ДСТУ Б В.2.5-18-2001

ДСТУ Б В.2.5-18-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Деталі з'єднувальні з поліпропілену для зварювання нагрітим інструментом врозтруб при будів ництві мереж холодного та гарячого водопостачання. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.5-18-2001 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди ДЕТАЛІ З'ЄДНУВАЛЬНІ З ПОЛІПРОПІЛЕНУ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ НАГРІТИМ ІНСТРУМЕНТОМ ВРОЗТРУБ ПРИ БУДІВНИЦТВІ МЕРЕЖ ХОЛОДНОГО ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ Технічні умови ДСТУ Б В.2.5-18-2001 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Державним підприємством "ЦентрСЕПРОтепломережа" НВФ "Полімербуд" ТОВ "СП УДТ" ВНЕСЕНИЙ Управлінням архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд Держбуду України 2 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ І ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ Наказом Держбуду України від " 9 " січня 2001 р. № 4 3 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ Цей стандарт відповідає: ISO 3213 : 1996 Е - Polypropylene PP pipes - Effect of time and temperature on the expected strength в частині технічних вимог до стійкості при випробуваннях внутрішнім тиском і до зміни зовнішнього вигляду після прогрівання деталей з'єднувальних із ПП-80 тип 3; ISO 9623 : 1997 Е - PE/metal and PP/metal adaptor fitting for pipes for fluids under pressure - Design lengths and size of treads - Metric series в частині визначення стандартного розмірного відношення деталей з'єднувальних для зварювання нагрітим інструментом врозтруб в розділі визначення та позначення; DIN 8078 : 1996 - Types 1 2 and 3 polypropylene PP pipes. General quality requirements and testing в частині властивостей вихідної сировини деталей з'єднувальних для зварювання нагрітим інструментом врозтруб; DIN 16962 : 1983 - Pipe joint assemblies and fittings fo types 1 and 2 polypropylene PP pressure pipes. Parts 5-9 12 в частині основних параметрів деталі з'єднувальної для зварювання нагрітим інструментом врозтруб та технічних вимог до вихідної сировини до стійкості при випробуваннях внутрішнім тиском і до зміни зовнішнього вигляду після прогрівання деталей з'єднувальних для зварювання нагрітим інструментом врозтруб із ПП-100 тип 1 і ПП-80 тип 2. ДСТУ Б В.2.5-18-2001 Зміст С. 1 Галузь використаняя ............................................................................................. 1 2 Нормативні посилання .......................................................................................... 2 3 Визначення і позначення ........................................................................................ 3 4 Основні параметри та розміри ............................................................................... 6 5 Технічні вимоги....................................................................................................... 19 6 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища .................................. 23 7 Правила приймання ................................................................................................ 24 8 Методи випробувань .............................................................................................. 27 9 Транспортування та зберігання ............................................................................. 32 10 Рекомендації щодо застосування ......................................................................... 32 11 Гарантії виготовлювача ........................................................................................ 33 Додаток А Порядок зварювання з'єднувальних деталей з трубами з поліпропілену ...................................................................................................... 34 Додаток Б Порядок зварювання з'єднувальних деталей з трубами з поліпропілену що мають відмінне від з'єднувальних деталей розмірне співвідношення SDR ............................................................... 35 Додаток В Коефіцієнт запасу міцності С ............................................................................... 36 Додаток Г Схема приладу для визначення глибини дефектів ............................................. 37 Додаток Д Порядок оформлення та затвердження контрольних зразків зовнішнього вигляду ............................................................................................. 38 Додаток Е Приклади зварювання з'єднувальних деталей з поліпропіле- новими трубами для проведення випробувань на стійкість при постійному внутрішньому тиску ................................................................... 39 ДСТУ Б В.2.5-18-2001 С.1 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ======================================================== Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди Деталі з'єднувальні з поліпропілену для зварювання нагрітим інструментом врозтруб при будівництві мереж холодного та гарячого водопостачання Технічні умови Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения Детали соединительные из полипропилена для сварки нагретым инструментом враструб при строительстве сетей холодного и горячего водоснабжения Технические условия Engineering equipment of buildings and constructions. External networks and constructions Fittings from polypropylene for welding by the heated tool in a faucet of pipe lines for networks of cold and hot water-supply Specifications Чинний від 2001-03-01 1 Галузь використання Даний стандарт поширюється на деталі з'єднувальні з поліпропілену ПП-100 тип 1 і сополімерів пропілену ПП-80 тип 2 та ПП-80 тип 3 які виготовлені методом лиття під тиском і призначені для зварювання нагрітим інструментом врозтруб з трубами з поліпропілену ПП-100 тип 1 і сополімерів пропілену ПП-80 тип 2 та ПП-80 тип 3 діаметром від 16 мм до 110 мм зі стандартними розмірними відношеннями SDR 11 SDR 7 4 SDR 6 і SDR 5 що відповідають ДСТУ Б В.2.7-93 при будівництві та ремонті трубопроводів мереж холодного та гарячого водопостачання крім трубопроводів об'єднаної та роздільної мережі протипожежного водопостачання в тому числі господарсько-питного водопостачання які транспортують воду з температурою від 5°С до ДСТУ Б В.2.5-18-2001 С.2 95°С та інші рідкі та газоподібні середовища до яких поліпропілен і сополімери пропілену хімічно стійкі. Порядок зварювання деталей з'єднувальних з трубами з поліпропілену наведений в додатку А та в додатку Б. Всі вимоги даного стандарту є обов'язковими крім додатка Е. Стандарт придатний для цілей сертифікації. 2 Нормативні посилання В даному стандарті наведені посилання на такі нормативні документи: ISO 161-1: 1996 Thermoplastics pipes fo the conveyance of fluids - Nominal outside diameters and nominal pressures - Рart 1: Metric series ISO 4065: 1996 Thermoplastics pipes - Universal wall thickness table EN 744:1995 Thermoplastics pipes Test method for resistance to external blows by the round-the-clock method ДСТУ Б А.3.1-6-96 Матеріали та вироби будівельні. Порядок розробки та постановки на виробництво ДСТУ Б В.2.7-93-2000 Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. Технічні умови ДСТУ 3021-95 Випробування та контроль якості продукції. Терміни та визначення ГОСТ166-89* Штангенциркули. Технические условия ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ 577-68* Индикаторы часового типа с ценой деления 0 01 мм. Технические условия ГОСТ 2226-88 Мешки бумажные. Технические условия ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия ГОСТ 6259-75 Глицерин.