Інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З N 127 від 24.05.2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 р. за N 582/5773 Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна { Із змінами внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Наказами Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 92 z0725-05 від 15.06.2005 N 42 z0201-06 від 08.02.2006 } Указами Президента України від 09.12.97 N 1342 1342/97 та від 16.05.2001 N 314 314/2001 затверджено Положення про Держбуд України та зміни до нього. Цим Положенням покладено на Комітет здійснення функцій координації і нормативно-методичного забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації у зв'язку з чим Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна додається . 2. "Инструкцию о порядке проведения технической инвентаризации жилищного фонда" затверджену наказом ЦСУ СРСР від 15.07.85 N 380 уважати такою що не застосовується на території України та Інструкцію по технічній паспортизації жилих будинків державного і громадського фонду та фонду житлово-будівельних кооперативів у міській і сільській місцевостях України затверджену наказом Держжитлокомунгоспу України від 31.12.91 N 136 уважати такою що втратила чинність. 3. Українській асоціації "Укртехінвентаризація" Л.Черненко забезпечити видання Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна. 4. Управлінню нормативно-правового забезпечення реформування житлової політики та експлуатації житлового фонду М.Каплун подати наказ на реєстрацію до Міністерства юстиції України. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету М.Руля. Голова Комітету В.М.Гусаков ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держбуду України 24.05.2001 N 127 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 р. за N 582/5773 ІНСТРУКЦІЯ про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна { У тексті Інструкції слово "самовільне" в усіх відмінках і числах замінено словом "самочинне" у відповідному відмінку і числі згідно з Наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 42 z0201-06 від 08.02.2006 } 1. Загальні положення 1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до чинного законодавства зокрема Положення про Держбуд України затвердженого Указами Президента України від 09.12.97 N 1342/97 1342/97 та від 16.05.2001 N 314 314/2001 якими на Комітет покладено здійснення функцій нормативно-методичного забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації. 1.2. Інструкція визначає порядок та методику проведення технічної інвентаризації збудованих реконструйованих будинків допоміжних будівель та споруд з метою: - визначення їх фактичної площі та об'єму щодо проектних ; - обстеження та оцінки технічного стану наявних об'єктів; - установлення вартості об'єктів. Технічна інвентаризація передбачає: - первинну технічну інвентаризацію об'єктів; - поточні інвентаризаційно-оцінювальні роботи для встановлення змін за певний період часу після первинної інвентаризації. 1.3. Інструкція діє на всій території України для здійснення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна всіх форм власності. 1.4. Технічну інвентаризацію новозбудованих реконструйованих та наявних об'єктів виконують за рахунок замовників комунальні підприємства - бюро технічної інвентаризації. На підставі матеріалів технічної інвентаризації складаються інвентаризаційні справи додаток 1 та технічні паспорти додатки 2 3 4 5 6 7 8 . Термін виконання робіт з технічної інвентаризації - один місяць. В окремих випадках за наявності відповідних обгрунтувань термін виконання робіт визначається наказом керівника БТІ. Пункт 1.4 розділу 1 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 1.5. Матеріали технічної інвентаризації є майном бюро технічної інвентаризації та слугують підставою для надання інформації згідно з чинним законодавством. 1.6. На житлові будинки запроектовані побудовані реконструйовані відповідно до норм СНиП 2.08.01-89 вимоги Державних будівельних норм далі - ДБН В.2.2-15-2005 не поширюються. { Розділ 1 доповнено пунктом 1.6 згідно з Наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 42 z0201-06 від 08.02.2006 } 1.7. Для проведення інвентаризаційних робіт з юридичними особами укладаються договори а з фізичними - замовлення-зобов'язання. { Розділ 1 доповнено пунктом 1.7 згідно з Наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 42 z0201-06 від 08.02.2006 } 2. Об'єкти що підлягають технічній інвентаризації До об'єктів що підлягають технічній інвентаризації належать: - житлові будинки квартирного типу різної поверховості; - житлові будинки садибного типу розташовані на окремих земельних ділянках; - будинки і споруди громадського та виробничого призначення інженерні мережі елементи благоустрою тощо; - господарські будівлі сараї хліви гаражі літні кухні майстерні вбиральні погреби навіси котельні бойлерні трансформаторні підстанції сміттєзбірники тощо ; Абзац п'ятий розділу 2 із змінами внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 - господарські споруди колодязі вигрібні ями огорожі ворота хвіртки замощення тощо ; Абзац шостий розділу 2 із змінами внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 - садові та дачні будинки гаражі що не відносяться до господарських: багатоповерхові підземні одноповерхові-блокові . 2.1. Житлові будинки квартирного типу Житлові будинки квартирного типу поділяються на малоповерхові 1-4 поверхи та багатоповерхові 5 поверхів та вище . Багатоповерхові житлові будинки є багатоквартирними. Разом з тим багатоквартирними є малоповерхові будинки блокового типу - так звана килимова забудова. Основну типологічну структуру будинків квартирного типу складають секційні галерейні блокові житлові будинки та гуртожитки. Технічній інвентаризації підлягають як квартирні житлові будинки загалом так і їх основні елементи: - секції; - поверхи надземні цокольні підвальні технічні мансардні ; - сходово-ліфтові вузли; - квартири групи квартир . Під час визначення поверховості надземної частини будинку до числа поверхів включаються всі надземні поверхи у тому числі технічний мансардний і цокольний якщо верх його перекриття перебуває вище середньої планувальної позначки землі не менше ніж на 2 м додаток 10 . За умови різної кількості поверхів у різних частинах будинку а також у разі розміщення будинку на земельній ділянці з нахилом коли за рахунок нахилу збільшується кількість поверхів поверховість визначається окремо для кожної частини будинку наприклад 5-7-9-поверховий . Технічний поверх розташований над верхнім поверхом під час визначення поверховості будинку не враховується. 2.2. Житлові будинки садибного типу Житловий будинок указаної категорії складається із житлових та допоміжних нежитлових приміщень. Характерними допоміжними приміщеннями будинків є: передпокій кухня коридор веранда вбиральня комора приміщення для автономної системи опалення пральня тощо. На присадибних ділянках крім житлових будинків розміщуються господарські будівлі сараї хліви літні кухні гаражі майстерні навіси вбиральні тощо та господарські споруди колодязі вигрібні ями огорожі ворота хвіртки замощення тощо . Абзац третій пункту 2.2 розділу 2 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Прибудовою до житлового будинку є частина будинку розташована поза контуром її капітальних зовнішніх стін і яка має з основною частиною будинку одну або більше спільну капітальну стіну. Прибудови мають внутрішнє сполучення з основними частинами будинків. До них відносяться: прибудовані житлові кімнати та допоміжні приміщення тамбури веранди кухні комори ванні кімнати вбиральні тощо . 2.3. Будинки та споруди громадського призначення [ДБН В 2.2-9-99 "Громадські будинки і споруди"] Основні типи: Будинки дитячих дошкільних закладів Дитячі дошкільні заклади загального спеціального та оздоровчого типів Будинки дитини та дошкільні дитячі будинки Дошкільні заклади об'єднані з початковою або середньою школою Будинки навчальних закладів Загальноосвітні та спеціалізовані школи Загальноосвітні спеціальні та санаторні школи-інтернати Міжшкільні навчально-виховні комбінати Позашкільні заклади Професійно-технічні навчальні заклади Вищі навчальні заклади Інститути підвищення кваліфікації спеціалістів Будинки та споруди для охорони здоров'я і відпочинку Лікувально-профілактичні заклади Санітарно-профілактичні заклади Установи судово-медичної експертизи Аптечні заклади Санаторії та санаторії-профілакторії Заклади відпочинку та туризму Будинки та споруди фізкультурно-оздоровчі та спортивні Відкриті фізкультурно-спортивні споруди Будинки та криті споруди Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси Будинки культурно-видовищних закладів дозвілля та культових закладів Бібліотеки Музеї та виставки Будинки дозвілля клуби центри культури і дозвілля та інше Видовищні будинки театри концертні зали кінотеатри цирки та інше Культові будинки споруди та комплекси Будинки підприємств торгівлі та громадського харчування Будинки для підприємств роздрібної торгівлі Будинки для підприємств громадського харчування за винятком будинків та приміщень громадського харчування які належать до допоміжних будинків і приміщень промислових підприємств Будинки підприємств побутового обслуговування Комплексні підприємства побутового обслуговування Лазні лазне-оздоровчі комплекси Хімчистки та пральні Будинки закладів соціального захисту населення Територіальні центри соціального обслуговування Будинки-інтернати загального та спеціального типів Будинки для науково-дослідних установ проектних і громадських організацій та органів управлінь Будинки для науково-дослідних інститутів за винятком значних спеціальних споруд Будинки для проектних та конструкторських організацій Будинки інформаційних центрів Будинки для органів управління Будинки для громадських організацій Будинки для кредитування страхування та комерційного призначення Банки і банківські сховища Будинки для архівів Будинки для транспорту призначені для безпосереднього обслуговування населення Вокзали всіх видів транспорту Контори для обслуговування пасажирів та транспортні агентства касові павільйони. Будинки для комунального господарства окрім виробничих складських і транспортних будинків та споруд Будинки для громадських обрядів ритуальних послуг крематорії Житлово-експлуатаційні заклади Будинки готелів мотелів та кемпінгів Громадські вбиральні Багатофункціональні будинки та комплекси що включають приміщення різного призначення Основні будинки господарські будівлі. Основними вважаються будинки що визначають призначення використання земельних ділянок на яких вони розміщені. Основними можуть бути житлові та громадські будинки - житловий будинок школа лікарня магазин тощо. На одній земельній ділянці можуть бути розташовані декілька основних будинків різних за призначенням. Так якщо на пришкільній ділянці крім школи є ще житловий будинок для вчителів то і школа і житловий будинок є основними будинками. Господарські будівлі: котельні бойлерні трансформаторні підстанції гаражі сараї сміттєзбірники тощо розміщені на земельних ділянках житлових і громадських будинків виконують функції допоміжного господарського призначення та інженерного забезпечення основних будинків. Основні та допоміжні приміщення громадських будинків та споруд. Основними приміщеннями громадських будинків та споруд далі будинків є приміщення які визначають їх функціональне призначення. Допоміжні приміщення - це приміщення які виконують функції допоміжного другорядного значення в громадських будинках. Найбільш характерні з них - вестибюлі коридори холи гардероби вбиральні комори тощо. Примітка. До складу приміщень громадських будинків входять приміщення іншого призначення - їдальні буфети бібліотеки кіоски тощо які відносяться до приміщень відповідного типу громадських будинків. Приміщення громадського призначення вбудовані в житлові будинки На першому другому і цокольному поверхах житлових будинків розміщуються приміщення для магазинів роздрібної торгівлі громадського харчування побутового обслуговування відділень зв'язку банків магазинів і кіосків юридичних консультацій та нотаріальних контор загсів філій бібліотек виставкових залів житлово-експлуатаційних організацій для фізкультурно-оздоровчих занять культурно-масової роботи з населенням а також приміщень для груп короткочасного перебування дітей дошкільного віку крім цокольного поверху за винятком: підприємств громадського харчування пунктів приймання посуду магазинів площа яких перевищує встановлені нормативні площі; спеціалізованих магазинів будівельних хімічних та інших товарів; майстерень з ремонту побутових машин приладів ремонту взуття; бань саун пральних і хімчисток. 2.4. Садові та дачні будинки гаражі Садовий будинок - будинок для літнього сезонного використання. Дачний будинок - це житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку. У межах одного поселення або району можуть передбачатися змішані типи використання земельних ділянок: для відпочинку ведення садівництва та городництва тощо з будівництвом як дачних так і садових будинків. На ділянках садових дачних будинків можуть бути розміщені також господарські будівлі у тому числі для утримання домашньої птиці кролів тощо . Основні типи гаражів - одноповерхові блокові багатоповерхові та підземні гаражі-стоянки. До основних приміщень належать приміщення для стоянки автомашин до допоміжних - майстерні роздягальні оглядові ями для зберігання запчастин і т.п. 3. Організація та порядок виконання робіт 3.1. Загальні вимоги Технічній інвентаризації підлягають об'єкти згідно з розділом 2 всіх форм власності розташовані на земельних ділянках за окремими поштовими адресами незалежно від того побудовані вони за відповідно оформленими документами чи самочинно: будинки включаючи прибудови та надбудови громадські та виробничі будинки господарські будівлі та споруди. Під час інвентаризації повинні бути обстежені основні конструктивні елементи будинків: фундаменти стіни перегородки надпідвальні міжповерхові та горищні перекриття підлога вікна двері покрівля; внутрішнє і зовнішнє опорядження; опалення вентиляція водопровідно-каналізаційне обладнання газифікаційне і електрообладнання ліфти сміттєпроводи тощо додаток 11 Технічний знос будинків окремих елементів можливо визначити тільки у процесі обстеження та оцінки технічного стану конструкцій з врахуванням якості виконання будівельних робіт атмосферного впливу експлуатаційних та інших чинників. Роботи з інвентаризації повинні здійснюватися за обов'язковою участю власника власників будинків у присутності якого яких проводиться обстеження що фіксується в абрисі чи ескізі з обов'язковим підписанням цих документів власником власниками . Установлення вартості об'єктів передбачає визначення: а площ і об'ємів будинків допоміжних будівель та споруд; б одиниці виміру ціна одного кубометра або одного квадратного метра будинку за таблицями збірників з відповідними поправками; в будівельної та інвентаризаційної вартості будинків уключаючи прибудови підвали цокольні поверхи погреби під будинками а також господарські будівлі та споруди. Під час виконання технічної інвентаризації необхідно дотримуватися такої черговості робіт: вивчення документів що стосуються інвентаризації; виконання обстеження обмірів складання схематичних креслень земельних ділянок будинків допоміжних будівель та споруд. На кожний об'єкт заводиться окрема інвентаризаційна справа і запроваджується літерування та нумерація будинків допоміжних будівель та споруд. У процесі обстеження та оцінки технічного стану будинків слід керуватися єдиним класифікатором будинків за їх класністю. Залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання наказом Держбуду України від 30.09.98 наказ N 215 затверджено Єдиний класифікатор житлових будинків яким установлено шість класів будинків. ------------------------------------------------------------------ | Клас | Характеристика за основними ознаками будинків | | будинку | | |---------+------------------------------------------------------| | 1 | 2 | ------------------------------------------------------------------ 1. Особливо капітальні будинки термін служби 150 років з кам'яними або цегляними стінами товщина в 2 5 - 3 5 цеглини із залізобетонним чи металевим каркасом із залізобетонним перекриттям висотою приміщень від підлоги до стелі 3 0 м і вище з повним складом інженерного обладнання у яких термін експлуатації не перевищує 50% терміну служби або виконано капітальний ремонт. 2. Капітальні будинки термін служби 125 років з цегляними стінами товщина в 1 5 - 2 5 цеглини із залізобетонним перекриттям висотою приміщень від підлоги до стелі 2 7 - 3 0 м з повним складом інженерного обладнання у яких термін експлуатації не перевищує 50% терміну служби або виконано капітальний ремонт. 3. Будинки великопанельні великоблочні та з місцевих будівельних матеріалів цегла дрібні блоки з природного чи штучного каменю тощо термін служби 100 років із залізобетонним збірним або монолітним перекриттям висотою приміщень від підлоги до стелі 2 5 - 2 7 м з повним складом інженерного обладнання у яких термін експлуатації не перевищує 50% терміну служби. 4. Будинки великопанельні великоблочні та з місцевих дрібноштучних будівельних матеріалів цегла дрібні блоки з природного та штучного каменю тощо термін служби 100 років із залізобетонним або дерев'яним перекриттям висотою приміщень від підлоги до стелі 2 5 м у яких термін експлуатації перевищує 50% терміну служби. 5. Будинки із стінами з монолітного шлакобетону шлакоблоків черепашнику та інших дрібноштучних виробів з місцевої сировини термін служби 70 років із залізобетонним чи дерев'яним перекриттям висотою приміщень від підлоги до стелі 2 5 м. 6. Будинки із стінами полегшеної конструкції - збірно-щитові каркасно-засипні каркасно-камишитові глинобитні дерев'яні та інші термін служби яких 30-50 років. Примітки: 1. Класифікація поширюється на квартирні та садибні житлові будинки уключаючи квартирні будинки для людей похилого віку і сімей з інвалідами та гуртожитки в основу яких покладено капітальність основних конструкцій термін служби будинків та фактичний строк експлуатації висота приміщень та ступінь забезпечення інженерним обладнанням. 2. Житлові будинки термін експлуатації яких перевищує 50% терміну служби і яким не проведено їх капітального ремонту понижуються на один клас. 3. Житлові будинки які за основними показниками належать до 1-го та 2-го класу і мають дерев'яні перекриття понижуються на один клас. 4. Житлові будинки у яких інженерне обладнання є не в повному складі понижуються на один клас. 5. Поверховість будинків залежить від функціонального призначення будинку та основних несучих конструкцій і за класифікатором не визначається. 3.2. Порядок проведення обмірювальних робіт Обміру підлягають будинки господарські будівлі та споруди передбачені в розділі 2. Будівлі тимчасового характеру навіси палатки кіоски накриття літні душі теплиці покриті поліетиленовою плівкою тощо обміряються та включаються до матеріалів інвентаризації. Це будівлі - збірно-розбірні без фундаменту з недовговічного матеріалу сезонного використання без утеплення основних огороджувальних конструкцій . Кожен будинок або прибудова підлягає обміру за своїм периметром по цоколю для підрахунку забудованої площі і вище цоколя по поверхні стін будинку зняттям всіх необхідних розмірів для підрахунку площі будинку та прибудов. Обміряючи об'єкт по периметру слід враховувати окремі його частини архітектурні деталі рельєфну кладку стін тощо . Обмір будинків проводиться стальними та тасьмовими рулетками. При вимірюванні висот слід користуватися складними рейками. Округлення лінійних промірів виконується з точністю до 1 см. Зовнішній обмір будинку проводиться вище цоколя на рівні віконних прорізів з точністю до 1 см. Кінцевим пунктом обміру лінії стіни уважається ріг будинку або: прибудова тамбур веранда та інше; злом горизонтальної лінії стіни. Примітка. Виступні частини стіни будинку пілястри розкріплення завтовшки до 10 см і завширшки до 1 м не заміряються і на ескіз не наносяться. Решта виступів у будинках заміряються наносяться на ескіз і враховуються в загальній кубатурі об'єкта. Після закінчення робіт з обміру об'єкта слід перевірити відповідність даних зовнішнього та внутрішнього розмірів будинку. Для цього підраховується сума розмірів приміщень товщина стін та перегородок. Теоретично за правильно виконаними обмірами зовнішній обмір і сума внутрішніх розмірів разом з товщиною стін повинні бути рівними. У разі їх невідповідності вираховується допустима неув'язка за формулою N = +- 0.75 K де N - неув'язка допустима; д д К - кількість внутрішніх розмірів товщина стін і перегородок; 0.75 - коефіцієнт неув'язки. Фактична неув'язка визначається за формулою N = L - L ф з в де N - неув'язка фактична; L - зовнішній розмір стіни будинку; ф з L - сума внутрішніх розмірів і товщина стін та перегородок. в Фактична неув'язка не повинна перевищувати допустимої. Примітка до абзацу восьмого пункту 3.2 розділу 3 із змінами внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 У процесі обміру будинків не прямокутної форми в плані виконуються додаткові діагональні промірювання в трьох приміщеннях першого поверху де виявлена непрямокутність у разі можливості виконуються обмірювальні засічки зовні будинку. Діагоналі також рекомендується заміряти у великих приміщеннях. Під час обміру дерев'яних будинків кути яких мають зруб "у чашку" й випущені назовні кінці колод ці випуски з довжини та ширини необхідно вилучати. Початковий пункт обміру об'єктів позначається в ескізі нулем. Обмір приміщень слід здійснювати від оздоблених поверхонь стін та перегородок. Обміряючи будинки необхідно визначати товщину стін та перегородок. Товщина стін та перегородок які не мають прорізів визначається таким чином: від зовнішнього розміру стіни між суміжними прорізами найчастіше віконними відраховують два внутрішні розміри взяті від осі прорізу до стіни перегородки товщину якої треба визначити. Круглі печі та колони заміряються і ув'язуються за паралельними дотичними до округленості та на ескізі вказують їх діаметри. У процесі обміру багатоповерхових будинків з вікнами одного розміру за шириною розміщеними на всіх поверхах по одних вертикальних осях знімання розмірів щодо розміщення вікон здійснюється лише на першому поверсі. Вікна розташовані не по одній осі або вікна різних розмірів заміряються прив'язуються на кожному поверсі окремо всередині будинку. Для будинків збудованих за типовими проектами проводяться обміри підвалу технічного цокольного першого і наступних поверхів якщо в них установлена невідповідність аналогічним попередньо обміряним приміщенням типового поверху. Абзац вісімнадцятий пункту 3.2 розділу 3 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Внутрішній обмір приміщень здійснюється з точністю до 1 см по всьому периметру за розмірами виміряними між опорядженими поверхнями стін і перегородок на висоті 1 10 - 1 30 м від підлоги без врахуванням плінтусів з одночасним обміром дверей печей виступів та інших елементів з дотриманням таких обов'язкових правил: а дверні та віконні прорізи заміряють на світлі за завісами ; б обмір печей здійснюють за їх горизонтальним перетином; в під час обміру сходових кліток крім самого приміщення заміряють площадки і на ескізі вказують кількість сходинок та напрям підйому маршів; г санітарно-технічне обладнання - водопровідні крани включно з пожежними раковини ванни унітази опалювальні колонки не обміряють а лише "прив'язують" їх розміщення для подальшого нанесення умовними позначками на план; ґ усі виступи печей димарів вентиляційних коробів стін перегородок ніш тощо розміром понад 10 см підлягають обміру та нанесенню на ескіз; д у приміщеннях будинків виробничого призначення обміряють фундаменти під обладнання або місця розташування обладнання зі схованими у підлогах фундаментами. Виявлені в установленому порядку самочинно збудовані будинки або прибудови до будинків господарські будівлі прибудови торговельні господарські кіоски та павільйони металеві гаражі підлягають технічній інвентаризації з уключенням їх у планові та інші матеріали. У разі самочинного будівництва на оригіналах інвентаризаційної справи технічного паспорта і копіях планових та оцінювальних матеріалів що їх видають власникам на вільному від записів місці з лицьового боку проставляють штампи встановленого зразка: { Абзац другий підпункту "д" пункту 3.2 розділу 3 із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 42 z0201-06 від 08.02.2006 } На планах земельних ділянок та оцінювальних актах: Збудовано самочинно Примітка 1. літер " " 2. літер " " 3. літер " " 4. літер " " " " 200 р. підпис На планах поверхів будинків: ------------------------------------------------------------------ | самочинно збудовані будинки частини будинків або | | | переобладнані | | |----------------------------------------------------| | | | |самочинно збудована площа кв.