Лист N 5381 від 20.07.2007 р.

Лист N 5381 від 20.07.2007 р. Про видачу ліцензії, копії ліцензії суб'єктам господарювання

Державний Комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва Лист від 20.07.2007 р. N 5381 Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув ваш лист від 10.05.2007 N 373 наданий на розгляд листом Міністерства фінансів України від 05.06.2007 N 31-35010-02-13/11563 та за результатами розгляду повідомляє наступне. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" далі - Закон визначає види господарської діяльності що підлягають ліцензуванню порядок їх ліцензування встановлює державний контроль у сфері ліцензування відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування. Згідно з частиною сьомою статті 14 Закону засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом що підтверджує право філії або іншого структурного підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії. Відповідно до статті 19 Закону ліцензування формує і веде ліцензійний реєстр з певного виду господарської діяльності. До ліцензійного реєстру заносяться зокрема відомості про видачу копій ліцензії. Керуючись вимогами Закону у разі наявності у заявника філій інших відокремлених підрозділів які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії у заяві про видачу ліцензії суб'єкт господарювання зазначає їх місцезнаходження. У Законі також передбачено що у разі ліквідації філії іншого відокремленого підрозділу ліцензіата які провадили господарську діяльність згідно з отриманою ліцензією або у разі припинення провадження філією іншим відокремленим підрозділом ліцензіата господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією ліцензіат зобов'язаний протягом семи робочих днів з дати ліквідації такої філії або іншого відокремленого підрозділу або з дати припинення діяльності такою філією або іншим відокремленим підрозділом подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі. Орган ліцензування повинен внести відповідні зміни до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати надходження такого повідомлення. У разі створення у ліцензіата нової філії іншого нового відокремленого підрозділу які провадитимуть вид господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії у якій зазначає зокрема відомості про місцезнаходження нових відокремлених підрозділів що провадитимуть діяльність на підставі отриманої ліцензіатом ліцензії.  В. о. Голови К. О. Ващенко