Про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ Н А К А З N 22 від 25.01.94 Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України 2 березня 1994 р. за N 39/248 Про затвердження Положення про порядок підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів З метою забезпечення єдиних вимог у галузі професійної підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів на території України Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Положення про порядок підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів додається . 2. Вважати Положення про порядок і терміни підготовки і перепідготовки підвищення кваліфікації водіїв автотранспортних засобів затверджене наказом колишніх Держпрофосвіти СРСР Мінавтотрансу РРФСР ЦК ДТСААФ СРСР від 24 травня 1985 року N 96/48/304 таким що на території України не застосовується. 3. Опублікувати текст Положення про порядок підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у газеті "Освіта" та інформаційному збірнику освіти після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. Заступник Міністра В.О.Зайчук ПОЛОЖЕННЯ про порядок підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів 1. Загальні положення 1. Це Положення розроблене на основі законів України "Про освіту" 1060-12 "Про дорожній рух" 3353-12 і визначає порядок підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів на території України. 2. Підготовка перепідготовка та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів здійснюється в навчально-виховних закладах які створюються при наявності необхідної матеріально-технічної та навчально-методичної бази педагогічних працівників і отримали ліцензію на цю діяльність в установленому порядку. В особливих випадках допускається самопідготовка водіїв окремих категорій транспортних засобів. Навчально-виховні заклади що здійснюють підготовку перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів повинні бути зареєстровані в реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції МВС України за місцем їх знаходження. 3. Навчально-виховні заклади що здійснюють підготовку перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів незалежно від їх статусу і незалежності забезпечують необхідний рівень кваліфікації відповідно до державних вимог. 4. Типові навчальні плани і програми підготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів затверджуються Міністерством освіти України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України. II. Організація підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів 5. Система навчання водіїв транспортних засобів включає підготовку перепідготовку та підвищення кваліфікації які здійснюються за денною вечірньою змінною та заочною формами навчання з відривом і без відриву від виробництва шляхом поєднання цих форм а також в індивідуальному порядку. 6. Підготовка водіїв транспортних засобів здійснюється із числа осіб які раніше не мали професії та які за станом здоров'я відповідають медичним вимогам і мають освіту в обсязі не нижче основної загальноосвітньої школи і вік до кінця навчання для отримання категорії "А" - 16 років категорій "В" "С" трамваями і тролейбусами - 18 категорії "D" 19 років. Зміст навчально-виховного процесу і терміни навчання у навчально-виховному закладі при підготовці осіб на право керування транспортними засобами категорій "А" "В" "С" трамваями тролейбусами визначається навчальними планами і програмами що розробляє цей заклад на основі типових навчальних планів і програм. Вищі професійні та середні загальноосвітні навчально-виховні заклади організовують навчання студентів і учнів на право керування транспортними засобами категорій "А" "В" "С" на основі типових навчальних планів і програм якщо таке навчання передбачене навчальними планами підготовки студентів та учнів професійних навчально-виховних закладів за фахом або програмами професійної підготовки школярів. Підготовка осіб які визнані медико-соціальною експертною комісією закладів охорони здоров'я здатними до керування транспортними засобами обладнаними спеціальним ручним керуванням здійснюється за навчальними планами і програмами що розробляються навчально-виховними закладами на основі типових навчальних планів і програм погоджуються з Міністерством соціального захисту України Міністерством внутрішніх справ України та затверджуються Міністерством освіти України. Навчально-виховні заклади Міністерства транспорту України можуть готувати для автотранспортних підприємств загального користування що здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах водіїв транспортних засобів категорії "D" лише для роботи на цих маршрутах з числа осіб які не мають посвідчення водія за спеціальними планами і програмами що розробляються на основі типових навчальних планів і програм погоджуються з Міністерством транспорту України Міністерством внутрішніх справ України та затверджуються Міністерством освіти України. 