НПАОП 15.0-3.01-07

НПАОП 15.0-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництв

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 26 березня 2007 р. N 59 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 травня 2007 р. за N 540/13807  Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників кондитерського хлібопекарного та макаронного виробництв   1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про охорону праці". 1.2. Норми поширюються на підприємства установи організації кондитерського хлібопекарного та макаронного виробництв незалежно від форм власності та підпорядкування та на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності які виконують роботи пов'язані з виробництвом кондитерської хлібопекарної та макаронної продукції. 1.3. Норми застосовуються працівниками зайнятими на виконанні робіт наведених у пункті 1.2 цих Норм перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003-2005 затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375. Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту працівників. Загальні вимоги і класифікація . 1.4. Працівники підприємств установ організацій кондитерського хлібопекарного та макаронного виробництв які виконують роботи що належать до інших видів економічної діяльності забезпечуються засобами індивідуального захисту згідно з вимогами чинного законодавства. 1.5. Порядок забезпечення працівників підприємств установ організацій необхідними для трудового процесу засобами індивідуального захисту а також порядок їх утримання та зберігання визначені Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170 зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692 НПАОП 0.00-4.26-96 згідно з яким власник або уповноважений ним орган роботодавець зобов'язаний забезпечити працівників спецодягом спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту що відповідають вимогам чинного законодавства. 1.6. Ураховуючи умови праці та особливості кондитерського хлібопекарного та макаронного виробництва працівникам видаються за погодженням з профспілками або з уповноваженими найманими працівниками особами з питань охорони праці більш сучасні і зручні види спецодягу спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Спеціальний одяг та спеціальне взуття забезпечують нормальний тепловий стан працівників і сприяють збереженню їх працездатності. Заміна одних видів спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту на інші не повинна погіршувати їх захисні властивості. 1.7. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту здійснюють професійні спілки та служби охорони праці підприємств установ організацій. 1.8. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників засобами індивідуального захисту далі - ЗІЗ на підприємствах в установах організаціях здійснюють трудові колективи через обрані ними професійні спілки а в разі відсутності професійних спілок - уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці. 2. НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ N з/п  Код згідно з класифіка- тором професій ДК 003-2005   Професійна Назва роботи  Найменування спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту  Позначення захисних властивостей ЗІЗ тип марка   Строк носіння міс.   Примітки  1  2  3  4  5  6  7  2.1. КОНДИТЕРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО Виробництво карамелі ірису та драже  1    8274.2    Виробник таблеток  Фартух З Ми 6      Респіратор  протипиловий  до зносу  2    8274.2    Глянцювальник карамелі та драже    Фартух   З Ми  6       Респіратор  протипиловий  до зносу  3  8274.2  Дражувальник   Фартух   З Ми  6     Респіратор  протипиловий  до зносу  Вкладиші протишумові "Беруши"     до зносу  4  8274.2  Карамельник  Фартух із суцільнокрійним нагрудником   З Ти  6     Рукавиці комбіновані  Ти  чергові  Рукавички трикотажні*  Ми  до зносу  Нарукавники*  Ву Ми  до зносу  Респіратор*  протипиловий  до зносу  Вкладиші протишумові "Беруши"**     до зносу  Шоколадне виробництво  5  8274.2  Глазурувальник  Фартух із нагрудником  Вн Щ 20  6     6  8274.2  Машиніст шоколадообробних машин   Костюм або халат  З Ми  6     Фартух прогумований  З Вн  6  Рукавиці комбіновані  Ми Вн  до зносу  Головний убір1  З  4  Тапочки або   туфлі  З См  4  З См   12  Навушники протишумові або вкладиші протишумові "Беруши"  З См  до зносу  Під час роботи у неопалюваних приміщеннях додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене2  Тн 20  24  7  8274.2  Оператор лінії приготування шоколадної маси  Костюм або халат  З Ми  6     Рукавиці комбіновані  Ми  Чергові  Головний убір  З  4  Тапочки або  туфлі  З См  4  З См  12  Вкладиші протишумові "Беруши"**    до зносу  Респіратор*  протипиловий  до зносу  8  8277.2  Пресувальник-віджимач харчової продукції перероблення чаю кави какао та шоколаду   Фартух із суцільнокрійним нагрудником  Ти  6     Рукавиці комбіновані  Ти  чергові  9  8277.2  Пресувальник-формувальник харчової продукції перероблення чаю кави какао та шоколаду   Костюм або халат  З Ми  6     Фартух із суцільнокрійним нагрудником  З Ми  6  Рукавиці комбіновані  Ми  чергові  Тапочки або  туфлі  З См  4  З См  12  10  7412.2  Цукерник  Фартух із суцільнокрійним нагрудником  Вн Щ 20  6     Рукавички трикотажні*  Ми  до зносу  Під час приготування помадної маси для формування відливанням додатково:        Фартух прогумований  Вн Щ 20  6  При формуванні корпусів додатково:        Респіратор  протипиловий  до зносу  При