Як одержати дозвіл від органів СЕС

Як одержати дозвіл від органів СЕС Київ 2006 Вступ Якщо ви вирішили розпочати власну справу вам швидше за все доведеться контактувати із санітарно-епідеміологічною службою оскільки вимоги законодавства про санітарно-епідеміологічний нагляд охоплюють майже всі види господарської діяльності. Ця брошура допоможе вам розібратися у складній і заплутаній нормативній базі у сфері санітарно-епідеміологічного нагляду. Вона ознайомить вас зі змінами у законодавстві пов'язаними із прийняттям Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності» розробленого Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва за підтримки проекту Міжнародної фінансової корпорації «Розвиток підприємництва в Україні». Набрання чинності даним Законом значно спростило процедуру одержання дозволів від СЕС і забезпечило створення сприятливого клімату для розвитку малого й середнього бізнесу. Зокрема відтепер видача документів дозвільного характеру в регулюється виключно законами. Тобто лише закони встановлюють: * Чи потрібно одержувати дозвіл; * Чи є дозвіл платним чи безоплатним; * Яким є строк прийняття рішення про видачу або відмову у видачі дозволу; * Що є підставою для відмови у видачі або для анулювання дозволу. Перелік дозволів що залишились чинними після набрання чинності Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» можна знайти на сайті Держкомпідприємництва http://www.dkrpp.gov.ua/ або на порталі для підприємців «Власна Справа» http://www.vlasnasprava.info/ . Знання своїх прав може значно допомогти підприємцеві у взаємодії з органами санітарно-епідеміологічного нагляду й інших органів влади. Ви повинні активно відстоювати свої права під час спілкування з органами державної влади та контролюючими організаціями. Які дозвільні документи видає Санітарно-епідеміологічно служба підприємцям та підприємствам Документи дозвільного характеру які підприємства отримують від СЕС- це погодження дозволи та висновки. * Погодження асортименту харчових продуктів що виробляються та реалізуються. * Висновок на вибір відведення земельної ділянки під будівництво. * Висновок на проект будівництва. * Погодження введення в експлуатацію закінчених будівництвом реконструкцією об'єктів або експлуатаційний дозвіл – для виробників харчових продуктів. * Висновок про відповідність об'єкта вимогам санітарного законодавства для одержання ліцензії. * Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на нормативну документацію НД . * Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію імпортного й вітчизняного виробництва тощо . Ці документи необхідні підприємствам які виробляють імпортують або реалізують продукцію зокрема харчову продукцію одержують земельні ділянки ведуть будівництво або реконструкцію приміщень відкривають медичні чи косметологічні заклади тощо. На сьогодні розробляється і найближчим часом буде впроваджена єдина форма для певних дозвільних документів які видаються територіальними СЕС. Йдеться наприклад про висновок СЕС про відповідність наявних приміщень та матеріально-технічної бази вимогам санітарних норм та правил при отриманні ліцензії для окремого виду господарської діяльності а також про висновок про дотримання вимог безпеки на об’єктах поводження з небезпечними відходами тощо1. Які нормативні документи регулюють видачу дозволів СЕС З набуттям чинності Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» вимоги щодо видачі дозвільних документів встановлюються виключно законами: * Законом України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності»2 * Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; * Законом України «Про безпечність та якість харчових продуктів»; * Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб». Вимоги до здійснення підприємницької діяльності зазначаються також у Постановах КМУ та МОЗ а також у санітарних правилах розроблених МОЗ для кожного об'єкта: * Постанова КМУ № 1109 «Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні»; * Наказ МОЗ від 28.09.2006 р. № 647 Додаток № ; * Наказ МОЗ від 14.03.2006 р. № 120 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 09.10.2000 р. № 247» Додаток № . * Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі від 16.04.1991 р. * Санітарні правила для підприємств громадського харчування від 19.03.1991 р. * Санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок від 23.07.1996 р. Докладний перелік нормативних актів наведений у Додатку № . Для погодження санітарного законодавства з вимогами Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» зараз готуються зміни та доповнення до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та до інших законів та підзаконних нормативних актів. Детальну інформацію щодо вимог законодавства можна одержати в місцевих органах СЕС. Рекомендуємо активно користуватися інтернет-ресурсами де ви зможете ознайомитися із законодавчими та нормативними документами схемами процедур видачі дозволів рекомендаціями підприємцям: http://www.VlasnaSprava.info/ua/dozvil http://www.liga.kiev.ua/ http://www.nau.kiev.ua/ http://www.moz.gov.ua/ua/main/icsm/sesdocs/ http://www.cses.kiev.ua/ http://www.oblses.dn.ua/ http://www.rada.gov.ua/ Де видають дозволи СЕС Щоб полегшити підприємцям процедуру одержання дозволів створено регіональні дозвільні офіси та впроваджена посада адміністратора - посадової особи міськради районної держадміністрації яка організовує видачу дозвільних документів. Це означає що ви можете самостійно обрати місце одержання необхідного вам дозвільного документа тобто або звернувшись безпосередньо у санітарно-епідеміологічну станцію або до адміністратора дозвільного офісу. І адміністратори дозвільного офісу і представники СЕС зобов'язані консультувати підприємців з питань нормативного регулювання. Тобто вони не мають права відмовити Вам у необхідній інформації та поясненнях щодо порядку одержання дозволів СЕС. ОДЕРЖАННЯ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТИЗИ СЕС Коли потрібен висновок експертизи СЕС Висновок експертизи СЕС документ дозвільного характеру що підтверджує відповідність об'єкта документів або продукції існуючим нормам на підставі експертизи здійсненої Санітарно-епідеміологічною службою. Висновок експертизи сам по собі є видом дозволу а іноді він є підставою для видачі іншого документу наприклад декларації виробника. Крім того висновок санітарно-епідеміологічної експертизи може розглядатися як вид сертифікації підтвердження безпеки нетоксичності матеріалів . Висновки експертизи СЕС є обов’язковими для таких видів діяльності: * розробка виробництво введення в обіг і реалізація харчових продуктів харчових добавок ароматизаторів дієтичних добавок і допоміжних матеріалів для їхньої переробки наказ МОЗ від 09.10.06 р. № 668 ; * виробництво введення в обіг і реалізація виробничих потужностей споруд приміщень будинків обладнання й інших засобів включаючи транспорт використовуваних у виробництві або обігу харчової продукції; * імпорт товарів і харчових продуктів в Україну; * відведення земельних ділянок під будівництво; * будівництво реконструкція введення в експлуатацію об'єктів різноманітного призначення; * виробництво та введення в обіг нових видів техніки технологій і обладнання тощо. Без позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи забороняється використання або функціонування відповідних об’єктів. Одержуючи висновок експертизи СЕС перевірте чи містить він номер реєстрації. Адже у разі відсутності такого номера висновок вважається недійсним. Які дозвільні документи потрібні виробникам харчової продукції Для виробників харчових продуктів із жовтня 2005 року Законом України «Про безпечність та якість харчових продуктів» було введено два нових документи. Експлуатаційний дозвіл документ на введення в дію обладнання або об'єкта виробництва та/або обігу харчових продуктів. Дозвіл видається головним санітарним лікарем оператору потужностей об'єкта . Підставою для видачі є попередня експертизи щодо дотримання санітарних норм і технічних регламентів. Декларація виробника це новий документ що видається виробником харчової продукції. Цим документом виробник підтверджує що харчова продукція є безпечною для споживачів і відповідає вимогам санітарного законодавства. Декларація направляється головному державному санітарному лікареві України разом із повідомленням про введення харчової продукції. Підставою для видання такої декларації є попередній позитивний висновок експертизи СЕС. Куди звертатися за експертизою СЕС Щоб здійснити експертизу треба звернутися із заявою Див. встановлену форму у Додатку до головного лікаря або його заступника головного лікаря обласної чи міської СЕС і отримати направлення до відповідної установи. Експертизу здійснюють територіальні підрозділи санітарно-епідеміологічної служби а також спеціалізовані науково-дослідні установи Інститут медицини праці АМН України Науково-дослідний інститут радіаційного захисту АТН України Державний науково-дослідний центр проблем харчування Інститут екогігієни і токсикології ім. Медведя Інститут гігієни та медичної екології ім. Марзеєва тощо . Якщо на об’єкт експертизи відсутні санітарні норми нормативні документи або коли йдеться про нові продукти продаж харчових продуктів спеціального дієтичного споживання про функціональні продукти дієтичні та харчові добавки а також у складних випадках треба звертатися до Департаменту Держсанепідемнагляду МОЗ України. Головний державний санітарний лікар України створить спеціальну комісію для проведення експертизи. Які документи необхідні для експертизи СЕС Виконавцеві робіт з експертизи заявник подає направлення копію заяви та матеріали чи зразки які потрібні для проведення експертизи. Коли здійснюється експертиза документації то подається оригінал або його копія завірена печаткою заявника та переклад українською мовою якщо документи викладені не державною мовою . Вичерпний перелік документів міститься у Порядку затвердженому наказом МОЗ від 14.03.2006 р. № 120 Див.№№ 2 3 4 до Наказу . Якщо потрібен додатковий аналіз то виконавці експертизи можуть вимагати від заявника додаткові документи та матеріали. Кількість зразків та маса проб визначаються відповідними нормативними документами а за їх відсутності за аналогією з нормативними документами. При ввезенні нових хімічних та біологічних речовин сировини чи сполук призначених до виробництва та використання дозвільна процедура є більш складною. Перед експертизою СЕС ї необхідно зареєструвати у Комітеті з питань гігієнічного регламентування МОЗ України або здійснити гігієнічну регламентацію.   Які документи регулюють процедуру експертизи СЕС Порядок проведення санітарно-епідеміологічної експертизи регулюється: * Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; * Законом України «Про безпечність та якість харчових продуктів»; * «Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи» затверджений Наказом МОЗ України № 247 від 09.10.2000 р. зі змінами затвердженими Наказом МОЗ від 14.03.2006 р. № 120 Додаток № 3. Пояснення. Найближчим часом буде розроблено та прийнято нову постанову про порядок експертизи. Прийнятий 06.09.2005 р. Закон «Про безпечність та якість харчових продуктів» установив необхідність прийняття Кабінетом Міністрів України такого документу. Слід зазначити що існуюча процедура експертизи має суттєві недоліки. Так після затвердження висновку експертизи необхідна його реєстрація у «реєстрі державної санітарно-епідеміологічної служби України». Проте районні СЕС не мають технічних можливостей для цього. Скільки триває експертиза СЕС Термін проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи становить 30 діб із дати подання усіх документів виконавцям експертизи. У цей термін не включається час на додаткові дослідження та час необхідний заявникові для усунення зауважень. Про необхідність додаткових досліджень виконавець повідомляє заявника письмово. Такий лист є підставою для подовження терміну проведення експертизи. Скільки коштує експертиза СЕС Висновок експертизи видається безкоштовно проте послуги з дослідження зразків та матеріалів вивчення документації є платними. Розцінки на ці види послуг встановлено Постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 р. № 662 Додаток № . Радимо просити кошторис робіт та користуватися вказаною Постановою щоб перевіряти виставлені рахунки. Який термін дії висновку експертизи СЕС Висновок експертизи є чинним протягом терміну дії нормативного документа прийнятого в установленому порядку на цей об’єкт експертизи продукцію . Для продукції імпортного виробництва на яку відсутні нормативні документи висновок видається на п‘ять років. Термін дії висновку санітарно-епідеміологічної експертизи визначається експертами СЕС залежно від виду об'єкта експертизи характеристик продукції та відповідно до чинного законодавства. Приклад 1. Термін дії висновку експертизи на виробництво пельменів Технологічний процес має бути регламентований нормативними документами ТУ ДСТУ. Залежно від конкретного випадку у ТУ або ДСТУ можуть бути зазначені терміни/частота проведення санітарно-епідеміологічної експертизи продукції пельменів . Експерт що проводить санітарно-епідеміологічну експертизу керується