Порядок проведення особистого прийому громадян у Міністерстві з питань житлово-комунального господарства України

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 21 січня 2008 року N 9 Про проведення особистого прийому громадян у Міністерстві з питань житлово-комунального господарства України З метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення і відповідно до Закону України "Про звернення громадян" указів Президента України від 13 серпня 2002 р. N 700 "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення" від 14 квітня 2004 року N 434 "Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів" наказую: 1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві з питань житлово-комунального господарства України і графік особистого прийому громадян керівництвом Міністерства додаються . 2. Встановити що у разі потреби зміни до графіка особистого прийому громадян керівництвом Міністерства за погодженням з Міністром вносить перший заступник Міністра О. Б. Лотоцький. 3. Встановити що Міністр проводить особистий прийом громадян у службовому кабінеті вул. Димитрова 24 9-й поверх к. 906 . 4. Заступнику Міністра Р. М. Крамаренку Відділу господарського забезпечення і державних закупівель Р. А. Різун спільно з Фінансово-економічним управлінням М. М. Ващук визначитися щодо можливості обладнання громадської приймальні та створення необхідних матеріально-технічних умов для проведення особистого прийому громадян керівництвом Міністерства по вул. Димитрова 24 у м. Києві. 5. Визнати такими що втратили чинність накази Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 31 травня 2007 року N 36 та від 10 жовтня 2007 року N 149-1. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків. Міністр   О. Ю. Кучеренко  Додаток  Порядок проведення особистого прийому громадян у Міністерстві з питань житлово-комунального господарства України 1. Цей Порядок визначає основні вимоги до проведення особистого прийому громадян керівництвом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України далі - Міністерство . 2. Особистий прийом громадян керівництвом Міністерства проводиться у службових кабінетах Міністра першого заступника і заступників Міністра відповідно до розміщення керівника який здійснює прийом або у разі можливості обладнання у спеціально виділеній кімнаті - громадській приймальні в установлені графіком дні з 16.00 до 19.00. Прийом Героїв Радянського Союзу Героїв України Героїв Соціалістичної Праці інвалідів Великої Вітчизняної війни проводиться першочергово. 3. Вхід громадян у дні прийому керівництвом Міністерства до будівлі Міністерства вільний і не потребує оформлення перепустки а здійснюється лише за пред'явленням документів що посвідчують особу. У разі непередбачених обставин громадяни можуть зв'язатися з відповідальним за забезпечення прийому працівником Міністерства - помічниками Міністра Патронатною службою помічником першого заступника Міністра працівниками приймалень заступників Міністра за телефоном. 4. Інформація про порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом Міністерства публікується в "Інформаційному бюлетені" розміщується на веб-сайті Міністерства та на вході до будівлі Міністерства у доступному для вільного огляду місці. 5. Попередній запис на особистий прийом до керівництва Міністерства проводиться помічниками секретарями керівництва Міністерства в установлений графіком день прийому громадян з 10.00 до 13.00: - до Міністра О. Ю. Кучеренка - у приймальній Міністра тел. 289-13-72 або у Патронатній службі; - до першого заступника Міністра О. Б. Лотоцького - у приймальній першого заступника Міністра тел. 287-74-27 ; - до заступників Міністра - у приймальних заступників Міністра: - А. М. Козленка тел. 289-08-69 ; - О. В. Мазурчака тел. 289-08-69 ; - Р. М. Крамаренка тел. 287-01-91 ; - І. В. Запатріної тел. 289-71-08 . 6. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом до керівництва Міністерства з'ясовуються прізвище ім'я по батькові місце проживання громадянина суть порушеного питання до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення визначається структурний підрозділ Міністерства до компетенції якого належить питання вивчаються документи інші матеріали що подаються громадянами для обґрунтування своїх заяв клопотань скарг або пропозицій зауважень . Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина що не стосуються його звернення. 7. Повторний прийом громадянина з питання яке вже розглядалося керівництвом Міністерства проводиться у разі коли питання порушене в першому обґрунтованому зверненні не було вирішено по суті. У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні матеріали з порушеного питання з'ясовуються причини що його викликали надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога. 8. Список громадян на особистий прийом до керівництва Міністерства із зазначенням прізвища імені по батькові стислим змістом порушуваних питань подається Патронатною службою та працівниками приймалень відповідно Міністру Першому заступникові заступникам Міністра. 9. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники повноваження яких оформлені в установленому порядку та особи які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається. 10. У разі коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви. Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку встановленому законодавством для письмових звернень із залученням відповідних профільних структурних підрозділів Міністерства. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно за його бажанням . 11. З урахуванням рішення прийнятого під час особистого прийому відповідними структурними підрозділами Міністерства опрацьовуються проекти доручень і подаються на розгляд відповідно Міністра Першого заступника Міністра заступників Міністра. 12. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування об'єднаннях громадян на підприємствах в установах організаціях незалежно від форм власності в засобах масової організації затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року N 348. Контроль за виконанням доручень за зверненнями громадян покладається на помічника Міністра Патронатну службу помічника першого заступника Міністра працівників приймалень заступників Міністра. Інформацію про розгляд звернень прийнятих на особистих прийомах керівництвом Міністерства зазначені посадові особи подають до Управління організаційно-аналітичного забезпечення апарату. 13. Управління організаційно-аналітичного забезпечення апарату здійснює аналіз інформації про розгляд звернень громадян на особистому прийомі та щоквартально інформує про це Кабінет Міністрів України та керівництво Міністерства. МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Адреса для письмових звернень громадян: 03150 м. Київ-150 вул. Димитрова 24. Телефон для довідок за зверненнями громадян: 8 044 287-00-94 Факс: 289-01-66; E-mail: minjkg@ukr.net Інтернет-адреса: www.minjkg.gov.ua   ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН Керівництво Міністерства  Дні та години прийому  Місце прийому адреса   N телефону  Міністр Кучеренко О. Ю.  Останній четвер місяця з 16.00 до 19.00  вул. Димитрова 24 к. 906  287-13-72  Перший заступник Міністра Лотоцький О. Б. питання житлової політики юридичні питання   Перший понеділок місяця з 16.00 до 19.00  вул. Димитрова 24 к. 404  287-74-27  Заступник Міністра Козленко А. М. питання теплоенергетики економіки житлово-комунального господарства водопровідно-каналізаційного господарства   Другий понеділок місяця з 16.00 до 19.00  вул. Димитрова 24 к. 701  289-08-69  Заступник Міністра Запатріна І. В. питання реформування житлово-комунального господарства науково-технічна політика міжнародні питання координація міжнародної технічної допомоги бюджетні програми інвестиційні проекти   Третій понеділок місяця з 16.00 до 19.00  вул. Димитрова 24 к. 801  289-71-08  Заступник Міністра Мазурчак О. В. питання енергозбереження зв'язки з громадськістю   Четвертий понеділок місяця з 16.00 до 19.00  вул. Димитрова 24 к. 701  289-08-69  Заступник Міністра Крамаренко Р. М. питання міського електротранспорту благоустрою та комунального обслуговування   Четвертий понеділок місяця з 16.00 до 19.00  вул. Димитрова 24 к. 505  287-01-91