Інструкція по перевезенню радіоактивних речовин медичного призначення залізницями України у багажних вагонах (тимчасова)

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ І Н С Т Р У К Ц І Я N 269 від 31.05.94 Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України 31 серпня 1994 р. за N 208/418 Інструкція по перевезенню радіоактивних речовин медичного призначення залізницями України у багажних вагонах тимчасова 1. Загальна частина 1.1. Інструкція розроблена згідно з вимогами "Правил безопасности при транспортировании радиоактивных веществ ПБТРВ-73 " затверджених: Головним Державним санітарним лікарем 27 грудня 1973 р. N 1139-73 заст. Міністра внутрішніх справ СРСР 18 грудня 1973 р. Головою Державного Комітету по використанню атомної енергії СРСР 14 грудня 1973 р. 1.2. Інструкція встановлює порядок безпечного перевезення радіоактивних речовин у багажних вагонах пасажирських поїздів в Україні та збереження цих речовин у складських приміщеннях залізничних станцій. 1.3. Дія Інструкції поширюється на перевезення радіаційних упаковок зворотної тари та упаковочних комплектів з-під радіоактивних речовин. 2. Терміни та визначення 2.1. Транспортні упаковочні комплекти - сукупність різних пристроїв які забезпечують безпечну доставку збереження радіоактивних речовин та запобігають їх попаданню в навколишне природне середовище. 2.2. Радіаційні упаковки - транспортні упаковочні комплекти в яких вміщуються радіоактивні речовини. 2.3. Залежно від величини потужності еквівалентної дози випромінювання на поверхні або на відстані 1 м від поверхні радіаційні упаковки поділяються на чотири транспортні категорії: ------------ ---------- ---------------------------------------- Транспортна|Етикетка | Гранично допустима потужність еквіва- категорія |транспорт-| лентної дози випромінювання мбер/г радіаційних|ної кате- |-------------------- ------------------- упаковок | горії | В будь-якій точці |На відстані 1м від | | зовнішньої повер- |поверхні упаковки | | хні радіаційної | транспортний | | упаковки | індекс ------------|----------|--------------------|------------------- I | Біла | 0 5 | не враховується II | Жовта | 50 0 | 1 III | Жовта | 200 0 | 10 IV | Жовта | 1000 0 | 50 ------------ ---------- -------------------- ------------------- 2.4. Транспортний індекс - максимальне значення потужності еквівалентної дози випромінювання на відстані 1 м від будь-якої точки поверхні радіаційної упаковки виражене у міліберах на годину мілірентген на годину для гама- та рентгенівського випромінювання . 2.5. Сумарний транспортний індекс партії радіаційних упаковок - арифметична сума транспортних індексів упаковок II III та IV транспортних категорій. 3. Загальні положення 3.1. Радіаційні упаковки в поводженні безпечні за умови виконання вимог цієї Інструкції. 3.2. Радіаційні упаковки забороняється зберігати в одному складському приміщенні та перевозити в одному вагоні з іншими небезпечними вантажами які у аварійній ситуації можуть порушити цілісність радіаційних упаковок. 3.3. Приймання та відправка радіаційних упаковок з короткоживучими ізотопами виконуються в першу чергу. 3.4. Дозволяється тимчасове зберігання радіаційних упаковок в опалюваних та неопалюваних складах загального призначення при виконанні таких вимог радіаційної безпеки: - радіаційні упаковки можуть зберігатися одночасно в такій кількості при якій сумарний транспортний індекс не перевищує 50; - місця для зберігання радіаційних упаковок повинні обиратися з урахуванням максимально можливого їх віддалення від місць постійного перебування людей та вантажів з непроявленими кіно- фото- та рентгенівськими плівками та платівками. 