м | Примітка | | | |-------------------------------------| | | | |під час нового |під час | | | | |будівництва |переобладнання | | ------------------------------------------------------------------ " " 200 р. Підпис Під час проведення технічної інвентаризації завершеного будівництвом об'єкта зведеного на підставі дозволу про надання у власність чи користування земельною ділянкою і не прийнятого в експлуатацію належить провести звірку плану будинку та плану ділянки із затвердженим проектом та планом земельної ділянки. У разі виявлення розходжень на оригіналах та копіях інвентаризаційних планів на вільному місці з лицьового боку слід указати: На плані земельної ділянки: ------------------------------------------------------------------ | За проектом | Фактично | |-------------------------------+--------------------------------| |літер за |наймену- |площа |літер за | наймену- | площа | | планом |вання |забудови |планом | вання | забудови | | |будинку |кв.м | | будинку | кв.м | ------------------------------------------------------------------ На планах поверхів: ------------------------------------------------------------------ | За проектом | Фактично | |-------------------------------+--------------------------------| |загальна | кільк. | житлова | загальна | кільк. | житлова| | площа | житл. | площа | площа | житлових | площа | | кв.м | кімнат | кв.м | кв.м | кімнат | кв.м | ------------------------------------------------------------------ При виявленні самочинного будівництва бюро технічної інвентаризації зобов'язане повідомити про це місцеві органи державної виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Форма повідомлення: Штамп БТІ Назва місцевого органу державної виконавчої влади бюро технічної інвентаризації повідомляє що в будинку вул. пров. площа будинок N місто селище село самочинно збудовані назва будинку та літер переобладнані допоміжні приміщення у житлові житлові приміщення у допоміжні непотрібне закреслити назва приміщень виявлені відхилення від затвердженого проекту будівництва житлового будинку при цьому збільшена зменшена непотрібне закреслити загальна житлова площа на кв.м. Результати розгляду просимо повідомити в бюро технічної інвентаризації для внесення їх в облікові матеріали. Повідомлення заповнюються особами які проводять інвентаризацію підписуються відповідальними посадовими особами бюро технічної інвентаризації. Книга обліку виявлених випадків самочинного будівництва та відхилень від затверджених проектів ведеться щодо кожного населеного пункту що обслуговується за формою: ------------------------------------------------------------------ | N |Дата запису| Адреса |Прізвище та |Характер |Відмітка | |з/п|Повідомлень| будинку |ініціали особи |порушення|про | | | до органів| |яка вчинила | |прийняте | | | влади | |самочинне | |рішення | | | | |будівництво | | | ------------------------------------------------------------------ Після одержання бюро технічної інвентаризації рішення місцевого органу державної виконавчої влади щодо самочинного будівництва в примітки раніше проставлених штампів уноситься запис номера та дати цього рішення. Указані записи в технічних паспортах скріплюються підписом керівника та печаткою бюро. Наявність самочинного будівництва не є перешкодою для видачі виготовлених матеріалів замовникові. Не належать до самочинного будівництва: { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 42 z0201-06 від 08.02.2006 } при будівництві будинків садибного типу - зведення на земельній ділянці тимчасових будівель навісів палаток кіосків накриття літніх душових теплиць покритих поліетиленовою плівкою споруд тощо які не потребують виконання робіт з улаштуванням фундаментів; перестановка обладнання в межах призначених приміщень; улаштування чи закриття дверних або віконних прорізів; збільшення або зменшення площ за рахунок демонтування чи влаштування перегородок комор знесення печей та грубок; перепланування не пов'язані зі змінами збільшення чи зменшення житлової або допоміжної площ; { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 42 z0201-06 від 08.02.2006 } у квартирах багатоповерхових будинках - перепланування не пов'язані зі змінами збільшення чи зменшення житлової або допоміжної площ без порушення несучих конструкцій; збільшення житлової чи допоміжної площ за рахунок демонтування перегородок комор знесення печей камінів та грубок засклення балконів лоджій улаштування дверних прорізів у внутрішніх некапітальних стінах; перестановка в межах призначених приміщень обладнання; { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 42 z0201-06 від 08.02.2006 } поточний ремонт будівель та споруд без змін призначення приміщень; { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 42 z0201-06 від 08.02.2006 } заміна матеріалу стін будинків садибного типу будівель без збільшення розміру фундаменту чи поверховості допустиме відхилення площі 5% . { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 42 z0201-06 від 08.02.2006 } 4. Складання ескізів і планів поверхів будинків Після виконання зовнішнього обміру будинків проводиться складання ескізу на внутрішні приміщення додаток 1.12 . Ескіз складається на всі приміщення будинку одночасно починаючи з нанесення зовнішніх та внутрішніх капітальних стін перегородок печей а потім інших елементів: дверей сходів арок ніш санітарно-технічного обладнання тощо. Для полегшення робіт із складання ескізів можна використовувати типові проекти будинків. Ескіз плану виконується на аркуші встановленого формату. У разі коли ескіз плану об'єкта складно розмістити на аркуші встановленого формату дозволяється використовувати аркуші більшого формату але неодмінно кратних форматові 210х297мм. З лівого боку ескізу залишається поле завширшки 2-3 см для підшивання у заголовку записують адресу та номер будинку. Ескіз будинку виконується чорним олівцем безмасштабно. В ескізі кресляться всі частини будинку відповідно до плану і в ході обміру проставляються їх розміри. У тих випадках коли в ескізі неможливо відобразити всі частини будинку та чітко записати всі проміри дозволяється збоку на чистому полі аркушу робити виноску і накреслити в більшому масштабі бажану частину плану і проставити необхідні розміри. На багатоповерхові будинки ескіз складається окремо на кожен поверх починаючи з підвального і закінчуючи останнім поверхом мансардою або мезоніном. Усі цифри в ескізі слід проставляти перпендикулярно до стіни будинку споруди у двох напрямках щоб можна було читати по горизонталі зліва направо по вертикалі - знизу вгору. Розмір цифр в ескізі для всіх записів має бути однаковий висота їх допускається 2-2 5 мм. Після закінчення робіт необхідно перевірити відповідність зовнішнього та внутрішнього розмірів будинку. Для цього підраховується сума розмірів приміщень товщина стін та перегородок. Щоб уникнути помилки виконавець зобов'язаний провести контроль обмірів зовнішніх та внутрішніх стін та перегородок у т.ч. наскрізних промірів приміщень після чого виправити показники на ескізі. Плани поверхів будинків складаються на підставі ескізів виконаних згідно з вищевикладеними вимогами додаток 1.5 . Для будинків зведених за типовими проектами виготовляються копії планів технічного першого типового поверхів та кожного наступного поверху з врахуванням змін якщо вони мали місце; у цих копіях проставляють: лінійні розміри нумерацію квартир приміщень та кімнат а також площі внутрішніх приміщень. Плани складаються на креслярському аркуші встановленого формату. Найменший розмір формату - 210х297 мм. Якщо план будівлі не розміщується на аркуші найменшого формату 210х297 мм останній збільшується до розмірів стандартного креслярського аркуша. Плани поверхів розміщуються на креслярському аркуші один під одним починаючи з підвального. Розміщувати план слід симетрично щодо країв креслярського аркуша. Сторона головного фасаду повинна бути розміщена внизу паралельно до нижнього краю креслярського аркуша. Відстань між накресленим планом і краями аркуша не повинна бути меншою 2-3 см. Плани поверхів складаються в масштабі 1:100; 1:200. Накладка плану виконується за допомогою точно вивіреної масштабної лінійки з міліметровими поділками або комп'ютера. Дерев'яні масштабні лінійки слід звіряти з металевими. У разі розбіжності дерев'яної масштабної лінійки з металевою на одну чверть 1 0 мм вона є непридатною для складання планів. Складання плану в масштабі 1:100 слід здійснювати з точністю до + -0 5 мм. Відповідно до ескізу на план поверху наносять у зазначеному маштабі : стіни і перегородки; вікна і двері; печі кухонні грубки газові плити; сходи ганки балкони; внутрішні виступи стін та перегородок; зовнішні колони пілястри та інші деталі які виступають понад 10 см.; ніші в стінах за винятком ніш що призначені для приладів опалення; арки та окремо розташовані стовпи і колони; приямки завантажувальні люки лази підвалів; котли центрального опалення та ін. Санітарно-технічне та протипожежне обладнання водопровідні крани раковини ванни унітази тощо наносять на план за прив'язками ескізу відповідно до встановлених умовних позначень. Трубопроводи холодної та гарячої води каналізації центрального опалення газу тощо а також прилади центрального опалення на планах поверхів не позначаються. Складання плану будинку прямокутної форми здійснюють у такій послідовності: накладають контури капітальних стін будинку та їх товщини; креслять віконні та дверні прорізи в зовнішніх стінах; накладають внутрішні капітальні стіни та перегородки; креслять печі внутрішні дверні та віконні прорізи і фрамуги; креслять інші деталі будинку та прибудов. План підвалу під невеликою частиною будинку можна креслити без нанесення контуру всього будинку розміщуючи його на аркуші навпроти відповідного плану поверху під яким безпосередньо розташований підвал. При цьому необхідно показати найближчі до підвалу капітальні стіни з прив'язкою . Перед кресленням плану поверху необхідно перевірити проміри ескізу арифметично і переконатися що проміри стін виконані зовні збігаються із сумою промірів виконаних у середині будинку з урахуванням товщини стін. Якщо розбіжностей немає то накреслюється фасадна лінія і поруч з нею - внутрішня лінія стіни виходячи з промірів виконаних у кутових кімнатах. Після цього послідовно наносяться капітальні стіни з дотриманням діагональних промірів з урахуванням контрольних промірів між капітальними стінами і водночас перевіряється правильність розміщення їх на кресленні. Креслення слід починати з плану першого поверху залишивши вище місце для підвального поверху. Конфігурація накресленого будинку повинна точно відповідати конфігурації будинку в натурі. Після накреслення внутрішніх ліній капітальних стін кресляться перегородки прорізи сходи опалювальні прилади вентиляційне обладнання та вентиляційні канали якщо вони влаштовані в стінах ванни унітази раковини вмивальники тощо згідно з прив'язками та встановленими умовними позначеннями. Сходи ніші стінні шафи як за своїм розміром так і за розміщенням наносяться на план у масштабі та згідно з умовними позначеннями. Перегородки обшивні з двох сторін позначаються двома лініями; перегородки одношарової конструкції а також виконані із щитів позначають однією лінією. Перегородки не на повну висоту приміщень позначаються пунктирною лінією. Абзац двадцять дев'ятий розділу 4 із змінами внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Після накреслення першого поверху виконуються креслення решти поверхів відповідно до розміщення капітальних стін першого поверху який вважається контрольним. Лінійні проміри з ескізу переносяться на плани паралельно до напрямку відповідних стін та перегородок. У допоміжних приміщеннях розміри наносяться таким чином щоб не затемнювати креслення. Закриті веранди галереї тамбури коридори обміряються всередині і кресляться на планах поверхів; відкриті веранди галереї балкони позначаються на плані у вигляді контуру. Якщо стіни мають виступи обрізи у профілі то слід показувати пунктиром проекцію виступів обрізів з усіма горизонтальними розмірами. Усі цифри на плані повинні мати однаковий шрифт та розмір і своєю нижньою частиною бути звернені до нижнього або до правого обрізу креслярського аркуша дивлячись на креслення і розміщені перпендикулярно до лінії проміру. Літерування будинків на планах поверхів повинно відповідати літеруванню на плані земельної ділянки; номери приміщень позначаються дробом у центрі плану кожного приміщення: у чисельнику ставиться номер приміщення квартири червоною тушшю і через тире - номер кімнати чорною тушшю у знаменнику вказується площа кімнати чорною тушшю. Абзац тридцять четвертий розділу 4 із змінами внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Коридори спільного користування а також міжквартирні приміщення допоміжного призначення спільного користування нумеруються римськими цифрами чорною тушшю і в журналі внутрішніх обмірів проставляються їх площі на кожному поверсі. Висота приміщень позначається на планах поверхів синьою тушшю на планах тих приміщень де були виконані ці проміри . За умов різної висоти приміщень висоти проставляють на плані кожного приміщення. У разі змінної висоти приміщень проміри висот виконуються у найнижчій та найвищій частинах цих приміщень. Збільшення або зменшення товщини стін для усунення розбіжностей не допускається. На планах поверхів у всіх приміщеннях проставляються розміри довжина ширина у метрах з двома десятковими знаками. Накреслений олівцем план поверху після його контролю та виправлення помилок обводиться тушшю. При основній технічній інвентаризації плани поверхів кресляться лише чорною тушшю. Товщина ліній вказана в альбомі умовних позначень. На плані виконуються такі написи: а поверх; б площа у квадратних метрах з одним десятковим знаком; в нумерація квартир та окремих приміщень. Решта інформації заноситься у попередньо проставлені штампи. Усі написи на планах виконуються чорною тушшю встановленим креслярським шрифтом. Завершений план поверху після перевірки та виправлення можливих помилок підписує контролер. Примітка. Розміри печей ніш арок колон виступів дверей сходів тощо на планах поверхів не проставляються. Поверхові плани на допоміжні господарські будівлі не складаються Примітка розділу 4 із змінами внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 5. Складання абрису та плану земельної ділянки Під час обмірювальних робіт складаються абриси на земельну ділянку з нанесенням усіх наявних будинків господарських будівель і споруд меж та угідь двору саду городу тощо додаток 1.13 . В абрисі зазначається номер будівельного кварталу номер житлового будинку назва вулиці найменування власника підстава права власності дата зйомки контролю та підписи виконавців. В абрисі скорочено вказуються поверховість та призначення будинків матеріал стін літерування будинків і господарських будівель найменування угідь. Цифри та умовні позначки на абрисі робляться дрібним чітким почерком без підкреслень та без затемнень креслення а в разі необхідності - з примітками на полях креслення. Абриси складаються на земельні ділянки які входять до складу кварталу району або на кожну земельну ділянку окремо. Першому віддається перевага. Зняті контури ситуації наносяться на абрис у довільному масштабі. Лінії викреслюються від руки. Ведення абрису виконується тільки чорним олівцем. У процесі виконання абрису застосовуються умовні знаки прийняті для складання планів відповідних масштабів. За потреби контури будинків та споруд забезпечуються пояснювальними написами. До об'єктів призначення яких виконавцю невідоме в абрисі дається короткий їх опис. Лінії якими позначаються в абрисі межі земельних ділянок прокреслюються виразніше або ж виділяються іншим способом стрілками подвійними лініями тощо . Унесення поточних змін перемальовування абрису підчищання і нанесення одних цифр на інші забороняється. Неправильні розміри в абрисі перекреслюються олівцем а правильні розміри проставляються над ними. Складання плану земельної ділянки полягає у: - перевірці польових журналів обробці кутових та лінійних вимірів; - вирахуванні координат точок зйомочних теодолітних ходів створних та інших допоміжних точок; - нанесенні точок за їх координатами на планшети; - складанні накладанні плану за даними абрисів; - коригуванні контролі накладання; - підрахунку площ окремих земельних ділянок кварталів; - накресленні плану тушшю додаток 1.4 ; - коригуванні накресленого плану тушшю ; - знятті необхідних копій із складених планів. На план земельної ділянки розміщений на загальному плані будівельного кварталу наносяться такі показники з абрису: по межах земельної ділянки проставляються лінійні розміри без розмірних стрілок у середині промірних ліній ; зовнішні розміри будинків на плані проставляються поза їх контуром; наносяться всі будинки з прибудовами тамбурами галереями сходами ганками приямками та іншими деталями господарські будівлі а також: альтанки криниці паркани замощення та різні угіддя; підвали позначаються на плані пунктиром синьою тушшю; мезоніни та мансарди позначають дрібним пунктиром чорною тушшю. На плані земельної ділянки кожен будинок та господарська будівля починаючи з основної літерується великими буквами алфавіту. Якщо літерується велика кількість будинків та господарських будівель розміщених на земельній ділянці то після закінчення алфавіту застосовувуються літери з штрихом. Господарські будівлі літеруються слідом за основними. Паркани та огорожі нумеруються арабськими цифрами тротуари та замощення - римськими. У разі знесення будинку чи господарської будівлі що мала присвоєну літеру у подальшому така літера більше не присвоюється. Підрахунок площі земельної ділянки здійснюється як правило за даними вимірів шляхом розбивки ділянки на нескладні геометричні фігури. За умов складної конфігурації ділянок підрахунок площ можна здійснювати планіметром. Підрахунки площ земельних ділянок у т.ч. забудованої частини замощень угідь тощо виконані за формулами заносяться в журнал обчислення площ земельних ділянок додаток 1.9 . Площі зайняті накривками та гратками для водостічних водогінних каналізаційних та інших колодязів з площі замощень не вилучаються. Після проведення польового контролю та усунення всіх недоліків складаються кальки планів окремих земельних ділянок а в разі необхідності - копії планшетів або кварталів. На копіях планів земельних ділянок проставляються розміри будинків меж позначаються найменування угідь город сад двір та ін. . Після того як зняті необхідні копії планшети викреслюються тушшю. Під час креслення планшетів тушшю слід дотримуватися встановлених для топографо-геодезичних робіт умовних знаків як це передбачається в інструкції "Умовні знаки для топографічних планів. Масштаб 1:5000 1:2000 1:1000 1:500". Накреслені тушшю планшети вдруге підлягають коригуванню та перевірці. При цьому особливу увагу слід звертати на правильність застосування умовних знаків та позначень. Результатами зйомки забудованих територій мають бути: матеріали за знімальними сітками; абриси зйомки; збірна схема розташування планшетів знімання; справжні планшети знімання та "справа" до них; кориговані аркуші. Під час контролю робіт на місці контролером перевіряється правильність та повнота зйомки плану кожної земельної ділянки розташованої у кварталі достатність і точність допоміжних промірів до 50% промірів на будинках і спорудах та до 25% промірів на земельних ділянках . Виявлені під час контролю дефекти фіксуються на абрисі кольоровим олівцем. Під час камерального контролю перевіряється правильність накладання схематичного плану земельної ділянки дотримання масштабу умовних позначень загального оформлення плану наявність всіх потрібних розмірів написів та підписів відповідність літерування будинків допоміжних будівель та споруд у плані кварталу та літерування їх у раніше складених інвентаризаційних матеріалах на домоволодіння правильність формул та обчислення площ у журналах зовнішніх обмірів та правильність складення експлікації до плану будівельного кварталу. Виявлені у процесі контролю помилки пропуски та неточності мають бути відображені в акті польового та камерального контролю. Без акта перевірки виконані роботи до оплати не приймаються додаток 1.14 . У польовий журнал заносяться всі зауваження та записи про виконану перевірку підписані особами які її здійснювали. Після перевірки журналів здійснюється обробка ліній вирахування середнього значення довжини ліній з двох її промірів вирахування недоступних для вимірювання відстаней. 