Положення про санітарно-карантинний підрозділ у пунктах пропуску через державний кордон України на автошляхах

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ № 31 від 23.02.2000 м.Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2000 р. за № 520/4741 Затверджено Наказ Міністерства охорони здоров'я України 23.02.2000 р. № 31   Положення про санітарно-карантинний підрозділ у пунктах пропуску  через  державний  кордон України на автошляхах 1. Загальні положення 1.1. Санітарно-карантинний підрозділ далі - СКП створюється у пункті пропуску через державний кордон України на автошляхах і є структурним підрозділом відповідної територіальної санітарно-епідеміологічної станції міської районної . 1.2. СКП на автошляхах України створюється після прийняття Кабінетом Міністрів України акта про відкриття пункту пропуску через державний кордон. Рішення про утворення СКП приймається Радою міністрів Автономної Республіки Крим обласними Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями на підставі подання головного державного санітарного лікаря відповідної адміністративної території та за погодженням з головним державним санітарним лікарем України. 1.3. Основним завданням СКП є запобігання занесенню і розповсюдженню на території України інфекційних хвороб зазначених у пункті 1 Правил санітарної охорони території України які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 1999 р. № 696. 1.4. Категорійність і штатні нормативи СКП а також Положення про підрозділ визначаються МОЗ України в установленому порядку залежно від обсягів роботи пункту пропуску через державний кордон. 1.5. СКП працює у взаємодії з іншими контрольними службами що здійснюють прикордонний митний ветеринарний фітосанітарний та екологічний контроль. У своїй діяльності СКП керується законодавством України нормативно-правовими актами МОЗ наказами головного державного санітарного лікаря України Правилами санітарної охорони території України цим Положенням та Порядком медичного санітарного огляду в пунктах пропуску через державний кордон України. 1.6. СКП очолює завідуючий. Завідуючий та інші працівники СКП призначаються на посаду та звільняються з посади головним державним санітарним лікарем відповідної адміністративної території. 1.7. Допуск працівників СКП у зони прикордонного і митного контролю здійснюється згідно з режимними правилами що регламентують порядок допуску в ці зони осіб які забезпечують медичний санітарний огляд у пунктах пропуску через державний кордон. 1.8. Працівники СКП під час виконання своїх службових обов'язків повинні носити формений одяг та мати на одязі розпізнавальний знак зразок якого затверджується головним державним санітарним лікарем України. 1.9. Утримання штату та забезпечення СКП медичним обладнанням дезінфекційними засобами форменим одягом та спецодягом крім витрат зазначених у пункті 33 Правил санітарної охорони території України здійснюються за рахунок асигнувань передбачених на утримання закладів санепідслужби у відповідних бюджетах. 1.10. Організаційно-методичне керівництво роботою СКП забезпечує відділ особливо небезпечних інфекцій територіальної обласної міської санепідстанції консультативно-методичну допомогу СКП надають відділ особливо небезпечних інфекцій Українського центру державного санітарно-епідеміологічного нагляду та відповідні протичумні установи Міністерства охорони здоров'я України. 1.11. СКП здійснює свою роботу згідно з планом роботи відповідної санітарно-епідеміологічної станції територіальними комплексними програмами і планами захисту населення від інфекційних хвороб що затверджені місцевими органами виконавчої влади; планом первинних протиепідемічних заходів у разі виявлення хворих або осіб з підозрою на зараження будь-якою інфекційною хворобою погодженим з адміністрацією та відповідними установами і службами в пункті пропуску через державний кордон України. 1.12. Медичний санітарний огляд працівники СКП проводять згідно з пунктом 28 Правил санітарної охорони території України. Інші заходи щодо запобігання занесенню і розповсюдженню інфекційних хвороб визначені в пункті 1 цих Правил проводяться згідно з пунктами 30 31 36 42 44 48 49 50 а також пунктами 52 - 57 розділу "Спеціальні протиепідемічні заходи щодо запобігання занесенню і розповсюдженню інфекційних хвороб зазначених у пункті 1 Правил санітарної охорони території України". 1.13. Державна митна служба у пункті пропуску через державний кордон України забезпечує: 1.13.1. Утримання в належному стані та ремонт приміщення де розміщується персонал який здійснює медичний санітарний огляд а також приміщення тимчасової ізоляції хворих особи з підозрою на зараження будь-якою інфекційною хворобою зазначеною у пункті 1 Правил . Ці приміщення повинні бути забезпечені належним оснащенням та обладнані засобами постійного телетайпного телефонного зв'язку. 1.13.2. Утримання у належному санітарному стані території пункту пропуску через державний кордон. 1.13.3 Недопущення забруднення довкілля території пункту пропуску господарсько-побутовими стоками а також сміттям. 1.13.4. Виділення санітарних майданчиків обладнаних огорожею системами водопостачання і каналізації освітленням засобами телефонного радіо зв'язку. 1.14. Облік роботи СКП проводиться згідно з формами установленими Міністерством охорони здоров'я України. 1.15. При потребі працівники СКП можуть бути залучені до проведення профілактичних і протиепідемічних заходів у вогнищах інфекційних захворювань які виникли в зоні обслуговування санітарно-епідеміологічної станції до складу якої входять СКП. 1.16. Завідуючий СКП лікарі-епідеміологи помічники епідеміологів працюють згідно з посадовими інструкціями розробленими відповідно до цього Положення та Порядку медичного санітарного огляду в пунктах пропуску через державний кордон України та затвердженими головним лікарем санітарно-епідеміологічної станції до складу якої входить СКП. Начальник управління профілактики Л.М.Мухарська інфекційних захворювань