варінні цукерок "Грильяж" при темперуванні цукеркових мас додатково:        Рукавиці комбіновані  Ми Ти  чергові  Респіратор  протипиловий  до зносу  11  7412.2  Шоколадник   Фартух із суцільнокрійним нагрудником  Вн Щ 20  6     Рукавички трикотажні*  Ми  до зносу  Вкладиші протишумові "Беруши"**     до зносу  Виробництво пастили зефіру мармеладу та халви  12  7412.2  Готувач білкових мас  Костюм або халат  З Ми  6     Фартух із суцільнокрійним нагрудником прогумований  Ву Щ 20  6  Рукавички гумові*  Вн Щ 20  до зносу  Калоші гумові або чоботи  В  чергові  13  7412.2  Мармеладник-пастильник  Фартух із суцільнокрійним нагрудником  Ву Щ 20  6     Рукавички трикотажні  Ми  до зносу  Рукавички гумові*  Вн Щ 20  до зносу  При відливанні формового мармеладу додатково:        Вкладиші протишумові "Беруши"     до зносу   При безлотковому розливі пастили додатково:        Респіратор  газопилозахисний  до зносу  Чоботи гумові  В  чергові  14  7412.2  Халвомісильник  Фартух із суцільнокрійним нагрудником  Ву Щ 20  6     Рукавиці комбіновані  Нж Ти  до зносу  Виробництво борошняних виробів  15  8274.2  Бісквітник   Костюм пекаря або халат  З Ми  4     Рукавички трикотажні  Ми  до зносу  Фартух із суцільнокрійним нагрудником  Ву Ш 20  6  16  8272.3  Вафельник кондитерське виробництво   Костюм пекаря або халат  З Ми  4     Рукавички трикотажні або напальники із спілка  Ми  до зносу  Фартух із суцільнокрійним нагрудником  Ву Щ 20  6  17  7412.2  Кондитер  Рукавички трикотажні   См Мп  до зносу     Респіратор*  протипиловий  до зносу  При замиванні інвентарю додатково:        Фартух прогумований  Вн Щ 20  6  Рукавички гумові  Вн Щ 20  до зносу  Окуляри захисні  закриті  до зносу  Крем захисний для рук        Під час приготування кремів додатково:        Вкладиші протишумові "Беруши"     до зносу  Виробництво жувальної гумки  18  8274.2  Оператор лінії для виробництва жувальної гумки  Фартух  З Ти  6     Рукавички  Мп  до зносу  Головний убір  З  4  Черевики  З См  12  Респіратор  протипиловий  до зносу  Виробництво молочної кислоти  19  8221.2  Апаратник варіння живильного середовища  Костюм сукняний  К 50  12     Фартух з просоченням із нагрудником  К 50  6  Рукавички  Ти  до зносу  Рукавички гумові  К 50 Вн  до зносу  Головний убір  З  4  Черевики  З Ти См  12  20  8154.1  Апаратник сульфування  Костюм сукняний  К 50  12     Фартух з просоченням із нагрудником  К 50  6  Чоботи гумові  В К 20 Щ 20  9  Рукавички гумові  К 50 Щ 20  до зносу  Берет сукняний  З  6  Окуляри захисні  закриті  до зносу  Респіратор*  протипиловий  до зносу  Крем захисний        21  8221.2  Апаратник ферментації препаратів біосинтезу  Костюм сукняний  К 50  12     Фартух із суцільнокрійним нагрудником прогумований  К 50  6  Рукавиці комбіновані  К 50  до зносу  Берет сукняний  З  6  Черевики  В См  12  Респіратор  газопилозахисний  до зносу  Загальні професії у кондитерському виробництві  22  8274.2  Апаратник приготування інвертного сиропу  Костюм або халат  З Ми  6     Фартух із суцільнокрійним нагрудником  Ву Щ 20  6  Рукавиці комбіновані  Вн  чергові  Головний убір  З  4  Окуляри захисні  закриті  до зносу  Черевики  З См  12  Крем захисний        23  8274.2  Варник харчової сировини та продуктів кондитерське виробництво   Костюм пекаря або халат  З Ти  4     Фартух із суцільнокрійним нагрудником  З Ми  6  Фартух із нагрудником прогумований  Ву Щ 20  6  Головний убір  З  4  Вкладиші протишумові "Беруши"*     до зносу  Черевики або  тапочки  Мп См  12  З См  4  Рукавиці комбіновані або рукавички  Ми Вн  до зносу  Чоботи гумові або калоші  В  12  Під час завантаження сипких компонентів додатково:        Респіратор*  протипиловий  до зносу  24  8275.3  Машиніст протиральних машин  Костюм або халат  З Ми  6     Фартух із суцільнокрійним нагрудником прогумований  Ву Щ 20  6  Головний убір  З  4  Тапочки або  туфлі  З См  4  З См  12  Рукавички гумові  Ву Щ 20  до зносу  Чоботи гумові  В  чергові  25  8274.3  Машиніст збивальних машин   Костюм або халат  З Ми  6     Фартух із суцільнокрійним нагрудником  Ву Щ 20  6  Головний убір  З  4  Тапочки або  туфлі  З См  4  З См  12  26  8274.2  Машиніст формувально-закручувального напівавтомата  Костюм або халат  З Ми  6     Рукавички*  Ми  до зносу  Вкладиші протишумові "Беруши"**     до зносу  27  7441.2  Меланжист  Костюм або халат  З Ми  6     Головний убір  З  4  Фартух прогумований  З Вн  6  Черевики  З См  12  Чоботи гумові  В  чергові  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене  Тн 20  24  28  8275.2  Обжарювальник харчових продуктів перероблення овочів олієнасіння та горіхів   Костюм або халат  З Ми  6     Фартух  З Ми  6  Черевики або калоші  З См  12  Рукавиці комбіновані або  рукавички трикотажні  Тп 100  до зносу  Тп 100  до зносу  Рукавички гумові*  Вн  до зносу  Окуляри захисні*  закриті  до зносу  Респіратор*  газопилозахисний  до зносу  29  9322  Обсипальник кондитерських виробів  Костюм або халат  З Пм  6     Респіратор  протипиловий  до зносу  30  8290.2  Оформлювач готової продукції   Костюм або халат  З Ми  6     Рукавички трикотажні  Ми  до зносу  Фартух маслозахисний*  Нж  6  31  8277.3  Різальник харчової продукції  Костюм або халат  З Ми  6     Фартух із суцільнокрійним нагрудником  Вн Щ 20  6  Рукавиці комбіновані  Ми  до зносу  2.2. ХЛІБОПЕКАРНЕ ТА МАКАРОННЕ ВИРОБНИЦТВА  32  7412.2  Дріжджовик  Костюм пекаря  З Ми  4     Головний убір  З  4  Тапочки  З См  4  Чоботи гумові*  В  12  Рукавички гумові*  Вн Щ 20  чергові  Фартух із суцільнокрійним нагрудником прогумований*  Вн Щ 20  6  33  8274.3  Машиніст машин для чищення та змазування листів  Костюм бавовняний  З Ми  6     Фартух із суцільнокрійним нагрудником прогумований  Ми Нж  6  Головний убір  З  4  Тапочки  З См  4  Рукавички трикотажні  Ми Нж  до зносу  34  8274.3  Машиніст нанизувальних машин  Костюм бавовняний  З Ми  6     Фартух із суцільнокрійним нагрудником  Ми Вн  6  Рукавички трикотажні  Мп  до зносу  35  8274.2  Машиніст тістообробних машин  Фартух   З Ми  6     36  8274.3  Машиніст обшпарювального агрегату  Фартух із суцільнокрійним нагрудником прогумований  Вн  6     Черевики  З В  12  Рукавиці комбіновані  Ти  до зносу  37  8274.2  Машиніст поточної лінії формування хлібних виробів   Костюм бавовняний  З Ми  6     Фартух із суцільнокрійним нагрудником  З Ми  6  Головний убір  З  4  Тапочки  З См  4  38  8274.2  Оператор потоково-автоматичної лінії  Костюм бавовняний  З Ми  6     Головний убір  З  4  Рукавички бавовняні  Ми  до зносу  Тапочки  З См  4  39  8274.2  Пекар комплексно-механізованої лінії  Костюм пекаря  З Ти  4     Фартух бавовняний  З Ти  6  Головний убір  З  4  Тапочки  З См  4  40  8274.2  Пекар-майстер   Рукавички пекарські  Тп 400  до зносу     При переміщенні по вулиці узимку додатково:        Куртка на утеплювальній прокладці  Тн  чергова  41  8159.2  Полімеризаторник металевих форм та листів  Фартух прогумований  Ву Щ 20  6     Рукавички гумові  Ву Щ 20  до зносу  Черевики шкіряні  Мун 15 См  12  42  8274.2  Пресувальник напівфабрикату макаронних виробів   Рукавички бавовняні  Ми  до зносу     43  8274.2  Сушильник довготрубчастих макаронів   Фартух бавовняний  З Ми  6     Рукавички бавовняні  Ми  до зносу  44  7412.2  Тістороб  Фартух   З Вн  6     45  9322  Укладальник хлібобулочних виробів   Рукавички   Ми Тп 100  до зносу     46  7412.2  Формувальник тіста  Фартух  З Ми  6     2.3. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ДЛЯ КОНДИТЕРСЬКОГО ХЛІБОПЕКАРНОГО ТА МАКАРОННОГО ВИРОБНИЦТВ  47  9411  Вагар   Костюм або халат  З Ми  6     Рукавиці комбіновані  Ми  до зносу     9322  Вагар-обліковець  Рукавички трикотажні або нейлонові для вагаря-обліковця   Ми  до зносу     Головний убір  З  4  Тапочки  З См  4  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях на зовнішніх роботах узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Штани з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене  Тн 20  24  48  7412.2  Вальцювальник сировини та напівфабрикатів   Костюм або халат  З Ми  6     Фартух із суцільнокрійним нагрудником прогумований  Вн Щ 20  6  Черевики юхтові або калоші  З В  12  Рукавички комбіновані  Ми  до зносу  Рукавички гумові*  Вн Щ 20  до зносу  Респіратор*  протипиловий  до зносу  Окуляри захисні**  закриті  до зносу  Вкладиші протишумові "Беруши"**     до зносу  49  8275.2  Варник сиропів соків та екстрактів  Фартух із суцільнокрійним нагрудником  Ву Щ 20  6     Чоботи гумові або калоші  В  чергові  Рукавиці комбіновані  Ми  до зносу  Рукавички гумові  Ву Щ 20  чергові  Окуляри захисні  закриті  до зносу  50  7412.2  Готувач сумішей хлібопекарне та кондитерське виробництво   Костюм або халат  З Ми  6     Фартух бавовняний  З Ми  6  Головний убір  З  4  Тапочки  З См  4  Під час роботи із сипкими продуктами додатково:        Респіратор*  протипиловий  до зносу  Під час роботи із рідкими продуктами додатково:        Фартух із суцільнокрійним нагрудником прогумований  Вн  6  51  9322  Готувач харчової сировини та матеріалів   Костюм або халат  З Ми  4     Фартух із суцільнокрійним нагрудником водонепроникний  Ву Щ 20  6  Рукавички трикотажні  Ми  до зносу  Рукавички гумові  Вн Щ 20  чергові  Нарукавники*  З  до зносу  Головний убір  З  4  Черевики  Мп См  12  Калоші гумові*  В  чергові  Вкладиші протишумові "Беруши"*     до зносу  Респіратор*  протипиловий  до зносу  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене  Тн 20  24  52  9322  Дозувальник харчової продукції   При дозуванні розливанні та змішуванні харчових продуктів:           Халат  З Ми  6  Фартух із суцільнокрійним нагрудником  Ву Щ 20  6  Чоботи гумові або калоші  В Щ 20  12  Рукавички трикотажні  Ми  до зносу  Окуляри захисні*  закриті  до зносу  Респіратор*  протипиловий  до зносу  53  8273.3  Завантажувач-вивантажувач харчової продукції   Костюм або халат  З Ми  6     Фартух синтетичний або прогумований  Вн Щ 20  черговий  Головний убір  З  6  Черевики  Пв Пн  12  Калоші  В  12  Рукавиці комбіновані  Ми  до зносу  Рукавички з напиленням*  Ми Щ 20  до зносу  Окуляри захисні*  закриті  до зносу  Респіратор*  протипиловий  до зносу  Навушники протишумові або вкладиші протишумові "Беруши"**     до зносу  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях на зовнішніх роботах узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  24  Штани з утеплювальною прокладкою  Тн  24  Взуття утеплене  Тн 20  24  54  1226.2  Завідувач складу готової продукції   Фартух  З  6     Рукавиці комбіновані або рукавички*  Ми  до зносу  9411  Комірник  Жилет утеплений  Тн  36  Крем для рук        Під час роботи в холодильних камерах і морозильниках:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Штани з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене або  валянки  Тн 20  24  Тн 20  48   Калоші на валянки  В  12  Під час роботи на паточній станції додатково:        Черевики  З См  12  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Штани з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене або  валянки   Тн 20  24  Тн 20  48  Калоші на валянки  В  12  55  8143.2  Закрійник картону та інших матеріалів  Костюм або халат  З Ми  6     Фартух  Ми   6   Головний убір  З   4   Рукавички бавовняні або трикотажні  Ми   до зносу   Тапочки  З См  4  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене  Тн 20  24  56  2149.2  Інженер-технолог  Тапочки  З См  6     Під час роботи в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  57  2149.2  Інженер з якості  Тапочки  З См  6     Під час роботи в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою   Тн  36  58  8290.3  Клеїльник паперу картону й виробів з них  Костюм або халат  З Мп  6     Фартух з нагрудником  З Мп  6  Головний убір  З  4  Рукавички  Ми  до зносу  Тапочки  З См  4  59  8274.2  Контролер харчової продукції хлібопекарне та кондитерське виробництва   Фартух  З Ми  6     Рукавички трикотажні*  Ти  до зносу  Жилет утеплений  Тн  36  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене   Тн 20  24  60  8229.2  Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу  Костюм або халат  З Ми  6     Тапочки  З См  4  Під час роботи з сильнодіючими речовинам і кислотами додатково:        Рукавички гумові  Кк    до зносу   Фартух гумовий  Кк  6   Окуляри захисні  закриті  чергові  Респіратор  газопилозахисний   черговий  Черевики шкіряні  З К 50  12 Під час роботи в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:         Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  61  8333.2  Ліфтер  Костюм або халат   З Ми   6      Рукавички діелектричні  Эн  чергові  Під час обслуговування ліфта холодильника додатково:        Рукавички теплі  Тн  6  Рукавички гумові  Вн  до зносу  Під час обслуговування ліфтів у відділеннях розмелювання какао-макухи цукру-піску і вуглекислого амонію додатково:        Респіратор  газопилозахисний  до зносу  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Штани з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене або  валянки  Тн 20  24  Тн 20  48  Калоші на валянки  В  12  62  8275.2  Машиніст дробильних установок харчова промисловість   Костюм або халат  З Ми  6     Фартух із суцільнокрійним нагрудником  Пн  6  Головний убір  З  6  Черевики  З Пн Пв  12  Рукавиці комбіновані  Ми  чергові  Респіратор  протипиловий  до зносу  Вкладиші протишумові "Беруши"*      до зносу  63  8290.2  Машиніст пакувальної машини  Костюм або халат  З Ми  6     Фартух  Ми  6  Рукавиці комбіновані  Ми  до зносу  Рукавички гумові*  Вн  до зносу  Тапочки  З См  4  Навушники або вкладиші протишумові "Беруши"**     до зносу  64  8152.2  Машиніст мийних машин  Костюм або халат  З Ми  4     Фартух з нагрудником прогумований  Вн Щ 20  6  Головний убір  З  4  Рукавички гумові прогумовані   Вн  до зносу  Рукавички трикотажні  Ми  до зносу  Тапочки  З См  4  Чоботи гумові або калоші  В  чергові  Вкладиші протишумові "Беруши"**     до зносу  Крем захисний*        Під час приготування дезрозчинів додатково:        Окуляри захисні  закриті  до зносу  Респіратор  газопилозахисний  до зносу  65  8252.2  Машиніст різальних машин  Костюм або халат  З Ми  6     Рукавиці або рукавички трикотажні  Ми  до зносу  Головний убір  З  4  Черевики  З Мп  12  Вкладиші протишумові "Беруши"**     до зносу  Респіратор*  протипиловий  до зносу  66  8273.2  Машиніст розмельного устаткування  Костюм або халат  З Ми  6     Фартух із суцільнокрійним нагрудником  Ву Щ 20  6  Головний убір  З  6  Черевики або калоші  З Пн Пв  12  Рукавиці комбіновані  Ми  до зносу  Рукавички з напиленням або рукавички гумові*  Ву Щ 20  до зносу  Окуляри захисні*  закриті  до зносу  Респіратор  протипиловий  до зносу  Вкладиші протишумові "Беруши"**     до зносу  67  8290.2  Машиніст розфасувально-пакувальних машин   Костюм або халат  З Ми  6     Рукавички віскозні поліетиленові нейлонові трикотажні*  Ми  до зносу  Рукавички гумові*  Вн  до зносу  Вкладиші протишумові "Беруши"**     до зносу  Жилет утеплений  Тн  36  68  8274.2  Машиніст тістомісильних машин  Костюм або халат  З Ти  4     Фартух із суцільнокрійним нагрудником  Вн Щ 20  6  Головний убір  З  4  Тапочки  З См  4  69  9132  Мийник посуду  Костюм або халат  З Ми  6     Фартух із суцільнокрійним нагрудником прогумований  Вн Щ 20  6  Головний убір  З  4  Тапочки  З См  4  Чоботи гумові або калоші  В Щ 20  чергові  Рукавички гумові  Вн  до зносу  Рукавички трикотажні  Ми  до зносу  Крем захисний        Під час приготування дезрозчинів додатково:        Окуляри захисні  закриті  до зносу  Респіратор  газопилозахисний  до зносу  70  7223.1  Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції  Костюм або халат  З Ми  6     Черевики  З См  12  Рукавиці комбіновані або з напиленням  Ми  до зносу  Окуляри захисні  відкриті  до зносу  Респіратор  протипиловий  до зносу  Головний убір  З  6  Вкладиші протишумові "Беруши"*     до зносу  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях на зовнішніх роботах узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене  Тн 20  24  71  8269.3  Обліковець міри та виробів  Костюм або халат  З Ми  6     Головний убір  З  4  Респіратор або  ватно-марлева пов'язка*  протипиловий  до зносу     до зносу           Під час роботи в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:           Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене  Тн 20  24  72  8278.3  Оброблювач технологічних місткостей і тари  Комбінезон  Ми Ву Щ 20  6     Фартух прогумований із суцільнокрійним нагрудником  Вн Щ 20  6  Чоботи  В Щ 20  12  Рукавички гумові  Вн  до зносу  Рукавиці комбіновані  Ми  до зносу  Рукавички кислотно-лугостійкі  К 20 Щ 20  до зносу  Респіратор*  газопилозахисний  до зносу  Протигаз шланговий*     до зносу  Окуляри або маска захисна*  закриті  до зносу  Каска*     до зносу  Підшоломник     до зносу  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  73  8274.2  Оператор кочегар виробничих печей   Костюм або халат  З Ми  6     Рукавиці комбіновані  Ти  до зносу  Рукавички бавовняні*  Ти  до зносу  Нарукавники*  З  до зносу  Черевики*  З Ми  12  74  8274.1  Оператор лінії у виробництві харчової продукції хлібопекарно-макаронне та кондитерське виробництва   Костюм або халат  З Ми  6     Рукавиці комбіновані  Ми  до зносу  Рукавички трикотажні*  Ми  до зносу  Фартух бавовняний із суцільнокрійним нагрудником або фартух синтетичний із нагрудником або фартух із нагрудником прогумований*  Вн Щ 20  6  Головний убір  З  4  Тапочки  З См  4  Респіратор*  протипиловий  до зносу  Вкладиші протишумові "Беруши"**     до зносу  Окуляри захисні*  закриті  до зносу  Під час замивання на дільниці відливки додатково:        Рукавиці комбіновані  Ми  до зносу  Щиток для захисту обличчя  наголовний  черговий  Черевики  З См Тп  12  Під час обробки технологічних ємкостей і тари додатково:        Чоботи гумові  В Яж  чергові  Рукавички гумові  Вн Яж  до зносу  Під час роботи на гарячих дільницях додатково:        Рукавички із шкіряними вставками  Тп 100  до зносу  Під час миття обладнання із застосуванням кислот і лугів:        Костюм хімзахисний  К 50 Щ 50  черговий  Чоботи гумові  В  12  Протигаз  фільтрувальний  черговий  Окуляри або маска захисна  відкриті  до зносу  Рукавички кислото-лугостійкі  К 50 Щ 50  чергові  75  8272.2  Оператор розфасувально-пакувального автомата  Костюм або халат  З Ми  6     Фартух  Ми  6  Рукавиці комбіновані  Ми  до зносу  Рукавички гумові*  Вн  до зносу  Тапочки  З См  4  Навушники або вкладиші протишумові "Беруши"**     до зносу  76  8274.2  Оператор установки безтарного зберігання сировини  Костюм або халат  З Ми  6     Рукавиці комбіновані  Ми  до зносу  Черевики шкіряні  Мп  12  Респіратор  газопилозахисний  черговий  При зберіганні пюре додатково:        Чоботи гумові  В  12  Фартух прогумований  Вн  6  Під час промивання ємкостей додатково:        Костюм прогумований  Вн  12  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях на зовнішніх роботах узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Штани з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене  Тн 20  24  77              7412.2              Пекар              Фартух з суцільнокрійним нагрудником  З Ми  6                 Фартух прогумований*  Вн Нж  6  Рукавиці комбіновані  Ти  до зносу  Нарукавники*  З  до зносу  Навушники*     до зносу  Респіратор*  газопилозахисний  до зносу  Крем захисний        78  9322  Підсобний робітник  Рукавиці комбіновані  Ми Мп  до зносу     Черевики або калоші*  Ми Мп  12  Шолом бавовняний  З  до зносу  Головний убір  З  6  Навушники*     до зносу  Під час миття обладнання додатково:        Фартух прогумований  Вн  6  Рукавички гумові  Вн  до зносу  Калоші утеплені  В  12  Окуляри захисні  відкриті  до зносу  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях на зовнішніх роботах узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене або  валянки  Тн 20  24  Тн 20  48  Калоші на валянки  В  12  79  9132  Прибиральник виробничих приміщень  Костюм або халат  З Ми  6     Фартух водонепроникний з суцільнокрійним нагрудником  Вн  6  Тапочки  З См  4  Чоботи гумові або калоші  В  12  Рукавички гумові  Вн Бм  до зносу  Рукавиці комбіновані  Мп  до зносу  Під час миття підлоги і місць загального користування додатково:        Рукавички гумові  Вн Бм  до зносу  При приготуванні дезрозчину додатково:        Окуляри захисні  закриті  до зносу  Респіратор  газопилозахисний  до зносу  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене  Тн 20  24  80  7412.2  Приймальник-здавальник харчової продукції хлібопекарне та кондитерське виробництва   Костюм або халат  З Ми  6     Фартух  З Ми  6  Черевики  З Мп  12  Рукавички бавовняні  Ми  до зносу  Жилет утеплений  Тнв  36  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях на зовнішніх роботах узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тнв  36  Взуття утеплене  Тн 20  24  81  7412.2  Рецептурник  Костюм або халат  З Ми  6     Фартух прогумований або  фартух бавовняний із суцільнокрійним нагрудником*  Ву Щ 20  6  З  6  Головний убір  З  4  Черевики або калоші  З См  12  Рукавички гумові*  В  до зносу  Рукавички трикотажні*  Ми  до зносу  Респіратор  протипиловий  до зносу  Вкладиші протишумові "Беруши"**     до зносу  82  8143.2  Різальник паперу картону та целюлози  Напівкомбінезон або халат  З Ми  6     Головний убір  З  6  Рукавиці або рукавички трикотажні  Мп  до зносу  Фартух  Ми  6  Тапочки  З  4  Окуляри захисні  закриті  до зносу  Респіратор*  протипиловий  до зносу  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене  Тн 20  24  83  8286.2  Складальник паперових виробів гофрокоробок   Костюм або халат  З Ми  6     Головний убір  З  4  Рукавички трикотажні  Ми  до зносу  Черевики  З См  12  84  7412.2  Сортувальник у виробництві харчової продукції хлібобулочні та кондитерські вироби   Костюм або халат  З Ми  6     Фартух із суцільнокрійним