7. Перепідготовка водіїв транспортних засобів організується з метою оволодіння цією професією звільненими з роботи і тимчасово не зайнятими в народному господарстві працівниками яким не може бути запропонована робота за тією професією чи рівнем кваліфікації що вони мають або осіб які виявили бажання змінити свою професію чи отримати суміжну і за станом здоров'я відповідають медичним вимогам. Порядок пепепідготовки осіб на право керування транспортними засобами аналогічний порядку що застосовується при підготовці водіїв. Перепідготовка з числа осіб які вже мають професії близькі за кваліфікаційними вимогами до водіїв транспортних засобів здійснюється за навчальними планами і програмами розробленими навчально-виховними закладами на основі типових навчальних планів і програм для підготовки водіїв. При цьому допускаються скорочення за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу з врахуванням фактичного рівня професійних і економічних знань умінь та навичок. Такі навчальні плани і програми затверджуються Міністерством освіти за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України. 8. Підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів здійснюється з метою удосконалення їх професійних і економічних знань умінь і навичок зростання майстерності водіїв транспортних засобів різних категорій. Підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів з метою вивчення нової техніки технології перевезень передових методів праці і правил дорожнього руху удосконалення майстерності водіння проводиться з терміном навчання як правило до 1 місяця згідно з навчальним планами і програмами розробленими навчально-виховними закладами за погодженням із замовниками. Зміст навчально-виховного процесу і терміни навчання у навчально-виховному закладі при підвищенні кваліфікації водіїв на право керування автотранспортними засобами категорій "В" "С" "D" "E" визначаються навчальними планами і програмами що розробляє цей заклад на основі типових навчальних планів і програм. Підвищення кваліфікації осіб на право керування автотранспортними засобами категорії "B" здійснюється із числа водіїв автотранспортних засобів категорій "C" "D". Підвищення кваліфікації осіб на право керування автотранспортними засобами категорії "C" здійснюється із числа водіїв автотранспортних засобів категорії "B" і "D". Підвищення кваліфікації осіб на право керування автотранспортними засобами категорії "D" здійснюється із числа водіїв які мають безперервний річний стаж роботи крім військовослужбовців строкової служби на відповідних автотранспортних засобах категорій "B" або "C" "B і С" і вік до кінця навчання не менше 19 років. Підвищення кваліфікації осіб на право керування автотранспортними засобами категорії "E" здійснюється із числа водіїв які мають безперервний річний стаж роботи на відповідних автотранспортних засобах категорій "B" "C" "D". До безперервного річного стажу водія включається як робота протягом останнього року на відповідному транспортному засобі так і керування особистим транспортним засобом. 9. Прийом громадян до навчально-виховних закладів здійснюється відповідно до правил і умов що затверджуються Міністерством освіти України. Вступники подають на ім'я керівника заяву про прийом до навчально-виховного закладу із зазначенням категорії транспортного засобу місця проживання та необхідності працевлаштування до якої додають: - медичну довідку про професійну придатність до керування відповідними транспортними засобами; - чотири фотокартки розміром 3 5х4 5 см на матовому папері з білим фоном у правому нижньому кутку. Вступники особисто пред'являють паспорт свідоцтво про народження документ про освіту документ про відношення до загального військового обов'язку і військової служби про що робиться запис в особовій справі вступника. Особи які направляються на навчання підприємствами установами організаціями державними службами зайнятості подають відповідний документ. Для перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв на право керування транспортними засобами категорій "A" "B" або "C" крім перерахованих документів подається посвідчення водія а категорій "D" і "E" - додатково документ який підтверджує безперервний річний стаж роботи на відповідних транспортних засобах. 10. Навчальні групи з підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів створюються в кількості не більше 30 чоловік. Навчально-виховні заклади не пізніше 15 днів після початку занять зобов'язані зареєструвати в реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції МВС України кожну навчальну групу. 11. Навчально-виховний процес включає: теоретичні і лабораторно-практичні заняття практичне навчання водіння транспортних засобів та технічне обслуговування відповідного рухомого складу. Організація навчально-виховного процесу здійснюється з урахуванням вимог нормативних і навчально-методичних документів з професійної освіти. 