Положення про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ Н А К А З N 1894 від 11.09.2000 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2000 р. за N 664/4885 Про затвердження Положення про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва Із змінами внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна N 2516 від 01.12.2000 N 553 від 05.04.2001 N 412 від 27.02.2002 N 671 від 05.04.2004 Відповідно до Указу Президента України від 28.05.99 N 591/99 "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" та Державної програми приватизації на 2000-2002 роки Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Положення про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва додається . 2. Визнати таким що втратив чинність наказ Фонду державного майна України від 06.01.99 N 17 "Про затвердження Положення про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва". 3. Департаменту індивідуального продажу забезпечити в установленому порядку реєстрацію Положення в Міністерстві юстиції України. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Фонду Кальніченка Л.Ф. Голова Фонду О.Бондар ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Фонду державного майна України 11.09.2000 N 1894 у редакції наказу Фонду державного майна України 05.04.2004 N 671 ПОЛОЖЕННЯ про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва 1. Загальні положення 1.1. Це Положення регламентує порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва що перебувають у державній власності і не можуть бути добудовані через відсутність джерел фінансування. 1.2. Положення розроблено відповідно до Законів "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" "Про приватизацію державного майна" "Про приватизацію невеликих державних підприємств малу приватизацію "; Методики оцінки майна затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891; Положення про порядок створення відкритих акціонерних товариств на базі майна об'єктів незавершеного будівництва затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.96 N 270. 2. Включення об'єктів незавершеного будівництва до переліку об'єктів що підлягають приватизації 2.1. Включення об'єктів до переліку об'єктів незавершеного будівництва державної форми власності що підлягають приватизації здійснюється за поданням органів приватизації та органів що вповноважені управляти державним майном. 2.2. Органи що вповноважені управляти державним майном Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві державні адміністрації щоквартально складають переліки об'єктів незавершеного будівництва що підлягають приватизації та передають їх Фонду державного майна України його регіональним відділенням та Фонду майна Автономної Республіки Крим для розгляду питання про включення до переліку об'єктів що підлягають приватизації далі - Перелік . 2.3. Регіональні відділення та Фонд майна Автономної Республіки Крим після аналізу цих переліків надають Фонду державного майна України пропозиції щодо включення об'єктів до Переліку. При цьому надаються документи передбачені статтею 5 Закону України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" далі - Закон та інформація про об'єкти незавершеного будівництва за встановленою формою додаток 1 . 2.4. Для включення до переліку об'єктів незавершеного будівництва які не увійшли до статутних фондів відкритих акціонерних товариств але перебувають на їх балансі державні органи приватизації направляють до Фонду державного майна України: лист-пропозицію щодо приватизації відповідних об'єктів незавершеного будівництва; погодження органу який здійснює управління об'єктом незавершеного будівництва що не увійшов до статутного фонду відкритого акціонерного товариства в процесі корпоратизації; акт оцінки цілісного майнового комплексу з пооб'єктною розшифровкою об'єктів незавершеного будівництва; витяг з плану приватизації підприємства до статутного фонду якого не ввійшов об'єкт незавершеного будівництва підписаний керівником державного органу приватизації та посвідчений печаткою або ксерокопію плану приватизації з розшифруванням даних про об'єкти які не ввійшли до статутного фонду посвідчену державним органом приватизації. Якщо в плані приватизації цілісного майнового комплексу передбачено добудову об'єкта незавершеного будівництва житловий фонд об'єкти соціально-культурного призначення та ін. та подальшу передачу такого об'єкта в комунальну власність після введення його в експлуатацію до вищевказаних документів додається лист акціонерного товариства щодо відсутності коштів для добудови об'єкта; інформацію про об'єкт незавершеного будівництва згідно з додатком 1 до цього Положення. 2.5. Після розгляду документів наданих відповідно до пунктів 2.3 та 2.4 цього Положення Фонд державного майна України своїми наказами включає об'єкти до Переліку. 