Технические условия ГОСТ 6507-90* Микрометры. Технические условия ГОСТ 6824-96 Глицерин дистиллированный. Технические условия ГОСТ 7502-89* Рулетки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ 8032-84 Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел ГОСТ 9396-88* Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия ГОСТ11262-80* Пластмассы. Метод испытания на растяжение ГОСТ11358-89* Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0 01 и 0 1 мм. Технические условия ДСТУ Б В.2.5-18-2001 С.3 ГОСТ 11645-73 * Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов ГОСТ 12301-81 Коробки из картона бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия ГОСТ12423-66* Пластмассы. Условия кондиционирования и испытаний образцов проб ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов ГОСТ 15139-69* Пластмассы. Методы определения плотности объемной массы ГОСТ 15150-69* Машины приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории условия эксплуатации хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды ГОСТ 17811-78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия ГОСТ 18573-86 Ящики деревянные для продукции химической промышленности. Технические условия ГОСТ19433-88* Грузы опасные. Классификация и маркировка ГОСТ 21140-88 Тара. Система размеров ГОСТ21650-76* Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования ГОСТ 24157-80 Трубы из пластмасс. Метод определения стойкости при постоянном внутреннем давлении ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры ГОСТ 27077-86 Детали соединительные из термопластов. Методы определения внешнего вида после прогрева СНіП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий ТУ 2-034-225-87 Щупы З Визначення і позначення 3.1 У даному стандарті застосовуються такі терміни їх позначення і визначення. 3.1.1 Номінальний зовнішній діаметр труби dn - чисельне позначення розміру зовнішнього діаметра труби в міліметрах що є загальноприйнятим у системі позначення труб див. таблицю 1 ДСТУ Б В.2.7-93 a dn1 -чисельне позначення розміру зовнішнього діаметра труби в міліметрах що є загальноприйнятим у системі позначення труб з меншого боку з'єднувальних деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб видів: нерівнопрохідний трійник перехід. ДСТУ Б В.2.5-18-2001 C.4 3.1.2 Номінальна товщина стінки труби en - товщина стінки труби в міліметрах згідно з ДСТУ Б В.2.7-93. Вона повинна відповідати мінімальній товщині стінки труби в будь-якій точці ey min. 3.1.3 Мінімальна товщина стінки труби ey min - мінімальна товщина стінки труби в міліметрах зазначена в ДСТУ Б В.2.7-93. 3.1.4 Мінімальний внутрішній діаметр розтруба з'єднувальної деталі d1 - чисельне позначення розміру мінімального внутрішнього діаметра розтруба з'єднувальної деталі в міліметрах що є загальноприйнятим у системі позначення з'єднувальних деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб зазначене в даному стандарті. 3.1.5 Максимальний внутрішній діаметр розтруба з'єднувальної деталі d2 - чисельне позначення розміру максимального внутрішнього діаметра розтруба з'єднувальної деталі в міліметрах що є загальноприйнятим у системі позначення з'єднувальних деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб зазначене в даному стандарті. 3.1.6 Номінальний зовнішній діаметр з'єднувальної деталі D - чисельне позначення розміру зовнішнього діаметра з'єднувальної деталі в міліметрах що є загальноприйнятим у системі позначення з'єднувальних деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб зазначене в даному стандарті. 3.1.7 Мінімальний зовнішній діаметр з'єднувальної деталі Dmin - чисельне позначення розміру мінімального зовнішнього діаметра з'єднувальної деталі в міліметрах що є загальноприйнятим у системі позначення з'єднувальних деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб зазначене в даному стандарті. 