Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)

редакцiя вiд 11.10.2006 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 25 грудня 1996 р. N 1548 Київ Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін тарифів { Із змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 116 116-97-п від 01.02.97 N 293 293-97-п від 03.04.97 N 743 743-97-п від 15.07.97 N 747 747-97-п від 15.07.97 N 96 96-98-п від 26.01.98 N 567 567-98-п від 27.04.98 N 912 912-98-п від 16.06.98 N 1414 1414-98-п від 10.09.98 N 1887 1887-98-п від 30.11.98 N 1117 1117-2000-п від 13.07.2000 N 1499 1499-2001-п від 16.11.2001 N 158 158-2002-п від 15.02.2002 N 273 273-2002-п від 11.03.2002 N 362 362-2002-п від 22.03.2002 N 1057 1057-2002-п від 25.07.2002 N 1978 1978-2002-п від 25.12.2002 N 105 105-2003-п від 21.01.2003 N 696 696-2003-п від 15.05.2003 N 719 719-2003-п від 15.05.2003 N 1068 1068-2003-п від 17.07.2003 N 1150 1150-2003-п від 24.07.2003 N 1351 1351-2003-п від 27.08.2003 N 544 544-2004-п від 29.04.2004 N 578 578-2004-п від 29.04.2004 N 712 712-2004-п від 28.05.2004 N 763 763-2004-п від 16.06.2004 N 832 832-2004-п від 05.07.2004 N 974 974-2004-п від 28.07.2004 N 994 994-2004-п від 31.07.2004 N 1359 1359-2004-п від 15.10.2004 N 1758 1758-2004-п від 25.12.2004 N 265 265-2005-п від 09.04.2005 - зміни діють до 1 січня 2006 року N 316 316-2005-п від 22.04.2005 N 342 342-2005-п від 11.05.2005 N 745 745-2005-п від 15.08.2005 N 660 660-2006-п від 11.05.2006 N 673 673-2006-п від 16.05.2006 N 1420 1420-2006-п від 11.10.2006 } З метою вдосконалення системи державного регулювання цін тарифів та подальшого розвитку ринкових відносин Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити повноваження центральних органів виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо регулювання встановлення фіксованих та граничних рівнів цін тарифів торгівельних постачальницько-збутових надбавок нормативів рентабельності запровадження обов'язкового декларування зміни цін і тарифів на окремі види продукції товарів і послуг згідно з додатком. Абзац перший пункту 1 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1414 1414-98-п від 10.09.98 Повноваження зазначені у додатку не поширюються на тарифи що встановлюються виконавчими органами сільських селищних міських рад відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 280/97-ВР . Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 567 567-98-п від 27.04.98 2. Установити що Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства формує кошторисну нормативну базу та визначає порядок її застосування в будівництві. { Пункт 2 із змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 158 158-2002-п від 15.02.2002 N 660 660-2006-п від 11.05.2006 } { Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 660 660-2006-п від 11.05.2006 } 4. Міністерству охорони здоров'я за погодженням з Міністерством економіки у двотижневий термін затвердити перелік вітчизняних та імпортних лікарських засобів і виробів медичного призначення ціни на які підлягають державному регулюванню та в разі потреби проводити його перегляд і вносити відповідні зміни та доповнення. { Постанову доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ N 747 747-97-п від 15.07.97; із змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 1499 1499-2001-п від 16.11.2001 N 158 158-2002-п від 15.02.2002 N 660 660-2006-п від 11.05.2006 } 5. Визнати такими що втратили чинність: постанову Кабінету Міністрів України від 13 лютого 1995 р. N 109 109-95-п "Про уточнення повноважень центральних органів державної виконавчої влади Уряду Автономної Республіки Крим та виконкомів місцевих Рад у галузі ціноутворення" ЗП України 1995 р. N 5 ст. 119 ; абзац третій пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 1995 р. N 326 326-95-п "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1994 р. N 733 та від 13 лютого 1995 р. N 109 ЗП України 1995 р. N 7 ст. 183 ; постанову Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. N 418 418-95-п "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 1995 р. N 109" ЗП України 1995 р. N 8 ст. 217 ; постанову Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1995 р. N 773 773-95-п "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 1995 р. N 109" ЗП України 1996 р. N 2 ст. 50 ; постанову Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1995 р. N 898 898-95-п "Про внесення доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 1995 р. N 109" ЗП України 1996 р. N 3 ст. 95 ; постанову Кабінету Міністрів України від 3 січня 1996 р. N 4 4-96-п "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 1995 р. N 109" ЗП України 1996 р. N 5 ст. 150 ; пункти 3 та 7 постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. N 281 281-96-п "Про упорядкування скупки скляної тари у населення та її використання" ЗП України 1996 р. N 8 ст. 247 ; постанову Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р. N 499 499-96-п "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 1995 р. N 109"; постанову Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. N 905 905-96-п "Про внесення доповнення до додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 1995 р. N 109"; постанову Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1996 р. N 1333 1333-96-п "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 1995 р. N 109". Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО Інд.67 Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 ПОВНОВАЖЕННЯ центральних органів виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції товарів і послуг Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1887 1887-98-п від 30.11.98 2. Мінтрансзв'язку: а за погодженням з Мінекономіки і Мінфіном встановлює тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги; { Підпункт "а" пункту 2 в редакції Постанови КМ N 673 673-2006-п від 16.05.2006 } б встановлює за погодженням з Мінекономіки: тарифи на комплекс робіт пов'язаних з обробленням зовнішньоторговельних та транзитних вантажів у морських і річкових портах на причалах та збори і плату за послуги що надаються суднам закордонного плавання у морських і річкових портах на причалах України; тарифи на перевезення пасажирів багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні крім приміських перевезень ; тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою. в за погодженням з Мінекономіки та Пенсійним фондом встановлює тарифи на оплату послуг пов'язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги населенню що виплачуються з коштів Пенсійного фонду. Пункт 2 із змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 96 96-98-п від 26.01.98 N 273 273-2002-п від 11.03.2002; в редакції Постанов N 105 105-2003-п від 21.01.2003 N 1758 1758-2004-п від 25.12.2004 Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 1758 1758-2004-п від 25.12.2004 Пункт 3-1 виключено на підставі Постанови КМ N 1758 1758-2004-п від 25.12.2004 3-2. Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ встановлює граничні тарифи на послуги конфіденційного зв'язку які надаються споживачам в Національній системі конфіденційного зв'язку. Додаток доповнено пунктом 3-2 згідно з Постановою КМ N 1068 1068-2003-п від 17.07.2003 Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 974 974-2004-п від 28.07.2004 { Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 660 660-2006-п від 11.05.2006 } { Пункт 5-1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 660 660-2006-п від 11.05.2006 } 6. МОН МОЗ інші міністерства та центральні органи виконавчої влади до сфери управління яких належать навчально-виховні заклади за погодженням з Мінфіном встановлюють граничний розмір плати за проживання в студентських гуртожитках. Пункт 6 із змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 158 158-2002-п від 15.02.2002 N 362 362-2002-п від 22.03.2002 N 1057 1057-2002-п від 25.07.2002 6-1. МОН Держкомінформ інші центральні органи виконавчої влади що розміщують державне замовлення на випуск друкованої продукції встановлюють норматив рентабельності виробництва у разі випуску друкованої продукції за рахунок бюджетних коштів у розмірі 15 відсотків та на їх доставку до споживачів у розмірі 5 відсотків. Додаток доповнено пунктом 6-1 згідно з Постановою КМ N 1057 1057-2002-п від 25.07.2002 7. МВС за погодженням з Мінфіном встановлює граничні розміри плати за проживання в гуртожитках системи Міністерства. 8. Національна комісія регулювання електроенергетики регулює тарифи на електроенергію що відпускається населенню для побутових потреб єдині тарифи на електричну енергію що відпускається для кожного класу споживачів крім тарифів на електричну енергію що відпускається на побутові потреби населення населених пунктів та зовнішнього освітлення та встановлює: Абзац перший пункту 8 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 745 745-2005-п від 15.08.2005 граничні рівні оптових цін підприємств на газ природний що використовується для потреб населення у тому числі для населення що не використовує його для опалення та бюджетних організацій; { Абзац другий пункту 8 в редакції Постанови КМ N 1420 1420-2006-п від 11.10.2006 } роздрібні ціни на газ природний що використовується для потреб населення у тому числі для населення що не використовує його для опалення ; { Абзац третій пункту 8 в редакції Постанови КМ N 1420 1420-2006-п від 11.10.2006 } тарифи на транспортування магістральними трубопроводами газу природного нафти нафтопродуктів аміаку та етиленових речовин що поставляються споживачам України; тарифи на зберігання природного газу; тарифи на транспортування газу природного розподільними мережами та поставку газу природного; за погодженням з Мінекономіки граничний рівень оптової ціни на газ природний для підприємств комунальної теплоенергетики теплових електростанцій електроценірапей та котелень суб'єктів господарювання далі - підприємства в тому числі блочних модульних котелень в обсягах що використовуються на виробництво теплової енергії для населення бюджетних установ за умови ведення цими підприємствами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води для зазначених споживачів . Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 696 696-2003-п від 15.05.2003 Пункт 8 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 743 743-97-п від 15.07.97 в редакції Постанов КМ N 912 912-98-п від 16.06.98 N 1887 1887-98-п від 30.11.98 N 1117 1117-2000-п від 13.07.2000 9. Мінпраці здійснює регулювання цін на протезно-ортопедичні вироби і технічні засоби профілактики інвалідності та реабілітації. Пункт 9 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 158 158-2002-п від 15.02.2002 10. Держкомлісгосп за погодженням з Мінекономіки для всіх користувачів мисливських угідь України здійснює регулювання цін і тарифів: на продукцію полювання включаючи живу дичину яка поставляється на експорт; на мисливські трофеї добуті іноземними громадянами; на послуги надані іноземним громадянам. Пункт 10 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 158 158-2002-п від 15.02.2002 11. Держкомлісгосп за погодженням з Мінфіном затверджує ціни на ліцензії для відстрілу диких копитних мисливських тварин та ведмедя. Пункт 11 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 158 158-2002-п від 15.02.2002 12. Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міські державні адміністрації регулюють встановлюють : торговельні постачальницько-збутові надбавки нормативи рентабельності на паливно-енергетичні ресурси вугілля вугільні брикети паливо пічне побутове гас освітлювальний торф паливний кусковий дрова торф'яні брикети газ скраплений що відпускаються населенню для побутових потреб; { Абзац другий пункту 12 в редакції Постанови КМ N 660 660-2006-п від 11.05.2006 } Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 273 273-2002-п від 11.03.2002 Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 273 273-2002-п від 11.03.2002 Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 273 273-2002-п від 11.03.2002 Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 273 273-2002-п від 11.03.2002 граничні рівні рентабельності та торговельні надбавки на дитяче харчування; розмір плати за послуги які надаються медичними витверезниками при органах внутрішніх справ громадянам у нетверезому стані; тарифи на платні послуги що надають лікувально-профілактичні державні і комунальні заклади охорони здоров'я; Абзац п'ятий пункту 12 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1351 1351-2003-п від 27.08.2003 граничні торговельні надбавки націнки на лікарські засоби і вироби медичного призначення зазначені у переліку вітчизняних та імпортних лікарських засобів і виробів медичного призначення ціни на які підлягають державному регулюванню що реалізуються населенню через аптечну мережу - на рівні не вище ніж 35 відсотків оптової ціни виробника митної вартості з урахуванням знижок а на ті що придбаваються державними та комунальними закладами охорони здоров'я за бюджетні кошти - на рівні не вище ніж 10 відсотків оптової ціни виробника митної вартості з урахуванням знижок; { Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 747 747-97-п від 15.07.97; в редакції Постанови КМ N 1499 1499-2001-п від 16.11.2001; із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 660 660-2006-п від 11.05.2006 } тарифи на інвентаризацію нерухомого майна на оформлення прав власності на об'єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав; Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 273 273-2002-п від 11.03.2002 Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 342-2005-п від 11.05.2005 Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 342-2005-п від 11.05.2005 Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 342-2005-п від 11.05.2005 Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 342-2005-п від 11.05.2005 Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 342-2005-п від 11.05.2005 Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 342-2005-п від 11.05.2005 Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 342-2005-п від 11.05.2005 Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 342-2005-п від 11.05.2005 Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 342-2005-п від 11.05.2005 Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 342-2005-п від 11.05.2005 Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 342-2005-п від 11.05.2005 Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 342-2005-п від 11.05.2005 Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 342-2005-п від 11.05.2005 Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 342-2005-п від 11.05.2005 Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 342-2005-п від 11.05.2005 Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 342-2005-п від 11.05.2005 Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 342-2005-п від 11.05.2005 Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 342-2005-п від 11.05.2005 Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 342-2005-п від 11.05.2005 Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 342-2005-п від 11.05.2005 граничні розміри плати за послуги що надаються ринками з продажу продовольчих та непродовольчих товарів; Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1978 1978-2002-п від 25.12.2002 граничні торговельні надбавки до оптової ціни виробника митної вартості на борошно хліб і хлібобулочні вироби макаронні вироби крупи цукор яловичину свинину і м'ясо птиці ковбаси варені молоко сир масло тваринне та олію; Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1150 1150-2003-п від 24.07.2003; в редакції Постанови КМ N 1359 1359-2004-п від 15.10.2004 граничний рівень цін на зерно сільськогосподарських культур. Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1150 1150-2003-п від 24.07.2003 Абзац тридцять перший пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 994 994-2004-п від 31.07.2004 { Абзац тридцять другий пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 660 660-2006-п від 11.05.2006 } { Абзац тридцять третій пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 660 660-2006-п від 11.05.2006 } тарифи на перевезення пасажирів і багажу автобусами які працюють у звичайному режимі руху в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні; Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1758 1758-2004-п від 25.12.2004 граничні торговельні надбавки на дизельне паливо і бензини моторні що реалізуються через автозаправні станції на рівні не вище 15 відсотків їх оптово-відпускної ціни або митної вартості; Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 265 265-2005-п від 09.04.2005 - зміни діють до 1 січня 2006 року граничні торговельні надбавки на рівні не вище 10 відсотків конкурсної ціни на м'ясо реалізоване з державного резерву відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2005 р. N 266 266-2005-п "Про порядок реалізації м'яса з державного резерву". Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 316 316-2005-п від 22.04.2005 13. Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська і Севастопольська міські державні адміністрації виконавчі органи Львівської і Криворізької міських рад регулюють встановлюють тарифи на перевезення пасажирів і вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті - метрополітені автобусі трамваї тролейбусі який працює в звичайному режимі руху . Рада міністрів Автономної Республіки Крим встановлює тарифи на перевезення пасажирів і багажу пасажирським електротранспортом тролейбусом у міжміському і приміському сполученні. Пункт 13 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 293 293-97-п від 03.04.97 Севастопольська міська державна адміністрація встановлює тарифи на перевезення пасажирів і вартість проїзних квитків на поромах та катерах у м. Севастополі. Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1359 1359-2004-п від 15.10.2004 14. За погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим обласними Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями затверджуються тарифи: на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у приміському сполученні - управліннями залізниць. Абзац третій пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ N 1758 1758-2004-п від 25.12.2004 Пункт 15 виключено на підставі Постанови КМ N 1758 1758-2004-п від 25.12.2004 Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 342 342-2005-п від 11.05.2005 Пункт 17 виключено на підставі Постанови КМ N 1758 1758-2004-п від 25.12.2004 Пункт 18 виключено на підставі Постанови КМ N 832 832-2004-п від 05.07.2004 Пункт 19 виключено на підставі Постанови КМ N 832 832-2004-п від 05.07.2004 Пункт 20 виключено на підставі Постанови КМ N 994 994-2004-п від 31.07.2004 21. Держкомзем за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки: встановлює ціни тарифи на розроблення документації із землеустрою та проведення землеоціночних робіт; визначає граничні розміри плати з виконання землевпорядних робіт у разі безоплатної передачі громадянам України земельних ділянок відповідно до законодавства. Додаток доповнено пунктом 21 згідно з Постановою КМ N 763 763-2004-п від 16.06.2004 22. Державіаслужба за погодженням з Мінекономіки встановлює: аеронавігаційні збори за аеронавігаційне обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України; аеропортові збори за обслуговування повітряних суден і пасажирів в аеропортах України посадка - зліт повітряного судна обслуговування пасажирів в аеровокзалі наднормативна стоянка повітряного судна забезпечення авіаційної безпеки . Додаток доповнено пунктом 22 згідно з Постановою КМ N 1758 1758-2004-п від 25.12.2004 23. Мінекономіки за погодженням з Мінпаливенерго встановлює граничні рівні оптово-відпускних цін на дизельне паливо та бензини моторні що реалізуються на внутрішньому ринку з 15 квітня по 1 червня та з 1 серпня по 15 жовтня. Додаток доповнено пунктом 23 згідно з Постановою КМ N 265 265-2005-п від 09.04.2005 - зміни діють до 1 січня 2006 року Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО