ОМД 33497324.002-2005

ОМД 33497324.002-2005 Методика проведення експертного обстеження атракціонної техніки

Підйомно-транспортна академія наук України ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ Заступник Голови Держнаглядохоронпраці України Президент Підйомно-транспортної академії наук України д.т.н. професор В. А. Плетньов “ ” 2005 р. В. Ф. Семенюк “ ” 2005 р. Методика проведення експертного обстеження атракціонної техніки ОМД 33497324.002-2005 ПОГОДЖЕНО РОЗРОБНИКИ Перший заступник Міністра культури і туризму України Директор ТОВ „Науково-технічний центр  “Монтажспецтехніка” В. В. Корнієнко “ ” 2005 р. М. П. Ситник “ ” 2005 р. Керівник Київського відділення Підйомно-транспортної академії наук України д.т.н. професор В. С. Ловейкін “ ” 2005 р. Директор КП Науково-виробничий центр “Атракціон” М. О. Шпак “ ” 2005 р. Генеральний директор Інституту проблем надійності машин і споруд Є. В. Москвяк “ ” 2005 р. Київ - 2005 Інформаційні дані РОЗРОБЛЕНО: ТОВ „Науково-технічний центр “Монтажспецтехніка” Київським відділенням Підйомно-транспортної академії наук України ТОВ „Науково-виробничий центр “Атракціон” Інститутом проблем надійності машин і споруд Державним підприємством „Кіровоградський експертно-технічний центр” Державним підприємством „Кримський експертно-технічний центр” Товариством з обмеженою відповідальністю „Лабораторія неруйнівного контролю та технічної діагностики” ПОГОДЖЕНО: Держнаглядохоронпраці України 05.07.2005 ВВЕДЕНО: Уперше Відповідальні виконавці: Вертійов С. А.; Ситник М. П.; Демідас С. В. к.т.н.; Шпак М. О.; Русяєв В. М.; Ловейкін В. С. д.т.н.; Ярошенко В. Ф. к.т.н.; Москвяк Є. В.; Волощук М. С.; Калиш А. І.; Мотовилін В. Л. Інформація для користувача Цей організаційно-методичний документ далі ? методика розроблений з урахуванням багаторічного досвіду розробників у проведенні експертного обстеження вантажопідіймальних кранів підйомників механізованих і немеханізованих атракціонів а також у розробленні державних нормативно-правових актів з охорони праці та організаційно-методичних документів щодо будови безпечної експлуатації і експертного обстеження машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки в тому числі атракціонів. Розробники були би щиро вдячні Вам за висловлені зауваження і пропозиції щодо методики та надану нам інформацію про набутий Вами досвід розроблення програм експертного обстеження проведення огляду металоконструкцій механізмів та інших складових частин випробування різних типів атракціонів застосування розроблених Вами спеціальних стендів пристроїв і приладів для вимірювання параметрів та проведення випробувань тощо. Зауваження пропозиції та інформацію просимо направляти письмово на адресу ТОВ „НТЦ „Монтажспецтехника”: 02660 МСП-660 м. Київ-02 вул. Воскресенська 7 або по факсу 044 540 81 06 чи e-mail: mst@kv.ukrtel.net або на адресу ТОВ „НВЦ „Атракціон”: 39605 м. Кременчук Полтавської обл. вул. Коцюбинського 1 або по факсу 05366 3 00 82. 1.1.1. ЗМІСТ 1. Загальні положення 1 2. Нормативні посилання 2 3. Визначення термінів 5 4. Граничний строк експлуатації та періодичність експертного обстеження атракціонів 10 5. Організація робіт з експертного обстеження 12 6. Cклад робіт під час проведення експертного обстеження 14 7. Вивчення експлуатаційної конструкторської ремонтної документації 15 8. Перевірка організації безпечної експлуатації технічного обслуговування та ремонту атракціонів 17 9. Аналіз умов і режимів експлуатації 18 10. Розроблення програми робіт з експертного обстеження 18 11. Проведення огляду атракціону 20 11.1. Загальні вимоги 20 11.2. Проведення огляду фундаментів 20 11.3. Проведення огляду металевих конструкцій 22 11.4. Проведення огляду механізмів 35 11.5. Проведення огляду гідравлічного та пневматичного приводів 44 11.6. Проведення огляду електричного обладнання 46 11.7. Проведення огляду приладів та пристроїв безпеки 54 12. Випробування атракціону 55 13. Здійснення розрахунково-аналітичних процедур оцінки та прогнозування технічного стану 58 14. Оформлення результатів експертного обстеження та складання висновку експертизи 58 15. Вимоги безпеки 59 Додаток 1 Рекомендована форма наказу про проведення експертного обстеження атракціону 63 Додаток 2 Рекомендована форма наказу про припинення експлуатації атракціонів на період обстеження 65 Додаток 3 Перелік інструменту приладів та обладнання для оснащення експертних організацій 67 Додаток 4 Форма висновку експертизи за результатами обстеження атракціону 69 Додаток 5 Додаткові вимоги до проведення експертного обстеження атракціону „Круговий огляд М” 91 Додаток 6 Додаткові вимоги до проведення експертного обстеження атракціону „Вихор” 113 Додаток 7 Додаткові вимоги до проведення експертного обстеження атракціону „Дзвіночок” 130 Додаток 8 Додаткові вимоги до проведення експертного обстеження атракціону „Карнавал” 146 Додаток 9 Додаткові вимоги до проведення експертного обстеження атракціону „Орбіта–420” 156 1.1.1. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Ця методика поширюється на катальні механізовані та немеханізовані атракціони каруселі гойдалки качалки катальні гори гірки колеса огляду башти автодроми автомобілі що зіштовхуються картинг швидкісні автомобілі тощо дороги атракціони з еластичними елементами тощо на які поширюються вимоги НПАОП 92.7-1.01-06 Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 № 110 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.04.2006 за № 405/12279 далі ? НПАОП 92.7 -1.01 і які віднесені до атракціонів підвищеної небезпеки а також на дитячі механізовані атракціони. 1.2. Вимоги цієї методики не розповсюджуються на експертне обстеження шасі мобільних атракціонів. 1.3. Методика встановлює порядок методи та обсяги експертного обстеження атракціонів. 1.4. Експертне обстеження виконується з метою визначення технічного стану атракціону установлення можливості доцільності умов і терміну подальшої його безпечної експлуатації з урахуванням фактичного режиму роботи а також установлення необхідності проведення ремонту реконструкції або виведення з експлуатації. 1.5. Дозволяється використовувати вимоги цієї методики під час проведення експертного обстеження інших атракціонів а також під час проведення технічного огляду. 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цій методиці є посилання на такі нормативні документи: ДНАОП 0.00-1.03-02 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.08.2002 № 409 ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 № 4 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533 ДНАОП 0.00-1.27-97 Правила атестації фахівців з неруйнівного контролю затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 06.05.97 № 118 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.09.97 за № 374/2178 НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 08.12.2003 № 232 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.12.2003 за № 1262/8583 НПАОП 92.7-1.01-06 Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки затверджений наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 № 110 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.04.2006 за № 405/12279 ДНАОП 0.00-4.05-03 Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 № 1631 ДНАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 НПАОП 0.00-8.18-04 Порядок проведення огляду випробування та експертного обстеження технічного діагностування машин механізмів устатковання підвищеної небезпеки затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687 ДНАОП 1.1.10-1.04-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 252 ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення ДСТУ 3761.3-98 Зварювання та споріднені процеси. Частина 3. Зварювання металів: з’єднання та шви технологія матеріали та устаткування. Терміни та визначення ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности ГОСТ 1759.4-87 Болты винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования ГОСТ 21105-87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення ДСТУ 3761.3-98 Зварювання та споріднені процеси. Частина 3. Зварювання металів: з’єднання та шви технологія матеріали та устаткування. Терміни та визначення ДСТУ ISO 17637:2003 Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з’єднань виконаних зварюванням плавленням ДСТУ EN 571-1-2001 Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні вимоги ДСТУ EN 583-1-2001 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Частина 1. Загальні вимоги ДСТУ EN 1289-2002 Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Капілярний контроль зварних з’єднань. Критерії приймання ДСТУ EN 1290-2002 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Магнітопорошковий контроль зварних з'єднань ДСТУ EN 1291-2002 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Контроль зварних з’єднань магнітопорошковий. Критерії приймання РД 22-205-88 Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений грузоподъемных машин. Основные положения РД 22-207-88 Машины грузоподъемные. Общие требования и нормы на изготовление СНиП II-4-79 Естественное и искусственное освещение СТТУ НК 01-03 Контроль неразрушающий. Методы ультразвуковые. Контроль толщины металла. Основные положения МВ 22959884.001-2004 Методичні вказівки з проведення експертного обстеження технічного діагностування підйомників Правила обстежень оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд затверджені наказом Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики України і Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 № 32/288 і зареєстровані у Міністерстві юстиції України 06.07.98 за № 423/2863 Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації затверджене наказом Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики України і Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 № 32/288 і зареєстроване у Міністерстві юстиції України 06.07.98 за № 425/2865 3. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ У цій методиці використані терміни що наведені у ДНАОП 0.00-4.05 НПАОП 0.00-8.18 разом з наступними: 3.1. атракціон Пристрій або комбінація пристроїв які пересувають або спрямовують відвідувача відвідувачів заданою траєкторією або у певній зоні з метою розваги або інші пристрої використовувані у місцях дозвілля населення для розваги і активного відпочинку 3.2. атракціон дитячий Атракціон спеціально розроблений для дітей молодше 12 років 3.3. атракціон механізований Атракціон у якому відвідувачі пересуваються за рахунок різних видів енергії за винятком енергії людини людей і або гравітації 3.4. атракціон немеханізований Атракціон у якому відвідувачі пересуваються тільки за рахунок енергії людини людей і або сили тяжіння 3.5. атракціон мобільний Атракціон оснащений пристроями для транспортування і багаторазового оперативного монтажу демонтажу 3.6. атракціон пересувний Атракціон установлюваний як правило на спеціально підготовлений майданчик або фундамент конструкція якого уможливлює його демонтаж транспортування та монтаж на іншому місці експлуатації 3.7. атракціон стаціонарний Атракціон призначений для одноразового монтажу на місці експлуатації 3.8. автодром Атракціон із транспортними засобами розташованими в спеціально обладнаній зоні та керованими відвідувачами 3.9. вежа Атракціон з поступальним переміщенням пасажирських модулів посадкових місць вертикальними напрямними 3.10. гірка Конструкція з похилою поверхнею ковзання якою відвідувач дитина спускається донизу під дією сили тяжіння 3.11. гойдалка Обладнання що приводиться в рух відвідувачем маса якого розташовується нижче шарніра відносно якого здійснюється хитання 3.12. дорога Атракціон з поступальним переміщенням пасажирських модулів посадкових місць горизонтальними або похилими напрямними 3.13. катальна гора Атракціон що має складну рейкову трасу руху пасажирських модулів посадкових місць під дією сили тяжіння та інерції 3.14. катапульта Атракціон на якому переміщення відвідувачів пасажирських модулів посадкових місць здійснюється за рахунок енергії розтягнутих еластичних гумових елементів 3.15. карусель Катальний атракціон пасажирські модулі посадкові місця якого переміщаються круговою траєкторією навколо дійсної або уявної осі розташованої вертикально похило або зі змінним кутом нахилу. 3.16. качалка Атракціон посадкові місця якого розгойдуються на опорних елементах 3.17. колесо огляду Атракціон посадкові місця якого переміщуються круговою траєкторією навколо горизонтальної осі 3.18. обладнання дитячого ігрового майданчика Обладнання з яким або на якому діти можуть грати у приміщенні або на відкритих майданчиках індивідуально або групою за своїм розсудом і правилами 3.19. пристрої фіксації Складові частини атракціону наприклад сидіння підніжки поручні дуги безпеки штанги ремені тощо призначені для запобігання переміщень відвідувачів із необхідної зони атракціону що виникають у наслідок дії сил які з’являються під час роботи атракціону або поводження самого відвідувача 3.20. пасажирський модуль Пристрій для розміщення відвідувачів на атракціоні під час катання. Примітка. Модуль може включати одне або кілька посадкових місць пристроїв фіксації та інші засоби забезпечення безпеки. 3.21. борт безпеки Елемент що забезпечує локальне збільшення бічних сторін зони спуску гірки 3.22. захисні огородження Пристрої поруччя поручні турнікети огородження що запобігають падінню та або унеможливлюють несанкціонований доступ відвідувача в зону старту зону безпеки або на територію атракціону 3.23. опорно-поворотний пристрій Обладнання атракціону призначене для передавання навантажень моменту від дії сил вертикальних і горизонтальних сил від поворотної частини на неповоротну та для обертання поворотної частини 3.24. пристрій безпеки Пристрій призначений для забезпечення безпеки і безаварійної роботи атракціону 3.25. безпечні відстані Мінімальна відстань від небезпечної зони на якій має бути розташована захисна конструкція 3.26. відмова Подія яка полягає у втраті об’єктом здатності виконувати потрібну функцію тобто у порушенні працездатного стану об’єкта. Примітка. “Відмова” є подія на відміну від “несправності” що є станом та причиною відмови ДСТУ 2860 3.27. дефект Кожна окрема невідповідність об’єкта встановленим вимогам ДСТУ 2860 3.28. задана функція Виконання в об’єкті процесу що відповідає його призначенню виявлення заданої умови чи властивості об’єкта відповідно вимогам нормативної та чи конструкторської проектної документації ДСТУ 2860 3.29. зварна конструкція Металева суцільна конструкція виготовлена зварюванням окремих заготовок ДСТУ 3761.3 3.30. зварний шов Ділянка зварного з’єднання яка утворилося внаслідок оплавлення та кристалізації металу з’єднуваних поверхонь або внаслідок їхньої пластичної деформації під час зварювання тисненням або внаслідок поєднання оплавлення кристалізації та деформації з’єднуваних поверхонь ДСТУ 3761.3 3.31. зона сплавлення Зона частково оплавлених під час зварювання зерен основного металу на межі з металом шва ДСТУ 3761.3 3.32. зона термічного впливу Ділянка основного металу розташована біля металу шва структура і властивості якої змінилися в результаті нагрівання під час зварювання чи наплавлення ДСТУ 3761.3 3.33. непрацездатність Стан об’єкта за яким він нездатний виконувати хоч би одну з потрібних функцій ДСТУ 2860 3.34. несправність Стан об’єкта за яким він нездатний виконувати хоч би одну із заданих функцій об’єкта ДСТУ 2860 3.35. основний метал Метал заготовок який з’єднують зварюванням ДСТУ 3761.3 3.36. потрібна функція Функція чи сукупність функцій об’єкта виконання якої розглядають як необхідну умову відповідності об’єкта його призначенню ДСТУ 2860 3.37. пошкодження Подія яка полягає у порушенні справного стану об’єкта коли зберігається його працездатність ДСТУ 2860 3.38. працездатність Стан об’єкта який характеризується його здатністю виконувати усі потрібні функції ДСТУ 2860 3.39. прихоплювання Короткий зварний шов для закріплення взаємного розташування заготовок складених перед зварюванням ДСТУ 3761.3 3.40. пришовна зона Ділянка основного металу розташована біля металу шва яка складається із зони сплавлення та зони термічного впливу 3.41. реконструкція Будь-яка зміна обладнання або програмного забезпечення атракціону включаючи введення відповідального елемента що впливає на безпеку або заміна такого елемента що призводить до відхилень від первісних проектних вимог 3.42. ремонт Комплекс операцій для відновлення справного стану чи працездатності об’єкта та відновлення ресурсів об’єктів чи їх складових частин ДСТУ 2860 3.43. справність Стан об’єкта за яким він здатний виконувати усі задані функції об’єкта  ДСТУ 2860 4. ГРАНИЧНИЙ СТРОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЕКСПЕРТНОГО ОБСТЕЖЕННЯ АТРАКЦІОНІВ 4.1. Експертне обстеження атракціонів проводиться відповідно до вимог НПАОП 0.00-8.18 у наступних випадках: 1 після закінчення граничного строку експлуатації; 2 перед проведенням реконструкції; 3 у разі аварії або пошкодження спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру з метою визначення можливості відновлення; 4 у разі виявлення під час експлуатації і проведення технічного огляду спрацювання механічного або корозійного залишкової деформації тріщин інших пошкоджень складових частин деталей або їх елементів що перевищують допустимі значення; 5 в інших випадках відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці чи за ініціативи суб’єкта господарювання. 4.2. Граничним строком експлуатації атракціону вважається строк служби зазначений в експлуатаційних документах на нього. Строки служби атракціонів виготовлених Єйським механічним заводом „Атракціон” відповідно до технічних умов на них наведені в табл. 1. За відсутності в експлуатаційних документах і в табл. 1 відомостей про строки служби експертне обстеження дитячих атракціонів проводиться не пізніше ніж через 10 років від дати виготовлення а інших атракціонів ? 8 років незалежно від їх технічного стану. Таблиця 1. Строки служби атракціонів Назва атракціону? Строк служби років Круговой обзор М 8 Ромашка 10 Карнавал 12 Солнышко 10 Качели вращающиеся 8 Иллюзион 10 Березка 12 Трамплин 10 Волна А.41.01 12 Миксер А.17.01 12 Детское колесо А.35.01 12 Качели Б-21 10 Юнга 12 Карусель М.194 12 Сатурн 6 Лотос 10 Дельтаплан 10 Гироскоп 8 Детский автодром 10 Детская железная дорога 10 Светофор-2 10 Автомобили сталкивающиеся М.164 6 Орбита 12 Космос 12 Сюрприз 10 Вихрь 12 Грибок 10 Колокольчик 10 Кінець таблиці 1 Назва атракціону Строк служби років Трюк 10 Гномик 10 Спрут 12 Дюймовочка 10 Веселый поезд «Север» 13 Веселые горки 6 4.3. Строк наступного експертного обстеження встановлюється експертною організацією залежно від технічного стану атракціону. 4.4. Кількість експертних обстежень не обмежується і визначається фактичним технічним станом атракціону. 4.5. Експертне обстеження після закінчення граничного строку експлуатації атракціону має проводитися в строки проведення технічного огляду. З цією метою у разі коли строки проведення технічного огляду і експертного обстеження після закінчення строку встановленого пунктом 4.2 не співпадають дозволяється перенесення проведення експертного обстеження на більш пізній строк до шести місяців строк міжсезонного зберігання не враховується відповідно до пункту 40 НПАОП 0.00-8.18. 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ З ЕКСПЕРТНОГО ОБСТЕЖЕННЯ 5.1. Експертне обстеження атракціонів рекомендується проводити на території роботодавця замовника експертного обстеження . Експертне обстеження мобільних і пересувних атракціонів може проводитися на території експертної організації. 5.2. Призначення експертної комісії і відповідального за стан охорони праці під час проведення експертного обстеження здійснюється в порядку встановленому експертною організацією. Рекомендується видавати наказ розпорядження за формою наведеною в додатку 1. Наказ може видаватися на один або на групу атракціонів. Чисельний склад експертної комісії визначається залежно від обсягу обстеження та видів робіт що виконуються. 5.3. Експертному обстеженню підлягають атракціони у змонтованому і працездатному стані та цілком укомплектовані. Може проводитися обстеження атракціонів у демонтованому та непрацездатному стані з наступним закінченням обстеження та проведення випробувань після приведення атракціону до працездатного стану шляхом здійснення ремонту або реконструкції та монтажу. 5.4. Атракціон відповідно до вимог пункту 4 НПАОП 0.00-8.18 має бути підготовлений до експертного обстеження ? очищений від забруднення відлущених іржі та лакофарбового покриття тощо. Територія на якій розташований атракціон що підлягає обстеженню має бути: * вільною від предметів що перешкоджають проведенню робіт; * обгородженою та позначеною знаками і написами відповідно до ГОСТ 12.4.026; * оснащеною місцем для підключення переносного джерела світла; * оснащеною допоміжними засобами для проведення візуального огляду атракціону ? риштованнями драбинами тощо. 5.5. Перед проведенням експертного обстеження атракціонів пов’язаного із закінчення граничного строку експлуатації та перед реконструкцією не дозволяється відновлення пошкодженого лакофарбового покриття металевих конструкцій під час підготовлення атракціонів до міжсезонного зберігання. 5.6. Під час обстеження атракціони не повинні експлуатуватися. 5.7. На час обстеження атракціонів відповідно до вимог пункту 4 НПАОП 0.00-8.18 роботодавець призначає відповідальну особу в порядку встановленому роботодавцем і надає фахівцям експертної організації всі технічні та експлуатаційні документи які містять дані про атракціон за весь період експлуатації. Рекомендується видавати наказ розпорядження за формою наведеною в додатку 2. Наказ може видаватися на один або на групу атракціонів. 5.8. Експертній організації рекомендується для здійснення керування атракціоном і розбирання окремих складових частин атракціону залучати за згодою роботодавця необхідний обслуговувальний і ремонтний персонал роботодавця операторів слюсарів-ремонтників електриків тощо . 6. CКЛАД РОБІТ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНОГО ОБСТЕЖЕННЯ 6.1. Під час обстеження атракціонів слід проводити наступні роботи: * вивчення експлуатаційної конструкторської ремонтної та іншої документації; * перевірка організації безпечної експлуатації технічного обслуговування та ремонту атракціонів; * аналіз умов і режимів експлуатації; * розроблення програми робіт з експертного обстеження; * проведення огляду атракціону та його складових частин; * проведення неруйнівного контролю металевих конструкцій; * електричні вимірювання; * розгляд і аналіз результатів виконаних робіт і розроблення рекомендацій із подальшої експлуатації атракціону; * випробування без навантаження статичне і динамічне ; * здійснення розрахунково-аналітичних процедур оцінки та прогнозування технічного стану; * оформлення результатів експертного обстеження та складання висновку експертизи та звітування про результати експертного обстеження. 7. ВИВЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ РЕМОНТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 7.1. Вивчення та перевірка експлуатаційної конструкторської ремонтної та іншої документації проводиться з метою ознайомлення з конструкцією атракціону установлення наявності документів їх стану повноти та правильності їх заповнення та ведення. 