3.1.8 Максимальний зовнішній діаметр з'єднувальної деталі Dmax -чисельне позначення розміру максимального зовнішнього діаметра з'єднувальної деталі в міліметрах що є загальноприйнятим у системі позначення з'єднувальних деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб зазначене в даному стандарті. 3.1.9 Мінімальний внутрішній діаметр отвору в з'єднувальній деталі d0 - чисельне позначення розміру мінімального внутрішнього діаметра отвору в з'єднувальній деталі в міліметрах що є загальноприйнятим у системі позначення з'єднувальних деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб зазначене в даному стандарті. 3.1.10 Номінальна довжина внутрішньої частини розтруба з'єднувальної деталі t - чисельне позначення розміру довжини внутрішньої частини розтруба з'єднувальної деталі в міліметрах що є загальноприйнятим у системі позначення з'єднувальних деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб зазначене в даному стандарті. 3.1.11 Стандартне розмірне відношення SDR - відношення номінального діаметра до номінальної товщини стінки: а для труб обчислюють згідно з ДСТУ Б В.2.7-93 за формулою SDR = dn / en ; 3.1 б для з'єднувальних деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб SDR обчислюють за формулою SDR D / [ D-d1 /2] . 3.2 Рисунок 1 - Зварне з'єднання виконане зварюванням нагрітим інструментом врозтруб 3.1.12 Мінімальна товщина стінки розтруба з'єднувальної деталі S - різниця між номінальним зовнішнім діаметром D і максимальним діаметром розтруба d2. 3.1.13 Овальність з'єднувальної деталі - різниця між максимальним і мінімальним зовнішніми діаметрами виміряними в одному поперечному перерізі з'єднувальної деталі. 3.1.14 Мінімальна тривала міцність MRS - напруження виражене в МПа яке визначає маркування та властивості композицій поліпропілену і сопополімерів пропілену що застосовуються для виготовлення труб та з'єднувальних деталей. Його отримують шляхом екстраполяції на термін служби 50 років і більше при температурі 20°С даних випробувань труб і з'єднувальних деталей на стійкість до постійного внутрішнього гідростатичного тиску з нижнім довірчим інтервалом 97 5 % та округлюють до найближчого нижнього значення ряду R 10 за ГОСТ 8032. 3.1.15 Позначення композицій поліпропілену і сополімерів пропілену згідно з даним стандартом відповідають ДСТУ Б В.2.7-93: ПП-100 тип 1 - гомополімер поліпропілену; ПП-80 тип 2 - термопластичний блок-сополімер пропілену з масовим вмістом олефінів у функціональній групі до 50 %; ПП-80 тип 3 - термопластичний статистичний рандомизований сополімер пропілену з масовим вмістом олефінів у функціональній групі до 50 %. 3.1.16 Коефіцієнт запасу міцності С - параметр що враховує зміну властивостей з'єднувальних деталей з поліпропілену ПП-100 тип 1 ПП-80 тип 2 ПП-80 тип 3 під дією умов експлуатації. 3.1.17 Вихідна сировина - гранульований поліпропілен або сополімери пропілену з композиціями за 3.1.15. ДСТУ Б В.2.5-18-2001 C.6 4 Основні параметри та розміри 4.1 У з'єднувальних деталях для зварювання нагрітим інструментом врозтруб номінальний зовнішній діаметр труби dn мінімальний внутрішній діаметр розтруба з'єднувальної деталі d1 максимальний внутрішній діаметр розтруба з'єднувальної деталі d2 мінімальний внутрішній діаметр отвору в з'єднувальній деталі d0 номінальна довжина внутрішньої частини розтруба з'єднувальної деталі t що наведені на рисунку 2 є однаковими для всіх видів з'єднувальних деталей. Значення вказаних параметрів граничні відхилення та овальність з'єднувальних деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб повинні відповідати даним наведеним у таблиці 1. Рисунок 2 - Загальна частина з'єднувальної деталі для зварювання нагрітим інструментом врозтруб Таблиця 1 У міліметрах d1 d2 t Оваль- dn d0 не менше Номі-нальн. Гра-ничні відхилення Номі-нальн. Гра-ничні відхилення