2.6. Органи приватизації мають право в разі потреби за згодою органів що вповноважені управляти державним майном здійснювати реструктуризацію об'єктів незавершеного будівництва. При цьому регіональні відділення Фонду державного майна України та Фонд майна Автономної Республіки Крим направляють Фонду державного майна України лист-пропозицію з відповідним переліком об'єктів в результаті поділу та погодження на це органу управління. На підставі наданих пропозицій наказами Фонду вносяться зміни до Переліку. 2.7. Накази Фонду державного майна України про включення об'єктів до переліку об'єктів незавершеного будівництва що підлягають приватизації у тижневий строк після виходу наказу розсилаються відповідним органом приватизації та органам управління за пропозицією яких об'єкти були включені до Переліку. 2.8. Переліки об'єктів незавершеного будівництва що підлягають приватизації відповідно до наказів Фонду державного майна України про включення об'єктів незавершеного будівництва до Переліку публікуються в газеті "Відомості приватизації". 3. Визначення способу приватизації 3.1. Об'єкти незавершеного будівництва приватизуються шляхом: продажу на аукціоні за конкурсом; продажу шляхом викупу за наявності одного покупця; внесення об'єкта незавершеного будівництва до статутного фонду господарського товариства як внеску держави з наступною приватизацією акцій часток паїв у порядку встановленому установчими документами товариства та законодавством України після завершення будівництва відповідного об'єкта; продажу під розбирання аукціон конкурс викуп . 3.2. Будівельні матеріали які знаходяться на будівельному майданчику об'єкта незавершеного будівництва або невстановлене устаткування придбане для функціонування об'єкта після завершення будівництва можуть бути продані на аукціоні за конкурсом шляхом викупу як разом з об'єктом незавершеного будівництва так і окремо. 3.3. Якщо рішення про приватизацію протягом 30 днів після опублікування переліку об'єктів незавершеного будівництва що підлягають приватизації органом приватизації не прийнято то: - у разі надходження до органу приватизації однієї заяви від потенційного покупця про приватизацію об'єкта шляхом викупу орган приватизації може прийняти рішення про приватизацію об'єкта шляхом викупу; - при відсутності заяв або при надходженні двох чи більше заяв орган приватизації приймає рішення щодо приватизації об'єкта конкурентними способами аукціон конкурс . 3.4. У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного будівництва який пропонується для продажу на аукціоні за конкурсом або продажу іншими способами орган приватизації може прийняти рішення про продаж на аукціоні за конкурсом під розбирання. Продаж об'єктів незавершеного будівництва під розбирання може бути визначений органом приватизації як самостійний спосіб приватизації без попередніх пропозицій для продажу іншими способами. 4. Підготовка об'єктів до приватизації 4.1. На підставі наказів про включення об'єктів до Переліку органи приватизації видають наказ про прийняття рішення про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва визначення способу приватизації а також способу оцінки стандартизованої або незалежної та дати оцінки згідно з інформацією балансоутримувача наданої в письмовому вигляді про наявність бухгалтерської інформації щодо фактичних витрат на будівництво об'єктів незавершеного будівництва та про наявність будівельних матеріалів які знаходяться на будівельному майданчику об'єкта незавершеного будівництва та невстановленого устаткування придбаного для функціонування об'єкта після завершення будівництва або їх відсутність. 4.2. Державний орган приватизації після видання наказу про прийняття рішення про приватизацію об'єкта незавершеного будівництва направляє листа з повідомленням підприємству-балансоутримувачу об'єкта з метою залучення його до проведення робіт з підготовки об'єкта незавершеного будівництва до приватизації передбачених пунктами 8 та 97 Методики оцінки майна затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891 далі - Методика . 4.3. У процесі підготовки об'єкта до приватизації орган приватизації та балансоутримувач забудовник об'єкта підписують акт приймання-передачі проектно-кошторисної та виконавчої документації на об'єкт незавершеного будівництва у разі наявності такої документації та акт приймання-передачі технічної документації устаткування та обладнання що приватизується разом з об'єктом незавершеного будівництва у разі наявності такої документації за встановленою формою додатки 2 3 . У разі відсутності зазначеної документації балансоутримувач забудовник об'єкта письмово повідомляє про це орган приватизації. 4.4. Протягом 15 днів від визначеної дати оцінки представниками державного органу приватизації та балансоутримувача проводиться обстеження будівельного майданчика і технічного стану об'єкта та складається акт згідно з додатком 8 до Методики ; представниками балансоутримувача складаються інвентаризаційні описи придбаних для об'єкта будівельних матеріалів виробів конструкцій завезених на будівельний майданчик і не використаних для будівництва а також устаткування не переданого до монтажу згідно з додатками 9 та 10 до Методики. 