нагрудником  Ми  6  Головний убір  3  4  Рукавички трикотажні або нейлонові   Ми  до зносу  Тапочки  З См  4  Респіратор**  протипиловий  до зносу  85  8275.3  Темперувальник жирової основи  Костюм або халат  З Ми  6     Фартух маслозахисний  Нж  6  Головний убір  З  4  Рукавиці комбіновані  Ти Нж  до зносу  Щиток захисний **     черговий  Напівчеревики шкіряні або юхтові  Сж  12  86  8333.3  Транспортувальник обслуговування механізмів   Черевики  З Ми См  12     Фартух прогумований з суцільнокрійним нагрудником*  З Вн Ми  6  Рукавиці комбіновані  Ми Мп  до зносу  Вкладиші протишумові "Беруши"*     до зносу  Респіратор*  газопилозахисний  до зносу  Окуляри захисні*  відкриті  до зносу  Під час вивантаження сировини з камери глибокого охолодження та подачі сировини з рампи узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Штани з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене або  валянки  Тн 20  24  Тн 20  48  Калоші на валянки  В  12  Шапка-вушанка  Тнв  12  87   9322  Укладальник-пакувальник  Костюм або халат  З Ми  6     Рукавиці комбіновані або рукавички трикотажні нейлонові *  Ми  до зносу  Тапочки  З См  4  Вкладиші протишумові "Беруши"**     до зносу  Під час роботи із клеями додатково:        Рукавички гумові  Ву Щ 20  до зносу  Нарукавники прогумовані  Ву Щ 20  до зносу  Фартух бавовняний з просоченням з нагрудником  Ву Ми  6  Під час роботи із крохмалем додатково:        Респіратор* або ватно-марлева пов'язка*  протипиловий  до зносу  2.4. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ДОПОМІЖНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У КОНДИТЕРСЬКОМУ ХЛІБОПЕКАРНОМУ ТА МАКАРОННОМУ ВИРОБНИЦТВАХ  88  8163.2  Апаратник очищення стічних вод  Костюм або халат  З Ми  6     Рукавиці комбіновані  Ми  до зносу  Окуляри захисні  закриті  до зносу  Черевики  Мп  12  Респіратор*  газопилозахисний  до зносу  Чоботи гумові*  В  12  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Штани з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене  Тн 20  24  89  9333  Вантажник  Костюм бавовняний або куртка брезентова і штани з брезентовими наколінниками*   З Ми    6   Плащ водонепроникний*  Вн черговий  Рукавиці комбіновані або рукавички бавовняні  Мп Мн до зносу  Черевики шкіряні або чоботи кирзові  В Муп 15 З  12  Берет  З  6  Під час роботи з вантажами які пилять:        Комбінезон бавовняний з капюшоном з пилонепроникної тканини замість костюма бавовняного  З Пн  6  Підшоломник бавовняний  З Пн  6  Рукавиці брезентові  Ми Мп  до зносу  Респіратор  протипиловий  до зносу  Окуляри захисні  закриті  до зносу  Під час роботи з кислотами і їдкими речовинам:        Костюм сукняний  Кк  12  Чоботи гумові  Кк  12  Рукавиці сукняні  Кк  до зносу  Респіратор  газопилозахисний  до зносу  Окуляри захисні  закриті  до зносу  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях на зовнішніх роботах узимку додатково для всіх:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  24  Штани з утеплювальною прокладкою  Тн  24  Рукавички теплі  Тн  6  Взуття утеплене або  валянки  Тн 20  24  Тн 20  48  Калоші на валянки  В  12  90  8322.2  Водій автотранспортних засобів  При виконанні обов'язків експедитора:           Плащ водонепроникний  Вн  36  Черевики  З См  12  Під час роботи узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Штани з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене  Тн 20  24  91  7241.1  Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин  Костюм бавовняний  З Ми  6     Рукавички комбіновані  Ми  до зносу  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  92  7241.2  Електромеханік з ліфтів  Комбінезон або костюм  З Ми  6     Рукавиці комбіновані  Ми  до зносу  Черевики  З См  12  Пояс запобіжний*     черговий  Каска захисна з підшоломником*     чергова  Калоші діелектричні  Эн  чергові  Рукавички діелектричні  Эн  чергові  Окуляри захисні  відкриті  до зносу  Берет  З  6  Респіратор**  газопилозахисний  до зносу  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене  Тн 20  24  93  7241.1  Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування  Костюм бавовняний  З Ми  12     Рукавички діелектричні  Эн  чергові  Окуляри захисні  відкриті  до зносу  Калоші діелектричні  Эн  чергові  Черевики шкіряні без цвяхів  Мп  12  Рукавички комбіновані  Ми  до зносу  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях на зовнішніх роботах узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Черевики шкіряні без цвяхів утеплені  Тн 20  24  94  3113  Енергетик дільниці прирейкової бази   Костюм або халат  З Ми  12     Берет  З  6  Узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тнв  36  Взуття утеплене  Тн 20  24  95  1222.2  Начальник лабораторії з контролю виробництва   Головний убір  З  4     Тапочки  З См  4  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  96  8282.2  Ізолювальник ізоляційні роботи   Костюм або халат  З Ми  6     Фартух з нагрудником  Ми  6  Наколінники брезентові*  Ми  до зносу  Головний убір  З  4  Черевики  З См  12  Рукавички з крапельним надолонником  Ми  до зносу  Респіратор*  протипиловий  до зносу  Окуляри захисні*  відкриті  до зносу  Пояс запобіжний*     черговий  Каска     чергова  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях на зовнішніх роботах узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Штани з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене  Тн 20  24  97  2149.2  Інженер з охорони праці  