Про структуру місцевих державних адміністрацій

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 11 травня 2005 р. N 328 Київ Про структуру місцевих державних адміністрацій { Із змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 540 540-2005-п від 02.07.2005 N 839 839-2005-п від 31.08.2005 N 1130 1130-2005-п від 30.11.2005 N 78 78-2006-п від 01.02.2006 N 736 736-2006-п від 25.05.2006 } На виконання Указу Президента України від 3 квітня 2005 р. N 593 593/2005 "Про вдосконалення структури місцевих державних адміністрацій" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити примірні переліки управлінь відділів та інших структурних підрозділів обласної Севастопольської міської районної районної у м. Севастополі державних адміністрацій згідно з додатками 1-4. Управління відділи та інші структурні підрозділи місцевої державної адміністрації не передбачені зазначеними примірними переліками утворюються головою місцевої державної адміністрації виходячи з особливостей відповідної території в межах граничної чисельності фонду оплати праці працівників видатків на утримання місцевої державної адміністрації та за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України який забезпечує проведення адміністративної та адміністративно-територіальної реформи. Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 540 540-2005-п від 02.07.2005 2. Міністерствам іншим центральним органам виконавчої влади подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо приведення у відповідність з цією постановою типових положень про управління відділи інші структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій які їм підзвітні та підконтрольні. 3. Визнати такими що втратили чинність постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком що додається. Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО Інд. 39 Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р. N 328 ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК управлінь відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації 1. Відділи та інші структурні підрозділи апарату Організаційний відділ Відділ кадрової роботи Відділ роботи із зверненнями громадян Юридичний відділ Загальний відділ Відділ фінансового забезпечення Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Відділ сектор інформаційно-комп'ютерного забезпечення Відділ сектор господарського забезпечення Відділ сектор режимно-секретної роботи Сектор мобілізаційної роботи Відділ сектор контролю 2. Управління відділи та інші структурні підрозділи Головне управління агропромислового розвитку Головне управління праці та соціального захисту населення Головне управління економіки Головне фінансове управління Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури Управління містобудування архітектури та житлово-комунального господарства Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Управління освіти і науки Управління охорони здоров'я Управління культури і туризму Управління у справах сім'ї молоді та спорту Управління з питань внутрішньої політики Управління інформації та зв'язків з громадськістю Управління з питань майна комунальної власності за умови делегування радами повноважень з управління майном Служба у справах неповнолітніх Державний архів області Інспекція державного технічного нагляду Інспекція якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції { Додаток 1 із змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 540 540-2005-п від 02.07.2005 N 839 839-2005-п від 31.08.2005 N 1130 1130-2005-п від 30.11.2005 N 78 78-2006-п від 01.02.2006 N 736 736-2006-п від 25.05.2006 } Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р. N 328 ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК управлінь відділів та інших структурних підрозділів Севастопольської міськдержадміністрації 1. Відділи та інші структурні підрозділи апарату Організаційний відділ Відділ кадрової роботи Юридичний відділ Загальний відділ Відділ фінансового забезпечення Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Відділ сектор інформаційно-комп'ютерного забезпечення Відділ сектор господарського забезпечення Відділ сектор режимно-секретної роботи Сектор мобілізаційної роботи Відділ сектор контролю 2. Управління відділи та інші структурні підрозділи Управління агропромислового розвитку Управління економіки Управління промисловості та розвитку інфраструктури Фінансове управління Управління праці та соціального захисту населення Управління освіти і науки Управління культури і туризму Управління охорони здоров'я Управління у справах сім'ї молоді та спорту Управління містобудування архітектури житлово-комунального та водного господарства Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Управління з питань внутрішньої політики Управління інформації та зв'язків з громадськістю Управління з питань майна комунальної власності за умови делегування міською радою повноважень з управління майном Відділ морської акваторії Служба у справах неповнолітніх Державний архів міста Інспекція державного технічного нагляду Інспекція якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції { Додаток 2 із змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 540 540-2005-п від 02.07.2005 N 839 839-2005-п від 31.08.2005 N 1130 1130-2005-п від 30.11.2005 N 78 78-2006-п від 01.02.2006 N 736 736-2006-п від 25.05.2006 } Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р. N 328 ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК управлінь відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації 1. Відділи та інші структурні підрозділи апарату Відділ організаційно-кадрової роботи Загальний відділ Юридичний відділ сектор Відділ фінансово-господарського забезпечення Відділ сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Відділ сектор зв'язків із засобами масової інформації та громадськістю Відділ сектор з питань внутрішньої політики Сектор мобілізаційної роботи Сектор контролю 2. Управління відділи та інші структурні підрозділи Управління агропромислового розвитку Управління економіки Управління праці та соціального захисту населення Фінансове управління Відділ у справах сім'ї молоді та спорту Відділ містобудування архітектури та житлово-комунального господарства Відділ розвитку інфраструктури Відділ освіти Відділ культури і туризму Відділ охорони здоров'я Відділ з питань надзвичайних ситуацій Служба у справах неповнолітніх Архівний відділ { Додаток 3 із змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 540 540-2005-п від 02.07.2005 N 839 839-2005-п від 31.08.2005 N 78 78-2006-п від 01.02.2006 N 736 736-2006-п від 25.05.2006 } Додаток 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р. N 328 ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК управлінь відділів та інших структурних підрозділів районної у м. Севастополі держадміністрації 1. Відділи та інші структурні підрозділи апарату Відділ організаційно-кадрової роботи Загальний відділ Відділ фінансово-господарського забезпечення Юридичний відділ сектор Відділ сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Відділ сектор зв'язків із засобами масової інформації та громадськістю Відділ сектор з питань внутрішньої політики Сектор мобілізаційної роботи Сектор контролю 2. Управління відділи та інші структурні підрозділи Управління економіки Управління праці та соціального захисту населення Фінансовий відділ Відділ освіти Відділ культури і туризму Відділ у справах сім'ї молоді та спорту Відділ житлово-комунального господарства Відділ з питань надзвичайних ситуацій Служба у справах неповнолітніх Архівний відділ { Додаток 4 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 540 540-2005-п від 02.07.2005 N 839 839-2005-п від 31.08.2005 N 78 78-2006-п від 01.02.2006 N 736 736-2006-п від 25.05.2006 } ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р. N 328 ПЕРЕЛІК постанов Кабінету Міністрів України що втратили чинність 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2000 р. N 821 821-2000-п "Про упорядкування структури місцевих державних адміністрацій" Офіційний вісник України 2000 р. N 20 ст. 835 . 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 р. N 1853 1853-2000-п "Про доповнення додатків 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2000 р. N 821" Офіційний вісник України 2000 р. N 51 ст. 2213 . 3. Підпункт 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 461 461-2001-п "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" Офіційний вісник України 2001 р. N 20 ст. 859 . 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1267 1267-2001-п "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2000 р. N 821" Офіційний вісник України 2001 р. N 40 ст. 1803 . 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2002 р. N 918 918-2002-п "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2000 р. N 821" Офіційний вісник України 2002 р. N 27 ст. 1278 . 6. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 1047 1047-2002-п "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" Офіційний вісник України 2002 р. N 30 ст. 1422 . 7. Пункт 3 змін що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1216 1216-2002-п Офіційний вісник України 2002 р. N 34 ст. 1611 . 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1262 1262-2002-п "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2000 р. N 821" Офіційний вісник України 2002 р. N 36 ст. 1682 . 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1293 1293-2002-п "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2000 р. N 821" Офіційний вісник України 2002 р. N 36 ст. 1696 . 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2003 р. N 1243 1243-2003-п "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2000 р. N 821" Офіційний вісник України 2003 р. N 33 ст. 1786 . 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 567 567-2004-п "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2000 р. N 821" Офіційний вісник України 2004 р. N 18 ст. 1283 . 12. Пункт 3 змін що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2004 р. N 700 700-2004-п Офіційний вісник України 2004 р. N 21 ст. 1447 .