Положення про умови і порядок проведення тендерів (конкурсів) з визначення спеціалізованої організації для реалізації арештованого державними виконавцями майна

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ Н А К А З 11.11.2003 N 136/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2003 р. за N 1036/8357 Про затвердження Положення про умови і порядок проведення тендерів конкурсів з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна { Із змінами внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 23/5 від 05.03.2004 N 121/5 від 20.10.2004 N 75/5 від 14.07.2005 N 1/5 від 16.01.2006 N 44/5 від 18.05.2006 N 59/5 від 13.07.2006 N 88/5 від 05.12.2006 } Відповідно до Законів України "Про державну виконавчу службу" та "Про виконавче провадження" і з метою удосконалення порядку проведення конкурсів тендерів з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого майна Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Положення про умови і порядок проведення тендерів конкурсів з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна додається . 2. Положення про умови і порядок проведення тендерів конкурсів з визначення спеціалізованої організації для реалізації арештованого державними виконавцями майна затверджене наказом Міністерства юстиції України від 11.02.2003 N 10/5 зареєстроване в Мін'юсті України 11.02.2003 за N 111/7432 визнати таким що втратило чинність. 3. Департаменту державної виконавчої служби Захарченку С.В. : 3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493/92 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" із змінами і доповненнями . 3.2. Довести наказ до відома начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим начальників обласних Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції і забезпечити належне його виконання. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра юстиції України М.М.Шупеню. Міністр О.В.Лавринович ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 11.11.2003 N 136/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2003 р. за N 1036/8357 ПОЛОЖЕННЯ про умови і порядок проведення тендерів конкурсів з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна 1. Загальні положення 1.1. Це Положення визначає умови та порядок проведення тендера конкурсу з визначення спеціалізованих організацій які протягом календарного року можуть здійснювати реалізацію арештованого державними виконавцями майна шляхом продажу на прилюдних торгах аукціонах. 1.2. Метою проведення тендерів конкурсів з визначення спеціалізованих організацій є забезпечення реалізації арештованого державними виконавцями майна при примусовому виконанні рішень судів та інших органів посадових осіб . 1.3. Тендер конкурс проводиться комісією за наявності двох або більше допущених до нього претендентів заяви від яких надійшли в установлений термін після опублікування повідомлення про проведення тендера конкурсу з визначення спеціалізованих організацій які можуть забезпечити реалізацію арештованого державними виконавцями майна. 1.4. Опублікована інформація про тендер конкурс з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна повинна містити такі відомості: дата час і місце проведення тендера конкурсу ; кінцевий термін прийняття документів на тендер конкурс ; обов'язкові вимоги до учасників тендера конкурсу ; адреса за якою подаються документи; контактні телефони для довідок з питань тендера конкурсу . 1.5. Зазначена інформація публікується Міністерством юстиції України в одному із офіційних засобів масової інформації не пізніше ніж за місяць до дати проведення тендера конкурсу . 2. Комісія з проведення конкурсу тендера 2.1. Для організації і проведення тендера конкурсу Міністерством юстиції України утворюється тендерна конкурсна комісія далі - комісія у складі голови комісії - заступника Міністра юстиції України заступника голови комісії - директора Департаменту державної виконавчої служби секретаря та 12 членів комісії - двох заступників директора Департаменту державної виконавчої служби і чотирьох представників цього Департаменту представника Міністерства фінансів України за згодою представника Міністерства економіки України за згодою представника Державної податкової адміністрації України за згодою представника Державної митної служби України за згодою представника Фонду державного майна України за згодою представника Антимонопольного комітету України за згодою . { Пункт 2.1 із змінами внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 23/5 від 05.03.2004 N 121/5 від 20.10.2004 N 75/5 від 14.07.2005; в редакції Наказів Міністерства юстиції N 44/5 від 18.05.2006 N 59/5 від 13.07.2006 N 88/5 від 05.12.2006 } 2.2. Секретарем комісії призначається один із членів комісії - представник Департаменту державної виконавчої служби. 