Наказ N 85 від 20.02.2008 р.

Наказ N 85 від 20.02.2008 р. Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-137:2008 "Будівельні матеріали. Блоки із ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови"

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 20 лютого 2008 року N 85 Про прийняття національного стандарту З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та на підставі рішення науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 31 січня 2008 року N 4 "Про проект ДСТУ "Будівельні матеріали. Блоки із ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови" наказую: 1. Прийняти з наданням чинності з 1 жовтня 2008 року ДСТУ Б В.2.7-137:2008 "Будівельні матеріали. Блоки із ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови" розроблений ДП "Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів". 2. З набуттям чинності ДСТУ Б В.2.7-137:2008 "Будівельні матеріали. Блоки із ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови" вважати таким що втратив чинність з 1 жовтня 2008 року на території України ГОСТ 21520-89 "Блоки із ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови". 3. Управлінню технічного регулювання у будівництві Мінрегіонбуду Барзилович Д. В. забезпечити державну реєстрацію зазначеного національного стандарту в термін визначений ДСТУ 1.6:2004. 4. ДП "Укрархбудінформ" Чеснок В. М. : 4.1. Забезпечити видання та розповсюдження зазначеного національного стандарту відповідно до замовлень за умови використання коштів одержаних від реалізації стандарту на виконання робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічної бази стаття 19 Закону України "Про стандартизацію" . 4.2. Надати обов'язковий безоплатний типографського видання примірник національного стандарту одержувачам визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року N 608 "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів". 4.3 Надати безоплатно 10 примірників типографського видання національного стандарту Мінрегіонбуду для забезпечення подальшого супроводження документа. 5. Супровід ДСТУ Б В.2.7-137:2008 "Будівельні матеріали. Блоки із ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови" доручити ДП "Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів" Сай В. І. базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямом діяльності. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра А. В. Беркуту.   Міністр В. С. Куйбіда