3.5. Станція призначення по прибутті радіаційних упаковок зобов'язана повідомити вантажоодержувача по телефону. У разі прибуття вантажу у неробочий час вантажобагаж з багажного вагону вивантажується у багажну кладову. Вантажоодержувач зобов'язаний одержати його з початком робочого часу та вивезти зі станції. 4. Перевезення радіаційних упаковок у багажних вагонах пасажирських поїздів вантажобагажем 4.1. Дрібні партії радіаційних упаковок I II III транспортних категорій приймаються до перевезення в багажних вагонах пасажирських поїздів вантажобагажем на загальних підставах. Максимальна маса брутто однієї радіаційної упаковки при завантаженні за допомогою механізмів не повинна перевищувати 165 кг а при ручному завантаженні - 80 кг. 4.2. Кількість відправок упаковок I транспортної категорії що одночасно перевозяться у багажному вагоні не обмежується. У багажних вагонах дозволяється перевозити упаковки II та III транспортних категорій якщо транспортний індекс їх не перевищує 10. Потужність дози випромінювання у місцях постійного перебування людей у багажному вагоні купе не повинна перевищувати 1 мберг/г 1 мР/г для рентгенівського та гама- випромінювання . 4.3. Упаковочні комплекти з-під радіоактивних речовин зворотна тара які не мають нефіксованого радіоактивного забруднення зовнішніх поверхонь зберігаються у складах та перевозяться у багажних вагонах без обмежень як безпечні вантажі. 4.4. Для запобігання необгрунтованому опроміненню осіб та зниження доз до можливо низького рівня у десятки разів нижче граничного необхідно: - радіаційні упаковки у багажному вагоні розміщувати з боку. протилежному до купе супровідних осіб - захист відстанню; - звичайний вантажобагаж розміщувати між купе та радіаційними упаковками - захист екрануванням; - скорочувати до мінімуму час контакту з радіаційними упаковками та знаходження без потреби в безпосередній близькості від них - захист часом. 4.5. Відвантажувач у етикетках транспортних категорій вказує фактичний транспортний індекс максимальну виміряну потужність дози у мР/г на відстані 1 м від поверхні упаковки . 4.6. Станція відправлення має право зробити контрольну відомчу дозиметричну перевірку упаковок. Якщо виявлено невідповідності отриманих нею результатів з наведеними у супровідних документах наприклад: більш високої транспортної категорії в порівнянні з вказаною на етикетці та інше то такі упаковки до перевезення не приймаються та складаються акти у встановленому порядку. 5. Заходи з техніки безпеки 5.1. Особи тимчасово епізодично залучені до робіт пов'язаних з прийманням розвантаженням зберіганням видачею завантаженням та транспортуванням радіаційних упаковок повинні бути проінструктовані перед початком робіт з питань радіаційної пожежної та загальної техніки безпеки. 5.2. Завантаження упаковок масою 80 кг при ручному навантаженні провадити двома вантажниками. 5.3. Місця зберігання радіаційних упаковок повинні знаходитися під постійною охороною та мати пожежну сигналізацію або телефонний зв'язок. 5.4. У разі виникнення пожежі у багажному вагоні або у складі з радіаційними упаковками застосовуються загальні протипожежні заходи. 5.5. У аварійних ситуаціях зіткнення падіння вибух загорання упаковок або вагону внаслідок чого виникло повне або часткове зруйнування радіаційної упаковки необхідно: - вилучити із потенційно небезпечної зони людей та відстань не менше 50 м; - негайно сповістити про аварію керівництво найближчої станції яке зобов'язане терміново повідомити місцеві та відомчі органи санітарного нагляду та органи Міністерства внутрішніх справ вантажовідправника а також вищестоящі транспортні інстанції; - огородити можливо небезпечну зону радіусом 10 м від місця аварії підручними засобами не допускати до неї сторонніх осіб. У випадках. не передбачених в цій Інструкції працівники залізничного транспорту відправники та вантажоодержувачі керуються "Правилами безопасности при транспортировании радиоактивных веществ ПБТРВ-73 ".