Методичні рекомендації з проведення конкурсу професійної майстерності водіїв міського електротранспорту

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 14 грудня 2007 року N 210 Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення конкурсу професійної майстерності водіїв міського електротранспорту З метою удосконалення організації проведення конкурсів професійної майстерності та порядку проведення змагань водіїв міського електротранспорту наказую: 1. Затвердити і ввести в дію з 1 січня 2008 року Методичні рекомендацій з проведення конкурсу професійної майстерності водіїв міського електротранспорту схвалені рішенням науково-технічної ради Мінжитлокомунгоспу України від 22.11.2007 N 23. 2. Відділу міського електротранспорту В. В. Вірченко довести цей наказ до відома підприємств міського електротранспорту та розмістити інформацію про зазначений нормативний документ на веб-сайті Мінжитлокомунгоспу. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Р. М. Крамаренка.  Міністр  О. П. Попов   Додаток Методичні рекомендації з проведення конкурсу професійної майстерності водіїв міського електротранспорту 1. Загальні положення 1.1. Конкурс професійної майстерності водіїв міського електротранспорту далі - Конкурс проводиться з метою надання можливості продемонструвати його учасниками далі - конкурсанти рівень теоретичної і практичної підготовки за професією. 1.2. Ці рекомендації встановлюють основні вимоги до організації та порядку проведення Конкурсу і оцінки результатів конкурсантів. 1.3. Основними завданнями Конкурсу є: - стимулювання водіїв трамвая та тролейбуса до удосконалення знань і майстерності; - покращання якості обслуговування пасажирів; - виявлення кращих водіїв міського електротранспорту і поширення їх досвіду; - підвищення ролі та популяризація професії водія залучення молоді до роботи водіями трамвая та тролейбуса. 2. Організація і порядок проведення Конкурсу 2.1. Конкурс проводиться в два етапи. На першому етапі проводяться міські конкурси професійної майстерності водіїв міського електротранспорту для виявлення кращих водіїв. Другий етап передбачає проведення фінальних змагань за участю переможців міських конкурсів - фінальні змагання. 2.2. Для підготовки і проведення Конкурсу створюються відповідні Організаційні комітети далі - Оргкомітет . До складу Оргкомітету з проведення міських змагань залучаються начальники відділів служб безпеки руху або особа на яку покладені ці обов'язки представник професійно-технічного навчального закладу з підготовки водіїв а також інші посадові особи підприємства. Персональний склад Оргкомітету затверджується керівником підприємства. Оргкомітет з проведення фінальних змагань складається з представників центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України Центрального комітету профспілки працівників житлово-комунального господарства місцевої промисловості побутового обслуговування населення України місцевих органів виконавчої влади працівників підприємства міського електротранспорту на базі якого проводиться Конкурс представників інших зацікавлених установ та громадських організацій. 2.3. Під час підготовки до змагань Конкурсу Оргкомітет: визначає місце строки проведення Конкурсу та види змагань; визначає типи рухомого складу на яких будуть проводитись змагання та забезпечує у разі необхідності їх доставку до місця проведення змагань; розробляє план заходів з підготовки та проведення Конкурсу; визначає джерела фінансування необхідних організаційно-технічних заходів з підготовки та проведення Конкурсу; забезпечує підготовку технічних засобів для проведення змагань Конкурсу; призначає головного суддю змагань та склад журі; визначає кількість конкурсантів від підприємств міського електротранспорту; забезпечує розроблення і затверджує питання що входять до білетів тестів та домашнього завдання що роздається конкурсантам завчасно але не пізніше ніж за добу до початку змагання; визначає кількість та види нагород для переможців. 2.4. Чисельний склад журі Конкурсу визначається залежно від умов проведення Конкурсу та кількості змагань і видів вправ. Головний суддя змагань та журі входять до складу Оргкомітету Конкурсу. 2.5. Головний суддя змагань: - призначає осіб на яких покладається організація проведення окремих видів змагань і оцінка результатів виступів конкурсантів - суддівські бригади; - проводить інструктаж із суддівськими бригадами щодо особливостей проведення змагань Конкурсу та оцінки результатів виступів конкурсантів; - відстороняє від подальшої участі в роботі суддівської бригади осіб що порушили умови проведення Конкурсу виявили відверту необ'єктивність в оцінці результатів конкурсантів або проявили недисциплінованість; - за поданням журі вирішує питання щодо відсторонення від участі в окремих видах змагань або повного зняття із змагань конкурсантів які допустять порушення Правил дорожнього руху Правил експлуатації трамвая та тролейбуса Правил техніки безпеки вимог Оргкомітету конкурсу або проявлять недисциплінованість. 