Наказ N 21 від 27.01.2005 р.

Наказ N 21 від 27.01.2005 р. Про затвердження форм Актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, Переліку виконавчої та іншої документації, що надається державній приймальній, робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, Переліку внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків, у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб

Про затвердження форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів Переліку виконавчої та іншої документації що надається державній приймальній робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів переліку внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб Наказ від 27 січня 2005 р. № 21 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2005 р. за № 236/10516 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1243 “Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” наказую: Затвердити: форми актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів акти комісій про прийняття устаткування після індивідуального та комплексного випробувань що додаються. Перелік виконавчої та іншої документації що надається державній приймальній робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів що додається. перелік внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб що додається. Державній архітектурно-будівельній інспекції України В.Ліванідов Юридичному сектору М.Сюр у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Заступнику Голови Держбуду України О.Бондаренку Державній архітектурно-будівельній інспекції України В.Ліванідов забезпечити доведення цього наказу до Міністерства архітектури та будівельної політики АР Крим управлінь містобудування та архітектури обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор забезпечити опублікування наказу та затверджених форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів Переліку виконавчої та іншої документації що надається державній приймальній робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів переліку внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб в “Інформаційному бюлетені” Держбуду України. Узяти до керівництва що житлові будинки в яких квартири побудовані за кошти державного бюджету республіканського бюджету Автономної Республіки Крим місцевих бюджетів для соціально не захищених верств населення інваліди учасники Великої Вітчизняної війни багатодітні сім’ї громадяни що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо приймаються в експлуатацію за умови виконання опоряджувальних робіт у повному обсязі згідно з діючими будівельними нормами і правилами та затвердженою в установленому порядку проектною документацією. Цей наказ набирає чинності з 1 березня 2005 року. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету О.Бондаренка. Голова Комітету В. Череп ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держбуду України 27.01.2005 № 21 “ЗАРЕЄСТРОВАНО” “ЗАТВЕРДЖЕНО” назва інспекції державного архітектурно- назва розпорядчого документа та органу що затвердив будівельного контролю акт державної приймальної комісії від ” ” 200 р. № від ” ” 200 р. № П.І.Б. підпис відповідальної особи П.І.Б. підпис відповідальної особи М.П. М.П. АКТ ДЕРЖАВНОЇ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНОГО БУДІВНИЦТВОМ ОБ’ЄКТА від “ ” 200 р. повна адреса розташування об’єкта Код об’єкта згідно з ДК 018-2000 назва об’єкта згідно з проектом характер будівництва нове реконструкція реставрація технічне переоснащення тощо Державна приймальна комісія утворена назва розпорядчого документа та органу що утворив комісію № від “ ” 200 р. у складі: ГОЛОВИ представник органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування що утворив комісію П.І.Б. посада ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ – представників: Виконавчого комітету місцевої ради П.І.Б. посада Замовника П.І.Б. посада назва організації Генерального підрядника П.І.Б. посада назва організації Генерального проектувальника автора проекту П.І.Б. посада назва організації Експлуатаційної організації П.І.Б. посада назва організації Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю П.І.Б. посада Органу державного санітарно-епідеміологічного нагляду П.І.Б. посада Органу державного пожежного нагляду П.І.Б. посада Представників відповідних органів у випадках визначених законодавством : Мінприроди П.І.Б. посада Мінпраці П.І.Б. посада Держнаглядохоронпраці П.І.Б. посада Держкоменергозбереження П.І.Б. посада Держатомрегулювання П.І.Б. посада Державної автомобільної інспекції П.І.Б. посада Професійних спілок на новозбудованих та реконструйованих виробничих об’єктах П.І.