Типове положення про державний історико-культурний заповідник

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 24 липня 2003 р. N 1149 Київ Про затвердження Типового положення про державний історико-культурний заповідник Відповідно до статті 33 Закону України "Про охорону культурної спадщини" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: Затвердити Типове положення про державний історико-культурний заповідник що додається. Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ Інд. 28 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2003 р. N 1149 ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про державний історико-культурний заповідник Загальні положення 1. повне та скорочене найменування історико-культурного заповідника далі - заповідник утворений згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 р. N є державною комунальною власністю і перебуває у сфері управління . назва органу управління заповідником 2. Заповідник у своїй діяльності керується Конституцією та законами України актами Президента України Кабінету Міністрів України іншими нормативно-правовими актами а також цим Положенням. 3. Заповідник є юридичною особою має самостійний баланс поточні та інші рахунки у національній та іноземній валюті в установах банків круглу печатку та бланки із своїм найменуванням. 4. Заповідник є неприбутковою організацією веде оперативний і бухгалтерський облік статистичну звітність та подає фінансову звітність в установлені строки відповідним державним органам згідно із законодавством. 5. Юридична адреса заповідника . Основні завдання заповідника 6. Основними завданнями заповідника є здійснення заходів з охорони і збереження об'єктів культурної спадщини пов'язаних з ними територій та рухомих предметів творів монументального образотворчого декоративно-прикладного мистецтва а також проведення науково-дослідної науково-методичної інформаційної та культурно-освітньої роботи з метою популяризації культурної спадщини духовного збагачення громадян. 7. Заповідник відповідно до покладених на нього завдань: розробляє науково обгрунтовані пропозиції щодо режиму збереження і порядку використання об'єктів культурної спадщини що перебувають на його балансі забезпечує їх утримання захист збереження та належне використання; проводить роботу з виявлення вивчення фіксації складення облікової документації класифікації закріплених за ним нерухомих об'єктів культурної спадщини пов'язаних з ними територій та рухомих предметів творів монументального образотворчого декоративно-прикладного мистецтва готує документацію для їх державної реєстрації; забезпечує здійснення комплексу науково обгрунтованих заходів щодо збереження об'єктів культурної спадщини розкриття їх найбільш характерних ознак відновлення втрачених або пошкоджених елементів; виступає замовником робіт з реставрації та ремонту майна заповідника; проводить роботу з комплектації та обліку музейних зібрань у встановленому законодавством порядку; проводить експозиційну роботу; здійснює в установленому порядку обмін виставками із закладами культури України та інших держав надає експонати для проведення виставок у тому числі за кордоном: провадить інформаційно-видавничу діяльність з популяризації заповідної справи проблем охорони і належного утримання об'єктів культурної спадщини та визначає порядок реалізації виготовленої ним друкованої продукції; організовує та координує проведення наукових досліджень у заповіднику залучає до цієї роботи працівників інших організацій; одержує в установленому порядку від органів державної влади підприємств установ і організацій документи та матеріали для виконання покладених на нього завдань; здійснює міжнародне співробітництво укладає угоди з іноземними фізичними та юридичними особами згідно із законодавством; організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації працівників заповідника; вживає заходів для розвитку інфраструктури екскурсійного і рекреаційного обслуговування на території заповідника надає відповідні платні послуги і встановлює ціни на них якщо інше не передбачено законодавством. 8. Заповідник має право: залучати в установленому порядку на договірній основі юридичних та фізичних осіб для вирішення питань які належать до його компетенції; утворювати у разі потреби комісії та експертні групи проводити конкурси конференції скликати наради з питань що належать до його компетенції; використовувати в установленому порядку зображення об'єктів заповідника репродукції архітектурно-мистецьких художніх та інших культурних цінностей що зберігаються в його колекціях зібраннях фондах а також надавати право іншим юридичним і фізичним особам використовувати ці зображення відповідно до законодавства. Заповідник має переважне право на проведення екскурсій на його території та об'єктах. 9. Заповідник провадить свою діяльність відповідно до річного плану соціально-економічного розвитку який розробляється ним самостійно. 10. Для розгляду питань охорони об'єктів культурної спадщини проведення науково-дослідної науково-методичної роботи заповідник може утворювати дорадчі органи до складу яких входять його наукові працівники провідні спеціалісти інших наукових та творчих установ і організацій представники громадськості. Склад дорадчих органів затверджується директором заповідника за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. 11. Проведення на території заповідника містобудівних архітектурних ландшафтних перетворень реставраційних будівельних земляних та інших робіт дозволяється за погодженням з органом управління заповідника та центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Управління заповідником 12. Управління заповідником здійснює директор який призначається на посаду та звільняється з посади органом управління заповідника за погодженням з відповідним органом охорони культурної спадщини. 13. Директор заповідника: здійснює керівництво діяльністю заповідника несе відповідальність за виконання покладених на заповідник завдань; здійснює контроль за додержанням установленого на території заповідника режиму збереження і порядку використання пам'яток; визначає структуру і штатний розпис заповідника в межах фонду оплати праці який затверджується органом управління заповідника; затверджує положення про структурні підрозділи заповідника; визначає функціональні обов'язки заступників директора керівників структурних підрозділів та працівників; призначає на посади і звільняє з посад працівників заповідника; видає в межах своєї компетенції накази організовує і контролює їх виконання; розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання заповідника. Майно заповідника 14. До майна заповідника належить 15. Майно закріплене за заповідником на праві оперативного управління перебуває в державній комунальній власності. 16. Джерелами формування майна заповідника також може бути майно передане в установленому порядку власником майна або уповноваженим ним органом придбане у встановленому порядку одержане як добровільні внески і пожертвування від юридичних та фізичних осіб. Трудовий колектив 17. Трудовий колектив заповідника - це працівники які беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору контракту угоди . 18. Повноваження трудового колективу заповідника реалізуються загальними зборами через їх виборні органи. Реорганізація та ліквідація заповідника 19. Реорганізація злиття приєднання поділ виділення перетворення та ліквідація заповідника здійснюється у порядку встановленому законодавством. 20. У разі реорганізації та ліквідації заповідника працівникам які звільняються гарантується додержання їх прав відповідно до законодавства.