2.6. До складу суддівських бригад можуть залучатися представники підприємств міського електротранспорту які представляють конкурсантів а також особи які працюють на підприємстві де проводиться Конкурс. Суддівські бригади очолюють старші судді які входять до складу журі. 2.7. Суддівською бригадою перед початком проведення Конкурсу перевіряється відповідність підготовки до змагань об'єктів вимогам Правил дорожнього руху Правил експлуатації трамвая та тролейбуса та цих рекомендацій. За результатами перевірки складається акт який затверджується старшим суддею змагання і передається головному судді. 2.8. Програма Конкурсу повинна складатися із змагань з перевірки теоретичних знань та практичних навиків керування трамваєм тролейбусом . 2.9. Теоретична частини Конкурсу повинна включати змагання із знання будови рухомого складу Правил дорожнього руху Правил експлуатації трамвая та тролейбуса Правил охорони праці на міському електричному транспорті основ безпеки руху настановлення водіям трамвая тролейбуса з перевірки гальм та діям в екстремальних ситуаціях. 2.10. Практична частина Конкурсу повинна включати змагання з приймання рухомого складу перед виїздом на лінію виявлення та усунення технічних несправностей на трамваї тролейбусі культури обслуговування пасажирів майстерності керування трамваєм тролейбусом . Ця частина Конкурсу повинна проводитися за програмою підготовки водіїв трамвая тролейбуса не нижче 2 класу. 2.11. Змагання на краще знання Правил дорожнього руху Правил експлуатації трамвая та тролейбуса Правил охорони праці на міському електричному транспорті основ безпеки руху настановлення водіям трамвая тролейбуса з перевірки гальм та діям в екстремальних ситуаціях повинні проводитися у спеціально обладнаному приміщенні яке має достатню кількість місць та із застосуванням технічних засобів для виміру часу відповіді конкурсантів. 2.12. Змагання з приймання рухомого складу перед виїздом на лінію виявлення та усунення технічних несправностей культури обслуговування пасажирів майстерності керування трамваєм тролейбусом повинні проводитися на горизонтальній ділянці трамвайної колії трамвай або тролейбусної лінії що має асфальтобетонне покриття. Трамвайні вагони тролейбуси повинні відповідати вимогам Правил експлуатації трамвая та тролейбуса обладнані місцем для суддівської бригади та гучномовним зв'язком для можливості прослуховування виступів конкурсантів суддями і глядачами. 2.13. Перед початком кожного з видів змагань старший суддя повинен особисто перевірити місце проведення змагання на відповідність встановленим вимогам та проінструктувати суддівську бригаду та конкурсантів щодо особливостей його проведення та оцінки результатів. 2.14. Інформація про фінальні змагання Конкурсу доводиться до підприємств міського електротранспорту не пізніше ніж за місяць до їх проведення. 2.15. Підприємства міського електротранспорту за 20 днів до початку змагань повинні направити до Оргкомітету заявки щодо участі у Конкурсі за формою наведеною у додатку 1. 2.16. До участі у змаганнях Конкурсу повинні допускатися водії трамвая тролейбуса з класом кваліфікації не вище за другий. Під час проведення змагань конкурсанти повинні мати при собі посвідчення на право керування трамваєм тролейбусом книжку водія і талони попередження до них. 2.17. До участі в Конкурсі не повинні допускатися водії які протягом останнього календарного року роботи: - допустили дорожньо-транспортні пригоди сходи вагонів з трамвайної колії пошкодження контактної мережі та затримки руху з особистої вини; - керували рухомим складом або з'явились на роботу в нетверезому стані; - мали записи в талонах попередження до посвідчення водія або у книжці водія про порушення транспортної дисципліни; - мали обґрунтовану скаргу пасажирів на незадовільне транспортне обслуговування. 2.18. Перед початком змагань журі Конкурсу проводить жеребкування на якому конкурсанту надається номер під яким він візьме участь у змаганнях. 3. Вимоги до проведення змагань Конкурсу 3.1. Проведення змагання на краще знання Правил дорожнього руху та змагання на краще знання будови рухомого складу Правил експлуатації трамвая та тролейбуса Правил охорони праці на міському електричному транспорті основ безпеки руху настановлення водіям трамвая тролейбуса з перевірки гальм та діям в екстремальних ситуаціях. 3.1.1. Конкурсанти особисто вибирають номер білета тесту . Після оформлення конкурсантами карток для відповідей додаток 2 старший суддя дає команду про початок змагання і включає контрольний секундомір. Для відповіді на кожні 10 питань конкурсанту надається 7 5 хвилин. Час який витрачається конкурсантами на відповідь контролюється. Конкурсанти повинні бути поінформовані за одну хвилину до закінчення контрольного часу а після закінчення контрольного часу змагання припиняється. 