Лист N 568 від 31.01.2004 р.

Лист N 568 від 31.01.2004 р. Щодо проведення перевірок державними інспекціями охорони праці

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА Л И С Т 31.01.2004 N 568 Щодо проведення перевірок державними інспекціями охорони праці <...> Повідомляємо що стаття 3 Указу Президента України від 23.07.98 р. N 817/98 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" далі - Указ встановлює проведення позапланових перевірок контролюючими органами уповноваженими від імені держави здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності далі - контролюючі органи не інакше як на підставах передбачених цією статтею. Згідно зі статтею 5 Указу до переліку таких контролюючих органів державна інспекція праці не входить. Статтею 39 Закону України від 14.10.92 р. N 2694-XII "Про охорону праці" встановлено що посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці мають право безперешкодно відвідувати підконтрольні підприємства об'єкти виробництва фізичних осіб які відповідно до законодавства використовують найману працю та здійснювати в присутності роботодавця або його представника перевірку додержання законодавства з питань віднесених до їх компетенції. Відповідно до пункту 6 Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці затвердженого Указом Президента від 16.01.2003 р. N 29/2003 посадові особи Держнаглядохоронпраці України відповідно до своїх повноважень мають право безперешкодно відвідувати підконтрольні підприємства об'єкти виробництва фізичних осіб які відповідно до законодавства використовують найману працю та здійснювати в присутності роботодавця або його представника перевірку додержання законодавства з питань віднесених до їх компетенції. Згідно з пунктом 4.1 Типового положення про державну інспекцію охорони праці Державного комітету України з нагляду за охороною праці затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 19.06.95 р. N 92 Держінспекція має право безперешкодно в будь-який час проводити перевірку підконтрольних підприємств щодо дотримання законодавства та інших нормативних актів про охорону праці та надр отримувати від власника необхідні пояснення матеріали та інформацію. Перший заступник голови Г.Білоус 37