даними нормативної документації при визначенні терміну дії висновку санітарно-епідеміологічної експертизи. Приклад 2. Термін дії висновку експертизи на імпортовану продукцію що не виробляється в Україні Оскільки аналогів продукції в Україні не існує відсутня і відповідна нормативна документація для даної продукції. Термін дії висновку санітарно-епідеміологічної експертизи визначається терміном дії контракту на підставі якого вона імпортується але не може перевищувати 5-ти років. Тобто експертиза продукції повинна проводитися при укладенні нового контракту на імпорт не рідше одного разу на 5 років. Коли висновок санітарно-епідеміологічної експертизи втрачає чинність Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи визнаються недійсними: * у зв’язку із закінченням терміну дії; * за результатами повторної державної санітарно-епідеміологічної експертизи об’єкта призначеної головним державним санітарним лікарем України що визнає недійсними попередні результати. Як можна оскаржити висновок експертизи СЕС Ви маєте право не погоджуватися з результатами лабораторних досліджень СЕС а також проводити арбітражні дослідження в уповноваженій і акредитованій арбітражній лабораторії4. Висновки посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби так само як і постанови розпорядження та приписи можуть бути оскаржені протягом місяця. Висновки видані  * головними санітарними лікарями та посадовими особами СЕС у суді або у вищестоящого головного державного санітарного лікаря; * головним санітарним лікарем України у суді або в Кабінеті Міністрів України; Зразок заяви для оскарження висновку експертизи у суді див. у Додатку № . Звертаємо Вашу увагу що оскарження прийнятого рішення не припиняє його дії. Скарга подана до вищестоящої інстанції має бути розглянута протягом 10 днів. Для звернення до арбітражного суду із заявою про визнання результатів експертизи недійсними необхідні документальні підтвердження результатів досліджень проведених незалежною акредитованою лабораторією та/або висновки незалежних експертів. Відповідно до Закону «Про судову експертизу» експертами можуть виступати особи компетентні у даному питанні5. Висновки експерта повинні також містити детальний опис проведених досліджень. У разі якщо суд має сумніви щодо наданих результатів він може призначити судову експертизу. Які документи СЕС необхідні для відкриття підприємства Дозвільні документи СЕС які видаються підприємцям погодження й висновки найчастіше являють собою попередню обов'язкову «консультацію» СЕС одержання якої потрібно для початку підприємцем його діяльності. Так одержавши висновок СЕС на відведення земельної ділянки підприємець одержує своєрідну гарантію на те що інвестування в цю діяльність не несе ризиків медико-екологічного та санітарного характеру. Висновок на вибір відведення земельної ділянки під будівництво Процедура виділення земельної ділянки під забудову вимагає одержання відповідного висновку СЕС. Такий висновок видається на письмовий запит і передбачає огляд ділянки фахівцями СЕС. СЕС буде цікавити не тільки місце розташування ділянки але і як/що будуватиметься що там зберігатиметься або вироблятиметься а також об'єкти які знаходяться поруч у межах санітарно-захисної зони. Швидше за все СЕС відмовить у видачі висновку якщо планований виробничий об'єкт межуватиме з дитячим садком ресторан із відкритою площадкою із територією школи а склад розміщуватиметься на території парку або поліклініки. За результатами огляду ділянки об'єкта посадова особа СЕС видає висновок за затвердженою формою ф. 301/0 Див Додаток № де зазначається придатна чи непридатна земельна ділянка для будівництва планованого об’єкта. Висновок за вищезазначеною формою дійсний протягом трьох років із дати видачі. Якщо він позитивний це надає право здійснювати проектно-вишукувальні роботи. Вартість експертизи 200 грн без ПДВ та без вартості лабораторно-інструментальних досліджень і замірів. Проте на сьогодні в СЕС відсутня єдина форма висновку на земельну ділянку в разі її приватизації передачі у спадщину тощо. Більш детальну інформацію про вимоги Держсанепідслужби на стадії відведення земельної ділянки під будівництво можна отримати із «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» від 19.06.1996 р. № 173-96. Практичний досвід спеціалістів санепідслужби показуює що більшість проблемних питань виникає у підприємців на стадії вибору земельної ділянки. Своєчасна консультація з СЕС мінімізує ризики та витрати як часу так і коштів. Приклад: суб’єкт господарювання отримав земельну ділянку та розпочав будівництво АЗС без погодження із СЕС. На відстані 20 м знаходиться житловий будинок. На стадії здачі АЗС в експлуатацію посадова особа СЕС зафіксує відсутність позитивних висновків СЕС на стадії відведення земельної ділянки та стадії проектування; порушення санітарно-захисної зони нормативної відстані до житлового будинку . До власника об’єкта будуть застосовані такі санкції: * штраф у розмірі від п'ятдесяти до чотирьохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі якщо суб'єкт господарської діяльності не припинив порушення після застосування фінансової санкції він сплачує штраф у розмірі ста відсотків вартості реалізованої продукції виконаних робіт наданих послуг; * буде винесена постанова про припинення будівництва експлуатації чи інвестиційної діяльності; * буде заведена відповідна справа і передана в прокуратуру. Якби власник об’єкту звернувся в СЕС за погодженням на стадії вибору земельної ділянки він отримав би консультацію про неможливість такого будівництва у зв’язку з недотриманням нормативної відстані від майбутньої АЗС до існуючої житлової забудови.   Погодження та експертиза проекту будівництва реконструкції і перепланування приміщення При переплануванні реконструкції або будівництві нового приміщення необхідна розробка проекту і його погодження з СЕС. Проекти повинні розроблятися лише тими організаціями що мають ліцензію на відповідний вид діяльності. Щоб уникнути доробок після експертизи проекту проектантам варто погоджувати проекти із СЕС ще на етапі розробки ескізів. Після експертизи видається висновок на проектну документацію за встановленою формою ф. 303/о Див. Додаток № де зазначається чи проект погоджено чи відхилено. У разі якщо висновок негативний – у констатуючій частині має обов’язково бути вказано причини відхилення проекту та зазначено які санітарні норми були порушені. Якщо зауваження щодо проекту незначні то після їх усунення проект повторно подається на експертизу для отримання позитивного висновку. Термін розгляду проекту до 30 днів. Вартість оцінки проекту становить 3 22 грн. за одну сторінку без вартості досліджень див. Тарифи платних робіт і послуг надаваних СЕС у Додатку № . Термін дії документу -чотири роки.. Погодження СЕС на введення об’єкту в експлуатацію Одержавши позитивний висновок щодо проектної документації можна починати будівництво або реконструкцію перепланування приміщення згідно з проектом. Фахівці СЕС можуть проводити щоквартальний попереджувальний нагляд за ходом будівельно-ремонтних робіт щоб проконтролювати відповідність проведених будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації. На фінальних етапах реконструкції чи будівництва СЕС приймає об'єкт в експлуатацію з метою впевнитися у відповідності проведених на об'єкті будівельно-монтажних робіт санітарним вимогам і погодженому проекту. Зокрема фахівці СЕС можуть проводити лабораторні дослідження для визначення впливу освітлення вентиляції рівня шуму тощо на здоров'я тих хто перебуває усередині приміщення та на навколишнє середовище. Якщо під час будівельно-монтажних робіт прокладався та підключення трубопровід до системи централізованого водопостачання то представники СЕС можуть проводити відбір проб води та її дослідження в лабораторії на відповідність вимогам санітарних норм. Якщо приміщення розташоване у житловому будинку і в ньому передбачається розміщення виробничого об'єкта або установка іншого шумового обладнання проводяться виміри рівня звукового тиску. Інші лабораторно-інструментальні дослідження на об'єкті можуть включати мікроклімат електромагнітні випромінювання концентрацію радону в повітрі визначення шкідливих речовин у повітрі робочої зони для виробництва дозиметричні дослідження об'єкта тощо. Всі лабораторні дослідження є платними див. тарифи у Додатку № . Погодженням СЕС на введення об’єкту в експлуатацію є підписання посадовою особою СЕС «Акта про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту»6. Висновок про відповідність вимогам наявних приміщень матеріально-технічної бази вимогам санітарних норм і правил Погодження СЕС на введення об'єкта в експлуатацію найчастіше поєднується із процедурою одержання висновку на відповідність вимогам санітарних норм приміщень і готовність підприємств до роботи для одержання дозволу на початок роботи підприємств установ організацій7 Див. зразок у Додатку № . Проте цей документ вимагається від підприємців лише коли йдеться про * отримання ліцензії для окремого виду господарської діяльності * здійснення медичної практики * для одержання дозволу на початок робіт від органів охорони для підприємств де функціонує обладнання або виконуються роботи що становлять підвищену небезпеку * у окремих випадках - місцевими адміністраціями при видачі дозволу на торгівлю. Для отримання цього висновку необхідно подати такі документи: 1. Заява власника підприємства або уповноваженого ним органа на ім’я головного санітарного лікаря територіальної СЕС. 2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію та /або статут підприємства з переліком видів діяльності. 3. Документи про право на використання приміщень. 4. Позитивний висновок на проектну документацію або погодження на введення об’єкту в експлуатацію. 5. Гігієнічні висновки на сировину матеріали та готову продукцію обладнання що використовується в технології за необхідності . Пояснення. В 2002 році змінами до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення України»8 була скасована постанова головного державного санітарного лікаря України9 якою встановлювалася вимога одержання дозволу санітарно-епідеміологічної служби на початок роботи для кожного нового підприємства. Незважаючи на скасування нормативного акта що вимагав одержання дозволу від СЕС на початок роботи від кожного підприємства практика видачі цього дозволу поширена дотепер хоча вона є протизаконною. Незаконне втручання в роботу підприємства з боку органів державної влади і їхніх посадових осіб заборонено статтею 19 Господарського кодексу України. Якщо ваші права порушені ви маєте право оскаржити дії органа державної влади або посадової особи в суді або в адміністративному порядку. Вивіз відходів При отриманні погодження від СЕС на введення в експлуатацію та початок роботи підприємства перевіряється чи уклало підприємство договір на вивіз сміття утилізацію люмінесцентних ламп тощо. Відповідно до Державних санітарних правил і норм для перукарень різних типів утилізація люмінесцентних ламп вимагає спеціальної процедури яку можуть здійснювати лише організації/підприємства що мають спеціальні дозволи на даний вид діяльності. Крім цього необхідно здійснити низку заходів виконання яких перевірятиметься представниками СЕС протягом перевірок: * Укомплектовуючи штат співробітників організувати медичні огляди оформити медичні книжки та провести санітарно-епідеміологічне навчання; * Якщо підприємство одержати санітарні паспорти на автотранспорт та підприємство за необхідності ; * Укласти договори на вивіз відходів та утилізацію люмінесцентних ламп за необхідності ; * Погодити з СЕС асортимент продукції що випускається для харчових об’єктів ; * отримати висновки експертизи СЕС на продукцію що випускається та нормативну документацію згідно з якою виробляється ця продукція . * здійснити інші підготовчі роботи залежно від виду діяльності підприємства Дозвільні документи СЕС на виробництво та реалізацію харчових продуктів Згідно з даними Держкомстату більша частина малих і середніх підприємств України це підприємства харчової промисловості та сфери послуг які одержують обов'язкові дозволи від СЕС. Даний розділ присвячений дозвільним документам СЕС які необхідні підприємствам цих галузей. Таблиця № . Дозвільні документи СЕС на виробництво та продаж харчової продукції № Назва документів Вид діяльності на який видається дозвіл 1. Декларація виробника Виробництво та введення в обіг усіх харчових продуктів у тому числі: - нових харчових продуктів; - допоміжних засобів і матеріалів для виробництва харчових продуктів; - харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання функціональних харчових продуктів дієтичних і харчових добавок; - харчових продуктів завезених в Україну вперше 2. Експлуатаційний дозвіл для потужностей Виробництво та введення в обіг споруд приміщень будинків обладнання й інших засобів включаючи транспортні 3. Погодження тексту реклами харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання Рекламування харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання функціональних харчових продуктів і дієтичних добавок З набранням чинності Законом України «Про безпечність та якість харчових продуктів» з 