3.1.2. За кожну неправильну та ненадану на запитання відповідь нараховується 20 штрафних балів. 3.2. Проведення змагання з приймання рухомого складу перед виїздом на лінію з виявленням та усуненням технічних несправностей.   3.2.1. Контрольний час змагання не повинен перевищувати 12 хвилин. 3.2.2. До початку змагань суддя повинен перевірити у конкурсанта посвідчення водія та книжку водія міського електротранспорту видати шляховий лист технічний журнал та ручку реверса якщо це передбачено конструкцією . 3.2.3. За встановлений час конкурсант повинен перевірити візуально та за приладами технічний і зовнішній стан трамвайного вагона тролейбуса а також виявити та усунути технічну несправність закладену на рухомому складі до початку виконання вправи коментуючи усі свої дії відповідними поясненнями. 3.2.4. Судді повинні фіксувати виконання вимог змагання у картці наведеній у додатку 4. Закінченням виконання вправи повинен вважатися початок руху трамвайного вагона тролейбуса . 3.2.5. За кожну секунду перевищення контрольного часу конкурсанту нараховується один штрафний бал а після закінчення 14 хвилин йому нараховується 250 штрафних балів. 3.2.6. Приймання трамвайного вагона повинно передбачати можливість перевірити конкурсанту: а Екіпірування водія: правильність оформлення технічного журналу трамвайного вагона повинен бути прошнурований скріплений печаткою підпис майстра та шляхового листа підпис і штамп диспетчера відмітка про проходження медогляду ; наявність і стан діелектричних рукавичок їх ціліснісність і термін випробування наявність комбінованих рукавичок; наявність і стан комплекту плавких запобіжників; наявність сигнального жилета. б Екіпірування трамвайного вагона: вогнегасником або ящиком мішечком із сухим піском; маршрутними покажчиками; противідкочувальним упором буксирною зчіпкою ломом для переведення стрілок; знаком аварійної зупинки. в Стану трамвайного вагона зовнішнім оглядом: візки і колісні пари кріплення коліс цілісність бандажів і надійність кріплення надколісних кожухів тощо ; кріплення башмаків рейкового гальма правильність регулювання зазору між головкою рейки і башмаком; правильність регулювання барабанного дискового гальма за показаннями стрілок-покажчиків ; пантограф контактну вставку сходинки для підйому на дах; цілісність обшивки кузова дверей сходинок салону фальшбортів зчіпних пристроїв чистоту стекол салону та кабіни водія наявність дзеркал заднього огляду. г Обладнання пасажирського салону: бункери пісочниць наявність у них піску; підлога наявність та надійність кріплення сидінь поручнів вікон справність кватирок вентиляційних люків і плафонів освітлення; дію кнопок сигналізації до водія роботу кнопок "Аварійне гальмо" стоп-крана ; наявність інформаційних табличок. д Обладнання кабіни водія: положення і справність реверса повинен знаходитись в нейтральному положенні ; справність педалей керування - ходової гальмівної безпеки; наявність стандартних запобіжників у високовольтних і низьковольтних ланцюгах при віднятому від контактної мережі пантографі ; наявність і справність вимикачів показуючих приладів і сигнальних ламп; величину напруги акумуляторної батареї за показаннями вольтметра ; роботу мотор-генератора статичного перетворювача рейкового гальма від гальмівної педалі і педалі безпеки дверних механізмів склоочисників дзвінка зумера пісочниць радіоінформаційної установки; освітлення салону штатного і аварійного та кабіни водія фар габаритів стоп-сигналів поворотів. За невиконання кожної із зазначених вимог повинно нараховуватися 10 штрафних балів. 3.2.7. До переліку несправностей трамвайного вагона можуть включатися несправності: механічного гальма; рейкового електромагнітного гальма; дверей; мотор-генератора статичного перетворювача ; електричної низьковольтної схеми керування; освітлення салону; світлової або звукової сигналізації. 3.2.8. Приймання тролейбуса повинно передбачати можливість перевірити конкурсанту а Екіпірування водія: правильність оформлення технічного журналу трамвайного вагона повинен бути прошнурований скріплений печаткою підпис майстра та шляхового листа підпис і штамп диспетчера відмітка про проходження медогляду ; наявність і стан діелектричних рукавичок їх цілісність і термін випробування наявність комбінованих рукавичок; наявність і стан комплекту плавких запобіжників; наявність сигнального жилета. б Екіпірування тролейбуса: вогнегасником або ящиком мішечком із сухим піском; маршрутними покажчиками; противідкочувальним упором; знаком аварійної зупинки. в Стану тролейбуса зовнішнім оглядом: кріплення коліс відсутність тріщин на дисках і ободах стан шин; струмоприймачів і мотузок сходинок підйому на дах працездатність