Б. посада Державній приймальній комісії надано: Затверджену проектну документацію з унесеними в процесі будівництва в установленому порядку змінами та доповненнями Акт робочої комісії у разі прийняття в експлуатацію об’єкта виробничого призначення з кількістю робочих місць понад 50 або вартістю понад 5 млн.грн. а також об’єктів житлово-громадського призначення ІІІ ІV і V категорій складності від „ ” 200 р. Акт комісії про прийняття устаткування після комплексного випробування з комплектом виробничої та виконавчої документації від „ ” 200 р. Акт комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробування з комплектом виробничої та виконавчої документації від „ ” 200 р. Виконавча документація згідно з переліком затвердженим наказом Держбуду України від 27.01.2005 № 21 Керуючись Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 № 1243 державна приймальна комісія ВСТАНОВИЛА: 1 Будівництво здійснено на підставі рішення розпорядження тощо назва документа та органу який його виніс № від “ ” 200 р. 2. Будівництво здійснено генеральним підрядником назва організації який виконав види робіт та субпідрядними організаціями * назви організацій та види виконаних робіт * при кількості організацій більше трьох їх перелік та види виконаних робіт наводяться в додатку до акта 3. Проектна документація на будівництво розроблена: генеральним проектувальником назва організації який виконав назва частин або розділів документації та субпідрядними організаціями * назви організацій та види виконаних робіт * при кількості організацій більше трьох їх перелік та види виконаних робіт наводяться в додатку до акта 4. Проектна документація затверджена назва розпорядчого документа і органу організації який її затвердив № від “ ” 200 р. 5. Дозвіл на виконання будівельних робіт виданий П.І.Б. посада назва інспекції № від “ ” 200 р. 6. Будівельно-монтажні роботи здійснено в терміни: Початок робіт Закінчення робіт місяць рік місяць рік 7. Пред’явлений до прийняття в експлуатацію об’єкт для всіх крім житлових будинків має такі основні показники потужність продуктивність виробнича площа протяжність місткість обсяг пропускна провізна здатність кількість робочих місць тощо заповнюється на всіх об’єктах в одиницях виміру відповідно до цільової продукції або основних видів послуг : Основні показники об’єкта Одиниця виміру За проектом За архітектурно-технічним паспортом загальний у тому числі пускового комплексу або черги загальний у тому числі пускового комплексу або черги Випуск продукції надання послуг яка передбачена проектом в обсязі що відповідає нормам освоєння проектних потужностей в початковий період факт початку випуску продукції із зазначенням обсягу Пред’явлений до прийняття в експлуатацію житловий будинок має такі показники: Таблиця 1 Показники Одиниця виміру За проектом За архітектурно-технічним паспортом Загальна площа квартир м2 Кількість поверхів поверх Загальний будівельний об’єм м3 у тому числі підземної частини м3 Площа вбудованих вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень м2 Таблиця 2 Типи квартир За проектом За архітектурно-технічним паспортом кількість квартир Площа квартир м2 кількість квартир Площа квартир м2 загальна житлова загальна житлова однокімнатні двокімнатні трикімнатні чотирикімнатні і більше Усього квартир 8. На об’єкті виконані згідно з державними будівельними нормами всі роботи передбачені проектною документацією змонтоване і випробуване обладнання проведені пусконалагоджувальні роботи згідно з технологічним регламентом створені безпечні умови для праці виробничого персоналу та перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці пожежної безпеки екологічних та санітарних норм може бути наведена інформація про виконання інших передбачених проектною документацією заходів 9. Зовнішні надвірні комунікації холодного та гарячого водопостачання каналізації теплопостачання газопостачання енергопостачання та зв’язку забезпечують нормальну експлуатацію об’єкта та прийняті міськими експлуатаційними організаціями. Перелік довідок міських експлуатаційних організацій наведений у додатку до акта. 10. Недоробки та дефекти виявлені робочою комісією акт від „ ” 200 р. № додається ліквідовані. 11. Перелік видів робіт строки виконання яких перенесені через несприятливі погодні умови будуть виконані: Перелік робіт Строки виконання Організація-виконавець П.І.Б. Підпис 12. Інвестиційна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією: усього тис. грн. у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи тис. грн. машини обладнання та інвентар тис. грн. 13. Вартість основних фондів які приймаються в експлуатацію тис. грн. у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи тис. грн. витрати на машини обладнання та інвентар тис. грн. РІШЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ Пред’явлений державній приймальній комісії назва об’єкта згідно з проектом ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ Голова державної приймальної комісії підпис П.