Тапочки  З См  4     Узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  98  8143.2  Картонажник  Костюм або халат  З Ми  6     Фартух  Ми  6  Головний убір  З  4  Рукавички бавовняні або трикотажні  Ми  до зносу  Тапочки  З См  4  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене  Тн 20  24  99  9132  Кастелянка  Тапочки  З См  4     Під час роботи в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене  Тн 20  24  100  9411  Комірник  Рукавиці комбіновані або рукавички бавовняні*  Ми  до зносу     Жилет утеплений  Тн  36  Фартух  Ми  6  Черевики  Ми  12  Крем для рук        Під час постійної роботи на складі ПММ лаків і фарб додатково:        Фартух прогумований з нагрудником  Нл Нм О  6  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях на зовнішніх роботах узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Штани з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене або  валянки  Тн 20  24  Тн 20  48  Калоші на валянки  В  12  101  5169  Контролер на контрольно-пропускному пункті  Костюм або халат  З Ми  12     Берет  З  6  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене  Тн 20  24  102  1226.2   Майстер навантажувально-розвантажувальних робіт  Костюм  З Ми  6     Плащ водонепроникний*  Вн  36  1223.2  Майстер будівельних та монтажних робіт  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях на зовнішніх роботах узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене  Тн 20  24  103  1222.2  Майстер з ремонту транспорту  Костюм  З Ми  6     Під час роботи в неопалюваних приміщеннях на зовнішніх роботах узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене  Тн 20  24  104  9161  Машиніст прибиральних машин  Костюм або халат  З Ми  6     Рукавиці комбіновані  Ми  до зносу  Головний убір  З  4  Рукавички гумові  Вн  до зносу  Черевики або  калоші гумові*  Мп  12  В  12  105  3115  Механік дільниці  Костюм або халат  З Ми  6     Головний убір  З  4  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях на зовнішніх роботах узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Штани з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене  Тн 20  24  106  3115  Механік цеху  Костюм  З Ми  6     Головний убір  З  4  Черевики  З См  12  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою*  Тн  36  Взуття утеплене  Тн 20  24  107  8163.2  Машиніст холодильних установок  Костюм або комбінезон  З Ми  12     Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Штани з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Костюм Л-1 хімічноводостійкий   Вн Яж  аварійний  Фартух прогумований  Вн Яж  6  Взуття утеплене  Тн 20  12  Берет напіввовняний*  Тн  6  Рукавички гумові*  Вн  до зносу  Рукавиці комбіновані  Мп  до зносу  Рукавички діелектричні  Эн  чергові  Калоші діелектричні  Эн  чергові  Протигаз два комплекти   фільтрувальний  до зносу  108  1222.2  Начальник дільниці аміачної і повітряної компресорної  Костюм або халат  З Ми  12     Протигаз*  фільтрувальний  черговий  Берет  З  6  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене  Тн 20  24  109  1222.2  Начальник котельні  Костюм або халат  З Ми  6     Берет  З  6  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  110  5169   Охоронник  Костюм  З Ми  12     Кепка  З  12  1229.7  Начальник відділу охорони  Черевики шкіряні  Муб 1  12  Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Штани з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Плащ-накидка прогумована  Вн  24  Кепка-шапка  Тн  12  Взуття утеплене або  валянки  Тн 20  24  Тн 20  48  Калоші на валянки  В  12  111  7345.2  Палітурник  Костюм або халат  З Ми  6     Фартух  Ми  6  Головний убір  З  6  Рукавички бавовняні  Мп  до зносу  Тапочки  З См  4  112  8142.3  Пресувальник відходів  Костюм або халат  З Ми  6  Фартух з суцільнокрійним нагрудником  З Мп  6     Черевики  Мп  12  Головний убір  З  6  Респіратор*  газопилозахисний  до зносу  Рукавиці брезентові  Мп  до зносу  Окуляри захисні*  відкриті  до зносу  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях на зовнішніх роботах узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Штани з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене  Тн 20  24  113     Робітники зайняті приготуванням і перенесенням кислот лугів та хлору   Під час роботи з кислотами:           Костюм сукняний  К 50  12  Фартух з нагрудником з просоченням  К 50  6  Чоботи гумові  К 50 Щ 50  12  Рукавиці сукняні  К 50  чергові  Рукавиці комбіновані  Ми  до зносу  Рукавички гумові  К 50 Щ 50  до зносу  Окуляри захисні  закриті  до зносу  Протигаз  фільтрувальний  до зносу  Під час роботи з лугами:        Костюм бавовняний  Ми Ву Щ 20  6  Фартух з суцільнокрійним нагрудником  Ву Щ 20  6  Чоботи гумові  К 50 Щ 50  12  Рукавички гумові  К 50 Щ 50  до зносу  Рукавиці комбіновані  Ми  до зносу  Окуляри захисні  закриті  до зносу  Протигаз  фільтрувальний  до зносу  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Штани з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене  Тн 20  24  114  7136.2  Слюсар-сантехнік  Комбінезон або костюм  З Ми  6     Рукавиці комбіновані  Ми  до зносу  Черевики шкіряні або чоботи кирзові  З В См  12  Берет  З  6  Під час проведення зачистки теплообмінних апаратів у цеху желейних цукерок:        Костюм сукняний  Ти     Фартух з просоченням із  суцільнокрійним нагрудником    З Вн  12  6  Рукавиці сукняні*  Тп 100  до зносу  Рукавиці комбіновані  Мп  до зносу  Окуляри захисні*  