28.10.2005 р. ветеринарна служба здійснює нагляд за: * необробленими харчовими продуктами тваринного походження на об'єктах що здійснюють їхнє виробництво; * усіма рослинними продуктами сільськогосподарською продукцією та необробленими харчовими продуктами тваринного походження на агропродовольчих ринках. Отже відповідають за нагляд обидві служби проте не СЕС а саме ветеринарна служба здійснює перевірки * на об'єктах де виробляються необроблені харчові продукти тваринного походження та * на ринках щодо всіх рослинних продуктів сільськогосподарської продукції та необроблених харчових продуктів тваринного походження. Пояснення. Відтепер СЕС здійснює контроль тільки за готовими харчовими продуктами. Контроль за безпекою і якістю сировини здійснює ветеринарна служба. NB! Необхідно мати на увазі що втратив чинність такий вид дозвільного документа як гігієнічний сертифікат що видавався до 28.10.2005 р. санітарно-епідеміологічною службою на кожну партію плодоовочевої плодово-ягідної та баштанної продукції і продовольчої сировини. Що таке «Декларація виробника» Виробник зобов'язаний видавати декларацію виробника на такі об'єкти під час введення їх в обіг: * сільськогосподарської продукції призначеної для споживання людиною * харчових продуктів та добавок * ароматизаторів або допоміжних матеріалів для переробки. Цим документом виробник бере на себе відповідальність гарантуючи що його продукція відповідає вимогам визначеним у декларації та зобов’язується їх дотримувати10. Декларація виробника видана на серійне виробництво має містити партії продукції. Декларація виробника що видається на окрему партію повинна містити посилання на конкретну партію. Форми декларації ще не встановлено проте декларація виробника повинна містити таку інформацію: 1. назву та адресу виробника; 2. назву харчового продукту добавки ароматизатора допоміжного матеріалу для переробки тощо ; 3. свідчення про відповідність санітарним заходам технічним регламентам або стандартам та про умови за яких така відповідність підтримуватиметься умови транспортування зберігання обігу тощо ; 4. дату видачі ім'я підпис та посаду особи яка видала декларацію виробника; 5. для продуктів вироблених в Україні - реєстраційний номер наданий виробнику після отримання експлуатаційного дозволу відповідно до положень статті 22 цього Закону. Пояснення. Законодавство містить вимогу про те що декларація виробника повинна підтверджуватися документальними доказами: * протоколами вимірів досліджень здійснених акредитованою лабораторією; * документами про впровадження на виробництві систем якості; * експлуатаційними дозволами; * документами про результати державного контролю та нагляду СЕС та ветеринарної служби. Одержання зазначених документів необхідних для підтвердження дійсності декларації можливо за результатами експертизи СЕС. подає головному. Видавши декларацію виробник бере на себе відповідальність і гарантує безпеку продукту а також відповідність його санітарним нормам. Поданню декларації виробника головному державному санітарному лікареві має передувати проведення експертизи СЕС. Оформлення виробником декларації здійснюється в три етапи. 1. Звернення виробника до органа СЕС для проведення експертизи СЕС. 2. Одержання висновку експертизи СЕС на кожен об'єкт що використовується для виробництва харчової продукції. 3. Видача виробником декларації на певний вид продукції на підставі отриманого висновку СЕС. 4. Подача декларації виробника Головному державному санітарному лікареві України разом із повідомленням про введення в обіг своєї продукції NB! Експертизі підлягає кожен об'єкт що використовується для виробництва харчової продукції будинок споруда обладнання технології інші засоби у тому числі транспортні функціональні продукти дієтичні та харчові добавки ароматизатори тощо . За результатами експертизи на кожен об'єкт видається окремий висновок СЕС експлуатаційний дозвіл на виробничі потужності висновок на харчовий продукт тощо . Декларація виробника на нові харчові продукти Для виробництва або продажу нових харчових продуктів що вводяться в обіг в Україні також потрібна декларація виробника. Вона видається безпосередньо виробником за умови що на дану продукцію вже отриманий позитивний висновок експертизи СЕС. Для одержання висновку експертизи заявник подає заяву в Міністерство охорони здоров'я яка має містити інформацію про те що харчовий продукт: * не становить загрози для споживача; * не вводить споживача в оману; * не відрізняється від харчових продуктів які він призначений замінити настільки щоб його споживання могло здійснити на споживача несприятливий вплив. Висновок експертизи СЕС видається протягом 90 робочих днів з моменту подання заявки на експертизу. Висновок повинен містити таку інформацію: * умови використання продукту; * призначення та специфікації харчового продукту; * всі необхідні вимоги до етикетування продукту. Заявник може оскаржити висновок експертизи СЕС яким не дозволяється введення в обіг нового харчового продукту у головного державного санітарного лікаря України протягом 30 днів після одержання цього висновку або в суді. Пояснення. Новим харчовим продуктом вважається продукт що включає генетично модифіковані організми а також складається або виробляється з них. Не вважаються новими харчовими продуктами харчові добавки ароматизатори та розчинники для екстрагування. Дозвіл СЕС на допоміжні засоби та матеріали для виробництва харчових продуктів Допоміжні засоби та матеріали для виробництва харчових продуктів це матеріали або речовини включаючи обладнання та інвентар одиниці упаковки контейнери які контактують із харчовими продуктами і у такий спосіб можуть впливати на їхню безпеку. Для використання матеріалів що контактують із харчовими продуктами під час їхнього виготовлення зберігання транспортування та реалізації необхідний дозвіл головного державного санітарного лікаря що видається на підставі позитивного висновку експертизи СЕС. Висновок експертизи СЕС дієтичні та функціональні продукти дієтичні та харчові добавки11 Введення в обіг харчових продуктів спеціального дієтичного споживання функціональних продуктів дієтичних і харчових добавок дозволяється на підставі висновку державної санітарної експертизи. Після проведення експертизи харчові добавки реєструються у відповідному реєстрі. Рішення про реєстрацію приймається протягом 120 робочих днів з моменту подання всіх документів. Експлуатаційний дозвіл СЕС для виробництва харчових продуктів12 Виробники обладнання та інших потужностей будинки споруди приміщення транспортні засоби та інші засоби що використовуються у виробництві або обігу харчових продуктів для введення в обіг таких потужностей повинні одержати експлуатаційний дозвіл головного державного санітарного лікаря. Пояснення. Експлуатаційний дозвіл дозвіл що видається головним державним санітарним лікарем операторові потужностей об'єкта на підставі перевірки дотримання цими потужностями об'єктами санітарних заходів і технічних регламентів і дозволяє операторові потужностей об'єкта здійснювати господарську діяльність. На кожен об'єкт будинок споруду приміщення транспортний засіб тощо видається окремий експлуатаційний дозвіл. Об'єкти та їхні виробники заносяться до реєстру потужностей об'єктів що ведеться в порядку установленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я. Експлуатаційний дозвіл видається виробникові за результатами проведення експертизи СЕС. Форма експлуатаційного дозволу невдовзі буде розроблена Кабінетом Міністрів України. Якщо у підприємства відсутня декларація виробника або експлуатаційний дозвіл то воно може органи СЕС вимагатимуть від підприємців висновок Держсанепідекспертизи на виробництво і використання нових машин механізмів обладнання технологій що використовуються для виробництва продуктів харчування. Погодження СЕС для деяких видів підприємницької діяльності Скасовані дозволи Щоб розпочати роздрібну торгівлю продовольчими товарами13 обов'язкове одержання погодження висновку14 від органів СЕС. Погодження СЕС на розміщення пункту торговельної мережі один із документів що подавався в місцевий орган виконавчої влади для одержання дозволу на розміщення об'єкта торгівлі. Погодження СЕС асортиментного ряду для торгівлі продовольчими товарами Після одержання погодження СЕС на розміщення пункту торговельної мережі перед початком роботи необхідно розробити асортиментний ряд продовольчих товарів і погодити його з територіальною установою СЕС. Для погодження асортиментів продукції доведеться звертатися до територіальної установи СЕС неодноразово: на початку діяльності до відкриття підприємства і щоразу при зміні асортиментів товарів. Санітарний паспорт на автотранспорт На вантажний автотранспорт що використовується для транспортування продовольчих товарів або сировини оформляється санітарний паспорт. Для цього в територіальний орган СЕС подаються заява і техпаспорт. Фахівці СЕС здійснюють огляд наданого автотранспортного засобу якщо автотранспортний засіб використовується для перевезення швидкопсувних продуктів обов'язково перевіряється охолоджувальне устаткування. Якщо огляд підтверджує відповідність автотранспорту санітарно-епідеміологічним нормам видається санітарний паспорт. Під час обстеження автотранспортного засобу можуть проводитися інші платні дослідження. Що важливо знати про асортименти продукції для дрібнороздрібної торговельної мережі? Пояснення. Під роздрібною торгівлею через дрібнороздрібну торговельну мережу розуміють одну з форм позамагазинного продажу товарів при якій приміщення не мають торговельного залу для покупців15. Роздрібна торгівля товарами може здійснюватися через пункти некапітальної забудови кіоски ларі ларьки намети павільйони для сезонного продажу товарів торговельні автомати; засоби пересувної мережі автомагазини автокафе авторозвозки автоцистерни крамниці автопричепи візки спеціальне технологічне обладнання низькотемпературні лотки прилавки розноски лотки столики тощо. У дрібнороздрібній торговельній мережі забороняється продаж: * нефасованих продовольчих товарів крім картоплі овочів фруктів плодів ягід баштанних культур у період сезонного продажу а також морозива квітів із розносок лотків столиків кошиків і неспеціалізованого транспорту; * алкогольних напоїв крім автомагазинів системи споживчої кооперації що здійснюють виїзну торгівлю в сільській місцевості за наявності марок акцизного збору ; * тютюнових виробів через засоби пересувної мережі за винятком автомагазинів автокафе авторозвозок крамниць-автопричепів системи споживчої кооперації що здійснюють продажі в сільській місцевості; * тютюнових виробів через стаціонарні пункти якщо стан приміщень не відповідає вимогам нормативних документів до їхнього зберігання; * технічно складних і великогабаритних товарів; * тканин взуття крім домашнього і робочого швейних виробів крім робочого одягу та головних уборів для літнього сезону і виробів верхнього трикотажу що потребують примірки; * дорогоцінних металів дорогоцінних каменів та виробів із них; * вогненебезпечних товарів побутової хімії піротехнічних іграшок пально-мастильних матеріалів крім тих які реалізуються через авторозвозки системи споживчої кооперації ; * виробів реалізація яких заборонена законодавчими актами а також товарів що не мають супровідних документів товарно-транспортна накладна рахунок-фактура прибутково-видаткова накладна документи що засвідчують належну якість і безпеку товарів тощо наявність яких обумовлена нормативними документами та актами. NB! Якщо об'єкт торгівлі розташований на ринку згідно з п. 20 Правил торгівлі на ринках затверджені спільним наказом Мінекономіки МВС ДПАУ Держстандарту № 57/188/84/105 від 26.02.02 р. при наданні суб'єктам підприємницької діяльності торговельних місць в оренду адміністрація ринку укладає з ними письмову угоду. Таким чином ці суб'єкти не повинні брати письмовий дозвіл у місцевому органі самоврядування на одержання торговельного місця на території ринку. Правилами торгівлі на ринках не передбачене погодження продавцями суб'єктами підприємницької діяльності асортиментного переліку продовольчих товарів які ними реалізуються з територіальними органами державної санітарно-епідеміологічної служби. З відповіді Мінекономіки № 58-38/251 від 21.03.03 р. і № 56-38/470 від 13.05.03 р. на запит профспілки підприємців м. Харкова . Документи що надаються виробником постачальником на продовольчі товари та обладнання Якість усіх харчових продуктів виставлених на продаж повинна підтверджуватися відповідними документами. На кожну партію продовольчих товарів промислового виготовлення постачальник повинен надавати сертифікат відповідності. Товари непромислового виготовлення повинні супроводжуватися документом що засвідчує якість продукції на підставі лабораторних досліджень. Обладнання що використовується для продажу продовольчих товарів повинно мати гігієнічні висновки/сертифікати відповідності які надаються виробниками. NB! Прийнятий 06.09.2005 р. Закон «Про безпечність і якість харчових продуктів» установив необхідність одержання від постачальників харчових продуктів харчових добавок ароматизаторів і матеріалів для виробництва переробки харчових продуктів декларації виробника