штангоуловлювачів; цілісність обшивки кузова дверей сходинок фальшбортів чистоту стекол салону та кабіни водія наявність дзеркал заднього огляду. г Обладнання пасажирського салону: підлога надійність кріплення сидінь поручнів вікон вентиляційних люків плафонів освітлення; дію кнопок сигналізації до водія; наявність інформаційних табличок. д Обладнання кабіни водія: положення і справність реверса повинен знаходитись в нейтральному положенні ; справність педалей керування - ходової гальмівної; кріплення рульової колонки відсутність відчутного осьового люфту рульового колеса; наявність стандартних запобіжників у високовольтних і низьковольтних ланцюгах тролейбуса при віднятих від контактної мережі штангах ; наявність і справність вимикачів показуючих приладів і сигнальних ламп; величину напруги акумуляторної батареї за показаннями вольтметра ; роботу мотор-генератора статичного перетворювача дверних механізмів склоочисників сигналу зумера радіоінформаційної установки; роботу компресора; роботу автоматичного регулятора тиску APT ; освітлення салону штатного і аварійного та кабіни водія роботу фар габаритів стоп-сигналів поворотів. За невиконання кожної із зазначених вимог повинно нараховуватися 10 штрафних балів. 3.2.9. До переліку несправностей тролейбуса можуть включатися несправності: компресора; мотор-генератора статичного перетворювача ; гідропідсилювача руля; освітлення салону; електричної низьковольтної схеми керування; дверей. 3.2.10. Якщо під час виконання цього змагання конкурсант не зміг знайти і усунути закладені несправності йому повинно нараховуватися 100 штрафних балів. 3.2.11. Виконання вправи припиняється і нараховується 250 штрафних балів якщо під час виконання цього змагання конкурсант допустив: усунення несправностей електрообладнання при піднятому струмоприймачі; перевірку і ремонт струмоприймачів тролейбуса з невідкидного майданчика якщо це передбачено конструкцією тролейбуса ; постановку струмоприймачів на контактні проводи при невідключеному високовольтному електричному обладнанні; постановку чи зняття струмоприймачів заміну запобіжників без діелектричних рукавиць або такими що мають механічні пошкодження чи прострочений термін їх використання; початок руху з повністю або частково відчиненими вхідними дверима салону. 3.3. Проведення змагання з культури обслуговування пасажирів. 3.3.1. Суддівська бригада повинна оцінити вміння конкурсанта користуватися радіоустановкою рухомого складу та відповісти на питання домашнього завдання які роздаються конкурсантам завчасно але не пізніше ніж за добу до початку цього змагання. 3.3.2. Змагання з культури обслуговування пасажирів повинні складатися із: оголошень текстів звернень до пасажирів які здійснює конкурсант з робочого місця водія; розповіді про маршрут та визначні місця розташовані на шляху його проходження; відповіді на питання домашнього завдання. 3.3.3. Контрольний час змагання повинен складати 5 хвилин. Робота з мікрофоном є довільною частиною змагань і будується учасником на його розсуд. Перша частина виступу повинна включати інформацію щодо: вимог Правил користування трамваєм і тролейбусом у містах України; вимог Правил дорожнього руху; особистої безпеки пасажирів; маршруту прямування та визначних місць розташованих на ньому. У разі невиконання кожної із зазначених вимог повинно нараховуватися 20 штрафних балів. Загальна кількість штрафних балів цієї частини змагань складає 80 балів. 3.3.4. У другій частині змагання суддівська бригада оцінює відповідь конкурсанта на питання домашнього завдання. Оцінка цієї частини змагання проводиться за такими критеріями: повнота розкриття теми; дикція під час розповіді; За невиконання кожної із зазначених вимог нараховується 30 штрафних балів. Загальна кількість штрафних балів цієї частини змагань становить 60 балів. 3.3.5. За кожну секунду перевищення контрольного часу нараховується один штрафний бал. У разі перевищення контрольного часу на 30 секунд користування під час відповіді конкурсантом годинником та або друкованими текстами нараховується 170 штрафних балів. 3.3.6. У випадку суттєвого розходження оцінки відповіді конкурсанта членами суддівської бригади рішення приймає старший суддя після прослуховування запису виступу. 3.4. Проведення змагання з майстерності керування трамваєм тролейбусом . 3.4.1. Змагання з майстерності керування трамваєм тролейбусом повинно передбачати виконання окремих вправ певної складності з найкоротшим терміном часу і дотриманням вимог чинних нормативних документів та цих рекомендацій. 3.4.2. Рекомендована відстань між окремими вправами на трасі повинна становити не менше 50 метрів. Порядок та послідовність розміщення ділянок для виконання вправ а також відстані між ними встановлюються залежно від конкретних умов місця проведення змагань конкурсу. Орієнтовна схема полігона для проведення цього змагання наведена у додатку 3. 