12. Теоретичні та лабораторно-практичні заняття проводяться в обладнаних кабінетах класах лабораторіях і майстернях. Навчання водіння транспортних засобів проводиться на тренажерах майданчику для навчальної їзди та на навчальних маршрутах. Навчальні маршрути визначаються з урахуванням повного відпрацювання знань і погоджуються з органами Державтоінспекції МВС України за місцем їх знаходження. 13. Усі види знань що передбачені навчальними планами і програмами проводяться відповідно до розкладу а водіння - графіків черговості навчання водіння транспортних засобів додаток N 1 . 14. Облік усіх видів занять ведеться в журналах обліку успішності навчання та відвідування водіння крім того - дорожніх маршрутних листах додаток N 2 індивідуальних книжках обліку навчання на тренажерах і водіння транспортних засобів додаток N 3 . III. Підготовка перепідготовка та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів в індивідуальному порядку 15. В окремих випадках коли у віддаленому населеному пункті відсутній навчально-виховний заклад або з об'єктивних причин організувати в ньому підготовку перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів неможливо а також коли громадянин не може відвідувати заняття в навчально-виховному закладі режим праці сімейні обставини тощо підготовка до складання екзаменів може здійснюватися в індивідуальному порядку а складання екзаменів на право керування транспортними засобами категорій "A" "B" з дозволу начальника або заступника начальника реєстраційно-екзаменаційного підрозділу Державтоінспекції МВС України здійснюється екстерном. 16. Самопідготовка водія для складання екзаменів у реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції МВС України на право керування транспортними засобами відповідних категорій проводиться в обсязі і на рівні типових навчальних планів і програм. IV. Педагогічні працівники 17. Права обов'язки та функції педагогічних працівників навчально-виховних закладів визначаються чинним законодавством і кваліфікаційними характеристиками затвердженими Міністерством освіти України за погодженням з Міністерством праці України. 18. Викладачами з будови і експлуатації транспортних засобів призначаються особи які мають як правило вищу освіту з автомобільно-тракторної спеціальності а з правил дорожнього руху й основ безпеки руху крім того - посвідчення водія на право керування транспортними засобами. 19. Майстром виробничого навчання для проведення лабораторно-практичних занять призначаються особи які мають як правило вищу освіту з автомобільно-тракторної спеціальності високу виробничу кваліфікацію і досвід роботи. 20. Майстрами виробничого навчання водіння призначаються особи які мають освіту не нижче повної загальної середньої трирічний стаж керування транспортними засобами відповідної категорії і свідоцтво про проходження підготовки з методики навчання водіння додаток N 4 за програмами затвердженими Міністерством освіти України. V. Навчально-матеріальна база 21. Навчально-виховні заклади для забезпечення високої якості підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів повинні мати навчальні кабінети класи лабораторії і майстерні оснащені сучасним навчально-лабораторним устаткуванням технічними засобами навчання навчальними і наочними посібниками майданчики для навчальної їзди транспортні засоби згідно з мінімальним переліком засобів навчання для підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів додаток N 5 . Типові нормативи оснащення навчальних кабінетів і лабораторій навчально-виробничих майстерень дільниць майданчиків навчальної їзди інших приміщень виховного і побутового навчально-виробничого призначення затверджує Міністерство освіти України. Приміщення і споруди навчально-виховного закладу обладнуються і експлуатуються відповідно до вимог охорони праці правил протипожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм. 22. Усі автотранспортні засоби навчально-виховних закладів реєструються органами Державтоінспекції МВС України відповідно до вимог Положення про реєстрацію автотранспортних засобів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1993 р. N 873 873-93-п . * Дійсними також вважаються свідоцтва посвідчення видані до виходу цього Положення. VI. Випускні екзамени 23. Для визначення якості знань умінь і навичок учнів які закінчили навчання виявлення їх підготовленості самостійної роботи спочатку проводяться заліки й екзамени в навчально-виховному закладі а потім - екзамени в реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоіспекції МВС України. Заяви до реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державтоінспекції МВС України навчально-виховні заклади подають не пізніше ніж за місяць до їх проведення додаток N 6 . 24. У навчально-виховному закладі для проведення екзаменів наказом керівника призначається екзаменаційна комісія у складі голови і двох членів. Додатково до складу комісії можуть включатися викладачі майстри виробничого навчання а також представники транспортних підприємств установ організацій для яких здійснюється підготовка водіїв транспортних засобів. 25. До екзаменів допускаються учні які закінчили повний курс навчання згідно з навчальними планами і програмами й отримали позитивні підсумкові оцінки з усіх предметів. 26. Теоретичні екзамени в навчально-виховних закладах проводяться за екзаменаційними білетами розробленими Міністерством освіти України іншими центральними органами державної виконавчої влади що мають навчально-виховні заклади на основі типових навчальних планів і програм підготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів. Екзамени з практичного водіння транспортними засобами проводяться в два етапи: спочатку на майданчику для навчальної їзди а потім на погодженому з органами Державтоінспекції МВС України контрольному маршруті в умовах дорожнього руху. 27. Успішність засвоєння учнями знань та оволодіння уміннями і навичками оцінюються за балами: "5" відмінно "4" добре "3" задовільно "2" незадовільно . 28. Результати екзаменів оформляються протоколом додаток N 7 який підписується головою і членами комісії а потім керівником навчально-виховного закладу і стверджується печаткою. 29. Учням які склали заліки й екзамени в навчально-виховному закладі на основі протоколу екзаменаційної комісії видається свідоцтво про закінчення навчання. Зразок свідоцтва передбачений Положенням про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. N 340 340-93-п додаток N 8 . Свідоцтво про закінчення навчання за програмами підготовки перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів не дає права на керування відповідними категоріями транспортних засобів. 30. Навчальна документація на навчальну групу і протоколи екзаменаційних комісій повинні зберігатися в навчально-виховному закладі протягом терміну передбаченого для їх зберігання. У разі втрати свідоцтва про закінчення навчання з підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв відповідних транспортних засобів навчально-виховний заклад на основі заяви особи і протоколу екзаменаційної комісії видає дублікат. 31. Порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами визначається Положенням про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. N 340 340-93-п . Додаток 1 до Положення про порядок підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів. Затверджую Заступник керівника навчально-виховного закладу " " 199 р. ГРАФІК черговості навчання водіння транспортних засобів категорії марки з " " 199 р. до" " 199 р. N |Прізвище та | N | Календарні навчальні дні п/п |ініціали |навчальної| число місяць |учня |групи | + + + + + + + + 1 | 2 | 3 | | | | | | + + + + + + + + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Примітка: У графах "Календарні навчальні дні" проти прізвища кожного учня в числівнику проставляється номер вправи у знаменнику - години початку і закінчення водіння. Майстер виробничого навчання водіння підпис Додаток 2 до Положення про порядок підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів ДОРОЖНІЙ МАРШРУТНИЙ ЛИСТ Навчально-виховний заклад N на навчальний автомобіль Адреса " " 199 р. Телефон Марка Запланований час: Державний N виїзд із парку год хв Майстер повернення в парк год хв Показання спідометра: при виїзді із парку км при поверненні в парк км Завдання майстру | | | | навчаль- |Прізвище та | N вправи | Паливо | ної групи| ініціали | | | | учня | | | + | | Наявність в баку л | | Отримано: | | 1. л | | 2. л | | | | підпис майстра | | Залишок палива в баку після| | закінчення роботи л | + | Додаткове завдання майстру | | + | | | | | | підпис майстра | Керівник навчально-виховного закладу підпис Продовження додатка N 2 Автомобіль технічно справний виїзд дозволяю Механік підпис Автомобіль у технічно справному стані прйняв Майстер підпис Фактичний час: виїзд із парку год хв повернення в парк год хв Відмітка про простої | | Причина простою в | Час простою | гаражі і на лінії | | + | + | + | | Відмітка про контрольні заїзди в | навчально-виховний заклад парк гараж | | Керівник навчально-виховного закладу підпис Зворотній бік дорожнього маршрутного листа N | Прізвище та| N | Початок заняття навчальної | ініціали | вправи | групи | учня | | години хвилини + + + + + + Майстер підпис Продовження таблиці Закінчення заняття | Всього годин | Пройдено | Оцінка|Підпис| + | | | | години| хвилии | годин| хвилин| | | | | | про-| | | | | | | пи- | | | | | | | сом | | | | | + + + + + + | + + + + + + | Майстер підпис РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ Години У наряді| Під час їзди | Простої | В тому | | | числі через | навчальні|навчальні | | технічні | без ван- |з ванта- | | неполадки | тажу |жем | | + + + + + + + + Продовження таблиці Пробіг км | Витрати палива + Залальний | В тому числі | За |Фактич-| Еконо-| Пере- | | нор- | но | мія | витрати | навчаль-|навчаль-| мою | | | | ний без |ний з | | | | | вантажу |вантажем| | | | + + + + + + + + + + + + Заступник керівника навчально-виховного закладу підпис Старший бухгалтер підпис Додаток 3 до Положення про порядок підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів назва міністерства відомства підприємства організації ІНДИВІДУАЛЬНА КНИЖКА обліку навчання на автотренажерах і водіння транспортних засобів ПРАВИЛА зберігання і ведення 1. Книжка видається учню при зарахуванні в навчально-виховний заклад і зберігається у нього до закінчення навчання. 2. Без подання книжки учень до занять не допускається. 3. На кожному занятті книжка подається майстру виробничого навчання водіння який записує у відповідних графах час фактичного навчання і оценку учню ставить свій підпис. 4. Учень повинен берегти книжку і акуратно її утримувати. 5. Після закінчення навчання книжка здається в канцелярію навчально-виховного закладу і зберігається протягом трьох років. назва навчально-виховного закладу прізвище ім'я по батькові учня Навчальна група N Початок навчання " " 199 р. Закінчення навчання " " 199 р. Майстер виробничого навчання водіння Автотренажер марка тип Навчально-транспортні засоби марка держ. N Місце для фотографії Заступник керівника М.П. навчально-виховного закладу " " 199 р. Продовження додатка N 3 I. Облік навчання на автотренажерах і водіння транспортних засобів Дата | N |Назва |Кількість годин| Оцінка | Підписи |вправи |вправи | | | | |згідно з |згідно|виконано| |майстра|учня | |програмою|з про-| | | | | | |грамою| | | | II. Облік виконання робіт технічного обслуговування. Дата |Контрольні огляди | Виконано | Оцінка | Підписи |щоденні ТО | год | |майстра|учня Всього затрачено год. III. Контрольні перевірки Дата | Короткий зміст | Оцінка |Підпис перевіряючого IV. Всьго витрачено на навчання годин. Із них на автотренажерах годин і на водіння транспортних засобів категорії " " годин. До екзаменів водіння транспортних засобів категорії " " в ДАІ допущений. Заступник керівника навчально-виховного М.П. закладу " " 199 р. підпис Додатково на водіння дано годин. Заступник керівника навчально-виховного закладу підпис Додаток 4 до Положення про порядок підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів назва міністерства відомства підприємства організації СВІДОЦТВО серія N Видано гр. прізвище ім'я по батькові у тому що він вона з " " 199 р. до " " 199 р. навчався лась назва навчально-виховного закладу освоїв повний курс в обсязі годин з методики навчання водіння транспортних засобів категорії " " і склав ла встановлені екзамени і заліки. Рішенням екзаменаційної комісії назва навчально-виховного закладу від " " 199 р. протокол N Гр. прізвище ім'я по батькові надається право навчання водіння транспортних засобів категорії " " Голова екзаменаційної комісії підпис Керівник навчально-виховного закладу підпис М.П. Видано " " 199 р. Додаток N 5 до Положення про порядок підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів Мінімальний перелік засобів навчання для підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів ПЕРЕЛІК кабінетів класів і споруджень навчально-виховного закладу що здійснює підготовку перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв автотранспортних засобів категорій "В" "С" "Д" "Е" Кабінет клас будови автотранспортних засобів. Кабінет клас технічного обслуговування і експлуатації автотранспортних засобів. Кабінет клас правил дорожнього руху. Кабінет клас основ безпеки руху. Лабораторія будови автотранспортних засобів. Лабораторія технічного обслуговування автотранспортних засобів. Кабінет клас автотренажерів. Майданчик навчальної їзди. При підготовці за навчальними планами і програмами де передбачені відповідні предмети навчально-виховний заклад крім цього повинен мати кабінет клас охорони праці кабінет клас правових та економічних знань які можуть бути суміщені з іншими навчально-виробничу слюсарну майстерню. Кількість кабінетів класів і лабораторій кожного найменування визначається через розрахунковий середньорічний контингент відповідно до заявок складених договорів підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів отриманих навчально-виховним закладом. При відсутності достатнього аудиторного фонду можуть бути сумісні: кабінет клас будови транспортних засобів з кабінетом класом технічного обслуговування і експлуатації автотранспортних засобів кабінет клас правил дорожньго руху з кабінетом класом основ безпеки руху лабораторія будови автотранспортних засобів з лабораторією технічного обслуговування автотранспортних засобів. При наявності достатнього аудиторного фонду кабінети класи будови технічного обслуговування і експлуатації автотранспортних засобів можуть створюватися спеціалізованими як за категоріями автотранспортних засобів так і за окремими розділами темами програм. Кабінети класи для теоретичних занять повинні мати робоче місце кафедру викладача класну дошку столи і стільці із розрахунку одночасної присутності 30 чоловік демонстраційний стіл для показу окремих вузлів і деталей а також навчально-наочні посібники і технічні засоби навчання. Навчальне обладнання повинно бути в кількості що забезпечує повне і якісне відпрацювання програмного матеріалу. Розташування обладнання макетів стендів і щитів повинно проводитися з виконанням вимог технічної естетики і безпеки праці. Установлене навчальне обладнання повинно добре проглядатися бути зручним у користуванні пофарбоване в кольори які прийняті заводом-виготовлювачем місця розрізів - червоний колір . Лабораторії повинні мати обладнані навчальні місця що забезпечують відпрацювання вправ бригадами ланками з усіх тем предметів. Кожне навчальне місце як правило обладнується робочим столом верстаком навчальним обладнанням комплектом інструментів приладів і пристроїв навчальної документації. Розміщення навчальних місць і обладнання повинно проводитися з урахуванням раціонального і повного використання корисноі площі а також вимог технічної естетики правил безпеки праці і протипожежної безпеки. Великі механізми і частини транспортних засобів установлюються на підставки. При встановленні діючих автомобілів автобусів і двигунів кабінет клас обладнується вентиляцією і трубопроводами для відводу назовні відпрацьованих газів. Подача топлива повинна проводитися із баків що знаходяться за приміщенням. ПЕРЕЛІК кабінетів класів і споруджень навчально-виховного закладу що здійснює підготовку водіїв транспортних засобів категорій "трамваї" "тролейбуси" Кабінет клас будови трамваїв тролейбусів та їх обладнання. Кабінет клас основ експлуатації трамваїв тролейбусів . Кабінет клас правил дорожнього руху. Кабінет клас основ безпеки руху. Кабінет клас тренажерів. Лабораторія будови трамваїв тролейбусів та іх обладнання. Порядок визначення кількості кабінетів класів лабораторій майстерень їх можливе суміщення оснащення та оформлення аналогічний порядку при підготовці водіїв автотранспортних засобів. ПЕРЕЛІК кабінетів класів і споруджень навчально-виховного закладу що здійснює підготовку водіїв транспортних засобів категорії "А" Кабінет клас будови і технічного обслуговування. Кабінет клас правил дорожнього руху й основ безпеки руху. Майданчик для навчальної їзди. Примітка: При відсутності достатнього аудиторного фонду кабінети класи будови і технічного обслуговування правил дорожнього руху й основ безпеки руху при підготовці водіїв транспортних засобів категорії "А" можуть бути суміщені. ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ Кабінет клас будови автотранспортних засобів Комплекти основних агрегатів автомобілів автобусів у розрізі двигун із зчепленням і коробкою передач роздавальна коробка передній середній і задні мости з механізмами керування з основних марок що вивчаються. * Окремі механізми системи і частини автомобіля автобуса причепа з окремих марок що вивчаються. * Демонстраційні стенди робочий цикл двигуна кривошипношатунний і механізм газорозподілу; система охолодження і змащення двигуна системи живлення дизелів і карбюраторних двигунів газобалонні установки; акумуляторні батареї генератори і реле-регулятори системи запалювання системи електричного пуску двигуна контрольно-вимірювальні прилади система освітлення і сигналізації; зчеплення і приводи керування зчепленням коробка передач роздавальна коробка карданна передача головна передача диференціал; деталі та елементи ходової частини рульове керування гальмова система . Додатково рекомендується мати: технічні засоби для програмованого навчання і контролю знань кінопроектор діапроектор екран кінофільми і діафільми будови автотранспортних засобів. * дозволяється замість одного із комплектів установлювати автомобіль автобус у розрізі тієї ж марки з приводом від електродвигуна а також мати механізми частини і прилади в одному екземплярі якщо вони за своїми конструктивними особливостями не мають суттєвої різниці. Кабінет клас експлуатації і технічного обслуговування автотранспортних засобів Схеми структур автотранспортних підприємств розміщення автомобілів у гаражах і на відкритій стоянці з різними засобами підігріву двигунів технологічного процесу технічного обслуговування автомобілів. Комплект плакатів з оформлення акта приймання та здавання автомобіля дорожнього маршрутного листа товарно-транспортної накладної заявки на поточний ремонт автомобіля вимог на запасні частини і матеріали актів простою автомобілів заміру зважування вантажу недостачі псування вантажу. Плакати з охорони та безпеки праці на автомобільному транспорті механізації навантажувальних і розвантажувальних робіт. Таблиці: "Норми витрат паливно-мастильних матеріалів" "Техніко-експлуатаційні показники роботи автотранспортних засобів". Пристрої та інструмент для наочного показу їх використання при поясненні питань з технічного обслуговування автомобілів