Номі-нальн. Граничні відхилення ність з'єднувальної деталі 16 8 15 4 0/- 0 3 15 5 0/- 0 3 13 0 3 0 4 20 10 4 19 3 0/- 0 3 19 5 0/- 0 3 14 5 0 3 0 4 25 13 2 24 3 0/- 0 4 24 5 0/- 0 3 16 0 3 0 4 32 17 2 31 3 0/- 0 4 31 5 0/- 0 4 18 0 3 0 5 40 21 6 39 2 0/- 0 4 39 45 0/- 0 4 20 5 0 4 0 5 50 27 5 49 2 0/- 0 5 49 5 0/- 0 5 23 5 0 4 0 6 63 34 6 62 1 0/- 0 5 62 5 0/- 0 6 27 5 0 4 0 6 75 41 2 73 7 0/- 0 6 74 9 0/- 0 6 30 0 5 1 0 90 49 6 88 5 0/- 0 6 89 9 0/- 0 6 33 0 6 1 0 110 56 6 108 3 0/- 0 6 110 0/- 0 6 37 0 7 1 0 ДСТУ Б В.2.5-18-2001 C.7 4.2 Номінальні та граничні значення зовнішнього діаметра D з'єднувальних деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб з трубами SDR 11 SDR 7 4 SDR 6 і SDR 5 повинні відповідати даним наведеним у таблиці 2. Таблиця 2 У міліметрах dn SDR 11 SDR 7 4 SDR 6 SDR 5 D=Dmіn D* max D=Dmin D* max D=Dmіn D* max D=Dmіn D* max 16 -- -- 19 8 20 20 7 21 5 21 8 22 20 -- -- 24 8 25 5 26 0 27 0 27 3 30 25 28 9 29 5 31 0 32 0 32 7 33 5 34 3 36 32 37 2 38 0 40 0 40 5 42 0 43 0 44 1 46 40 46 5 47 5 50 0 50 5 52 5 53 5 55 2 57 50 58 3 59 0 62 8 63 5 66 9 68 0 69 2 70 63 73 6 74 5 82 0 83 0 83 1 84 87 3 88 75 87 4 88 5 94 0 95 0 98 7 100 103 7 105 90 104 9 106 112 9 115 0 118 5 120 124 5 126 110 128 3 130 0 138 1 140 0 145 0 147 152 3 154 * Значення Dmax регламентуються вимогами технологічного оснащення що застосовується для зварювання врозтруб з трубами за ДСТУ Б В.2.7-93 і є факультативними до 1 січня 2003 року. Номінальний зовнішній діаметр з'єднувальної деталі D наведений на рисунку 2 є однаковим для всіх видів з'єднувальних деталей з поліпропілену ПП-100 тип 1 ПП-80 тип 2 і ПП-80 тип 3 з одним стандартним розмірним відношенням SDR. Номінальний зовнішній діаметр з'єднувальної деталі D повинен бути не менше мінімального зовнішнього діаметра з'єднувальної деталі Dmin наведеного в таблиці 2. Порядок використання з'єднувальних деталей для зварювання врозтруб з трубами що мають відмінне від з'єднувальних деталей розмірне співвідношення SDR наводиться в додатку Б. 4.3 Всі види з'єднувальних деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб номери рисунків і таблиць в яких указані дані розмірів з'єднувальних деталей наведені в таблиці 3. ДСТУ Б В.2.5-18-2001 С.8 Таблиця З Вид з'єднувальної деталі для зварювання нагрітим інструментом врозтруб Номер рисунка Номер таблиці з даними розмірів в різних видах з'єднувальних деталей 1 Муфта розтрубна 3 4 2 Трійник рівнопрохідний розтрубний 4 5 3 Трійник нерівнопрохідний розтрубний 5 6 4 Косинець 45° розтрубний 6 7 5 Косинець 90° розтрубний 7 8 6 Перехід розтрубний 8 9 7 Втулка під фланець розтрубна 9 10 8 Заглушка розтрубна 10 11 9 Перехід розтрубно-циліндричний 11 12 10 Втулка циліндрична під накидну гайку 12 13 Примітка 1. Розміри не вказані на рисунках 2-12 і в таблицях 1-13 повинні відповідати робочим кресленням Примітка 2. Не вказані граничні відхилення в таблицях 1 2 4-13 повинні мати допуск не більше 1% від даних розмірів. Примітка 3. Розрахункова маса 1 шт. з’єднувальної деталі в залежності від виду з’єднувальної деталі наведена в таблицях 4 5 6 7 8 9 10 11 12 та 13. Маса з’єднувальної деталі є довідковою й розрахована при щільності поліпропілену що дорівнює 900 кг/м3 . 4.4 Значення мінімальної тривалої міцності MRS для поліпропілену ПП-100 тип 1 і сополімерів пропілену ПП-80 тип 2 і ПП-80 тип 3 повинні відповідати ДСТУ Б В.2.7-93. 