3.4.3. Для контролю часу проходження траси та її окремих елементів використовується система автоматичного контролю часу. Включення системи на старті повинно здійснюватися одночасно з включенням світлофора а на окремих ділянках полігона - за командою судді що контролює виконання вправи на цій ділянці. 3.4.4. Контрольний час проходження траси для кожного типу рухомого складу визначається старшим суддею змагання за результатами випробувальних поїздок за участю досвідченого водія який не є учасником Конкурсу і доводиться до відома конкурсантам у день проведення змагань. 3.4.5. Для дублювання системи автоматичного контролю часу суддівська бригада повинна мати необхідну кількість секундомірів якими контролюється час проходження конкурсантом всієї траси та її окремих ділянок. Кожного конкурсанта повинен супроводжувати член суддівської бригади місце якого знаходиться в салоні рухомого складу. 3.4.6. Кожний суддівський пост на трасі повинен обладнуватися гучномовним і двостороннім зв'язком з іншими постами стартом і фінішем. Гучномовний зв'язок повинен забезпечувати чутність інформації на всій території проведення змагань. 3.4.7. Для тренувальних заїздів конкурсантам надається інформація про орієнтовний час проходження полігона. Кількість тренувальних заїздів повинна бути однакова для всіх конкурсантів. 3.4.8. Змагання з майстерності керування проводяться в такій послідовності: - трамвайний вагон тролейбус встановлюється переднім бампером над лінією старту завширшки 50 мм що нанесена яскравою фарбою на проїжджій частині; - на старті конкурсант пред'являє судді посвідчення та книжку водія шляховий лист з відміткою про проходження передрейсового медичного огляду; - на трамваї тролейбусі закріплюється стартовий номер конкурсанта; - суддя що супроводжує конкурсанта займає своє місце в трамваї тролейбусі і надає інформацію про готовність до початку руху; - суддя-інформатор оголошує про необхідність приведення у готовність суддівських постів розміщених на трасі до старту конкурсанта під відповідним номером; - суддя на старті через гучномовний зв'язок дає команду "Увага старт!" за якою включається система відліку загального часу проходження полігону а суддями в салоні і на фініші включаються контрольні секундоміри; - рух трамвая тролейбуса повинен розпочинатися із зачиненими дверима салону; - суддя-інформатор з використанням гучномовного зв'язку інформує глядачів про учасника змагань. 3.4.9. Для оцінки майстерності керування трамвайним вагоном рекомендується включати такі вправи: проїзд неавтоматичної протишерстної стрілки; зупиночний пункт; крива ділянка колії; рух із заданою швидкістю 5 км/год.; рух із заданою швидкістю 30 км/год.; екстрена зупинка; технічна зупинка; стоп-лінія. 3.4.9.1. Вимоги до виконання і оцінювання вправи "Проїзд неавтоматичної протишерстної стрілки". Початок і закінчення зони стрілочного переводу повинні позначатися смугою нанесеною яскравою фарбою на проїжджій частині завширшки 100 мм. Конкурсант повинен зупинити вагон перед зоною стрілочного переводу вимкнути електрообладнання зняти ручку реверса якщо передбачено конструкцією та забрати її з собою. Перевести трамвайну стрілку у напрямку подальшого руху. Під час ручного переведення трамвайних стрілок конкурсант повинен виходити на проїжджу частину в сигнальному жилеті якщо він впевнений у своїй безпеці і стояти обличчям до транспортних засобів що рухаються у попутному з трамваєм напрямку. Для переведення стрілок конкурсант повинен користуватися спеціальним ломиком який вставляти на всю глибину вістряка механізму стрілки. Після переведення стрілки повернутися в кабіну включити обладнання зачинити двері салону впевнитися в правильному положенні стрілок подати попереджуючий сигнал і без зупинки проїхати зону стрілочного переводу. Контрольний час для виконання цієї вправи повинен встановлюватися практичним шляхом виходячи із швидкості руху трамвая 5 км/год. За кожну секунду відхилення від контрольного часу в менший бік при проїзді означеної дільниці конкурсанту нараховується 10 штрафних балів. У разі виконання вправи з порушенням Правил техніки безпеки зупинки трамвая в зоні стрілочного переводу початку руху з повністю або частково відчиненими дверима салону не повного переведення стрілки нараховується 200 штрафних балів. 