7.2. Вивчається та перевіряється наступна документація: * паспорт атракціону; * технічний опис та інструкція з експлуатації або настанова з експлуатації; * експлуатаційні документи на комплектувальні складові частини атракціону у тому числі на прилади і пристрої безпеки за наявності ; * альбом креслень основних складальних одиниць і деталей що швидко спрацьовуються за наявності ; * креслення ескізи розрахунки технічні умови технологічні інструкції чи інші документи виконані під час проведення ремонтів реконструкції атракціону у разі виконання цих робіт ; * протоколи перевірки опору ізоляції та заземлення; * акт на приховані роботи приймально-здавальний акт після монтажу за наявності цих документів ; * акт допуску до експлуатації; * матеріали попередніх експертних обстежень якщо такі проводилися. 7.3. Під час перевірки паспорта та іншої документації вивчаються та перевіряються: * наявність запису про призначення працівника відповідального за безпечну експлуатацію атракціонів номера та дати наказу про його призначення а також посади прізвища імені та по батькові та його підпису; * наявність запису про призначення працівника відповідального за утримання атракціонів у справному стані номера та дати наказу про його призначення а також посади прізвища імені та по батькові та його підпису; * відомості про ремонт у тому числі про заміну канатів ланцюгів відомості про реконструкцію. У випадку проведення ремонту чи реконструкції атракціону перевіряються відомості про наявність у організацій що їх виконували відповідних дозволів отриманих згідно з вимогами ДНАОП 0.00-4.05 технічних умов на виконання зазначених робіт а також наявність технічної документації на ремонти та реконструкцію документів що підтверджують якість зварювання та матеріалів застосованих під час виконання зварювальних робіт тощо; * відомості про проведення технічних обслуговувань; * відомості про результати технічних оглядів; * відомості про результати експертних обстежень; * правильність занесення записів до паспорта; * заходи запропоновані експертною організацією за результатами попередніх експертних обстежень; * протоколи електричних вимірювань що проводилися раніше їх чинність і повнота проведення вимірювань; * наявність і стан принципових електричної пневматичної гідравлічної і кінематичної схем наявність внесених до них змін відповідно із вимогами листів виробника атракціону або спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці; * відповідність експлуатаційних документів установленому обладнанню; * відповідність фактичних схем атракціону принципових електричної гідравлічної пневматичної і кінематичної наведеним у паспорті. 7.4. Під час перевірки експлуатаційних документів вивчаються конструктивні особливості атракціону з метою визначення місць контролю і підготовки до складання програми проведення експертного обстеження. Вивчаються журнали обліку стрибків циклів з атракціонів у яких переміщення відвідувачів посадкових місць здійснюється за рахунок енергії розтягнутих еластичних гумових елементів атракціони типу „Катапульта” „Шок”  Банджи-джампинг тощо . 7.5. У разі відсутності експлуатаційних документів паспорта інструкції з експлуатації або настанови з експлуатації інструкції з монтажу вони мають бути відновлені. 8. ПЕРЕВІРКА ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ АТРАКЦІОНІВ 8.1. Під час вивчення документів щодо організації безпечної експлуатації технічного обслуговування та ремонту атракціонів відповідно до вимог підрозділу 10.4 НПАОП 92.7-1.01 перевіряються: * дозвіл на експлуатацію атракціону виданий спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці; * наявність наказів про призначення працівника відповідального за безпечну експлуатацію атракціонів а також працівника відповідального за утримання атракціонів у справному стані; * наявність наказів про призначення обслуговувального і ремонтного персоналу операторів електриків слюсарів-ремонтників налагоджувальників монтажників тощо ; * наявність Положення про навчання з питань охорони праці яке затверджене наказом роботодавця; * наявність ремонтної служби; * установлений порядок проведення технічного обслуговування та ремонту атракціонів; * журнал щоденного огляду атракціону оператором журнал технічних обслуговувань атракціону; * наявність інструкцій відповідальних працівників та інструкцій з охорони праці для обслуговувального і ремонтного персоналу; * акти розслідування аварій за наявності ; * приписи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці за наявності . 9. АНАЛІЗ УМОВ І РЕЖИМІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 9.1. Аналіз умов і режимів експлуатації атракціону завантаження пасажирських модулів посадкових місць тривалість роботи і кількість циклів у зміну можливість перевантаження тощо і відповідність їх паспортним даним здійснюється на підставі вивчення записів у паспорті журналі щоденних оглядів атракціону оператором усних опитувань обслуговувального персоналу атракціону. 9.2. Також проводиться аналіз умов і режимів перебазувань кількість умови демонтажу транспортування монтажу випробування після монтажу актів допуску до експлуатації тощо . 10. РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМИ РОБІТ З ЕКСПЕРТНОГО ОБСТЕЖЕННЯ 10.1. Програму робіт з експертного обстеження відповідно до вимог пункту 26 НПАОП 0.00-8.18 розробляє експертна організація відповідно до вимог цієї Методики з урахуванням причин проведення обстеження відповідно до пункту 4.1 особливостей конструкції атракціону. 10.2. Програмою робіт з експертного обстеження має передбачатися: * підбір необхідних засобів вимірювальної техніки випробувального обладнання стандартних зразків а також нормативно-правових актів організаційно-методичних та нормативних документів необхідних для проведення експертного обстеження; * збирання узагальнення та аналіз наявної на початок робіт інформації про надійність атракціонів а також атракціонів аналогічного виду або конструктивного виконання у тому числі придбаних за кордоном ; * визначення потенційно небезпечних місць контролю несущих елементів металевих конструкцій місць сполучень і з’єднань тощо залежно від особливостей конструкції атракціону та небезпек що можуть виникнути під час експлуатації атракціону відповідно до розділу 3 НПАОП 92.7 -1.01; * складання схем розташування місць ультразвукової товщинометрії неруйнівного контролю зварних з’єднань металоконструкцій; * демонтаж і розбирання окремих складових частин атракціону в обсязі достатньому для визначення їх технічного стану а також пошуку місця та визначення причин відмови несправності ; * порядок проведення відповідно до вимог цієї методики і настанови з експлуатації випробувань атракціону без навантаження статичного і динамічного ; * прогнозування технічного стану атракціону на продовжуваний строк безпечної експлуатації та підготовка рішення щодо умов і строку його подальшої безпечної експлуатації визначенням заходів щодо забезпечення безпечної експлуатації атракціону на продовжуваний строк а також потреби у проведенні ремонту реконструкції або виведенні з експлуатації; * підготовка за результатами проведених робіт звітів актів розрахунків протоколів тощо. 10.3. Програма робіт з експертного обстеження має розроблятися на кожний атракціон. Залежно від виявлених під час обстеження пошкоджень дефектів і відмов програма робіт з експертного обстеження може коригуватися. 11. ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ АТРАКЦІОНУ 11.1. Загальні вимоги 11.1.1. Огляд атракціону проводиться з метою перевірки технічного стану складових частин і атракціону в цілому та може складатися в загальному випадку з таких етапів: * проведення огляду фундаментів; * проведення огляду металевих конструкцій і неруйнівного контролю; * проведення огляду механізмів; * проведення огляду гідравлічного та пневматичного приводів; * проведення огляду електричного обладнання; * проведення огляду приладів і пристроїв безпеки. 11.1.2. Проведення огляду здійснюється візуально інструментальними вимірюваннями з використанням інструментів приладів та обладнання рекомендований перелік якого наведений у додатку 3 а за необхідності користуються іншими методами неруйнівного контролю відповідно до рекомендацій додатків 5 ? 9. 11.1.3. Не підлягають огляду шасі мобільних атракціонів які є самостійними транспортними засобами автомобілі причепи тощо . 11.1.4. Огляд і дефекація конструкцій атракціонів виготовлених з пластмас композиційних і подібних матеріалів має здійснюватися відповідно до вимог експлуатаційних документів. 11.2. Проведення огляду фундаментів 11.2.1. Обстеження фундаментів атракціону проводиться візуально і інструментальними вимірюваннями відповідно до рекомендацій „Оцінка технічного стану будівельних конструкцій промислових будинків і споруд” [1]. 11.2.2. Перед початком обстеження вивчаються акти на приховані роботи і перевіряється відповідність фундаментів вимогам експлуатаційних документів і проектній документації. 11.2.3. Під час обстеження фундаментів перевіряються наступні дефекти і пошкодження: * нерівномірне просідання; * наявність тріщин; * відколи руйнування захисного шару бетону залізобетонних фундаментів; * пошкодження арматури і закладних деталей і надійність їх кріплення; * порушення кріплення фундаментних болтів і їх стан; * випадання окремих цеглин руйнування кладки; * наявність ґрунтових вод. 11.2.4. У випадку виявлення експертами дефектів та пошкоджень фундаментів оцінка небезпечності яких не входить до їх компетентності в відомості дефектів і висновку експертизи має бути зроблений запис щодо необхідності обстеження фундаменту відповідно до вимог Правил обстежень оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд затверджених наказом Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики України і Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 № 32/288 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.07.98 за № 423/2863 спеціалізованою організацією яка відповідає вимогам Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації затвердженого наказом Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики України і Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 № 32/288 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.07.98 за № 425/2865. 11.3. Проведення огляду металевих конструкцій 11.3.1. Огляду підлягають наступні складові частини металевих конструкцій атракціонів: * опорні конструкції рами балки колони опори щогли тощо опорна конструкція мобільних атракціонів з виносними опорами; * рейкові колії; * поворотні платформи елементи коліс огляду стріли розтяжки сектори тощо бігові доріжки; * стріли; * пасажирські модулі посадкові місця та їх підвіски. 11.3.2. Залежно від конструкції атракціону мають підлягати огляду інші металеві конструкції сходи посадкові площадки огорожі стояк стріли тощо . 11.3.3. Огляд металевих конструкцій атракціону здійснюється щоб виявити: * втомні тріщини в елементах металоконструкцій їх зварних з’єднаннях і пришовній зоні; * дефекти зварних швів; * ослаблення болтових і заклепочних з’єднань; * спрацювання шарнірних з’єднань; * деформації металоконструкцій скручування стріл і їх секцій залишковий прогин деформації кронштейнів гідроциліндрів стояків та кронштейнів стріли деформації та скручування опорної рами поворотної платформи тощо та їх елементів розкосів і поясів ґратчастих конструкцій стінок і поясів коробчастих стріл елементів рам тощо ; * місцеві пошкодження елементів ум’ятини розриви зломи тощо ; * руйнування чи зменшення перерізу елементів унаслідок корозії; * спрацювання ланцюгових підвісок пасажирських модулів; * руйнування чи здуття елементів замкнутого перерізу внаслідок замерзання в них води; * розшарування металу. 11.3.4. Зовнішніми ознаками наявності тріщин можуть бути підтікання іржі що виходять на поверхню металу лущення лакофарбового покриття. 11.3.5. Місця можливої наявності тріщин мають бути очищені від корозії мастильних матеріалів лакофарбового покриття та зачищені до металевого блиску сталевою щіткою чи іншим способом. Під час очищення не дозволяється ударяти по зварних швах молотком або зубилом залишати вм’ятини чи зарубки на наплавленому та основному металі. У сумнівних випадках відповідну ділянку металу чи шва зачистити шліфувальним кругом напилком шкуркою та протравити. 11.3.6. Під час перевірки необхідно враховувати що втомні тріщини виникають у місцях концентраторів напружень. До типових концентраторів відносяться: * елементи з різким перепадом перерізів рис. 1 ; * місця закінчення накладок діафрагм косинок ребер вушок тощо рис. 2 ; * отвори з необробленими кромками пропалені заварені тощо рис. 2 ; * місця зближення менше 50 мм та перетину зварних швів і їх закінчення переривчасті шви рис. 3 ; * перепад у товщинах листів що стикуються рис. 4 ; * місця прикріплення розкосів зв’зків косинок до поясів рис. 5 ; * шви розташовані перпендикулярно до зусиль в елементі; * технологічні дефекти зварних швів: напливи натікання підрізи пропалювання незаварені кратери непровари несплавлення пористість перериви в швах різкі переходи від наплавленого металу до основного порушення форми швів за опуклістю за рівномірністю опуклості тощо. Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 11.3.7. Під час огляду ділянок металоконструкцій що ремонтувалися із застосуванням зварювання особливу увагу слід звертати на стан металу зварного шва та пришовної зони шириною 20-30 мм по обидва боки шва. 11.3.8. Візуальний контроль зварних з’єднань здійснюється відповідно до вимог ДСТУ ISO 17637. Контроль проводиться із застосуванням оптичних засобів 6-10 ? кратна лупа . Зварні з’єднання такому контролю підлягають в обсязі 100 %. 11.3.9. У разі виявлення під час візуального огляду пошкоджень дефектів або їх ознак або якщо виникли сумніви щодо стану зварного з’єднання а також для уточнення наявності та меж тріщини підозрілі ділянки металоконструкції і зварних з’єднань мають бути піддані контролю із застосуванням одного з методів неруйнівного контролю: ультразвуковим капілярним магнітопорошковим тощо. 11.3.10. Ультразвукова дефектоскопія проводиться відповідно до вимог настанови з експлуатації виробника дефектоскопа ГОСТ 14782 ДСТУ EN 583-1 РД 22-205. Капілярна дефектоскопія проводиться відповідно до вимог настанови з експлуатації виробника матеріалів ГОСТ 18442 ДСТУ EN 571-1 ДСТУ EN 1289 Магнітопорошкова дефектоскопія проводиться відповідно до вимог настанови з експлуатації виробника дефектоскопа ГОСТ 21105 ДСТУ EN 1291 і РД 22-207. 11.3.11. Дозволяється для уточнення наявності тріщини використовувати наступні методи: * добре заточеним зубилом зняти невелику стружку вздовж передбачуваної тріщини. Роздвоювання стружки свідчить про наявність тріщини; * підозрювану ділянку змочують гасом який через деякий час витирають насухо ганчіркою. Потім підозрювану зону вкривають водяним розчином подрібненої крейди. Після висихання побілки та обстукування молотком зона тріщини темніє. 11.3.12. Рішення щодо необхідності застосування метод та обсяг неруйнівного контролю конкретного елемента металоконструкції приймає експертна організація. 11.3.13. У разі виявлення тріщин необхідно звернути увагу на напрямок розвитку тріщин і їхнє поширення на наступні елементи: * стикові з’єднання; * фланцеві з’єднання; * болтові та заклепочні з’єднання; * вузли примикання сусідніх елементів; * стики поясів особливо в розтягнутих зонах ; * зварні шви розташовані поперек зусилля що діє в розтягнутих елементах; * зони зближення зварних швів наприклад сполучення ребер жорсткості з поясами місця перетину підкосів кронштейнів з поясами тощо . 11.3.14. У металевих конструкціях із корозійними пошкодженнями треба визначати залишкову товщину металу ультразвуковим товщиноміром відповідно до вимог СТТУ НК 01 або іншим способом. Зменшення товщини металу внаслідок корозії визначається порівнянням вимірів товщини елемента в уражених і неуражених корозією місцях. Місця в яких здійснюються вимірювання мають бути зачищені до металевого блиску способом рекомендованим настановою з експлуатації ультразвукового товщиноміра. 11.3.15. У металевих конструкціях найбільше схильні до корозії елементи у яких може накопичуватися забруднення волога місця із слабкою вентиляцією а також у з’єднаннях виконаних переривчастими швами та в з’єднаннях унапуск з нещільним приляганням поверхонь де відбувається щілинна корозія. 11.3.16. Атракціони із закритими коробчастими конструкціями що працюють на відкритому повітрі можуть мати внутрішню корозію нижньої частини конструкції стінок пояса зварних швів спричинену накопиченням води всередині конструкції внаслідок відсутності дренажних отворів або їх засмічення наявність води можна визначити через характерний звук під час простукування стінки чи пояса конструкції молотком . 11.3.17. Для оцінки ступеня корозії і зливання води треба прочистити дренажні отвори або в найнижчій частини конструкції на осі симетрії просвердлити отвір діаметром від 15 мм до 20 мм який залишають незавареним. За наявності дренажних отворів заглушених пробками треба їх вивернути та після очищення і зливання води знову завернути. Подібну процедуру дренажу місць накопичення вологи застосовують у разі виявлення в металоконструкціях карманів. 11.3.18. Залежно від конструктивних особливостей атракціону експертна організація визначає кількість вимірювань у місцях зазначених в пункті 11.3.15 яких має бути не менше трьох у кожному з місць можливої корозії. У разі виявлення зменшення поперечного перерізу несучих елементів металоконструкцій що перевищують величини зазначені в пункті 11.3.19 експертна організація має провести додаткові вимірювання для визначення меж розповсюдження корозії. 11.3.19. Після визначення залишкової товщини металу елемента визначається фактична площа поперечного перерізу елемента. Дозволяється зменшення поперечного перерізу несучих елементів металоконструкцій внаслідок суцільної рівномірної корозії не більше 10 %. У разі втрати несучим елементом поперечного перерізу від 10 до 20 % дозволяється експлуатація зі зменшенням завантаження атракціону пасажирських модулів а більше 20 % ? експлуатація не дозволяється без проведення ремонту. У разі наявності локальної корозії корозійні лунки плями щілинна корозія можливість подальшої експлуатації атракціону визначається експертною організацією залежно від місця розміру та характеру розташування локальної корозії. 11.3.20. Контроль стану болтових і заклепочних з’єднань здійснюють візуально простукуванням з’єднань молотком перевіркою затягнення болтових з’єднань. Ослаблені з’єднання можна визначити за більш глухим звуком удару і за характером відскоку молотка. 11.3.21. У сумнівних випадках перевірку здійснюють двома молотками: одним виконують удар по голівці а інший тримають притиснутим до протилежної голівки заклепки або стрижня болта. У разі ослаблення з’єднання відбувається різкий відскок другого молотка під час удару. Ослаблені болти і заклепки відрізняються ободком навколо голівки чи підтіканням іржі. Також слід звернути увагу на наявність взаємних зміщень елементів що з’єднуються утворення тріщин у перемичках болтових з’єднань наявність всіх болтів і стопорних деталей послаблення затягнення болтів корозійного руйнування різьби обривів та скривлення болтів спрацювання та пошкодження різьби для чого проводиться вибіркове розкручування болтових з’єднань. Затягнення перевіряється динамометричним ключем. Необхідний момент затягнення приймається відповідно до експлуатаційних документів а у разі відсутності таких даних ? відповідно до величини моменту М обчисленого за формулою: М = 0 1?Ro ? d3 1 де Ro ? величина напруження затягнення болта МПа кгс/мм2 ; d ? діаметр болта м мм . 11.3.22. Величина напруження затягнення приймається залежно від матеріалу болта: * для болтів з вуглецевих сталей Ro = 0 6-0 7 ?RN ; 2 * для болтів з легованих сталей Ro = 0 5-0 6 ?RN ; 3 * для високоміцних болтів Ro = 0 8-1 0 ?RN 4 де RN ? границя плинності текучості матеріалу болта МПа. Границя плинності текучості матеріалу болта визначається відповідно до класу міцності позначеного на голівці болта згідно з ГОСТ 1759.4 або за даними експлуатаційних документів. У разі відсутності таких даних має бути визначений хімічний склад та механічні властивості матеріалу болта. 11.3.23. Особливу увагу необхідно приділяти огляду болтових з’єднань опорно-поворотного пристрою виконаного із застосуванням опорно-поворотного круга. Перевіряється наявність усіх болтів що з’єднують опорно-поворотний пристрій з поворотною платформою та опорною рамою стопорних деталей а також наявність згідно до конструкторської документації однакового марковання групи міцності на болтах і відповідного марковання на гайках. У разі виявлення в опорно-поворотному пристрої не більше двох обірваних болтів їх необхідно замінити і перевірити затягнення решти болтів. За наявності більше двох обірваних болтів проводиться їх заміна та вибірковий контроль трьох вивернутих болтів на наявність тріщин пошкоджень різьби перекручений профіль задирки зірвані виступи спрацювання механічне чи корозійне . За наявності двох і більше зірваних виступів різьби болт бракується. Наявність тріщин у болтах установлюється візуально або за відсутності зовнішніх ознак тріщин методами неруйнівного контролю. У разі виявлення щонайменше одного болта з тріщиною проводиться контроль усіх болтів при послідовному їх вигвинчуванні. У разі виявлення в опорно-поворотному пристрої ослабленого болта проводиться його затягування динамометричним ключем і контроль затягнення відповідно до вимог пункту 11.3.24. Необхідний момент затягнення приймається відповідно до експлуатаційних документів а у разі відсутності таких даних ? відповідно до табл. 2. 11.3.24. Кількість болтів опорно-поворотного пристрою у яких контролюється затягнення має бути не менше 25 %. У разі виявлення послаблення моменту затягнення більше ніж на 5 % від величини зазначеної в експлуатаційних документах або в табл. 1 у 10 % і більше кількості болтів що контролюються то контролю піддаються всі болти. Таблиця 2. Величина моментів затягнення болтових з’єднань опорно-поворотного пристрою Типорозмір опори Розмір різьби болта мм Момент затягнення болта Н?м кгс?м 560 М 16 150-170 15-17 800 1000 200-220 20-22 1190 1250 1460 М 20 350-400 35-40 1600 М 24 600-650 60-65 11.3.25. Якщо під час вивчення паспорта журналу технічних обслуговувань журнал щоденного огляду атракціону оператором чи усних опитувань обслуговувального персоналу встановлено що під час проведення технічних оглядів чи обслуговувань неодноразово виявлялися регулярні обриви болтів більше двох і послаблення їх затягнення у 10 % і більше кількості болтів що контролюються необхідно замінити всі болти опорно-поворотного пристрою. 11.3.26. Під час огляду місць з’єднання опорної рами чи іншої опорної конструкції з шасі автомобіля необхідно звернути увагу на стан стрем’янок їх різьбових частин і гайок. 11.3.27. Контроль шарнірних з’єднань металоконструкцій здійснюється шляхом огляду вушок з’єднувальних елементів пальців осей і фіксуючих їх елементів вісетримачів планок торцевих шайб замкових пружинних кілець тощо з метою виявлення тріщин спрацювання чи їх пошкодження. У разі виявлення пошкоджень фіксуючих елементів що свідчать про наявність осьових зусиль у з’єднанні пальці осі необхідно демонтувати і піддати ретельному огляду особливо посадкові місця. З’єднувальні елементи атракціону слід оглядати як за їх нерухомого стану так і під час роботи з метою оцінювання працездатності та фактичних величин переміщень елементів. 11.3.28. Деформацію стріл їх секцій та інших металоконструкцій визначають за допомогою паралельно натягнутої струни щодо якої вимірюють відстань до крайок відповідної металоконструкції. 11.3.29. Скручування стріл визначають за допомогою висків із виміром відстаней від верхніх і нижніх крайок у 3?4 рівномірно розташованих перетинах по довжині металоконструкції. Дозволяється застосовувати інші методи вимірювання деформації і скручування металоконструкцій які забезпечують точність вимірів ? 