І.Б. Члени державної приймальної комісії підпис П.І.Б. Примітка. Згідно з пунктом 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 № 1243 Акт державної приймальної комісії підлягає затвердженню у 15-денний строк та реєструється в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю яка видала дозвіл на виконання будівельних робіт. * * * ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держбуду України 27.01.2005 № 21 Форма акта заповнюється в разі прийняття в експлуатацію об’єкта виробничого призначення з кількістю робочих місць понад 50 або вартістю понад 5 млн. грн. а також об’єктів житлово-громадського призначення III IV і V категорій складності АКТ РОБОЧОЇ КОМІСІЇ ПРО ГОТОВНІСТЬ ЗАКІНЧЕНОГО БУДІВНИЦТВОМ ОБ’ЄКТА ДЛЯ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЕРЖАВНІЙ ПРИЙМАЛЬНІЙ КОМІСІЇ від “ ” 200 р. повна адреса розташування об’єкта Код об’єкта згідно з ДК 018-2000 назва об’єкта згідно з проектом Робоча комісія утворена назва розпорядчого документа назва організації замовника що утворив комісію від „ ” 200 р. № за повідомленням генерального підрядника про закінчення будівництва від „ ” 200 р. У складі: ГОЛОВИ представник замовника П.І.Б. посада Членів комісії – представників Генерального підрядника П.І.Б. посада Субпідрядних організацій П.І.Б. посада назва організацій Генерального проектувальника автора проекту П.І.Б. посада назва організації Експлуатаційної організації П.І.Б. посада назва організації Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю П.І.Б. посада Органу державного санітарно-епідеміологічного нагляду П.І.Б. посада Органу державного пожежного нагляду П.І.Б. посада Органу державного нагляду з охорони праці П.І.Б. посада Органу охорони навколишнього природного середовища П.І.Б. посада Органу державної інспекції з енергозбереження П.І.Б. посада Професійних спілок на новозбудованих та реконструйо-ваних виробничих об’єктах П.І.Б. посада Інші органи що здійснюють державний нагляд відповідно до призначення об’єкта Робоча комісія працювала згідно з порядком роботи погодженим генеральним підрядником Керуючись Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 № 1243 робоча комісія ВСТАНОВИЛА: 1. Генеральним підрядником назва організації пред’явлено для прийняття в експлуатацію закінчений будівництвом назва об’єкта 2. Будівництво здійснювалось генеральним підрядником який виконав види робіт та субпідрядними організаціями які виконали назва організацій та види виконаних робіт 3. Проектна документація на будівництво розроблена проектними організаціями назви організацій 4. Проектна документація затверджена назва органу який затвердив проектну документацію на об’єкт “ “ 200 р. № 5. Будівельно-монтажні роботи виконувались у терміни: початок робіт ; закінчення робіт місяць і рік місяць і рік 6. Робочій комісії пред’явлена документація виконавча документація затверджена наказом Держбуду України від 27.01.2005 № 21 Указані документи є обов’язковим додатком до цього акта. 7. Об’єкт має такі показники: потужність продуктивність виробнича площа протяжність місткість тощо 8. Устаткування встановлено згідно з актами про його прийняття після індивідуального та комплексного випробування і прийняття його комісіями перелік актів наведений у додатку до цього акта в кількості: за проектом одиниць; фактично одиниць. 9. Заходи з охорони праці забезпечення вибухонебезпеки пожежонебезпеки охорони навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи передбачені проектом відомості про виконання Характеристика заходів наведена в додатку до акта. 10. Виявлені дефекти і недоробки повинні бути усунені в терміни вказані в додатку до цього акта. 11. Інвестиційна вартість за затвердженою проектною документацією: усього тис. грн. у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи тис.грн. машини обладнання та інвентар тис. грн. Рішення робочої комісії назва об’єкта згідно з проектом Об’єкт уважати прийнятим від генерального підрядника і готовим до представлення державній приймальній комісії. Голова робочої комісії підпис Члени робочої комісії підписи Примітка. Цей акт підлягає передачі Державній приймальній комісії * * * ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держбуду України 27.01.2005 № 21 АКТ РОБОЧОЇ КОМІСІЇ ПРО ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ БУДІВЛІ СПОРУДИ ПРИМІЩЕННЯ м. “ ” 200 р. Робоча комісія утворена назва розпорядчого документа назва організації замовника що утворив комісію від “ ” 200 р. № У складі: голови – представника замовника П.