4.5. У разі необхідності проведення незалежної оцінки орган приватизації здійснює конкурсний відбір суб'єкта оціночної діяльності відповідно до порядку встановленого Фондом державного майна України та передає йому акт обстеження будівельного майданчика і технічного стану об'єкта незавершеного будівництва. Балансотримувач передає суб'єкту оціночної діяльності інвентаризаційні описи. Зазначені документи передаються у строк що не перевищує 25 днів від дати оцінки. 4.6. Вартість об'єкта незавершеного будівництва визначається відповідно до статті 9 Закону та Методики. 4.7. Вартість об'єкта незавершеного будівництва для передачі його до статутного фонду господарського товариства як внеску держави визначається шляхом визначення його інвестиційної вартості. 4.8. Інформація про об'єкти незавершеного будівництва що приватизуються готується та публікується в пресі з урахуванням вимог статей 10 та 15 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств малу приватизацію ". 5. Продаж об'єктів незавершеного будівництва 5.1. Обов'язковими умовами приватизації об'єктів незавершеного будівництва є: установлення строку завершення будівництва об'єкта незавершеного будівництва у разі продажу під розбирання - строку розбирання ; у разі продажу під розбирання - додержання умов здачі земельної ділянки органам місцевого самоврядування якщо покупець відмовляється від права придбання земельної ділянки; забезпечення вимог екологічної безпеки охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію у разі продажу під розбирання - під час розбирання . 5.2. У разі неможливості завершення будівництва в установлені строки за наявності відповідних обґрунтувань строки завершення будівництва можуть змінюватися за рішенням органу приватизації та органу місцевого самоврядування з укладенням додаткового договору. 5.3. Відчуження покупцем об'єкта незавершеного будівництва до моменту завершення будівництва і введення об'єкта в експлуатацію у разі продажу під розбирання - до моменту розбирання здійснюється згідно з чинним законодавством за погодженням з Фондом державного майна України при цьому умови договору зберігають силу для нового власника. 5.4. Умови участі покупців в аукціоні конкурсі визначені в статті 16 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств малу приватизацію ". 5.5. Порядок проведення аукціону визначено у статті 17 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств малу приватизацію ". 5.6. Органи приватизації мають право прийняти рішення про проведення аукціону за методом зниження ціни лота і здійснити його у порядку затвердженому наказом Фонду державного майна України від 15.08.2000 N 1695 та зареєстрованому в Мін'юсті України 31.08.2000 за N 569/4790. 5.7. Підготовка та проведення конкурсу з продажу об'єкта незавершеного будівництва здійснюється відповідно до статті 18 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств малу приватизацію ". 5.7.1. Відбір покупців за конкурсом здійснює створена органом приватизації конкурсна комісія. Конкурсна комісія створюється із спеціалістів органу приватизації представника відповідної місцевої ради представника підприємства на балансі якого перебуває об'єкт незавершеного будівництва та представника відповідного міністерства іншого органу виконавчої влади у сфері управління якого перебуває об'єкт незавершеного будівництва. Кількість членів комісії може становити від 5 до 9 чоловік. Голова комісії призначається відповідним органом приватизації. Делегування представників до складу комісії є обов'язковим для керівництва державних організацій та установ. 5.7.2. Склад конкурсної комісії затверджується державним органом приватизації. 5.7.3. Конкурсна комісія визначає: умови проведення конкурсу які затверджуються наказом органу приватизації; попереднього та остаточного переможця конкурсу. 5.7.4. До умов конкурсу крім умов указаних у пункті 4.1 цього Положення можуть бути включені зобов'язання покупця щодо: здійснення програми добудови об'єкта; збереження первісного призначення об'єкта; збереження та створення протягом визначеного терміну нових робочих місць; початкової вартості продажу об'єкта та дотримання строків оплати; сплати покупцем заборгованості за фінансування будівництва об'єкта; якщо господарське товариство на балансі якого перебуває об'єкт незавершеного будівництва продовжувало будівництво об'єкта за власні кошти що підтверджується аудиторським висновком до умов конкурсу може додаватися умова повернення покупцем цієї суми господарському товариству. 5.7.5. На всіх стадіях роботи конкурсної комісії складаються протоколи які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії але не менш ніж 2/3 складу комісії та у 3-денний строк надаються державному органу приватизації для затвердження. 