Порядок перерахування субвенцій на фінансування пільг і субсидій населенню на оплату електроенергії, природного та скрапленого газу, твердого палива, житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 24 січня 2001 р. N 52 Київ Про затвердження Порядку перерахування субвенцій на фінансування пільг і субсидій населенню на оплату електроенергії природного та скрапленого газу твердого палива житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку Із змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 230 230-2001-п від 14.03.2001 N 1459 1459-2001-п від 07.11.2001 У назві та тексті постанови слова "і житлово-комунальних послуг" замінено словами "твердого палива житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку" згідно з Постановою КМ N 1459 1459-2001-п від 07.11.2001 Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити Порядок перерахування субвенцій на фінансування пільг і субсидій населенню на оплату електроенергії природного та скрапленого газу твердого палива житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку додається . 2. Установити що для забезпечення передбаченого Законом України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" 2120-14 річного обсягу надходжень до державного бюджету рентної плати за природний газ який видобувається в Україні та відрахувань від плати за транзит природного газу через територію України і коштів що надходять від погашення підприємствами Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" заборгованості недоїмки з платежів до державного бюджету станом на 1 січня 2001 р. Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та суб'єкти підприємницької діяльності щоденно перераховують в установленому порядку авансовий платіж на загальну суму не менш як 33 млн. гривень що зараховується у рахунок платежів фактично визначених до сплати кожної декади. Пункт 2 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1459 1459-2001-п від 07.11.2001 3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим обласним Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити подання Державному казначейству за встановленою ним формою заявки на перерахування субвенцій для фінансування пільг і субсидій населенню на оплату електроенергії природного та скрапленого газу твердого палива житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку. Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 230 230-2001-п від 14.03.2001 4. Державній податковій адміністрації разом з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" затвердити у тижневий термін порядок ведення окремого обліку коштів що надходять від погашення підприємствами Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" заборгованості недоїмки з платежів до державного бюджету станом на 1 січня 2001 року. Постанову доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1459 1459-2001-п від 07.11.2001 Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО Інд. 37 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. N 52 ПОРЯДОК перерахування субвенцій на фінансування пільг і субсидій населенню на оплату електроенергії природного та скрапленого газу твердого палива житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку Назва Порядку із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1459 1459-2001-п від 07.11.2001 1. Цей Порядок визначає механізм проведення міжбюджетних розрахунків за субвенціями на фінансування пільг і субсидій що надаються населенню на оплату електроенергії природного та скрапленого газу твердого палива житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку далі - субвенції відповідно до положень статей 44 та 49 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" 2120-14 . Пункт 1 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1459 1459-2001-п від 07.11.2001 2. У межах коштів що надходять до державного бюджету від рентної плати за природний газ що видобувається в Україні відрахувань за транзит природного газу через територію України а також від погашення підприємствами НАК "Нафтогаз України" заборгованості недоїмки з платежів до державного бюджету станом на 1 січня 2001 р. Державне казначейство не рідше ніж раз на тиждень з урахуванням визначених у додатку до цього Порядку коштів перераховує згідно із заявками Ради міністрів Автономної Республіки Крим обласних Київської та Севастопольської міських держадміністрацій суми субвенції на рахунки бюджету Автономної Республіки Крим обласних міських міст Києва та Севастополя бюджетів відкриті в управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим областях містах Києві та Севастополі. Пункт 2 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 230 230-2001-п від 14.03.2001 в редакції Постанови КМ N 1459 1459-2001-п від 07.11.2001 3. Отриману згідно з пунктом 2 цього Порядку субвенцію Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міські державні адміністрації розподіляють між бюджетами районів і міст обласного республіканського значення пропорційно плановим загальним обсягам субвенцій передбачених бюджетам районів і міст обласного республіканського значення у рішеннях про затвердження обласних республіканського бюджетів але не більше ніж сума фактичної кредиторської заборгованості відповідних бюджетів. Пункт 3 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 230 230-2001-п від 14.03.2001 4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міські держадміністрації можуть приймати рішення про використання отриманої субвенції згідно з цим Порядком без розподілу її між бюджетами районів і міст обласного республіканського значення. Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 230 230-2001-п від 14.03.2001 5. Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим областях містах Києві та Севастополі на підставі платіжних доручень Ради міністрів Автономної Республіки Крим обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій перераховують зазначені кошти на рахунки районних бюджетів і бюджетів міст обласного республіканського значення відкриті у відповідних органах Державного казначейства. Для проведення розрахунків відповідно до цього Порядку органи Державного казначейства відкривають суб'єктам підприємницької діяльності рахунки згідно з переліком установленим Державним казначейством. Обслуговування цих рахунків здійснюється на умовах визначених угодами між органами Державного казначейства та суб'єктами підприємницької діяльності. 6. Районні державні адміністрації та виконавчі органи міських рад міст обласного і республіканського значення розподіляють субвенції між підрозділами функціональної класифікації видатків бюджету та головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів пропорційно їх фактичній заборгованості перед постачальниками ресурсів товарів послуг . 7. На підставі платіжних доручень головних розпорядників коштів місцевих бюджетів органи Державного казначейства перераховують кошти на рахунки у тому числі відкриті в органах Державного казначейства постачальників ресурсів товарів послуг . У разі проведення розрахунків за електроенергію та водопостачання кошти перераховуються на розподільчі рахунки енергопостачальних компаній відкриті в установах ВАТ "Державний ощадний банк України" для подальшого спрямування їх через ДП "Енергоринок" та генеруючі компанії на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності які є постачальниками природного газу. У разі коли розрахунки за спожиту електроенергію проводяться Київською міською та районними у місті Києві державними адміністраціями з АК "Київенерго" кошти спрямовуються на поточний рахунок цієї компанії для подальшого проведення розрахунків із суб'єктами підприємницької діяльності які є постачальниками природного газу. Порядок проведення розрахунків за природний газ і теплопостачання джерелом якого є природний газ визначається НАК "Нафтогаз України" та Державним казначейством. Інші розрахунки між суб'єктами господарювання проводяться в порядку що встановлюється Держкомзв'язку Мінпаливенерго Держбудом і НАК "Нафтогаз України". Абзац пункту 7 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1459 1459-2001-п від 07.11.2001 8. Усі учасники розрахунків що проводяться згідно з цим Порядком у графі "призначення платежу" платіжних доручень зазначають додатково "Стаття 49". 9. Порядок відкриття рахунків учасникам розрахунків що проводяться згідно з цим Порядком в органах Державного казначейства а також відображення здійснених операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів установлюється Державним казначейством. Додаток 1 Нормативи розподілу субвенцій на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг джерелом яких є надходження до Державного бюджету України рентної плати за природний газ що видобувається в Україні та відрахувань від плати за транзит природного газу через територію України між бюджетами адміністративно-територіальних одиниць на 2001 рік втратив чинність на підставі Постанови КМ N 230 230-2001-п від 14.03.2001 Додаток 2 Нормативи розподілу субвенцій за видами енергоносіїв та житлово-комунальних послуг втратив чинність на підставі Постанови КМ N 230 230-2001-п від 14.03.2001 Додаток до Порядку РОЗПОДІЛ коштів що надходять від погашення підприємствами НАК "Нафтогаз України" заборгованості недоїмки з платежів до державного бюджету станом на 1 січня 2001 року тис. гривень ------------------------------------------------------------------ Регіон | Обсяг ------------------------------------------------------------------ Автономна Республіка Крим 33814 Області: Дніпропетровська 163363 Донецька 28688 Житомирська 7361 Запорізька 66568 Київська 27321 Кіровоградська 25746 Луганська 44854 Львівська 13561 Миколаївська 6290 Одеська 80176 Полтавська 17950 Сумська 35672 Тернопільська 28842 Харківська 93215 Херсонська 5100 Хмельницька 15540 Черкаська 35898 Чернівецька 6275 м. Київ 62094 м. Севастополь 1672 ------------------------------------------------------------------ Усього 800000 Порядок доповнено додатком згідно з Постановою КМ N 1459 1459-2001-п від 07.11.2001