2.3. Склад комісії затверджується наказом Міністра юстиції України. Зміни до складу комісії вносяться наказом Міністра юстиції України за поданням голови комісії. 2.4. Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством цим Положенням та рішеннями які приймаються самою комісією. 2.5. Основними завданнями та функціями комісії є: визначення умов проведення тендера конкурсу ; визначення терміну проведення тендера конкурсу ; опублікування інформації про проведення тендера конкурсу ; визначення учасників тендера конкурсу ; розгляд тендерних конкурсних пропозицій; визначення переможця переможців тендера конкурсу ; складання протоколів про результати проведення тендера конкурсу та подання їх на затвердження до Міністра юстиції України; схвалення примірного Генерального договору який укладається Мін'юстом України із спеціалізованими організаціями переможцями тендера конкурсу про реалізацію арештованого майна на яке звернено стягнення державними виконавцями при примусовому виконанні рішень. Пункт 2.5 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 121/5 від 20.10.2004 2.6. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії який у межах своєї компетенції: скликає засідання комісії; головує на засіданнях; організовує підготовку до розгляду матеріалів передбачених цим Положенням. У разі потреби до роботи комісії голова залучає експертів та консультантів. 3. Вимоги до претендентів тендера конкурсу 3.1. До участі в тендері конкурсі допускаються спеціалізовані організації незалежно від форми власності що мають право здійснювати реалізацію майна шляхом проведення прилюдних торгів аукціонів і або право здійснювати операції з нерухомістю в порядку передбаченому законодавством та діяльність яких у сфері зберігання та реалізації арештованого майна передбачена установчими документами а також що мають відповідні ліцензії які б забезпечували найбільш повний комплекс послуг з реалізації арештованого майна та досвід роботи не менше двох років у цій чи аналогічній сфері діяльності мають мережу створених у встановленому порядку філій у більшості областей України і подали на розгляд комісії повний пакет документів зазначених у цьому Положенні у двох примірниках. Пункт 3.1 із змінами внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 121/5 від 20.10.2004 N 75/5 від 14.07.2005 3.2. Для участі в тендері конкурсі претендент подає до Мін'юсту України на розгляд комісії такі документи: заяву про участь у тендері конкурсі із зазначенням назви претендента який виявив бажання брати участь у тендері конкурсі реквізитів адреси телефону телефаксу форма власності та юридичний статус підприємства організації складу керівництва прізвище посада чисельності працівників спеціалізації; Абзац другий пункту 3.2 із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 121/5 від 20.10.2004 копії установчих документів засвідчені в нотаріальному порядку свідоцтво про реєстрацію статут установчий договір ; інформацію щодо фінансової спроможності загального власного та позичкового капіталу засвідчену керівником учасника тендера конкурсу копію фінансового балансу за попередній рік; результатів останньої аудиторської перевірки нотаріально посвідчену копію аудиторського висновку ; документи що підтверджують наявність мережі філій у більшості областей України; Абзац п'ятий пункту 3.2 із змінами внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 121/5 від 20.10.2004 N 75/5 від 14.07.2005 обґрунтовану інформацію щодо технічних можливостей для забезпечення організації реалізації арештованого майна та виконання взятих зобов'язань; інформацію щодо результатів здійснення діяльності з реалізації арештованого майна протягом поточного року та відсутності протягом даного періоду під час здійснення такої діяльності порушень вимог чинного законодавства подається претендентами що здійснюють реалізацію арештованого майна протягом поточного року ; Пункт 3.2 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 75/5 від 14.07.2005 інші необхідні документи для вивчення та оцінки питань зазначених у пункті 4.2 Порядку. 