Наказ N 46 від 01.03.2016 р.

Наказ N 46 від 01.03.2016 р. Про затвердження форми витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 26 вересня 2007 р. N 1182 Київ Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни що додаються. 2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2008 р. крім пункту 5 затверджених нею змін який набирає чинності з дня опублікування. Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ Інд. 21 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р. N 1182 ЗМІНИ що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 1. У Положенні про державний архітектурно-будівельний контроль затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 р. N 225 225-93-п ЗП України 1993 р. N 9 ст. 179; 1995 р. N 7 ст. 166; Офіційний вісник України 2004 р. N 19 ст. 1326; 2006 р. N 42 ст. 2813 : 1 пункт 2 викласти в такій редакції: "2. Державний архітектурно-будівельний контроль і нагляд з питань будівництва містобудування та архітектури здійснює Державна архітектурно-будівельна інспекція Держархбудінспекція та її територіальні органи."; 2 у пункті 3: абзац перший викласти в такій редакції: "3. Держархбудінспекція та її територіальні органи далі - інспекції державного архітектурно-будівельного контролю виконують такі функції:"; підпункт 1 викласти в такій редакції: "1 видача замовникам забудовникам та реєстрація в установленому порядку дозволів на виконання робіт з нового будівництва реконструкції реставрації капітального ремонту впорядкування об'єктів містобудування розширення та технічного переоснащення підприємств далі - будівельні роботи ;"; доповнити пункт підпунктом 9 такого змісту: "9 здійснення контролю за додержанням суб'єктами господарювання ліцензійних умов провадження будівельної діяльності z0939-01 ."; 3 у пунктах 9 і 12 слово "місцеві" виключити; 4 у тексті Положення слово "Мінбуд" в усіх відмінках замінити словом "Мінрегіонбуд" у відповідному відмінку. 2. У пункті 3 Положення про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1995 р. N 244 244-95-п ЗП України 1995 р. N 7 ст. 164; Офіційний вісник України 1998 р. N 14 ст. 546; 2000 р. N 12 ст. 457; 2002 р. N 42 ст. 1933 слово "Держбудом" замінити словом "Мінрегіонбудом". 3. У затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 р. N 1146 1146-2000-п Офіційний вісник України 2000 р. N 30 ст. 1267; 2002 р. N 39 ст. 1827; 2003 р. N 25 ст. 1199; 2004 р. N 19 ст. 1326 : 1 Типовому положенні про управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації: абзаци третій і четвертий підпункту 12 пункту 4 виключити; у підпункті 19 пункту 4 слова "документів інспекції державного архітектурно-будівельного контролю і" виключити; у тексті Типового положення слово "Держбуд" в усіх відмінках замінити словом "Мінрегіонбуд" у відповідному відмінку; 2 Типовому положенні про управління містобудування та архітектури Київської та Севастопольської міської державної адміністрації: у пункті 4 виключити: у підпункті 14 слова " а у місті Севастополі також державний архітектурно-будівельний контроль"; у підпункті 22 слова " а у місті Севастополі також документів інспекції державного архітектурно-будівельного контролю"; у тексті Типового положення слово "Держбуд" в усіх відмінках замінити словом "Мінрегіонбуд" у відповідному відмінку; 3 у тексті Типового положення про відділ містобудування та архітектури районної у місті Києві державної адміністрації слово "Держбуд" в усіх відмінках замінити словом "Мінрегіонбуд" у відповідному відмінку; 4 Типовому положенні про відділ містобудування архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації: підпункт 11 пункту 5 виключити; у підпункті 17 пункту 5 слова "документів інспекції державного архітектурно-будівельного контролю " виключити; у тексті Типового положення слово "Держбуд" в усіх відмінках замінити словом "Мінрегіонбуд" у відповідному відмінку; 5 у тексті Типового положення про відділ містобудування архітектури та житлово-комунального господарства районної у місті Севастополі державної адміністрації слово "Держбуд" в усіх відмінках замінити словом "Мінрегіонбуд" у відповідному відмінку. 4. У тексті Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. N 1243 1243-2004-п Офіційний вісник України 2004 р. N 38 ст. 2500; 2007 р. N 8 ст. 299 слово "Держбуд" в усіх відмінках замінити словом "Мінрегіонбуд" у відповідному відмінку. 5. У Положенні про Державну архітектурно-будівельну інспекцію затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2006 р. N 1434 1434-2006-п Офіційний вісник України 2006 р. N 42 ст. 2813 : 1 абзац третій пункту 3 викласти в такій редакції: "виконання дозвільних реєстраційних функцій та здійснення контролю і нагляду у сфері будівництва містобудування та архітектури далі - державний архітектурно-будівельний контроль ."; 2 у пункті 4: підпункти 4 5 і 14 викласти в такій редакції: "4 здійснює методичне та нормативне забезпечення діяльності своїх територіальних органів; 5 видає замовникам забудовникам та реєструє в установленому порядку дозвіл на виконання робіт з нового будівництва реконструкції реставрації капітального ремонту впорядкування об'єктів містобудування розширення та технічного переоснащення підприємств далі - будівельні роботи ;"; "14 організовує навчання підвищення кваліфікації підготовку та перепідготовку фахівців для здійснення державного архітектурнобудівельного контролю та ліцензування;"; доповнити пункт підпунктами 17-21 такого змісту: "17 відповідно до законодавства видає суб'єктам господарювання ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності у будівництві здійснює контроль за додержанням ліцензійних умов та анулює зазначені ліцензії; 18 організовує роботу з проведення професійної атестації виконавців робіт пов'язаних із створенням об'єктів архітектури; 19 виконує у визначених Мінрегіонбудом межах функції з управління майном підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства розробляє пропозиції щодо їх утворення реорганізації та ліквідації; 20 надає платні послуги відповідно до законодавства; 21 виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань."; 3 доповнити пункт 5 підпунктами 16 і 17 такого змісту: "16 здійснювати захист у суді своїх прав та законних інтересів звертатися до суду у разі виявлення правопорушень у сфері будівництва містобудування та архітектури; 17 здійснювати відповідно до актів законодавства фіксування процесу здійснення планового або позапланового заходу чи кожної окремої дії засобами аудіо- та відеотехніки для запобігання та виявлення фактів порушення законодавства у сфері будівництва містобудування та архітектури."; 4 доповнити Положення пунктом 7-1 такого змісту: "7-1. При Держархбудінспекції та її територіальних органах можуть утворюватися групи позаштатних громадських інспекторів положення про які затверджує Мінрегіонбуд."; 5 доповнити підпункт 4 пункту 10 після слів "працівників Держархбудінспекції " словами "керівників інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю та їх заступників "; 6 доповнити Положення пунктом 11-1 такого змісту: "11-1. Для виконання покладених на Держархбудінспекцію завдань у її складі утворюються за погодженням з Міністром регіонального розвитку та будівництва територіальні органи в Автономній Республіці Крим областях мм. Києві та Севастополі у межах граничної чисельності працівників Міністерства визначеної Кабінетом Міністрів України. Керівники зазначених органів та їх заступники призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому порядку Міністром регіонального розвитку та будівництва за поданням начальника Держархбудінспекції. Положення про територіальні органи в Автономній Республіці Крим областях мм. Києві та Севастополі затверджуються начальником Держархбудінспекції."; 7 у тексті Положення слова "Мінбуд" і "Міністр будівництва архітектури та житлово-комунального господарства" в усіх відмінках замінити словами "Мінрегіонбуд" і "Міністр регіонального розвитку та будівництва" у відповідному відмінку.