4.5 Умовні позначення з'єднувальних деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб складаються з виду з'єднувальної деталі скороченого найменування матеріалу ПП-100 тип 1 або ПП-80 тип 2 або ПП-80 тип 3 де цифри позначають десятикратне значення мінімальної тривалої міцності MRS мінімального стандартного розмірного відношення SDR тире номінальних зовнішніх діаметрів труб dn1 і або dn та позначення даного стандарту. Приклади умовного позначення виду з'єднувальних деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб - муфта розтрубна із сополімеру пропілену ПП-80 тип 3 SDR 5 dn = 16 мм - муфта розтрубна ПП-80 тип 3 SDR 5-16 ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Те саме трійник рівнопрохідний розтрубний із гомополімеру пропілену ПП-100 тип 1 SDR 5 dn =20 мм - трійник рівнопрохідний ПП-100 тип 1 SDR 5-20 ДСТУ Б В.2.5-18-2001. ДСТУ Б В.2.5-18-2001 C.9 Те саме трійник нерівнопрохідний розтрубний із сополімеру пропілену ПП-80 тип 2 SDR 5 dn більшого боку = 32 мм dn1 меншого боку = 25 - трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 2 SDR 5 32/25 ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Те саме косинець 45° розтрубний із сополімеру пропілену ПП-80 тип 3 SDR 5 dn = 50 мм - косинець 45° розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 5-50 ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Те саме косинець 90° розтрубний із сополімеру пропілену ПП-80 тип 2 SDR 5 dn = 50 мм - косинець 90° розтрубний ПП-80 тип 2 SDR 5-50 ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Те саме перехід розтрубний із гомополімеру пропілену ПП-100 тип 1 SDR 5 dn більшого боку - 63 мм dn1 меншого боку = 32 - перехід розтрубний ПП-100 тип 1 SDR 5 63/25 ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Те саме втулка під фланець розтрубна із сополімеру пропілену ПП-80 тип 2 SDR 5 dn = 110 мм - втулка під фланець розтрубна ПП-80 тип 2 SDR 5-110 ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Те саме заглушка розтрубна із сополімеру пропілену ПП-80 тип 3 SDR 5 dn = 90 мм - заглушка розтрубна ПП-80 тип 3 SDR 5-90 ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Рисунок 3 - Муфта розтрубна Таблиця 4 У міліметрах L не Маса кг розрахункова dn менше SDR 11 SDR 7 4 SDR 6 SDR 5 16 29 0 009 0 012 0 014 0 016 20 32 0 012 0 016 0 018 0 020 25 35 0 018 0.024 0 028 0 032 32 39 0 028 0 038 0 044 0 051 40 44 0 040 0 054 0 062 0 071 50 49 0 062 0 084 0 097 0 111 63 58 0 105 0 143 0 166 0 190 75 64 0 150 0 205 0 238 0 273 90 71 0 250 0 342 0 397 0 456 110 79 0 440 0 602 0 700 0 804 ДСТУ Б В.2.5-18-2001 С.10 Рисунок 4 - Трійник рівнопрохідний розтрубний Таблиця 5 У міліметрах dn L не менше Маса кг розрахункова SDR 11 SDR 7 4 SDR 6 SDR 5 16 22 0 020 0 030 0 032 0 034 20 25 5 0 030 0 040 0 050 0 060 25 29 5 0 040 0 050 0 060 0 070 32 35 0 060 0 080 0 090 0 100 40 41 5 0 100 0 130 0 150 0 170 50 49 5 0 140 0 190 0 220 0 250 63 60 0 250 0 340 0 390 0 440 75 68 5 0 430 0 580 0 670 0 770 90 79 0 750 1 020 1 180 1 135 110 93 1 120 1 530 1 780 2 050 ДСТУ Б В.2.5-18-2001 С.11 Рисунок 5 - Трійник нерівнопрохідний розтрубний Таблиця 6 У міліметрах dn L не dn1 L1 не Маса кг розрахункова менше менше SDR 11 SDR 7 4 SDR 6 SDR 5 20 25 5 16 22 0 025 0 033 0 038 0 044 25 29 5 16 22 0 030 0 041 0 048 0 055 25 29 5 20 25 5 0 035 0 048 0 056 0 064 32 35 16 22 0 040 0 060 0 070 0 080 32 35 20 25 5 0 045 0 062 0 072 0 830 32 35 25 29 5 0 050 0 070 0 080 0 090 40 41 5 20 25 5 0 070 0 096 0 111 0 128 40 41 5 25 29 5 0 080 0 109 0 128 0 146 40 41 5 32 35 0 090 0 149 0 174 0 199 50 49 5 25 29 5 0 110 0 150 0 175 0 201 50 49 5 32 35 0 130 0 178 0 207 0 238 50 49 5 40 41 5 0 150 0 205 0 239 0 274 63 60 32 35 0 210 0 288 0 334 0 384 63 60 40 41 5 0 220 0 301 0 350 0 403 63 60 50 49 5 0 250 0 342 0 398 0 458 75 68 5 40 41 5 0 380 0 520 0 605 0 696 75 68 5 50 49 5 0 420 0 575 0 668 0 768 75 68 5 63 60 0 470 0 645 0 749 0 860 90 79 50 49 5 0 590 0 808 0 940 1 080 90 79 63 60 0 690 0 945 1 100 1 263 90 79 75 68 5 0 740 1 014 1 180 1 355 110 93 75 68 5 0 860 1 178 1 370 1 574 110 93 90 79 0 990 1 356 1 577 1 812 ДСТУ Б В.2.5-18-2001 С.12 Рисунок 6 - Косинець 45° розтрубний Таблиця 7 У міліметрах dn L не Маса кг розрахункова менше SDR 