1 мм. 11.3.30. Граничні відхилення металоконструкцій атракціонів не повинні перевищувати величин зазначених у настанові з експлуатації конкретного атракціону. У разі відсутності таких даних у настанові з експлуатації приймаються граничні відхилення розраховані відповідно до табл. 3. Таблиця 3. Граничні відхилення металоконструкцій атракціонів Назва та позначення параметра Ескіз Граничні відхилення не більше Відхилення від прямолінійності осі секції стріли ?L1 мм Відхилення від перпендикулярності осі секції стріли до осі шарніра ?L2 мм Кривизна елемента решітки довжиною L між вузлами f мм Відхилення осей елементів від правильної геометричної схеми розкісних ґрат а мм ? 5 Місцева деформація f ділянок оболонки товщиною ? до 4 мм секції стріли з розмірами 0 25D?s?0 75D 1 25? Відхилення від площинності провушин кронштейнів і відхилення від перпендикулярності їх основі f мм Відхилення від площинності поверхонь металоконструкцій s що сполучаються з опорно-поворотним кругом діаметром D мм Кінець таблиці 3 Назва та позначення параметра Ескіз Граничні відхилення не більше Місцева деформація f: ? на бокових стінках балок з розмірами 0 25Н?s?0 75Н 1 25? ? на верхніх або нижніх листах балок з розмірами 0 1Н?s?0 5Н ? у кутах перерізу секції з розмірами 0 1Н?s?0 5Н ? ? Скручування балок f мм 11.3.31. Під час обстеження крім перелічених у пункті 11.3.3 фіксуються наступні дефекти та пошкодження металоконструкцій: * приварку вертикальної стінки та фасонок до поясів переривчастими швами; * приварку до балок фасонок унапуск без обварювання по контуру або встик без повного провару ; * зближення у вузлах металоконструкції зварних швів що прикріплюють до фасонки розкоси і пояси ґратчастих конструкцій на величину менше 50 мм; * отвори з необробленими крайками пропалені заварені тощо; * підрізи основного металу з глибиною більше 0 5 мм за товщини елемента до 20 мм і з глибиною більше 3 % товщини якщо товщина елемента більше 20 мм; * незачищені валики наплавлені дуговим зварюванням з метою виправлення елемента; * залишки шлаку бризок напливів металу після закінчення зварювання виведення початку і кінця стикового шва за межі деталей що зварюються особливо в несучих елементах; * прихоплювання поза місцями розташування швів залишки монтажних планок тощо; * відсутність підварки кореня шва в стикових з’єднаннях несплавлення по крайках кутових швів шви без рівної чи дрібнолускатої поверхні шви без плавного переходу до основного металу непровар швів шлакові включення і скупчення газових пор незаварені кратери поверхневі задирки тощо. 11.3.32. Усі виявлені дефекти повинні бути зазначені у відомості пошкоджень дефектів і відмов. За необхідності складають ескіз місця пошкодження чи дефекту із зазначенням розмірів що їх характеризують з прив’язкою до конкретних елементів атракціону. 11.3.33. Для погнутих елементів і елементів що мають ум’ятини мають бути зазначені: * глибина погнутості ум’ятини ; * довжина на яку вона поширюється. 11.3.34. Спрацювання ланок ланцюгових підвісок пасажирських модулів в зоні контакту ланок дозволяється не більше 30 % а спрацювання з’єднувальних кілець в зоні контакту з ланкою ланцюга і косинкою модуля ? 25 %. 11.3.35. Можливі пошкодження та дефекти металевих конструкцій і рекомендації щодо подальшої експлуатації наведені у табл. 4. Таблиця 4 Пошкодження чи дефект Назва елемента з’єднання Можливість подальшої експлуатації. Обмеження Тріщини Розтягнуті та стиснуті елементи; вузли з’єднання опор; вузли стріл; вузли з’єднання опор з рамою Не дозволяється. Негайне припинення експлуатації Розшарування металу Усі несучі елементи Не дозволяється. Негайне припинення експлуатації Підрізи основного металу глибиною не більше 1 мм Стикові шви приварка розкосів підвісок вузли фермових конструкцій Дозволяється за умови підвищеного контролю за станом з’єднання Зближення зварних швів на величину менше 50 мм Елементи конструкцій стріл Дозволяється за умови підвищеного контролю за станом з’єднання Наявність пропалених отворів кратерів наплавлених зварюванням валиків залишків монтажних елементів Розтягнуті елементи Дозволяється за умови усунення дефекту Задирки уступи бічних крайок елементів Розтягнуті елементи Дозволяється за умови усунення дефекту Корозія зменшення поперечного перерізу несучих елементів більше 20 % Усі несучі основні елементи Не дозволяється. Негайне припинення експлуатації 11.4. Проведення огляду механізмів 11.4.1. Огляду підлягають наступні механізми атракціонів: * механізм підіймання стріли та їх опори; * механізм пересування пасажирських модулів; * механізм обертання поворотних платформ коліс огляду стріл з пасажирськими модулями тощо; * пристрої фіксації що обмежують рух відвідувачів противідкатні пристрої; * інші механічні пристрої пристрої фіксації що обмежують рух відвідувачів противідкатні пристрої механічні трансмісії опорно-поворотний пристрій ходові колеса підвіски тощо . 11.4.2. Одночасно з оглядом механізмів перевіряються безпечні відстані між елементами атракціонів передбачені НПАОП 92.7 -1.01 і експлуатаційними документами. 11.4.3. У разі огляду механізмів атракціонів з гідравлічним пневматичним або електричним приводами необхідно додатково враховувати вимоги підрозділів 11.5 і 11.6. 11.4.4. Огляд механізмів атракціону проводиться щоб виявити: * тріщини та обломи корпусів редукторів гальмівних шківів гальмівних колодок блоків барабанів та їх маточин тощо; * спрацювання зубчастих і черв’ячних зачеплень; * викришування робочої поверхні зубців коліс і їх обломи; * спрацювання робочих поверхонь підшипників руйнування сепаратора і тіл кочення ослаблення посадки підшипників; * ослаблення посадки муфт на валах і пальців у гніздах спрацювання шпонкових і шліцьових з’єднань; * спрацювання елементів муфт пальців гумових втулок зубчастих напівмуфт тощо ; * спрацювання елементів передач ланцюгових клинопасових тощо ; * порушення співвісності валів що з’єднані муфтами; * спрацювання та руйнування ущільнень валів площин рознімання і торцевих кришок корпусів редукторів коробок тощо; * тріщини і руйнування елементів металоконструкції рам редуктора гальма або фланця електродвигуна чи гідромотора; * залишкові деформації і злом пружин; * спрацювання та механічні пошкодження рівчаків блоків барабанів лебідок і робочих поверхонь гальмівних шківів і гальмівних накладок; * спрацювання шарнірних з’єднань складальних одиниць і деталей; * перекіс опорно-поворотного пристрою; * відбитки каната на поверхні рівчаків; * порушення балансування барабана або гальмівного шківа; * відсутність мастила в редукторах підшипникових вузлах шарнірах та інших рухомих з’єднаннях складальних одиниць і деталей; * ослаблення кріплень механізмів в тому числі канатів; * відсутність пошкоджень і деформацій канатів неприпустимої кількості обривів дротів неприпустимих поверхневого та внутрішнього спрацювання поверхневої та внутрішньої корозії розривів сталок тощо. 11.4.5. Під час проведення огляду лебідок механізмів підіймання необхідно звертати увагу на: * наявність на барабані не менше ніж двох витків каната не враховуючи витків що перебувають під затискним пристроєм у нижньому верхньому можливому положенні платформи; * наявність стан і надійність кріплення огорож відкритих зубчастих ланцюгових клинопасових передач муфт валів тощо; * наявність стан і надійність кріплення кожухів що унеможливлюють попадання вологи і мастила на гальмівні шківи механізмів; * надійність і правильність кріплення кінців каната на барабані притискними планками; * спрацювання шарнірних з’єднань гальма важелі основа привід гальма тощо порушення регулювання гальм збільшення чи зменшення гальмівного моменту пружини гальм не повинні мати залишкової деформації. 11.4.6. Під час проведення огляду блочно-канатних систем механізмів необхідно звертати увагу на: * відсутність тертя канатів один з одним і з конструкціями атракціону; * наявність і стан пристроїв що унеможливлюють спадання канатів з блоків; * правильність закладення кінців канатів у клинових втулках правильність заплітання чи встановлення затискачів у разі їх закріплення на конструкціях атракціону; * правильність запасування канатів; * надійність закріплення осей блоків наявність фіксуючих елементів що унеможливлюють самовільне розгвинчування чи роз’єднування шплінтів пружинних шайб гайок планок тощо ; * стан канатів і ланцюгів. 11.4.7. Бракування канатів проводиться відповідно до настанови з експлуатації атракціону. За відсутності в настанові з експлуатації відповідного розділу бракування проводиться відповідно до рекомендацій наведених у НПАОП 0.00-1.36. Найбільш небезпечними місцями де може з’явитися корозія каната є ті у яких накопичується волога і де канат рідко чи зовсім не переміщується блоками. Перевіряються також місця кріплення каната на барабанах і на конструкціях атракціону. 11.4.8. Якщо для оцінки технічного стану механізму не досить перевірки його справного стану та огляду із зніманням оглядових кришок то він має бути розібраний промитий після чого має бути проведений контроль деталей. 11.4.9. Місцями можливого утворення тріщин є такі: * місця різкої зміни перерізів; * ділянки перерізані шліцами шпонковими пазами канавками нарізкою та іншими концентраторами напружень; * місця можливих пошкоджень під час транспортування; * місця де виникають значні динамічні та знакозмінні напруження. 11.4.10. Зовнішніми ознаками наявності тріщин можуть бути підтікання іржі що виходять на поверхню металу замасленість лущення лакофарбового покриття. Місця можливої наявності тріщин мають бути очищені від корозії мастильних матеріалів лакофарбового покриття. 11.4.11. Наявність тріщин встановлюється візуально із застосуванням найпростіших оптичних засобів 6-10 ? кратна лупа а за необхідності іншими методами неруйнівного контролю. 11.4.12. Необхідність вимірювання спрацювання і виявлення поломок зубчастих передач у редукторах може бути визначена у разі появи підвищеного шуму під час роботи механізму чи у разі появи збільшеного люфта між вхідною і вихідною ланками механізму. 11.4.13. Під час перевірки ступеня спрацювання викришування контактних поверхонь користуються лінійкою штангенциркулем штангензубоміром мікрометром а під час перевірки ступеня спрацювання блоків і барабанів – шаблонами. 11.4.14. Для визначення величини спрацювання вимір порівнюється з розміром на кресленні або з розміром тієї ділянки елемента що вимірюється де спрацювання відсутнє чи має мінімальне значення. 11.4.15. Під час визначення величини викришування контактних поверхонь вимірюванні раковин на зовнішній поверхні деталі визначають глибину окремих раковин і площу всієї поверхні та відносять її до всієї робочої поверхні. 11.4.16. Перевірка працездатності всіх шарнірних з’єднань проводиться під час роботи атракціону чи при нерухомому атракціону шляхом перевірки міцності з’єднань і легкості переміщення елементів вручну. 11.4.17. Допустимі зазори в шарнірних сполученнях з посадками із зазором не повинні перевищувати: * для відповідальних сполучень ? ?доп = 1 4 ... 1 5 ?max; 5 * для інших сполучень ? ?доп = 2 0 ... 2 5 ?max 6 де ?max ? найбільший зазор за кресленнями. 11.4.18. До відповідальних сполучень відносяться з’єднання: * гідро- та пневмоциліндрів з опорами і кронштейнами; * стріли з опорною конструкцією поворотна платформа підйомна рама тощо і пасажирським модулем; * пристроїв фіксації і пасажирських модулів. 11.4.19. Залежно від конструктивних особливостей атракціонів рішенням експертної організації до відповідальних сполучень можуть бути віднесені інші з’єднання підвищені зазори в яких можуть привести до унеможливлення регулювання параметрів окремих пристроїв і приладів безпеки до визначених керівництвом з експлуатації атракціону. 11.4.20. Визначення перекосу опорно-поворотного пристрою здійснюється відповідно до додатка 6 МВ 22959884.001-2004. Перекіс має бути не більше 0 004. 11.4.21. Під час визначення величини зношення черв ячного зачеплення перевіряють боковий зазор у зачепленні. 11.4.22. Радіальне биття гальмівного шківа внаслідок неправильного встановлення або розточення отвору під вал перевіряється за допомогою індикатора. 11.4.23. Перевірка кріплень механізмів а також болтових з’єднань складальних одиниць і деталей здійснюють під час роботи атракціону. Під час різкого пуску та гальмування механізми мають бути нерухомими. У випадку появи люфту не передбаченого конструкцією атракціону і вимогами до його експлуатації він має бути усунутий. 11.4.24. Стан підшипників перевіряється під час розбирання механізмів. Кільця підшипників не повинні прокручуватись у місцях посадки має бути відсутній відчутний радіальний і осьовий люфти. 11.4.25. Перевірка наявності мастила в редукторах проводиться за допомогою щупа маслопокажчика чи інших засобів контролю залежно від конструкції редуктора. 11.4.26. Пошкодження та дефекти деталей складальних одиниць атракціонів за наявності яких деталь вибраковується наведені в настановах з експлуатації конкретних атракціонів. За відсутності таких даних в настановах з експлуатації бракування здійснюється відповідно до табл. 5. Таблиця 5 Назва деталі Дефекти за наявності яких деталь вибраковується Примітка Підшипники 1. Відчутні радіальні та осьові люфти. 2. Викришування лущіння втомного характеру бігових доріжок кульок або роликів. 3. Раковини лускаті відшарування корозійного характеру на деталях підшипника допускаються темні плями корозійного походження площею до 1 5 мм2 . 4. Тріщини й обломи. 5. Кольори мінливості на бігових доріжках кульках і роликах матова поверхня дозволяється . 6. Поломка обрив головок заклепок сепаратора ослаблення та вм’ятини сепаратора. Тяжке обертання кульок або роликів допускаються вм’ятини сепаратора що не утруднюють обертання . 7. Виступ роликів за торці зовнішніх кілець підшипників. 8. Вибоїни риски подряпини лунки на бігових доріжках помітні неозброєним оком допускаються пошкодження помітні через лупу . Продовження таблиці 5 Назва деталі Дефекти за наявності яких деталь вибраковується Примітка Барабани 1. Тріщини будь-якого характеру та розташування. 2. Зріз чи спрацювання гребеня канавки більше 2 мм за висотою на довжині більше 1/3 витка. 3. Спрацювання рівчака за профілем більше 2 мм. 4. Зменшення товщини стінки по дну рівчака більше 20 %. Блоки 1. Спрацювання рівчака блока за глибиною більше ніж на 40 % радіуса рівчака. 2. Часткові обломи реборд на довжині більше 75 мм. Шестірні зубчасті колеса муфти черв’ячні колеса 1. Обломи зубців. 2. Тріщини будь-яких розмірів і розташування. 3. Спрацювання зубців за товщиною: ? механізми підіймання: передачі в редукторі ? більше 10 %; відкриті передачі ? більше 15 %; ? механізму обертання і пересування: передачі в редукторі ? більше 20 %; відкриті передачі ? більше 30 %. 4. Викришування більш ніж на 30 % робочої поверхні з глибиною більше 5 % від товщини зубця. 5. Спрацювання головки зубця за товщиною більше 0 2 модуля передачі. Вали осі 1. Тріщини будь-яких розмірів і розташування. 2. Спрацювання посадкових поверхонь під підшипники та ущільнення. 3. Спрацювання помітне під час огляду. 4. Зсув зминання облом і скручування шліців. 5. Зминання зсув бічних поверхонь шпонкових пазів. 6. Зрив більше двох виступів різьби. 7. Залишкові деформації згину та кручення що не можуть бути усунуті без утрати міцності. Продовження таблиці 5 Назва деталі Дефекти за наявності яких деталь вибраковується Примітка Корпуси редукторів коробок 1. Тріщини будь-яких розмірів і розташування що виходять на площини рознімання та посадкові поверхні на різьбові гнізда кріплення кришок. 2. Обломи лап фланців. 3. Спрацювання отворів під підшипники. 4. Зірвана різьба під шпильку болт якщо неможливо її нарізати заново. Гальма 1. Тріщини та обломи що виходять на робочі та посадкові поверхні гальмівних шківів. 2. Спрацювання робочих поверхонь шківів зменшення товщини обода в результаті спрацювання та проточок більше ніж на 25 % хвилі глибиною більше 2 мм. 3. Радіальне биття шківів діаметром робочої поверхні мм: * до 100 мм включно ? більше 0 06 мм; * від 160 мм до 250 мм включно ? більше 0 1 мм; * від 300 мм до 400 мм включно ? більше 0 15 мм. 4. Тріщини й обломи що підходять до отворів під заклепки гальмівних накладок. 5. Спрацювання гальмівної накладки що перевищує 50 % первинної товщини. 6. Спрацювання накладки за товщиною до головок заклепок. 7. Спрацювання шарнірних з’єднань. 8. Осі електродвигунів і гальм мають бути співвісні з вихідними валами редукторів. Радіальний зсув центрів не повинен перевищувати 0 5 мм а перекіс осей ? не більше 1?. Пружини 1. Злами тріщини і розшарування. 2. Залишкові деформації. 3. Довжина пружин відрізняється від заданої більше ніж на ? 3 % а допустиме зусилля ? більше 5 %. Кінець таблиці 5 Назва деталі Дефекти за наявності яких деталь вибраковується Примітка Опорно-поворотний пристрій 1. Тріщини будь-якого розміру і розташування. 2. Облом зубців вінця. 3. Спрацювання доріжок кочення що приводить до перекосу опори більше 0 004. 4. Задирка на доріжці кочення що не виправляється механічною обробкою зачисткою . Ланцюгові передачі 1. Збільшення середнього кроку ланцюга понад 3 % та спрацювання зубців зірочок за товщиною. 2. Руйнування роликів і втулок ланцюга. 3. Тріщини пластин ланок. 4. Ослаблення посадки валиків і втулок в отворах пластин що призводить до їх прокручування Деталі з різьбою 1. Зриви більше двох виступів різьби зсув виступів. 2. Спрацювання виступів різьби помітне під час огляду. 3. Тріщини зминання зрубані грані ребра гайок і головок болтів. 4. Спрацювання граней гайок і болтів більше 0 5 мм. 5. Суцільна корозія різьби. 6. Шпильки і болти з вигнутими стрижнями та місцевою виробкою. Пружинні шайби стопорний дріт шплінти Вибраковуються незалежно від їх стану у випадку зняття під час розбирання. 11.5. Проведення огляду гідравлічного та пневматичного приводів 11.5.1. Під час проведення огляду гідравлічного та пневматичного приводів перевіряється їх відповідність вимогам експлуатаційних документів і вимогам нормального функціонування під час роботи на холостому ходу та під навантаженням. 11.5.2. Під час огляду гідро- та пневмопристроїв насоси мотори циліндри розподільники гідро- та пневмопроводи шарніри бак фільтри тощо необхідно звертати увагу на стан: * місць кріплення пристроїв; * корпусних деталей; * ущільнювальних кілець і прокладок манжет муфт; * рукавів трубопроводів та їх з’єднань. 11.5.3. Необхідно перевіряти надійність закріплення пристроїв наявність усіх болтів шпильок гайок стопорних елементів пружинних шайб контргайок стопорних планок і шайб тощо а також їх стан. У разі фланцевого кріплення пристроїв перевіряється також відсутність витоку робочої рідини через ущільнення фланця. Місця кріплення циліндрів перевіряються на відсутність деформацій спрацювання люфтів корозії а також перевіряється надійність фіксації та стан осей кріплення циліндрів. Корпусні деталі не повинні мати тріщин обломів фланців. 11.5.4. Під час огляду гідро- та пневмопроводів рукавів трубопроводів перевіряється надійність їх закріплення до пристроїв а також між собою. Витік робочої рідини чи повітря в місцях з’єднань свідчить про послаблення з’єднання чи наявність пошкодження елементів з’єднання зовнішніх чи внутрішніх конусів шарових штуцерів ущільнювальних кілець і прокладок тощо . Зовнішня поверхня рукавів має бути без відшарувань оголень пузирів механічних пошкоджень збільшення зовнішнього діаметра. Деталі наконечників не повинні мати гострих граней і задирок. Не дозволяється: * скручування рукавів відносно їх осі; * установлення рукавів з вигином менше мінімального діаметра вигину зазначеного в настанові з експлуатації. За відсутності таких даних у настанові з експлуатації слід користуватися даними табл. 6; * контакт зовнішнього гумового шару з гарячими трубопроводами температурою вище 70 ?С. Таблиця 6 Внутрішній діаметр рукава мм Мінімальний радіус вигину мм 5 0 90 6 0; 6 3 100 8 0 115 10 0 130 12 0; 12 5 180 16 0 205 19 0; 20 0 240 Має бути перевірена відповідність маркування на рукавах робочому тиску в контурі гідро- чи пневмоприводу. Розташування рукавів і трубопроводів на атракціону має виключати торкання тертя та зачіпання їх об рухомі та нерухомі елементи конструкцій. Повинне бути виключене випадання рукавів з напрямних роликів. 11.5.5. Під час огляду гідробака перевіряється стан металоконструкції бака деформації корозія наявність пристрою для контролю рівня робочої рідини стан заливного фільтра спускних пробок фільтра. 11.6. Проведення огляду електричного обладнання 11.6.1. Під час огляду електричного обладнання здійснюють: * зовнішній огляд та перевірку працездатності електричного обладнання; * вимірювання опору ізоляції електричного обладнання; * розбирання з проведенням вимірювань інструментальних і електричних для підтвердження можливості нормальної експлуатації атракціону. 11.6.2. Зовнішній огляд і проведення перевірок включає: * огляд елементів електричного обладнання; * перевірку дії елементів електричного обладнання з імітацією роботи вручну з метою контролю відсутності механічних заїдань; * проведення вимірювання опору ізоляції резисторів і заземлень елементів електричного обладнання. 11.6.3. Під час огляду окремих груп електричного обладнання перевіряється: а ввідний пристрій ВП : * відсутність заїдань рухомих з’єднань; * наявність одночасного замикання всіх полюсів; * справність конденсаторів за наявності ; * зазори між губками пінцетів мають дорівнювати половині товщини ножів ; * стан і ступінь зношення місць дотику контакт-деталей. Перевірка здійснюється переміщенням рукоятки ВП вручну. Під час перевірки слід звернути увагу на правильність прилягання контакт-деталей відсутність перекосів легкість переміщення рукоятки. б електродвигуни: - відсутність механічних пошкоджень спроможних викликати відхилення в нормальній роботі електроприводу і створити аварійну ситуацію під час роботи атракціону а також стан ізоляції обмоток. До відхилень що викликають порушення нормальної роботи відносяться пошкодження клемної коробки що сприяють проникненню вологи до місць підключення кабелів пошкодження місць кріплення електродвигуна тріщини порожнини в лапах чи фланцях та їх обломи послаблення чи відсутність затяжки болтів спрацювання контактних кілець і щіток та їх забруднення стан щіткотримачів щітки мають вільно переміщуватися в обоймі наявність мастила в підшипниках заїдання під час обертання ротора рукою; - наявність вібрації під час роботи електродвигуна. Перевірка здійснюється пробними пусками механізмів. Причинами підвищеної вібрації можуть бути: порушення центрування з’єднання електродвигуна та механізму що приводиться ним у дію; ослаблення посадки деталей на валу ротора шківа напівмуфти тощо ; скривлення вала; послаблення кріплення електродвигуна на рамі його підшипникових щитів до корпусу. в контактори пускачі автоматичні вимикачі: * стан корпусів відсутність тріщин обломів тощо стан блоків затискачів наявність пружинних шайб на гвинтах і під гайками болтів цілісність різьби на елементах затискачів стан кріплення виводів якорів і котушок стан ізоляції котушок; * цілісність дугогасильних камер контакторів і магнітних пускачів проводиться огляд стану контактів величини провалів та проміжків і ступінь спрацювання місць дотику контакт-деталей. Також слід звернути увагу на правильність прилягання контакт-деталей та відсутність перекосів; * працездатність автоматичних вимикачів і пакетних перемикачів. Здійснюється вручну вмикання та вимикання автоматичних вимикачів і пакетних перемикачів перевіряється їх працездатність; * перевіряється відповідність уставок по струму спрацьовування автоматичних вимикачів і номінальних струмів плавких вставок запобіжників вимогам захисту електрообладнання. г пускорегулювальні резистори: * відсутність замикання з’єднувальних перемичок і з’єднання струмоведучих частин з корпусом; * цілісність порцелянових ізоляторів і приєднувальних виводів. д гальмівні електромагніти: * відсутність заїдань і перекосів магнітної системи; * стан ізоляції котушок. е пульти керування * надійність кріплення правильність підключення та справність електричного звукового сигналу; * стан органів керування кнопок джойстиків та їх працездатність самоповернення до нульової позиції відсутність заїдань тощо ; * наявність поруч з органами керування позначення напрямів руху механізмів атракціону що вмикаються а також табличок що пояснюють функціональне призначення органів керування; * наявність надійного заземлення корпуса пульта дистанційного керування виготовленого з неізоляційного матеріалу. ж кабелі проводи: * стан ізоляції кабелів і проводів особливо в місцях їх введення в корпуси електричних апаратів надійність їх кріплення до клем і конструкцій; * наявність маркування жил проводів і кабелів відповідно до принципової електричної схеми. и заземлення та занулення: * наявність у атракціонів з електричним приводом надійного заземлення чи занулення металоконструкцій і металевих частин електрообладнання корпусів електродвигунів кожухів апаратів металевих оболонок кабелів і проводів захисних труб тощо що можуть опинитися під напругою внаслідок пошкодження ізоляції. Заземлення і занулення мають бути виконані відповідно до вимог “Правил устройства электроустановок”; * наявність справність і міцність елементів заземлювального пристрою а також площа перетину цілісність і міцність провідників заземлення та занулення та їх з’єднань; * стан болтів і гайок заземлення; * справність і міцність заземлювальних перемичок що з’єднують рознімні частини атракціону у т.