3.4.9.2. Вимоги до виконання і оцінювання вправи "Зупиночний пункт". Зупиночний пункт позначається покажчиком "Зупинка" і білою смугою завширшки 200 мм нанесеною на проїжджій частині. Впритул до білої смуги з обох боків наносяться яскравою фарбою дві смуги завширшки 250 мм кожна. Виконання вправи вважається правильним якщо передній край бамперу трамвая що зупинився співпадає з білою смугою і покажчиком зупинки. Якщо трамвайний вагон не доїхав або переїхав відмітку "Зупинка" на одну смугу йому нараховується 10 штрафних балів на дві - 20 штрафних балів. Після повної зупинки трамвая конкурсант повинен відчинити двері оголосити: "Обережно двері зачиняються" зачинити двері і почати рух від зупинки. За початок руху без оголошення повинно нараховуватися 30 штрафних балів. Якщо конкурсант не зупинив трамвай або зупинив його не в зоні зупиночного пункту застосував повторні пуски після зупинки вагона чи екстрене гальмо відчинив двері до повної зупинки трамвайного вагона або почав рух з відчиненими дверима салону йому нараховується 100 штрафних балів. 3.4.9.3. Вимоги до виконання і оцінювання вправи "Крива ділянка колії". Початок і закінчення зони кривої ділянки колії повинні позначатися смугою завширшки 100 мм нанесеною яскравою фарбою на проїжджій частині. Контрольний час проїзду кривої колії встановлюється практичним шляхом. Швидкість руху на ділянці встановлюється практичним шляхом з урахуванням вимог безпеки руху і місцевих умов. Конкурсант за контрольний час повинен проїхати криву ділянку колії з дотриманням встановлених вимог. Система автоматичного обліку часу дублюється секундоміром який знаходиться у судді що стоїть на початку ділянки і виключається після відповідної відмашки прапорцем іншого судді який знаходиться в кінці ділянки. За кожну секунду відхилення від контрольного часу в більший або менший бік при проїзді означеної ділянки учаснику нараховується 10 штрафних балів за кожну секунду до контрольного часу. У разі зупинки трамвая на ділянці конкурсанту повинно нараховуватися 100 штрафних балів. 3.4.9.4. Вимоги до виконання і оцінювання вправи "Рух із заданою швидкістю 5 км/год. 30 км/год ". Початок і закінчення зони ділянки з обмеженням швидкості 5 км/год. 30 км/год. повинні позначатися знаками "Обмеження швидкості" на початку і "Кінець обмеження" в кінці та смугами завширшки 100 мм нанесеними яскравою фарбою на проїжджій частині. Контрольний час проїзду ділянки встановлюється практичним шляхом для кожного типу трамвайного вагона. Конкурсант за контрольний час повинен проїхати означену ділянку із середньою швидкістю 5 км/год. 30 км/год. . Система автоматичного обліку часу дублюється секундоміром який знаходиться у судді що стоїть на початку ділянки і виключається після відповідної відмашки прапорцем іншого судді який знаходиться в кінці ділянки. За кожну секунду відхилення від контрольного часу в більший або менший бік під час проїзду ділянки нараховується 10 штрафних балів. У разі зупинки трамвая на ділянці нараховуються 100 штрафних балів. 3.4.9.5. Вимоги до виконання і оцінювання вправи "Екстрена зупинка". На відстані 20 метрів один від одного встановлюються світлофори або інші пристосування що імітують "перешкоду". Швидкість руху до початку екстреного гальмування повинна бути не менше 30 км/год. Контроль швидкості руху трамвая на ділянці перед "екстреним гальмуванням" здійснюється практичним шляхом або вимірювачем швидкості в точці за 18 метрів перед кожною контрольною лінією залежно від підготовленого до включення світлофора. Конкурсант повинен зупинити трамвайний вагон у разі раптового виникнення "перешкоди" наприклад включення червоного сигналу світлофора відмашки судді прапорцем тощо . Якщо швидкість руху трамвайного вагона до початку гальмування була менше 30 км/год. але більше 25 км/год. нараховується 20 штрафних балів. У разі швидкості руху до початку гальмування менше ніж 25 км/год. або переїзду за раптово поставлену "перешкоду" контрольну лінію світлофора нараховується 100 штрафних балів. 3.4.9.6. Вимоги до виконання і оцінювання вправи "Технічна зупинка". Технічна зупинка позначається покажчиком і білою смугою завширшки 100 мм нанесеною на проїжджій частині. Впритул до білої смуги з обох боків наносяться яскравою фарбою чотири смуги завширшки 100 мм кожна. Виконання вправи вважається правильним якщо передній край бампера трамвая що зупинився співпадає з білою смугою і покажчиком зупинки та конкурсант перевірив дію електромагнітного рейкового гальма. Якщо трамвайний вагон не доїхав або переїхав відмітку технічної зупинки на одну смугу нараховується 10 штрафних балів на дві - 20 штрафних балів і т. д. Якщо конкурсант не зупинив трамвай або зупинив за смугами відмітки технічної зупинки зробив повторні пуски після зупинки вагона не перевірив дію електромагнітного рейкового гальма йому нараховується 100 штрафних балів. 3.4.9.7. Вимоги до виконання і оцінювання вправи "Стоп-лінія". Стоп-лінія позначається білою смугою завширшки 200 мм нанесеною на проїжджій частині. Впритул до білої смуги з обох боків наносяться яскравою фарбою дві смуги завширшки 250 мм кожна. Виконання вправи вважається правильним якщо передній край бампера трамвая що зупинився співпадає з білою смугою. Якщо трамвайний вагон не доїхав або переїхав відмітку стоп-лінії на одну смугу нараховується 25 штрафних балів на дві - 50 штрафних балів. Якщо конкурсант не зупинив трамвай або зупинив за смугами стоп-лінії зробив повторні пуски після зупинки вагона чи застосував екстрене гальмування йому нараховується 100 штрафних балів. 