дверцятах аптечки треба чітко вказати які медикаменти застосовують при тих або інших травмах наприклад при кровотечі з носа   3%-ний розчин перекису водню .