Лист N 02-2-02/3444 від 02.09.2002 р.

Лист N 02-2-02/3444 від 02.09.2002 р. Щодо застосування штрафних санкцій до приватних підприємців

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Л И С Т N 02-2-02/3444 від 02.09.2002 Щодо застосування штрафних санкцій до приватних підприємців Держнаглядохоронпраці Міністерства праці та соціальної політики розглянув <...> лист щодо застосування штрафних санкцій до приватних підприємств і зазначає наступне. Згідно зі статтею 2 Закону України "Про охорону праці" дія цього Закону поширюється на всі підприємства установи і організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності на усіх громадян які працюють а також залучені до праці на цих підприємствах далі - працівники . Загальні правові економічні та соціальні засади здійснення підприємницької діяльності підприємництва громадянами та юридичними особами на території України визначені Законом України "Про підприємництво". Згідно зі статтею 9 Закону України "Про підприємництво" для здійснення підприємницької діяльності підприємець має право укладати з громадянами договори про використання їх праці. При укладанні трудового договору в тому числі у випадках передбачених законами України контракту підприємець зобов'язаний забезпечити умови та охорону праці. При втраті працездатності підприємець забезпечує потерпілому відшкодування витрат у випадках і порядку передбачених чинним законодавством. Вимоги чинних законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці в частині накладання штрафів за порушення нормативних актів про охорону праці невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду з питань безпеки гігієни праці та виробничого середовища не поширюються на приватних підприємців. Начальник управління охорони праці Л.Мельничук 37