Порядок підготовки і оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 29 квітня 2004 р. N 576 Київ Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні Відповідно до статті 9 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" 2918-14 Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити Порядок підготовки та оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні що додається. 2. Утворити комісію для щорічної підготовки Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні з представників центральних органів виконавчої влади за переліком згідно з додатком. Дозволити голові комісії затверджувати її персональний склад. Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ Інд. 21 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 576 ПОРЯДОК підготовки та оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні 1. Цей Порядок визначає процедуру щорічної підготовки та оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні далі - Національна доповідь . 2. Підготовка Національної доповіді здійснюється комісією за таким графіком: січень - уточнення персонального складу комісії на поточний рік; визначення обсягів і складу необхідної інформації форми її надання; планування та організація збирання інформації; березень - надіслання Держжитлокомунгоспом центральним органам виконавчої влади обласним Київській та Севастопольській міським держадміністраціям листів-запитів щодо підготовки матеріалів; квітень - підготовка матеріалів центральними органами виконавчої влади обласними Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями; червень - аналіз та узагальнення матеріалів комісією; підготовка остаточного тексту Національної доповіді та її оприлюднення; липень - оприлюднення Національної доповіді. 3. До підготовки Національної доповіді залучаються центральні органи виконавчої влади Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська і Севастопольська міські держадміністрації та органи місцевого самоврядування які надають інформацію з питань: Держжитлокомунгосп - аналізу стану забезпечення населення питною водою та питним водопостачанням; здійснення заходів щодо захисту та охорони об'єктів централізованого питного водопостачання; роз'яснення населенню порядку розрахунку тарифів на послуги централізованого питного водопостачання; забруднення питної води кількість і причини його випадків; накладення штрафів згідно з протоколами а так само застосування санкцій до підприємств питного водопостачання у разі порушення ними законодавства у сфері питної води та питного водопостачання; МОЗ - проведення моніторингу дотримання санітарних норм хімічних бактеріологічних радіологічних показників стану водних об'єктів призначених для питного водопостачання та систем питного водопостачання; Мінприроди - проведення моніторингу стану водних об'єктів які є джерелами питного водопостачання в цілому по Україні та в окремих регіонах; Мінагрополітики Міноборони Мінпромполітики Мінтранс - визначення якості питної води стану джерел систем питного водопостачання та водовідведення фінансово-економічного стану підприємств та реформування водного сектору підприємств питного водопостачання що перебувають у сфері їх управління; Мінпаливенерго - реформування водного сектору підприємств що перебувають у сфері його управління і належать до містоутворюючих; Держводгосп - визначення якості питної води стану джерел систем питного водопостачання та водовідведення фінансово-економічного стану підприємств питного водопостачання що перебувають у сфері його управління стану поверхневих джерел питного водопостачання і проведення моніторингу якості води в цих джерелах та тенденцій до її змін; Держкомприродресурсів - стану використання ресурсів та моніторингу підземних вод; МНС - характеристика надзвичайних ситуацій у сфері питного водопостачання що виникали протягом звітного року здійснення заходів і рекомендацій щодо недопущення їх у майбутньому; обласні Київська та Севастопольська міські держадміністрації - визначення якості питної води стану джерел систем питного водопостачання та водовідведення фінансово-економічного стану та реформування підприємств питного водопостачання що перебувають у сфері їх управління. Інформація надається за формою встановленою Держжитлокомунгоспом. 4. Комісія аналізує та узагальнює отриману інформацію і готує Національну доповідь за такими розділами: Джерела питного водопостачання: характеристика поверхневих і підземних джерел якість води динаміка та тенденції до її змін згідно з вимогами діючих нормативів і стандартів на питну воду та Положення про державну систему моніторингу довкілля затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. N 391 391-98-п . Характеристика систем питного водопостачання: загальна характеристика систем незалежно від їх форм власності та підпорядкування характеристика окремих елементів водозаборів очисних споруд насосних станцій мереж та шахтних колодязів зміни у них впровадження нових технологій та обладнання для очищення і знезараження заміна насосного обладнання перекладання санація мереж тощо виникнення надзвичайних ситуацій протягом звітного року. Характеристика якості питної води: результати моніторингу якості питної води зафіксовані відхилення від вимог діючих нормативів і стандартів на питну воду в цілому по Україні та в розрізі окремих регіонів визначення районів міст селищ і сіл де ці показники є найгіршими а питання забезпечення населення якісною питною водою потребує негайного вирішення зміни якості питної води в системах питного водопостачання епідемічні ситуації пов'язані з якістю питної води заходи що здійснювалися для поліпшення забезпечення населення питною водою гарантованої якості. Характеристика систем водовідведення: загальна характеристика комунальних систем водовідведення характеристика окремих елементів систем водовідведення мереж та колекторів насосних станцій очисних споруд зміни в елементах систем водовідведення перекладання мереж і заміна колекторів заміна насосного обладнання впровадження нових технологій та обладнання для очищення стічних вод . Характеристика якості очищених стічних вод: загальна характеристика якості очищених стічних вод які скидаються у водойми та їх вплив на довкілля виникнення надзвичайних ситуацій протягом звітного року. Стан реформування та розвитку водного сектору: впровадження нових форм управління підприємствами удосконалення нормативно-правової бази фінансово-економічний стан підприємств питного водопостачання шляхи взаємодії з громадськістю досвід передових підприємств рекомендації з реформування сектору. 5. Текст Національної доповіді скріплюється підписами членів комісії і в десятиденний строк передається для оприлюднення в засобах масової інформації. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 576 ПЕРЕЛІК центральних органів виконавчої влади представники яких беруть участь у підготовці Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні Держжитлокомунгосп Голова Комітету - голова комісії МОЗ Міністр - заступник голови комісії Мінприроди Мінагрополітики Міноборони Мінпаливенерго Мінпромполітики Мінтранс МНС Держводгосп Держкомприродресурсів