3.3. Документи з проведення тендера конкурсу подаються претендентом безпосередньо секретарю комісії і реєструються ним за датою їх надходження в присутності претендента про що претендент ставить свій підпис у журналі реєстрації. Пункт 3.3 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 121/5 від 20.10.2004 3.4. У разі подання неповного комплекту документів або подання документів з порушенням вимог передбачених у пункті 3.3 Порядку чи подання документів після встановленого кінцевого терміну заяви про участь у тендері конкурсі не розглядаються. Пункт 3.4 із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 121/5 від 20.10.2004 4. Порядок проведення тендера конкурсу 4.1. Тендер конкурс проводиться у четвертому кварталі поточного року або в першому кварталі наступного року; за його наслідками визначаються переможці по окремих областях України та Автономній Республіці Крим відповідно до місцезнаходження переможців чи місцезнаходження їхніх філій . Пункт 4.1 із змінами внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 121/5 від 20.10.2004 N 1/5 від 16.01.2006 4.2. При визначенні переможця переможців комісією також вивчаються оцінюються та беруться до уваги такі показники роботи учасників тендера конкурсу : зареєстрований і фактично сплачений статутний капітал; прибуток з діяльності протягом останніх двох років; Абзац третій пункту 4.2 із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 121/5 від 20.10.2004 технічні можливості та досвід роботи із забезпечення організації зберігання та реалізації майна; наявність кваліфікованих спеціалістів фахівців з питань реалізації нерухомості оцінки товарознавців тощо та наявність фахівців з ведення спеціалізованого бухгалтерського обліку майна які мають досвід роботи не менше двох років у тому числі в системі "1С Бухгалтерія"; Абзац п'ятий пункту 4.2 із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 121/5 від 20.10.2004 наявність застрахованого власного майна та фінансових ризиків за цивільно-правовими угодами; відсутність непогашеного кредиту наявність боргових зобов'язань при здійсненні діяльності пов'язаної з наданням аналогічних послуг; Абзац сьомий пункту 4.2 із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 121/5 від 20.10.2004 інформація щодо результатів здійснення діяльності з реалізації арештованого майна протягом поточного року та відсутності порушень під час здійснення такої діяльності вимог чинного законодавства відносно учасників що здійснюють реалізацію арештованого майна протягом поточного року ; Пункт 4.2 доповнено абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 75/5 від 14.07.2005 готовність здійснювати реалізацію всього арештованого майна як ліквідного так і неліквідного; Пункт 4.2 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 121/5 від 20.10.2004 готовність спрямування частини комісійної винагороди за реалізацію майна інформація про яке включена до Єдиної інформаційної системи на фінансування робіт із створення та супроводження Системи у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 N 154 "Деякі питання організації обліку зберігання та оцінки майна що реалізується за рішенням органів виконавчої влади" та Положення про Єдину інформаційну систему з обліку зберігання та оцінки майна що реалізується за рішенням органів виконавчої влади затвердженого наказом Фонду державного майна України від 26.03.2004 N 598 зареєстрованого в Мін'юсті України 25.05.2004 за N 651/9250; Пункт 4.2 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 121/5 від 20.10.2004 інші показники необхідні для забезпечення належної організації і реалізації арештованого майна. 4.3. Засідання комісії є відкритими. На засіданнях комісії за бажанням можуть бути присутні учасники тендера конкурсу . У разі необхідності отримання додаткової інформації щодо учасника тендера конкурсу комісія має право заслуховувати його на засіданні комісії. 4.4. Засідання комісії є правочинним за умови участі в ньому не менше 2/3 усіх членів комісії. 4.5. Комісія визначає переможця переможців за результатами розгляду отриманих документів. 4.6. Комісія розглядає подані документи та обговорює їх. Переможцем переможцями визначаються учасники тендера конкурсу які мають найкращі показники передбачені пунктом 4.2 Положення та запропонували найбільш привабливі умови реалізації арештованого майна. 4.7. Рішення про визначення переможця переможців приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Голова комісії має ухвальний голос якщо під час прийняття рішення про визначення переможця переможців тендера конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну. 4.8. Після закінчення засідання комісії складається протокол про результати проведення тендера конкурсу у якому зазначаються: відомості про учасників тендера конкурсу ; результати голосування; обґрунтування визначення переможця переможців . 