автобусів причепів . Деталі вузли агрегати автомобіля. Додатково рекомендується мати: технічні засоби для програмованого навчання і контролю знань кінопроектор діапроектор екран кінофільми і діафільми з експлуатації і технічного обслуговування автотранспортних засобів. Кабінет клас охорони праці Навчально-наочні посібники про стан виробничого травматизму на транспортних підприємствах. Навчально-наочні посібники для організації робочих місць. Навчально-наочні посібники з пропаганди безпеки праці. Кабінет охорони праці оснащують нормативно-технічною документацією методичними довідковими матеріалами необхідними для проведення навчання інструктажу і консультацій з питань законодавства про працю безпеки праці виробничої санітарії протипожежної безпеки технічними засобами навчання контрольно-вимірювальними приладами навчальним інвентарем. Кабінет клас правил дорожнього руху Дорожні знаки і додаткові засоби інформації. Комплекти планшетів для викладача із зображенням різних перехресть і майданів з круговим рухом а також макети транспортних засобів і дорожніх знаків на магнітах. Комплекти для учнів за кількістю робочих столів схем перехресть і майданів подібних зображеним на планшетах викладача макетів транспортних засобів. Навчально-наочні посібники про дорожню розмітку та її застосування на дорогах мостах шляхопроводах та інших місцях. Електрифіковані моделі світлофорів всіх типів . Навчально-наочні посібники з сигналів регулювальника. Схема населеного пункту в якому розташований навчально-виховний заклад або навчальний маршрут з позначенням місць установки засобів регулювання регулювальників світлофорів дорожніх знаків розмітки аварійних і небезпечних ділянок тощо. Навчально-наочні посібники з розміщення транспортних засобів на проїздній частині маневрування обгону переїзді залізничних переїздів перевезення людей і вантажів руху у колоні технічного стану і обладнання автотранспортних засобів номерним пізнавальним і попереджувальним знаками написами і позначенням. Додатково рекомендується мати: технічні засоби програмованого навчання і контролю знань кінопроектор діапроектор екран магнітофон кінофільми і діафільми з правил дорожнього руху. Кабінет клас основ безпеки руху Навчально-наочні посібники з теорії руху автомобіля і психофізиологічних основ водіння автомобіля. Навчально-наочні посібники про технічні прийоми безпечного водіння в різних дорожніх і гідрометеорологічних умовах. Схема автомобіля автобуса із зазначенням механізмів і приладів що впливають на безпеку руху. Навчально-наочні посібники про гігієну праці водія автотранспортних засобів подання першої медичної допомоги потерпілим при дорожньо-транспортних пригодах медичну аптечку водія. Стенд про дорожньо-транспортні пригоди які були в області місті та їх причини. Додатково рекомендується мати: прилади для перевірки і тренування психофізиологічних властивостей водія увага поле зору час переміщення зору час адаптації і таке інше технічні засоби для програмованого навчання і контролю знань кінопроектор діапроектор кінофільми і діафільми з основ безпеки руху. Кабінет клас правових та економічних знань Матеріальними засобами кабінету є: робоче місце кафедра викладача класна дошка столи і стільці із розрахунку одночасної присутності 30 чоловік навчальна методична і довідкова література кінофільми діафільми технічні засоби навчання. Символи держави - Герб Прапор Гімн України. Стенди для вивчення правових питань. Стенди схеми діаграми таблиці з основ економіки праці і виробництва. Кабінет клас будови і технічного обслуговування мототранспортних засобів Мотоцикл у розрізі на підставці. Навчально-наочні посібники про обладнання інструмент спецодяг і засоби індивідуального захисту. Двигун мотоцикла в розрізі і в комплекті з приладдям системи змащення живлення запалювання зчеплення і коробкою передач на підставці. Стелажі шкафи або настінні щити з пристроями і деталями кривошипно-шатунного механізму механізму газорозподілу змащувальної системи системи живлення і запалювання приладів освітлення і сигналізації ходової частини та механізмів керування. Комплект плакатів з будови і технічного обслуговування мотоциклів. Демонстраційний стіл і класна дошка. Додатково рекомендується мати технічні засоби для програмованого навчання контролю знань кінопроектор екран кінофільми діафільми будови і технічного обслуговування мототранспортних засобів. Лабораторія будови автотранспортних засобів Комплекти механізмів частин і приладів основних навчальних марок автомобілів автобусів причепів із розрахунку забезпечення ними виконання передбачених на кожну тему робіт бригадами ланками . Обладнання і комплекти інструментів та пристроїв для проведення розбірних і складальних робіт. Робочі столи верстаки слюсарні . Навчальна документація. Медична аптечка. Протипожежні засоби. Лабораторія експлуатації і технічного обслуговування автотранспортних засобів Комплектовані