Лист N 12/2-790 від 05.10.2007 р.

Лист N 12/2-790 від 05.10.2007 р. Щодо питань ведення бухгалтерського обліку підприємств різних форм власності, які обслуговують будинки і споруди та прибудинкові території

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ЛИСТ від 05.10.2007 р. N 12/2-790 Щодо питань ведення бухгалтерського обліку підприємств різних форм власності які обслуговують будинки і споруди та прибудинкові території Витяг <...> На сучасному етапі розвитку економіки України відбуваються значні зміни як в економіці так і управлінні житловим господарством. У результаті відродження інституту власників житла створюється конкурентне середовище на ринку житлових послуг. Разом із тим мають місце ситуації які засвідчують проблеми обліку приватного житлового майна неподільного і загального на основі якого не було створене об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.  У цілому питання бухгалтерського обліку зокрема передачі на баланси обслуговуючих організацій УЖГ ЖЕКів житлових будинків та благоустрою прилеглих територій що були побудовані за власні кошти інвесторів фізичних чи юридичних осіб і в разі нестворення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків на сьогодні законодавчо і методологічно не врегульовані. Реформування і розвиток системи житлово-комунального господарства які здійснюються згідно із Законом України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 - 2010 роки" N 1869-IV від 24.06.2004 р. вимагають нагального вирішення зазначеної проблеми. Питання ведення бухгалтерського обліку і розкриття у фінансовій звітності інформації про зазначені необоротні активи потребує окремого наукового дослідження існуючої законодавчо-нормативної бази і діючої практики підприємств житлового господарства. Невирішення зазначених проблем призводить до порушення принципів бухгалтерського обліку і як результат - викривлення показників фінансової звітності. Практика обліку багатоквартирного будинку у якому квартири є власністю окремих інвесторів у складі балансу УЖГ ЖЕКів тобто в одному балансі обліковуються необоротні активи що є комунальною власністю і приватною власністю суперечить ст. 1 і 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" N 996-XIV від 16.07.99 р. зі змінами і доповненнями та п. 3 і п. 18 П С БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" N 87 від 31.03.99 р. зі змінами і доповненнями . Зокрема це стосується визначення необоротних активів для відображення в балансі. Відповідно до зазначених нормативно-правових актів об'єкт необоротних активів визначається в якості активу якщо: 1 має місце існує достатня вірогідність що підприємство одержить майбутні економічні вигоди які пов'язані з активом. Ця вимога виконується лише у випадку якщо до підприємства перейшли всі ризики і переваги володіння активом; 2 собівартість активу може бути надійно оцінена. Зазвичай пункт 2 задовольняється на відміну від пункту 1. Адже право володіння управління та контролю власники квартир не передають комунальним підприємствам. Тому житлові будинки та благоустрій прилеглих територій які були побудовані за кошти інвесторів не можуть обліковуватися в балансі УЖУ ЖЕКів і на них не поширюється дія П С БО 7 "Основні засоби" у тому числі й пп. 23 30. Житлові будинки та благоустрій прилеглих територій які були побудовані за кошти інвесторів у випадку призначення балансоутримувачами УЖКГ ЖЕК повинні обліковуватися поза балансом комунальних підприємств.  Заступник Міністра О. Білянський