І.Б. посада Членів комісії - представників: Генерального підрядника П.І.Б. посада Субпідрядних організацій П.І.Б. посада Генерального проектувальника автор проекту П.І.Б. посада Експлуатаційної організації П.І.Б. посада Органу державного санітарно-епідеміологічного нагляду П.І.Б. посада Органу державного пожежного нагляду П.І.Б. посада Органу державного нагляду з охорони праці П.І.Б. посада Органу охорони навколишнього природного середовища П.І.Б. посада Органу державної інспекції з енергозбереження П.І.Б. посада Професійних спілок на об’єктах виробничого призначення П.І.Б. посада Керуючись Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 № 1243 ВСТАНОВИЛА: 1. Генеральним підрядником назва організації пред’явлено до прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом назва будівлі споруди приміщення який входить до складу назва об’єкта 2. Будівництво виконано на підставі рішення постанови розпорядження наказу від “ ” 200 р. № назва органу який виніс рішення 3. Будівництво здійснювалось генеральним підрядником який виконав види робіт та субпідрядними організаціями які виконали назва організацій та види виконаних робіт 4. Проектна документація на будівництво розроблена проектними організаціями назва організацій 5. Проектна документація затверджена назва організації яка затвердила проектну документацію “ ” 200 р. № 6. Будівельно-монтажні роботи виконувались у терміни: початок робіт ; закінчення робіт місяць і рік місяць і рік при тривалості будівництва місяців: за нормою або за проектом організації будівництва ; фактично ; 7. Робочій комісії надана така документація: виконавча документація затверджена наказом Держбуду України від 27.01.2005 № 21 8. Представлена до прийняття в експлуатацію будівля споруда приміщення має такі основні показники: потужність продуктивність виробнича площа протяжність місткість тощо 9. Технологічні та архітектурно-будівельні рішення по будівлі споруди приміщення характеризуються такими даними: стислі технічні характеристики з планування кількість поверхів основні матеріали та конструкції інженерне та технологічне устаткування 10. Устаткування встановлено згідно з актами про його прийняття після індивідуального та комплексного випробування комісіями перелік актів наведений у додатку до цього акта у кількості: згідно з проектом одиниць; фактично одиниць. 11. Заходи з охорони праці забезпечення вибухонебезпеки пожежонебезпеки охорони навколишнього природного середовища та антисейсмічні заходи передбачені проектом відомості про виконання Характеристика заходів додається до акта. 12. Зовнішні надвірні комунікації холодного та гарячого водопостачання каналізації теплопостачання газопостачання енергозабезпечення та зв’язку забезпечують нормальну експлуатацію будівлі споруди приміщення та прийняті міськими експлуатаційними організаціями. Перелік довідок міських експлуатаційних організацій додається до акта. 13. Виявлені недоробки та дефекти повинні бути усунені в терміни указані в додатку до цього акта. 14. Інвестиційна вартість за затвердженою проектною документацією: усього тис.грн. у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи тис. грн. машини обладнання та інвентар тис. грн. 15. Вартість основних фондів які приймаються в експлуатацію тис.грн. у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи тис.грн. машини обладнання та інвентар тис.грн. РІШЕННЯ РОБОЧОЇ КОМІСІЇ Представлене до прийняття назва будівлі споруди приміщення ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ Голова робочої комісії підпис Члени робочої комісії підписи * * * ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держбуду України 27.01.2005 № 21 АКТ КОМІСІЇ ПРО ПРИЙНЯТТЯ УСТАТКУВАННЯ ПІСЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИПРОБУВАННЯ м. “ ” 200 р. Комісія утворена назва розпорядчого документа назва організації замовника що утворив комісію № від “ ” 200 р. У складі: ГОЛОВИ представник замовника П.І.Б. посада Членів комісії – представників Генерального підрядника П.І.Б. посада назва організації Субпідрядних організацій П.І.Б. посади назви організації Генерального проектувальника автора проекту посада П.І.Б. назва організації Експлуатаційної організації П.І.Б. посада назва організації Органу державного санітарно-епідеміологічного нагляду П.І.Б. посада Органу державного пожежного нагляду П.І.Б. посада Органу державного нагляду з охорони праці П.І.Б. посада Органу охорони навколишнього природного середовища П.І.Б. посада Органу державної інспекції з енергозбереження П.І.