5.8. У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного будівництва через 30 календарних днів від дня опублікування інформаційного повідомлення про об'єкт що пропонується для продажу на аукціоні за конкурсом державний орган приватизації приймає рішення про повторний продаж об'єкта. При цьому можуть бути змінені умови продажу включаючи зменшення початкової вартості не більш як на 30 відсотків. 5.9. Якщо на участь в аукціоні конкурсі подав заяву один покупець аукціон конкурс визнається таким що не відбувся. При цьому орган приватизації може прийняти рішення: про приватизацію об'єкта шляхом викупу цим покупцем за вартістю що відповідає початковій вартості продажу об'єкта на аукціоні конкурсі ; заява про приватизацію об'єкта шляхом викупу у цьому випадку покупцем не подається; про проведення повторного аукціону конкурсу . 5.10. Якщо в процесі підготовки до продажу будівельних матеріалів та устаткування надійшла заява від одного покупця продаж таких матеріалів та устаткування цьому покупцеві може відбуватися за ціною не нижче початкової вартості визначеної для проведення аукціонів конкурсів якщо звіт про оцінку та висновок про вартість матеріалів та устаткування дійсний на дату укладання договору купівлі-продажу. У тому разі коли після повторного оголошення про продаж будівельних матеріалів устаткування від покупців не надійшло жодної заявки рішення про подальше використання таких будівельних матеріалів устаткування приймається органом який здійснює управління відповідним об'єктом. 6. Розстрочка платежу покупцям об'єктів 6.1. Покупцям об'єктів незавершеного будівництва після сплати ними 50 відсотків для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення - 30 відсотків вартості цих об'єктів може надаватися розстрочка платежу на термін до п'яти років для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення - до 10 років . 6.2. Розстрочка платежу надається у разі якщо це було передбачено в умовах продажу об'єкта конкурентними способами. У випадку коли строк добудови об'єкта було подовжено з дозволу органу приватизації віповідно до пункту 5.2 цього Положення строк сплати розстрочки не подовжується. 6.3. У випадку надання покупцю розстрочки платежу в договорі купівлі-продажу передбачається умова заборони відчуження об'єкта в цілому або його частини до закінчення строку платежів. 6.4. Розрахунки за придбаний покупцем об'єкт з розстрочкою платежу здійснюється відповідно до договору купівлі-продажу в такому порядку: 50 відсотків вартості об'єкта сплачується покупцем протягом 30 днів з моменту підписання договору купівлі-продажу для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення - 30 відсотків ; решта коштів сплачується з розстрочкою платежу до 5 років для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення до 10 років рахуючи від дати підписання договору купівлі-продажу об'єкта. 6.5. Кошти вносяться покупцем кожні три місяці рівними долями розстроченої суми. 6.6. При сплаті кожного чергового внеску його сума збільшується пропорційно індексам інфляції які визначаються Державним комітетом статистики України щомісяця. Якщо у будь-якому місяці індекс інфляції складає менше 100% дефляція при розрахунках треба враховувати його у цьому місяці на рівні 100%. 6.7. У разі прострочення покупцем платежів він несе відповідальність на умовах передбачених договором купівлі-продажу. 6.8. Якщо покупець не сплатить протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу 50 відсотків для об'єктів незавершеного будівництва житлового фонду - 30 відсотків вартості об'єкта він втрачає право на розстрочку платежу при цьому за рішенням органів приватизації строк сплати може бути продовжено ще на 30 днів протягом яких покупець зобов'язаний сплатити повну суму за об'єкт. 6.9. Умови розрахунків за проданий об'єкт незавершеного будівництва відображаються в договорі купівлі-продажу. 6.10. Контроль за правильністю обчислення та вчасною сплатою покупцями коштів покладається на органи приватизації. 7. Оформлення документів що засвідчують право власності на приватизовані об'єкти незавершеного будівництва 7.1. Оформлення договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва здійснюється відповідно до статей 22 та 23 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств малу приватизацію ". 