6. Підрахунок площ об'єктів Підрахунок площ приміщень будинків здійснюється в журналах внутрішніх обмірів додатки 1.6; 1.7 . Під час підрахунків слід користуватися величинами визначеними у процесі безпосередніх обмірів підрахунки виконувати з точністю до одного десяткового знака. Підрахунок площі приміщень будинку здійснюється за сумою площ внутрішніх приміщень технічного першого і наступних поверхів. Абзац другий розділу 6 із змінами внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Площа приміщення прямокутної форми підраховується множенням довжини на ширину. Площа приміщень які мають неправильну форму підраховується за відповідними формулами що застосовуються для підрахунку площ окремих геометричних фігур на які умовно поділяють план приміщення неправильної форми. Загальну площу квартир слід визначати як суму площ їх приміщень вбудованих шаф а також лоджій балконів веранд терас і холодних комор площа яких підраховується за такими знижувальними коефіцієнтами: веранди тамбури і холодні комори - 1 0; лоджії - 0 5; тераси і балкони - 0 3. Абзац четвертий розділу 6 із змінами внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Площа сходових кліток ліфтових та інших шахт уключається до площі поверху з врахуванням їх площ на рівні цього поверху. У разі застосування гвинтової сходової клітки її площа розподіляється порівну між площами поверхів будинку. Площу підлоги між приміщеннями квартири в межах отворів без дверей арок слід зараховувати до загальної площі квартири при ширині отвору не менше 0 7 м і висоті не менше 1 9 м від рівня підлоги при цьому площа підлоги розташованої в межах отворів без дверей між житловими приміщеннями розподіляється між ними порівну а між житловими і нежитловими приміщеннями зараховується до нежитлової площі а в громадських та виробничих приміщеннях - до допоміжних. Абзац сьомий розділу 6 із змінами внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Площа підлоги під маршем внутрішньоквартирних сходів при висоті від підлоги до низу виступних конструкцій маршу 1 6 м і більше уключається в площу приміщень в яких розміщені сходи. Площа ніш у стінах заглиблення яких складає більше 10 0 см ширина не менше 100 0 см і висота від підлоги 1 8 м і більше за винятком ніш для приладів опалення уключається в площу приміщення у якому вони розміщені. Абзац десятий розділу 6 виключено на підставі Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Абзац одинадцятий розділу 6 виключено на підставі Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Загальна площа гуртожитків визначається як сума площ житлових і допоміжних приміщень вбудованих шаф включаючи площу приміщень культурно-побутового призначення та медичного обслуговування. Житлова площа квартирних будинків і гуртожитків визначається як сума площ житлових кімнат без врахування площ вбудованих шаф. Під час заповнення журналу підсумовується загальна площа квартир та будинку в цілому підраховується кількість квартир приміщень житлових кімнат. Загальна площа громадського будинку визначається як сума площ усіх поверхів включаючи технічний мансардний цокольний та підвальний . Площу поверхів будинків слід вимірювати в межах внутрішніх поверхонь зовнішніх стін. Площа антресолей переходів до інших будинків засклених веранд галерей і балконів залів для глядачів та інших залів уключається до загальної площі будинку. Площу багатосвітлових приміщень слід уключати до загальної площі будинку в межах тільки одного поверху. { Абзац п'ятнадцятий розділу 6 в редакції Наказу Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 42 z0201-06 від 08.02.2006 } Площа засклених веранд галерей та балконів у залах для глядачів уключається до загальної площі громадського будинку додаток 9 . Площа атріумів уключається до загальної площі тільки одного поверху. Площі печей до загальної площі приміщень у яких вони розташовані не включаються. Розділ 6 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Вітрини з експозиційними майданчиками глибиною від 1.2 до 2.5 м. і на висоті не більше 0.6 м. від рівня тротуару включаються до площі торгових залів магазинів у яких вони розташовані. Розділ 6 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Підрахунок площ квартир у житлових будинках і гуртожитках побудованих або реконструйованих після 01.01.2006 визначається з урахуванням вимог ДБН В.2.2-15-2005. { Розділ 6 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 42 z0201-06 від 08.02.2006 } Загальна площа квартири визначається як сума площ усіх приміщень квартири за винятком вхідних тамбурів в одноквартирних будинках убудованих шаф і літніх приміщень підрахованих із такими знижувальними коефіцієнтами: - для балконів і терас - 0 3; - для лоджій - 0 5; - засклених балконів - 0 8; - веранд засклених лоджій і холодних комор - 1 0. { Розділ 6 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 42 z0201-06 від 08.02.2006 } Площа яку займає піч до площі приміщень не включається. Площа під маршем внутрішньоквартирних сходів при висоті від підлоги до низу виступних конструкцій 1 6 м і більше включається до площі приміщень де розташовані сходи. { Розділ 6 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 42 z0201-06 від 08.02.2006 } В однокімнатних квартирах соціального житла та гуртожитках можуть влаштовуватись згідно з проектом кухні-ніші. { Розділ 6 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 42 z0201-06 від 08.02.2006 } Кухня-ніша - приміщення або його частина без обідньої зони що призначається для приготування їжі обладнується електроплитою та забезпечується примусовою витяжною вентиляцією. { Розділ 6 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 42 z0201-06 від 08.02.2006 } У разі реконструкції квартири з улаштуванням кухні-ніші з ліквідацією стіни або перегородки між житловою кімнатою та кухнею до допоміжної площі відноситься 5 кв.м. { Розділ 6 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 42 z0201-06 від 08.02.2006 } Загальна площа приміщень гуртожитків і спеціалізованих житлових будинків для осіб похилого віку та інвалідів визначається як сума площ житлових кімнат підсобних приміщень у тому числі вбудованих шаф приміщень громадського призначення а також літніх приміщень із знижувальними коефіцієнтами що застосовуються при визначенні загальної площі квартири. { Розділ 6 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 42 z0201-06 від 08.02.2006 } Площа житлового будинку визначається як сума площ поверхів будинку виміряних у межах внутрішніх поверхонь зовнішніх стін а також площ балконів і лоджій. { Розділ 6 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 42 z0201-06 від 08.02.2006 } Площа сходових кліток ліфтових та інших шахт уключається до площі поверху з урахуванням їх площ на рівні даного поверху. { Розділ 6 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 42 z0201-06 від 08.02.2006 } Площі цокольного та підвального поверхів уключаються до техніко-економічних показників будинку. { Розділ 6 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 42 z0201-06 від 08.02.2006 } 7. Підрахунок об'ємів об'єктів Будівельний об'єм житлового будинку визначається сумою будівельних об'ємів вище позначки + -0 000 надземна частина та нижче цієї позначки підземна частина . Будівельний об'єм надземної та підземної частин будинку визначається в межах граничних поверхонь з включенням огороджувальних конструкцій світлових ліхтарів тощо починаючи з позначки рівня чистої підлоги кожної з частин будинку без врахування архітектурних деталей які не збільшують загального об'єму будинку підпільних каналів портиків терас відкритих балконів об'єму проїздів і простору під будинком на опорах горищ які використовуються з технічною метою. Об'єм будинку визначається множенням його площі на висоту причому висота будинку рахується від рівня спланованої поверхні землі відмостки тротуару до верхньої лінії карниза. За наявністю мансард - висотою будівлі вважається відстань від рівня спланованої поверхні землі відмостки тротуару до підлоги мансарди об'єм мансарди мезоніну підраховується окремо . У разі розміщення будинку на рельєфі висота його надземної частини визначається за середнім показником промірів. Абзац третій розділу 7 із змінами внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Якщо будинок складається з частин які різко відрізняються одна від одної за окресленням конфігурацією чи за їх конструктивним рішенням то об'єм будинку слід підраховувати окремо за цими частинами. Якщо об'єм будинку підраховується за його частинами то стіна що розділяє частини будинку відноситься до тієї частини в якої конструкція чи висота стін відповідає конструкції чи висоті стіни що їх розділяє. Прибудови одного і того самого призначення та з одного і того самого матеріалу що й основний будинок уключаються до основного об'єму будинку прибудови які не відповідають цим вимогам обміряються і враховуються окремо та до основного об'єму будинку не включаються. Об'єм підвалу визначається шляхом множення площі горизонтального перерізу будинку на рівні першого поверху вище цоколя будинку на висоту проміряну від рівня чистої підлоги підвалу до рівня чистої підлоги першого поверху. Об'єм мансард мезонінів визначається множенням площ їх горизонтального перерізу по зовнішньому обводу стін на рівні підлоги на висоту від підлоги мансарди мезоніну до верху засипки горищного перекриття. У разі криволінійного окреслення перекриття мансарди мезоніну приймається середня висота. Еркери закриті балкони та переходи включаються в об'єм будинку. Висота еркерів закритих балконів визначається як різниця висот від землі до верху перекриття еркера або переходу і до нижньої площини еркера переходу . Лоджії та ніші в зовнішніх стінах не вилучаються з об'єму будинку. У процесі визначення будівельного об'єму житлових будинків і гуртожитків технічні поверхи котельні майстерні та інше включаються в об'єм будинку. Об'єми незавершених будівництвом будинків визначаються за їх проектами з врахуванням технічного стану фактично наявних конструктивних елементів. Об'єми господарських будівель визначаються аналогічно до підрахунку об'ємів основних будинків. Абзац чотирнадцятий розділу 7 із змінами внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 8. Нумерація квартир приміщень На планах поверхів складених під час технічної інвентаризації потрібно проставляти номери квартир. Номери квартир повинні точно відповідати нумерації квартир на місцях. На планах поверхів номери квартир приміщень проставляються таким чином: для невеликих будинків до трьох квартир - на плані біля головного входу в квартиру проставляється її номер; на планах поверхів багатоквартирних будинків - на площадці сходової клітки біля вхідних дверей квартири. Номери квартир проставляються тушшю червоного кольору та обводяться кружком. На планах поверхів проставляються номери всіх житлових та допоміжних приміщень. Нумерація вбудованих прибудованих нежитлових приміщень здійснюється після закінчення нумерації всіх квартир. Нумерація житлових і допоміжних приміщень виконується арабськими цифрами окремо по кожній квартирі приміщенню у порядку руху за годинниковою стрілкою починаючи від входу. Нумерація сходових кліток та інших допоміжних приміщень спільного загальнобудинкового користування та неопалювальних приміщень позначається римськими цифрами. Абзац сьомий розділу 8 із змінами внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Рекомендується нумерацію приміщень у багатоповерхових громадських будинках установлювати відповідно до номера поверху перший поверх - 101 102 ... другий - 201 202 ... і т.д. . 9. Визначення вартості об'єктів Визначення вартості заміщення чи відтворення земельних поліпшень - будинків будівель та споруд під час оцінки об'єктів малоповерхового житлового будівництва у тому числі садибного типу що належать на праві власності фізичним та юридичним особам у міській і сільській місцевостях України проводиться відповідно до Порядку визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень - будинків будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва затвердженого наказом Фонду державного майна України та Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.12.2004 N 2929/227 z0054-05 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 січня 2005 року за N 54/10334. Додатком до цього Порядку є Збірник укрупнених показників вартості відтворення функціональних об'єктів-аналогів для оцінки малоповерхових будинків будівель та споруд далі - Збірник . Оцінці підлягають: малоповерхові до 4 поверхів житлові дачні і літні садові будинки з усіма надбудовами і прибудовами; господарсько-побутові будівлі сараї гаражі літні кухні теплиці погреби убиральні та ін. ; споруди огородження ворота хвіртки дворові покриття підпірні стінки колодязі ґанки та ін. а також окремі елементи будівель. Вартість заміщення відтворення малоповерхових житлових будинків будівель і споруд на дату оцінки визначається шляхом використання укрупнених показників вартості відтворення відповідних об'єктів-аналогів наведених у Збірнику. Обстеження будинків проводиться в такій послідовності: 1 детальний зовнішній та внутрішній огляд будинків визначення технічного стану і відсоток зносу їх основних конструктивних елементів: фундаментів стін покрівель міжповерхового перекриття підлоги тощо; 2 встановлення року побудови об'єкта; 3 встановлення дати проведення капітальних і відновлювальних ремонтів за останні роки ; 4 визначення способу будівельних робіт підрядний господарський . Визначення інвентаризаційної вартості малоповерхових житлових будинків будівель та споруд проводиться з заповненням додатків 1.10 1.10.1 1.11 до Інструкції в такій послідовності: а розраховується вартість заміщення відтворення об'єктів оцінки земельних поліпшень - будинків будівель та споруд на основі показників відповідних об'єктів-аналогів наведених у Збірнику; б коригується вартість заміщення відтворення об'єктів оцінки шляхом застосування коефіцієнтів що враховують їх функціональне й економічне знецінення в залежності від періодів уведення об'єктів в експлуатацію наведених у таблиці Збірника; в розраховується фізичний знос знецінення об'єктів оцінки; г визначається інвентаризаційна вартість об'єктів оцінки з врахуванням фізичного зносу в скоригованій на дату оцінки згідно з пунктом "б" вартості заміщення відтворення цих об'єктів. Визначення вартості квартир у багатоповерхових будинках проводиться балансоутримувачами які надають довідки щодо балансової вартості що відображається в довідках-характеристиках витягах . Вартість за якою була проведена приватизація державного житлового фонду відображена в свідоцтвах про право власності в довідках-характеристиках витягах не вказується. У разі якщо неможливо підібрати об'єкти-аналоги серед наведених у Збірнику а також при відсутності поправочних коефіцієнтів на окремі конструктивні елементи та види робіт або при відсутності їх вартісних показників у розділі "Усереднені показники вартості відтворення конструктивних елементів і видів робіт за розрахунком на відповідну одиницю виміру" Збірника вартість об'єкта оцінки чи окремих конструктивних елементів та видів робіт визначається шляхом складання кошторисів. Розділ 9 в редакції Наказу Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 92 z0725-05 від 15.06.2005 10. Поточні інвентаризаційно-оцінювальні роботи З метою дотримання відповідності даних інвентаризаційно-технічної бази дійсному стану житлового та нежитлового фонду в містах селищах та сільській місцевості доцільно через кожні 5 років проводити обстеження та переоцінку об'єктів. Поточній технічній інвентаризації підлягають всі будинки допоміжні будівлі та споруди розташовані в містах селищах та сільській місцевості перелік яких наведений у розділі 2. Підставою для проведення поточної інвентаризації є наступні зміни: а зведення нових надбудова прибудова реконструкція і знесення будинків допоміжних будівель; б зміни в межах і в забудові кварталів та земельних ділянок; в зміни у призначенні будинків внаслідок їх реконструкції та переобладнання; г зміни у технічному стані будинків допоміжних будівель внаслідок проведення капітальних і відновлювальних ремонтів; ґ приєднання будинків до інженерних мереж водопровідної каналізаційної газової теплової електричної тощо ; д зміни у плані будинків у зв'язку з встановленням нових печей знесенням або заміною печей зведенням або знесенням внутрішніх стін та перегородок переплануванням приміщень збільшенням або зменшенням основної житлової та допоміжної площ встановленням або забиттям дверних та віконних прорізів тощо; е зміни в інженерному обладнанні установка заміна та зняття газових плит ванн ліфтів тощо ; є зміни в системі опалення; ж зміни в технічному стані будинків внаслідок порушень правил і режиму експлуатації стихійного лиха тощо; з знесення будинків допоміжних будівель у зв'язку з їх аварійним станом; и зміни в оцінювальній вартості будинків що відбуваються у зв'язку з розширеннями реконструкцією відновленням капітальними ремонтами руйнуванням зношеністю тощо; і зміна власника якщо минуло дванадцять місяців після проведення попередньої технічної інвентаризації. { Пункт "і" розділу 10 в редакції Наказу Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 42 z0201-06 від 08.02.2006 } Поточні інвентаризаційно-оцінювальні роботи виконуються в присутності власника та завершуються його підписом в абрисі та ескізі. Результати обстеження вносяться червоною тушшю у відповідні форми-бланки додаток 1 із записом дати та прізвища виконавця робіт. 11. Порядок унесення поточних змін до інвентаризаційних документів У разі виявлення змін щодо складу технічного стану власників будинків тощо бюро технічної інвентаризації вносять до інвентаризаційних документів відповідні виправлення та доповнення. При наявності змін технічний паспорт замінюється на новий з позначкою про це в старому технічному паспорті. Матеріал має бути сконцентрований в одній інвентаризаційній справі паралельні справи не заводяться . Усі матеріали мають бути пронумеровані за порядком їх розміщення в інвентаризаційній справі унесені до опису додаток 1.1 . Зміни у земельних ділянках будинках господарських будівлях установлюються шляхом зіставлення даних відображених у існуючих планах та описах з дійсним станом об'єктів при безпосередньому обстеженні на місці. Виявлені зміни заносяться в нові абриси і ескізи з наступним перенесенням в інвентаризаційні плани журнали описи картки і експлікації. На планах виправлення здійснюються шляхом закреслення старих контурів та нанесенням нових якщо цим не ускладнюється читання планів. За наявності значної кількості виправлень плани креслять знову. У разі часткових змін контурів відповідні частини внутрішньої ситуації планів окремі квартири частини поверху тощо можуть бути винесені за зовнішні межі плану. В окремому випадку коли вільного місця для виносок на аркуші немає креслять нові поверхові плани. Цифрові дані та написи на планах і в журналах виправляються закресленням їх червоною тушшю та написанням нових червоною тушшю. За наявності великої кількості виправлень що ускладнюють прочитання написів та експлікацій останні замінюються на нові причому ця заміна робиться повністю. Заміна інвентаризаційних планів і текстових матеріалів на нові виконується також у разі їх значної зношеності та забруднення. Зняття копій з інвентаризаційних матеріалів а також різного роду вибірки та виписки з них обробка безпосередньо працівниками інших установ та організацій а також приватними особами не дозволяється всі ці роботи виконує лише працівник бюро технічної інвентаризації. До технічного паспорта вносяться відомості щодо змін власника з відповідною відміткою та засвідченням печаткою. { Розділ 11 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 42 z0201-06 від 08.02.2006 } Оцінка збудованих реконструйованих будинків та господарських будівель у процесі поточної інвентаризації За основу оцінки об'єктів нового будівництва реконструкції та капітального ремонту що належать до державної та колективної власності беруться показники балансової вартості об'єктів які визначені в бухгалтерському обліку юридичних осіб. Житлові будинки господарські будівлі що належать громадянам на правах приватної власності оцінюються відповідно до положень "Сборника укрупненных показателей восстановительной стоимости для оценки строений и сооружений принадлежащих гражданам в городской местности Украинской ССР" затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 01.04.82 N 163 та "Сборника оценочных норм для определения стоимости строений принадлежащих гражданам в сельской местности" оцінні норми складені на підставі Указу Президії Верховної Ради СРСР від 02.10.81 постанови Ради Міністрів СРСР від 02.10.81 N 961 затвердженого відповідними обласними радами з урахуванням установленого відсотка зносу та діючої індексації. 