Лист N 3380/14/17-07 від 23.05.2007 р.

Лист N 3380/14/17-07 від 23.05.2007 р. Щодо цін/тарифів на енергоносії для підприємств житлово-комунального господарства

Національна комісія регулювання електроенергетики України ЛИСТ від 23.05.2007 р. N 3380/14/17-07 Міністерству палива та енергетики України  Щодо цін/тарифів на енергоносії для підприємств житлово-комунального господарства На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 N 13833/204/1-07 Національна комісія регулювання електроенергетики України розглянула лист Мінекономіки від 18.04.2007 N 44-21/1564-10 щодо цін/тарифів на енергоносії для підприємств житлово-комунального господарства та в межах своєї компетенції повідомляє. Одним із пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки України визначених Указом Президента України від 27.12.2005 N 1863 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року "Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення" та чинними актами Кабінету Міністрів України зокрема від 28.12.2005 N 577-р "Про заходи щодо енергозабезпечення споживачів" та від 28.05.2005 N 167-р "Про схвалення комплексного плану заходів із забезпечення фінансової стабілізації підприємств паливно-енергетичного комплексу" є приведення цін і тарифів на енергоносії для всіх категорій споживачів до економічно обґрунтованого рівня. Стосовно тарифів на електроенергію для населення повідомляємо що тарифи які були встановлені у квітні 1999 року на той час відповідали ринковому тарифу для споживачів 2 класу II групи . За цей період ряд об'єктивних незалежних від енергетичної галузі факторів вплинув на зростання виробничих витрат і результати діяльності енергетичних компаній. Зокрема індекс рівня споживчих цін з 1999 року по квітень 2006 року зріс на 217 3 %. Крім того відбулося значне підвищення цін на первинні енергоносії ядерне паливо вугілля природний газ тощо від рівня яких залежить оптова ринкова ціна на електроенергію та відповідно роздрібні тарифи на електроенергію. Тривале штучне стримування тарифів на електроенергію для населення та пов'язане з ним перехресне субсидіювання в секторі енергетики коли непобутові споживачі вимушені відшкодовувати різницю між тарифами встановленими для населення та рівнем їх обґрунтованих витрат негативно позначається на економіці держави в цілому постійно зростають ціни та тарифи на товари і послуги вітчизняних виробників . У цьому випадку населення несе значно більше цінове навантаження ніж у разі підвищення цін на електроенергію для побутових споживачів з одночасним наданням соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення. З огляду на зазначене протягом 2006 року Комісією було здійснено два етапи приведення тарифів на електроенергію для населення до рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво передачу та постачання електроенергії зокрема з 1 травня 2006 року тарифи на електроенергію для населення було підвищено на 25 % постанова НКРЕ від 30.03.2006 N 401 та з 1 вересня 2006 року - ще на 25 % від рівня тарифів які було введено в дію в травні місяці 2006 року постанова НКРЕ від 20.07.2006 N 926 . Варто звернути увагу що з урахуванням зазначених підвищень станом на 1 травня 2007 року затверджені тарифи на електроенергію для населення 20 3 коп./кВт·год. без ПДВ відшкодовували лише 52 3 % економічно обґрунтованих витрат на виробництво передачу та постачання електроенергії. Щодо тарифів на електричну енергію для підприємств житлово-комунального комплексу повідомляємо що на сьогодні тарифи на електроенергію для всіх споживачів у тому числі і для підприємств житлово-комунального господарства крім населення є ринковими. Роздрібні тарифи на електроенергію щомісячно формуються енергопостачальними компаніями за ринковою формулою наведеною в Умовах та Правилах здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом постанова НКРЕ від 13.06.96 N 15/1 . Роздрібний тариф на електроенергію складається з оптової ринкової ціни на електроенергію тарифів на передачу місцевими локальними мережами і тарифів на постачання. Крім того роздрібний тариф враховує відшкодування вартості нормативних технологічних витрат електроенергії в мережах при її транспортуванні та інші фактори. В структурі роздрібних тарифів частка оптової ринкової ціни складає близько 80 %. Вона відповідно до Закону України "Про електроенергетику" формується на Оптовому ринку електричної енергії як середньозважена ціна електроенергії закупленої від всіх виробників електроенергії ТЕЦ ТЕС ГЕС АЕС а також включає надбавки для покриття витрат на утримання енергосистеми диспетчеризацію дотаційні сертифікати для відшкодування енергопостачальним компаніям втрат від постачання електроенергії населенню за фіксованими тарифами