ч. корпусів електрообладнання з металоконструкцією атракціону. 11.6.4. Одночасно під час огляду електричного обладнання також перевіряється: * відповідність електричного обладнання кліматичному виконанню атракціону; * наявність огорожі неізольованих струмоведучих частин електричного обладнання якщо їх розташування не виключає випадкового дотику до них; * наявність на ввідному пристрої атракціонів замка і покажчика ВИМКНЕНО УВІМКНЕНО; * наявність захисту герметичні труби від дії мастила чи робочої рідини кабелів і проводів що мають немастилостійку ізоляцію. 11.6.5. Інструментальні вимірювання здійснюють з метою визначення ступеня спрацювання величин проміжків та провалів контактів електричних апаратів нормативні значення яких наведені в табл. 7 а також інших параметрів електричних апаратів кількісні характеристики яких забезпечують надійну роботу цих апаратів. Величини цих параметрів мають відповідати наведеним у нормативних документах на електричні апарати. Таблиця 7. Величина проміжків та провалів контактів основних апаратів керування і вимикачів У міліметрах Допоміжне коло Тип апарата Головні контакти Розмикаючі контакти Замикаючі контакти Проміжок Провал Проміжок Провал Проміжок Провал Пускач серії ПМЛ 1000 4 4±0 4 1 6±0 5 4 1±0 5 1 9±0 4 4 4±0 4 1 6±0 5 Пускач серії ПМЛ 2000 5 8±0 44 1 5±0 59 5 4±0 55 1 9±0 4 5 8±0 44 1 5±0 59 Пускач серії ПМЛ 3000 5 2±0 4 2 1±0 63 5 2±0 59 2 1±0 34 5 3±0 41 2 0±0 64 Пускач серії ПМЛ 4000 5 3±0 4 2 0±0 63 5 2±0 59 2 1±0 34 5 3±0 41 2 0±0 64 Пускач серії ПАЕ-300 не менше 3 2 5±0 3 не менше 3 не менше 2 не менше 3 не менше 2 Пускач серії ПАЕ-400 не менше 3 3 0±0 5 не менше 3 не менше 2 не менше 3 не менше 2 Пускач серії ПАЕ-500; ПАЕ-600 не менше 4 3 0±0 5 не менше 3 не менше 2 не менше 3 не менше 2 Реле серії РЭВ 800 ? ? не менше 2 5 не менше 1 5 не менше 2 5 не менше 1 5 Реле серії РП-40 ? ? не менше 5 2-4 не менше 5 2-4 Реле серії РПУ ? ? не менше 4 не менше 1 2 не менше 4 не менше 1 2 11.6.6. Тиск щіток на кільця або колектор електродвигунів має бути від 150 г/см2 до 200 г/см2. 11.6.7. Електричні вимірювання здійснюють з метою визначення опору ізоляції проводів кабелів та обмоток електричних апаратів а також опору заземлення. 11.6.8. Опір заземлювального пристрою атракціонів з електричним приводом у разі електропостачання від зовнішньої мережі трифазного струму напругою 380 В має бути не більше 4 Ом. 11.6.9. Опір ізоляції кабелів проводів між жилами кабелів має бути не менше 0 5 МОм. 11.6.10. Пошкодження та дефекти електричного обладнання атракціонів за наявності яких воно вибраковується наведені в настановах з експлуатації конкретних атракціонів. За відсутності таких даних у настановах з експлуатації бракування здійснюється відповідно до табл. 8. Таблиця 8 Назва електричного обладнання Дефекти за наявності яких електричне обладнання вибраковується Примітка Ввідний пристрій 1. Перекіс під час входження ножів у губки пінцетів. 2. Нещільне прилягання губок до ножів. 3. Неодночасність виходу ножів більше 3 мм Електродвигуни I. Опір ізоляції обмоток статора електродвигуна змінного струму напругою до 0 66 кВ у холодному стані менше 1 0 МОм а при температурі 60 ?С ? менше 0 5 МОм. Опір ізоляції обмоток і бандажів машин постійного струму менше 0 5 МОм. 2. Облом лап електродвигуна. 3. Температура підшипників вище 70 ?С. 4. Спрацювання посадкових поверхонь вала підшипників шпонкових з’єднань більше допустимого. 5. Пошкодження що не відновлюються вивідних кінців клемного щитка цілісності фаз ізоляції обмоток щодо корпуса і між собою. 6. Обгоряння поверхні колектора спучування окремих пластин замикання на корпус поломка і розпаювання колектора. 7. Биття колектора більше ніж 0 02 мм на діаметрі до 250 мм і від 0 03 до 0 04 мм на діаметрі відповідно від 300 до 600 мм. 8. Пробій ізоляції контактних кілець на корпус спрацювання кілець більше 20 %. 9. Спрацювання щіток більше 40 %. Продовження таблиці 8 Назва електричного обладнання Дефекти за наявності яких електричне обладнання вибраковується Примітка Гальмівні електромагніти 1. Заїдання і перекоси магнітної системи внаслідок залишкових деформацій. 2. Пошкодження що не відновлюються вивідних кінців ізоляції обмоток щодо корпуса і між собою. 3. Опір ізоляції котушки менше 0 5 МОм. Автоматичні вимикачі 1. Провал головних контактів менше 0 5 мм. 2. Товщина шару розривних контактів менше 0 5 мм. 3. Випередження замикання розривних контактів щодо головних менше 1 мм. 4. Неможливість регулювання. Контактори магнітні пускачі 1. Спрацювання контактів. 2. Пошкодження гнучкого зв’язку. 3. Підвищений шум електромагнітної системи. 4. Пошкодження корпуса місць кріплення. 5. Вихід з ладу котушки. 6. Провал контактів менше 0 5 мм. Реле 1. Замикання на корпус обмотки котушки. 2. Обрив або виткове замикання обмотки. 3. Люфт якоря на призмі. 4. Підвищений або зменшений провал контактів. 5. Неможливість регулювання витримки часу для реле часу . Пускорегулювальні резистори 1. Не піддається пайці пошкодження дротового моста механічне чи внаслідок короткого замикання чи перевантаження . 2. Механічне пошкодження ізолятора. 3. Опір ізоляції після сушіння не відновлюється до нормального 10 МОм . Кінець таблиці 8 Назва електричного обладнання Дефекти за наявності яких електричне обладнання вибраковується Примітка Кінцеві вимикачі 1. Тріщини злами корпуса. 2. Спрацювання штовхальника чи ролика. 3. Спрацювання контактів що унеможливлює замикання розмикання електричного кола під час натискання. 4. Відсутність самоповернення рухомих частин унаслідок заїдання чи поломок. Пульти керування 1. Пошкодження що не відновлюються корпуса пульта виготовленого з ізоляційних матеріалів. 2. Відсутність самоповернення органів керування кнопок рукояток . Анемометр 1. Розбіжності показань що перевищують допуск відповідно до паспорта максимальна погрішність ? 1 0?0 05 м/с. 2. Поріг чутливості датчика за швидкістю ? не вище 1 5?0 5 м/с Кабелі проводи 1. Пошкодження зовнішньої оболонки які не усуваються під час ремонту. 2. Пошкодження ізоляції між жилами. 3. Наявність обривів однієї чи більше жил. 4. Опір ізоляції між жилами менше 0 5 МОм. 11.7. Проведення огляду приладів та пристроїв безпеки 11.7.1. Під час проведення огляду приладів та пристроїв безпеки перевіряється: * відповідність наявних на атракціону пристроїв і приладів безпеки даним паспорта і настанови з експлуатації атракціону; * наявність експлуатаційної документації на пристрої та прилади безпеки; * комплектність технічний стан правильність їх монтажу і надійність кріплення; * наявність пломб на електронних релейних блоках; * працездатність пристроїв та приладів безпеки. 11.7.2. Під час огляду приладів і пристроїв безпеки необхідно керуватися вимогами викладеними в підрозділах 11.3 ? 11.6. 11.7.3. Контрольна перевірка працездатності здійснюється під час проведення випробувань у порядку викладеному в розділі 12. 12. ВИПРОБУВАННЯ АТРАКЦІОНУ 12.1. Загальні вимоги 12.1.1. Під час проведення випробувань здійснюються: * випробування без навантаження * статичне випробування; * динамічне випробування. 12.1.2. Під час випробувань необхідно керуватися вимогами НПАОП 92.7-1.01 вказівками виробника викладеними в настанові з експлуатації атракціонів а також цією методикою додатки 5 ? 9 . 12.1.3. Результати випробувань оформляються протоколом. 12.2. Випробування атракціону без навантаження 12.2.1. Під час проведення випробувань атракціону без навантаження випробовують усі механізми і пристрої і прилади безпеки. 12.2.2. Під час перевірки механізму підіймання стріли здійснюється триразове підіймання і опускання стріли до повного втягування штока гідроциліндра. Здійснюється опресування системи робочим тиском протягом 30 с у кожному положенні. Витік робочої рідини у з’єднаннях і через ущільнення штоків гідроциліндрів не дозволяється. 12.2.3. Під час перевірки механізму обертання здійснюється три повних оберти поворотної платформи колеса в кожний бік для реверсивних механізмів . Витік робочої рідини у з’єднаннях і через ущільнення гідромоторів за наявності не допускаються. 12.2.4. Одночасно під час перевірок механізмів зазначених у пунктах 12.2.2 ? 12.2.3 також перевіряється настроювання запобіжних клапанів у порядку наведеному в експлуатаційних документах. Допустиме відхилення тиску від даних установлених в експлуатаційних документах не повинне перевищувати ? 5 %. 12.2.5. Контрольна перевірка працездатності пристроїв та приладів безпеки має включати перевірку: * надійності спрацьовування обмежника швидкості; * роботи обмежника кінцевих положень; * роботи противідкатного пристрою; * роботи систем блокування і захисту; * надійності пристроїв фіксації відвідувачів; * роботи системи аварійного опускання пасажирського модулю; * надійність наявних на атракціоні фіксаторів; * правильності показань покажчика кута нахилу а також у залежності від конструктивних особливостей атракціону перевіряються інші пристрої і прилади безпеки. 12.2.6. Перевірка обмежників кінцевих положень здійснюється переміщенням складової части атракціону пасажирського модуля площадки кабіни тощо у крайні точки. Зупинка в кінцевих точках має здійснюватися вимикачами що обмежують пересування. 12.2.7. Система аварійного опускання пасажирського модуля в разі відмови приводу механізмів перевіряється з номінальним вантажем у пасажирському модулі відповідно до рекомендацій настанови з експлуатації атракціону. 12.2.8. Система аварійної зупинки двигуна з пульта пультів керування має забезпечувати зупинку рухів атракціону в аварійних ситуаціях. У атракціонів з приводом від двигуна внутрішнього згоряння зупинка має здійснюватися за рахунок засобів рекомендованих для цих двигунів. У атракціонів з електричним приводом пристрій має вимикатися живлення атракціону. Крім того перевіряється працездатність звукового сигналу анемометра за наявності . 12.3. Статичне та динамічне випробування 12.3.1. Статичне та динамічне випробування атракціонів мають проводитись в обсязі передбаченому настановою з експлуатації. 12.3.2. Статичне випробування проводять з метою перевірки міцності атракціону та його складових частин. 12.3.3. Статичне випробування проводиться навантаженням що на 100 % перевищує номінальне на пасажирський модуль посадкове місце . Порядок завантаження пасажирських модулів посадкових місць і час витримування під навантаженням ? відповідно до вимог настанови з експлуатації. 12.3.4. Атракціон вважається таким що витримав статичне випробування якщо не було виявлено тріщин залишкових деформацій та інших пошкоджень складових частин. 12.3.5. Динамічне випробування атракціону проводять з метою перевірки дії всіх механізмів атракціону та їх гальм. 12.3.6. Динамічне випробування проводиться навантаженням що на 10 % перевищує номінальне на пасажирський модуль посадкове місце . Порядок завантаження пасажирських модулів посадкових місць і час витримування під навантаженням ? відповідно до вимог настанови з експлуатації. 12.3.7. Під час динамічного випробування спостерігають за станом усієї машини та окремих її вузлів і механізмів. 12.3.8. Випробування запобіжного клапана здійснюється відповідно до вимог настанови з експлуатації атракціону. 13. ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ 13.1. Розрахунково-аналітичні процедури оцінки та прогнозування технічного стану що включають визначення залишкового ресурсу атракціону здійснюють відповідно до вимог чинних методик щодо зазначених питань. 14. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРТНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ТА СКЛАДАННЯ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТИЗИ 14.1. Результати експертного обстеження атракціону оформляються висновком експертизи додаток 4 що включає оцінку технічного стану і висновок щодо подальшого його використання із зазначенням продовження терміну експлуатації. 14.2. Висновок експертизи підписаний членами комісії що проводила обстеження затверджується керівником експертної організації. Затверджений висновок зберігається разом з паспортом атракціону. 14.3. Для рішення окремих питань щодо можливості подальшого використання атракціону експертна організація може залучити компетентних фахівців науково-дослідних проектно-конструкторських і конструкторсько-технологічних організацій для проведення відповідних робіт розрахунки випробування тощо передбачених цією методикою. 14.4. Строк наступного експертного обстеження атракціону призначається залежно від його технічного стану фактичного режиму роботи умов експлуатації але не більше ніж через два роки. 14.5. Після проведення експертного обстеження атракціону спеціалізована організація що його проводила надсилає до уповноваженої організації за своїм місцезнаходженням супроводжувальний лист і повідомлення про результати експертного обстеження відповідно до вимог Порядку ведення обліку даних про технічний стан машин механізмів устатковання підвищеної небезпеки затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 06.12.2004 № 270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.2004 за № 1604/10203. 15. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 15.1. Загальні вимоги 15.1.1. Під час проведення експертного обстеження необхідно дотримуватись правил охорони праці відповідно до вимог інструкції з охорони праці під час проведення експертного обстеження розробленої відповідно до вимог ДНАОП 0.00-4.15 з урахуванням вимог ДНАОП 0.00-1.21 настанов з експлуатації атракціонів та цієї методики. 15.1.2. Небезпечними факторами під час проведення експертного обстеження є: * виконання робіт на висоті; * можливість травмування предметами що падають з висоти; несправним інструментом; * можливість травмування рухомими частинами атракціонів та їх механізмами; * ураження електричним струмом; * низька температура в холодну пору року. 15.1.3. Рівень освітленості місць проведення експертного обстеження повинен відповідати СНиП II-4. 15.1.4. Напруга живлення переносного освітлення не повинна перевищувати 25 В. 15.1.5. Роботи просто неба забороняється проводити в грозу снігопад туман ожеледь сильний дощ у темний час доби при швидкості вітру більше 10 м/с. 15.1.6. Під час робіт на висоті з використанням риштувань помостів слід дотримуватись вимог ДНАОП 1.1.10-1.04 колисок для підіймання працівників вантажопідіймальними кранами ? ДНАОП 0.00-1.03 а у разі використання автопідйомників ? НПАОП 0.00-1.36. 15.1.7. Працівники що проводять експертного обстеження повинні мати спецодяг рукавиці спецвзуття що унеможливлює ковзання по металу захисну каску і запобіжний пояс. У разі проведення експертного обстеження в холодну пору року спецодяг та спецвзуття повинні бути утеплені. 15.2. Вимоги охорони праці під час організації робіт 15.2.1. Голова експертної комісії повинен перевірити виконання вимог цієї методики щодо підготовлення прилеглої території та самого атракціону до експертного обстеження в тому числі наявність додаткового освітлення сигнального обгородження території та попереджувальних написів “Небезпечна зона” тощо. Ключ-марка або ключі від кабіни оператора пульта керування мають перебувати у голови комісії. 15.2.2. Особа відповідальна за дотримання правил охорони праці повинна провести інструктаж з охорони праці безпосередньо перед початком експертного обстеження уточнити місця кріплення запобіжних поясів. 15.2.3. Голова експертної комісії повинен поставити перед кожним членом комісії з обстеження конкретну задачу і визначити зону де буде перебувати кожний із членів комісії до закінчення робіт. 15.2.4. Після завершення виконання робіт голова комісії повинен особисто контролювати відсутність на атракціоні членів комісії і повідомити особу відповідальну від замовника за проведення експертного обстеження про закінчення робіт. 15.3. Вимоги безпеки під час виконання робіт 15.3.1. Члени експертної комісії мають перебувати тільки на ділянці роботи яка визначена головою експертної комісії. 15.3.2. Працівники що виконують роботи на висоті не повинні класти в кишені важкі предмети що можуть випасти і травмувати людей що перебувають унизу. 15.3.3. Прилади та інструменти повинні перебувати в спеціальній сумці щоб під час переміщення працівника по конструкції його руки були вільні. 15.3.4. Інструмент і прилади під час роботи мають бути прив’язані щоб унеможливити їх випадкове падіння. 15.3.5. Під час обстеження атракціону в умовах недостатньої освітленості не починати робіт не продовжувати роботи до увімкнення додаткових джерел освітлення. Під час проведення огляду металоконструкцій та механізмів атракціону забороняється користуватись відкритим вогнем для освітлення а також палити. 15.3.6. Експертна комісія повинна зупинити виконання робіт з обстеження атракціону що перебуває просто неба у разі атмосферних опадів снігу дощу туману початку грози і посилення вітру понад 10 м/с. 15.3.7. Деталі та елементи що знімаються під час огляду кришки кожухи тощо повинні укладатись на рівну поверхню в стійке положення на відстані не менше 0 6 м від місця проведення робіт. 15.3.8. Після закінчення огляду всі демонтовані деталі та елементи повинні бути встановлені на своє місце і закріплені усіма кріпильними деталями. Пошкоджені кріпильні деталі пружинні шайби шплінти тощо необхідно замінити новими. 15.3.9. Під час перевірки стану основного металу і зварних з’єднань металоконструкцій роботи слід виконувати з підйомників риштувань помостів або колисок для підіймання працівників вантажопідіймальними кранами що забезпечує безпечне ведення робіт. При цьому в першу чергу необхідно перевірити стан огороджень сходів оглядових площадок. 15.3.10. Під час огляду металоконструкцій з робочої платформи підйомника чи колиски для підіймання працівників вантажопідіймальними краном машиністу забороняється залишати робоче місце допоки робоча платформа колиска не буде опущена на землю. Працівнику що проводить огляд забороняється залишати робочу платформу колиску і переходити на металоконструкції атракціону. 15.3.11. За необхідності ведення робіт поза площадками атракціону а також з робочих платформ підйомників колисок працівники що проводять огляд повинні застосовувати запобіжні пояси і захисні каски що забезпечують безпечне ведення робіт. Запобіжні пояси повинні закріплюватися за металоконструкції атракціонів робочих платформ підйомників колисок . За необхідності переміщення металоконструкціями на висоті понад 2 м поза площадками необхідно використовувати запобіжні пояси з двома чи більше страхувальними тросами з почерговим зачепленням їх за металоконструкції. 15.3.12. Увімкнення механізмів під час проведення випробувань має здійснюватися тільки за командою працівника відповідального за проведення експертного обстеження. 15.3.13. Під час перевірки стану гальмівних шківів спрацювання накладок з’єднувальних муфт болтових з’єднань визначення ступеня спрацювання відкритих і закритих зубчастих передач канатних барабанів і блоків канатів і їх кріплення електрообладнання роботи проводити за умови знеструмлення відповідних механізмів. Увімкнення механізмів повинно виконуватися лише по сигналам працівника що проводить огляд. 15.3.14. Під час проведення статичного і динамічного випробувань необхідно використовувати вантажі маса яких відома нанесена на них та підтверджена документом встановленої форми. 15.3.15. Забороняється залучати до участі в експертному обстеженні навіть у порядку надання допомоги незнайомих сторонніх осіб і не використовувати для цих цілей випадкові предмети несправний інструмент і пристосування. 15.3.16. У зоні виконання робіт з обстеження не дозволяється присутність сторонніх осіб. 15.4. Вимоги безпеки після закінчення роботи 15.4.1. Після закінчення робіт голова комісії повинен: * перевірити зону ведення робіт на предмет відсутності інструменту і приладів що застосовувалися під час проведення робіт; * здати об’єкт працівнику відповідальному від замовника за проведення експертного обстеження. 1.1. Додаток 1 до пункту 5.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки рекомендований Рекомендована форма наказу про проведення експертного обстеження атракціону назва експертної організації Н А К А З “ “ р. м. № Про проведення експертного обстеження атракціону З метою визначення можливості подальшого використання атракціону? який відпрацював строк служби або зазначити інше і відповідно до договору від “ ” р. № з назва організації прізвище фізичної особи Н А К А З У Ю: 1. Провести експертне обстеження атракціону реєстр. № зав. № який належить назва організації прізвище фізичної особи у період з” ” р. по “ ” р. 2. Для виконання робіт призначити експертну комісію у складі??: експерт голова комісії ; експерт ; фахівець з контролю 2 рівня ; метод неруйнівного контролю фахівець з електричних вимірювань ; фахівець з електричних вимірювань . 3. Відповідальним за стан охорони праці під час проведення експертного обстеження призначити голову комісії . 4. Голові комісії : ? розподілити виконання робіт між членами комісії відповідно до їх фаху і кваліфікації; Кінець додатка 1 до пункту 5.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки ? забезпечити проведення обстеження атракціону відповідно до вимог МВ 33497324.002-2005 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки. 5. Висновок експертизи подати на затвердження до “ ” р. Керівник організації підпис; прізвище ініціали З наказом ознайомлені: посада; підпис; прізвище ініціали Додаток 2 до пункту 5.7 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки рекомендований Рекомендована форма наказу про припинення експлуатації атракціонів на період обстеження назва експертної організації Н А К А З “ “ р. м. № Про проведення експертного обстеження атракціону З метою визначення можливості подальшого використання атракціонів які відпрацювали строк служби або зазначити інше і відповідно до договору від “ ” р. № з назва експертної організації у період з” ” р. по “ ” р. проводиться експертне обстеження атракціонів нашого підприємства. Для забезпечення зазначеного обстеження Н А К А З У Ю: 1.  