12. Контроль за якістю виконання робіт Контроль за якістю виконання робіт з технічної інвентаризації об'єктів здійснюється контролером призначеним керівництвом бюро технічної інвентаризації. Під час контролю інвентаризаційних робіт необхідно виконати і перевірити: точність зовнішніх промірів і даних відліків по прорізах вікон і дверей ; точність лінійних промірів у середині приміщень наскрізних промірів товщину стін та перегородок; повноту достатність допоміжних промірів діагоналей у приміщеннях зі складною конфігурацією; оформлення ескізів та журналів підрахунків підписи дата виконання робіт та інше ; зіставлення контурів окремих поверхів для перевірки правильності конфігурації та розміщення капітальних стін; правильність нумерації приміщень частин приміщень та меж квартир. Виявлені під час контролю помилки позначаються відмічаються кольоровим олівцем. Узяті контролером приклади що збігаються з розмірами визначеними виконавцем обов'язково підкреслюються або обводяться кольоровим олівцем. Справи з великою кількістю грубих помилок бракуються робота не оплачується перероблення її доручається іншому виконавцеві. Під час контролю графічних робіт перевіряють: зіставлення плану поверху з ескізом; зіставлення плану першого поверху контрольного з планами розташування зовнішніх та внутрішніх капітальних стін віконних прорізів сходів опалювальних приладів вентиляційних коробів у наступних поверхах у т.ч. у підвальному ; масштаб плану та правильність розташування стін першого поверху на основі діагоналей в ескізі та контрольних промірів між капітальними стінами; правильність нанесення цифр позначення "розділки" біля печей висот по поверхах підписів відповідності плану прийнятим умовним позначенням. Графічна помилка накладання планів у масштабі 1:200 не повинна бути більшою 0 5 мм. У процесі контролю обчислювальних робіт ураховується і перевіряється: правильність застосування формул підрахунків позначення приміщень тощо; правильність заповнення журналу підрахунків та підсумків по квартирах поверхах будинках спорудах загалом та правильність рознесення площ по приміщеннях згідно з їх призначенням . Незначні помилки та відхилення контролер виправляє сам. Справи з грубими помилками повертаються для переробки та виправлень. Проконтрольовані справи підписуються особою яка здійснює контроль на справах ставиться дата проведення контролю. Перевірені та належно оформлені справи передаються керівництву бюро технічної інвентаризації для остаточного перегляду затвердження і зберігання. Польовому контролю підлягають не менше 20% робіт виконаних однією групою. Начальник Управління нормативно-правового забезпечення реформування житлової політики та експлуатації житлового фонду М.М.Каплун Додаток 1 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна Оригінал бюро технічної інвентаризації Інвентаризаційна справа N на будинок N на вулиці площі провулку місто селище село район область квартал N Додаток 1.1 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна Опис інвентаризаційної справи місто село селище вул. пров. площ. N ------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування документів | Первинна | Поточна | Поточна | Поточна | |з/п|що містяться в |інвентаризація |інвентаризація |інвентаризація |інвентаризація | | |інвентаризаційній справі|" " 200 р. |" " 200 р. |" " 200 р. |" " 200 р. | | | |Номери аркушів |Номери аркушів |Номери аркушів |Номери аркушів | | | | |----------------+----------------+----------------| | | | |Номери |Номери |Номери |Номери |Номери |Номери | | | | |аркушів|погаш. |аркушів|погаш. |аркушів|погаш. | | | | | |аркушів | |аркушів | |аркушів | |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| | 1.|Довідка про належність | | | | | | | | | |будинку | | | | | | | | |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| | 2.|Зведений акт вартості | | | | | | | | | |об'єктів | | | | | | | | |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| | 3.|План земельної ділянки | | | | | | | | |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| | 4.|План будинку | | | | | | | | |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| | 5.|Журнал внутрішніх | | | | | | | | | |обмірів | | | | | | | | |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| | 6.|Журнал площ будинку з | | | | | | | | | |вбудованими | | | | | | | | | |приміщеннями | | | | | | | | |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| | 7.|Журнал зовнішніх | | | | | | | | | |обмірів | | | | | | | | |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| | 8.|Журнал розрахунку площі | | | | | | | | | |присадибної ділянки | | | | | | | | |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| | 9.|Оцінювальний акт на | | | | | | | | | |будинок | | | | | | | | |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| |10.|Оцінювальний акт на | | | | | | | | | |господарські будівлі та | | | | | | | | | |споруди | | | | | | | | |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| |11.|Ескіз планів поверхів | | | | | | | | | |будинку | | | | | | | | |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| |12.|Абрис земельної ділянки | | | | | | | | |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| |13.|Акт польової і | | | | | | | | | |камеральної перевірки | | | | | | | | |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| |14.|Заява замовлення | | | | | | | | |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| |15.|Інші документи | | | | | | | | |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| | |Усього аркушів | | | | | | | | -----------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------| Виконав | | | | | | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | Перевірив архіваріус | | | | | | прізвище | прізвище | прізвище | прізвище | Додаток 1.2 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ДОВІДКА про належність будинку N вулиця провулок площа місто селище село зареєстровано в реєстраційній книзі N під реєстраційним N ------------------------------------------------------------------ | N |Власник |Найменування |Розмір |Дата та | |з/п | юридична |правовстановлювального|частки |підпис | | |фізична особа |документа |власності|виконавця| | |дата народження | | | | | |ідентифікаційний| | | | | |номер | | | | |----+----------------+----------------------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------ Примітка. У разі погашення правовстановлювального документа або зміни розміру частки власності показник гр.4 перекреслюється. Додаток 1.3 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ЗВЕДЕНИЙ АКТ вартості будинків господарських будівель та споруд місто селище село вулиця провулок площа будинок N власники: /прізвище ім'я по батькові розмір частки/ ---------------------------------------------------------------------------------- | N |Літ. |Назва об'єктів|Вартість за станом на: | |з/п |або N | будинків |-----------------------------------------------------| | |за |господарських |" " 200 р.|" " 200 р.|" " 200 р.| | |планом|будівель |-----------------+-----------------+-----------------| | | |та споруд |Заміщення|Інвен- |Заміщення|Інвен- |Заміщення|Інвен- | | | | | баланс. |тариза-| баланс. |тариза-| баланс. |тариза-| | | | | |ційна | |ційна | |ційна | |----+------+--------------+---------+-------+---------+-------+---------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- |" " 200 р.|Вар- |Заміщення | | М.П. | | |тість| балансова | |Нач. | | | |------------+----------------| /підпис/| | | |Інвентариза-| | | | | |ційна | | | |-----------------+-----+------------+----------------+-------------| |" " 200 р.|Вар- |Заміщення | | М.П. | | |тість| балансова | |Нач. | | | |------------+----------------| /підпис/| | | |Інвентариза-| | | | | |ційна | | | |-----------------+-----+------------+----------------+-------------| |" " 200 р.|Вар- |Заміщення | | М.П. | | |тість| балансова | |Нач. | | | |------------+----------------| /підпис/| | | |Інвентариза-| | | | | |ційна | | | --------------------------------------------------------------------- Додаток 1.3 в редакції Наказу Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 92 z0725-05 від 15.06.2005 Додаток 1.4 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ викопіювання з плану кварталу вулиця провулок площа буд. N місто селище село Масштаб 1:500 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Експлікація | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Літер |Назва будинку | Площа земельної ділянки у т.ч. | Примітка | |за |господарських |-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------| |планом|будівель та |загальна| Під будинком |під | Під садом |під |під |під |під |під |під |норма|лишки| | |споруд |площа | господарськими |двором| |квітни-|газо-|дитяч. |місцями|доріж- |городом| | | | | | | будівлями | | |ками |нами |гральн.|відпо- |ками та| | | | | | | |-----------------------| |-----------------| | |майдан-|чинку |в'їздом| | | | | | | |усього|під |під | |фруктов.|декора- | | |чиками | | | | | | | | | | |будин-|господар.| |деревами|тивн. | | | | | | | | | | | | | |ком |будівлями| | |деревами| | | | | | | | | |------+--------------+--------+------+------+---------+------+--------+--------+-------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- | бюро технічної інвентаризації| |------------------------------------------| |Нач. БТІ | | | |---------+------------+-------------------| |Виконав | | | |---------+------------+-------------------| |Перевірив| | | |---------+------------+-------------------| | | | | |------------------------------------------| |" " 200 р. | -------------------------------------------- Додаток 1.5 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ПЛАН будинку N літер " " вул. провул. площа місто селище село Масштаб 1:100 -------------------------------------------- | бюро технічної інвентаризації| |------------------------------------------| |Нач. БТІ | | | |---------+------------+-------------------| |Виконав | | | |---------+------------+-------------------| |Перевірив| | | |---------+------------+-------------------| | | | | |------------------------------------------| |" " 200 р. | -------------------------------------------- Додаток 1.6 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ЖУРНАЛ внутрішніх обмірів та розрахунків площ приміщень житлового садибного будинку N літер " " вулиця провулок площа місто селище село ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Лі-|Пове-|Номери|Номери|Призна-|Розра- |Загальна | Площа житлових |Площа |Площа |Самочинно |Примі-| |тер|рхи |квар- |примі-|чення |хунок |площа | квартир кв.м |літніх |приміщень |збудована | тки | | | |тир |щень |примі- |площ |приміщень|-----------------|примі- |загального |переобладнана| | | | | | |щень |примі- | підрахо-|Зага- |жит-|допо-|щень |користування|площа | | | | | | | |щень |вана за |льна |лова|між- | кв.м | кв.м |приміщень | | | | | | | |за внут-|формулами| сума | |на | | | кв.м | | | | | | | |рішнім |гр. 6 |гр. 9 | | | | | | | | | | | | |обміром | кв.м |та 10 | | | | | | | |---+-----+------+------+-------+--------+---------+------+----+-----+-------+------------+-------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " 200 р. Виконав підпис прізвище Перевірив підпис прізвище Додаток 1.6 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Додаток 1.7 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ЖУРНАЛ підрахунку площі житлового будинку з нежитловими вбудованими приміщеннями N літер " " вулиця провулок площа місто селище село ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Поверхи|Номери|Номе- |Приз- |Формули|Площа | Площа житлових приміщень | Площа нежитлових вбудованих приміщень кв.м |Площа |Площа |Само- |При- | | почи- |квар- |ри |начення|для |примі- | кв.м | |літніх |примі- |чинно |мітки| |наючи |тир |при- |житло- |підра- |щень |-------------------------------+-----------------------------------------------------------|примі- |щень |збудо- | | |з під- |або |міщень|вих та | хунку |підра- | Житлових | Гуртожитків |Найменування груп приміщень: торгівлі громадського |щень |загаль-|вана | | |валу |нежит-|квар- |нежит- |площ |хована | квартир | |харчування побутового обслуговування аптек жіночих | кв.м |ного |переоб-| | | |лових |тир |лових |примі- |за | | |консультацій стоматполіклінік фізкультурно-оздоровчих | |корис- |ладнана| | | |примі-|та |примі- |щень за|форму- | | |занять груп короткочасного перебування дітей | |тування|площа | | | |щень |нежит-|щень |внутрі-|лами | | |культурно-масової роботи з населенням бібліотек виставко-| | кв.м |примі- | | | | |лових | |шнім |графи 5| | |вих залів юридичних консультацій рагсів відділень | | |щень | | | | |примі-| |обміром| кв.м | | |зв'язку банків житлово-експлутаційних | | | кв.м | | | | |щень | | | | | |організацій тощо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |---------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | | | | | |зага-|жит-|до- |зага- |жит-|до-|зага- |ос-|до-|зага- |ос-|до-|зага- |ос-|до-|зага- |ос-|до-| | | | | | | | | | | |льна |ло- |по- |льна |ло- |по-|льна |но-|по-|льна |но-|по-|льна |но-|по-|льна |но-|по-| | | | | | | | | | | | сума|ва |мі- | сума |ва |мі-| сума |вна|мі-| сума |вна|мі-| сума |вна|мі-| сума |вна|мі-| | | | | | | | | | | |гр. 8| |жна |гр. 11| |жна|гр. 14| |жна|гр. 17| |жна|гр. 20| |жна|гр. 23| |жна| | | | | | | | | | | |та 9 | | |та 12 | | |та 15 | | |та 18 | | |та 21 | | |та 24 | | | | | | | |-------+------+------+-------+-------+-------+-----+----+----+------+----+---+------+---+---+------+---+---+------+---+---+------+---+---+-------+-------+-------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12| 13 |14 |15 | 16 | 17| 18| 19 | 20| 21| 22 |23 |24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |---------------------------------------------+-----+----+----+------+----+---+------+---+---+------+---+---+------+---+---+------+---+---+-------+-------+-------+-----| | Усього: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " 200 р. Виконав Перевірив підпис прізвище підпис прізвище Додаток 1.7 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Додаток 1.8 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ЖУРНАЛ ЗОВНІШНІХ ОБМІРІВ на об'єкт N вулиця провулок площа місто селище село ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |Літер|Назва |Формули|N |Площа |Площа|Приведена |Висо-|Об'єм|Розрахункова|Розра- |Пери-|Відно-| |за |будинку |для |пове-|повер-|осно-|кількість |та | V |висота |хункова |метр |шення | |пла- |госпо- |підра- |рхів |хів S|ви |поверхів | Н | |будівлі |висота | Р |пери- | |ном |дарських|хунку | |пов. | S | n = |обм. | | Нб=V/Sосн. |поверху | |метра | | |будівель|площ | | до |осн. |сумаSпов./| | | |будівлі | |до | | |та | | |спла- | |Sосн. | | | | Н=Нб/n | |площі | | |споруд | | |ти | | | | | | | |основи| | | | | | | | | | | | | | P/S | |-----+--------+-------+-----+------+-----+----------+-----+-----+------------+--------+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |-----+--------+-------+-----+------+-----+----------+-----+-----+------------+--------+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------+-------+-----+------+-----+----------+-----+-----+------------+--------+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------+-------+-----+------+-----+----------+-----+-----+------------+--------+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------+-------+-----+------+-----+----------+-----+-----+------------+--------+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- " " 200 р. Виконав /підпис прізвище/ Перевірив /підпис прізвище/ Додаток 1.8 в редакції Наказу Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 92 z0725-05 від 15.06.2005 Додаток 1.9 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна Журнал розрахунку площі присадибної земельної ділянки N вулиця провулок ---------------------------------------------------------------------- | N |Назва угідь|Розрахунок площі|Площа |Площа |Лишок |Самочинно | |з/п | | | кв.м |ділянки | кв.м |зайнятої | | | | | |за нормою| |землі | | | | | | кв.м | | кв.м | |----+-----------+----------------+------+---------+------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---------------------------------------------------------------------- " " 200 р. Виконав підпис прізвище Перевірив підпис прізвище Додаток 1.10 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ ПРО БУДИНОК спрощений метод Область літер " " Місто селище село вулиця провулок площа N Район призначення будинку рік побудови кількість поверхів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Інженерне обладнання будинку так чи ні | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Дата|Електро-|Водопоста- |Каналізація |Венти-|Теле-|Теле-|Радіо|Газо-|Котельні |Кількість |Кіль-|Кількість ванн |Кіль-|Клас | | |освіт- |чання | |ляція |баче-|фон | |пос- | |котлів |кість| |кість|буди-| | |лення |-----------+---------------| |ння | | |тача-|-----------+-----------|вби- |--------------------|ліф- |нку | | | |холо-|гаря-|міська |місце-| | | | |ння |вбу- |окре-|чаву-|залі-|ра- |з |З |Без |тів | | | | |дне |че | центр. |ва | | | | | |дова-|мо |нних |зних |лень |газов.|водогр.|коло-| | | | | | | | | авто-| | | | | |ні |роз- | | | |або |на |нок | | | | | | | | |ном. | | | | | | |ташо-| | | |елек- |тверд. | | | | | | | | | | | | | | | | |вані | | | |тричн.|паливі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |водо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |грі- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вами | | | | | |----+--------+-----+-----+--------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |----+--------+-----+-----+--------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Розрахунок вартості будинку ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Літер|Об'єкт |Площа |Висота |Об'єм |Розра-|Відно-|Тип|Варті-|Зведе-|Вартість |Вар- |% |Інвен- |При-| | |оцінки |основи| H |V |хун- |шення | |сть 1 |ний |1 куб.м з|тість |зносу|тариза-|мі- | | | будинок |S | обм. | куб.м |кова |пери- | |куб.м |попра-|урахуван-|замі- | |ційна |тка | | |прибудова | кв.м | м | |висота|метра | |даного|вочний|ням |щення | |вар- | | | |надбудова | | | |пове- |до | |типу в|коефі-|поправок | відт-| |тість | | | |підвал | | | |рху |площі | |грн. |цієнт | |ворен-| | грн. | | | |ґанок | | | | H |основи| | | | |ня | | | | | |сходи | | | | м |P/S | | | | | грн. | | | | | |балкон | | | | | | | | | | | | | | | |тощо | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------+------+-------+-------+------+------+---+------+------+---------+------+-----+-------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |-----+----------+------+-------+-------+------+------+---+------+------+---------+------+-----+-------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------+------+-------+-------+------+------+---+------+------+---------+------+-----+-------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------+---------+------+-----+-------+----| | Усього:| | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування Літер Кількість поверхів Рік побудови Спосіб виконання робіт 1. Опис конструктивних елементів будинку визначення питомої ваги зносу тощо ----------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування |Опис |Опис |Пито-|Для оцінюваного |% |Сере-| |з/п|конструктив- |основних |техніч-|ма |об'єкта |зносу|дній | | |них елементів|конструк- |ного |вага |--------------------| |% | | | |тивних |стану |за |попра-|питома|скори-| |зносу| | | |елементів | |ана- |вочний|вага |гована| | | | | |об'єкта | |ло- |коефі-|після |питома| | | | | |оцінки | |гом |цієнт |введе-|вага | | | | | |передумова| |% | К |ння |% | | | | | |щодо | | | |попра-| | | | | | |поправок | | | |вок %| | | | | | |відносно | | | | | | | | | | |аналога | | | | | | | | | | |та їх | | | | | | | | | | |визначення| | | | | | | | |---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----| | 1 |Фундаменти та| | | | | | | | | | |цоколь | | | | | | | | | |---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----| | 2 |Стіни | | | | | | | | | |---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----| | 3 |Перегородки | | | | | | | | | |---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----| | 4 |Перекриття | | | | | | | | | |---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----| | 5 |Підлога | | | | | | | | | |---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----| | 6 |Дах і | | | | | | | | | | |покрівля | | | | | | | | | |---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----| | 7 |Вікна | | | | | | | | | |---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----| | 8 |Двері | | | | | | | | | |---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----| | 9 |Опалення: | | | | | | | | | | |а пічне; | | | | | | | | | | |б від | | | | | | | | | | |місцевого | | | | | | | | | | |котла | | | | | | | | | |---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----| |10 |Електрозабез-| | | | | | | | | | |печення | | | | | | | | | |---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----| | | | | | | | | | | | -----------------------------+-------+-----+------+------+------+-----+-----| |Усього:| 100 | | | 100 | | | ------------------------------------------------ Узагальнений поправочний сума гр.10 х 100 коефіцієнт ------------------ = % середній К = сума гр.7 /100 = сума гр.7 заг. Гр. 8 заповнюється в разі визначення питомої ваги поелементно Зведений поправочний коефіцієнт К = К х К х К х К = звед. заг. госп. знец. інфляц. 2. Технічний опис окремих елементів будинку ґанків сходів балконів тощо ------------------------------------------------------------------ |N за |Найменування|Технічний опис |Поправки до|% |Примітка| |планом|об'єкта |окремих елементів|1 куб.м за |зносу| | | |оцінки |будинку ґанків |типом К | | | | | |сходів балконів | | | | | | |тощо | | | | |------+------------+-----------------+-----------+-----+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------ Зведений поправочний коефіцієнт К = К х К х К х К = звед. госп. знец. інфляц. " " 200 р. Виконав /підпис прізвище/ Перевірив /підпис прізвище/ { Додаток 1.10 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Наказу Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 92 z0725-05 від 15.06.2005 із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 42 z0201-06 від 08.02.2006 } Додаток 1.10.1 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ ПРО БУДИНОК загальний метод Область літер " " Місто селище село вулиця провулок площа N Район призначення будинку рік побудови кількість поверхів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Інженерне обладнання будинку так чи ні | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Дата|Електро-|Водопоста- |Каналізація |Венти-|Теле-|Теле-|Радіо|Газо-|Котельні |Кількість |Кіль-|Кількість ванн |Кіль-|Клас | | |освіт- |чання | |ляція |баче-|фон | |пос- | |котлів |кість| |кість|буди-| | |лення |-----------+---------------| |ння | | |тача-|-----------+-----------|вби- |--------------------|ліф- |нку | | | |холо-|гаря-|міська |місце-| | | | |ння |вбу- |окре-|чаву-|залі-|ра- |з |З |Без |тів | | | | |дне |че | центр. |ва | | | | | |дова-|мо |нних |зних |лень |газов.