замість сертифіката відповідності або інших документів які є на сьогоднішній день посвідченням якості харчової продукції . Одержання документа що підтверджує якісні та санітарні характеристики продукції від виробника постачальника є необхідним для продавця з метою здійснення продажу відповідної продукції. Кожен продавець харчової продукції повинен знати що в момент здійснення закупівлі варто вимагати від постачальника надання декларації виробника. Маркування продукції Всі фасовані вітчизняні та імпортні харчові продукти обов'язково мають містити маркування українською мовою. NB! Маркування продукції повинно здійснюватися в доступній для сприйняття покупцем формі та містити таку інформацію: * загальну назву харчового продукту; * номінальну кількість харчового продукту у встановлених одиницях виміру; * склад харчового продукту; * харчову та енергетичну цінність; * кінцевий термін реалізації або дату виготовлення та термін придатності; * умови зберігання; * позначення нормативного документа для харчових продуктів вітчизняного виробництва ; * найменування та адресу виробника і місця виготовлення; * умови застосування якщо такі передбачені ; * наявність у харчовому продукті компонентів із генетично модифікованої сировини; * застереження щодо споживання харчового продукту певними категоріями групами населення. NB! Якщо продукція товари обладнання апаратура придбана вами з метою подальшого продажу непридатна до вживання або неправильно маркована ви вправі вимагати від постачальника відшкодування збитків заподіяних вам придбанням такої продукції за умови її використання і зберігання відповідно до інструкцій наданих постачальником. Інші санітарні правила роздрібної торгівлі продовольчими продуктами Для погодження СЕС відкриття пункту роздрібної торгівлі продовольчими продуктами важливо дотримуватись таких санітарних правил: * організувати медичний огляд персоналу та одержання медичних книжок; * забезпечити наявність санітарних правил санітарного журналу у приміщеннях торговельної точки; * укласти договір на вивіз сміття; * правильно маркувати інвентар який використовується для дотримання санітарно-гігієнічних норм. Повний перелік санітарних вимог для роздрібної торгівлі продовольчими продуктами викладений у «Санітарних правилах для підприємств продовольчої торгівлі» від 16.04.1991 р. СанПіН № 5781-91 «Правилах роздрібної торгівлі продовольчими товарами» затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11.07.2003 р. № 185 і «Правилах роботи дрібнороздрібної торговельної мережі» затверджених Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.1996 р. № 369. Погодження СЕС на відкриття закладу громадського харчування Здійснення діяльності у сфері харчування можливе після державної реєстрації підприємства як суб'єкта підприємницької діяльності. NB! Заснувати бізнес у сфері громадського харчування можна шляхом створення фабрики-кухні фабрики-заготовочної ресторану бару кафе їдальні закусочної буфету магазину відділу кулінарії відкритої літньої площадки кіоску тощо. Для відкриття закладу громадського харчування необхідне погодження з установами СЕС16. Погодження СЕС на розміщення та введення в експлуатацію приміщення як закладу громадського харчування здійснюється за процедурою описаною в розділах «Погодження СЕС відповідності розміщення» і «Погодження СЕС на введення в експлуатацію об'єктів/приміщень». Після одержання висновку на введення в експлуатацію приміщення можна проводити його укомплектування необхідним обладнанням. Асортиментний перелік Перед початком роботи підприємству необхідно скласти асортиментний перелік страв виробів напоїв і погодити його з територіальними органами СЕС. Процедура погодження асортиментного переліку аналогічна процедурі описаній у розділі «Погодження СЕС розміщення об'єкта торгівлі продовольчими товарами». Погодження асортиментного переліку з територіальними установами СЕС необхідне тільки на початку роботи об’єкта при зміні технології виробництва при зміні умов реалізації харчових продуктів які виробляються та реалізуються об’єктами громадського харчування. Технологічні та калькуляційні карти Для погодження СЕС на введення в експлуатацію і готовність до початку роботи заклади громадського харчування крім погодження асортиментного ряду блюд напоїв і виробів мають надати технологічні та калькуляційні карти. Технологічні та калькуляційні карти затверджуються Держспоживстандартом і є документами що містять інформацію про рецептуру страв та технологію їх приготування. Підприємство має право самостійно розробляти нові фірмові види продукції громадського харчування. Підприємець що надає послуги у сфері харчування може вносити в рецептури блюд зміни розширювати перелік компонентів але природно при цьому він не може допускати порушень санітарних норм і правил технологічного режиму виробництва продукції погіршення її споживчих властивостей і якості. Зміни рецептур і доповнення до них в обов'язковому порядку вносяться в калькуляційні та технологічні карти. NB! Прийнятий 06.09.2005 р. Закон «Про безпечність і якість харчових продуктів» установив необхідність одержання від постачальників харчових продуктів харчових добавок ароматизаторів і матеріалів для виробництва переробки харчових продуктів декларації виробника замість сертифікатів відповідності або інших документів які є на сьогоднішній день посвідченням якості харчових продуктів а також експлуатаційного дозволу замість сертифікатів відповідності/гігієнічних висновків на обладнання . Інші санітарні правила для закладів підприємств громадського харчування Для погодження СЕС відкриття закладу громадського харчування важливо дотримуватися таких санітарних правил: * забезпечити наявність санітарних правил і санітарного журналу; * укласти договір на вивіз сміття; * організувати медичний огляд персоналу та забезпечити наявність медичних книжок на робочих місцях; * здійснити маркування інвентарю та посуду що використовуються у закладі громадського харчування в процесі приготування їжі. Повний перелік санітарних вимог для роздрібної торгівлі продовольчими продуктами викладений у «Санітарних правилах для підприємств громадського харчування включаючи кондитерські цехи та підприємства що виробляють м'яке морозиво» від 19.03.1991 р. СанПіН і «Правилах роботи закладів підприємств громадського харчування» затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 219. Погодження СЕС на відкриття перукарні Спектр перукарських послуг досить широкий. У зв'язку із цим і вимоги щодо організації такого виду діяльності досить серйозні та різноманітні. Для погодження відкриття салону перукарні з органами СЕС необхідно задовольнити низку вимог передбачених санітарними правилами та нормами а також правилами надання перукарських послуг викладеними у таких нормативних актах: * ДСПіН 2.2.2.022-99 Державні санітарні правила та норми для перукарень різних типів; * Правила побутового обслуговування населення затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 р. № 974; * ДСТУ 2375-94 Побутове обслуговування населення. Терміни та визначення; * ГСТУ 201-05-97 Послуги перукарські. Загальні технічні умови; * ДНАОП 9.0.30-1.07-97 Правила охорони праці для перукарень. Процедура погодження з органами СЕС на розміщення та введення в експлуатацію перукарні аналогічна процедурам для торговельної точки та закладу громадського харчування і описана в розділах «Погодження СЕС відповідності розміщення» і «Погодження СЕС на введення в експлуатацію об'єктів/приміщень». Якщо питання розміщення перукарні вже вирішене і отриманий висновок на експлуатацію об'єкта можна переходити до оснащення перукарні необхідним обладнанням і підбору персоналу. Санітарні вимоги передбачені для перукарень можна умовно розділити на два напрямки: * вимоги щодо оснащення приміщень; * вимоги щодо персоналу. Документи які надаються виробниками обладнання оздоблювальних матеріалів і засобів дезінфекції Для погодження введення в експлуатацію та початку роботи перукарні СЕС необхідно впевнитися у наявності: * сертифікатів відповідності/гігієнічних висновків на обладнання що використовується в перукарні; * висновків санітарно-епідеміологічної експертизи на оздоблювальні матеріали що використовувалися в ході ремонтно-будівельних робіт приміщення перукарні; * санітарно-епідеміологічних висновків на дезінфекційні та мийні засоби. Санітарний паспорт перукарні Представники СЕС можуть вимагати оформлення санітарного паспорта на перукарню. Санітарний паспорт об'єкта використовується з метою контролю органами СЕС за санітарно-гігієнічним станом проведенням дезінфекційних дезінсекційних і дератизаційних заходів на об'єкті. Санітарний паспорт оформляється в територіальному органі СЕС за заявкою підприємця що експлуатує об'єкт. До нього заносяться дані про об'єкт юридичну особу або індивідуального підприємця а також відмічаються результати оцінки якості проведених робіт при різних видах контролю та нагляду в тому числі робіт із дератизації та дезінсекції. Медичні книжки персоналу Оформлення медичних книжок для персоналу є обов'язковою умовою для погодження СЕС введення в експлуатацію та початку роботи перукарні. Фахівці СЕС проводять навчання персоналу санітарним нормам разом із видачею медичних книжок. Повторні навчання проводяться раз у 2 роки про що робиться позначка в особистих медичних книжках. Вартість навчання становить 8 85 грн/год. за одного слухача або 2 48 грн за одного слухача у разі групового навчання при кількості слухачів не менше 5 осіб. Переоформлення медичних книжок проводиться раз на півроку в профмедпідрозділах поліклінік. ЩО ПОВИНЕН ЗНАТИ ПІДПРИЄМЕЦЬ ПРО ПЕРЕВІРКИ СЕС Перевірки СЕС охоплюють значну частину підприємців особливо тих хто задіяний у сфері виробництва та торгівлі продовольчими товарами і громадським харчуванням. Що необхідно знати підприємцеві для того щоб не допустити висування посадовою особою СЕС необґрунтованих і бездоказових вимог і захистити свої права під час перевірки СЕС? Державна санітарно-епідеміологічна служба має чітку вертикально структуровану систему управління та підпорядкування. Головний державний санітарний лікар України призначається на посаду та звільняється Кабінетом Міністрів України і є одночасно Першим заступником Міністра охорони здоров’я України. Посадові особи цієї служби мають повноваження діяти тільки на відповідних адміністративних територіях. Наприклад санітарний лікар Дніпровського району Києва не може приходити з перевіркою на підприємства в інших районах міста більш детально про це див. у Додатку № . Якщо в ході діяльності посадовим особам СЕС стає відома інформація про ваше підприємство ви вправі вимагати від цих осіб зберігання конфіденційної інформації та її нерозголошення. Які перевірки здійснюються органами СЕС Планове обстеження та перевірка проводяться вибірково згідно з планами розробленими СЕС як правило – раз у рік . Позапланові перевірки залежно від санітарної та епідемічної ситуації а також за запитами підприємств установ і організацій та за заявами громадян. І планові і позапланові вибіркові обстеження та перевірки затверджує головний державний санітарний лікар. Чинне законодавство не встановлює періодичності проведення перевірок що провокує виникнення ситуації при якій інспектори СЕС можуть приходити з перевірками обстеженнями щомісяця на такі наприклад об’єкти підвищеного епідризику як комунальні централізовані водопроводи молокозаводи тощо. Які повноваження посадової особи Держсанепідслужби Головні державні санітарні лікарі адміністративних територій та їх заступники маютьширокі повноваження: Головним державним санітарним лікарям Республіки Крим областей міст районів та їх заступникам головним державним санітарним лікарям на транспорті та їх заступникам а також головним державним санітарним лікарям об'єктів із особливим режимом роботи у межах відповідних територій об'єктів надаються повноваження: а державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням органами виконавчої влади місцевого самоврядування підприємствами установами організаціями і громадянами санітарного законодавства; б систематичного аналізу санітарної та епідемічної ситуації показників здоров'я населення окремих його груп; в визначення чинників що можуть шкідливо впливати на здоров'я населення ступеня створюваного ними ризику для здоров'я населення регіону території об'єкта окремих професійних груп тощо; г контролю за проведенням санітарних і протиепідемічних заходів виконанням програм профілактики захворювань охорони здоров'я населення; д погодження відведення земельних ділянок під забудову та інші види землекористування місця водозаборів і скидання стічних вод розташування промислових та інших об'єктів; е винесення рішень про необхідність проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи визначення складу комісій для її здійснення і затвердження висновків; є погодження регіональних і місцевих програм у галузі соціально-економічного розвитку; ж винесення рішень про відповідність вимогам санітарних норм об'єктів і споруд що вводяться в експлуатацію; з погодження видачі а у передбачених законодавством випадках – надання дозволу на здійснення видів діяльності передбачених цим Законом; и