Тимчасово на період обстеження припинити експлуатацію наступних атракціонів: Тип атракціону Марка Заводський номер Реєстраційний номер Термін проведення обстеження Відповідальний Кінець додатка 2 до пункту 5.7 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 2. Покласти на обов’язки з посада; прізвище ініціали підготовки технічної документації та необхідних довідок для роботи комісії забезпечення умов проведення обстеження забезпечення необхідним обслуговувальним персоналом випробувальними вантажами надання допомоги комісії в її роботі виділення приміщення для комісії та забезпечення охорони майна комісії. 3. Покласти відповідальність за дотримання Правил охорони праці під час проведення експертного обстеження на . посада; прізвище ініціали Керівник організації підпис; ініціали прізвище З наказом ознайомлені: посада; підпис; ініціали прізвище Додаток 3 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки рекомендований Перелік інструменту приладів та обладнання для оснащення експертних організацій Назва Штангенциркулі ШЦ-I-125-0 1; ШЦ- II-300-0 05 ГОСТ 166-89 Штангенглибиномір ШГ-160-0 05 ГОСТ 162-90 Мікрометри МК-25-0 01; МК-50-0 01 ГОСТ 6507-90 Лінійки металеві 300; 500; 1000 ГОСТ 427-75 Індикатор ИЧ25 кл.1 ГОСТ 577-68 Рулетка вимірювальна металева 20 м ДСТУ 4179-2003 Косинець УП-2-160 ГОСТ 3749-77 Рівень брусковий 112 ГОСТ 9392-89 Рівень 2 ГОСТ 11196-74 Лінійка ШД-2-1600 ГОСТ 8026-92 Набори щупів 0 2-1 0; 1 0-7 0 мм ТУ2-034-225-87 Шаблони Висок 400 ГОСТ 7948-80 Комбінований прилад Ц4353 Секундомір “Агат” СОСпр-2б-2-000 Лупи ЛП-1-6?; ЛП-1-10? ГОСТ 25706-83 Тахометр Мегаомметр з робочою напругою до 1000 В Омметр М-372 Вимірювачі опору М-416 М-417 Ультразвуковий дефектоскоп УД2-12 Ультразвуковий товщиномір УТ-93П Магнітопорошковий дефектоскоп МАГЭКС-3 Вихрострумовий дефектоскоп ВД-26 Набір атестованих вантажів Продовження додатка 3 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Назва Набір викруток ГОСТ 17199-88 Набір напилків ГОСТ 1465-80 і надфілів Набір ключів гайкових ГОСТ 2839-80 Набір ключів розвідних ГОСТ 7275-75 Ключ КРМ-60 з крутним моментом що регулюється Щітка сталева Молотки слюсарні ГОСТ 2310-77 Зубило слюсарне ГОСТ 7211-86 Плоскогубці ГОСТ 5547-93 круглогубці ГОСТ 7283-93 кусачки ГОСТ 28037-89 Ніж монтажний Ліхтарі Стрем’янка Електрозахисні засоби Спецвзуття Спецодяг костюм бавовняний Рукавиці брезентові Рукавиці бавовняні Куртка утеплена Каски захисні з підшоломником Окуляри захисні Пояси запобіжні Аптечка медична Плакати і знаки безпеки Додаток 4 до пункту 14.1 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки рекомендований Форма висновку експертизи за результатами обстеження атракціону назва експертної організації ЗАТВЕРДЖУЮ посада керівника і назва експертної організації підпис; ініціали прізвище “ ” 20 р. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ № за результатами експертного обстеження атракціону тип атракціону модель атракціону Заводський номер Даний висновок експертизи має зберігатися разом з паспортом інструкцією з експлуатації атракціону. Аркуш 1 з Продовження додатка 4 до пункту 14.1 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки назва експертної організації 1. Підстави для проведення експертного обстеження Експертне обстеження проведене на підставі: 1. Договір від ” ” 20 р. № укладений між . назви експертної організації та замовника експертного обстеження 2. Наказ від ” ” 20 р. № по назва експертної організації про проведення експертного обстеження та призначення експертної комісії 2. Мета проведення експертного обстеження Експертне обстеження проведене з метою зазначити мету та причини проведення експертного обстеження 3. Загальні відомості про атракціон Тип атракціону Модель атракціону Виробник Дата виготовлення Заводський номер Дата введення в експлуатацію Аркуш з Продовження додатка 4 до пункту 14.1 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки назва експертної організації Навколишнє середовище у якому може працювати атракціон: температура C: найбільша плюс найменша мінус температура неробочого стану найменша C відносна вологість повітря % Інші відомості залежно від конструкції атракціону 4. Відомості про суб’єкта господарювання який володіє атракціоном Повна назва організації або прізвище ініціали суб’єкта підприємницької діяльності-фізичної особи Код за ЄДРПОУ або номер свідоцтва про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності-фізичної особи Юридична адреса Поштова адреса телефон 5. Відомості про експертну організацію та фахівців які проводили експертне обстеження Повна назва експертної організації Код за ЄДРПОУ Юридична адреса Поштова адреса телефон Номер дата видачі термін дії дозволу на проведення експертного обстеження Аркуш з Продовження додатка 4 до пункту 14.1 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки назва експертної організації 6. Відомості про розглянуті в процесі експертного обстеження технічні експлуатаційні організаційно-методичні та нормативні документи У процесі експертного обстеження були розглянуті наступні документи: 1. 2. 3. 7. Основні паспортні дані атракціону 7.1. Припустима одночасна кількість відвідувачів що містяться на пристрої або в ньому люд. 7.2. Припустима одночасна кількість відвідувачів що містяться в одному транспортному засобі гондолі тощо люд. 7.3. Максимальна робоча швидкість якщо така є об/хв м/с 7.4. Рекомендована робоча швидкість об/хв м/с 7.5. Напрямок обертання 7.6. Максимальна тривалість робочого циклу с хв 7.7. Номінальна потужність кВт 7.8. Час підіймання пасажирського модулю катальної гори на найбільшу висоту с 7.9. Мінімальна несуча здатність ґрунту для ущільнення ґрунту або розміщення опори : 7.10. Обмеження якщо є для відвідувачів або супровідних наприклад вік стан здоров'я зріст тощо Аркуш з Продовження додатка 4 до пункту 14.1 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки назва експертної організації 7.11. Місце керування 7.12. Спосіб керування електричний гідравлічний тощо 7.13. Опорний контур м поздовжній поперечний 7.14. Колія коліс шасі м передніх задніх 7.15. Мінімальний радіус повороту шасі м 7.16. Повна маса атракціону кг 7.17. Розподіл повної маси на осі в транспортному положенні Н: на передню на задню 7.18. Габарити в транспортному положенні м: довжина ширина висота 7.19. Габарити в робочому положенні м: діаметр довжина ширина висота Аркуш з Продовження додатка 4 до пункту 14.1 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки назва експертної організації 8. Відомості про відповідність фактичних умов експлуатації атракціону паспортним даним 9. Результати випробування атракціону 10. Результати експертного обстеження 11. Висновки 12. Рекомендації щодо умов експлуатації атракціону Аркуш з Продовження додатка 4 до пункту 14.1 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки назва експертної організації ДОДАТКИ: 1. Протокол візуально-оптичного огляду. 2. Протокол вимірювання відхилення форми основних елементів металоконструкцій. 3. Схема розташування місць ультразвукової товщинометрії неруйнівного контролю зварних з’єднань металоконструкцій. 4. Протокол ультразвукової товщинометрії елементів металоконструкцій. 5. Протокол ультразвукового контролю якості зварних з’єднань. 6. Протокол магнітопорошкового контролю якості зварних з’єднань. 7. Протокол капілярного контролю якості зварних з’єднань. 8. Протокол вимірювання опору розтіканню на основних заземлювачах і заземлення магістралей і устаткування. 9. Протокол перевірки опору ізоляції кабелів і проводів. 10. Відомість пошкоджень дефектів та відмов. 11. Протокол випробувань атракціону. посада; кваліфікація; номер посвідчення дата видачі; підпис; прізвище ініціали посада; кваліфікація; номер посвідчення дата видачі; підпис; прізвище ініціали посада; кваліфікація; номер посвідчення дата видачі; підпис; прізвище ініціали посада; кваліфікація; номер посвідчення дата видачі; підпис; прізвище ініціали посада; кваліфікація; номер посвідчення дата видачі; підпис; прізвище ініціали Аркуш з Продовження додатка 4 до пункту 14.1 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки назва експертної організації Додаток 1 до висновку експертизи від ” ” 20 р. № дата проведення огляду ПРОТОКОЛ № Замовник: візуально-оптичного огляду атракціону тип зав. № 1 .Перевірка стану металоконструкції: 1.1. Зовнішній огляд стану несучих і допоміжних елементів металоконструкції - 1.2. Додаткова перевірка елементів металоконструкцій - див. додатки 5?7; 1.3. Виміри геометричних розмірів елементів атракціону ? див. додаток 2. 2. Перевірка стану механізмів: 2.1. Гідропривід: * гідроциліндри ? ; * гідромотори ? ; * трубопроводи ? ; * рукава високого тиску ? ; * гідророзподільники блоки керування ? . 2.2. Редуктори: * кріплення редукторів ? ; * цілісність опорних фланців і корпусів ? ; * якість ущільнення валів роз’ємів ? ; * стан вихідних кінців валів; * стан зубчастого зачеплення ? . 2.3. Гальма: * кріплення гальм ? ; * стан приводів гальм ? ; * стан важільної системи ? ; * спрацювання отворів пальців ? ; * спрацювання гальмівних накладок ? . Продовження додатка 4 до пункту 14.1 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки назва експертної організації 2.4. Барабани: * стан нарізки ? ; * спрацювання стінок ? ; * стан затискачів ? ; * стан осей і фланців барабана ? ; * якість кріплення зубчастих вінців ? ; * стан підшипників ? . 2.5. Муфти: * стан фланців ? ; * стан шківів пальців дисків сухарів тощо; * наявність і стан кожухів огороджень муфт і валів ? . 2.6.Перевірка стану елементів механізму обертання: * стан опорно-поворотного пристрою ? ; * болтові з’єднання ? ; * зубчасті шестірні ? . 2.7. Канатно-блокова і ланцюгова системи: * стан і ступінь спрацювання каната ? ; * стан і ступінь спрацювання блоків ? ; * стан і ступінь спрацювання ланцюгів ? . 2.8.Прилади і пристрої безпеки: * обмежник швидкості ? ; * обмежник кінцевих положень ? ; * противідкатний пристрій ? ; * система блокування і захисту ? ; * система блокування підіймання опор ? ; * пристрої фіксації відвідувачів ? ; * система аварійного опускання пасажирського модулю ? ; * пристрій аварійної евакуації працівників ? ; * фіксатори ? ; * покажчик кута нахилу ? ; * система аварійної зупинки двигуна ? ; * анемометр ? ; * двосторонній переговорний пристрій ? . Продовження додатка 4 до пункту 14.1 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки назва експертної організації 2.9. Електрообладнання ? . Фахівець з неруйнівного контролю VT рівень підпис; прізвище ініціали Посвідчення № чинне до Технічний експерт підпис; прізвище ініціали Посвідчення № чинне до Продовження додатка 4 до пункту 14.1 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки назва експертної організації Додаток 2 до висновку експертизи від ” ” 20 р. № дата проведення роботи Замовник: ПРОТОКОЛ № вимірювання відхилення форми основних елементів металоконструкцій атракціону тип зав. № Назва та позначення параметра Граничні відхилення мм Значення відхилення Ескіз Фахівець з неруйнівного контролю VT рівень підпис; прізвище ініціали Посвідчення № чинне до Технічний експерт підпис; прізвище ініціали Посвідчення № чинне до Продовження додатка 4 до пункту 14.1 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки назва експертної організації Додаток 3 до висновку експертизи від ” ” 20 р. № дата проведення роботи Замовник: СХЕМА розташування місць ультразвукової товщинометрії неруйнівного зазначити метод контролю – ультразвуковий магнітопорошковий капілярний тощо контролю зварних з’єднань металоконструкцій атракціону тип зав. № Схему склав підпис; прізвище ініціали Продовження додатка 4 до пункту 14.1 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки назва експертної організації Додаток 4 до висновку експертизи від ” ” 20 р. № дата проведення роботи Замовник: ПРОТОКОЛ № ультразвукової товщинометрії елементів металоконструкцій атракціону тип зав. № Виконано відповідно до інструкції з експлуатації приладу СТТУ НК 01-03 еталонні зразки: 2 7; 3 0; 10 мм. . Товщиномір УТ-93П зав. № повірений ПЭП - П112-10-4х4-б-003 зав. № діапазон вимірів - мм. Допустима похибка ± мм. Результати контролю Ч.ч. Номери швів за схемою згідно додатку 3 Фактична товщина мм Припустима товщина мм Висновок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Продовження додатка 4 до пункту 14.1 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки назва експертної організації Ч.ч. Номери швів за схемою згідно додатку 3 Фактична товщина мм Припустима товщина мм Висновок 15 16 17 18 19 20 Висновок: результати товщинометрії металоконструкції атракціону відповідають СТТУ НК 01 -03. Фахівець з неруйнівного контролю UT рівень підпис; прізвище ініціали Посвідчення № чинне до Продовження додатка 4 до пункту 14.1 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки назва експертної організації Додаток 5 до висновку експертизи від ” ” 20 р. № дата проведення роботи Замовник: ПРОТОКОЛ № ультразвукового контролю якості зварних з’єднань атракціону тип зав. № Виконано згідно РД-22-205-88 Правил по атракціонах. Стандартні зразки: №№ 1 2 3 повірені; П121-5-65°-002 зав. № 79 стріла 9 мм. кут призми 52°. Дефектоскоп: УД 2-12 зав. № повірений Результати контролю Ч.ч. Номери швів за схемою згідно додатку 3 Розміри мм Опис виявлених дефектів Припустимі норми бракування Оцінка в балах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Продовження додатка 4 до пункту 14.1 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки назва експертної організації Ч.ч. Номери швів за схемою згідно додатку 3 Розміри мм Опис виявлених дефектів Припустимі норми бракування Оцінка в балах 15 16 17 18 19 Висновок по зварних з’єднаннях атракціону тип - задовільне. Оцінка в балах – Фахівець з неруйнівного контролю UT рівень підпис; прізвище ініціали Посвідчення № чинне до Продовження додатка 4 до пункту 14.1 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки назва експертної організації Додаток 6 до висновку експертизи від ” ” 20 р. № дата проведення роботи Замовник: ПРОТОКОЛ № магнітопорошкового контролю якості зварних з’єднань атракціону тип зав. № Апаратура контролю: переносний прилад МАГЭКС-3 зав. № повірений Індикатор контролю - порошок ДИАГМА 1100 спосіб намагнічування - СПП вид намагнічування - полюсне напруженість магнітного поля - кА/м спосіб нанесення індикатора - водяна суспензія клас чутливості - Б. Виконано відповідно до РД 22-207-88. Результати контролю Ч.ч. Номери швів за схемою згідно додатку 3 Розміри мм Опис виявлених дефектів Неприпустимі дефекти Оцінка якості 1 2 3 4 5 6 Висновок: зварні шви атракціону тип відповідають вимогам РД 22-207-88 Фахівець з неруйнівного контролю MT рівень підпис; прізвище ініціали Посвідчення № чинне до Продовження додатка 4 до пункту 14.1 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки назва експертної організації Додаток 7 до висновку експертизи від ” ” 20 р. № дата проведення роботи Замовник: ПРОТОКОЛ № капілярного контролю якості зварних з’єднань атракціону тип зав. № Кольоровому методу капілярної дефектоскопії піддавалися місця концентраторів напруги деталі і вузли що працюють при циклічних навантаженнях. При цьому виявляються поверхневі дефекти шляхом утворення пофарбованих індикаторних малюнків з високим кольоровим контрастом і шириною лінії що перевищує ширину розкриття дефектів. Під час проведення дефектоскопії використовувався комплект аерозольних балонів виробництва фірми який відповідає 2 класу чутливості за ГОСТ 18442-80 і забезпечує виявлення мікро дефектів поверхні метала з розкриттям що перевищує 1 0 мкм. Кольорова дефектоскопія проводилася відповідно до ГОСТ 18442-80 з оцінкою якості за РД 22-207-88. Результати контролю Ч.ч. Номери швів за схемою згідно додатку 3 Розміри мм Опис виявлених дефектів Неприпустимі дефекти Оцінка якості 1 2 Висновок: зварні шви атракціону відповідають вимогам РД 22-207-88 Фахівець з неруйнівного контролю РT рівень підпис; прізвище ініціали Посвідчення № чинне до Продовження додатка 4 до пункту 14.1 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки назва експертної організації Додаток 8 до висновку експертизи від ” ” 20 р. № дата проведення роботи Замовник: ПРОТОКОЛ № вимірювання опору розтіканню на основних заземлювачах і заземлення магістралей і устаткування Об'єкт: атракціон тип зав. № 1. Апаратура контролю: вимірювач опору заземлення Ф4103-М1 зав. №  дата повірки 2. Стан погоди протягом 3-х останніх днів і в день проведення вимірів: °С. 3. Спосіб виконання заземлення: нейтраль генератора з’єднана з металоконструкцією атракціону 4. Дані вимірювань: Ч.ч. Вимірюваний об’єкт Опір розтікання Ом Опір перехідний Ом Примітка Висновок: заземлення електроустаткування атракціону . Випробування проводили: підпис; прізвище ініціали Керівник: посада підпис; прізвище ініціали Продовження додатка 4 до пункту 14.1 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки назва експертної організації Додаток 9 до висновку експертизи від ” ” 20 р. № дата проведення роботи Замовник: Об'єкт: атракціон тип зав. № ПРОТОКОЛ № перевірки опору ізоляції кабелів і проводів Робоча напруга 380 В. Ізоляція виміряна мегаомметром Ф41-02/2-1м зав.№ дата повірки Ч.ч. Назва устаткування кабелів проводів Переріз і марка Ізоляція MОм Висновки АО ВО СО АВ ВС СА ВИСНОВКИ: опір ізоляції кабелів та проводів у нормі. Випробування проводили: підпис; прізвище ініціали Керівник: посада підпис; прізвище ініціали Продовження додатка 4 до пункту 14.1 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки назва експертної організації Додаток 10 до висновку експертизи від ” ” 20 р. № ВІДОМІСТЬ пошкоджень дефектів та відмов атракціону тип зав. № Ч.ч. Назва елемента складової частини Опис пошкодження дефекту відмови кількісні характеристики ескіз Висновок рекомендації 1 2 3 4 Технічний експерт: підпис; прізвище ініціали Дата складання Кінець додатка 4 до пункту 14.1 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки назва експертної організації Додаток 11 до висновку експертизи від ” ” 20 р. № дата проведення роботи Замовник: Об'єкт: атракціон тип зав. № ПРОТОКОЛ № випробувань атракціону Атракціон назва атракціону дата випуску встановлений місце експлуатації атракціону пройшов статичне і динамічне випробування. Статичні випробування під навантаженням кг протягом год хв динамічні випробування під навантаженням кг протягом год хв кількість циклів . Висновки: Випробування проводили: підпис; прізвище ініціали Керівник: посада підпис; прізвище ініціали Додаток 5 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки інформаційний Додаткові вимоги до проведення експертного обстеження атракціону „Круговий огляд М” 1. Загальні відомості Атракціон “Круговий огляд М” „Круговой обзор М” виготовлений Єйським механічним заводом „Атракціон” відповідно до вимог ТУ 43-РСФСР-757-85. 2. Основні параметри атракціону “Круговий огляд М”: Кількість кабін шт. 20 Кількість посадкових місць шт. 80 Швидкість обертання колеса об/хв не більше 0 18 Цикл катання хв 6 Пропускна здатність люд/год 800 Напрям обертання колеса при погляді спостерігача з боку кабіни оператора у атракціону з: фрикційним приводом не регламентується канатним приводом за годинниковою стрілкою Середній ресурс до середнього ремонту років 6 Строк служби за експлуатаційними документами років 8 Установлена потужність кВт 29 Напруга живлення В 220/380 Габаритні розміри м діаметр колеса 24 6 висота до осі обертання 15 06 огорожі 28 26?9 42 Площа яку займає м2 266 Маса т 34 4 Продовження додатка 5 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 3. Перевірка металоконструкції атракціону 3.1. Перевірка складальних одиниць атракціону зображених на рис. 5.1 складається з перевірки: * стану зварних з’єднань; * металоконструкції на відсутність залишкових деформацій; * товщини металу основних елементів конструкції. 3.2. Перевірка проводиться відповідно до вимог підрозділу 10.3 цієї методики а також наступних. Обов’язковому контролю за допомогою ультразвукового дефектоскопу підлягають зварні з’єднання складальних одиниць у яких під час візуального огляду виникли сумніви щодо стану зварного шва. Обов’язковому контролю підлягають зварні з’єднання шви яких зазначені в експлуатаційній документації. Місця де знайдені дефекти зварних з’єднань потрібно позначити фарбою відмінною за кольором від забарвлення складальної одиниці. Продовження додатка 5 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Продовження додатка 5 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 3.4. У разі виявлення залишкових деформацій металоконструкції необхідно встановити причину їх виникнення та перевірити всі складальні одиниці даного виду. Якщо пошкодження виявлене в інших місцях необхідно перевірити стан і взаєморозташування всієї металоконструкції атракціону . Зона деформації має бути відзначена двома смугами на початку і на кінці деформованої ділянки фарбою відмінною за кольором від забарвлення цієї складальної одиниці. Правка деформованої складальної одиниці у разі встановлення можливості її відновлення і продовження терміну експлуатації атракціону виконується відповідно до технічних умов на ремонт. Після правки складальна одиниця підлягає обов’язковому контролю. 3.5. Обов’язковому контролю товщини металу підлягають рис. 5.1 ? * балки 1 КФГ 6.128.622 2 ЕА 435.00.16.00 3 КФГ 6.128.621 4 КФГ 6.128.613 5 КФГ 6.128.617 6 КФГ 6.128.612 7 ККТ 6.128.845 8 ККТ 6.128.844 22 ЕА 435.00.18.00 23 ЕА 435.00.23.00 ; * підвіски пасажирської кабіни 15 ККТ 6.361.521 ; * стріли 9 ККТ 6.291.532 10 ККТ 6.291.531 11 ККТ 6.291.533 . Перевірка товщини металу балок 1  КФГ 6.128.622 2  ЕА 435.00.16.00 3  КФГ 6.128.621 4 КФГ 6.128.613 7  ККТ 6.128.845 8  ККТ 6.128.844 22  ЕА 435.00.18.00 23  ЕА 435.00.23.00 виконується у зонах А В С зазначених на рис. 5.2 по периметру. Перевірка товщини металу балок 5 КФГ 6.128.617 6 КФГ 6.128.612 виконується у зонах А1 В1 С1 зазначених на рис. 5.2 по периметру. Продовження додатка 5 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Рис. 5.2 Рис. 5.3 Рис. 5.4 Продовження додатка 5 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Перевірка товщини металу підвісок пасажирської кабіни ККТ 6.361.521 виконується у зонах D рис. 5.3 по периметру труби. Перевірка товщини металу стріл 9 ККТ 6.291.532 10 ККТ 6.291.531 рис. 5.1 виконується у зонах Е та F зазначених на рис. 5.4 по периметру. 4. Перевірка механізмів атракціону 4.1. Перевірка кількості кабін посадкових місць і напрямку обертання виконується візуально при цьому перевіряється стан і кріплення пасажирських сидінь і ковпаків пасажирських кабін наявність і стан ланцюжків що перекривають вхідні прорізи. 4.2. Перевірка швидкості обертання виконується за допомогою секундоміра класу точності 2. 4.3. Перевірка відстані між опорами виконується рулеткою класу точності 3. Отримані результати повинні відповідати розмірам зазначеним на рис. 5.1 і 5.5. 4.4. Для перевірки паралельності осі 1 опори руху 2 рис. 5.6 демонтується накладка 61-62-11 і в цьому місці встановлюється на вісь рівень брусковий ГОСТ 9392-89. Перевіряється паралельність осі до основи атракціону. Відхилення не дозволяється. Після перевірки накладку необхідно встановити на її місце і закріпити. 