Б. посада ВСТАНОВИЛА: 1. Генеральним підрядником назва організації пред’явлено для прийняття устаткування перелік устаткування та його коротка характеристика при необхідності інформація наводиться в додатку змонтоване в назва будівлі споруди цеху який входить до складу назва підприємства його черги пускового комплексу 2. Монтажні роботи виконані назва організацій які виконували монтажні роботи 3. Проектна документація розроблена назва проектних організацій номери креслень і дати їх складання 4. Дата початку монтажних робіт місяць і рік Дата закінчення монтажних робіт місяць і рік Робочою комісією проведені додаткові випробування устаткування крім випробувань які зафіксовані у виконавчій документації що подана генпідрядником : назва випробувань Рішення комісії Роботи з монтажу пред’явленого устаткування виконані згідно з проектом стандартами будівельними нормами технічними умовами і відповідають вимогам прийняття для його комплексного випробування. Представлене до прийняття устаткування указане в пункті 1 цього акта вважати прийнятим з “ ” 200 р. для комплексного випробування. Голова робочої комісії підпис Члени робочої комісії підписи ЗДАЛИ Представники генерального підрядника і субпідрядних організацій ПРИЙНЯЛИ Представники замовника підписи підписи * * * ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держбуду України 27.01.2005 № 21 АКТ КОМІСІЇ ПРО ПРИЙНЯТТЯ УСТАТКУВАННЯ ПІСЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ м. “ ” 200 р. Комісія утворена назва розпорядчого документа назва організації замовника що утворив комісію № від “ ” 200 р. У складі: ГОЛОВИ представник замовника П.І.Б. посада Членів комісії – представників Генерального підрядника П.І.Б. посада назва організації Субпідрядних організацій П.І.Б. посади назви організації Генерального проектувальника автора проекту П.І.Б. посада назва організації Експлуатаційної організації П.І.Б. посада назва організації Органу державного санітарно-епідеміологічного нагляду П.І.Б. посада Органу державного пожежного нагляду П.І.Б. посада Органу державного нагляду з охорони праці П.І.Б. посада Органу охорони навколишнього природного середовища П.І.Б. посада Органу державної інспекції з енергозбереження П.І.Б. посада ВСТАНОВИЛА: 1. Устаткування назва устаткування технологічної лінії установки агрегата при необхідності вказується в додатку до акта змонтоване в назва будівлі споруди цеху який входить до складу назва підприємства його черги пускового комплексу пройшло комплексне випробування включаючи необхідні пусконалагоджувальні роботи разом з комунікаціями з “ ” 200 р. протягом відповідно до встановленого замовником порядку і за дні або години назва документа за яким здійснювалось комплексне випробування 2. Комплексне випробування включаючи необхідні пусконалагоджувальні роботи виконано назва організації-замовника пусконалагоджувальної організації 3. Дефекти проектування виготовлення і монтажу устаткування при необхідності вказуються в додатку до акта які виявлені в процесі комплексного випробування а також недоробки: усунені. 4. У процесі комплексного випробування виконані додаткові роботи указані в додатку до акта. Рішення комісії: Устаткування яке пройшло комплексне випробування уважати готовим до експлуатації і випуску продукції надання послуг передбаченої проектом в обсязі що відповідає нормам освоєння проектних потужностей у початковий період і прийнятим з “ ” 200 р. для представлення державній приймальній робочій комісіям для прийняття в експлуатацію. Голова робочої комісії підпис Члени робочої комісії підписи * * * ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держбуду України 27.01.2005 № 21 Перелік виконавчої та іншої документації що надається державній приймальній робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів 1. Геодезична розбивочна основа для будівництва 2. Геодезична схема фактичного розташування інженерних мереж 3. Акт прийняття нульового циклу 4. Акт прийняття зовнішнього водопроводу 5. Акт прийняття зовнішньої каналізації 6. Акт прийняття внутрішньоквартальних внутрішньо-майданчикових теплових мереж і гарячого водопостачання 7. Акт прийняття зовнішнього електропостачання 8. Акт прийняття внутрішньоквартальних внутрішньо-майданчикових систем водозливу дренажу 9. Акт прийняття теплопункту 10. Акт прийняття системи опалення 11. Акт прийняття внутрішніх систем водопостачання 12. Аналіз води 13. Акт прийняття систем і випусків внутрішньої каналізації 14. Акт прийняття системи і випусків внутрішнього водозливу з будинку 15. Акт прийняття внутрішньої електропроводки силового електрообладнання підключення будинку до ТП і забезпечення постійного електропостачання 16. Акт прийняття внутрішньої і зовнішньої мереж