3.4.10. Для оцінки майстерності керування тролейбусом рекомендується включати такі вправи: проїзд дільниці з обмеженням швидкості руху криві перетини східні та керовані стрілки контактної мережі ; проїзд оглядової канави; заїзд заднім ходом у бокс; змійка; зупиночний пункт; об'їзд перешкоди по кривій; нерівності дороги; стоп-лінія. 3.4.10.1. Вимоги до виконання і оцінювання вправи "Проїзд дільниці з обмеженням швидкості руху криві перетини східні та керовані стрілки контактної мережі ". Початок і закінчення зони ділянки з обмеженням швидкості повинні позначатися смугою нанесеною яскравою фарбою на проїжджій частині завширшки 100 мм. Контрольний час проїзду ділянки встановлюється практичним шляхом для кожного типу тролейбуса. Конкурсант за контрольний час повинен проїхати ділянки із середньою швидкістю 10 км/год. Система автоматичного обліку часу дублюється секундоміром який знаходиться у судді що стоїть на початку ділянки і виключається після відповідної відмашки прапорцем іншого судді який знаходиться в кінці ділянки. За кожну секунду відхилення від контрольного часу в більший або менший бік при проїзді означеної ділянці учаснику нараховується 10 штрафних балів. У разі сходу струмоприймачів з контактних проводів час на їх постановку входить до загального часу проходження траси. Якщо під час виконання вправи тролейбус "відривається" від контактної мережі і конкурсант не має змоги поставити струмоприймачі на контактні проводи йому нараховується 100 штрафних балів. 3.4.10.2. Вимоги до виконання і оцінювання вправи "Канава". На ділянці зі зміщенням ліворуч праворуч від вісі контактної мережі на 1 5 м встановлюються чотири пари кубиків розміром 100 х 100 х 100 мм що означають "Канаву" завдовжки 10 - 14 м та завширшки 900 мм. Контрольний час для проїзду канави встановлюється практичним шляхом із розрахунку швидкості не більше 5 км/год. Конкурсант повинен проїхати канаву за встановлений контрольний час так щоб кубики знаходились всередині колії. У разі перевищення швидкості руху під час проїзду канави він штрафується 10 балами за кожну секунду до контрольного часу. Якщо зміщується або перевертається один з кубиків нараховується 100 штрафних балів. 3.4.10.3. Вимоги до виконання і оцінювання вправи "Заїзд заднім ходом у бокс". Прямокутний майданчик що імітує бокс довжиною 14 м і завширшки 4 м позначається стійками та лініями уздовж периметру зміщений праворуч від вісі контактної мережі на 1 м. Контрольний час на заїзд в бокс встановлюється практичним шляхом із розрахунку швидкості не більше 5 км/год. Конкурсант повинен об'їхати бокс ліворуч і вирівняти тролейбус. За контрольний час заїхати заднім ходом у бокс та зафіксувати зупинку тролейбуса. Перевищення швидкості руху при виконанні вправи штрафується 10 балами за кожну секунду до контрольного часу. Якщо при заїзді конкурсант наїхав на граничні лінії збив чи змістив одну стійку неповністю завів тролейбус в бокс нараховується 100 штрафних балів. 3.4.10.4. Вимоги до виконання і оцінювання вправи "Змійка". У коридорі завширшки 13 м по 6 5 м від лінії вісі позначеному суцільною лінією і 14 стійками по 7 стійок з кожного боку заввишки 1 75 м уздовж вісьової лінії з інтервалом 13 9 м встановлюється 5 стійок які утворюють чотири проїзди. Конкурсант повинен проїхати всі проїзди послідовно залишаючи поперемінно стійку з правого і лівого борту тролейбуса. Напрямок проїзду повинен бути вказаний на трасі. У разі зміщення або перевертання стійок нараховуються 20 штрафних балів за кожну. Якщо конкурсант порушив правила проїзду змійки перевернув чи змістив більше двох стійок нараховується 100 штрафних балів. 3.4.10.5. Вимоги до виконання і оцінювання вправи "Зупиночний пункт". Зупиночний пункт позначається покажчиком "Зупинка" і білою смугою завширшки 200 мм нанесеною на проїжджій частині. Впритул до білої смуги з обох боків наносяться яскравою фарбою дві смуги завширшки 250 мм кожна. Заїзд і виїзд з кармана позначається стійками заввишки 1 75 м. Виконання вправи вважається правильним якщо передній край бампера тролейбуса що зупинився співпадає з білою смугою і покажчиком зупинки а відстань від бордюру зупиночного пункту до коліс не менше 300 мм і не перевищує 500 мм. Якщо тролейбус не доїхав або переїхав відмітку "Зупинка" на одну смугу нараховується 10 штрафних балів на дві - 20 штрафних балів. Після повної зупинки тролейбуса конкурсант повинен відчинити двері оголосити: "Обережно двері зачиняються" зачинити двері і почати рух. У разі початку руху без оголошення наїзду шинами на лінію бордюру зупинки більш ніж 500 мм від бордюру невключения або невиключення покажчиків повороту зміщення стійок при під'їзді або від'їзді від зупинки нараховується 30 штрафних балів. Якщо конкурсант не зупинив тролейбус або зупинив його не в зоні зупиночного пункту застосував повторні пуски після зупинки тролейбуса або почав рух з відчиненими вхідними дверима салону нараховується 170 штрафних балів. 