Лист N 1618 від 05.03.2007 р.

Лист N 1618 від 05.03.2007 р. Щодо ліцензування організації діяльності з проведення азартних ігор

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва Лист від 05.03.2007 р. N 1618 Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув ваш лист від 09.02.2007 N 531 та повідомляє наступне. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" визначає види господарської діяльності що підлягають ліцензуванню порядок їх ліцензування встановлює державний контроль у сфері ліцензування відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування. Відповідно до пункту 29 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" далі - Закон ліцензуванню підлягає організація та утримання тоталізаторів гральних закладів випуск та проведення лотерей організація діяльності з проведення азартних ігор. Органом ліцензування організації діяльності з проведення азартних ігор відповідно до Переліку органів ліцензування затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 визначено Міністерство фінансів України. Згідно з положеннями статті 13 Закону у ліцензії зазначаються: - найменування органу ліцензування що видав ліцензію; - вид господарської діяльності вказаний згідно з статтею 9 цього Закону в повному обсязі або частково на право провадження якого видається ліцензія; - найменування юридичної особи або прізвище ім'я по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності; - ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів; - місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності; - дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії; - строк дії ліцензії; - посада прізвище та ініціали особи яка підписала ліцензію; - дата видачі ліцензії; - наявність додатка із зазначенням кількості сторінок . Згідно положень статті 14 Закону господарська діяльність на підставі ліцензії виданої органом ліцензування яким є центральний орган виконавчої влади здійснюється на всій території України. Для кожної філії кожного відокремленого підрозділу ліцензіата які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ним ліцензії орган ліцензування видає ліцензіату засвідчені ним копії ліцензії які реєструються в журналі обліку заяв та виданих ліцензій. Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом що підтверджує право філії або іншого структурного підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії. Також Господарським кодексом України передбачено що суб'єкти господарювання зазначені у пункті першому частини другої статті 55 мають право відкривати свої філії представництва інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи. Філією відповідно до статті 95 Цивільного кодексу України є відокремлений підрозділ юридичної особи що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій а представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Відомості про філії та представництва юридичної особи включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців згідно Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". Кваліфікаційні організаційні технологічні та інші вимоги для провадження організації діяльності з проведення азартних ігор визначено Ліцензійними умовами провадження організації діяльності з проведення азартних ігор затвердженими наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства фінансів України від 18.04.2006 N 40/374 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.05.2006 за N 622/12496. Враховуючи зазначене вище та виходячи з норм підпункту 3.6.6 пункту 3.6 Ліцензійних умов вважаємо що ліцензіат у місцях розташування гральних автоматів відомості про які не включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повинен забезпечити можливість ознайомлення гравця або відвідувача з фотокопією ліцензії завіреною печаткою ліцензіата. Відповідно до підпункту 3.7.5 пункту 3.7 Ліцензійних умов ліцензіату забороняється організовувати і проводити азартні ігри поза межами приміщень або будівель. Суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської діяльності що підлягає ліцензуванню відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов.  В. о. Голови К. О. Ващенко