Наказ N 91 від 20.02.2008 р.

Наказ N 91 від 20.02.2008 р. Про внесення змін до наказу від 09.09.2006 N 301 "Про надання чинності ДБН В.2.6-31:2006 "Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель"

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 20 лютого 2008 року N 91 Про внесення змін до наказу від 09.09.2006 N 301 "Про надання чинності ДБН В.2.6-31:2006 "Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель" У зв'язку зі зверненнями організацій-користувачів державних будівельних норм ДБН В.2.6-31:2006 "Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель" а також враховуючи що впровадження з 01.07.2008 державного стандарту ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 "Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції" потребує часу разом з іншими методичними документами з енергопаспортизації які передбачено розробити у 2008 році для комплексного нормативно-методичного забезпечення енергозбереження у будівлях і спорудах наказую: 1. Викласти друге речення пункту 1 наказу Мінбуду України від 09.09.2006 N 301 у новій редакції: "Вимоги позицій 2а 5а і 6а таблиці 1 ДБН В.2.6-31:2006 рекомендовані та набувають обов'язкової чинності з 1 січня 2008 року вимоги пунктів 1.15 2.14 5.5 та розділу 7 рекомендовані та набувають обов'язкової чинності з 1 січня 2009 року". 2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Авдієнко О. П. Управлінню технічного регулювання в будівництві Барзилович Д. В. із залученням НДІ будівельних конструкцій до 1 квітня 2008 року підготувати пропозиції щодо забезпечення будівельної галузі необхідною нормативно-правовою базою. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра І. А. Соколова.   Міністр В. С. Куйбіда