безперешкодного входу на територію і у приміщення всіх об'єктів нагляду за службовим посвідченням і обов'язкових для виконання вказівок щодо усунення виявлених порушень санітарних норм а також проведення необхідних лабораторних досліджень; і безплатного отримання від юридичних осіб і громадян у тому числі іноземних які перебувають або ведуть діяльність на відповідній території України матеріалів і відомостей статистичних та інших даних що характеризують санітарний та епідемічний стан об'єктів і здоров'я людей; ї безплатного відбору зразків сировини продукції матеріалів для державної санітарно-епідеміологічної експертизи; й визначення необхідності профілактичних щеплень та інших заходів профілактики у разі загрози виникнення епідемій масових отруєнь та радіаційних уражень; к розслідування причин і умов виникнення професійних чи групових інфекційних захворювань отруєнь радіаційних аварій і подання матеріалів з цих питань компетентним органам для притягнення винних до відповідальності; л застосування передбачених цим Законом яким? заходів для припинення порушення санітарного законодавства. Іншим посадовим особам органів установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби лікарі-гігієністи лікарі-епідеміологи помічники лікарів надаються повноваження передбачені пунктами "а" "б" "в" "г" "и" "і" "ї" "к" в частині розслідування групових інфекційних захворювань отруєнь радіаційних аварій та "л" частини першої цієї статті. якої статті якого закону? Головний державний санітарний лікар адміністративної території координує діяльність усіх розташованих на ній установ закладів та підрозділів державної санітарно-епідеміологічної служби незалежно від їх підпорядкування. Ви не маєте права не пустити таку особу навіть тоді коли ваше підприємство тимчасово не працює. Крім того посадова особа уповноважена перевіряти санітарний стан навіть тих приміщень які тимчасово не використовуються. При проведенні перевірки посадова особа СЕС зобов'язана: * дотримуватися вимог законодавства України; * пред'являти документи що засвідчують його особистість як санітарного інспектора; * забезпечувати конфіденційність будь-якої інформації що становить комерційну таємницю; * складати та надавати документи про проведення перевірки і відбір зразків відповідно до чинного законодавства України. На якій підставі проводиться перевірка Підстава для перевірки – план роботи СЕС позапланові проводяться за рішенням головного державного санітарного лікаря чи його заступника. Право на проведення перевірки посадова особа одержує за наявності в неї направлення на перевірку у якому мають бути зазначені: * назва документа «Направлення»; * дата складання; * адреса назва СЕС; * вид перевірки; * прізвища та посади уповноважених перевіряти; * підпис головного державного санітарного лікаря або його заступника. Направлення на перевірку посадовою особою може бути отримане від свого керівника і в усній формі. В такому разі власник об’єкта може зв’язатись із керівником СЕС чи його заступником для підтвердження правомірності проведення перевірки. Якими можуть бути санкції за результатами перевірки По закінченні перевірки оформляють акт перевірки що підписується посадовою особою та підприємцем. Один примірник документа залишається у підприємця. При виявленні порушень санітарного законодавства оформляється протокол про порушення санітарного законодавства. На підставі такого протоколу головний державний санітарний лікар видає постанову про накладення штрафу на підприємця. Головний державний санітарний лікар одержавши протокол про порушення санітарного законодавства зобов'язаний розглянути справу протягом 15 днів. Причому справа повинна розглядатися в присутності представника підприємства що має право знайомити з матеріалами справи давати пояснення заявляти клопотання. У розгляді справи можуть брати участь експерт і свідки. «За відсутності особи яка притягується до адміністративної відповідальності справа може бути розглянута лише у випадках коли є дані про своєчасне повідомлення та місце і час розгляду справи якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи» п. 3.8 Інструкції № 64 Фінансові санкції Штрафи За порушення санітарного законодавства або невиконання постанов розпоряджень приписів висновків посадових осіб органів установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби на осіб винних у вчиненні таких правопорушень може бути накладено штраф у таких розмірах: * на посадових осіб від одного до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян абзац другий частини першої статті 46 із змінами внесеними згідно із Законами № 607/96-ВР від 17.12.96 р. № 3037-III 3037-14 від 07.02.2002 р. ; * на громадян від одного до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян абзац третій частини першої статті 46 із змінами внесеними згідно із Законом № 607/96-ВР від 17.12.96 р. . У разі грубого порушення до підприємця може бути застосована фінансова санкція: а за передачу замовникові або у виробництво і застосування конструкторської технологічної та проектної документації що не відповідає вимогам санітарних норм розробник цієї документації сплачує штраф у розмірі 25 відсотків вартості розробки; б за реалізацію продукції забороненої до випуску і реалізації посадовими особами органів установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби підприємство підприємець установа організація сплачує штраф у розмірі 100 відсотків вартості реалізованої продукції; в за випуск реалізацію продукції яка внаслідок порушення вимог стандартів санітарних норм є небезпечною для життя і здоров'я людей підприємство підприємець установа організація сплачує штраф у розмірі 100 відсотків вартості випущеної або реалізованої продукції; г за реалізацію на території України імпортної продукції яка не відповідає вимогам стандартів щодо безпеки для життя і здоров'я людей санітарних норм що діють в Україні підприємство підприємець установа організація сплачує штраф у розмірі 100 відсотків вартості реалізованої продукції; д за ухилення від пред'явлення посадовим особам державної санітарно-епідеміологічної служби продукції яка підлягає контролю підприємство підприємець установа організація сплачує штраф у розмірі 25 відсотків вартості продукції що випущена з моменту ухилення; е за порушення вимог щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності що супроводжуються шумом встановлених частинами другою третьою та четвертою статті 24 цього Закону підприємство установа організація громадянин суб'єкт господарської діяльності сплачує штраф у розмірі від п'ятдесяти до чотирьохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі коли підприємство установа організація або громадянин суб'єкт господарської діяльності не припинили порушення після застосування фінансової санкції вони сплачують штраф у розмірі ста відсотків вартості реалізованої продукції виконаних робіт наданих послуг. Крім зазначеного до підприємця можуть бути застосовані інші адміністративно-попереджувальні заходи. Якщо на підприємстві виявлене порушення санітарних норм для усунення яких потрібні значний час і зусилля застосовуються адміністративно-попереджувальні заходи: * діяльність підприємства будівництво або реконструкція об'єктів обмежені тимчасово або повністю заборонені або припинені; * накладено тимчасову заборону на виробництво використання та продаж деяких видів продукції; * інвестиційна діяльність зупинена або припинена; * власникові підприємства дана вказівка усунути від роботи певних осіб. Обмеження та заборони на будівництво Наприклад якщо при будівництві допущені незначні та безпечні для оточуючих відступи від проекту то застосовують обмеження тобто обмеження на окремі будівельні роботи до усунення відступів або внесення їх у проект і погодження із СЕС. Якщо проект не був погоджений із СЕС то заходом впливу буде тимчасова заборона на будівництво до одержання погодження. Якщо на проект споруди що будується було дано негативний висновок експертизи і виправлення вже неможливі то буде видана безстрокова заборона на будівництво даного об'єкта. Для адміністративно-попереджувальних заходів потрібна окрема постанова керівника СЕС що має містити в собі: * місце і дату винесення; * посаду прізвище ім'я та по батькові особи що винесла постанову; * обставини через які була винесена постанова; * посилання на нормативний акт; * конкретну дію яку повинен вчинити порушник або від якої він повинен утриматися; * термін виконання постанови; * порядок оскарження; * попередження про відповідальність за невиконання постанови; * вказівку хто відповідальний за виконання. Опечатування Для забезпечення виконання своєї постанови посадові особи зазвичай застосовують опечатування опломбування приміщень джерел енергії сировини механізмів транспортних засобів тощо. Складається відповідний акт один примірник якого залишають на підприємстві. Вилучення Органи СЕС мають право ухвалити обов'язкове для виконання рішення про вилучення з обігу неякісної небезпечної продукції за результатами перевірок17. Деякі положення про порядок вилучення з обігу харчових продуктів харчової продукції та супутньої сировини можна знайти і у ст. 25 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів». Даною нормою Закону зокрема установлене правило відповідно до якого вилучені з обігу продукти і харчова продукція підлягають відповідній державній санітарно-епідеміологічній або іншій експертизі ветеринарно-гігієнічній товарній для визначення шляхів їх подальшої утилізації знищення тощо. Відбір зразків продукції Що треба знати якщо до вас прийшли співробітники СЕС для відбору зразків продукції на дослідження? Рекомендація 1. Вимагайте складання акту відбору зразків продукції для дослідження. Простежте щоб кількість відібраної продукції відповідала кількості зазначеній в акті. Рекомендація 2. Вимагайте надати вам примірник акта відбору зразків. Наявність документа що свідчить про кожний відбір продукції допоможе захистити ваші інтереси якщо їх доведеться відстоювати в адміністративному або судовому порядку. Як оскаржити постанову про застосування фінансових санкцій Як захищати свої права під час перевірки * Оскаржити дії та рішення посадових осіб органів СЕС. Право на захист своїх прав є невід'ємним правом кожного підприємця. Право на захист включає право оскаржити рішення та дії посадових осіб органів СЕС. Дії та рішення можуть бути оскаржені як в адміністративному порядку так і шляхом подання позову в суд протягом одного місяця з моменту здійснення певної дії або винесення рішення що оскаржується. При цьому треба знати що оскарження ухваленого рішення не зупиняє його дії а тому ми рекомендуємо оскаржити дії санітарних органів одразу в суді шляхом подання позову з попередньою вимогою про зупинення дії рішення до його розгляду судом. * Підписувати акти та протоколи перевірок зазначати в них свої зауваження і пояснення вимагати копії цих документів. У ході перевірок ви маєте право підписувати акт або протокол зазначати свої зауваження і їхнє докладне обґрунтування в цих документах і одержувати примірники акта протоколу . Скористуйтеся цими правами адже у разі якщо вам доведеться захищати свої інтереси примірник акта протоколу з вашими зауваженнями буде надзвичайно корисним. * Залучати свідків для підтримки вашої позиції. Не забувайте про своє право залучати свідків у будь-яких випадках контакту із представниками СЕС. Якщо ви впевнені у своїй правоті і необґрунтованості рішення посадової особи попросіть свідків поставити підпис на документі складеному не на вашу користь. Присутність якомога більшої кількості свідків і наявність їхніх підписів у відповідному документі акті протоколі допоможуть вам відстояти свої інтереси в суді або вищому органі у разі адміністративного оскарження . * Ознайомитися з матеріалами справи подавати клопотання давати пояснення залучати свідків експертів адвокатів та інших осіб при розгляді справи про адміністративне правопорушення або накладення фінансових санкцій. Пам’ятайте що ви наділені досить широкими правами на захист своїх інтересів. Тому у разі виклику вас до органу СЕС на розгляд справи про адміністративне правопорушення або накладення фінансових санкцій на ваше підприємство або в судовому виробництві виберіть активну стратегію поведінки використайте якнайбільше своїх прав: давайте пояснення залучайте свідків і експертів використайте допомогу адвоката для представництва ваших інтересів. Не нехтуйте своїми правами лише за умови їхнього активного використання ви зможете захистити себе і свій бізнес від несприятливих наслідків. Постанова про застосування до підприємства фінансових санкцій може бути оскаржена у головного державного санітарного лікаря вищого рівня або в господарському суді в місячний термін десятиденний?? від дня її винесення. Скарга до вищестоящого головного державного санітарного лікаря повинна містити: * повне найменування юридичну адресу та інформацію про відомчу підпорядкованість особи що оскаржує постанову; * відомості стосовно оскаржуваної постанови номер дату винесення посаду особи що наклала стягнення ; * мотиви та аргументацію з яких особа що звернулася зі скаргою вважає неправильним накладене на неї стягнення. Скарга повинна бути розглянута