|водогр.|коло-| | | | | | | | | авто-| | | | | |ні |роз- | | | |або |на |нок | | | | | | | | |ном. | | | | | | |ташо-| | | |елек- |тверд. | | | | | | | | | | | | | | | | |вані | | | |тричн.|паливі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |водо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |грі- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вами | | | | | |----+--------+-----+-----+--------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |----+--------+-----+-----+--------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Розрахунок вартості будинку ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Лі-|Найменування|Площа|Висота |Об'єм|Розра-|Відно-|Тип|Варті-|Зведе-|Варті-|Вартість|% |Інвен-|При-| |тер|об'єкта |осно-| H | V в|хун- |шення | |сть 1 |ний |сть 1 |замі- |зно-|тари- |міт-| | |оцінки |ви | обм. |куб.м|кова |пери- | |куб.м |попра-|куб.м |щення |су |зацій-|ка | | | будинок з | S в|в м | |висота|метра | |для |вочний|з ура-| відтво-| |на | | | |прибудовами |кв.м | | |пове- |до | |даного|коефі-|хува- |рення | |вар- | | | |надбудовами | | | |рху |площі | |типу в|цієнт |нням |в грн. | |тість | | | |підвалом | | | | H |основи| |грн. | |попра-| | |в грн.| | | |терасами | | | |в м |P/S | | | |вок | | | | | | |приямками | | | | | | | | | | | | | | | |тощо | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-----+-------+-----+------+------+---+------+------+------+--------+----+------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |---+------------+-----+-------+-----+------+------+---+------+------+------+--------+----+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------+----+------+----| | Усього по будинку:| | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ТАБЛИЦЯ об'ємів потенційних об'єктів аналогів Об'єм оцінюваного об'єкта куб.м Величини параметрів: k ; А ------------------------------------------------------------------ |Номери типів - потенційних | | | | | | |аналогів | | | | | | |-----------------------------+------+------+------+------+------| |Величини об'ємів об'єктів - | | | | | | |типорозмірів | | | | | | |-----------------------------+------+------+------+------+------| |Відхилення об'єму оцінюваного| | | | | | |об'єкта від об'ємів об'єктів | | | | | | |типорозмірів % | | | | | | ------------------------------------------------------------------ Відхилення об'ємів = V х 100 / V - 100 оцінюв. об'єкта типорозм. Спосіб виконання робіт 1. Опис конструктивних елементів будинку визначення питомої ваги зносу тощо ---------------------------------------------------------------------------- | N |Наймену- |Опис |Опис |Питома|Для оцінюваного |% |Серед-| |з/п|вання |конструк- |техні-|вага |об'єкта |зносу|ній % | | |конструк- |тивних |чного |конс- |--------------------| |зносу | | |тивних |елементів |стану |трукт.|попра-|питома|скори-| | | | |елементів |об'єкта | |еле- |вочний|вага |гована| | | | | |оцінки. | |ментів|коефі-|після |питома| | | | | |Передумова| |за |цієнт |введе-|вага | | | | | |щодо | |анало-| К |ння |% | | | | | |поправок | |гом %| |попра-| | | | | | |відносно | | | |вок %| | | | | | |аналога | | | | | | | | | | |та їх | | | | | | | | | | |визначення| | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| | 1 |Фундаменти | | | | | | | | | | |та цоколь | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| | 2 |Стіни | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| | 3 |Перегородки| | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| | 4 |Перекриття | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| | 5 |Підлога | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| | 6 |Дах і | | | | | | | | | | |покрівля | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| | 7 |Вікна | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| | 8 |Двері | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| | 9 |Сходи | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |10 |Опалення: | | | | | | | | | | |а пічне; | | | | | | | | | | |б від | | | | | | | | | | |місцевого | | | | | | | | | | |котла | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |11 |Електроза- | | | | | | | | | | |безпечення | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |12 |Водопровід | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |13 |Каналізація| | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |14 |Газопоста- | | | | | | | | | | |чання | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |15 |Ванни | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |16 |Телебачення| | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |17 |Блискавко- | | | | | | | | | | |захист | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |18 |Оздоблення | | | | | | | | | | |внутрішнє | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |19 |Оздоблення | | | | | | | | | | |зовнішнє | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |20 |Веранда | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |21 |Ґанок | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |22 |Сауна | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |23 |Балкони | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |24 |В'їзд в | | | | | | | | | | |гараж | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |25 |Камін | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| | | | | | | | | | | | ---------------------------+------+------+------+------+------+-----+------| |Усьо- | 100 | | | 100 | | | |го: | | | | | | | ------------------------------------------------- Узагальнений поправочний сума гр.10 х 100 коефіцієнт ------------------ = % середній К = сума гр.7 / 100 = сума гр.7 заг. Гр. 8 заповнюється в разі визначення питомої ваги поелементно Зведений поправочний коефіцієнт К = К х К х К х К = звед. заг. госп. знец. інфляц. 2. Технічний опис окремих елементів будинку терас приямків тощо ------------------------------------------------------------------ |N за |Найменування|Технічний опис |Поправки до|% |Примітка| |планом|об'єкта |окремих елементів|1 куб.м за |зносу| | | |оцінки |будинку терас |типом К | | | | | |приямків тощо | | | | |------+------------+-----------------+-----------+-----+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------+------------+-----------------+-----------+-----+--------| | | | | | | | |------+------------+-----------------+-----------+-----+--------| | | | | | | | |------+------------+-----------------+-----------+-----+--------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ Зведений поправочний коефіцієнт К = К х К х К х К = звед. госп. знец. інфляц. " " 200 р. Виконав /підпис прізвище/ Перевірив /підпис прізвище/ Інструкцію доповнено додатком 1.10.1 згідно з Наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 92 z0725-05 від 15.06.2005 Додаток 1.11 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ про господарські будівлі та споруди Область Місто селище село Район вулиця провулок площа N 1. Господарські будівлі ----------------------------------------------------------------------------------- |Лі-|Найме- |Площа|Висота |Об'єм|Тип|Варті-|Зведе-|Варті-|Варті-|% |Варті-|При-| |те-|нування|осно-| Н | Y в| |сть 1 |ний |сть 1 |сть |зносу|сть |міт-| |ра |об'єкта|ви | обм. |куб.м| |куб.м |попра-|куб.м |замі | |інвен-|ка | | |оцінки | S в|в м | | |в грн |вочний|з ура-|щення | |тари- | | | | |кв.м | | | | |коефі-|хува- |в грн.| |заці- | | | | | | | | | |цієнт |нням | | |йна | | | | | | | | | | |попра-| | |в грн.| | | | | | | | | | |вки | | | | | |---+-------+-----+-------+-----+---+------+------+------+------+-----+------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---+-------+-----+-------+-----+---+------+------+------+------+-----+------+----| | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+-----+-------+-----+---+------+------+------+------+-----+------+----| | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+-----+-------+-----+---+------+------+------+------+-----+------+----| | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+-----+-------+-----+---+------+------+------+------+-----+------+----| | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------- 2. Господарські споруди ---------------------------------------------------------------------------------------------- |N за|Наймену-|Технічний|Оди- |Кіль-|Тип|Варті-|Поп-|Коеф. |Варті- |Варті-|% |Варті-|При-| |пла-|вання |опис |ниця |кість| |сть |рав-|на |сть |сть |зносу|сть |міт-| |ном |об'єкта | |вимі-|оди- | |одини-|ки |госп- |оди- |замі | |інвен-|ка | | |оцінки | |ру |ниць | |ці |до |спо- |ниці |щення | |тари- | | | | | | | | |виміру|вар-|сіб |виміру |в грн.| |заці- | | | | | | | | | |то- |зне- |з ура- | | |йна в | | | | | | | | | |сті |ціне- |хуван- | | |грн. | | | | | | | | | | |ння |ням | | | | | | | | | | | | | |інфля-|попра- | | | | | | | | | | | | | |цію |вок | | | | | |----+--------+---------+-----+-----+---+------+----+------+--------+------+-----+------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |----+--------+---------+-----+-----+---+------+----+------+--------+------+-----+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | |----+--------+---------+-----+-----+---+------+----+------+--------+------+-----+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | |----+--------+---------+-----+-----+---+------+----+------+--------+------+-----+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | |----+--------+---------+-----+-----+---+------+----+------+--------+------+-----+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- Літер Найменування Рік побудови Кількість поверхів Спосіб виконання робіт ------------------------------------------------------------------ | N |Найменування |Опис |Питома |Для оцінювального | |з/п|конструк- |конструктивних|вага |об'єкта | | |тивних |елементів |конструк-|--------------------| | |елементів |об'єкта |тивних |Поправочний|Питома | | | |оцінки. |елементів|коефіцієнт |вага | | | |Передумова |за | К |після | | | |щодо поправок |аналогом | |введення| | | |відносно |% | |попра- | | | |аналога та їх | | |вочного | | | |визначення | | |коефіці-| | | | | | |єнта % | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 1 |Фундамент | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 2 |Стіни | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 3 |Перегородки | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 4 |Перекриття | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 5 |Підлога | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 6 |Дах і покрівля| | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 7 |Вікна | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 8 |Двері | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 9 |Електрозабезп.| | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | | | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | | | | | | | |---------------------------------+---------+-----------+--------| | | 100 |Усього: | | ------------------------------------------------------------------ Узагальнений поправочний коефіцієнт К=гр.6/100 = Зведений поправочний коефіцієнт К = К х К х К х К = звед. заг. госп. знец. інфляц. Літер Найменування Рік побудови Кількість поверхів Спосіб виконання робіт ------------------------------------------------------------------ | N |Найменування |Опис |Питома |Для оцінювального | |з/п|конструк- |конструктивних|вага |об'єкта | | |тивних |елементів |конструк-|--------------------| | |елементів |об'єкта |тивних |Поправочний|Питома | | | |оцінки. |елементів|коефіцієнт |вага | | | |Передумова |за | К |після | | | |щодо поправок |аналогом | |введення| | | |відносно |% | |попра- | | | |аналога та їх | | |вочного | | | |визначення | | |коефіці-| | | | | | |єнта % | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 1 |Фундамент | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 2 |Стіни | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 3 |Перегородки | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 4 |Перекриття | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 5 |Підлога | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 6 |Дах і покрівля| | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 7 |Вікна | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 8 |Двері | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 9 |Електрозабезп.| | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | | | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | | | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | | | | 100 | Усього:| | ------------------------------------------------------------------ Узагальнений поправочний коефіцієнт К=гр.6/100 = Зведений поправочний коефіцієнт К = х К х К х К = звед. Кзаг. госп. знец. інфляц. " " 200 р. Виконав /підпис прізвище/ Перевірив /підпис прізвище/ Додаток 1.11 в редакції Наказу Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 92 z0725-05 від 15.06.2005 Додаток 1.12 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ЕСКІЗ планів поверхів будинку N літер вулиця провулок площа місто селище село Технічний опис Призначення будинку рік побудови ------------------------------------------------------------------ |Найменування | Характеристика |Технічний стан| % | |конструктивних|конструктивних елементів| | зносу | |елементів | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Фундамент | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Стіни | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Перегородки | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Перекриття | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Підлога | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Покрівля | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Вікна | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Двері | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Сходи | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Інженерне | | | | |обладнання | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Опалення | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Електроенергія| | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Газифікація | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Водопровід | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Каналізація | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Опис | | | | |сантехнічн. | | | | |приладів | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Ліфтове | | | | |обладнання | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Сміттєпровід | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Оздоблення | | | | |зовнішнє | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Оздоблення | | | | |внутрішнє | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Відомості про | | | | |капремонт та | | | | |реконструкцію | | | | ------------------------------------------------------------------ Технічний опис прибудов надбудов та підвалів ------------------------------------------------------------------------ |Найменування|Літ.|Фунда-|Стіни|Перек-|Підло-|Покрі-|Інж. |Оздоб-| % | | | |мент | |риття |га |вля |обладн.|лення | | |------------+----+------+-----+------+------+------+-------+------+---| |------------+----+------+-----+------+------+------+-------+------+---| |------------+----+------+-----+------+------+------+-------+------+---| ------------------------------------------------------------------------ " " 200 р. Виконав підпис прізвище Перевірив підпис прізвище Додаток 1.13 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна АБРИС земельної ділянки N вул. провул. площа місто село селище квартал Власник користувач Правовстановлювальний документ Дата народження Ідентифікаційний номер ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ГОСПОДАРСЬКИХ БУДІВЕЛЬ ------------------------------------------------------------------ |Опис |Найменування|Найменування|Найменування|Найменування | |конст- |------------+------------+------------+--------------| |руктивних | літер " "|літер " "|літер " "|літер " " | |елементів | | | | | |----------+------------+------------+------------+--------------| |Фундамент | | | | | |----------+------------+------------+------------+--------------| |Стіни | | | | | |----------+------------+------------+------------+--------------| |Перекриття| | | | | |----------+------------+------------+------------+--------------| |Підлога | | | | | |----------+------------+------------+------------+--------------| |Покрівля | | | | | |----------+------------+------------+------------+--------------| |Інж. обл. | | | | | |----------+------------+------------+------------+--------------| |Техн. стан| | | | | |----------+------------+------------+------------+--------------| |Рік побу- | | | | | |дови | | | | | |----------+------------+------------+------------+--------------| |Відсоток | | | | | |зносу | | | | | ------------------------------------------------------------------ ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРУД ----------------------------------------------------------------- |Найменування | N | Опис конструкцій | Технічний стан | % зносу | |-------------+---+------------------+----------------+---------| |-------------+---+------------------+----------------+---------| |-------------+---+------------------+----------------+---------| ----------------------------------------------------------------- З описом власник ознайомлений підпис " " 200 р. Виконав Перевірив прізвище прізвище Додаток 1.13 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Додаток 1.14 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна АКТ польового та камерального контролю вул. провул. площа N назва об'єкта місто селище село виявлено: 1. Перевірка польових робіт Перевірив підпис прізвище Виявлені помилки у роботі виправив " " 200 р. Виконавець підпис прізвище 2. Перевірка камеральних робіт Перевірив підпис прізвище Виявлені помилки у роботі виправив " " 200 р. Виконавець підпис прізвище Додаток 1.15 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна Замовлення N Прошу видати довідку-характеристику для пред'явлення у нотаріальну контору банк на предмет оформлення договору купівлі-продажу дарування застави міни для оформлення спадщини на частину будинку після смерті власника прізвище ім'я по батькові Прошу провести основну інвентаризацію поточну інвентаризацію будинку що знаходиться у місті селищі селі по вулиці буд. N Вартість робіт зобов'язуюсь сплатити згідно з пред'явленим рахунком " " 200 р. підпис замовника Сплачено аванс грн. коп. за квитанцією N від " " 200 р. Вихід назначено на " " 200 р. Строк виготовлення " " 200 р. Загальна вартість робіт грн. коп. Доплата грн. коп. за квитанцією N від " " 200 р. Документи згідно із замовленням отримав: " " 200 р. підпис замовника Додаток 1.16 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ЖУРНАЛ внутрішніх обмірів та розрахунків площ приміщень громадського чи виробничого будинку N літер " " вулиця провулок площа місто селище село ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Лі-|По-|Но- |Но- |Призначення|Розрахунок площ |Зага- | Площа приміщень|Площа |Площа |Само- |При- | |тер|ве-|ме- |ме- |приміщень |приміщень за |льна | кв.м |літніх |при- |чинно |мітки | | |рхи|ри |ри | |внутрішнім обміром|площа |----------------|при- |міщень |збудо- | | | | |гро-|при-| | |примі- |кори-|Осно-|до- |міщень |зага- |вана | | | | |мад-|мі- | | |щень |сна |вна |по- | кв.м |льного |пере- | | | | |сь- |щень| | | під- | сума| |мі- | |корис- |облад- | | | | |ких | | | |рахо- |гр. 8| |жна | |туван- |нана | | | | |при-| | | |вана |та 9 | | | |ня |площа | | | | |мі- | | | |за | | | | | кв.м |при- | | | | |щень| | | |фор- | | | | | |міщень | | | | | | | | |мулами | | | | | | кв.м | | | | | | | | |гр. 6 | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | |---+---+----+----+-----------+------------------+-------+-----+-----+----+-------+-------+-------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " 200 р. Виконав підпис прізвище Перевірив підпис прізвище Інструкцію доповнено додатком 1.16 згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Додаток 2 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна Бюро технічної інвентаризації Область Інвентаризаційна Район справа N Місто село селище Реєстровий N ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ на садибний індивідуальний житловий будинок N вулиця провулок площа місто селище село ------------------------------------------------------------------ | Власник |Дата народження | Розмір частки | | юридична фізична особа |ідентифікаційний | власності | | | номер | | |----------------------------+------------------+----------------| |----------------------------+------------------+----------------| |----------------------------+------------------+----------------| ------------------------------------------------------------------ Паспорт виготовлено за станом на Начальник БТІ " " 200 р. підпис прізвище Виконав підпис прізвище М.П. Додаток 2.1 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ садибного індивідуального житлового будинку вулиця провулок площа буд. N місто селище село Масштаб 1:500 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Експлікація | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Літер |Назва будинку | Площа земельної ділянки у т.ч. | Примітка | |за |господарських |-------------------------------------------------------------------------+-----------| |планом|будівель та |загальна| Під будинком |під | Під садом |під |під |норма|лишки| | |споруд |площа | господарськими |двором| |доріж- |городом| | | | | | | будівлями | | |ками та| | | | | | | |-----------------------| |-----------------|в'їздом| | | | | | | |усього|під |під | |фруктов.