4.9. Протокол про результати проведення тендера конкурсу складається та підписується всіма членами комісії які брали участь у голосуванні. 4.10. Протокол про результати проведення тендера конкурсу подається на затвердження Міністру юстиції України. 4.11. Міністр юстиції України протягом десяти робочих днів з дня надходження протоколу про результати проведення тендера конкурсу затверджує протокол або відмовляє у затвердженні та повертає його з відповідним обґрунтуванням для перегляду комісією прийнятого рішення. 4.12. Після затвердження протоколу про результати проведення тендера конкурсу Департамент державної виконавчої служби в 10-денний термін з моменту отримання затвердженого протоколу заносить переможців тендера конкурсу по окремих областях України та Автономній Республіці Крим до переліку спеціалізованих організацій з якими органами державної виконавчої служби можуть укладатися договори про реалізацію арештованого майна далі - перелік спеціалізованих організацій . Пункт 4.12 із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 121/5 від 20.10.2004 4.13. Облік протоколів про результати проведення тендерів конкурсів а також матеріалів які подаються на розгляд до комісії ведеться Мін'юстом України. 4.14. Інформація про результати тендера конкурсу в триденний термін надсилається комісією всім учасникам тендера конкурсу а також органам державної виконавчої служби. Пункт 4.14 із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 75/5 від 14.07.2005 4.15. Протягом року в разі необхідності дозволяється доповнювати зазначений перелік спеціалізованих організацій шляхом проведення тендерів конкурсів у порядку передбаченому цим Положенням. 4.16. При неналежному виконанні спеціалізованою організацією умов договорів укладених з органами державної виконавчої служби про реалізацію арештованого майна достроково наказом Міністерства юстиції України за поданням Голови тендерної конкурсної комісії вона виключається з переліку зазначеного в пункті 4.12. Пункт 4.16 із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 121/5 від 20.10.2004 5. Розгляд спорів 5.1. У разі незгоди з результатами проведення тендера конкурсу учасник у 10-денний термін з моменту отримання інформації щодо переможця переможців тендера конкурсу занесеного у перелік спеціалізованих організацій може подати до тендерної конкурсної комісії скаргу яка розглядається на засіданні комісії. 5.2. Засідання комісії проводиться в 20-денний термін з моменту закінчення терміну оскарження передбаченого пунктом 5.1 Положення про що повідомляється учасник тендера конкурсу яким подано скаргу за три дні до її засідання. У засіданні комісії має право брати участь цей учасник конкурсу тендера . 5.3. Засідання комісії є відкритим. У разі необхідності отримання додаткової інформації щодо оскарження учасником тендера конкурсу комісія має право заслухати його на засіданні комісії. Пункт 5.3 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 121/5 від 20.10.2004 5.4. Засідання є правочинним за умови участі в ньому не менше 2/3 усіх членів комісії. Пункт 5 доповнено пунктом 5.4 згідно з Наказом Міністерства юстиції N 121/5 від 20.10.2004 5.5. Рішення про задоволення скарги чи її відхилення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Голова комісії має ухвальний голос якщо під час прийняття рішення голоси членів комісії розділилися порівну. Пункт 5 доповнено пунктом 5.5 згідно з Наказом Міністерства юстиції N 121/5 від 20.10.2004 5.6. Після засідання комісії складається протокол про результати розгляду скарги у якому зазначаються: відомості про учасника тендера конкурсу яким подана скарга; результати голосування; обґрунтування задоволення скарги чи її відхилення. Пункт 5 доповнено пунктом 5.6 згідно з Наказом Міністерства юстиції N 121/5 від 20.10.2004 5.7. Протокол про результати розгляду скарги складається та підписується всіма членами комісії які брали участь у голосуванні та подається на затвердження Міністру юстиції України. Пункт 5 доповнено пунктом 5.7 згідно з Наказом Міністерства юстиції N 121/5 від 20.10.2004 5.8. Інформація про результати розгляду скарги в триденний термін з моменту затвердження протоколу надсилається учаснику тендера конкурсу яким подана скарга. Пункт 5 доповнено пунктом 5.8 згідно з Наказом Міністерства юстиції N 121/5 від 20.10.2004 Директор Департаменту державної виконавчої служби С.В.Захарченко