7.2. Представник органу приватизації і власник приватизованого об'єкта незавершеного будівництва у п'ятиденний строк після сплати повної вартості придбаного об'єкта незавершеного будівництва а у випадку надання покупцю розстрочки платежу - 50 відсотків для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення - 30 відсотків вартості об'єкта підписують акт приймання-передачі об'єкта. До акта приймання-передачі додаються у разі наявності : акт приймання-передачі проектно-кошторисної та виконавчої документації на об'єкт незавершеного будівництва; акт приймання-передачі технічної документації устаткування та обладнання що приватизується разом з об'єктом незавершеного будівництва; інвентаризаційний опис придбаних для об'єкта незавершеного будівництва матеріалів виробів конструкцій завезених на будівельний майданчик і не використаних для будівництва; інвентаризаційний опис придбаного для об'єкта незавершеного будівництва устаткування не переданого до монтажу або такого що не потребує монтажу. 7.3. У тижневий строк після підписання акта приймання-передачі об'єкта незавершеного будівництва орган приватизації письмово повідомляє про продаж об'єкта підприємство на балансі якого цей об'єкт обліковується. Таке повідомлення є підставою для внесення відповідних змін до балансу підприємства. 7.4. Кошти одержані від приватизації об'єктів незавершеного будівництва розподіляються відповідно до Державної програми приватизації з урахуванням Закону України про Державний бюджет України. 7.5. У тижневий строк після укладення договору купівлі-продажу виконавцем заповнюється форма статистичної звітності про приватизацію об'єкта незавершеного будівництва форма N 1-приватизація . Копія форми статистичної звітності подається до Департаменту інформаційних технологій. 8. Внесення об'єкта незавершеного будівництва до статутного фонду господарського товариства та створення відкритого акціонерного товариства на базі майна об'єкта незавершеного будівництва 8.1. Рішення про внесення об'єкта незавершеного будівництва до статутного фонду господарського товариства приймається органом приватизації на підставі заяви потенційного покупця щодо об'єктів які не були продані на попередніх аукціонах конкурсах у тому числі із зміною умов продажу включаючи зменшення початкової ціни. Разом з заявою про приватизацію об'єкта шляхом внесення до статутного фонду господарського товариства заявники подають до органу приватизації бізнес-план добудови та подальшої експлуатації об'єкта. 8.2. Внесення об'єкта незавершеного будівництва до статутного фонду господарського товариства як внеску держави з наступною приватизацією акцій часток паїв у порядку встановленому установчими документами товариства та законодавством України після завершення будівництва відповідного об'єкта здійснюється згідно з Законами України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" "Про господарські товариства" та іншими нормативно-правовими актами про приватизацію. 8.3. Передача об'єкта незавершеного будівництва до статутного фонду господарського товариства оформлюється наказом державного органу приватизації. 8.4. Передача майна об'єкта незавершеного будівництва до статутного фонду господарського товариства здійснюється за актом приймання-передачі що складається державним органом приватизації та господарським товариством якому передається об'єкт. 8.5. Створення відкритого акціонерного товариства на базі майна об'єкта незавершеного будівництва з метою добудови та подальшої експлуатації здійснюється за рішенням державного органу приватизації відповідно до Господарського кодексу України з урахуванням вимог Закону України "Про господарські товариства". 8.6. Ініціаторами створення господарського товариства та відкритого акціонерного товариства можуть бути державні органи приватизації потенційні інвестори чи забудовники за погодженням з органом уповноваженим управляти відповідним майном. 9. Виключення об'єктів незавершеного будівництва з Переліку 9.1. Об'єкти незавершеного будівництва виключаються з Переліку наказами Фонду державного майна України. 9.2. Пропозиція про виключення об'єкта незавершеного будівництва з Переліку надається регіональними відділеннями Фонду державного майна України Фондом майна Автономної Республіки Крим та відповідним структурним підрозділом центрального апарату Фонду державного майна України. 9.3. Об'єкт незавершеного будівництва може бути виключений із переліку об'єктів що підлягають приватизації з таких причин: 9.3.1. Виникнення можливості добудувати об'єкт. При цьому потрібно надати документи які підтверджують виділення коштів на завершення будівництва з указанням терміну введення об'єкта в дію а саме: у разі добудови об'єкта за власні кошти підприємства - витяг із плану розвитку підприємства з указанням суми що направляється на добудову об'єкта та підтвердження міністерством або іншим органом виконавчої влади до сфери управління якого входить об'єкт незавершеного будівництва фінансової можливості підприємства самостійно добудувати об'єкт; у разі виділення для добудови об'єкта централізованих бюджетних коштів - обґрунтування міністерства або іншого органу виконавчої влади до сфери управління якого входить об'єкт незавершеного будівництва щодо лімітів капіталовкладень погоджених з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України. 