4.5. Візуально виконується: * перевірка кріплення сходів 1 до опор і кріплення огорож 2 рис. 5.5 ; Продовження додатка 5 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 1 - драбина; 2 - огорожа; 3 - вертушка; 4 - огорожа; 5 - кабіна оператора 1 - вісь; 2 - опора руху; 3 - накладка 61-02-11 Рис. 5.5 Рис. 5.6 Продовження додатка 5 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки * перевірка наявності і кріплення стопорних планок 1 рис. 5.7 в шарнірних з’єднаннях балок 2 з основою 3; * перевірка наявності і стану огорожі 4 навколо атракціону вертушок 3 на вході перевірка наявності і стану виходу рис. 5.5 ; * перевірка стану кабіни оператора 5 рис. 5.5 її засклення пульту оператора надійність роботи замку дверей стан обшивки наявність вогнегасника аптечки. 4.6. Для перевірки торцевого і радіального биття колеса необхідно відпустити пружини 1 рис. 5.8 натяжних механізмів 2 таким чином щоб фрикційні катки 3 обох приводів вийшли з контакту із сектором 4. На атракціоні з канатним приводом необхідно послабити натяг канатів для чого зняти вантажі 1 рис. 5.9 з підвіски 2 противаги кожного приводу. Прокручуючи колесо вручну виміряти торцеве биття для чого послідовно виміряти відстань “в” рис. 5.5 від однієї наміченої на опорі точки до сектора. Граничне відхилення цього розміру ? 15мм. Одночасно з перевіркою торцевого биття перевірити радіальне биття бігової доріжки колеса. Для цього необхідно виміряти послідовно розмір “d” рис. 5.8 від бігової доріжки. Граничне відхилення цього розміру ? 7мм. Перевірити стан діагональних розтяжок 1 рис. 5.10 . За необхідності підтягти їх обертаючи тендер 2 за допомогою динамометричного ключа. Продовження додатка 5 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 1 - планка стопорна; 2 - балка; 3 - основа Рис. 5.7 1 - пружина; 2 - натяжний механізм; 3 - коток; 4 - сектор Рис. 5.8 1 - вантаж; 2 - підвіска Рис. 5.9 1 - розтяжка; 2 - тендер Рис. 5.10 Продовження додатка 5 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 4.7. Візуально перевірити надійність кріплення втулок 1 і 2 рис. 5.11 особливу увагу звернути на монтажний шов кріплення втулки 1. Перевірити відсутність осьового люфту пальців 4. 4.8. Похитуючи кожну пасажирську кабіну на кут не менше 45? в кожен бік перевірити плавність її обертання навколо осі. У разі заклинювання в момент розхитування або швидкій зупинці необхідно розібрати і замірити розмір втулки 3 рис. 5.11 . Він повинен відповідати ? 40 Н12+0 25. Для атракціону з канатним приводом розмір втулки 3 рис. 5.12 повинен відповідати ? 32 Н12+0 25. Перевірити стан гумових бандажів фрикційних котків 1 рис. 5.13 і їхнє кріплення. На гумових бандажах не допускаються розшарування тріщини задирки. Перевірити стан ланцюга 2 рис. 5.13 і зірочок 3. Особливу увагу звернути на розташування зірочок: зміщення їхніх осей не повинно перевищувати 1 5 мм а непаралельність торцевих поверхонь А не більше 0.4 мм. Величина провисання ланцюга повинна бути від 6 мм до 10мм рис. 5.14 . Перевірити натяг пасів 4 рис. 5.13 . При прикладенні зусилля 2кГм посередині вітки пасу прогин вітки повинен бути не більше 7мм. Перевірити наявність і рівень масла в редукторі змащення в підшипниках валів котків і двигуна наявність і стан ручного приводу 5 рис. 5.13 стан втулково-пальцьової муфти 6 а також стан поверхні гальмівного шківа. Продовження додатка 5 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 1 - втулка; 2 - втулка; 3 - втулка; 4 - палець 1 - вісь; 2 - скоба; 3 - втулка 4 - скоба Рис. 5.11 Рис. 5.12 1 - коток; 2 - ланцюг; 3 - зірочка; 4 - пас; 5 - ручний привід; 6 - муфта втулково-пальцева Рис. 5.13 Рис. 5.14 Продовження додатка 5 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 4.9. На атракціоні з канатним приводом перевірити стан гумових вкладишів ведучого блоку 1 рис. 5.15 не допускаються їх розшарування наявність тріщин та інших дефектів. Прокручуючи вручну ведений блок 2 і напрямні блоки 3 перевірити відсутність люфту відносно їх осей обертання. Люфт повинен бути не більше 0 8 мм. У разі збільшення зазору відбувається інтенсивне спрацювання канату і його часте скидання. 4.10. Увімкнути приводи і переконатися що фрикційні котки обох приводів обертаються в одному напрямку і працюють гальма ТКТ-100. На атракціоні з канатним приводом перевірити напрямок обертання ведучих блоків 1 рис. 5.15 . Вони повинні обертатися за годинниковою стрілкою при погляді спостерігача з боку кабіни оператора. Затягти пружини 1 рис. 5.8 за допомогою натяжного механізму 2 відновивши початкову довжину пружини. Розмір стиснутих пружин повинен бути в межах 320 мм. Фрикційні котки повинні контактувати із секторами бігової доріжки і бути притиснутими із зусиллям достатнім щоб провернути колесо з завантаженими підряд чотирма кабінами вантажем масою 280 кг в кожній без проковзування колеса відносно гумових котків під час підйому і спуску. На атракціоні з канатним приводом для виконання цієї операції необхідно встановити вантажі 1 противаги рис. 5.9 на колишнє місце. Перевірити стан вкладишів встановлених на стрілах для канатного приводу. Не допускаються розшарування тріщини і інші дефекти. Продовження додатка 5 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 1 - блок ведучий; 2 - блок ведений; 3 - блок напрямний Рис. 5.15 Продовження додатка 5 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 5. Перевірка електрообладнання 5.1. При перевірці електрообладнання керуватися схемою електричною принциповою рис. 5.16 і переліком елементів рис. 5.17 . 5.2. Зняти живлення з атракціону в розподільній шафі парку автоматичний вимикач увідного пристрою Q1 розташованого в кабіні оператора 1 рис. 5.18 аркуш 1 установити в положення “ВИМКНЕНО”. У шафі керування 2 рис. 5.18 аркуш 1 перевірити наявність апаратів а також їх відповідність основним технічним даним переліку елементів схеми електричної принципової і табл. 5.1. 5.3. Перевірити стан контактів і контактних пластин апаратів. Нагар на контактах і деформація пластин не допускаються. Перевірити плавку вставку запобіжника. Заміна плавкої вставки на вставку іншої величини або установка ненормованих провідників не допускаються. Перевірити апарати електропроводку в шафі і ввідному пристрої на відсутність механічних пошкоджень надійність кріплення апаратів до панелі а провідників - до затискачів. Механічні пошкодження апаратів ізоляції провідників не допускаються. 5.4. Перевірити наявність ізоляційного килимка в кабіні оператора. 5.5. Перевірити візуально стан електродвигунів М1 М2 кнопкових постів негайної зупинки роботи атракціону S1 S2 кінцевих вимикачів S1H S2H електромагнітів гальмівних пристроїв Y1 Y2 на відсутність механічних пошкоджень рис. 5.18 аркуш 2 . Розкрити кришки кінцевих вимикачів кнопкових постів. Нагар на контактах деформація контактних пластин не допускаються. Продовження додатка 5 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Рис. 5.16. Схема електрична принципова атракціону КФГ 2.659.003 Э3 Продовження додатка 5 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Поз. Позначення Найменування Кількість Примітка F1 Запобіжник ПРС-6У3-П з ПВД-4У3 ТУ 16-522.112-74 1 Н1Н Лампа МН 13 5-0 16 ГОСТ 2204-80 1 К1 Пускач ПМЕ-214 380/50-25 Iтеп=20A ТУ 16-526.491-81Е 1 М1 М2 Двигун 4АС100L4 У3 1М1082 ГОСТ 2479-79 ТУ 16-510.483-74 4 25 кВт n=1395 об/хв 2 Q1 Вимикач АЕ 2043М-10000 У3-А 380 В 40 А 12 Iн ТУ 16-522.148-80 1 Q2 Вимикач АЕ 2033-10У3 1Р00 380 В 12 5 А ТУ 16-522.064-82 1 Q3 Пристрій контактний 1 R1 Резистор ПЭ-25; 2 2 кОм±10 % ОЖО 467.574ТУ 1 Кнопка КМЕ ТУ 16-526.094-78 S1 S2 S3 КМЕ 5111 У3 червоний П 3 S4 S5 КМЕ 4111 У3 чорний Л 2 S6 Вимикач с-1-16-10/220 ГОСТ 7397-76 1 S1Н S2Н Вимикач ВПК 2110 У2 ТУ 16-526.433-78Е 2 Х1 Х2 Розетка РШ-Ц-2-С-13-6/220 ГОСТ 7396-76 N1…N480 Лампа В220-230-15 ГОСТ 2239-79 480 N481 Світильник БЛ2-1?40А-УХЛ4 ТУ 16-535.864-74 1 Y1 Y2 Електромагніт МО100 БУ2 220 В ПВ-100 % ТУ 16-529.146-75 2 Рис. 5.17. Перелік елементів електрообладнання Продовження додатка 5 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Продовження додатка 5 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 1 - захисна труба електророзведення; 2 - коробка розгалуження; 3 - кнопковий пост екстреної зупинки; 4 - вимикач кінцевий ВПК 2110 У2; 5 - електродвигун 4А100L4У31М1082; 6 - електромагніт МО100БУ2 220В 50Гц; 7 - кільце струмознімальне; 8 - щітка; 9 - кабель живлення світильників; 10 - кнопка КМЕ 5111У3 Рис. 5.18 аркуш 2 Продовження додатка 5 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Таблиця 5.1. Струмові уставки апаратів захисту Найменування параметру Позначення апаратів згідно схеми електричної принципової що перевіряється Q1 Q2 F1 K1 Номінальний струм плавкої вставки запобіжника А 4 Номінальний струм автоматичного вимикача А 40 12 5 Струм уставки електротеплового реле пускача А 20 5.6. Перевірити технічний стан струмознімального пристрою вид Б рис. 5.18 аркуш 2 . Механічні пошкодження струмознімальних кілець щіткотримачів і щіток покриття робочої поверхні кільця окислами неприпустимі. Спрацювання щіток по довжині більше 25 мм недопустимо габарити щіток 16?32?50 . 5.7. Перевірити наявність і надійність кріплення заземлювальної перемички на обертальну зону. Перевірити стан кабельних прокладок по металоконструкції атракціону. Механічні пошкодження провисання кабелю недопустимі. 5.8. Перевірити стан ілюмінаційних світильників 4 рис. 5.18 аркуш 1 . Вм’ятини тріщини неприпустимі. Перевірити наявність і надійність приєднання заземлювальних провідників від металоконструкції атракціону до заземлювального контуру рис. 5.19 . Продовження додатка 5 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Рис. 5.19. Контур заземлення 6. Випробування без навантаження 6.1. Випробування електрообладнання на функціонування починається подачею живлення на атракціон для чого автоматичний вимикач Q1 на панелі в кабіні оператора встановлюється в положення “УВІМКНЕНО”. На панелі керування рис. 5.20 загоряється сигнальна лампочка Н1Н. 6.2. Перевірці підлягають: * робота приводу обертання; * робота гальмівної системи; * ілюмінація. 6.3. Для ввімкнення обертання натискається кнопка S5 “ПУСК” рис. 5.20 ? відбувається обертання. Продовження додатка 5 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Рис. 5.20. Панель 6.4. На рамах приводів обертання здійснюється контроль стану двигунів у роботі а також контроль роботи гальмівної системи ? чи повністю розтиснуті гальмівні колодки. Зупинка здійснюється натисканням кнопки S3 “СТОП”. Натискається кнопка S4 “РЕВЕРС” ? відбувається обертання колеса в протилежному напрямку. Зупинка перевіряється з дистанційних пультів. Для цього натискається кнопка S1 вид Д рис. 5.18 аркуш 2 установлена на окремому стояку в зоні входу відвідувачів на посадку. Обертання припиняється. Кінець додатка 5 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Для перевірки працездатності другого дистанційного пульту атракціон знову вмикається і натискається кнопка S2 аналогічна S1 але встановлена на окремому стояку в зоні виходу відвідувачів із посадкової площадки. 6.5. Для перевірки ілюмінації автоматичний вимикач Q2 “ІЛЮМІНАЦІЯ” рис. 5.20 установлюється в положення “УВІМКНЕНО”. 6.6. Після проведення випробувань установити всі автоматичні вимикачі в положення “ВИМКНЕНО”. 7. Випробування під навантаженням 7.1. Статичне випробування У кожну пасажирську кабіну по черзі за її нижнього положення покласти вантаж масою 350 кг і витримати протягом 15 хвилин. Кабіну розвантажити. Перевірити відсутність залишкових деформацій деталей і складальних одиниць тріщин у швах зварних з’єднань. 7.2. Динамічне випробування Завантажити підряд чотири пасажирські кабіни вантажем масою 280 кг і ввімкнути атракціон підтягти пружини 1 рис. 5.8 за допомогою натяжного пристрою 2. Досягти того щоб колесо не проковзувало відносно фрикційних котків під час підйому і спуску. Завантажити всі інші пасажирські кабіни вантажем масою 280 кг. Завантаження має виконуватися рівномірно і дисбаланс повинен бути не більше чотирьох завантажених підряд кабін. Динамічні випробування з чотирма завантаженими підряд кабінами повинні виконуватися протягом однієї години в безперервному режимі. Динамічні випробування з повністю завантаженим колесом повинні виконуватися протягом п’яти годин у безперервному режимі. Розвантаження атракціону після випробувань має виконуватися в такій послідовності як і завантаження. Дисбаланс повинен бути не більше чотирьох завантажених підряд кабін. Додаток 6 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки інформаційний Додаткові вимоги до проведення експертного обстеження атракціону „Вихор” 1. Загальні відомості Атракціон “Вихор” „Вихрь” виготовлений Єйським механічним заводом „Атракціон” відповідно до вимог ТУ 43-РСФСР-764-86. 2. Основні параметри атракціону “Вихор”: Кількість посадкових місць шт. 12 Швидкість обертання зонта об/хв 10 Цикл катання хв 3 Пропускна здатність люд/год 120 Час зупинки зонта с 20 Час експлуатаційного циклу с 180?10 Напрям обертання зонта при погляді спостерігача зверху за годинниковою стрілкою Строк служби за експлуатаційними документами років 12 Установлена потужність кВт 18 5 Напруга живлення В 220/380 Габаритні розміри м діаметр зонта 9 8 висота 9 74 діаметр по огорожі 26 Площа яку займає м2 531 Маса т 7 Продовження додатка 6 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 3. Перевірка металоконструкції атракціону 3.1. Перевірка складальних одиниць атракціону “Вихор” зображених на рис. 6.1 складається з перевірки: * стану зварних з’єднань; * металоконструкції на відсутність залишкових деформацій; * товщини металу основних елементів конструкції. 3.2. Перевірка проводиться відповідно до вимог підрозділу 10.3 цієї методики а також наступних. 3.3. Обов’язковому контролю за допомогою ультразвукового дефектоскопу підлягають зварні з’єднання складальних одиниць у яких під час візуального огляду виникли сумніви щодо стану зварного шва. Обов’язковому контролю підлягають зварні з’єднання шви яких зазначені в експлуатаційній документації. Всі місця де виявлені дефекти зварних з’єднань повинні бути позначені фарбою відмінною за кольором від забарвлення складальної одиниці. 3.4. У разі виявлення залишкових деформацій металоконструкції необхідно встановити причину їх виникнення та перевірити всі складальні одиниці даного виду. Якщо пошкодження виявлене в інших місцях необхідно перевірити стан і взаєморозташування всієї металоконструкції атракціону . Зона деформації повинна бути відзначена двома смугами на початку і на кінці деформованої ділянки фарбою відмінною за кольором від забарвлення складальної одиниці. Продовження додатка 6 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Продовження додатка 6 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Правка деформованої складальної одиниці у разі встановлення можливості її відновлення і продовження терміну експлуатації атракціону виконується відповідно до технічних умов на ремонт. Після правки складальна одиниця підлягає обов’язковому контролю. 3.5. Обов’язковому контролю товщини металу рис. 6.1 підлягає стріла 5 ККТ 6.291.509 . Перевірка товщини металу виконується в зоні А рис. 6.2 . Перевірка товщини металу ланцюгів підвісок 1 рис. 6.3 у зоні контакту ланок виконується штангенциркулем ГОСТ 166-89 виміряна товщина повинна бути не менше 4 мм. Перевірка товщини металу з’єднувальних кілець 2 рис. 6.3 і 1 рис. 6.4 у зоні контакту з ланкою ланцюга і в зоні контакту з косинкою 2 виконується штангенциркулем ГОСТ 166-89. Виміряний діаметр повинен бути не менше 6 мм. Перевірка виконується на всіх з’єднувальних кільцях. Перевірка товщини металу косинки 2 рис. 6.4 у зоні контакту зі з’єднувальним кільцем 1 виконується штангенциркулем ГОСТ 166-89 виміряна товщина повинна бути не менше 5 мм рис. 6.5 . 4. Перевірка механізмів атракціону 4.1. Перевірка кількості посадкових місць напрямку обертання виконується візуально при цьому перевіряється наявність і стан пасажирських сидінь їх кріплення до каркасу наявність і стан ременів безпеки і їх кріплення до сидінь. Продовження додатка 6 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Рис. 6.2 1 - ланцюг; 2 - кільце; 3 - підвіска; 4 - кожух; 5 - ролик; 6 - страхувальний ланцюжок; 7 - хомут; 8 - амортизатор Рис. 6.3 Продовження додатка 6 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 1 - кільце; 2 - косинка Рис. 6.4 Рис. 6.5 1 - розтяжка; 2 - тендер; 3 - гайка Рис. 6.6 Продовження додатка 6 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 4.2. Перевірка частоти обертання виконується за допомогою секундоміра класу точності 2 відлік числа обертів необхідно почати через 30-40 секунд з моменту пуску атракціону. Частота обертання повинна бути не більше 10 об/хв. 4.3. Перевірка часу зупинки здійснюється за допомогою секундоміра класу точності 2 відлік часу починається з моменту виключення атракціону і до повної зупинки обертання зонта. Час зупинки не повинен перевищувати 20 с. 4.4. Перевірка часу експлуатаційного циклу здійснюється за допомогою секундоміра класу точності 2. Відлік часу починається з моменту включення атракціону і до автоматичного вимкнення обертання зонта. Час експлуатаційного циклу повинен складати 180 ? 10 с. 4.5. Під час перевірки роботи і стану приводу проводиться огляд стану зубців ведучого і веденого зубчастих коліс відкритої зубчастої передачі перевірка бокового зазору відкритої зубчастої передачі. Для перевірки бокового зазору закласти дві свинцеві пластини товщиною від 0 5 мм до 0 6 мм розміром 15х100 мм з обох боків зуба між веденою шестернею і колесом зубчастим. Прокручувати вручну муфту електродвигуна до того часу доки свинцеві пластини не минуть зубчасте зачеплення в протилежну сторону. Штангенциркулем з ціною поділки 0 5 мм виміряти отриману товщину пластин у зоні контакту з евольвентною поверхнею зуба. Мінімальний боковий зазор відкритої зубчастої передачі 0 320 мм. Якщо отримана товщина пластин однакова і близька до 0 320 мм стан зачеплення задовільний. Якщо зазор більше 0 52 мм то виконується регулювання зачеплення за рахунок прокладок між корпусом редуктора і рамою. Продовження додатка 6 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Пляма контакту бокової поверхні зуба повинна бути не менше 50 % і розміщуватись рівномірно по всій висоті зуба. Якщо пляма контакту не відповідає зазначеним даним то виконується регулювання. Для цього потрібно відпустити болти кріплення редуктора до рами і підтримуючої пластини і за допомогою регулювальних болтів добитися необхідної плями контакту в зачепленні після чого знову затягти все кріплення. Перевірка роботи муфти максимального моменту зводиться до вимірювання часу розгону і гальмування зонта. Вони повинні бути не більше 20 с при завантаженні атракціону вантажем масою 80 кг на кожне посадкове місце. За необхідності час розгону гальмування регулюється шляхом дії на пружини муфти максимального моменту для чого потрібно відкрутити гайки які контрять розташовані на верхній кришці муфти стакани і рівномірно відпускати або підтискати їх. Перевірити роботу редуктора на предмет відсутності сторонніх стуків ривків заїдань витікання масла. Перевірити наявність і стан гумових кілець втулково-пальцьової муфти. 4.6. Для перевірки технічного стану підвіски 3 рис. 6.3 від’єднати кожух 4 перевірити плавність обертання роликів 5 стан страхувальних ланцюжків 6 і їх з’єднань стан хомута 7 на який встановлена підвіска наявність і стан гумових амортизаторів 8. У разі ввімкнення обертання зонта каретки повинні плавно переміщуватися трубою стріли і за правильного регулювання муфти вийти на верхню точку за два оберти зонта. Продовження додатка 6 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 4.7. При перевірці зонта рис. 6.1 виконується огляд стану і натягу розтяжок 1 рис. 6.6 контрування тендера 2 за допомогою гайки 3 перевірка стану і кріплення декоративних щитів 1 рис. 6.1 . Перевірка всіх елементів конструкції зонта в недосяжних місцях повинна виконуватися із застосуванням підйомників. 4.8. Перевірити наявність і стан огорожі 2 рис. 6.1 навколо атракціону змащення всього атракціону відповідно до карти змащення а також кріплення атракціону до фундаменту. 4.9. Перевірити візуально стан кабіни оператора 3 рис. 6.1 : скління стан обшивки надійність роботи замка дверей стан пульту керування наявність вогнегасника аптечки. 5. Перевірка електрообладнання 5.1. При перевірці електрообладнання керуватися схемою електричною принциповою рис. 6.7 атракціону “Вихор”. 5.2. Зняти живлення з атракціону в розподільній шафі парку автоматичний вимикач 2 Q1М рис. 6.10 встановити в положення “ВИМКНЕНО”. У шафі 3 кабіни оператора 1 рис. 6.10 зняти панелі 1 і 2 рис. 6.9 а також щит який прикриває силову панель. Оглянути стан апаратів на панелях а також їх відповідність основним технічним даним згідно переліку елементів схеми електричної принципової та табл. 6.1. Перевірити стан контактів і контактних пластин апаратів. Нагар на контактах і деформація пластин не допускаються. Продовження додатка 6 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Продовження додатка 6 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Поз. позначення Найменування Кількість шт. Примітка Запобіжник ПРС ТУ 16-522.011-74 F1 F2 F3 ПРС-63 з ПВД-63 Iн 63 А ?440 В 3 F4 ПРС-6 з ПВД-4 Iн 4 А ?440 В 1 F5 ПРС-6 з ПВД-1 Iн 1 А ?440 В 1 Н1 Лампа комутаторна КМ24-90 24 В ГОСТ 6940-74 1 К1 Пускач магнітний ПМА 3100 У4 Uк?380 В 40 А ТУ 16-644.005-84 1 К1С Реле часу ВП 65 УХЛ4 220В імп.3-30с пауза 1-10 хв ТУ 16-523.585-80 1 М Електродвигун 4А132 S4 У3 220/380 В 1390 об/хв; 8 5 кВт; 18 4 А; 1М1081 1 N1 Світильник БП2 1?40 УХЛ4 ТУ 16-535.864-74 1 N2…N193 Лампа Б 230-240-25 ГОСТ 2239-79 192 N194...N201 Лампа Б 230-240-300 ГОСТ 2239-79 8 Тип цоколя Е 40/45 ГОСТ17100-79 Вимикачі автоматичні АЕ ТУ 16-522.148-80 Q1М АЕ 2046М-10Н-00 У3Б 63 А 1 Входить до комплекту А1 Q1F АЕ 2046М-10Н-00 У3Б 25 А 1 Входить до комплекту S2 Q2F АЕ 2044-10Н-00 У3Б 16А. ТУ16-522.064-82 1 Q1 Q2 Q3 Струмознімальний пристрій Розмір щіток 16?32?50 мм R1 Резистор ПЭ-25; 2 4 кОм ?10 % ГОСТ 6513-75 1 S1 Тумблер ТВ1-1 ?220 В 5А УСО.360.049 ТУ 1 Вимикач кнопковий КЕ ТУ 16-642.015-84 S1К КЕ 011 У2 1з+1р штовхач чорний 1 S2К КЕ 021 У2 1з+1р штовхач червоний 1 S2 Пристрій перемикаючий «Радуга» ККТ 2.237.000 1 Х1 Розетка РШ-ц-2-с13-6/220 ГОСТ 1396-76 1 А1 Панель ввідна ККТ 6.106.531 1 Рис. 6.8. Перелік елементів електрообладнання Продовження додатка 6 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 1 - панель ККТ6.125.725; 2 - панель ККТ6.125.728 Рис. 6.9. Шафа керування Продовження додатка 6 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Рис. 6.10. Розташування електрообладнання Продовження додатка 6 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Перевірити плавкі вставки запобіжників. Заміна плавких вставок на вставки інших величин або установка ненормованих провідників не допускаються. Перевірити апарати електропроводку в шафі і панелі вводу на відсутність механічних пошкоджень надійність кріплення апаратів до панелі а провідників – до затискачів. Таблиця 6.1. Струмові уставки апаратів захисту Найменування параметру що перевіряється Позначення апаратів згідно схеми електричної принципової F1... F3 F4 F5 Q1M Q1F Q2F Номінальний струм плавкої вставки запобіжника А 63 1 6 Струм уставки електромагнітного розчіплювача автоматичного вимикача А 50 25 16 Механічні пошкодження апаратів ізоляції провідників не допускаються. Перевірити наявність ізоляційного килимка в кабіні оператора. Перевірити візуально стан струмознімального вузла 5 рис. 6.10 - спрацювання щіток наявність пошкоджень на робочій поверхні кілець кріплення кронштейну з щітками надійність кріплення жил кабелів до щіткотримачів і кілець. Перевірити цілісність і надійність кріплення заземляючих перемичок на щіткотримачі а також перемички 10 від кільця Q3 до конструкції атракціону рис. 6.10 . Перевірити стан кабелів джгутів і їхньої ізоляції. Перевірити стан ізоляції ілюмінаційних ланцюгів цілісність світильників ілюмінації відсутність корозії на контактах освітлювальних патронів. Продовження додатка 6 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Рис. 6.11. Контур заземлення Продовження додатка 6 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Перевірити візуально стан і надійність кріплення заземляючих шин до огорожі рами атракціону кабіни оператора і до заземляючого пристрою рис. 6.9 . 