Лист N 03.2/2893 від 28.12.2004 р.

Лист N 03.2/2893 від 28.12.2004 р. Щодо вимог санепідслужби до комп'ютерних клубів та інтернет-кафе

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Центральна санітарно-епідеміологічна станція Л И С Т 28.12.2004 N 03.2/2893 Ваше звернення до Міністерства охорони здоров'я України щодо вимог санепідслужби до комп'ютерних клубів та інтернет-кафе розглянуто за дорученням МОЗ України фахівцями Центральної санепідстанції МОЗ України та повідомляємо. До комп'ютерних клубів та інтернет-кафе якщо вони призначені виключно для дорослих застосовуються вимоги ДСанПіН 3.3.2.007-98 "Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин". У ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки та споруди" ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів" та в СНіП 2.08.01-89 "Жилые здания" відсутні прямі посилання на дозвіл чи заборону розміщення таких закладів у підвальних приміщеннях чи на цокольних поверхах громадських та житлових будинків. Для вказаних закладів призначених для дітей та підлітків застосовуються вимоги ДСанПіН 5.5.6.009-98 "Державні санітарні правила і норми влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах". Робочі місця з персональними комп'ютерами для дітей розташовувати у підвальних приміщеннях не дозволяється п. 2.2 ДСанПіН 5.5.6.009-98 . Відповідальність за порушення санітарного законодавства України визначено в статтях 45 46 48 49 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" і передбачає дисциплінарну адміністративну цивільно-правову та кримінальну відповідальність. Головний лікар Л.С.Некрасова