11 SDR 7 4 SDR 6 SDR 5 16 17 5 0 010 0 014 0 020 0 023 20 19 5 0 020 0 030 0 040 0 050 25 22 0 030 0 040 0 050 0 060 32 25 5 0 040 0 050 0 060 0 070 40 30 0 050 0 070 0 080 0 090 50 35 0 090 0 120 0 140 0 160 63 41 5 0 170 0 230 0 270 0 310 75 46 5 0 210 0 290 0 340 0 390 90 52 5 0 430 0 590 0 690 0 790 110 60 5 0 640 0 880 1 020 1 170 ДСТУ Б В.2.5-18-2001 C.13 Рисунок 7 - Косинець 90° розтрубний Таблиця 8 У міліметрах dn L не Маса кг розрахункова менше SDR 11 SDR 7 4 SDR 6 SDR 5 16 22 0 010 0 014 0 0160 0 018 20 25 5 0 020 0 027 0 032 0 036 25 29 5 0 030 0 410 0 048 0 055 32 35 0 050 0 068 0 080 0 090 40 41 5 0 080 0 110 0 130 0 150 50 49 5 0 120 0 160 0 190 0 220 63 60 0 210 0 290 0 340 0 390 75 68 5 0 310 0 420 0 490 0 560 90 79 0 500 0 680 0 790 0 910 110 93 0 890 1 220 1 420 1 630 ДСТУ Б В.2.5-18-2001 С.14 Рисунок 8 - Перехід розтрубний Таблиця 9 У міліметрах dn dn1 L не Маса кг розрахункова менше SDR 11 SDR 7 4 SDR 6 SDR 5 20 16 33 0 0 016 0 022 0 025 0 029 25 16 33 0 0 017 0 023 0 027 0 031 25 20 33 0 0 018 0 025 0 029 0 033 32 20 38 5 0 022 0 030 0 035 0 040 32 25 38 5 0 023 0 031 0 036 0 041 40 20 45 0 0 025 0 034 0 039 0 045 40 25 45 0 0 030 0 041 0 048 0 055 40 32 45 0 0 032 0 044 0 051 0 059 50 20 53 0 0 040 0 055 0 063 0 073 50 25 53 0 0 044 0 060 0 069 0 080 50 32 53 0 0 046 0 063 0 073 0 084 50 40 53 0 0 050 0 068 0 079 0 091 63 25 57 6 0 060 0 082 0 095 0 109 63 32 57 6 0 065 0 089 0 103 0 118 63 40 63 0 0 072 0 099 0 115 0 132 63 50 63 0 0 081 0 111 0 129 0 150 75 50 70 9 0 138 0 189 0 217 0 252 75 63 70 9 0 145 0 198 0 228 0 262 90 63 80 5 0 220 0 301 0 350 0 402 90 75 80 5 0 250 0 342 0 398 0 457 110 75 92 5 0 400 0 550 0 630 0 732 110 90 92 5 0 430 0 589 0 685 0 787 ДСТУ Б В.2.5-18-2001 C.15 Рисунок 9 - Втулка під фланець розтрубна для ПП-80 тип 3 SDR 5 Таблиця 10 У міліметрах dn D1 не менше D2 L не менше q r* Маса кг розрахункова 16 29 13 16 0 6 1 0 0 020 20 34 16 17 5 6 1 0 0 030 25 41 21 19 0 7 1 5 0 038 32 50 28 21 0 7 1 5 0 060 40 61 36 23 5 8 2 0 0 075 50 73 45 26 5 8 2 0 0 095 63 90 57 30 5 9 2 5 0 113 75 106 69 33 0 10 2 5 0 189 90 125 84 38 0 11 3 0 0 300 110 150 102 42 0 12 3 0 0 434 * Розмір для довідок ДСТУ Б В.2.5-18-2001 С.16 Рисунок 10 - Заглушка розтрубна Таблиця 11 У міліметрах dn L не Маса кг розрахункова менше SDR 11 SDR 7 4 SDR 6 SDR 5 16 24 0 009 0 012 0 014 0 016 20 27 0 011 0 015 0 017 0 019 25 30 0 016 0 022 0 025 0 029 32 34 0 025 0 034 0 039 0 045 40 38 0 035 0 048 0 056 0 064 50 44 0 055 0 075 0 103 0 118 63 51 0 085 0 116 0 135 0 155 75 66 0 162 0 222 0 258 0 296 90 77 0 280 0 383 0 445 0 511 110 93 0 430 0 589 0 685 0 787 ДСТУ Б В.2.5-18-2001 С.17 Рисунок 11 - Перехід розтрубно-циліндричний Таблиця 12 У міліметрах Dn dn L не L1** не Маса кг розрахункова менше менше SDR 11 SDR 7 4 SDR 6 SDR 5 20 16 33 0 15 0 020 0 027 0 032 0 037 25 16 33 0 17 0 022 0 030 0 035 0 040 25 20 33 0 17 0 027 0 037 0 043 0 049 32 20 38 5 19 0 030 0 041 0 047 0 055 32 25 38 5 19 0 035 0 048 0 056 0 064 40 20 45 0 21 0 040 0 055 0 063 0 073 40 25 45 0 21 0 045 0 062 0 071 0 082 40 32 45 0 21 0 050 0 068 0 080 0 092 50 20 53 0 24 0 060 0 082 0 096 0 112 50 25 53 0 24 0 068 0 093 0 108 0 126 50 32 53 0 24 0 072 0 099 0 113 0 132 50 40 53 0 24 0 087 0 119 0 139 0 159 63 25 57 6 28 0 110 0 151 0 175 0 201 63 32 57 6 28 0 118 0 162 0 188 0 216 63 40 63 0 28 0 112 0 153 0 178 0 205 63 50 63 0 28 0 120 0 164 0 191 0 222 75 50 70 9 31 0 140 0 192 0 223 0 256 75 63 70 9 31 0 150 0 205 0 238 0 274 90 63 80 5 34 0 230 0 315 0 366 0 421 90 75 80 5 34 0 240 0 329 0 382 0 439 110 75 92 5 39 0 350 0 479 0 557 0 641 110 90 92 5 39 0 380 0 520 0 605 0 695 * Товщина стінки En за ДСТУ Б В.2.7-93 ** Розмір для довідок ДСТУ Б В.2.5-18-2001 С.18 Рисунок 12 - Втулка циліндрична під накидну гайку для ПП-80 тип 3 