вищестоящим головним державним санітарним лікарем у 10-денний термін від дня її надходження. При розгляді скарги вищестоящий головний державний санітарний лікар вправі прийняти одне з таких рішень: * залишити постанову без змін а скаргу без задоволення; * скасувати постанову і відправити справу на новий розгляд; * скасувати постанову і закрити справу. Як уже зазначалося постанова також може бути оскаржена в суді. У разі подання позову в суд дія постанови припиняється до винесення відповідного рішення або постанови господарського суду. Якщо ви звертаєтеся до арбітражного суду із заявою про визнання недійсною постанови припису тощо головного державного санітарного лікаря СЕС то доказами вашої правоти можуть служити тільки документи: наприклад експертні висновки зроблені незалежними експертами. До суду загальної юрисдикції ви можете звернутися зі скаргою на неправомірні дії конкретного працівника СЕС. У такому випадку вашими доказами крім усього іншого можуть служити показання свідків. Однак можливо підприємцеві не слід поспішати з поданням позову до суду з метою оскарження постанови. Штрафи та фінансові санкції підприємство повинно сплатити добровільно протягом 15 днів. Якщо це не відбувається СЕС сама подає позов до суду. Таким чином ви одержуєте можливість довести свою правоту і захистити свої права в судовому засіданні уникнувши при цьому сплати державного мита і вартості судово-інформаційних послуг. Пояснення. Відповідно до законодавства якщо порушник не виконав постанови у 15-денний термін від дня її винесення сума фінансової санкції стягується в судовому порядку. Постанова про фінансові санкції може бути опротестована прокурором. Протест прокурора розглядається посадовою особою яка винесла постанову у десятиденний термін від дня одержання протесту. При розгляді протесту посадова особа яка винесла постанову може: * залишити постанову без змін а протест прокурора без задоволення; * скасувати постанову і закрити справу. Про результати розгляду протесту сповіщають прокурора а при зміні розміру штрафу або скасуванні постанови і порушника. При скасуванні постанови стягнені суми фінансових санкцій підлягають поверненню з тих бюджетів фондів і рахунків установ закладів частин підрозділів державної санітарно-епідеміологічної служби України до яких вони надійшли пп. 3.8 3.12 «Порядку застосування фінансових санкцій за порушення санітарного законодавства» затвердженого наказом Мінздраву 20.07.95 р. . Додаток № . Термінологічний словник Державна санітарно-епідеміологічна експертиза надалі експертиза це вид професійної діяльності органів установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби що полягає у комплексному вивченні об'єктів експертизи з метою виявлення можливих небезпечних факторів у цих об'єктах встановленні відповідності об'єктів експертизи вимогам санітарного законодавства а у разі відсутності відповідних санітарних норм в обґрунтуванні медичних вимог щодо безпеки об'єкта для здоров'я та життя людини. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи документ установленої форми що засвідчує відповідність невідповідність об'єкта державної санітарно-епідеміологічної експертизи медичним вимогам безпеки для здоров'я і життя людини. Затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем і є обов'язковим для виконання власником об'єкта експертизи. Об'єкт державної санітарно-епідеміологічної експертизи будь-яка діяльність технологія продукція та сировина проекти будівництва проекти нормативних документів реалізація функціонування використання яких може шкідливо вплинути на здоров'я людини а також діючі об'єкти та чинні нормативні документи у випадках коли їх шкідливий вплив виявлено у процесі функціонування використання а також у разі закінчення встановленого терміну дії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи про безпеку харчових продуктів документ дозвільного характеру у якому на підставі результатів аналізу ризику і перевірки зразків харчових продуктів наданих виробником або постачальником а також допоміжних засобів і матеріалів для виробництва та обігу харчових продуктів виробничих технологій і технологічного обладнання використовуваного при виробництві харчових продуктів визначається перелік санітарних заходів і технічних регламентів яких повинен дотримуватися виробник і постачальник для забезпечення безпеки харчового продукту. Харчовий продукт їжа це будь-яка речовина або продукт призначені для вживання людиною. Відповідно до законодавства до харчових продуктів відносять напої жувальну гумку та будь-які інші речовини у тому числі і воду які навмисно вводяться до складу харчового продукту під час його виробництва підготовки або обробки. Харчові продукти для спеціального дієтичного споживання харчові продукти спеціально перероблені або розроблені для задоволення конкретних дієтичних потреб обумовлених конкретним фізичним або фізіологічним станом людини та/або специфічною хворобою або розладом і реалізовані як такі у тому числі продукти дитячого харчування харчування для спортсменів і осіб літнього віку тощо . Функціональний харчовий продукт харчовий продукт що містить лікарські засоби та/або пропонується для профілактики або пом'якшення перебігу хвороби людини. Харчова добавка будь-яка речовина що зазвичай не вважається харчовим продуктом або його складовою але додається до харчового продукту з технологічною метою в процесі виробництва і яка в результаті стає невід'ємною частиною продукту термін не включає забруднюючих речовин пестицидів або речовин доданих до харчових продуктів для поліпшення їхніх живильних властивостей . Дієтичні добавки вітамінні вітамінно-мінеральні або трав'яні добавки окремо та/або у сполученні один із одним у формі капсул пігулок порошків які приймаються перорально разом із їжею або підмішуються у їжу в межах фізіологічних норм для додаткового порівняно зі звичайним харчуванням уживання цих речовин. Дієтичні добавки містять або включають різні речовини або суміші речовин у тому числі протеїн вуглеводи амінокислоти їстівні масла та екстракти рослинних і тваринних матеріалів які вважаються необхідними або корисними для харчування і загального здоров'я людини. Декларація виробника документ що підтверджує безпеку об'єкта на відповідність вимогам санітарного законодавства який видається самим виробником і надається головному державному санітарному лікареві України разом із повідомленням про введення об'єкта в обіг. Допоміжні засоби і матеріали для виробництва харчових продуктів матеріали або речовини які включають обладнання та інвентар одиниці упаковки контейнери які контактують із харчовими продуктами і в такий спосіб можуть впливати на їхню безпеку. Експлуатаційний дозвіл дозвіл що видається відповідним головним державним санітарним лікарем операторові потужностей об'єкта на підставі перевірки дотримання цими потужностями об'єктами санітарних заходів і технічних регламентів і дозволяє операторові потужностей об'єкта здійснювати господарську діяльність. Додаток № . Законодавство у сфері санітарно-епідеміологічного нагляду Закон України № 4004 від 24.02.94 р. «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» Закон України № 1645 від 06.04.2000 р. «Про захист населення від інфекційних хвороб» Закон України «Про вилучення з обігу переробку утилізацію знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000 р. Закон України № 2809 від 06.09.2005 р. «Про безпечність та якість харчових продуктів» Постанова Кабінету Міністрів № 1109 від 22.06.1999 р. «Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд» зі змінами в редакції від 19.08.2002 р. № 1217 Постанова Кабінету Міністрів № 1218 від 19.08.2002 р. «Про затвердження Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України» зі змінами в редакції від 24.09.2004 р. № 1273 Постанова Кабінету Міністрів № 696 від 24.04.1999 р. «Про затвердження Правил санітарної охорони території України» Постанова Кабінету Міністрів № 1544 від 15.10.2002 р. «Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення які виконуються і надаються за плату» Постанова КМУ від 04.07.2001 р. № 756 проверить Постанова Кабінету Міністрів № 662 від 11.05.2006 р. «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002 р. № 1544 і від 27 серпня 2003 р. № 1351» Інструкція № 64 від 14.04.95 р. про Порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною службою України адміністративно-попереджувальних мір обмеження тимчасова заборона заборона призупинення та припинення Порядок № 135 від 20.07.95 р. застосування фінансових санкцій за порушення санітарного законодавства затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я   Додаток № . ЗАТВЕРДЖЕНО наказом МОЗ України від 28.09.2006 р. № 647 ПЕРЕЛІК документів і висновків що видаються установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби 1. Акт прийняття оздоровчих закладів для дорослих форма № 316/о . 2. Акт прийняття дитячого оздоровчого табору форма № 318/о . 3. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію та нормативну документацію або об’єкт форми затверджені наказом МОЗ від 9 жовтня 2000 року № 247 зі змінами . 4. Висновок державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень матеріально-технічної бази вимогам санітарних норм і правил який додається до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 „Про затвердження переліку документів які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності” . 5. Висновок на проект будівництва реконструкції форма № 303/о . 6. Дозвіл на право виготовлення продукції з риби та інших водних живих ресурсів у встановленому асортименті за видами або групами форма затверджена наказом МОЗ від 06.05.2003 р. № 197 . 7. Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки оформляється окремим листом та проекту відведення земельної ділянки форма № 301/о . 8. Санітарний паспорт об’єкта транспортного засобу видача або погодження . 9. Санітарний паспорт на право проведення робіт із джерелами іонізуючих випромінювань. 10. Свідоцтво про атестацію лабораторій підприємств і організацій на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень чинників виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці. 11. Суднове медико-санітарне свідоцтво на право плавання. 12. Дозвіл на роботу із мікроорганізмами І-ІV груп патогенності та рекомбінантними молекулами ДНК. Додаток № . Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи   ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони я України?здоров 14.03.2006 р. № 120 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України "31" березня 2006 р. за № 362/12236 Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи далі Порядок розроблений відповідно до Законів України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” “Про безпечність та якість харчових продуктів” “Про метрологію та метрологічну діяльність” постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 р. № 1218 “Про затвердження Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України” зі змінами визначає порядок діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби спрямованої на визначення відповідності об’єктів державної санітарно-епідеміологічної експертизи далі об’єкти експертизи вимогам санітарного законодавства України установлення медичних критеріїв безпеки для здоров’я людини показників та їх гранично- допустимих рівнів вмісту концентрації тощо далі критерії безпеки умов використання застосування зберігання виробництва транспортування утилізації знищення інформації для споживача тощо визначені при потребі в етикетці інструкції правилах регламентах тощо далі умови використання з подальшим здійсненням державного санітарно-епідеміологічного нагляду за об’єктами експертизи. Дія цього Порядку поширюється на центральні органи виконавчої влади органи місцевого самоврядування підприємства установи організації інші суб’єкти господарської та підприємницької діяльності незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності встановлює вимоги до організації проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи. 1.Терміни та їх визначення У цьому Порядку терміни і поняття вживаються у такому значенні: державна санітарно-епідеміологічна експертиза це вид професійної діяльності органів установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби що полягає у комплексному вивченні об’єктів експертизи з метою виявлення можливих небезпечних факторів у цих об’єктах установленні відповідності об’єктів експертизи вимогам санітарного законодавства а в разі відсутності відповідних санітарних норм в обґрунтуванні медичних вимог щодо безпеки об’єкта для здоров’я та життя людини; об’єкт державної санітарно-епідеміологічної експертизи будь-яка діяльність технологія продукція та сировина проекти будівництва проекти нормативних документів реалізація функціонування використання яких може шкідливо вплинути на здоров’я людини а також діючі об'єкти та чинні нормативні документи у випадках коли їх шкідливий вплив установлено в процесі функціонування використання а також у разі закінчення встановленого терміну дії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи документ установленої форми що засвідчує відповідність невідповідність об‘єкта державної санітарно-епідеміологічної експертизи медичним вимогам безпеки для здоров’я і життя людини затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем і є обов‘язковим для виконання власником об‘єкта експертизи. 