6. Випробування без навантаження 6.1. Випробування електрообладнання на функціонування починається з подачі живлення до атракціону для чого автоматичний вимикач Q1М на панелі вводу встановити в положення “УВІМКНЕНО” На панелі загорається сигнальна лампочка Н1 «МЕРЕЖА 380 В» рис. 6.9 . Для ввімкнення обертання натискається кнопка S2К „ПУСК” рис. 6.9 – іде обертання. Водночас із пуском увімкнути секундомір і перевірити тривалість експлуатаційного циклу – 180 с. У випадку значних відхилень тривалості циклу роботи атракціону необхідно виконати регулювання реле часу К1С на силовій панелі. Для перевірки роботи ілюмінації автоматичні вимикачі Q1F і Q2F на панелі 2 рис. 6.9 установити в положення “УВІМКНЕНО”. Після проведення випробувань установити всі автоматичні вимикачі в положення „ВИМКНЕНО” виявлені дефекти і відхилення в роботі електрообладнання фіксуються для проведення ремонтно-відновних робіт. Кінець додатка 6 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 7. Випробування під навантаженням 7.1. Статичне випробування На кожне посадкове місце покласти вантаж масою 120 кг і витримати протягом 30 хвилин. Сидіння розвантажити перевірити стан підвісок ланцюгів і зонта на відсутність тріщин і залишкових деформацій. 7.2. Динамічне випробування На кожне посадкове місце покласти вантаж масою 100 кг і закріпити його. Випробування провести в автоматичному режимі протягом 1 години. Сидіння розвантажити перевірити стан підвісок ланцюгів і зонта на відсутність тріщин і залишкових деформацій. Додаток 7 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки інформаційний Додаткові вимоги до проведення експертного обстеження атракціону „Дзвіночок” 1. Загальні відомості Атракціон “Дзвіночок” „Колокольчик” виготовлений Єйським механічним заводом „Атракціон” відповідно до вимог ТУ 43-РСФСР-775-82 2. Основні параметри атракціону “Дзвіночок”: Кількість кабін шт. 10 Кількість посадкових місць шт. 20 Швидкість обертання об/хв не більше 10 Цикл катання хв 3 Пропускна здатність люд/год 200 Напрям обертання при погляді спостерігача зверху проти годинникової стрілки Установлена потужність кВт 4 1 Напруга живлення В 220/380 Час зупинки при гальмуванні с 15 Час експлуатаційного циклу с 180 ? 10 Строк служби за експлуатаційними документами років 10 Габаритні розміри м діаметр зонта 7 діаметр по огорожі 10 5 висота 2 92 Площа яку займає м2 86 Маса т 2 Продовження додатка 7 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 3. Перевірка металоконструкції атракціону 3.1. Перевірка складальних одиниць атракціону зображених на рис. 7.1 складається з перевірки: * стану зварних з’єднань; * металоконструкції на відсутність залишкових деформацій; * товщини металу основних елементів конструкції. 3.2. Перевірка проводиться відповідно до вимог підрозділу 10.3 цієї методики а також наступних. 3.3. Обов’язковому контролю ультразвуковим методом підлягають зварні з’єднання складальних одиниць у яких під час візуального огляду виникли сумніви про стан зварного шва. Місця де знайдені дефекти зварних з’єднань потрібно позначити фарбою відмінною за кольором від забарвлення складальної одиниці. 3.4. У разі виявлення залишкових деформацій металоконструкції необхідно встановити причину їх виникнення та перевірити всі складальні одиниці даного виду. Якщо пошкодження виявлене в інших місцях необхідно перевірити стан і взаєморозташування всієї металоконструкції атракціону. Зона деформації має бути відзначена двома смугами на початку і на кінці деформованої ділянки фарбою відмінною за кольором від забарвлення цієї складальної одиниці. Правка деформованої складальної одиниці у разі встановлення можливості її відновлення і продовження терміну експлуатації атракціону виконується відповідно до технічних умов на ремонт. Після правки складальна одиниця підлягає обов’язковому контролю. Продовження додатка 7 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 1 – стріла ККТ 6.291.510; 2 – підвіска ККТ 6.361.509; 3 – каркас ККТ 6.123.740 Рис. 7.1 Рис. 7.2 Рис. 7.3 Продовження додатка 7 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 3.5. Обов’язковому контролю товщини металу підлягає стріла 1 ККТ 6.291.510 рис. 7.1 . Перевірка товщини металу виконується у зонах А рис. 7.2 . 3.6. Перевірка діаметру осі 1 рис. 7.4 підвіски пасажирської кабіни виконується штангенциркулем ГОСТ166-89. Виміряний діаметр В повинен бути не менше 9 0 мм рис. 7.5 . Перевірка діаметру отвору підвіски 2 рис. 7.4 виконується штангенциркулем ГОСТ166-89. Виміряний розмір А повинен бути не більше 22 мм рис. 7.3 . 4. Перевірка механізмів атракціону 4.1. Перевірка напрямку обертання кількості кабін і посадкових місць виконується візуально при цьому перевіряється стан склопластикових пасажирських сидінь 1 рис. 7.6 їх кріплення до каркасу 2 наявність і стан прив’язних ременів стан і кріплення склопластикових зонтів 3. Особливу увагу звернути на кріплення каркаса 2 до підвіски 4. 4.2. Перевірка частоти обертання виконується за допомогою секундоміра класу точності 2 при сталому обертанні зонта. Частота обертання повинна бути в межах 10 об/хв. 4.3. Перевірка часу зупинки під час гальмування виконується за допомогою секундоміра класу точності 2. Відлік часу проводиться з моменту початку гальмування і до повної зупинки зонта. Час зупинки не повинен перевищувати 15 с. Продовження додатка 7 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 1 - вісь; 2 - підвіска Рис. 7.4 Рис. 7.5 1 - сидіння; 2 - каркас; 3 - зонт; 4 - підвіска Рис. 7.6 Продовження додатка 7 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 4.4. Перевірка часу експлуатаційного циклу виконується за допомогою секундоміра класу точності 2. Відлік часу проводиться з моменту натиску на кнопку „ПУСК” і до автоматичного вимкнення обертання зонта. 4.5. Перевірка з’єднання стріл за допомогою тяг 1 рис. 7.7 і розтяжок 2 виконується візуально. При цьому перевіряється затяжка зонта за допомогою розтяжок 2 і стопоріння пальців 1 рис. 7.8 за допомогою шплінтів 2. 4.6. Перевірка ступеня притиснення ведучого котка 1 рис. 7.9 до диска 2 виконується за часом розгону який має бути від 15 с до 20 с. Перевірку проводити секундоміром класу точності 2. 4.7. Перевірка роботи обгінної муфти змонтованої з ведучим катком 1 рис. 7.9 установленим на вихідному тихохідному валу редуктора 3 здійснюється візуально. У разі вимкнення двигуна 4 і припиненні його обертання коток 1 повинен продовжувати обертатися бо він стає веденим відносно диска 2. Якщо коток 1 не обертається ? муфта заклинена. Перевірити наявність і стан пружини 5 механізму притиснення котка 1 до диска 2. 4.8. Перевірка режиму роботи атракціону здійснюється встановленням тумблера режиму робіт у положення „АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ”. Вимкнення атракціону повинно відбутися автоматично після закінчення циклу роботи. 4.9. Перевірити наявність і рівень масла в редукторі приводу. 4.10. Перевірити візуально наявність і стан огорожі 3 рис. 7.7 навколо атракціону наявність і стан місця оператора 4. Продовження додатка 7 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 1 - тяга; 2 - розтяжка; 3 - огорожа; 4 - місце оператора Рис. 7.7 1 - палець; 2 - шплінт Рис. 7.8 1 - коток; 2 - диск; 3 - редуктор; 4 - двигун; 5 - пружина Рис. 7.9 Продовження додатка 7 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 5. Перевірка електрообладнання 5.1. При перевірці електрообладнання керуватися схемою електричною принциповою атракціону рис. 7.10 . 5.2. Зняти живлення що подається до електрообладнання атракціону з паркового розподільного щита. На шафі 1 рис. 7.12 установити автоматичний вимикач QМ рис. 8.13 у положення „ВИМКНЕНО”. Розкрити шафу перевірити стан розміщеної в шафі електроапаратури а також її відповідність технічним даним згідно переліку елементів схеми електричної принципової рис. 7.10 і табл. 7.1. Таблиця 8.1. Струмові уставки апаратів захисту. Найменування параметру що перевіряється Позначення апарату згідно схеми електричної принципової FU1 QM QF K1 Номінальний струм плавкої вставки запобіжника А 1 Номінальний струм автоматичного вимикача А 10 6 Струм уставки електротеплового реле пускача А 10 Перевірити стан контактів і контактних пластин апаратів. Нагар на контактах і деформація пластин не допускаються. Перевірити плавку вставку запобіжника. Заміна плавкої вставки на вставки інших величин або установка ненормованих провідників не допускаються. Продовження додатка 7 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Рисунок 7.10. Схема електрична принципова ККТ 2.103.000 Э3 Продовження додатка 7 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Поз. позначення Найменування Кількість Примітка FU1 Запобіжник ПРС-6У3–П з ПВДІ-1У3 ТУ 16-522.112-74 1 НА Сирена сигнальна СС-1 220В 50Гц ТУ 16-539.383-79 1 Н1 Лампа комутаторна КМ 24-90 УХЛ4 ГОСТ 6940-74 1 R1 Резистор ПЭ-25; 2 4 кОм ?10 % ОЖО 467.574 ТУ 1 Пускач ПМЕ ТУ 16-526.491-81 К1 ПМЕ 212 УХЛ4 220/50 -2з.+2р.б/к 1 К2 ПМЕ 111 УХЛ4 220/50 -2з.+2р. б/к 1 К3 Реле РПЛ-1310?4А 220В 50Гц ТУ 16-523.554-78 1 КС Реле часу ВЛ-65 УХЛ4 220В 50 Гц імп. 3…30 с пауза 1…10 хв ТУ 16-647.039-89 1 М Електродвигун 4АС100L6У3 920 об/хв; 2 6 кВт; 9 1 А; 1М1001 ОСТ 16-0510.026-76 1 QМ Вимикач автоматичний АЕ 2013-10У3 380В 10А 12Ін ТУ16-522.064-82 1 S Тумблер ТВ1-2 УСО.360.049 ТУ 1 Вимикач кнопковий ТУ 16-526.407-79 S1К КЕ 021 У3 вик.2 1з+1р штовхач грибовидний 1 S2К КЕ 011 У3 вик.2 1з+1р штовхач чорний 1 S3К КЕ 011 У3 вик.1 2з штовхач чорний 1 Q1 Q2 Q3 Струмознімальний пристрій 1 QF Вимикач автоматичний АЕ 1031-3У4 240В 6А ТУ16-522.021-80 1 Y Електромагніт ЭМ33-71111-20 УХЛ4 63Н ТУ 6-729.393-83 1 N1…N43 Світильник ТУ 43 РСФСР 753-79 з лампами В230-240-25 ГОСТ 2239=79 43 Рис. 7.11. Перелік елементів електрообладнання Продовження додатка 7 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 1 - шафа; 2 - електродвигун М; 3 - електромагніт гальма Y; 4 - світильники ілюмінації N1...N95; 5 - струмознімальний пристрій Q1...Q3; 6 - кабель електророзведення; 7 - труба захисна Рис. 7.12. Розташування електрообладнання Продовження додатка 7 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Рис. 7.13. Пульт керування атракціону Продовження додатка 7 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Перевірити надійність кріплення апаратів на панелях а також провідників на затискачах апаратів. Пошкодження апаратів і ізоляції на провідниках монтажу не допускаються. Зрощування провідників на панелях скручуванням не дозволяється. Перевірити візуально кабельні прокладки до двигуна М до електромагніта гальма Y до ілюмінаційної гірлянди. Наявність пошкоджень і тріщин ізоляції неприпустимо. Перевірити візуально стан двигуна М приводу обертання атракціону електромагніту гальма Y стан ілюмінаційної арматури. Тріщини і вм’ятини не допускаються. 5.3. Перевірити стан струмознімального пристрою Q1...Q3. Неприпустимі механічні пошкодження щіткотримачів щіток спрацювання щіток по довжині більше 25 мм габарит щітки 16?32?50 . На струмознімальних кільцях не дозволяється наявність на робочій поверхні окисів і механічних пошкоджень. Перевірити наявність і надійність кріплення заземлювальних перемичок в зоні струмознімального пристрою Q1. Перевірити візуально стан металевого зв’зку між огорожею шафою основою атракціону і заземлювальним пристроєм рис. 7.14 . 6. Випробування без навантаження 6.1. Випробування електрообладнання на функціонування починається з подачі живлення до атракціону для чого встановити автоматичний вимикач QМ рис. 7.13 у положення „ВВІМКНЕНО”. На панелі керування загорається сигнальна лампочка Н1. Продовження додатка 7 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Рис. 7.14. Контур заземлення Продовження додатка 7 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Встановити тумблер S в положення „РУЧНЕ КЕРУВАННЯ”. Натиснути кнопку S3K „СИРЕНА” – подається звуковий сигнал. Натиснути кнопку S2K „ПУСК” – відбувається обертання зонта атракціону до того часу доки утримується кнопка в натисненому стані. Коли відпускається кнопка вимикається привід обертання. Для пригальмовування необхідно натиснути кнопку S1K „СТОП” при цьому вмикається реле К2. Воно вмикає електромагніт Y який через систему важелів затискає гальмівну стрічку – іде гальмування. 6.2. Для перевірки системи керування в автоматичному режимі встановлюється тумблер S у положення „АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ” натискається кнопка „ПУСК” – відбувається обертання атракціону. У системі керування вмикається реле часу КС що відраховує 180 с і після закінчення цього часу вимикає привід обертання. Для гальмування натиснути кнопку „СТОП” – відбувається гальмування. 6.3. Під час роботи в автоматичному режимі за секундоміром перевіряється тривалість роботи атракціону. У випадку відхилення тривалості катання від установленого часу 180 с необхідно виконати регулювання реле часу КС в шафі 1 рис. 7.12 . 6.4. Для перевірки роботи ілюмінації необхідно автоматичний вимикач QF рис. 7.13 установити в положення „ВВІМКНЕНО”. Кінець додатка 7 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 7. Випробування під навантаженням 7.1. Статичне випробування На кожне посадкове місце покласти вантаж масою 65 кг і витримати протягом 30 хв. Розвантажити атракціон. Перевірити відсутність залишкових деформацій деталей і складальних одиниць тріщин у швах зварних з’єднань. 7.2. Динамічне випробування На кожне посадкове місце покласти вантаж масою 50кг. Випробування проводити в автоматичному режимі з проміжками між циклами 3-4 хв. протягом 3 годин. Розвантажити атракціон виконати перевірку металоконструкції на відсутність деформацій деталей і складальних одиниць тріщин у швах зварних з’єднань. Додаток 8 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки інформаційний Додаткові вимоги до проведення експертного обстеження атракціону „Карнавал” 1. Загальні відомості Атракціон “Карнавал” виготовлений Єйським механічним заводом „Атракціон” відповідно до вимог ТУ 43-РСФСР-805-86. 2. Основні параметри атракціону “Карнавал”: Кількість посадкових місць шт. 45 в т. ч . для дітей на макетах тварин 36 для дорослих 9 Швидкість обертання платформи об /хв не більше 6 Цикл катання хв 3 Пропускна здатність люд/год 450 Час експлуатаційного циклу с 180?10 Час зупинки під час гальмування с не більше 30 Напрям обертання при погляді спостерігача зверху проти годинникової стрілки Установлена потужність кВт 9 1 Напруга живлення В 220/380 Строк служби років 12 Габаритні розміри м діаметр платформи 8 2 висота 6 7 по огорожі 12 5?10 6 Площа яку займає м2 132 Маса т 9 9 Продовження додатка 8 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 3. Перевірка металоконструкції атракціону 3.1. Перевірка складальних одиниць атракціону зображених на рис. 8.1 складається з перевірки: * стану зварних з’єднань; * металоконструкції на відсутність залишкових деформацій; * товщини металу основних елементів конструкції. 3.2. Перевірка проводиться відповідно до вимог підрозділу 10.3 цієї методики а також наступних. 3.3. Обов’язковому контролю ультразвуковим методом підлягають зварні з’єднання складальних одиниць у яких під час візуального огляду виникли сумніви щодо стану зварного шва. Місця де знайдені дефекти зварних з’єднань потрібно позначити фарбою відмінною за кольором від забарвлення складальної одиниці. 3.4. У разі виявлення залишкових деформацій металоконструкції необхідно встановити причину їх виникнення та перевірити всі складальні одиниці даного виду. Якщо пошкодження виявлене в інших місцях необхідно перевірити стан і взаєморозташування всієї металоконструкції атракціону. Зона деформації має бути відзначена двома смугами на початку і на кінці деформованої ділянки фарбою відмінною за кольором від забарвлення цієї складальної одиниці. Правка деформованої складальної одиниці у разі встановлення можливості її відновлення і продовження терміну експлуатації атракціону виконується відповідно до технічних умов на ремонт. Після правки складальна одиниця підлягає обов’язковому контролю. Продовження додатка 8 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 1 - макет; 2 - сидіння; 3 - кабіна оператора Рис. 8.1 1 - бігова доріжка; 2 - ферма Рис. 8.2 Продовження додатка 8 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 3.5. Обов’язковому контролю товщини металу підлягають несучі металеві конструкції атракціону. 4. Перевірка механізмів атракціону 4.1. Перевірка напрямку обертання і кількості посадкових місць виконується візуально при цьому перевіряються стан посадкових місць макетів  1 рис. 8.1 для дітей і сидінь 2 для дорослих кріплення макетів до платформи і сидінь до каркасу. 4.2. Перевірка частоти обертання платформи виконується за допомогою секундоміра класу точності 2 при сталому обертанні платформи. 4.3. Перевірка часу експлуатаційного циклу виконується за допомогою секундоміра класу точності 2. Відлік часу проводиться з моменту ввімкнення атракціону і до автоматичного вимкнення приводу обертання платформи. 4.4. Перевірка часу зупинки виконується за допомогою секундоміра класу точності 2 з моменту початку гальмування і до повної зупинки платформи. 4.5. Перевірка покрівлі платформи що обертається виконується візуально при цьому перевіряються стан оболонок 1 рис. 8.3 виконаних зі склопластику їх кріплення між собою і до каркасу покрівлі. 4.6. Перевірка покриття платформи що обертається виконується візуально при цьому перевіряється стан щитів і їх кріплення до ферм. 4.7. Перевірка сходів 2 рис. 8.3 виконується візуально при цьому перевіряються їх стан і кріплення стан поручнів посадкової площадки 3. 4.8. Перевірка роботи приводів виконується за показаннями амперметрів. При сталому обертанні платформи кожний амперметр повинен давати показання 5 6?0 6 А. При відхиленні від зазначеної величини необхідно перевірити натяг пасів 1 і 2 рис. 8.4 . Продовження додатка 8 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки При зусиллі 2 кг на один пас прикладеному по центру прямолінійної дільниці прогин повинен скласти не більше 10 мм. Водночас перевірити роботу муфт максимального моменту 3 рис. 8.4 . Час розгону платформи до номінального числа оборотів повинен бути не більше 30 с. При отриманні результатів відмінних від зазначеної величини перевірити ступінь притиснення фрикційних котків 4 до бігової доріжки 5. Регулювання виконується пружиною 6. 4.9. Перевірка дверей розташованих на поворотній платформі. За допомогою приводу сумістити двері 4 рис. 8.3 з входом посадкової площадки 3. Двері повинні відчинятися в сторону посадкової площадки. Водночас перевіряється робота замків що замикають двері. 4.10. Перевірити: - стан огорожі і її кріплення до платформи 5 рис. 8.3 ; - стан і кріплення щитів 6 рис. 8.3 - стан і кріплення бігової доріжки 1 рис. 8.2 . 4.11. Перевірка режиму роботи атракціону здійснюється встановленням тумблера режиму робіт у положення „АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ”. Вимкнення атракціону повинно відбутися автоматично після закінчення циклу роботи. Продовження додатка 8 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 1 - оболонка; 2 - драбина; 3 - посадкова площадка; 4 - двері; 5 - платформа; 6 - щит Рис. 8.3 1-пас; 2-пас; 3-муфта максимального моменту; 4-коток; 5-бігова доріжка; 6-пружина Рис. 8.4 Продовження додатка 8 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 5. Перевірка електрообладнання 5.1. При перевірці електрообладнання керуватися положеннями «Настанови з експлуатації” ККТ 2.100.002 РЭ атракціону. 5.2. Вимкнути живлення що подається до електрообладнання атракціону з паркового розподільного щита. На панелі керування А14 в кабіні оператора пристрій вводу встановити автоматичний вимикач QFМ в положення „ВИМКНУТО”. 5.3. Розкрити шафу а також шафу пульта у кабіні оператора перевірити стан розміщеної в шафах електроапаратури її відповідність технічним даним згідно переліку елементів і табл. 8.1. Таблиця 8.1. Струмові уставки апаратів захисту Найменування параметра Позначення апаратів по схемі Блок динамічного гальмування Система керування FU1 FU2 FU3 FU1 FU3 FU2 Номінальний струм плавкої вставки запобіжника А 10 63 1 6 5.4. Перевірити плавкі вставки запобіжників. Заміна плавких вставок на вставки інших величин або установка ненормованих провідників не допускаються. 5.5. Перевірити стан контактів і контактних пластин апаратів. Нагар на контактах і деформація пластин не допускаються. Перевірити надійність кріплення апаратів на панелях а провідників на затискачах. Пошкодження апаратів ізоляції на провідниках монтажу не допускаються. Зрощування провідників скручуванням не дозволяється. Продовження додатка 8 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 5.6. Перевірити стан струмознімального пристрою ХА1 ХА2 ХА3 щіткотримачів щіток робочої поверхні кілець. Корпуси щіткотримачів не повинні мати механічних пошкоджень тріщин. Робочі поверхні кілець не повинні мати механічних пошкоджень прим’ятин. Щітки повинні повністю прилягати до робочої поверхні кілець. 5.7. Перевірити стан і надійність кріплення заземлювальних перемичок щіткового переходу ХА3: кронштейн щіткотримача – щітка кільце – фланець обертової зони. 5.8. Перевірити стан двигунів приводів обертання. 5.9. Перевірити кабельні прокладки: - між панеллю і шафою; - між шафами; - між шафою і двигунами М1 М2 а також струмознімальним пристроєм; - між струмознімальним пристроєм і розподільним вузлом; - між розподільним вузлом і ілюмінаційними лампами. Наявність пошкоджень тріщин ізоляції кабелів і проводів не дозволяється. Перевірити візуально стан джгутів між шафами між шафою і сиреною. Перевірити стан штепсельних роз’ємів шаф. Наявність пошкоджень роз’ємів або окисів на контактах – неприпустимо. 5.10. Перевірити стан арматури ламп ілюмінаційних наявність окисів або корозії на контактах цоколів патронів неприпустимо. Перевірити наявність ізоляційного килимка в кабіні оператора. Перевірити візуально стан металевого зв’язку між огорожею шафою кабіною оператора приводами обертання основою атракціону і заземлювальним пристроєм. Продовження додатка 8 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 6. Випробування без навантаження 6.1. Випробування електрообладнання на функціонування починається з подачі живлення до атракціону для чого встановити автоматичний вимикач введення FМ на панелі у положення „ВВІМКНЕНО”. На панелі керування і в шафі загораються сигнальні лампочки НL1 і НL2. 6.2. Встановити тумблер SА1 у положення „РУЧНЕ КЕРУВАННЯ”. Встановити автоматичний вимикач QF1 у положення „ВВІМКНЕНО”. Натиснути кнопку SВ3 „СИРЕНА”. Після подачі попереджувального сигналу натискається кнопка SВ2 „ПУСК”. Працюють приводи обертання на пульті горить сигнальна лампочка НL3. Перевірити показання навантаження кожного з двох двигунів за приладами РА1 РА2. При правильному регулюванні приводів показання приладів повинні бути однаковими дозволяється відхилення від 0 5 А до 1 0 А. Приводи обертання працюють доки кнопка „ПУСК” утримується в натиснутому положенні. Після вимкнення приводів обертання необхідно натиснути кнопку SВ4 „ГАЛЬМО” – здійснюється електродинамічне гальмування. На пульті оператора горить сигнальна лампочка НL4. 