План заходів з реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 511-р "Про затвердження плану заходів на 2007 рік щодо удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності"

Міністерство охорони здоров'я України Наказ від 19 вересня 2007 року N 561 Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 511-р На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 511-р "Про затвердження плану заходів на 2007 рік щодо удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності" наказую: 1. Затвердити План заходів Міністерства охорони здоров'я України з реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 511-р далі - План додається . 2. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України подавати щомісячно до 15 числа Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду інформацію про стан виконання плану заходів затверджених цим наказом. 3. Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду щомісячно до 20 числа надавати узагальнену інформацію Держкомпідприємництву про стан виконання плану заходів затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 511-р. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра - Головного державного санітарного лікаря України Бережнова С. П.  Міністр Ю. О. Гайдаєв   ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства охорони здоров'я від 19 вересня 2007 р. N 561  ПЛАН заходів з реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 511-р "Про затвердження плану заходів на 2007 рік щодо удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності" N  Зміст заходу  Термін виконання  Виконавці  1.  Розробити та подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" щодо удосконалення порядку видачі документів дозвільного характеру зокрема шляхом встановлення єдиних вимог до такого порядку.  10.09.2007  Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду Структурні підрозділи МОЗ  2.  Підготувати і подати в установленому порядку на розгляд Кабінет Міністрів України:     Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду Структурні підрозділи МОЗ  - законопроект щодо затвердження переліку документів дозвільного характеру застосування яких є економічно виправданим та доцільним;  10.09.2007  - проекти постанов Кабінету Міністрів України про затвердження порядків видачі документів дозвільного характеру якщо їх видача передбачена законом;  10.09.2007  - проекти постанов Кабінету Міністрів України про затвердження тарифів у тому числі їх граничних розмірів на проведення дозвільними органами обстеження експертизи результати якого є підставою для видачі документів дозвільного характеру;  10.09.2007  - законопроекти щодо приведення законодавчих актів у відповідність з вимогами частини першої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";  10.12.2007  - проекти нормативно-правових актів з питань запровадження декларативного принципу набуття суб'єктів підприємництва права на провадження господарської діяльності залежно від ступеня впливу такої діяльності на безпеку населення і навколишнє середовище.  10.12.2007  3.  Привести власні нормативно-правові акти що регулюють питання видачі документів дозвільного характеру у відповідність з вимогами Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та інших законів які регулюють видачу документів дозвільного характеру.  Протягом трьох місяців з дня набрання чинності законами про внесення змін до відповідних законів підготовка проектів яких передбачена пунктом 2 цього плану заходів.  Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду Структурні підрозділи МОЗ  4.  Скасувати власні рішення якими визначено порядок видачі документів дозвільного характеру у випадках не передбачених законом.  10.09.2007  Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду Структурні підрозділи МОЗ  5.  Забезпечити ефективне функціонування дозвільних центрів організацію взаємодії представників місцевих органів з питань видачі документів дозвільного характеру.  10.09.2007  Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду Структурні підрозділи МОЗ  6.  Створити на веб-сторінках МОЗ розділи що містять інформацію з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності та забезпечити своєчасне оновлення інформаційних матеріалів.  10.09.2007  Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення зв'язків з Верховною Радою України та громадськістю Структурні підрозділи МОЗ   Начальник управління інспектування виробництва та сертифікації Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення В. І. Прудніков