Порядок визначення вартості комплексної державної експертизи проектів будівництва

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 5 квітня 2006 р. N 427 Київ Питання комплексної державної експертизи проектів будівництва { Із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1269 1269-2007-п від 31.10.2007 } Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити Порядок визначення вартості комплексної державної експертизи проектів будівництва що додається. { Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1269 1269-2007-п від 31.10.2007 } 3. Міністерствам іншим центральним органам виконавчої влади Раді міністрів Автономної Республіки Крим обласним Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям привести власні рішення у відповідність з цією постановою. Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ Інд. 21 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 р. N 427 ПОРЯДОК визначення вартості комплексної державної експертизи проектів будівництва 1. Вартість комплексної державної експертизи проекту будівництва далі - експертиза визначається шляхом застосування показників установлених у відсотках його кошторисної вартості згідно з додатком. Кошторисна вартість будівництва визначається як сума вартості робіт що виконуються згідно із главами 1-9 зведеного кошторисного розрахунку складеного відповідно до ДБН Д.1.1-1-2000 та 10 відсотків вартості устатковання. 2. Для визначення вартості експертизи залежно від стадії проектування до зазначених у пункті 1 цього Порядку показників застосовуються такі коефіцієнти: техніко-економічні обґрунтування та розрахунки інвестицій ескізні проекти - 0 6; робочі проекти - 1 1. 3. Вартість складової частини експертизи визначається виходячи з її питомої ваги. Розподіл суми вартості експертизи між виконавцями її складових частин провадиться з урахуванням вартості кожної складової частини. Якщо проект будівництва відповідно до законодавства підлягає експертизі без виконання однієї чи більше складових частин вартість експертизи зменшується на суму вартості частини частин . 4. У разі проведення повторної експертизи її вартість визначається із застосуванням коефіцієнта від 0 1 до 0 7 який встановлюється залежно від питомої ваги кошторисної вартості проектних рішень що відкориговані з урахуванням зауважень наведених у висновку попередньої експертизи. Додаток до Порядку ПОКАЗНИКИ визначення вартості комплексної державної експертизи проектів будівництва ------------------------------------------------------------------ |Кошторисна вартість проекту | Показники визначення вартості | |будівництва тис. гривень | комплексної державної експертизи | | | проекту будівництва відсотків | | |кошторисної вартості без урахування| | |сум податків і зборів обов'язкових| | | платежів | |----------------------------+-----------------------------------| | До 100 | 0 7 | |----------------------------+-----------------------------------| | 100-250 | 0 7-0 6 | |----------------------------+-----------------------------------| | 250-500 | 0 6-0 51 | |----------------------------+-----------------------------------| | 500-1000 | 0 51-0 4 | |----------------------------+-----------------------------------| | 1000-2000 | 0 4-0 27 | |----------------------------+-----------------------------------| | 2000-5000 | 0 27-0 18 | |----------------------------+-----------------------------------| | 5000-15000 | 0 18-0 15 | |----------------------------+-----------------------------------| | 15000-25000 | 0 15-0 13 | |----------------------------+-----------------------------------| | 25000-50000 | 0 13-0 09 | |----------------------------+-----------------------------------| | 50000-100000 | 0 09-0 07 | |----------------------------+-----------------------------------| | 100000-200000 | 0 07-0 05 | |----------------------------+-----------------------------------| | Понад 200000 | 0 05 але не більш як | | | 180 тис. гривень | ------------------------------------------------------------------