та інвестиційну складову. Тобто оптова ринкова ціна залежить від цін на первинні енергоносії і сезонної зміни структури виробництва електроенергії. Рівень оптових цін при стабільних цінах на первинні енергоносії ядерне паливо вугілля природний газ мазут в визначальній мірі залежить від структури виробництва електроенергії - питомої ваги електроенергії виробленої ТЕЦ ТЕС ГЕС АЕС тарифи яких значно відрізняються. Таким чином зростання оптової ринкової ціни на електроенергію спричиняє відповідне зростання роздрібних тарифів на електроенергію. Саме тому методологія розрахунку роздрібних тарифів побудована на принципі встановлення їх щомісячно а не один раз на рік . Необхідно зазначити що рівні тарифів на передачу та постачання електричної енергії визначаються на підставі обґрунтованих витрат компаній та балансу електроенергії узгодженого з Міністерством палива та енергетики України на відкритих засіданнях Комісії. Для недопущення зловживань з боку енергопостачальних компаній НКРЕ здійснює постійний контроль за цільовим використанням коштів та виконанням інвестиційних програм. У разі нецільового використання коштів Комісія може знижувати рівень тарифів компаніям. Також слід зауважити що НКРЕ постійно працює над вдосконаленням тарифної політики і здійснює заходи спрямовані на оптимізацію тарифів на електроенергію а також аналізує витрати енергокомпаній на здійснення ними ліцензованої діяльності з метою вилучення непродуктивних витрат що сприяють невиправданому зростанню тарифів на електроенергію. Щодо тарифів на теплову енергію повідомляємо що згідно з Законом України "Про теплопостачання" тариф на теплову енергію - грошовий вираз витрат на виробництво транспортування постачання одиниці теплової енергії 1 Гкал з урахуванням рентабельності виробництва інвестиційної та інших складових що визначаються згідно із методиками розробленими центральним органом виконавчої влади у сфері теплопостачання. Відповідно до цього Закону Комісія затверджує тарифи лише на виробництво теплової енергії як товару що виробляється на теплоелектроцентралях ТЕС АЕС та когенераційних установках і установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії. Тарифи на виробництво теплової енергії для інших виробників і тарифи на транспортування та постачання теплової енергії затверджуються органами місцевого самоврядування. Регулювання тарифів на виробництво теплової енергії Комісія здійснює згідно з Порядком розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію що виробляється на ТЕЦ ТЕС АЕС затвердженим постановою НКРЕ від 12.10.2005 N 896 Порядком розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію що виробляється когенераційними установками затвердженим постановою НКРЕ від 12.10.2005 N 897 та Процедурою перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії затвердженою постановою НКРЕ від 12.10.2005 N 898. Відповідно до зазначених Порядків та Процедури розрахунки тарифів на виробництво теплової енергії надаються виробниками не пізніше ніж за 90 календарних днів до початку розрахункового періоду тобто виробники мають можливість затверджувати в НКРЕ тарифи на виробництво теплової енергії на наступний рік до 1 жовтня поточного року в разі своєчасного надання розрахунків та відповідної заяви щодо термінів затвердження тарифів. Слід зазначити що паливна складова у структурі тарифів на виробництво теплової енергії складає близько 80 % в той час як переважна більшість вітчизняних ТЕЦ працюють на природному газі тому рівень тарифів на виробництво теплової енергії визначальною мірою залежить від ціни природного газу. У разі прийняття постанови Кабінету Міністрів України щодо підвищення ціни на природний газ для виробників теплової енергії а також у разі зміни тарифів на його транспортування Комісія має змогу переглянути затверджені тарифи на виробництво теплової енергії протягом 2 тижнів. Щодо цін на природний газ зазначаємо що Україна споживає природний газ з двох джерел його надходження: газ власного видобутку та імпортований природний газ. Відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1729 "Про забезпечення споживачів природним газом" потреби в природному газі населення задовольняються в основному за рахунок ресурсів газу власного видобутку потреби всіх інших споживачів бюджетні організації підприємства комунальної теплоенергетики промислові споживачі та інші суб'єкти господарської діяльності - за рахунок ресурсів імпортованого природного газу оскільки ресурси газу власного видобутку обмежені. Відповідно до положень статей 6 19 Конституції України органи законодавчої виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. НКРЕ діє згідно з повноваженнями наданими Указом Президента України від 