автомобілі автобуси причепи основних марок що вивчаються. Двигуни для гарячого регулювання основних марок що вивчаються на підставках. Щити з таблицями даних для регулювання механізмів приладів агрегатів; переліком робіт видів технічного обслуговування. Карти змащення автомобілів автобусів причепів що вивчаються. Набір експлуатаційних матеріалів для проведення робіт з технічного обслуговування автотранспортних засобів. Діагностичні прилади і обладнання гаражне обладнання. Комплекти інструментів і пристроїв для проведення робіт з технічного обслуговування за кількістю навчальних робочих місць. Робочі столи верстаки слюсарні . Навчальна документація. Медична аптечка. Протипожежні засоби. Майстерня слюсарних робіт Верстаки слюсарні з лещатами і комплектом інструментів. Верстати свердлильний заточний . Набори слюсарних і вимірювальних інструментів пристроїв для проведення слюсарних робіт з кожної теми предмету. Навчальні заготовки та матеріали. Медична аптечка. Протипожежні засоби. Кабінет клас автотренажерів Автотренажери. Пульт команд і контролю за діями учнів. Кінопроектор діапроектор з екраном. Майданчик для навчальної їзди * Майданчик і кільцевий маршрут обладнаний для виконання завдань початкового навчання водіння. Габаритні "тунель" "дворик" "вісімка" "зигзагоподібний переїзд" або "змійка". Залізничні платформи і переїзд естакади. Пагорбок і косогір. Перехрестя яке ругулюється. Дорожні знаки світлофори розмітка проїзної частини орієнтири. * Майданчик для навчальної їзди обладнуються елементами відповідно до вимог навчальних програм водіння. Додаток N 6 до Положення про порядок підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів Начальнику ДАІ Прошу прийняти екзамени в навчальній групі N з навчання водіїв транспортних засобів категорії " " назва навчально-виховного закладу Адреса телефон Початок заняття Закінчення заняття Додаток: список учнів навчальної групи N Керівник навчально-виховного закладу підпис " " 199 р. СПИСОК УЧНІВ N | Призвище | Число | Освіта* | Місце | Місце п/п| ім"я по | місяць | посвідчення | роботи | проживан- | батькові | рік на- | водія серія N | | ня | | родження | ким видано дата| | | | | видачі катего- | | | | | рія транспортно-| | | | | го засобу | | + + + + + 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 + + + + + | | | | | Керівник навчальновиховного закладу підпис " " 19 р. * У графі 4 для осіб які проходять підготовку на водіїв транспортних засобів зазначається освіта а для водіїв які підвищують кваліфікацію на інші категорії транспортних засобів - посвідчення водія. Додаток N 7 до Положення про порядок підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів назва міністерства відомства підприємства організації ПРОТОКОЛ засідання екзаменаційної комісії по випуску учнів Екзаменаційна комісія в складі: голови посада прізвище ініціали і членів комісії посада прізвище ініціали провела " " 19 р. екзамен навчальної групи N яка закінчила навчання згідно з програмою в назва навчально-виховного закладу Класний керівник навчальної групи | Прізвище | Оцінки екзаменаційної |Зага-| N сві- | Розпис- N | ім'я по | комісії з предметів |льна | доцтва | ка в | батькові | |оцін-| | отрима- | учня | | | | | | нні | | | | | | | свідоц- | | | | | | | тва + + + + + + + 1. | | | | | | | 2. | | | | | | | 3. | | | | | | | ... | | | | | | | 30.| | | | | | | Пропозиції і зауваження комісії Голова комісії підпис Члени комісії підпис Керівник навчально-виховного закладу підпис М.П. Примітка 1. Протокол складається в двох примірниках один з яких зберігається в навчальній частині а інший - у бухгалтерії навчально-виховного закладу. 2. Протокол підписується всіма членами екзаменаційної комісії завіряється підписом керівника навчально-виховного закладу і стверджується печаткою. 3. Виправлення в протоколі не допускаються. 4. Зберігається протокол на правах документа суворої звітності. Додаток N 8 до Положення про порядок підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів міністерство відомство підприємство організація назва навчального закладу СВІДОЦТВО серія N Видане гр-ну ці прізвище ім'я по батькові про те що він вона навчався лася з " " 199 р. по " " 199 р. за програмою і на випускних екзаменах відповідно до протоколу N від " " 199 р. одержав ла такі оцінки задовільно добре відмінно : Будова експлуатація і технічне обслуговування Правила і основи безпеки дорожнього руху Практичне водіння Голова екзаменаційної комісії підпис Керівник навчального закладу підпис М.П. Видано посвідчення водія серії N найменування реєстраційно-екзаменаційного підрозділу Державтоінспекції " " 199 р. М.П. Свідоцтво не є документом на право керування транспортним засобом. Примітка. Бланки свідоцтв є документом суворої звітності повинні бути з типографським порядковим номером і виготовлятися централізовано міністерствами і відомствами що мають навчальні заклади де здійснюють підготовку водіїв.