2.Мета завдання та принципи державної санітарно-епідеміологічної експертизи 2.1. Метою державної санітарно-епідеміологічної експертизи є збереження та захист здоров'я людей шляхом виявлення попередження зменшення та усунення шкідливого впливу на них об’єктів експертизи. 2.2. Основними завданнями експертизи є: * обґрунтування необхідності застосування вимог санітарного законодавства до конкретного об’єкта експертизи; * організація обстеження дослідження об’єктів експертизи та встановлення відповідності їх вимогам санітарного законодавства України. У разі відсутності санітарних норм наукове обґрунтування відповідних вимог стосовно об’єктів експертизи визначення показників безпеки та умов безпечного використання з установленням гігієнічних та епідеміологічних регламентів реалізації функціонування транспортування утилізації чи інших аналогічних дій стосовно об’єкта експертизи застосування відповідних показників та їх гранично-допустимих рівнів умісту концентрацій тощо; * оцінка ефективності обґрунтованості достатності заходів щодо охорони здоров’я населення; * оцінка можливого негативного впливу небезпечних факторів пов’язаних з діяльністю об’єктів експертизи визначення потенційного ризику для здоров‘я населення; * підготовка об’єктивних обґрунтованих висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи далі висновки . 3. Об’єкти державної санітарно-епідеміологічної експертизи 3.1. Державній санітарно-епідеміологічній експертизі підлягають об’єкти визначені в статті 11 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” якщо щодо них раніше не проводилася експертиза і власник об’єкта чи вповноважена ним особа не має діючого позитивного висновку на цей об’єкт. 3.2. Забороняється використання або функціонування об'єктів експертизи без наявності позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи. 3.3. Визначення відповідності діючих об'єктів експертизи тобто об’єктів експертизи які вже використовуються або функціонують вимогам санітарних норм здійснюється в ході поточного державного санітарно-епідеміологічного нагляду шляхом періодичної вибіркової перевірки і не потребує проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи. 3.4. Державна санітарно-епідеміологічна експертиза діючих об'єктів експертизи призначається лише в разі наявності в головного державного санітарного лікаря офіційних матеріалів про негативний вплив об‘єктів на здоров‘я людей або зміну їх властивостей що може спричинити такий вплив а також у разі внесення змін до санітарного законодавства якими встановлюються більш жорсткі вимоги до об'єктів експертизи. 3.5. Державна санітарно-епідеміологічна експертиза продукції яка виготовляється в країнах з якими Міністерство охорони здоров‘я України уклало угоди про взаємне визнання висновків експертизи проводиться відповідно до цих угод та чинного законодавства України. 3.6. У разі якщо висновок експертизи видано виробнику продукції її постачальник не зобов’язаний замовляти повторну експертизу цієї продукції і несе відповідальність за дотримання вимог висновку. 4. Виконавці державної санітарно-епідеміологічної експертизи 4.1. Виконавцями державної санітарно-епідеміологічної експертизи є установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби України а в особливо складних випадках відсутність відповідних санітарних норм вимог стосовно об’єкта експертизи критеріїв безпеки умов використання гігієнічних та епідеміологічних регламентів тощо імпортна продукція продукція спеціального призначення або виготовлена без нормативних документів затверджених згідно з чинним законодавством України об’єкти дослідження яких потребує спеціальних методів та об'єкти визначені головним державним санітарним лікарем України тощо експертиза проводиться комісіями які утворюються головним державним санітарним лікарем та які вповноважені на відповідний профіль діяльності. 4.2. Уповноваження виконавців на проведення експертизи за відповідним профілем діяльності визначається наказом головного державного санітарного лікаря України. Профіль експертизи визначається за видами об‘єктів експертизи сировина продукція проекти нормативно-технічної інструктивно-методичної документації документація на розроблювані техніку технології і виробництво діючі об‘єкти і ті що створюються будуються ступенем їх потенційної небезпечності та ризику впливу на певну кількість населення повнотою забезпеченості санітарними нормами затвердженими в установленому законодавством порядку тривалістю можливого використання споживання тощо та у відповідності до атестата акредитації на право проведення вимірювань. У разі відсутності в системі державної санітарно-епідеміологічної служби України можливостей щодо виконання окремих видів робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи можуть залучатися інші установи уповноважені на ці роботи головним державним санітарним лікарем України та акредитовані відповідно до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”. 5. Заявники державної санітарно-епідеміологічної експертизи 5.1. Заявниками державної санітарно-епідеміологічної експертизи є власники об’єкта експертизи або вповноважені ними особи. 5.2. Власник об'єкта експертизи фізична або юридична особа зобов'язана відшкодувати всі пов'язані з проведенням державної санітарно-епідеміологічної експертизи витрати та виконувати вимоги експертизи щодо об'єкта експертизи. 6. Фінансування державної санітарно-епідеміологічної експертизи Проведення лабораторних досліджень вимірювань випробувань факторів середовища життєдіяльності людини; вивчення дослідження аналіз проектів нормативних документів проектної технічної інструктивно-методичної документації на відповідність вимогам санітарного законодавства; обґрунтування медичних вимог безпеки для життя і здоров'я людини; підготовка висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи проводяться відповідно до тарифів прейскурантів на роботи і послуги що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 р. № 1351. 7. Організація державної санітарно-епідеміологічної експертизи 7.1. Державна санітарно-епідеміологічна експертиза об’єктів на які є санітарні норми або нормативні документи що затверджені згідно з чинним законодавством України проводиться установами закладами державної санітарно-епідеміологічної служби України. 7.2. Державна санітарно-епідеміологічна експертиза об‘єктів на які відсутні санітарні норми затверджені нормативні документи та в інших особливо складних випадках проводиться експертними комісіями які утворені головним державним санітарним лікарем. 7.3. До проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи можуть залучатися за їх згодою фахівці наукових проектно-конструкторських інших установ та організацій незалежно від їх підпорядкування представники громадськості експерти міжнародних організацій. 7.4. Державна санітарно-епідеміологічна експертиза включає такі етапи: * звернення заявника у випадках передбачених пунктом 7.2 цього Порядку до Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров‘я України а у випадках передбачених пунктом 7.1 до установ закладів державної санітарно-епідеміологічної служби України; * здійснення вимірювань досліджень об'єктів наукового обґрунтування відповідних вимог щодо об’єкта експертизи показників безпеки та умов використання тощо та оформлення звіту; * проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи та оформлення її результатів у вигляді протоколу експертизи; * підготовка проекту висновку; * затвердження висновку експертизи та внесення його до реєстру висновків експертизи. 7.5. Для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи заявник подає : * у випадках передбачених пунктом 7.1 цього Порядку до установи закладу державної санітарно-епідеміологічної служби України у сфері державного санітарно-епідеміологічного нагляду якого перебуває заявник заяву за формою Додаток № 1 та отримує направлення відповідного головного державного санітарного лікаря або його заступника цього закладу; * у випадках передбачених пунктом 7.2 цього Порядку до Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України електронний варіант заяви може бути поданий з авторизованого клієнтського місця уповноваженої установи закладу комісії за наявності паперового варіанту заяви з підписом та печаткою заявника за формою Додаток № 1 та отримує направлення на проведення експертизи до відповідної експертної комісії та виконавця робіт. Експертній комісії виконавцеві робіт заявник подає направлення копію заяви матеріали документи один примірник у вигляді оригіналу або копії завірений печаткою заявника з перекладом на українську мову зразки які потрібні для проведення експертизи Додатки №№ 2 3 4 . 7.6. Якщо склад характер властивості об’єкта експертизи потребують додаткового аналізу то установи заклади державної санітарно-епідеміологічної служби експертні комісії і виконавці робіт державної санітарно-епідеміологічної експертизи можуть вимагати від заявника інші документи та матеріали що містять інформацію про прямий або опосередкований вплив об`єкта експертизи на здоров'я населення чи його санітарне та епідемічне благополуччя в обсязі необхідному для проведення обґрунтованої державної санітарно-епідеміологічної експертизи і які повинні бути проаналізовані в ході експертизи. 7.7. Кількість зразків та маса проб для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи визначаються відповідними нормативними документами щодо оцінки об’єктів експертизи а за їх відсутності у разі нової модернізованої імпортної продукції тощо за аналогією з відповідними нормативними документами на продукцію галузевими та державними стандартами правилами відбору зразків на конкретну продукцію та методами досліджень або відповідно до програми дослідження даний пункт поширюється на експертизу продукції і не застосовується при експертизі нормативних документів . 7.8. Перед початком робіт експертна комісія виконавець робіт визначають програму проведення вимірювань досліджень об‘єктів експертизи наукового обґрунтування критеріїв безпеки та умов використання об‘єкта експертизи відповідних правил регламентів тощо. Обсяг робіт визначається потребами експертизи в проведенні обстеження дослідження випробування чи вимірювання об‘єкта експертизи до вимог санітарного законодавства на цей об‘єкт експертизи. 7.9. При ввезенні в Україну нових хімічних та біологічних речовин сировини сполук призначених до виробництва та використання передумовою проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи є державна реєстрація в Комітеті з питань гігієнічного регламентування МОЗ України а при потребі гігієнічна регламентація. 7.10. Термін виконання державної санітарно-епідеміологічної експертизи становить 30 діб з дати надходження передбачених цим Порядком документів до виконавців експертизи. У цей термін не входить час протягом якого об`єкт перебуває на додаткових дослідженнях та час що необхідний заявникові для усунення зауважень. Про необхідність додаткових досліджень виконавець повідомляє заявника письмово. Лист є підставою для подовження терміну проведення експертизи. 7.11. Установа заклад державної санітарно-епідеміологічної служби або експертна комісія на підставі отриманих документів проводять державну санітарно-епідеміологічну експертизу про що складають протокол експертизи готують проект висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Додатки №№5 6 7 у двох примірниках. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи документ встановленої форми містить:  * реквізити висновку як документа назва об'єкта експертизи; назва виробника продукції розробника документа країна; назва заявника країна заявника; сфера застосування об'єкта експертизи можливий споживач ; сфера реалізації через роздрібну торгівлю аптечну мережу для промислового використання без права реалізації через роздрібну мережу ; назва виконавця експертизи номер протоколу; термін дії висновку; відповідальний за дотримання вимог висновку; примітки опис ознак об’єкта експертизи; * медичні вимоги безпеки для життя і здоров‘я людини критерії безпеки показники їх гранично-допустимі рівні встановлений конкретний термін придатності тощо яким повинен відповідати об’єкт експертизи з якими має ознайомитись і які зобов’язується виконувати заявник власник об’єкта експертизи а також які є предметом подальшого державного санітарно-епідеміологічного нагляду; * перелік відповідних методів їх контролю які повинні бути перевірені в ході експертизи стосовно можливості застосування для контролю об‘єкта експертизи; * рекомендації щодо місця періодичності та обсягів перевірок об‘єкта в ході державного санітарно-епідеміологічного нагляду. На кожен об’єкт експертизи готується окремий висновок згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДКПП ДК 016-97 або Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності УКТ ЗЕД ДК 017-98. Підготовлений висновок підписаний керівником експертної комісії установи закладу державної санітарно-епідеміологічної служби надається головному державному санітарному лікарю на затвердження при цьому до висновку додається протокол експертизи підписаний керівником та членами експертної комісії. 