і систем газопостачання 17. Акт прийняття систем вентиляції 18. Акт прийняття сміттєпроводів і приміщень сміттєзбірників 19. Акт прийняття систем протипожежного водопроводу та обладнання 20. Акт прийняття систем вибухобезпеки блискавкозахисту 21. Акт про готовність до експлуатації телеантен і магістральних ліній 22. Акти про випробування обладнання телефонізації радіофікації телебачення сигналізації та автоматизації 23. Довідка про виконання робіт з упорядкування і озеленення території 24. Акт про готовність до експлуатації ліфтів 25. Акти прийняття технологічного обладнання та пусконалагоджувальних робіт 26. Акти прийняття робіт з герметизації вводів інженерних комунікацій 27. Акти радіаційного обстеження приміщень на: - рівень ПЕД зовнішнього гамма-випромінювання; - ЕРК Радон-222 28. Акти виконання заходів під час будівництва на територіях з ґрунтами що просідають підземними карстами виробками 29. Документи що свідчать про відповідність матеріалів конструкцій і виробів які використані під час виконання будівельно-монтажних робіт 30. Акти на приховані будівельно-монтажні роботи та акти про прийняття відповідальних конструкцій 31. Журнали виконання робіт авторського нагляду матеріали перевірок органами державного нагляду в процесі будівництва 32. Архітектурно-технічний паспорт об’єкта 33. Довідка бюро технічної інвентаризації Примітка. У разі якщо ДБН СНиП ДСТУ ТУ передбачена інша документація вона також надається державній приймальній робочій комісіям ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ДЕРЖАРХБУДІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ В.А. ЛІВАНІДОВ * * * ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держбуду України 27.01.2005 № 21 ПЕРЕЛІК внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб 1. Опорядження стін перегородок кімнат та коридорів шпалерами іншими оздоблювальними матеріалами та виробами їх фарбування. 2. Покривання стін ванних кімнат та туалетів обличкувальними плитками декоративними плитами панелями іншими водостійкими оздоблювальними матеріалами і виробами. 3. Покривання стель житлових приміщень та кухонь клейовими та іншими видами фарб шпалерами декоративними плитами панелями. 4. Покривання підлог житлових кімнат коридорів кухонь інших підсобних приміщень паркетом лінолеумом обличкувальною плиткою панелями тощо. 5. Покривання підлог у ванних кімнатах та туалетах балконах лоджіях холодних коморах обличкувальною плиткою іншими матеріалами та виробами. 6. Фарбування металевих трубопроводів приладів опалення фарбування або покриття лаком дерев’яних деталей приміщень квартир внутрішня частина вікон підвіконня двері внутрішні сходи вбудовані шафи антресолі тощо . 7. Установлення внутрішніх дверних полотен з коробками в приміщеннях квартири елементів вбудованих шаф та антресолей. 8. Установлення сантехнічного обладнання та приладів з підключенням до трубопроводів мийка умивальник унітаз біде ванна сантехнічної арматури водорозбірні крани змішувачі крім запірних кранів на відгалуженнях від стояків. 9. Установлення електроплит світильників апаратів керування освітленням штепсельних розеток електро радіо телевізійних та телефонних електровентилятора на вентканалі у кухні розеток крім приладів пожежної охоронної сигналізації сигналізації загазованості приміщень якщо це передбачено проектом за умови забезпечення нормативних вимог з електробезпеки пожежної безпеки та техніки безпеки у будівництві. Примітка: 1 Допускається згідно з інвестиційним договором змінювати за бажанням інвестора місце розташування світильників розеток апаратів керування освітленням приладів опалення обліку електро- газо- тепло- водопостачання газової плити за окремим проектом узгодженим у встановленому порядку з дотриманням чинних норм. 2 У місцях загального користування за межами квартир опоряджувальні роботи виконуються в повному обсязі. 3 Опорядження стін стель лоджій балконів інших елементів фасадів виконується згідно із затвердженим в установленому порядку паспортом опоряджувальних робіт на житловий будинок. 4 Наведений перелік може бути скорочений згідно з умовами інвестиційного договору. 5 Житлові будинки у яких квартири побудовані за кошти державного бюджету республіканського бюджету Автономної Республіки Крим місцевих бюджетів для соціально не захищених верств населення інваліди учасники Великої Вітчизняної війни багатодітні сім’ї громадяни що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо приймаються в експлуатацію за умови виконання опоряджувальних робіт в повному обсязі. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ СИСТЕМ БУДИНКІВ І СПОРУД ЖИТЛОВО-ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ О. АВДІЄНКО