|декора- | | | | | | | | | |будин-|господар.| |деревами|тивн. | | | | | | | | | |ком |будівл. | | |деревами| | | | | |------+--------------+--------+------+------+---------+------+--------+--------+-------+-------+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Додаток 2.2 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ПЛАН БУДИНКУ вулиця провулок площа N місто селище село Масштаб 1:100 Додаток 2.3 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ЕКСПЛІКАЦІЯ приміщень до плану житлового будинку садибного типу N літер" " вулиця провулок площа місто селище село -------------------------------------------------------------------------------------- |Лі-|Пове-|Номе-|Номе-|Призна-|Зага- |Площа житлових |Площа |Площа |Само- |При- | |тер|рхи |ри |ри |чення |льна |квартир кв.м |літніх|примі- |чинно |мітки| | | |квар-|при- |примі- |площа |-------------------|примі-|щень |збудо-| | | | |тир |мі- |щень |при- |загальна|жит-|допо-|щень |загаль-|вана | | | | | |щень | |міщень| сума |лова|міжна| кв.м |ного |пере- | | | | | | | | під- |гр.8 | | | |корис- |облад-| | | | | | | |рахо- |та 9 | | | |тувння |нана | | | | | | | |вана | | | | | кв.м |площа | | | | | | | |за | | | | | |примі-| | | | | | | |фор- | | | | | |щень | | | | | | | |мулами| | | | | | кв.м | | | | | | | |розра-| | | | | | | | | | | | | |хунку | | | | | | | | | | | | | |площ | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | |---+-----+-----+-----+-------+------+--------+----+-----+------+-------+------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | -------------------------------------------------------------------------------------- " " 200 р. Виконав підпис прізвище Перевірив підпис прізвище Додаток 2.3 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Додаток 2.4 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна Характеристика будинку господарських будівель та споруд --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Літер|Назва |Рік |Опис основних конструктивних |Інженерне обладнання |Висо-|Площа |Об'єм |Варті-|% |Інвен-| | |об'єкта|побу-|елементів | |та | кв.м | куб.м |сть |зносу|тари- | | | |дови |------------------------------+-----------------------------| м | | |замі- | |заці- | | | | |фун-|сті-|пок-|пере-|під-|схо-|елек-|водо-|кана-|газо-|вид | | | |щення | |йна | | | | |да- |ни |рів-|кри- |лога|ди |трика|про- |ліза-|про- |опа- | | | | грн. | |варті-| | | | |мент| |ля |ття | | | |від |ція |від |лення| | | | | |сть | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | грн. | |-----+-------+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |-----+-------+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+------| | Усього:| | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Додаток 2.4 в редакції Наказу Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 92 z0725-05 від 15.06.2005 Додаток 3 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна Бюро технічної інвентаризації Область Інвентаризаційна Район справа N Реєстровий N ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ НА КВАРТИРУ N В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ N вулиця провулок площа місто селище село ------------------------------------------------------------------ |Власник |Дата народження |Розмір частки | | юридична фізична особа |ідентифікаційний номер| власності | |--------------------------+----------------------+--------------| |--------------------------+----------------------+--------------| |--------------------------+----------------------+--------------| |--------------------------+----------------------+--------------| ------------------------------------------------------------------ Паспорт виготовлено за станом на Начальник БТІ " " 200 р. підпис прізвище Виконав підпис прізвище М.П. Додаток 3.1 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна Технічна характеристика квартири 1. Квартира посімейного спільного непотрібне закреслити заселення розташована на поверсі поверхового будинку та складається з кімнат житловою площею кв.м у тому числі 1-ша кімната кв.м 2-га кімната кв.м 3-тя кімната кв.м 4-та кімната кв.м кухні площею кв.м вбиральні сполученої кв.м ванної кімнати площею кв.м коридору кв.м передпокою кв.м вбудованої шафи кв.м веранди кв.м. комори кв.м. 2. Квартира обладнана балконом терасою кв.м лоджією кв.м. 3. Загальна площа квартири кв.м. 4. Висота приміщень м. 5.Інвентаризаційна балансова вартість квартири тис. грн. 6. Загальні відомості про будинок: серія проекту матеріал зовнішніх стін матеріал перекриття . 7. Будинок підключено до телефонної мережі об'єднаної системи диспетчерської та обладнано водопроводом холодним гарячим каналізацією газопостачанням опаленням указати яким електроосвітленням радіотрансляційною мережею сміттєпроводом ліфтами замковопереговірними пристроями кодовими замками телевізійною антеною колективного користування кабельним телебаченням непотрібне закреслити . Додаток 3.1 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Додаток 3.2 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ПЛАН КВАРТИРИ буд. N вулиця провулок площа місто селище село Масштаб 1:100 Додаток 4 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна Бюро технічної інвентаризації Область Інвентаризаційна Район справа N Реєстровий N ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ НА САДОВИЙ ДАЧНИЙ БУДИНОК Садове товариство вулиця провулок N місто селище село ------------------------------------------------------------------ |Власник |Дата народження |Розмір частки | | юридична фізична особа |ідентифікаційний номер| власності | |--------------------------+----------------------+--------------| |--------------------------+----------------------+--------------| |--------------------------+----------------------+--------------| |--------------------------+----------------------+--------------| ------------------------------------------------------------------ Паспорт виготовлено за станом на Начальник БТІ " " 200 р. підпис прізвище Виконав підпис прізвище М.П. Додаток 4.1 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ САДОВОГО ДАЧНОГО БУДИНКУ Садове товариство вулиця провулок N місто селище село Масштаб 1:500 ------------------------------------------------------------------------------------ | Експлікація | |----------------------------------------------------------------------------------| |Літер |Назва будинку | Площа земельноої ділянки у т.ч. | |за |господарських |------------------------------------------------------------| |планом|будівель та |загальна| Під будинком |під |під |під | | |споруд |площа |господарськими будівлями|зеленими|дорожнім |городом| | | | | та спорудами |насад- | твердим | | | | | |------------------------|женнями |покриттям| | | | | |усього|під |під | | | | | | | | |будин-|господар. | | | | | | | | |ком |будівлями | | | | | | | | | |та споруд.| | | | |------+--------------+--------+------+------+----------+--------+---------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------------------------ Додаток 4.2 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ПЛАН САДОВОГО ДАЧНОГО БУДИНКУ Садове товариство вулиця провулок N місто селище село район Масштаб 1:100 Додаток 4.3 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ЕКСПЛІКАЦІЯ приміщень до плану садового дачного будинку N літер " " вулиця провулок площа місто селище село ------------------------------------------------------------------------------------- |Лі- |По-|Но- |Но- |Призначення|За- | Площа житлових |Площа |Площа |Само- |При- | |тер |ве-|ме- |ме- | приміщень |галь- | квартир кв.м |літніх|примі- |чинно |мітки| |за |рхи|ри |ри | |на |-----------------|примі-|щень |збудо-| | |пла-| |ква-|при-| |площа |загальна|жит-|до-|щень |загаль-|вана | | |ном | |ртир|мі- | |при- | сума |лова|по-| кв.м |ного |пере- | | | | | |щень| |міщень|гр. 8 | |мі-| |корис- |облад-| | | | | | | | під- |та 9 | |жна| |тування|нана | | | | | | | |рахо- | | | | | кв.м |площа | | | | | | | |вана | | | | | |примі-| | | | | | | |за | | | | | |щень | | | | | | | |форму-| | | | | | кв.м | | | | | | | |лами | | | | | | | | | | | | | |розра-| | | | | | | | | | | | | |хунку | | | | | | | | | | | | | |площ | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | |----+---+----+----+-----------+------+--------+----+---+------+-------+------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ------------------------------------------------------------------------------------- " " 200 р. Виконав підпис прізвище Перевірив підпис прізвище Додаток 4.3 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Додаток 4.4 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна Характеристика будинку господарських будівель та споруд --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Літер|Назва |Рік |Опис основних конструктивних |Інженерне обладнання |Висо-|Площа |Об'єм |Варті-|% |Інвен-| | |об'єкта|побу-|елементів | |та | кв.м | куб.м |сть |зносу|тари- | | | |дови |------------------------------+-----------------------------| м | | |замі- | |заці- | | | | |фун-|сті-|пок-|пере-|під-|схо-|елек-|водо-|кана-|газо-|вид | | | |щення | |йна | | | | |да- |ни |рів-|кри- |лога|ди |трика|про- |ліза-|про- |опа- | | | | грн. | |варті-| | | | |мент| |ля |ття | | | |від |ція |від |лення| | | | | |сть | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | грн. | |-----+-------+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |-----+-------+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+------| | Усього:| | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Додаток 4.4 в редакції Наказу Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 92 z0725-05 від 15.06.2005 Додаток 5 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна Бюро технічної інвентаризації Область Інвентаризаційна Район справа N Реєстровий N ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ НА ГАРАЖ вулиця провулок N місто селище село ------------------------------------------------------------------ |Власник |Дата народження |Розмір частки | | юридична фізична особа |ідентифікаційний номер| власності | |--------------------------+----------------------+--------------| |--------------------------+----------------------+--------------| |--------------------------+----------------------+--------------| |--------------------------+----------------------+--------------| ------------------------------------------------------------------ Паспорт виготовлено за станом на Начальник БТІ " " 200 р. підпис прізвище Виконав підпис прізвище М.П. Додаток 5.1 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ПЛАН ГАРАЖА вулиця провулок N місто селище село район Масштаб 1:100 Додаток 5.2 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна Характеристика гаража --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Літер|Назва |Рік |Опис основних конструктивних |Інженерне обладнання |Висо-|Площа |Об'єм |Варті-|% |Інвен-| | |об'єкта|побу-|елементів | |та | кв.м | куб.м |сть |зносу|тари- | | | |дови |------------------------------+-----------------------------| м | | |замі- | |заці- | | | | |фун-|сті-|пок-|пере-|під-|схо-|елек-|водо-|кана-|газо-|вид | | | |щення | |йна | | | | |да- |ни |рів-|кри- |лога|ди |трика|про- |ліза-|про- |опа- | | | | грн. | |варті-| | | | |мент| |ля |ття | | | |від |ція |від |лення| | | | | |сть | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | грн. | |-----+-------+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |-----+-------+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+------| | Усього:| | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Додаток 5.2 в редакції Наказу Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 92 z0725-05 від 15.06.2005 Додаток 6 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ Область Інвентаризаційна Район справа -------- N -------- Реєстровий -------- N -------- ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ НА ГРОМАДСЬКИЙ БУДИНОК призначення N вулиця провулок площа місто селище село ----------------------------------------------------------------- Власник | Розмір частки власності юридична фізична особа | ---------------------------------+------------------------------- ---------------------------------+------------------------------- ---------------------------------+------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Паспорт виготовлено за станом на Начальник БТІ " " 200 р. підпис прізвище Виконав М.П. підпис прізвище Додаток 6 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Додаток 6.1 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ГРОМАДСЬКОГО БУДИНКУ ---------------------------------------------------------------------------- | Експлікація | |--------------------------------------------------------------------------| |Літер |Назва будинку | Площа земельної ділянки у т.ч. | |за |господарських |----------------------------------------------------| |планом|будівель та |Загальна| Під будинком |Під |Під | | |споруд |площа |господарськими будівлями|зеленими|дорожнім | | | | | та спорудами |насад- | твердим | | | | |------------------------|женнями |покриттям| | | | |усього|під |під | | | | | | | |будин-|господар. | | | | | | | |ком |будівлями | | | | | | | | |та споруд.| | | |------+--------------+--------+------+------+----------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---------------------------------------------------------------------------- Додаток 6.2 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ПЛАН ПОВЕРХІВ ГРОМАДСЬКОГО БУДИНКУ призначення N вулиця провулок площа місто селище село Масштаб 1:100 Додаток 6.3 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ЕКСПЛІКАЦІЯ приміщень до плану поверхів виробничого будинку N літер " " вулиця провулок площа місто селище село ---------------------------------------------------------------------------------------- |Лі- |По-|Но- |Но- |Призначення|Зага- | Площа приміщень|Площа |Площа |Само- |При- | |тер |ве-|ме- |ме- |приміщень |льна | кв.м |літніх |при- |чинно |мітки | |за |рхи|ри |ри | |площа |----------------|при- |міщень |збудо- | | |пла-| |груп|при-| |примі- |кори-|Осно-|до- |міщень |зага- |вана | | |ном | |при-|мі- | |щень |сна |вна |по- | кв.м |льного |пере- | | | | |мі- |щень| | під- | сума| |мі- | |корис- |облад- | | | | |щень| | |рахо- |гр. 8| |жна | |туван- |нана | | | | | | | |вана |та 9 | | | |ня |площа | | | | | | | |за | | | | | кв.м |при- | | | | | | | |фор- | | | | | |міщень | | | | | | | |мулами | | | | | | кв.м | | | | | | | |роз- | | | | | | | | | | | | | |рахунку| | | | | | | | | | | | | |площ | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | |----+---+----+----+-----------+-------+-----+-----+----+-------+-------+-------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ---------------------------------------------------------------------------------------- " " 200 р. Виконав підпис прізвище Перевірив підпис прізвище Додаток 6.3 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Додаток 6.4 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ХАРАКТЕРИСТИКА БУДИНКУ ГОСПОДАРСЬКИХ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Літер|Назва |Рік |Опис основних конструктивних елементів | Інженерне обладнання |Висота|Площа |Об'єм |Буді- |% |Інвента-| | |об'єкта|побу-|---------------------------------------+----------------------------------------------------| м | кв.м | куб.м |вельна|зносу|ризацій-| | | |дови | | | | | | | | | | | | | | | | |вар- | |на | | | | |фунда-|стіни|пок- |пере- |підлога|сходи|електри-|водо- |каналі-|газо- |вид |ліфт|сміттє-| | | |тість | |вартість| | | | |мент | |рівля|криття| | |ка |провід|зація |провід|опалення| |провід | | | | грн. | | грн. | |-----+-------+-----+------+-----+-----+------+-------+-----+--------+------+-------+------+--------+----+-------+------+------+-------+------+-----+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |-----+-------+-----+------+-----+-----+------+-------+-----+--------+------+-------+------+--------+----+-------+------+------+-------+------+-----+--------| |-----+-------+-----+------+-----+-----+------+-------+-----+--------+------+-------+------+--------+----+-------+------+------+-------+------+-----+--------| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+--------| | Усього:| | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Додаток 7 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ Область Інвентаризаційна Район справа --------- N --------- Реєстровий N --------- --------- ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ на квартирний багатоповерховий житловий будинок N вулиця провулок площа місто селище село ----------------------------------------------------------------- Власник | Розмір частки власності юридична фізична особа | ----------------------------------+------------------------------ ----------------------------------+------------------------------ ----------------------------------+------------------------------ ----------------------------------------------------------------- Паспорт виготовлено за станом на Начальник БТІ " " 200 р. підпис прізвище Виконав М.П. підпис прізвище . Додаток 7 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Додаток 7.1 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна Технічна характеристика багатоповерхового будинку Загальні відомості Серія проекту Рік побудови Кількість поверхів шт. Площа забудови кв.м Об'єм будівлі куб.м Загальна площа кв.м Житлова площа кв.м Площа нежитлових приміщень кв.м Площа балконів лоджій і терас кв.м Кількість квартир шт. Кількість житлових кімнат шт. Матеріал стін Будівельна балансова вартість Відсоток зносу Інвентаризаційна вартість Додаток 7.2 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ квартирного багатоповерхового будинку N літер " " вулиця провулок площа місто селище село Масштаб 1:500 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Експлікація | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Літер |Назва будинку | Площа земельної ділянки у т.ч. | |за |господарських |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |планом|будівель | Загальна площа | Забудована площа | Незабудована площа | | | |-----------------+---------------------+---------------------------------------------------------------------| | | |за |у фактич- |під |під |під |гостеві| Обладнані майданчики | Зелені насадження | | | |доку- |ному кори-|будинком|господарськ.|дорогами |авто- |---------------------------+-----------------------| | | |ментом|стуванні | |будівлями |алеями |стоянки|дитячі|спор-|відпо-|госпо- |дерева |газони|квітники| | | | | | | |доріжками| | |тивні|чинку |дарські|кущі | | | |------+--------------+------+----------+--------+------------+---------+-------+------+-----+------+-------+-------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Додаток 7.3 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ПЛАН квартирного багатоповерхового будинку N літер " " вулиця провулок площа місто селище село Масштаб 1:200 Додаток 7.4 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ЕКСПЛІКАЦІЯ приміщень до плану квартирного багатоповерхового житлового будинку N літер " " вулиця провулок площа місто селище село ------------------------------------------------------------------------------------- |Лі-|По-|Но- |Но- |Призна-|Загаль-|Площа жилих квартир|Площа |Площа |Само- |При- | |тер|ве-|ме- |ме- |чення |на | кв.м |літніх |примі- |чинно |мітки| | |рхи|ри |ри |примі- |площа |-------------------|примі- |щень |збудо- | | | | |ква-|при-|щень |при- |зага- |жит- |до- |щень |загаль-|вана | | | | |ртир|мі- | |міщень |льна |лова |по- | кв.м |ного |переоб-| | | | | |щень| | під- | сума | |мі- | |корис- |ладнана| | | | | | | |рахо- |гр. 8 | |жна | |тування|площа | | | | | | | |вана |та 9 | | | | кв.м |примі- | | | | | | | |за фор-| | | | | |щень | | | | | | | |мулами | | | | | | кв.м | | | | | | | |роз- | | | | | | | | | | | | | |рахунку| | | | | | | | | | | | | |площ | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | |---+---+----+----+-------+-------+------+------+-----+-------+-------+-------+-----| | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ------------------------------------------------------------------------------------- " " 200 р. Виконав підпис прізвище Перевірив підпис прізвище Додаток 7.4 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Додаток 7.5 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ------------------------------------------------------------------ |Найменування | Опис | % | |конструктивних | конструктивних елементів | зносу | |елементів | | | |------------------+--------------------------------+------------| | 1 | 2 | 3 | |------------------+--------------------------------+------------| |Фундамент | | | |------------------+--------------------------------+------------| |Стіни | | | |------------------+--------------------------------+------------| |Перегородки | | | |------------------+--------------------------------+------------| |Перекриття | | | | міжповерхові | | | |надпідвальні | | | |горищні | | | |------------------+--------------------------------+------------| |Підлога | | | |------------------+--------------------------------+------------| |Покрівля | | | | на суміщених | | | |горищних дахах | | | |------------------+--------------------------------+------------| |Вікна | | | |------------------+--------------------------------+------------| |Двері | | | |------------------+--------------------------------+------------| |Сходи | | | |------------------+--------------------------------+------------| |Оздоблення | | | |зовнішнє | | | |------------------+--------------------------------+------------| |Оздоблення | | | |внутрішнє | | | ------------------------------------------------------------------ ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Водо- |Каналі-| Опалення | Гаряче водопостачання |Електро-|Гази- |Телефон|Теле- |Радіо|Ліфти|Сміттє-| |провід|зація |--------------------------------------------+------------------------|енергія |фікація| |бачення| | |провід | | | |цент- | Автономне |цент- |від |від | | | | | | | | | | |ральне|-------------------------------------|ральне|газової|електро- | | | | | | | | | | | |пічне|поквартирні|електро-|електро- | |колонки|нагрівач.