7.12. Висновки у двох примірниках затверджує власним підписом та печаткою головний державний санітарний лікар або вповноваженні ним заступники яким делеговані повноваження в установленому порядку. 7.13. Після затвердження висновок уноситься до реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи і йому присвоюється відповідний номер. Висновок уважається дійсним тільки за наявності номера реєстрації в реєстрі. 7.14. Перший примірник висновку видається заявнику після затвердження і внесення до реєстру. 7.15. Другий примірник висновку та протокол експертизи зберігаються в Департаменті державного санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України. Документи надані заявником на експертизу проекти висновків та протоколи експертизи зберігаються в установах закладах державної санітарно-епідеміологічної служби чи комісіях протягом терміну визначеного відповідною категорією документів згідно із законодавством. 7.16. Висновок експертизи є чинним протягом терміну дії нормативного документа прийнятого в установленому порядку на цей об’єкт експертизи продукцію . Для продукції імпортного виробництва на яку відсутні нормативні документи висновок видається на п‘ять років. 7.17. Надання копій затверджених висновків здійснюється на підставі письмового звернення власника висновку. 8. Порядок ведення реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи 8.1. Ведення реєстру здійснюється Департаментом державного санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України. 8.2. Реєстр зберігається в місцях які виключають доступ сторонніх осіб. 8.3. Реєстр ведеться у паперовій формі у вигляді журналу з пронумерованими сторінками прошнурованого та скріпленого печаткою МОЗ України та у вигляді записів в електронних базах даних. 8.4. Занесення висновку до реєстру відбувається на підставі затвердження висновку головним державним санітарним лікарем або вповноваженим заступником. 8.5. Номер висновку відповідає номеру в реєстрі. 8.6. Організаційно-технічне забезпечення та інформаційний супровід ведення електронного варіанту реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи визначається головним державним санітарним лікарем України. 8.7. Реєстр висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи складається з: а журналу реєстрації який містить такі граф: * графа 1 дата внесення до реєстру; * графа 2 номер за реєстром; * графа 3 назва об’єкта експертизи; * графа 4 сфера застосування; * графа 5 назва виробника продукції країна місцезнаходження; * графа 6 назва заявника країна заявника місцезнаходження; * графа 7 назва виконавця експертизи; * графа 8 примітки; б архіву паперових копій висновків та протоколів експертизи; в електронного реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи. 9. Визнання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи недійсним Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи визнаються недійсними: * у зв’язку із закінченням терміну дії; * за результатами повторної державної санітарно-епідеміологічної експертизи об’єкта призначеної головним державним санітарним лікарем України що визнає недійсними попередні результати. 10. Оскарження висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Оскарження висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи проводиться в порядку передбаченому статтею 43 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”. 11. Відповідальність заявників та виконавців державної санітарно-епідеміологічної експертизи 11.1. Заявник несе відповідальність за недостовірність наданих документів матеріалів зразків та невиконання вимог висновку експертизи. 11.2. Виконавці експертизи та робіт для потреб експертизи несуть відповідальність за недостовірність необ’єктивність неповноту несвоєчасність виконаних робіт і розголошення конфіденційної інформації. 11.3. Контроль за порядком проведення експертизи виконанням робіт для потреб експертизи та всіх документів щодо експертизи здійснює урядовий орган державного управління державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України. 11.4. Особи винні в порушенні вимог санітарного законодавства несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Додаток № 11. Витяг із "Санітарних правил для підприємств продовольчої торгівлі" Додаток № 12. Зразок скарги й позовної заяви Додаток № ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 662 ТАРИФИ ПРЕЙСКУРАНТИ на роботи і послуги що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби витяг       Найменування робіт послуг Ціна без урахування податку на додану     вартість гривень Санітарно-епідеміологічна оцінка проектів будівництва розширення реконструкції або модернізації об'єктів 3.22 за одну сторінку проекту Визначення шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища технологічного та трудового процесу з метою атестації робочих місць без урахування вартості досліджень/вимірювань 15.85 за одне робоче місце Навчання на робочих місцях фахівців відомчих лабораторій методам проведення бактеріологічних вірусологічних паразитологічних та інших досліджень 77.68 за одного слухача за один день Проведення гігієнічного навчання громадян професійна чи інша діяльність яких пов'язана з небезпечними факторами обслуговуванням населення з метою запобігання виникненню захворювань поширенню масових інфекційних та неінфекційних захворювань отруєнь у тому числі харчових 8.85 за одного слухача за одну годину у разі індивідуального навчання 2.48 за одного слухача у разі групового навчання за кількості слухачів не менше ніж 5 осіб Комплексне вивчення документів та підготовка проекту висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи200за один висновок 200 за один висновок Додаток № . Типові ситуації при перевірках СЕС Ситуація 1. Під час перевірки інспектор виявив порушення і склав протокол. Рекомендація. Якщо ви не згодні із пред'явленим вам порушенням і впевнені у своїй правоті підписуючи акт перевірки зазначте у ньому свої зауваження з докладним їх обґрунтуванням. Вимагайте надати вам копію акта. Підпишіть протокол і також зазначте у ньому свої зауваження. Залучіть якомога більшу кількість свідків і попросіть посадову особу зазначити імена свідків у протоколі а свідків поставити підписи на протоколі. Вимагайте надати вам примірник протоколу. Ситуація 2. У результаті перевірки посадова особа винесла рішення про вилучення з реалізації небезпечних для здоров'я харчових продуктів. Рекомендація. Насамперед необхідно одержати від посадової особи постанову про вилучення після чого подати особі що видала таку постанову клопотання про відстрочку виконання постанови. Якщо ви впевнені що постанова винесена незаконно необхідно подати скаргу у вищий орган СЕС або в суд. Ситуація 3. До вашого підприємства застосували попереджувальні адміністративно-правові заходи: * тимчасова заборона діяльності підприємства об'єктів машин будівництва виробництва продукції ; * припинення діяльності безстрокова заборона діяльності підприємства об'єктів машин будівництва виробництва продукції ; * заборона використання та реалізації харчових продуктів визнаних шкідливими для здоров'я. Рекомендація. Вам необхідно одержати примірник постанови та перевірити підстави для застосування адміністративно-попереджувальних заходів. Якщо постанова винесена посадовою особою варто перевірити чи уповноважена вона на це головним державним санітарним лікарем його заступником . Після цього подайте особі що видала постанову клопотання про відстрочку виконання постанови. Якщо постанова винесена з порушенням законодавства варто подати скаргу у вищий орган СЕС або в суд. Ситуація 4. Вас викликають на розгляд справи про адміністративне правопорушення або справи про застосування фінансових санкцій до вашого підприємства. Рекомендація. Обов'язково будьте присутнім на розгляді справи та скористайтеся допомогою адвоката. Подайте клопотання з поясненнями залучайте свідків і експертів які зможуть підтримати вашу позицію. Якщо ви переконані у своїй правоті дочекайтеся судового засідання або подайте скаргу на постанову про стягнення фінансових санкцій. Методика поводження суб'єкта підприємницької діяльності під час проведення перевірки представниками Державної санітарно-епідеміологічної служби !!!УВАГА Зауваження до даної схеми: 1. Направлення на перевірку може бути видане посадовій особі СЕС її керівником заступником не тільки в письмовій а і в усній формі. При цьому підприємець має право затребувати у посадової особи СЕС контактні телефони керівника заступника СЕС та пересвідчитись чи перевіряючий отримав усне направлення керівництва СЕС на перевірку. Недопущення посадової особи до перевірки при пред’явленні службового посвідчення неправомірне. 2. Стосовно коментарю про ненадання інформації посадовій особі при проведенні перевірки неправомірно див. ст. 37 та п. і ст. 41 ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» . Додаток № . Список телефонів для консультацій і скарг підприємців Система СЕС вертикальна та багаторівнева: див. ст. 32 ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»   № п/п. Область E-mail 1 Вінницька ses@apexnet.com.ua 2 Волинська sesvolin@lt.ukrtel.net.ua 3 Дніпропетровська oblses@a-teleport.com 4 Донецька oblses@mail.donbass.com  infob@oblses.donetsk.ua 5 Житомирська ses@rses.ldc.zhitomir.ua 6 Закарпатська zakoses@uzh.ukrtel.net 7 Запорізька zpoblses@ukr.net 8 Ів.-Франківська kerma@ua.fm 9 Київська ses@akcecc.kiev.ua 10 Кіровоградська kir oblses@online.com.ua 11 Кримська crimea ses@home.cris.net 12 Львівська ses@lviv.gu.net 13 Луганська oblses31@gts.lg.ua 14 Миколаївська  klochko@mksat.net 15 Одеська odesoblses@paco.net 16 Полтавська oblses@poltava.ukrtel.net 17 Рівненська oblses@icc.rv.ua 18 Сумська sumyses@rambler.ru 19 Тернопільська  teroblses@mail.te.ua 20 Харківська oblses@online.kharkiv.com 21  Херсонська khses@tlc.kherson.ua 22 Хмельницька vsy@svitonline.com 23 Черкаська cherkses@neocm.com 24 Чернівецька cherses@sacura.net 25 Чернігівська chses@cn.relc.com 26 м. Київ sanitar@cki.ipri.kiev.ua 27 м. Севастополь ses27@ukrcom.sevustopol.ua Телефон довіри МВС України 8 044 256-16-75 Антикорупційна "гаряча" лінія МВС 8 044 254-75-75 Відділ звернень громадян і суб'єктів підприємницької діяльності Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва 8 044 285-80-53 Український центр освітніх реформ Консультації підприємцям 8 044 490-5656 1-Повний перелік документів та висновків що видаються установами і закладами Держсанепідслужби затверджений 28.09.2006 р. наказом МОЗ № 647 див у Додатку № . 2-Усі статті Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» набули чинності 5 жовтня 2006 року. 3-См. текст в Приложении № 4 4-Список акредитованих лабораторій УкрСЕПРО для дослідження продукції на її відповідність вимогам безпеки для життя і здоров' я населення затверджений приписом головного державного санітарного лікаря України № 1 від 20.01.1997 року.   5- Компетентність експерта підтверджується копією його диплома документами атестації судового експерта в МОЗ документом про реєстрацію атестованих судових експертів у Міністерстві юстиції. 6- Детально про порядок прийняття в експлуатацію об' єктів після закінчення будівництва – у Постанові Кабінету Міністрів від 22.09.2004 р. № 1243 7- Згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 " Про затвердження переліку документів які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" 8- Закон України від 07.02.2002 р. № 3037-III «Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"». 9- Постанова головного державного санітарного лікаря України від 23.04.2001 р. № 51 «Про порядок видачі установами державної санепідслужби висновків про відповідність вимогам санітарних норм об'єктів та споруд що вводяться в експлуатацію та готовність підприємства до роботи для отримання дозволу на початок роботи підприємства установи організації». 10- Відповідно до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» прийнятого 06.09.2005 р. 11- Див. Словник термінів у Додатку № 1. 12- Для потужностей що переробляють виробництва необроблених харчових 13- Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 11.07.2003 р. № 185 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами». Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв' язків і торгівлі України від 08.07.1996 р. № 369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі». 14- Погодження скасоване з 06.10.06 р. із набранням чинності ст. 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». 15- Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв' язків і торгівлі України від 08.07.1996 р. № 369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі». 16- Наказ Мінекономіки від 24.07.2002 р. № 219 «Про затвердження Правил роботи установ підприємств громадського харчування»   17- Порядок проведення вилучення з обігу такої продукції та подальшого поводження з нею встановлюється зокрема Законом України «Про вилучення з обігу переробку утилізацію знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000 р.   1