14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України" постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін тарифів " та з 1 січня 2007 року встановлює за погодженням з Мінекономіки роздрібні ціни на природний газ для потреб населення з урахуванням граничних рівнів цін встановлених для населення Кабінетом Міністрів України. З огляду на зазначене до повноважень НКРЕ не належить питання щодо затвердження граничного рівня ціни на природний газ для підприємств житлово-комунального господарства. Одночасно повідомляємо що для потреб підприємств комунальної теплоенергетики реалізується закуплений НАК "Нафтогаз України" природний газ імпортованого походження за ціною яка визначається договорами купівлі-продажу. Ціна імпортованого природного газу з урахуванням витрат на його реалізацію складає 720 0 грн. за 1000 м3 без урахування податку на додану вартість збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки тарифів на його транспортування розподіл і постачання та витрат із зберігання. Але враховуючи що ціна на природний газ який використовується підприємствами комунальної теплоенергетики для задоволення потреб населення має велику соціальну значимість Кабінетом Міністрів України було прийнято рішення щодо збереження в 2007 році рівня ціни яка діяла з 01.07.2006 таким чином відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2006 N 605 "Деякі питання діяльності Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" для підприємств комунальної теплоенергетики теплових електростанцій електроцентралей та котелень суб'єктів господарювання зокрема блочних модульних котелень в обсязі що використовується для надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води з 1 січня 2007 року встановлено граничний рівень ціни на природний газ з урахуванням податку на додану вартість збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки тарифів на його транспортування розподіл і постачання та витрат із зберігання за умови компенсації Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" з державного бюджету різниці в цінах на природний газ на рівні 686 гривень за 1000 м3. Одночасно повідомляємо що на виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2006 N 605 за погодженням з Міністерством економіки України і Спільного представницького органу Всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань постановою НКРЕ від 19.12.2006 року N 1672 зареєстрована Міністерством юстиції України 20.12.2006 за N 1330/13204 із змінами внесеними постановою НКРЕ від 07.03.2007 N 297 зареєстрована в Міністерстві юстиції України 13.03.2007 за N 221/13488 затверджено роздрібні ціни на природний газ що використовується для потреб населення з ПДВ : - за умови що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 м3 на рік: за наявності газових лічильників - 31 5 коп. за 1 м3; за відсутності газових лічильників - 34 5 коп. за 1 м3; - за умови що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 м3 на рік: за наявності газових лічильників - 47 8 коп. за 1 м3; за відсутності газових лічильників - 52 6 коп. за 1 м3; - за умови що обсяг споживання природного газу не перевищує 12000 м3 на рік: за наявності газових лічильників - 98 0 коп. за 1 м3; за відсутності газових лічильників - 107 8 коп. за 1 м3; - за умови що обсяг споживання природного газу перевищує 12000 м3 на рік: за наявності газових лічильників - 117 3 коп. за 1 м3; за відсутності газових лічильників - 129 0 коп. за 1 м3. Зазначені роздрібні ціни розраховані на основі аналітичних матеріалів НАК "Нафтогаз України" та відповідно до Тимчасового порядку установлення роздрібних цін на природний газ для населення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 N 1697 з урахуванням дотримання вартісного балансу закупівлі та реалізації природного газу суб'єкта уповноваженого Кабінетом Міністрів України на формування ресурсу природного газу для населення. Диференціація цін для населення встановлена з метою надійного забезпечення населення природним газом посилення соціального захисту малозабезпечених верств населення у зв'язку із зростанням витрат з видобутку природного газу його транспортуванню та постачанню а також з метою стимулювання економного споживання ресурсів природного газу. Слід також відмітити що при підвищенні цін на енергоносії громадяни мають право отримати державну субсидію. Згідно з пунктом 14 Положення про порядок визначення та надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг придбання скрапленого газу твердого та пічного побутового рідкого палива затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.95 N 848 у разі зміни цін і тарифів на послуги здійснюється перерахунок субсидій без звернень громадян.   В. о. Голови Комісії  В. Меркушов