3.4.10.6. Вимоги до виконання і оцінювання вправи "Об'їзд перешкоди по кривій". Ділянка траси позначається чотирма стійками заввишки 1 75 м на внутрішній і зовнішній кривій. Радіус коридору по вісі повинен становити 20 м а ширина коридору 4 5 м. Максимальна відстань в середині кривої від вісі траси 3 5 м. Хорда внутрішньої кривої повинна дорівнювати 18 м. Тролейбус повинен проїхати ділянку траси по кривому коридору. Якщо при виконанні вправи конкурсантом було допущено наїзд хоча б на одну стійку або лінію розмітки коридору нараховується 100 штрафних балів. 3.4.10.7. Вимоги до виконання і оцінювання вправи "Нерівності дороги". На майданчику траси по діагоналі прямокутника розміром 0 8 х 1 9 м встановлюються дві перешкоди заввишки 100 мм які імітують нерівності дороги. Конкурсант повинен проїхати над перешкодами так щоб вони були між колесами переднього і заднього моста тролейбуса. У разі зміщення або наїзду на перешкоду нараховується 30 штрафних балів за кожне порушення. Якщо під час виконання вправи конкурсант порушив правила проїзду перешкод нараховується 100 штрафних балів. 3.4.10.8. Вимоги до виконання і оцінювання вправи "Стоп-лінія". Стоп-лінія позначається білою смугою завширшки 200 мм нанесеною на проїжджій частині і двома стійками заввишки 1 75 м встановленими на відстані 4 м від фінішу. Ширина між стійками повинна становити 4 5 м. Впритул до білої смуги з обох боків наносяться яскравою фарбою п'ять смуг завширшки 100 мм кожна. Виконання вправи вважається правильним якщо під час зупинки тролейбуса передні колеса мають контакт із стоп-лінією. За кожну збиту стійку при під'їзді до стоп-лінії нараховується 20 штрафних балів. Якщо тролейбус не доїхав або переїхав стоп-лінію але обидва передніх колеса мають контакт з прилеглою лінією або одне колесо зі стоп-лінією а інше з прилеглою до нього нараховується 10 штрафних балів за кожну відмітку. Якщо конкурсант не зупинив тролейбус або зупинив його за смугами стоп-лінії зробив повторні пуски нараховується 100 штрафних балів. 3.4.11. Проходження траси вважається закінченим після відключення конкурсантом високовольтних та низьковольтних кіл трамвайного вагона тролейбуса встановленні реверсора в нейтральне положення виходу з рухомого складу та доповіді судді на фініші про закінчення змагання. Після доповіді конкурсанта суддя на фініші зупиняє секундомір. Загальний час проходження траси полігона береться згідно з автоматичною системою контролю часу. У разі неспрацювання автоматичної системи суддя на фініші звіряє час контрольного секундоміра з показаннями секундоміра судді що супроводжував конкурсанта. 3.4.12. За кожну прострочену секунду проходження траси нараховується 10 штрафних балів. У разі навмисного невиконання однієї із вправ учаснику змагання нараховується максимальна кількість штрафних балів за даний вид змагань. 3.4.13. Результати змагання з майстерності керування трамваєм та тролейбусом встановлюються за сумою штрафних балів нарахованих за перевищення контрольного часу проходження траси і штрафних балів одержаних за виконання окремих вправ. 3.4.14. Якщо в процесі змагань виникла технічна несправність трамвая тролейбуса не з вини конкурсанта то за рішенням головного судді змагань йому може бути надана повторна спроба проїхати трасу після усунення несправності або наданий інший трамвай тролейбус . 4. Виявлення переможців та оцінка результатів Конкурсу 4.1. Результати оцінювання конкурсантів за кожним видом змагань заносяться до протоколу додаток 4 які після закінчення змагання підписуються членами суддівської бригади і здаються головному судді змагань. Проти кожного виправлення у протоколі старшим суддею робиться запис "виправленому вірити" і ставиться підпис. 4.2. Переможець змагання визначається за сумою штрафних балів. Більш високе місце займає конкурсант що набрав меншу кількість штрафних балів. У випадку однакової кількості штрафних балів у декількох учасників - за найменшим часом витраченим на виконання вправ. 4.3. Перше місце у Конкурсі займає конкурсант який набрав найменшу суму штрафних балів одержаних за всіма видами змагань. При рівній кількості штрафних балів перевага надається учаснику який має кращий результат у змаганні з майстерності керування. 4.4. За результатами Конкурсу відповідно до вимог Положення про атестаційну комісію підприємств міського електротранспорту з визначення кваліфікації водіїв трамвая та тролейбуса затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 30.06.2004 р. N 70 конкурсанту якщо він посів одне з призових місць може бути достроково підвищено клас кваліфікації.