закриті  до зносу  Протигаз*  фільтрувальний  до зносу  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  115  7233.2  Слюсар з ремонту технологічних установок  Комбінезон бавовняний або костюм  З  6     Рукавиці комбіновані  Ми  до зносу  Черевики шкіряні  З Мп  12  Берет  З  6  Під час ремонту холодильного устаткування в камерах додатково        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Штани з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене або  валянки  Тн 20  24  Тн 20  48  Калоші на валянки  В  12  Під час виконання робіт на гарячих дільницях додатково:        Рукавиці брезентові  Тп 100  до зносу  Під час виконання робіт на мокрих дільницях додатково:        Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням замість костюма бавовняного  Вн Вп  12  Чоботи гумові  В  12  Під час зачищення та ремонту силосів додатково:        Рукавиці брезентові  Ми  до зносу  Протигаз або респіратор  газопилозахисний  до зносу  Пояс рятувальний     черговий  Каска     чергова  Сигнально-рятувальна линва     чергова  Окуляри захисні або щиток  закриті  до зносу  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Штани з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Взуття утеплене  Тн 20  24  116  8211.2  Стругальник  Костюм  Ми З  6     Берет  З  6  Черевики  З Мп  12  Рукавички комбіновані  Мп  до зносу  Окуляри захисні  відкриті  до зносу  117  8211.2  Шліфувальник  Комбінезон або костюм  З Мп  6     Окуляри захисні  закриті  до зносу  Черевики  З См  12  Рукавиці комбіновані  Ми  до зносу  Берет  З  6  Респіратор*  протипиловий  до зносу  118  2113.2  Хімік-аналітик  Костюм або халат  З Ми  6     Рукавички гумові  Вн Щ 20 К 20  до зносу  Фартух з просоченням або прогумований  Вн Щ 20 К 20  6  Головний убір  З  4  Тапочки  З См  4  119  3471  Художник-оформлювач  Костюм або халат  З Ми  6     Фартух*  З Ми  6  Рукавички гумові*  Оа Он  до зносу  Респіратор*  газопилозахисний  до зносу  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях на зовнішніх роботах узимку додатково:        Куртка з утеплювальною прокладкою  Тн  36  Примітки: * ЗІЗ забезпечуються залежно від характеру і умов робіт що виконуються. ** ЗІЗ забезпечуються в залежності від типу використовуваного обладнання. Головний убір1 - ковпак косинка чепчик берет. Взуття утеплене2 - бурки або утеплені чоботи напівчоботи черевики.   Начальник відділу організації державного нагляду в АПК та соціально-культурній сфері      В. Ткачов  ПОГОДЖЕНО:    Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України         Ю. Мельников  Заступник Голови Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики         С. Т. Черепков  Заступник Міністра України з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи         В. Романченко  Заступник Міністра аграрної політики України     В. К. Моцний  Перший заступник Міністра Головний державний санітарний лікар України       С. П. Бережнов  Голова Профспілки працівників агропромислового комплексу України     В. Чепур Заступник Міністра праці та соціальної політики України     М. Солдатенко  Голова Державного комітету ядерного регулювання України     О. А. Миколайчук  Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників кондитерського хлібопекарного та макаронного виробництв Наказ Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 26 березня 2007 року N 59 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 травня 2007 р. за N 540/13807 Відповідно до Закону України "Про охорону праці" Положення про Державний комітет України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 року N 1640 НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників кондитерського хлібопекарного та макаронного виробництв далі - Норми що додаються. 2. Наказ набирає чинності з 01.07.2007. 3. У назві наказу Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 10.06.98 N 115 "Про затвердження Типових галузевих норм безплатної видачі працівникам спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості олійно-жирове спиртове лікеро-горілчане пиво-безалкогольне кондитерське тютюнове та тютюново-ферментаційне парфумерно-косметичне та ефіроолійне виробництво " зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.07.98 за N 446/2886 та по тексту слово "кондитерське" у відповідних відмінках виключити. 3.1. Розділ 5 "Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в кондитерському виробництві" та слово "кондитерське" у відповідних відмінках з Типових галузевих норм безплатної видачі працівникам спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості олійно-жирове спиртове лікеро-горілчане пиво-безалкогольне кондитерське тютюнове та тютюново-ферментаційне парфумерно-косметичне та ефіроолійне виробництво затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 10.06.98 N 115 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.07.98 за N 446/2886 виключити. 4. Відділу організації державного нагляду в АПК та соціально-культурній сфері Ткачов В. С. у п'ятиденний термін забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 5. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохоров В. В. внести Норми до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити їх на веб-сторінці Держгірпромнагляду. 6. Начальникам територіальних управлінь Держгірпромнагляду забезпечити систематичний контроль за дотриманням Норм. 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Долматова О. І.   Голова Держгірпромнагляду  С. Сторчак