Лист N 12-1-3/2907 від 26.07.2002 р.

Лист N 12-1-3/2907 від 26.07.2002 р. Щодо накладання штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Л И С Т N 12-1-3/2907 від 26.07.2002 Кабінету Міністрів України Щодо накладання штрафів на підприємства установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці Міністерство праці та соціальної політики України щодо застосування окремих норм Закону України "Про охорону праці" та прийнятих до неї відповідних нормативно-правових актів повідомляє. Статтею 31 Закону України "Про охорону праці" введено норму застосування штрафних санкцій на підприємства установи і організації. Так передбачені такі штрафи: - за порушення нормативних актів про охорону праці; - невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду з питань безпеки гігієни виробничого середовища підприємства установи і організацій; - за кожний нещасний випадок та випадок професійного захворювання які сталися на виробництві з його вини. Якщо встановлено факт приховування нещасного випадку власник сплачує штраф у десятикратному розмірі. На виконання цієї статті Закону України "Про охорону праці" постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1993 року N 754 було затверджено Положення про порядок накладання штрафів на підприємства установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці далі - Положення . Зазначене Положення визначає процедуру стягнення штрафів на підприємства установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці. З 1 квітня 2001 року на території України набрав чинності Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності" далі - Закон . Статті 46 та 47 Закону містять норму застосування тільки штрафів за порушення нормативних актів про охорону праці. Штрафи за нещасні випадки та випадки професійного захворювання на виробництві не передбачені і тому не можуть застосовуватися як такі що суперечать чинному законодавству. Слід також зазначити що штраф як грошове стягнення є економічним важелем впливу на підприємство за неналежний стан охорони праці на виробництві такий же важіль впливу міститься в статті 47 Закону а саме: у разі систематичних порушень нормативних актів про охорону праці внаслідок чого зростає ризик настання нещасних випадків і професійних захворювань підприємство у будь-який час за рішенням відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків може бути віднесено до іншого більш високого класу професійного ризику виробництва. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2000 р. N 747 "Про підсумки економічного та соціального розвитку за I квартал 2000 року" опрацьований проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці" який приведено у відповідність до Конституції України норм зазначеного Закону інших законів України та усунено правові колізії в законодавстві в тому числі в частині сплати штрафів підприємствами установами і організаціями за нещасні випадки та професійні захворювання. Зазначений законопроект прийнято Верховною Радою України у першому читанні. Абзацами шостим та сьомим пункту 4 розділу XI Прикінцевих положень зазначеного Закону доручено Кабінету Міністрів України підготувати та подати на розгляд Верховній Раді України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність з цим Законом а також привести у відповідність з ним свої рішення. Саме тому в ініціативному порядку Міністерством праці та соціальної політики України опрацьовано та подано до Міністерства юстиції України для проведення правової експертизи проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про порядок накладання штрафів на підприємства установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці" якими передбачалось скасування деяких норм Положення в частині що суперечать чинному законодавству. Висновком Міністерства юстиції України за результатами правової експертизи проекту постанови Кабінету Міністрів України передбачено якщо до внесення змін до Закону України "Про охорону праці" стаття 31 Закону України "Про охорону праці" та прийняті до неї норми постанови Кабінету Міністрів України суперечать Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності" слід керуватися пунктом 2 Прикінцевих положень зазначеного Закону яким встановлено що законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині що не суперечить цьому Закону. Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 14 жовтня 1992 року N 2695 "Про порядок введення в дію Закону України "Про охорону праці" право роз'яснення вимог Закону України "Про охорону праці" обов'язкових для всіх громадян підприємств установ і організацій надано Державному департаменту з нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України. Враховуючи викладене Міністерство праці та соціальної політики України вважає що стаття 31 Закону України "Про охорону праці" та прийняті до неї норми постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1993 року N 754 повинні застосовуватися тільки в частині сплати штрафів за порушення нормативно-правових актів про охорону праці. Перший заступник Державного секретаря І.Гнибіденко 37