6.3. Для повернення системи керування в автоматичний режим необхідно тумблер установити в положення „АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ”. Натиснути кнопку SВ3 „СИРЕНА” натиснути кнопку SВ2 „ПУСК” і контролювати тривалість роботи атракціону. У випадку відхилення тривалості часу роботи 180 с виконати регулювання реле часу КТ1. 6.4. Перевірити роботу ілюмінації для чого встановити автоматичний вимикач F2 у положення «ВВІМКНЕНО». Кінець додатка 8 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 6.5. Після проведення випробувань установити всі автоматичні вимикачі в положення „ВИМКНУТО” виявлені дефекти і відхилення в роботі електрообладнання фіксуються для проведення ремонтно-відновних робіт. 7. Випробування під навантаженням 7.1. Статичне випробування Рівномірно по всій площі платформи біля кожного посадкового місця макету покласти вантаж для випробування масою 60 кг а на посадкові місця в центрі – масою 90 кг. Витримати протягом 30 хвилин. Платформу розвантажити. Перевірити металоконструкцію на відсутність залишкових деформацій деталей і складальних одиниць. 7.2. Динамічне випробування Рівномірно по всій площі платформи біля кожного посадкового місця макету покласти вантаж для випробування масою 45 кг а на посадкові місця в центрі – масою 80 кг і провести випробування по циклу в автоматичному режимі з проміжками між циклами від 2 хв до 3 хв протягом 4 годин. При проведенні випробування особливу увагу звернути на показання амперметрів що характеризують рівномірність завантаження приводів. Платформу розвантажити. Перевірити металоконструкцію на відсутність залишкових деформацій деталей і складальних одиниць. Додаток 9 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки інформаційний Додаткові вимоги до проведення експертного обстеження атракціону „Орбіта–420” 1. Загальні відомості Атракціон “Орбіта–420” виготовлений Єйським механічним заводом „Атракціон” відповідно до вимог ТУ 43-РСФСР-781-82 2. Основні параметри атракціону “Орбіта–420”: Кількість кабін шт 12 Кількість посадкових місць шт 24 Швидкість обертання об/хв 13 Цикл катання хв 3 Пропускна здатність люд/год 240 Напрям обертання при погляді спостерігача зверху проти годинникової стрілки Кут нахилу стріли град не більше 40 Установлена потужність кВт 42 5 Напруга живлення В 220/380 Час експлуатаційного циклу с 180?10 Час зупинки при гальмуванні с 35 Тиск у лінії нагнітання гідросистеми кГс/см2 не більше 63 Тиск у пневматичних шинах кГс /см2 2 5 ? 0 15 Строк служби років 12 Габаритні розміри м діаметр посадкової площадки 14 висота при горизонтальному положенні стріли 3 7 Площа яку займає м2 180 Маса т 19 Продовження додатка 9 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 3. Перевірка металоконструкції атракціону 3.1. Перевірка складальних одиниць атракціону зображених на рис. 9.1 складається з перевірки: * стану зварних з’єднань; * металоконструкції на відсутність залишкових деформацій; * товщини металу основних елементів конструкції. 3.2. Перевірка проводиться відповідно до вимог підрозділу 10.3 цієї методики а також наступних. 3.3. Обов’язковому контролю ультразвуковим методом підлягають зварні з’єднання складальних одиниць у яких під час візуального огляду виникли сумніви щодо стану зварного шва. 3.4. Місця де знайдені дефекти зварних з’єднань потрібно позначити фарбою відмінною за кольором від забарвлення складальної одиниці. 3.5. У разі виявлення залишкових деформацій металоконструкції необхідно встановити причину їх виникнення та перевірити всі складальні одиниці даного виду. Якщо пошкодження виявлене в інших місцях необхідно перевірити стан і взаєморозташування всієї металоконструкції атракціону. Зона деформації має бути відзначена двома смугами на початку і на кінці деформованої ділянки фарбою відмінною за кольором від забарвлення цієї складальної одиниці. Продовження додатка 9 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Продовження додатка 9 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Правка деформованої складальної одиниці у разі встановлення можливості її відновлення і продовження терміну експлуатації атракціону виконується відповідно до технічних умов на ремонт. Після правки складальна одиниця підлягає обов’язковому контролю. 3.6. Обов’язковому контролю товщини металу підлягають рис. 9.1 стріла 4 ККТ 6.290.512 рама 5 ККТ 6.122.512 траверса 3 ККТ 6.127.501 . Перевірка товщини металу рами 5 виконується у зонах А та В на правій і лівій балках рис. 9.2 . У зоні А перевіряється товщина верхнього і бічних листів у зоні В перевіряється верхній і зовнішній бічний листи. Перевірка товщини металу стріли проводиться у зоні Д рис. 9.2 по периметру. Перевірка товщини металу траверси проводиться у зоні С рис. 9.3 по периметру. 4. Перевірка механізмів атракціону 4.1. Перевірка напрямку обертання кількості кабін і посадкових місць виконується візуально при цьому перевіряється стан склопластикових пасажирських сидінь 1 рис. 9.4 поручня 2 замка 3. Перевіряється наявність стан і кріплення амортизатора 4. Особливу увагу необхідно звернути на кріплення підвіски 5 до траверси 6 і кріплення каркаса пасажирського сидіння 7 до підвіски. Продовження додатка 9 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 1 - стріла; 2 - упор Рис. 9.2 Рис. 9.3 Продовження додатка 9 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 1 - сидіння; 2 - поручень; 3 - замок; 4 - амортизатор; 5 - підвіска; 6 - траверса; 7 - каркас; 8 - палець; 9 - палець; 10 - стопорна планка; 11 - стопорна планка; 12 - зонт Рис. 9.4 1 - кронштейн; 2 - кришка Рис. 9.5 Продовження додатка 9 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Пальці 8 9 підвіски повинні стопоритися планками 10 11. Прокручування пальців не дозволяється. Перевірити стан і кріплення склопластикового зонта 12. 4.2. Перевірка частоти обертання виконується за допомогою секундоміра класу точності 2 при сталому обертанні зонта. Частота обертання повинна скласти 13 об/хв. 4.3. Перевірка кута нахилу стріли здійснюється візуально. Під час підіймання зонта 1 рис. 9.1 необхідно перевірити суміщення кронштейна 1 рис. 9.5 з рискою «0» в момент початку підйому і з рискою «40?» в момент зупинки у верхньому положенні. Ці риски нанесені на кришку 2. При цьому повинно відбутися вимкнення гідростанції і зупинка стріли з обертовим зонтом. 4.4. Перевірка часу експлуатаційного циклу виконується за допомогою секундоміра класу точності 2. Відлік часу здійснюється з моменту ввімкнення атракціону і до автоматичного вимкнення обертання зонта. Час експлуатаційного циклу повинен складати 180?10 с. 4.5. Перевірка часу зупинки під час гальмування здійснюється за допомогою секундоміра класу точності 2 з моменту початку гальмування і до повної зупинки зонта. Час зупинки не повинен перевищувати 35 с. 4.6. Перевірка тиску в лінії нагнітання гідросистеми. При ввімкненні двигуна гідростанції тиск у лінії нагнітання повинен бути від 5 кГс/см2 до 10 кГс/см2. Під час ввімкнення електромагніту золотника починається підйом стріли і в цей момент манометр повинен показати максимальний тиск у других ступенях гідроциліндрів. Він не повинен перевищувати 63 кГс/см2. Зі збільшенням кута нахилу тиск падає. Перевірити відсутність витікання гідрорідини і її кількість в баку. Рівень рідини не повинен опускатися нижче Продовження додатка 9 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки мінімальної позначки у вікні мастилопоказчика. Під час підіймання зонта перевірити стан плунжерів 1 і 2 ступенів гідроциліндрів а також витікання рідини плунжерами. Дозволяється винесення рідини плунжерами з утворенням краплі за 10 подвійних ходів. 4.7. Перевірка тиску в пневматичних шинах здійснюється автомобільним манометром. Тиск повинен бути 2 5 ? 0 15 кГс/см2. 4.8. Перевірка зонта 1 рис. 9.6 полягає в проведенні контролю таких елементів: рівномірний натяг розтяжок 2 і стяжок 3 кріплення ферм 4 до центральної осі 5 наявність шпильок на траверсі 6 у зоні їх з’єднання з фермами 4. 4.9. Під час перевірки посадкової площадки 7 рис. 9.6 перевіряється стан і кріплення східців 8 щитів настилу 9 а також внутрішньої огорожі 10. 4.10. Для перевірки торцевого і радіального биття обертової бігової доріжки 2 рис. 9.1 і 9.7 відпустити регулювальну розтяжку 1 рис. 9.7 і вивести із зачеплення з біговою доріжкою 2 привідні котки 3. Покручуючи зонт вручну перевірити радіальне биття поверхні А рис. 9.7 відносно осі обертання. Воно повинно бути не більше 10 мм. Водночас перевірити торцеве биття поверхні Б рис. 9.7 . Воно повинно бути не більше 15 мм. Установити в колишнє положення розтяжку і притиснути котки до бігової доріжки таким чином щоб шини стиснулися в зоні контакту з біговою доріжкою до статичного радіусу 220 235 мм ? 3 мм залежно від застосованої покришки. Продовження додатка 9 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 1 - зонт; 2 - розтяжка; 3 - стяжка; 4 - ферма; 5 - центральна вісь; 6 - траверса; 7 - посадкова площадка; 8 - східці; 9 - щит настилу; 10 - огорожа внутрішня; 11 - рама; 12 - виносна лапа; 13 - будка оператора; 14 - огорожа зовнішня Рис. 9.6 1 - розтяжка; 2 - бігова доріжка; 3 - коток Рис. 9.7 Продовження додатка 9 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 4.11. Для перевірки режиму роботи атракціону необхідно встановити тумблер режиму робіт у положення „АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ”. Після ввімкнення атракціону всі подальші операції повинні виконуватися автоматично підіймання обертання в піднятому стані опускання вимкнення приводів . Ручний режим призначений тільки для ремонтно-регулювальних робіт. 4.12. Для перевірки стійкості стану рами 11 рис. 9.6 відносно майданчика необхідно ввімкнути обертання зонта 1 і розпочати його підіймання вимикаючи підіймання через кожні 5 – 7 сек. Перевірити при цьому щоб жодна з виносних опор 12 не відривалася від підкладок або майданчика. Дану операцію повторити 3 – 4 рази за один підйом. 4.13. Перевірити візуально положення стріли 1 рис. 9.2 відносно упору 2 в опущеному стані. При опусканні стріли на упор необхідно переконатися що між стрілою і подушкою буде відсутній зазор подушка стиснута і стріла торкнулася упору. Зависання стріли над упором не дозволяється. 4.14. Під час перевірки роботи приводів обертання зонта При виконанні цієї операції повинні бути виконані вимоги пунктів 4.7 і 4.10 цього додатка. Увімкнувши обертання зонта через 20 с перевірити показання амперметрів на пульті керування. Вони повинні бути від 13 А до 14 А на кожному амперметрі. Якщо різниця струмів між приводами більше 3 А то потребується регулювання фрикційних муфт. Для цього на двигуні що споживає менший струм відпустити контргайку на фрикційній муфті і вкрутити стакан що стискує пружину або відпустити пружину на двигуні що споживає більший струм . Стакан знову законтрити. Продовження додатка 9 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 4.15 Візуально перевірити стан кабіни оператора поз. 13 рис. 9.6 – її скління надійність роботи замка дверей відсутність пошкодження обшивки наявність вогнегасника аптечки журналу обліку роботи атракціону. 4.16 Перевірити: - наявність і стан огорожі поз. 14 рис. 9.6 навколо атракціону; - змащення всього атракціону відповідно до карти змащення; - стан лакофарбового покриття всього атракціону. 5. Перевірка електрообладнання 5.1. При перевірці електрообладнання необхідно керуватися схемою електричною принциповою рис. 9.8 атракціону «Орбіта-420». 5.2. Зняти живлення з атракціону. Для цього в кабіні оператора встановити автоматичний вимикач Q1М на панелі введення 3 рис. 9.10 в положення „ВИМКНЕНО”. Розкрити шафи 1 2 рис. 9.10 і оглянути електроапаратуру на її відповідність технічним даним зазначеним у переліку елементів схеми електричної принципової рис. 9.9 і табл. 9.1. Таблиця 9.1. Струмові уставки апаратів захисту Найменування параметру Позначення апаратів згідно схеми електричної принципової F1...F3 F4...F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 Номінальний струм плавкої вставки запобіжника А 120 80 10 6 63 6 1 Продовження додатка 9 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Рис. 9.8. Схема електрична принципова Продовження додатка 9 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Рис. 9.8 аркуш 2 Продовження додатка 9 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Поз. позначення Найменування Кількість Примітка Вимикачі кнопкові ТУ 16-526.407-79Е S1К КЕ 011 У3 вик.2 зелений 1 S2К КЕ 021 У3 вик.3 червоний 1 S3К КЕ 011 У3 вик.2 червоний 1 S4К КЕ 011 У3 вик.2 чорний 1 S5К КЕ 011 У3 вик.2 червоний 1 S6К КЕ 011 У3 вик.2 чорний 1 S8К КЕ 011 У3 вик.1 чорний 1 S9К S11К КЕ 011 У3 вик.2 чорний 2 S1N Перемикач 3П1Н2 ЕЩО.360.600 ТУ 1 Т1 Т3 Трансформатор ОСМ-1 0 У3 220/56/56 ГОСТ 16710-76 2 Т2 Трансформатор ОСМ-0 063 У3 220/5-12 ГОСТ 16710-76 1 V1 ...V4 Діод В200-1У2 ТУ 16-529.765-73 з алюмінієвим охолоджувачем згідно ТУ 16.729.111-78 4 Х1 Х2 Розетка РЩ-ц-2-с-13-6/220 ГОСТ 7396-76 2 Y1 Електромагніт однофазний МТ5200 220В 50Гц ТУ 16-529.021-79Е 1 N1 Світильник БП2?1?40А ХЛ ТУ 16-535.864-74 з лампою ЛБ-40 ГОСТ 6825-74 1 N2..N296 Лампа В230-240-25 ГОСТ 2239-79 295 А15 Установка трансляційна ТУ-100 БУ 4.2ТУ 4Д22.032.014-01ТУ-74 1 А16 Магнітофон «Яуза-209» Г ГОСТ 12392-71 1 Пускачі ТУ 16-536.489-75Е К1М ПАЕ 412 380-р-50-2з.+2р. 1 К2М ПАЕ 312 380-р-32-4з.+2р. 1 К3М ПАЕ 311 220/50-1з.+1р. 1 Рис. 9.9. Перелік елементів електрообладнання Продовження додатка 9 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки М1 Двигун 4А200М 6 У3 975 об/хв; 22 кВт; ГОСТ 13859-68 1 М2 М3 Двигун 4А132 М8 У3 720 об/хв; 5 5 кВт; 1М1081 ГОСТ 2479-79; ГОСТ 19523-81 2 РА1 РА2 Амперметр Э8021 30А 50Гц ТУ 25-04-1307-75 2 РU Вольтметр Э8021 250В 50Гц ТУ25-04-2356-74 1 Q1 Q2 Q3 Струмознімальний пристрій 3 Q1F Вимикач АЕ 2056-10У4 240В 63А 1Р00 50Гц З комплек ТУ16-522.064-75Е 1 та S12 Q1М Вимикач автоматичний А3716 Б Ін.=160А відсічка 7Ін. ТУ16-522.028-74 1 S1 Тумблер ТВ1-1 УСО.360.049 ТУ 1 S2…S5 Вимикач 0-1-22-10/220 ГОСТ 7397-76 4 S11 Вимикач 0-1-16-10/220 ГОСТ 7397-76 1 S12 Пристрій перемикаючий «Радуга» ККТ 2.237.000 1 S1Н S2Н Вимикач ВПК 2111 ТУ 16-526.433-78Е 3 S4Н Запобіжники ТУ 16-522.113-75 F1...F3 ПН2-250-10 з плавкою вставкою 120А 3 F4...F6 ПН2-250-10 з плавкою вставкою 80А 3 Запобіжники ТУ 16-522.112-74 F9 F10 ПРС-63УП с ПВД-63 2 F7 ПРС-25У3П с ПВД-10 1 F8 F11 ПРС-6У3П с ПВД-6 2 F12 F13 ПРС-6У3П с ПВД-1 2 Н1…Н8 Лампа МН13 5-0 16 ГОСТ 2204-80 8 К1…К5 Реле проміжне ПЭ-10У3 220В 50Гц ТУ16-523.456-80Е 5 К1С Реле часу РВЧ-2 220В 50Гц ТУ 16-523.255-75Е 1 Уставка 30с К3С Реле часу РВЧ-2 220В 50Гц ТУ 16-523.255-75Е 1 Уставка 15с Рис. 9.9 аркуш 2 Продовження додатка 9 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 1 - шафа ККТ 6.100.561; 2 - шафа ККТ 5.287.517; 3 - панель вводу; 4 - вимикач ВПК 2111; 5 - струмознімач; 6 - перемичка; 7 - світильник ілюмінаційний; 8 - пристрій перемикаючий „Радуга”; 9 - коробка; 10 - світильник БЛ2-1?40 АХЛ; 11 - ізоляційний килимок Рис. 9.10. Розташування електрообладнання на атракціоні Продовження додатка 9 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 5.3. Перевірити плавкі вставки запобіжників. Заміна плавких вставок на вставки інших величин або установка ненормованих провідників не допускаються. 5.4. Перевірити стан контактів і контактних пластин апаратів. Нагар на контактах і деформація пластин не допускаються. 5.5. Перевірити надійність кріплення апаратів на панелях а також провідників на затискачах апаратів. Пошкодження апаратів ізоляція провідників монтажу не допускаються. Не дозволяється зрощування провідників монтажу на панелях скрутнем. 5.6. Розкрити кришки кінцевих вимикачів візуально оглянути зовнішній стан вимикачів S1Н S2Н S4Н поз. 4 рис. 9.10 а також стан контактних систем на відсутність пошкоджень нагару. Перевірити стан натискних важелів діючих на вимикачі S1H S2H S4H і надійність їхньої роботи. 5.7. Перевірити візуально стан струмознімального вузла 5 рис.  9.10 – спрацювання щіток відсутність пошкоджень на робочій поверхні кілець кріплення кронштейна з щітками надійність кріплення жил кабелю до щіткотримача і кілець відсутність пошкодження ізоляції провідників рис. 9.10 вид В . Продовження додатка 9 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 5.8. Перевірити цілісність і надійність кріплення заземлювальних перемичок 6 рис. 9.10 на щіткотримачі а також на кільці Q1. 5.9. Перевірити стан кабелів джгутів їх кріплення до металоконструкції а також цілісність ізоляції. Перевірити стан ізоляції ілюмінаційних ланцюгів цілісність ілюмінаційних світильників 7 блоку керування 8 S12 рис. 9.10 відсутність корозії на контактах освітлювальних патронів. 5.10. Перевірити візуально стан і надійність кріплення шин до огорожі посадкової площадки основи атракціону кабіни оператора гідростанції електричної шафи рис. 9.11 . Перевірити зовнішній стан двигунів приводу обертання М2 М3 гідростанції М1 електромагніту Y1 рис. 9.10 . Переконатися в наявності ізоляційного килимка 11в кабіні оператора рис. 9.10 . 6. Випробування без навантаження 6.1. Випробування електрообладнання на функціонування починається з подачі живлення до атракціону для чого встановити автоматичний вимикач Q1М на панелі введення рис. 9.10 у положення «ВВІМКНЕНО». На панелі керування рис. 9.11 загорається сигнальна лампочка Н1 «МЕРЕЖА 380». Перевірці підлягають: - приводи обертання; - робота гідростанції а також підйом і опускання стріли; - автоматичний режим; - гальмування. Продовження додатка 9 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 1 - панель для підключення апаратури; 2 - панель керування; 3 - панель освітлення ілюмінації Рис. 9.11. Шафа керування Продовження додатка 9 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки 6.2. Натиснути кнопку S1К «ВЗВЕДЕННЯ» рис. 9.11 – система готова до роботи. Встановити тумблер «Режим роботи» S1 рис. 9.11 в положення «Ручне керування». На пульті оператора загорається сигнальна лампочка Н5. Для включення приводу обертання натиснути кнопку S6K «Пуск» «Обертання». На пульті оператора спостерігати показання амперметрів РА1 РА2 для двигунів М2 М3. Показання повинні бути однаковими? 12 – 14 А. Для зупинки приводу обертання натиснути кнопку S5K «Стоп» «Обертання». Для перевірки гальмування короткочасно натиснути кнопку S11K «Гальмо». На пульті оператора загорається сигнальна лампочка Н7 «Гальмо». Візуально визначити: чи відбувається гальмування зонта. Кнопку «Гальмо» відпустити – гальмування припиняється. Для перевірки роботи гідростанції а також підйому і опускання стріли натиснути кнопку S4K «Пуск» «Гідростанція». На пульті оператора загорається сигнальна лампочка Н2 «Гідростанція» – включається двигун гідростанції. При відпусканні кнопки її робота припиняється. При включенні гідростанції перевіряється правильний напрямок обертання двигуна. Неправильний напрямок обертання двигуна може викликати вихід з ладу масляного насосу. При нормальній роботі гідростанції провести перевірку підйому і опускання стріли. Для цього натиснути кнопку S8K «Підйом». На пульті оператора загорається сигнальна лампочка Н3 – підйом триває доки натиснута кнопка. При відпусканні кнопки підйом припиняється і стріла зависає. Якщо продовжувати утримувати кнопку «Підйом» стріла підніметься до своєї максимальної точки. При цьому натискується один із кінцевих вимикачів S2H Продовження додатка 9 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки або S4H – відбудеться вимкнення гідростанції. На пульті оператора гаснуть лампочки Н2 Н3. Для опускання стріли натиснути кнопку S9K «Опускання» – відбувається опускання до того часу доки утримується кнопка «Опускання». На пульті оператора горить сигнальна лампочка Н4. Для перевірки роботи атракціону в автоматичному режимі поставити тумблер «Режим роботи» в положення «Автоматичне керування». Натиснути кнопку S4K «Пуск» «Гідростанція» – працює гідростанція. Натиснути кнопку S6K «Пуск» «Обертання» – іде обертання. На пульті оператора горять сигнальні лампочки: - Н1 «Мережа 380В»; - Н2 «Гідростанція»; - Н6 «Блокування». Через 30с після включення обертання почати підйом стріли – на пульті оператора загорається сигнальна лампочка Н3 «Підйом». При досягненні стрілою максимального верхнього положення підйом припиняється. На пульті оператора гаснуть лампочки Н2 Н3 Н6. Відбувається обертання зонта атракціону у верхньому положенні протягом 2 хв. Після закінчення часу роботи у верхньому положенні автоматично відбувається опускання зонта атракціону. На пульті оператора загораються лампочки Н4 Н6 рис. 9.11 . При опусканні стріли на кут 20? автоматично вимикаються двигуни обертання. Опускання в крайнє нижнє положення стріли відбувається при повністю вимкнутій системі керування. Продовження додатка 9 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки При досягненні стрілою крайнього нижнього положення можливо гальмування обертання зонта – це досягається натиском кнопки S11K «Гальмо». На пульті оператора загорається сигнальна лампочка Н8. Обертання припиняється – цикл завершений. При проведенні автоматичного циклу контролюється час: - після натиску кнопки «Пуск» «Обертання» і до моменту початку підйому зонта воно повинно скласти 30с - після натиску кнопки «Пуск» «Обертання» і до зупинки атракціону після завершення циклу катання воно повинно скласти 180?10 с. У випадку відхилення тривалості циклу необхідно виконати регулювання уставок реле часу К1С К3С. Для проведення випробування роботи ілюмінації автоматичний вимикач Q1F в шафі керування «Ілюмінація» встановлюється в положення «Включено». Контролюється робота ілюмінації атракціону. Після проведення випробувань встановити всі автоматичні вимикачі в положення «Вимкнено». Виявлені дефекти і відхилення в роботі електрообладнання фіксуються для проведення ремонтно – відновних робіт. 5.4 Перевірити наявність і надійність приєднання заземлювальних провідників від металоконструкції атракціону до заземлювального контуру рис. 9.12 . Продовження додатка 9 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Рис. 9.12. Контур заземлення 6. Випробування атракціону 6.1. Випробування атракціону із закінченим терміном експлуатації але рекомендованого для подальшої експлуатації проводяться у такій послідовності. 6.1.1 Статичні випробування. На кожне посадкове місце покласти вантаж масою 150 кг і витримати протягом 30 хв. Включити гідростанцію і підняти зонт на 80 – 120 мм від упору поз. 2 рис. 9.2 і витримати в такому положенні 15–20 хвилин. Кінець додатка 9 до пункту 11.1.2 Методики проведення експертного обстеження атракціонної техніки Опустити зонт на упор. Перевірити візуально металоконструкцію на відсутність тріщин і залишкових деформацій. 6.1.2. Динамічні випробування. На кожне посадкове місце покласти вантаж масою 90 кг включити обертання зонта і провести випробування протягом 20 хвилин при горизонтальному положенні зонта. За допомогою гідростанції виконати підйом зонта без його обертання на максимальний кут. Операцію повторити 5 – 6 разів. Провести випробування в автоматичному режимі по циклу із зупинкою на 2 – 3 хвилини протягом 3 годин. Розвантажити зонт перевірити металоконструкцію на відсутність тріщин у зварних з’єднаннях і залишкових деформацій деталей і складальних одиниць. БІБЛІОГРАФІЯ 1. Оцінка технічного стану будівельних конструкцій промислових будинків і споруд. Авт. тексту А. Я. Барашиков О. М. Малишев ? К.: НМЦ Держнаглядохоронпраці України 1998. ? 232 с. ? Назви атракціонів наведені російською мовою так як зазначено в експлуатаційних документах на них ? У разі видання наказу на групу атракціонів має наводитися їх перелік відповідно до додатка 2 ?? Дана форма не визначає кількісний склад експертної комісії ?? ?? ?? ?? 156 156 156 2 2