| | | | | | | | | | | | |газ. котли |водо- |калорифери| | | | | | | | | | | | | | | | |нагрівн.| | | | | | | | | | | | |------+-------+------+-----+-----------+--------+----------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-----+-----+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15| 16 | 17 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Додаток 7.6 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ БУДИНКУ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | За типами будинків | За поверхами | За кількістю кімнат | | |-----------------------+---------------------------------+--------------------------------------------| | | Квартирні | |в |в надзем- |в |в |одно- |дво- |три- |чотири- |п'яти- | | |----------------| |цоколь-|них над- |мансар-|мезоні|кімнатні|кімнатні|кімнатні|кімнатні|кімнатні| | |сек- |галерейні |гурто-|ному |цокольним |дному | | | | | |та | | |ційні|коридорні |житки | | | | | | | | |більше | |---------------+-----+----------+------+-------+----------+-------+------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---------------+-----+----------+------+-------+----------+-------+------+--------+--------+--------+--------+--------| |Кількість | | | | | | | | | | | | | |квартир | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+----------+------+-------+----------+-------+------+--------+--------+--------+--------+--------| |Кількість | | | | | | | | | | | | | |житлових кімнат| | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+----------+------+-------+----------+-------+------+--------+--------+--------+--------+--------| |Загальна площа | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+----------+------+-------+----------+-------+------+--------+--------+--------+--------+--------| |Житлова площа | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ НЕЖИТЛОВІ ВБУДОВАНІ ПРИМІЩЕННЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Площа |Торго-|Громад-|Побуто- |Аптек|Жіночих |Роздава-|Фізкуль-|Культурно-|Груп |Бібліо-|Вистав-|Юридичних|Рагсів|Житлово-|Відділень|Банків| | кв.м |вельна|ського |вого об-| |консуль-|льних |турно- |масової |коротко-|тек |кових |консуль- | |експлуа-|зв'язку | | | | |харчу- |слугову-| |тацій |пунктів |оздоров-|роботи з |часного | |залів |тацій і | |таційних| | | | | |вання |вання | | |молочних|чих |населенням|перебу- | | |нотаріа- | |органі- | | | | | | | | | |кухонь |занять | |вання | | |льних | |зацій | | | | | | | | | | | | |дітей | | |контор | | | | | |---------+------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+----------+--------+-------+-------+---------+------+--------+---------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |---------+------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+----------+--------+-------+-------+---------+------+--------+---------+------| |Основна | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+----------+--------+-------+-------+---------+------+--------+---------+------| |Допоміжна| | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Додаток 7.7 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ квартирного багатоповерхового будинку господарських будівель та споруд --------------------------------------------------------------------- |Літер |Назва будинку | Вартість будинку |Усього тис.грн. | |за |господарських | господарських | | |планом|будівель та | будівель та споруд | | | |споруд | тис.грн. | | | | |----------------------+----------------------| | | |будівельна |інвентари-|будівельна |інвентари-| | | | балансова |заційна | балансова |заційна | |------+--------------+-----------+----------+-----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | --------------------------------------------------------------------- Додаток 7.8 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна Інвентарний номер БТІ ---------- ---------- Експлуатаційні показники житлового будинку будівлі вул. ---------- ---------- ------- 1. Проектна організація ------- 13. Середня площа квартири кв.м ------- ------- 2. Генеральний підрядчик ------- 14. Кількість сходових кліток од. ------- ------- ------- 3. Експлуатаційна ------- 15. Кількість ліфтів ------- організація ------- ------- 4. Дата прийняття в ------- 16. Пасажирських ------- експлуатацію ------- ------- 5. Оцінка приймальної ------- 17. Грузових ------- комісії ------- ------- 6. Рік останнього ------- 18. Висота техпідпілля ------- капітального ремонту ------- ------- 7. Балансова вартість ------- 19. Кількість кухонь ------- крб. ------- ------- 8. Прибиральна площа ------- 20. Кількість ванних кімнат ------- загальних коридорів ------- ------- місць загального користування 9. Прибиральна площа ------- 21. Кількість туалетів ------- сходів кв.м ------- ------- 10. Середня внутрішня ------- 22. Кількість суміщених санузлів ------- висота приміщень м ------- ------- ------- 11. Термін служби ------- 23. Площа фасадів ------- ------- ------- 12. Повна норма аморт. ------- 24. Площа покрівлі ------- відр. у т.ч. на кап. ------- ремонт ------- Норма відр. на поточний------- 25. Витрати тепла кКал/год ------- ремонт ------- ------- Міжремонт. період для ------- 26. Витрати води розрахункові ------- кап. ремонту ------- куб.м/год Розрахункова витрата газу ------- ------- Витрата ел. енергії кВт ------- ------- Примітка. Пункти 1-12 і 25-26 заповнюються експлуатаційними організаціями. Інструкцію доповнено додатком 7.8 згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Додаток 7.9 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна Використання житлової площі ------------------------------------------------------------------ |N | |Для посі-|Гурто-|Готелю|Маневр.|Служ-|Нежит- | |з/п| |мейного |житку | |фонд |бова |лова | | | |заселення| | | |фонд.|площа в | | | | | | | |площа|житлових| | | | | | | | |примі- | | | | | | | | |щеннях | |---+-------------+---------+------+------+-------+-----+--------| | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |---+-------------+---------+------+------+-------+-----+--------| | |Кількість | | | | | | | | |квартир | | | | | | | |---+-------------+---------+------+------+-------+-----+--------| | |Кільк. | | | | | | | | |кімнат | | | | | | | |---+-------------+---------+------+------+-------+-----+--------| | |Загальна | | | | | | | | |площа кв.м | | | | | | | |---+-------------+---------+------+------+-------+-----+--------| | |Житлова | | | | | | | | |площа кв.м | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ Нежитлові приміщення які використовуються для потреб експлуатаційних організацій ------------------------------------------------------------------- | N |Площа |ЖЕКи|Дитячі.|Клуби|Майстерні|Склад |Тепло-|Котельні| |з/п|кв.м | |Кімнати| | |житл. |вузол | | | | | | | | |органі-| | | | | | | | | |зацій | | | |---+--------+----+-------+-----+---------+-------+------+--------| | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+--------+----+-------+-----+---------+-------+------+--------| | |Основна | | | | | | | | | |кв.м | | | | | | | | |---+--------+----+-------+-----+---------+-------+------+--------| | |Підсоб- | | | | | | | | | |на | | | | | | | | | |кв.м | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------- Прибиральна площа земельної ділянки кв.м -------------------------------------------------------------------------------------------- | Дворова територія | Вуличний тротуар | | Крім того | |---------------------------------------------+------------------------| | арочні | | | у тому числі | | у тому числі | | проїзди | | |---------------------------------------| |-----------------| |------------| |Усьо-|асф. |Інші |майдан- |грунт|зе- |Усього|ас- |зе- |грунт |Усього|ас- |інші | |го |покриття |вимо-|чики | |ле- | |фальт|ле- | | |фальт|вимо- | | | |щення|обладнані| |ні | | |ні | | | |щення | | |------------| |---------| |на- | | |на- | | | | | | |проїзд|тро- | |ди-|спор-| |саж-| | |саж-| | | | | | | |туар | |тя-|тивні| |дже-| | |дже-| | | | | | | | | |чі | | |ння | | |ння | | | | | |-----+------+-----+-----+---+-----+-----+----+------+-----+----+------+------+-----+------| | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |-----+------+-----+-----+---+-----+-----+----+------+-----+----+------+------+-----+------| -------------------------------------------------------------------------------------------- Зведена відомість витрат на експлуатацію будинку ----------------------------------------------------------------- |N |Вид витрат |Загальні витрати за період|Примітка| |з/п | | | | |----+----------------------+--------------------------+--------| | |Витрати на кап. ремонт| | | |----+----------------------+--------------------------+--------| | |Витрати на утримання | | | | |будівлі | | | ----------------------------------------------------------------- Примітка. Заповнюються експлуатаційними організаціями. Інструкцію доповнено додатком 7.9 згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Додаток 7.10 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна Технічний опис конструктивних елементів та інженерного обладнання -------------------------------------------------------------------------- |N |Частини будівель конструкцій|Од. |Кіль-|Техніч-| Потреба |Відре- | |з/п|інженерного обладнання |ви- |кість|ний |----------|мон- | | | |міру| |стан |ре- |за- |това- | | | | | | опис |монт|міна |но за | | | | | |дефек- | | | рік | | | | | |тів і | | |кільк. | | | | | |пош- | | |стояків | | | | | |кодж. | | | | |---+-----------------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | |Фу- |Стрічкові 1. |п.м.| | | | | | | |нда | ---------+----+-----| | | | | | |мент | 2. | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Під окр. оп. 1. | " | | | | | | | | | ---------+----+-----| | | | | | | | 2. | " | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | |Цо- |З фасаду |кв.м| | | | | | | |коль |-----------------------+----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | |Дворовий | " |-----| | | | | | | | | |-----| | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | |Сті- |Зовнішні 1. | " | | | | | | | |ни | ---------+----+-----| | | | | | | | 2. | " | | | | | | | | | ---------+----+-----| | | | | | | | 3. | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | | |Внутрішні 1. | " | | | | | | | | | ---------+----+-----| | | | | | | | 2. | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | | |Колони і 1. | шт.| | | | | | | | |стовпи ---------+----+-----| | | | | | | | 2. | " | | | | | | | | | ---------+----+-----| | | | | | | | 3. | " | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | |Фаса-| Фасади лицьові |кв.м| | | | | | | |ди | ------------------+----+-----| | | | | | | | Фасади дворові | " | | | | | | | | | ------------------+----+-----| | | | | | | | Карнизи |п.м.| | | | | | | | | ------------------+----+-----| | | | | | | | Балкони |кв.м| | | | | | | | | ------------------+----+-----| | | | | | | | Еркери |шт. | | | | | | | | | ------------------+----+-----| | | | | | | | Лоджії |кв.м| | | | | | | | | ------------------+----+-----| | | | | | | | Пож. драбини |п.м.| | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | |Водо-| Труби сталеві | " | | | | | | | |від- | ------------------+----+-----| | | | | | |від- | Труби чавунні | " | | | | | | | |ні | ------------------+----+-----| | | | | | |обла-| Воронки і | | | | | | | | |днан-| вимощення | шт.| | | | | | | |ня | ------------------+----+-----| | | | | | | | Покрит. | | | | | | | | | | карнизів та ін. |п.м.| | | | | | | | | ------------------+----+-----| | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | |Дахи | Покрівля 1 |кв.м| | | | | | | | | ---------------+----+-----| | | | | | | | Покрівля 2 | " | | | | | | | | | ---------------+----+-----| | | | | | | | Парапети і | | | | | | | | | | решітки |п.м | | | | | | | | | ---------------+----+-----| | | | | | | | Будівельна | | | | | | | | | | система | " | | | | | | | | | ---------------+----+-----| | | | | | | | Риштування |кв.м| | | | | | -------------------------------------------------------------------------- Примітка. Графи 6-8 заповнюються експлуатаційними організаціями. Інструкцію доповнено додатком 7.10 згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Додаток 7.11 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна Технічний опис конструктивних елементів та інженерного обладнання -------------------------------------------------------------------------- |N |Частини будівель конструкцій|Од. |Кіль-|Техніч-| Потреба |Відре- | |з/п|інженерного обладнання |ви- |кість|ний |----------|мон- | | | |міру| |стан |ре- |за- |това- | | | | | | опис |монт|міна |но за | | | | | |дефек- | | | рік | | | | | |тів і | | |кільк. | | | | | |пош- | | |стояків | | | | | |кодж. | | | | |---+-----------------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | |Пере-|Горища 1. |кв.м| | | | | | | |крит-| ---------+----+-----| | | | | | |тя | 2. | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Міжповерхові 1. | " | | | | | | | | | ---------+----+-----| | | | | | | | 2. | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | | |Надпідвальне 1. | " | | | | | | | | | ---------+----+-----| | | | | | | | 2. | " | | | | | | | | | ---------+----+-----| | | | | | | | 3. | | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | |Під- |На пере- 1. | " | | | | | | | |логи |криттях ---------+----+-----| | | | | | | | 2. | " | | | | | | | | | ---------+----+-----| | | | | | | | 3. | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | | |Першого 1. | " | | | | | | | | |поверху ---------+----+-----| | | | | | | | 2. | " | | | | | | | | | ---------+----+-----| | | | | | | | 3. | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | | |Підвалу 1. | " | | | | | | | | | ---------+----+-----| | | | | | | | 2. | " | | | | | | | | | ---------+----+-----| | | | | | | | 3. | " | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | |Пере-| 1. | " | | | | | | | |горо-| ------------------+----+-----| | | | | | |дки | 2. | " | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | |Вікна|Вікна і балкон. двері | " | | | | | | | | і |-----------------------+----+-----| | | | | | |двері|Внутрішні двері | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Зовнішні двері | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Вітрини | " | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | |Сходи|Марші 1. | " | | | | | | | | | -------------+----+-----| | | | | | | | 2. | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Площадки 1. | " | | | | | | | | | -------------+----+-----| | | | | | | | 2. | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Поручні |п.м.| | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | | |Печі | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Опалювальне устаткува- | " | | | | | | | | |ння | | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | |Бла- |Вимощення |кв.м| | | | | | | |гоуст|-----------------------+----+-----| | | | | | | |Ганки | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Спуск у підвал | " | | | | | | -------------------------------------------------------------------------- Примітка. Графи 6-8 заповнюються експлуатаційними організаціями. Інструкцію доповнено додатком 7.11 згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Додаток 7.12 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна Технічний опис конструктивних елементів та інженерного обладнання -------------------------------------------------------------------------- |N |Частини будівель конструкцій|Од. |Кіль-|Техніч-| Потреба |Відре- | |з/п|інженерного обладнання |ви- |кість|ний |----------|мон- | | | |міру| |стан |ре- |за- |това- | | | | | | опис |монт|міна |но за | | | | | |дефек- | | | рік | | | | | |тів і | | |кільк. | | | | | |пош- | | |стояків | | | | | |кодж. | | | | |---+-----------------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | |Цент-|Радіаторів |секц| | | | | | | |раль-|-----------------------+----+-----| | | | | | |не |Мереж |п.м.| | | | | | | |опа- | | | | | | | | | |лення| | | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | |Коте-|Котлів на газі |кв.м| | | | | | | |льні |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Котлів на вугіллі | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Вузлів управління ТЕЦ | шт.| | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | |Гаря-|Мереж |п.м.| | | | | | | |че |-----------------------+----+-----| | | | | | |водо-|Бойлерів | шт.| | | | | | | |пос- |-----------------------+----+-----| | | | | | |та- |Газових колонок | " | | | | | | | |чання| | | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | |Водо-|Мереж водопров. |п.м.| | | | | | | |про- |-----------------------+----+-----| | | | | | |від і|Раковин | шт.| | | | | | | |кана-|-----------------------+----+-----| | | | | | |ліза-|Умивальників | " | | | | | | | |ція |-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | | |Ванн | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Душових установок | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Водомірів | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | | |Мереж каналізації |п.м.| | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Унітазів | шт.| | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Змивних бачків | " | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | |Газо-|Мереж |п.м.| | | | | | | |обла-|-----------------------+----+-----| | | | | | |днан-|Лічильників |шт. | | | | | | | |ня |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Газових плит | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Агрегатів АГВ | " | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | |Вен- |Коробів у приміщеннях |п.м.| | | | | | | |тиля-| | | | | | | | | |ція | | | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | |Елек-|Мереж |п.м.| | | | | | | |тро- |-----------------------+----+-----| | | | | | |обла-|Лічильників силов. | шт.| | | | | | | |днан-|-----------------------+----+-----| | | | | | |ня |Лічильників заг. корис-| " | | | | | | | | |тування | | | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Лічильників кварт. | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Щитових | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Фотоелект.приборів | " | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | |Інше |Ліфти |шт. | | | | | | | |обла-|-----------------------+----+-----| | | | | | |днан-|Сміттєпроводів. стояків| " | | | | | | | |ня |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Телеантена. колект. | " | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | | |Вводів телефонної мереж| " | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | |Під- |Насосів | " | | | | | | | |кач. |-----------------------+----+-----| | | | | | |уста-|Баків | " | | | | | | | |тку- | | | | | | | | | |вання| | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------- Начальник БТІ Примітка. Графи 6-8 заповнюються експуатаційними організаціями. Інструкцію доповнено додатком 7.12 згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Додаток 8 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризаці об'єктівї нерухомого майна БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ Область Інвентаризаційна Район справа ------- N ------- Реєстровий ------- N ------- ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ НА ВИРОБНИЧИЙ БУДИНОК призначення N вулиця провулок площа місто селище село ----------------------------------------------------------------- Власник | Розмір частки власності юридична фізична особа | --------------------------------+-------------------------------- --------------------------------+-------------------------------- --------------------------------+-------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Паспорт виготовлено за станом на Начальник БТІ " " 200 р. підпис прізвище Виконав М.П. підпис прізвище Додаток 8 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Додаток 8.1 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ВИРОБНИЧОГО БУДИНКУ призначення N вулиця провулок площа місто селище село Масштаб 1:500 ---------------------------------------------------------------------------- | Експлікація | |--------------------------------------------------------------------------| |Літер |Назва будинку | Площа земельноої ділянки у т.ч. | |за |господарських |----------------------------------------------------| |планом|будівель та |Загальна| Під будинком |Під |Під | | |споруд |площа |господарськими будівлями|зеленими|дорожнім | | | | | та спорудами |насад- | твердим | | | | |------------------------|женнями |покриттям| | | | |усього|під |під | | | | | | | |будин-|господар. | | | | | | | |ком |будівлями | | | | | | | | |та споруд.| | | |------+--------------+--------+------+------+----------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---------------------------------------------------------------------------- Додаток 8.2 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ПЛАН ВИРОБНИЧОГО БУДИНКУ призначення N вулиця провулок площа місто селище село Масштаб 1:200 Додаток 8.3 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ЕКСПЛІКАЦІЯ приміщень до плану поверхів виробничого будинку N літер " " вулиця провулок площа місто селище село ---------------------------------------------------------------------------------------- |Лі- |По-|Но- |Но- |Призначення|Зага- | Площа приміщень|Площа |Площа |Само- |При- | |тер |ве-|ме- |ме- |приміщень |льна | кв.м |літніх |при- |чинно |мітки | |за |рхи|ри |ри | |площа |----------------|при- |міщень |збудо- | | |пла-| |ви- |при-| |примі- |кори-|Осно-|до- |міщень |зага- |вана | | |ном | |роб-|мі- | |щень |сна |вна |по- | кв.м |льного |пере- | | | | |ни- |щень| | під- | сума| ви- |мі- | |корис- |облад- | | | | |чих | | |рахо- |гр. 8|роб- |жна | |туван- |нана | | | | |при-| | |вана |та 9 |нича | | |ня |площа | | | | |мі- | | |за | | | | | кв.