9.3.2. Об'єкт добудовано і введено в експлуатацію. У цьому разі потрібно повідомити реквізити акта про прийняття об'єкта державною комісією. 9.3.3. Інші причини. 9.4. Зазначені документи надсилаються до Фонду державного майна України із супроводжувальним листом відповідного державного органу приватизації. 9.5. Якщо об'єкт пройшов усі стадії етапи приватизації передбачені законодавством України та цим Положенням для об'єктів незавершеного будівництва і не користується попитом у покупців то державний орган приватизації може прийняти рішення про його виключення з Переліку. 9.6. Накази Фонду державного майна України про виключення об'єктів із Переліку розсилаються відповідним органам приватизації та органам уповноваженим управляти відповідними об'єктами незавершеного будівництва. Регіональні відділення Фонду державного майна України та Фонд майна Автономної Республіки Крим у двотижневий термін після отримання від Фонду державного майна України зазначених наказів повідомляють господарські товариства про виключення із Переліку об'єктів які не увійшли до статутних фондів господарських товариств але перебувають у них на балансі. Заступник директора Департаменту індивідуального продажу В.Кальніченко Додаток 1 до Положення про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва Міністерство або інший орган виконавчої влади МДО концерн асоціація та інше господарське об'єднання Підприємство організація Місцезнаходження підприємства організації ПЕРЕЛІК незавершених об'єктів культурно-побутового адміністративного виробничого призначення державної власності -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Назва |Проектна|Генпід-|Генпро-|Характер |Обсяг кап.вкладень |Початок |Дата |Строки |Рівень |Площа | |будови |потуж- |рядник |ектува-|будівницт-|що освоєні на р.|будівниц-|консерва-|будівниц-|будіве-|земельної| | об'єкта |ність | |льник |ва нове |за даними балансу |тва рік |ції або |тва за |льної |ділянки | |її місце- | | | |будівницт-| тис.грн. |місяць |припинен-|нормою |готов- |під забу-| |знаходже- | | | |во розши-|-------------------| |ня будів-|або за |ності |дову га | |ння | | | |рення |з |без | |ництва |проектом | % | | |Замовник | | | |рекон- |індекса- |індекса- | | | місяців | | | | | | | |струкція |цією |ції | | | | | | |----------+--------+-------+-------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |----------+--------+-------+-------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Керівник М.п. Додаток 2 до Положення про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва АКТ приймання-передачі проектно-кошторисної та виконавчої документації на об'єкт незавершеного будівництва назва об'єкта місцезнаходження складено 200 р. місце складання акта Ми що нижче підписалися: назва державного органу приватизації в особі посада прізвище ім'я та по батькові з одного боку і представники балансоутримувача забудовника назва в особі посада прізвище ім'я та по батькові з другого боку склали цей акт про нижченаведене: Балансоутримувач забудовник передає а державний орган приватизації приймає* таку проектно-кошторисну та виконавчу документацію: ------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Кількість | Примітка | | п/п | документації | примірників | | |---------+-------------------+------------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------ * Документація перебуває на відповідальному зберіганні у балансоутримувача до моменту передачі покупцю об'єкта. Передав документацію: балансоутримувач забудовник підпис ініціали прізвище Прийняв документацію державний орган приватизації підпис ініціали прізвище Додаток 3 до Положення про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва АКТ приймання-передачі технічної документації устаткування та обладнання що приватизується разом з об'єктом незавершеного будівництва назва об'єкта місцезнаходження складено 200 р. місце складання акта Ми що нижче підписалися: назва державного органу приватизації в особі посада прізвище ім'я та по батькові з одного боку і представники балансоутримувача забудовника назва в особі посада прізвище ім'я та по батькові з другого боку склали цей акт про нижченаведене: Балансоутримувач забудовник передає а державний орган приватизації приймає* таку технічну документацію на устаткування та обладнання що приватизується разом з об'єктом незавершеного будівництва: ------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Кількість | Примітка | | п/п | документації | примірників | | |---------+-------------------+------------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------ * Документація перебуває на відповідальному зберіганні у балансоутримувача до моменту передачі покупцю об'єкта. Передав документацію: балансоутримувач забудовник підпис ініціали прізвище Прийняв документацію державний орган приватизації підпис ініціали прізвище Положення в редакції Наказу Фонду державного майна N 671 від 05.04.2004