м |при- | | | | |щень| | |фор- | | | | | |міщень | | | | | | | |мулами | | | | | | кв.м | | | | | | | |роз- | | | | | | | | | | | | | |рахунку| | | | | | | | | | | | | |площ | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | |----+---+----+----+-----------+-------+-----+-----+----+-------+-------+-------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ---------------------------------------------------------------------------------------- " " 200 р. Виконав підпис прізвище Перевірив підпис прізвище Додаток 8.3 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Додаток 9 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна Правила розрахунку загальної корисної та розрахункової площі будівельного об'єму площі забудови та поверховості громадських будинків ДБН В2.2-9-99 "Громадські будинки і споруди" Д.1 Загальна площа громадського будинку визначається як сума площ усіх поверхів включаючи технічний мансардний цокольний та підвальний . Площу поверхів будинків слід вимірювати в межах внутрішніх поверхонь зовнішніх стін. Площа антресолей переходів до інших будинків засклених веранд галерей і балконів залів для глядачів та інших залів уключається до загальної площі будинку. Площу багатосвітлових приміщень слід уключати до загальної площі будинку в межах тільки одного поверху. Якщо зовнішні стіни мають нахил то площа поверху вимірюється на рівні підлоги. Д.2 Корисна площа громадського будинку визначається як сума площ усіх розташованих у ньому приміщень а також балконів і антресолей в залах фойє тощо за винятком сходових кліток ліфтових шахт і пандусів. Д.3 Розрахункова площа громадського будинку визначається як сума площ усіх розташованих у ньому приміщень за винятком коридорів тамбурів переходів сходових кліток ліфтових шахт внутрішніх відкритих сходів а також приміщень призначених для розміщення інженерного обладнання та інженерних мереж. Площа коридорів що використовуються як рекреаційні приміщення в будинках навчальних закладів у будинках лікарень санаторіїв будинків відпочинку кінотеатрів клубів центрів культури і дозвілля та інших закладів призначених для відпочинку або очікування відвідувачів уключається до розрахункової площі. Площі радіовузлів комутаційних підсобних приміщень при естрадах і сценах кіноапаратних ніш завширшки не менше 1 м та заввишки 1 8 м і більше за винятком ніш інженерного призначення а також убудованих шаф за винятком вбудованих шаф інженерного призначення включаються до розрахункової площі будинку. Д.4 Площа горища технічного горища технічного підпілля якщо висота від підлоги до низу виступних конструкцій менше 1 9 м до загальної площі будинку не включається. Д.5 Площу приміщень будинків слід визначати за їх розмірами виміряними між опорядженими поверхнями стін і перегородок на рівні підлоги без урахування плінтусів . Під час визначення площі мансардного приміщення враховується площа цього приміщення з висотою похилої стелі не менше 1 9 м. Д.6 Будівельний об'єм будинку визначається як сума будівельного об'єму вище позначки 0 00 надземна частина і нижче цієї позначки підземна частина . Будівельний об'єм надземної та підземної частин будинку визначається в межах обмежувальних поверхонь з включенням огороджувальних конструкцій світлових ліхтарів куполів тощо починаючи з позначки чистої підлоги кожної із частин будинку без урахування виступних архітектурних деталей та конструктивних елементів підпільних каналів портиків терас балконів об'єму проїздів і простору під будинком на опорах. Д.7 Площа забудови будинку визначається як площа горизонтального перерізу по зовнішньому обводу будинку на рівні цоколя включаючи виступні частини. Площа під будинком розташованим на опорах а також проїздів під будинками включається до площі забудови. Додаток 10 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна Терміни та визначення СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" Поверхи будинків залежно від їх розташування щодо планувальної позначки землі мають таке визначення: - поверх надземний - поверх з позначкою підлоги приміщень не нижче планувальної позначки землі; - цокольний - поверх з позначкою підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі на висоту не більшу половини висоти приміщень; - підвальний - поверх з позначкою підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі більше ніж на половину висоти приміщень; - технічний поверх - для розміщення інженерного обладнання і прокладання комунікацій може бути розташований у нижній технічне підпілля верхній технічне горище або середній частині будинку; - мансардний поверх мансарда поверх у горищному просторі - поверх фасад якого повністю або частково створений поверхнею поверхнями нахиленого чи ламаного даху при цьому лінія перетину площини даху і площини фасаду повинна бути на висоті не більше 1 5 м від рівня підлоги мансардного поверху; - горище - простір між поверхнею перекриття дах зовнішніми стінами і перекриттям верхнього поверху. Сходово-ліфтовий вузол - приміщення призначене для розташування вертикальних комунікацій - сходової клітки і ліфтів. Ліфтовий хол - приміщення перед входом у ліфти. Тамбур - прохідний простір між дверима що слугує для захисту від проникнення холодного повітря атмосферних опадів пилу диму і запахів при вході до будинку у сходову клітку чи інші приміщення. Еркер - частина приміщення що виступає з площини фасаду будинку частково або повністю засклене з метою поліпшення його освітлення та інсоляції. Балкон - виступаюча з площини стіни фасаду огороджена площадка яка слугує для відпочинку в літню пору року. Лоджія - перекрите і огороджене у плані з трьох боків приміщення відкрите у зовнішній простір слугує для відпочинку в літню пору року та сонцезахисту. Тераса - огороджена відкрита прибудова до будинку у вигляді площадки для відпочинку яка може мати дах; розміщується на землі або над нижче розташованим поверхом. Веранда - засклене неопалюване приміщення прибудоване до житлового будинку або вбудоване в нього. Примітки. Терміни та визначення що склалися у практиці технічної інвентаризації: мезонін - надбудова над спільним дахом житлового будинку площа якої є меншою ніж площа розташованого нижче поверху; квартира - сукупність житлових та допоміжних приміщень які мають окремий вихід на сходову клітку коридор або в двір; житлова кімната - частина квартири відокремлена від інших приміщень кімнат перегородками внутрішніми стінами призначена для проживання відпочинку тощо; передпокій - приміщення яке має безпосередній вихід на сходову клітку коридор загального користування тамбур тощо; антресоль - майданчик що займає верхню частину об'єму приміщення житлового громадського чи виробничого будинку призначена для збільшення його площі розміщення допоміжних складських та інших приміщень СНиП 1-2 . Додаток 10 із змінами внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 z1009-02 від 26.11.2002 Додаток 11 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна Загальна характеристика основних конструктивних елементів інженерного обладнання та оздоблення будинків Фундамент - це підземна частина будинку через яку передається навантаження від його надземної частини на грунт. Фундаменти бувають: стрічкові неперервні монолітні бутові на складному цементному або вапняному розчині бутобетонні бетонні залізобетонні стрічкові неперервні збірні бетонні та залізобетонні стовпчаті бутові бетонні та залізобетонні дерев'яні стільці перехресні бетонні та залізобетонні пальові збірні забивні залізобетонні дерев'яні буронабивні коренеподібні. Цоколь - це частина стіни від рівня землі чи фундаменту до рівня першого поверху. Головне призначення цоколю - захист стіни від проникнення вологи шляхом укладання на нього горизонтальної гідроізоляції та механічного пошкодження. При цьому слід відрізняти конструктивний цоколь від імітованого архітектурне оформлення фасаду першого поверху . Стіни - це основний конструктивний елемент будинку; несуть на собі корисне навантаження перекриття перегородки дах і призначені для захисту приміщень від атмосферних опадів опору теплопередачі інших природно-кліматичних впливів. Залежно від рішення конструктивної системи стіни бувають несучі самонесучі або огороджувальні. Найбільшого поширення набули стіни: - каркасні навісні; - великопанельні з утеплювальним шаром з керамзиту мінераловатних плит цементного фіброліту; - великопанельні одношарові з легкого бетону; - особливо капітальні кам'яні цегляні товщиною 2 5-3 5 цеглини та великоблочні на складному чи цементному розчині; - кам'яні звичайні цегляні товщиною 2-2 5 цеглини ; - кам'яні полегшеної кладки з цегли шлакоблоків черепашнику; - дерев'яні рублені та брущаті дерев'яні збірно-щитові каркасно-засипні; - глинобитні саманні каркасно-комишитові. Перегородка - вертикальна внутрішня захисна конструкція що розділяє суміжні приміщення в будинку. Перегородки бувають: панельні монолітні та збірно-розбірні суцільні та з прорізами у т. ч. які не доходять до стелі; конструктивно несучі та не несучі; стаціонарні положення яких незмінні ; розсувні. Перегородки зводяться з гіпсових гіпсокартонних збірно-розбірних гіпсошлакобетонних цементно-шлакових фібролітових і керамічних плит а також з цегли і дерева. Перекриття - горизонтальна внутрішня захисна конструкція що розподіляє по висоті суміжні приміщення в будинку. За призначенням розрізняють перекриття: міжповерхові підвальні та горищні. Залежно від способу влаштування конструкції перекриття бувають збірні великопанельні на кімнату панельні балкові по залізобетонних металевих дерев'яних балках монолітні залізобетонні збірно-монолітні безригельні кесонні шатрові цегляні арочні та склепінчаті тощо. Примітка. Склепінчаті перекриття найчастіше зустрічаються в старих кам'яних будинках. Склепіння бувають кам'яні або цегляні та характеризуються міцністю і довговічністю. Під час перепланування приміщень нерідко допускаються пошкодження конструкцій склепіння або повне їх знесення пов'язане з необхідністю збільшення загальної площі приміщень що призводить до прискорення зносу перекриття яке конструктивно пов'язане з його склепінчатою частиною. Великого поширення в будівництві набули залізобетонні перекриття які використовуються у вигляді збірних конструкцій монолітних і збірно-монолітних. Збірні залізобетонні перекриття виконуються з настилом по балках а також з безбалковими конструкціями перекриття. Дерев'яні перекриття використовуються рідко і в основному під час будівництва одноповерхових будівель. Конструкції перекриття повинні відповідати нормативним вимогам щодо міцності та вогнестійкості відповідно до призначення будинків а також вимогам звукоізоляції теплоізоляції. Захист від попадання вологи у внутрішні конструкції перекриття у вологих приміщеннях санітарних вузлах забезпечується влаштуванням спеціального гідроізоляційного шару. Підлога - верхній або опоряджувальний шар що накладається на несучу конструкцію перекриття або на грунт у підвальному поверсі будинку. До підлоги ставляться вимоги міцності стираності теплоізоляції звукоізоляції водостійкості стійкості проти хімічного агресивного середовища естетичності. Матеріал для покриття підлоги вибирається відповідно до призначення приміщень: в основних приміщеннях житлових і громадських будинків та споруд - дошки набірний або штучний паркет ламіновані підлоги рулонні матеріали; у санітарних вузлах - керамічні та пластмасові плитки; у вестибюлях - плити натурального каменю мозаїчні листові або плиткові підлоги з пластмаси. Застосовуються підлоги з підігрівом. Теплоносіями слугують електронагрівна арматура або підігріта електричним струмом вода. Покрівля - верхнє покриття будинку споруди яке захищає його від атмосферних опадів вітру перегріву сонцем тощо. Покрівлі бувають на суміщених і горищних дахах. Ширина наскрізного проходу повинна бути не менше ніж 1 2 м. Висота і ширина наскрізного проходу вздовж горища в дахах з підвісними стелями визначається габаритами кроквяної системи з урахуванням вимог наведених нижче. За кількостю схилів та їх геометричною формою покрівлі діляться на односхилі двосхилі багатосхилі купольні плоскі з невеликим нахилом для забезпечення стоку води. Для провітрювання і освітлення горища роблять горищні "слухові" вікна які іноді використовуються для виходу з горища на покрівлю. Покрівельні матеріали поділяються на дві групи: жорсткі листи плити пластини і гнучкі рулонні . До жорстких покрівель належать: металеві покрівельна сталь - чорна і оцинкована чавунний покрівельний лист ; кам'яні плити з природного каменю плити і листи з штучного матеріалу черепиця азбестоцемент ; дерев'яні гонт щепа . Рулонні покрівельні матеріали - руберойд гумобітум тощо. Примітка. Висота наскрізного проходу вздовж горища для усіх класів даху повинна бути: - для житлових будинків - не менше 1 6 м; - для виробничих адміністративно-побутових будинків - не менше 1 8 м; - для громадських будинків - не менше 1 9 м. Вікна - прорізи в зовнішніх стінах будинків що призначаються для освітлення інсоляції та провітрювання приміщення. Вікна відрізняються: за призначенням - для житлових громадських і промислових будівель; за конструкціями - з окремими і спареними рамами і склопакетами; за матеріалом - з дерева металу пластмаси металопластмаси тощо. Основні експлуатаційні вимоги до вікон: світлопровідність теплопровідність і звукопровідність тривалість терміну служби а також зручність експлуатації відкривання очищення . Двері за призначенням поділяються на зовнішні вхідні у приміщення зі сходової клітки внутрішні шафні вхідні у горища підвали тощо а також спеціального призначення вогнестійкі броньовані герметичні . За конструкцією та способом відкривання - на однопільні і двопільні з відчиненням в один і в обидва боки розсувні суцільні та із заскленням. Сходи є конструктивним елементом будинку. Розрізняють сходи одномаршові прямі криволінійні з декількома маршами гвинтові комбіновані та інші. У будинках використовуються переважно сходи що монтуються із суцільних залізобетонних маршів або набираються з окремих бетонних сходинок що кладуться на косоури - похилі залізобетонні або сталеві балки які спираються на сходову площадку. В одноповерхових будинках для зв'язку з внутрішнім приміщенням улаштовуються зовнішні сходи з площадкою а іноді з ганком. Ганок може бути збудований з каменю цегли дерева залізобетону тощо. У багатоповерхових будинках де потрібне влаштування сходових кліток підняття на рівень першого поверху здійснюється за рахунок сходової клітки без виходу назовні. Сходинки на сходах разом із похилими балками що приймають вагу сходинок і корисне навантаження становлять конструктивну систему маршу. Дерев'яні балки в дерев'яних сходах мають назву тетивів. Марші кам'яних сходів можуть бути без косоурів у разі замурування кінців сходинок у кладку капітальних стін. Горизонтальна частина сходинок має назву проступ а вертикальна - підсходинок. Сходові марші спираються на балки сходових площадок. При цьому верхня площадка перебуває на одному рівні з підлогою квартир чи інших приміщень. Примітка. Незважаючи на конструктивний запас міцності східців як і сходів загалом їх технічний стан є важливим фактором під час опису і повинен включати в себе навіть незначні дефекти що зумовлено їх функціональною важливістю та експлуатаційною безпекою. Особливу увагу слід звернути на прогини косоурів або тетив хиткість маршів пошкодження вузлових з'єднань елементів випадання дерев'яних підсходинок міцність поручнів. Замощенням уважається спеціальне покриття вздовж зовнішнього боку стін будинку для захисту фундаментів від атмосферних опадів. Замощення виконується на власному фундаменті - утрамбованому щебені по ущільненому грунтовому покриттю глиняний замок за допомогою бетонного чи асфальтобетонного покриття відсутність замощення суттєво впливає на довговічність експлуатації будинку і тому фіксується в матеріалах інвентаризації детально . Інженерне обладнання та оздоблення будинків Розрізняють дві системи опалення житлових і громадських будинків та споруд - централізована і автономна. Централізованою системою є найбільш традиційна - групова котельня на газовому чи твердому паливі опалює квартал мікрорайон чи групу будинків . Автономними вважаються поквартирні опалювальні печі на твердому паливі в будинках висотою не більше двох поверхів без врахування цокольного поверху і в одноповерхових гуртожитках. Автономні малометражні опалювальні котли на газовому паливі допускається встановлювати у квартирах житлових будинків висотою до п'яти поверхів включно. Значного поширення набули "дахові" котельні на газовому паливі різної потужності - від обігріву одного будинку до групи будинків кварталу. Крім того в індивідуальних житлових будинках будинках котеджного типу застосовуються малометражні електрокотли та електрокалорифери різної модифікації з водяними та повітряними теплоносіями. Застосовуються також теплові насоси. У більшості випадків зазначене обладнання потребує відповідної площі а інколи окремих приміщень у будинках. До інженерного обладнання будинків уходять мережі устаткування та прилади опалення водопостачання каналізації газифікації та вентиляції. Опалення. Система трубопроводів опалення і арматура. Радіатори калорифери ребристі труби водонагрівальні колонки котли бойлери електроводопідігрівачі кондиціонери. Водопровід. Система трубопроводів арматура. Раковини водопровідні крани душ ванна біде тощо. Каналізація. Система трубопроводів каналізації. Унітази змивні бачки. Газифікація. Система трубопроводів газифікації та арматура. Газові плити газові водонагрівальні прилади. Вентиляція. Канали вентиляції у стінах і в підвісних коробах трубах . Електроприлади вентиляції та кондиціювання решітки. Зовнішнє оздоблення фасадів будинків Облицювання: цементними офактуреними плитами; керамічною плиткою; природним камінням. Теразитова штукатурка тинькування : штукатурка по цеглі - цементним вапняним та складним розчином. Штукатурка по дереву. Ліпні деталі з цементу гіпсу. Покриття штукатурки бетону вапном силікатними та полімерними сумішами кремнеорганічними фарбами. Захисне та грунтове покриття дерева оліфою "пінотексом". Фарбування покрівель олійними сумішами. Покриття поясків сандриків і підвіконників з оцинкованої дахової сталі. Те саме з чорної дахової сталі. Внутрішнє оздоблення будинків Штукатурка по кам'яних стінах дерев'яних стінах і перегородках. Облицювання керамічними пластмасовими плитками сухою штукатуркою обшивка дерев'яною чи пластиковою вагонкою гіпсокартоном. Фарбування водяними сумішами приміщень сходових кліток напівводяними емульсійними безводяними олійними алкідними фарбами емалями лаками та інше - стін підвісних стель столярних виробів підлог радіаторів трубопроводів сходових огорож. Обклеювання стін шпалерами звичайними армованими скляним волокном рідкими шпалерами тощо. До опоряджувальних робіт усередині приміщень включають так звані сухі без мокрих процесів монтажні роботи: підвісні стелі з готовими оздобленими поверхнями гіпсокартонні плити ламіновані підлоги килимові покриття та інше. Загальна характеристика присадибної земельної ділянки Присадибна земельна ділянка - земельна ділянка обмежована забезпечена виїздом на вулицю провулок тощо на якій розміщені житловий будинок з безпосереднім виходом на ділянку допоміжні будівлі та споруди сад город тощо. Межа - мінімальна за шириною земельна смуга яка слугує відокремленням однієї ділянки від іншої від вулиці проїзду тощо . Суміжними вважаються земельні ділянки які безпосередньо примикають до загальної межі. Забудованою площею земельної ділянки вважається площа зайнята всіма будівлями. Забудованою слід уважати також площу під заглибленими підземними спорудами під арками будинків. Садом уважається частина земельної ділянки зайнята плодовими насадженнями. Інші зелені насадження у т.ч. газони квітники декоративні кущі та дерева садом не вважаються. Город на присадибній ділянці - частина земельної ділянки зайнята городніми культурами. Огорожа ділянки - тини паркани частоколи плоти мури та інше що відмежловує одну ділянку від іншої від вулиці проїзду тощо . Вона повинна ставитися тільки на межах визначених відповідними місцевими органами державної виконавчої влади. Дитячі ігрові майданчики - частина земельної ділянки обладнана пісочниками тіньовими грибками гойдалками драбинками качалками гірками тощо. Місця відпочинку - частина земельної ділянки обладнана альтанками перголами тіньовими навісами із зелених насаджень тощо. Квітники - частина земельної ділянки серед газонів або окрема на якій вирощують квіти за різноманітними композиціями з викорисанням каміння альпійські гірки штучних водоймищ тощо. Додаток 12 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ІНВЕНТАРНА КНИГА НА ЖИТЛОВИЙ ФОНД ------------------------------------------------------------------ |Дата |Інвентари-|Адреса: |Назва фонду|Примітки| |запису|заційний |місто селище село | | | | |номер |вулиця провулок площа | | | | | |номер будинку | | | |------+----------+-------------------------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------ Додаток 13 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна КНИГА ОБЛІКУ ЗНИЩЕНИХ СПРАВ НА БУДИНОК ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Дата |Дата |Реєстровий|Адреса: місто |Власник|Право- |Частка | Дані про будинок | Площа кв.м | Вартість грн. |Дата |Дата |Примітки| |первинної |останнього|номер | селище село | повна |встановлю-|загальної |---------------------------------------+----------------+--------------------|і |знищення | | |інвентари-|обстеження| |вулиця |назва |вальні |властності|призна-|рік |повер- |матеріал| % |загальна|житлова|будівельна|інвента- |причина |документів| | |зації | | | провулок | |документи | |чення |побудови|ховість|стін |зносу| | | |ризаційна|знесення| | | | | | |площа буд. | | ким коли| | | | | | | | | | | | | | | | | |номер | |та за яким| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |номером | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |видано | | | | | | | | | | | | | | |----------+----------+----------+---------------+-------+----------+----------+-------+--------+-------+--------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------