SDR 5. Примітка 1. Накидна гайка до складу деталі не входить. Примітка 2. Втулка циліндрична під накидну гайку застосовується як трубна частина при з'єднуванні її зі з'єднувальними деталями для зварювання нагрітим інструментом врозтруб. Таблиця 13 Dn = dn мм En мм D1 мм D2 мм G* в дюймах L1 мм L2 мм R* L мм не менше Маса кг розрахункова 16 3 3 20 15 3/4 10 4 2 52 0 007 20 4 1 25 19 1 10 4 2 65 0 013 25 5 1 32 24 11/4 12 5 2 5 82 0 030 32 6 5 40 30 11/2 12 5 2 5 104 0 040 40 8 1 50 38 2 13 5 2 5 130 0 070 50 10 1 63 48 21/2 14 6 3 165 0 130 63 12 7 75 60 3 15 6 3 230 0 400 75 15 1 90 72 31/2 17 7 3 5 280 0 670 90 18 1 105 87 4 18 7 3 5 325 1 170 110 22 1 130 105 5 20 8 4 385 2 080 * Розміри для довідок ДСТУ Б В.2.5-18-2001 С.19 5 Технічні вимоги 5.1 Загальні вимоги до з'єднувальних деталей 5.1.1 З'єднувальні деталі повинні відповідати вимогам даних технічних умов робочим кресленням і виготовлятися за технологічною документацією затвердженою за встановленим порядком. 5.1.2 Застосування з'єднувальних деталей повинне відповідати додатку А та додатку Б даного стандарту. Забороняється застосування зварювання врозтруб з'єднувальних деталей з трубами і з'єднувальними деталями що відрізняються за типом вихідної сировини поліпропілену за ДСТУ Б В.2.7-93. Примітка. Поверхні металевих деталей трубопроводу які мають контакт зі з'єднувальними деталями з поліпропілену повинні мати покриття з хрому нікелю або цинку завтовшки не менше 10 мкм виконане за технологічною документацією затвердженою за встановленим порядком. 5.2 Характеристики 5.2.1 Зовнішній вигляд поверхні Внутрішні і зовнішні поверхні з'єднувальних деталей не повинні мати тріщин здутин та інших ушкоджень які погіршують експлуатаційні властивості. На зовнішній поверхні допускаються незначні сліди формуючого інструмента та механічної обробки за умови що мінімальний зовнішній діаметр з'єднувальної деталі не буде менше ніж вказаний у таблиці 2. Колір з'єднувальних деталей - білий зелений синій або сірий. Допускається використовувати з'єднувальні деталі інших кольорів. Зовнішній вигляд поверхні з'єднувальних деталей повинен відповідати контрольному зразку за додатком Е. Контроль зовнішнього вигляду поверхні необхідно проводити згідно з 8.2. 5.2.2 З'єднувальні деталі повинні відповідати характеристикам наведеним у таблиці 14. Таблиця 14 Параметр Значення показника для з’єднувальних деталей з Метод випробувань ПП-100 тип 1 ПП-80 тип 2 ПП-80 тип 3 1 Зміни зовнішнього вигляду після прогрівання при 150°С Глибина тріщин не більше 20 % товщини стінки з'єднувальної деталі Глибина тріщин не більше 20 % товщини стінки з'єднувальної деталі Глибина тріщин не більше 20 % товщини стінки з'єднувальної деталі За ГОСТ 27077 і за 8.5 даного стандарту 2 Опір удару за методом вантажу що падає кількість зруйнованих з'єднувальних деталей % не більше 10 глибина тріщин не більше 20% товщини стінки з'єднувальної деталі 10 глибина тріщин не більше 20% товщини стінки з'єднувальної деталі 10 глибина тріщин не більше 20% товщини стінки з'єднувальної деталі За 8.6 даного стандарту ДСТУ Б В.2.5-18-2001 С.20 5.2.3 З'єднувальні деталі з ПП-100 тип 1 ПП-80 тип 2 і ПП-80 тип 3 зварені врозтруб з відрізками труб за ДСТУ Б В.2.7-93 із відповідного типу поліпропілену повинні відповідати характеристикам наведеним у таблицях 15 16 17 за стійкістю до дії постійного внутрішнього тиску за ГОСТ 24157 і за 8.9 даного стандарту. Таблиця 15 Температура випробу- вань °С Випробування внутрішнім тиском для з’єднувальних деталей з ПП-100 тип 1 стандартного розмірного відношення 105 Па Мінімальний час до зруйнуван-ня год. SDR 11 SDR 7 4 SDR 6 SDR 5 20 4 2 6 72 8 4 10 5 1 95* 0 7 1 12 1 4 1 75 1000 * При проведенні випробувань допускається використовувати як робочу рідину гліцерин за ГОСТ 6259 і або за ГОСТ 6824 Таблиця 16 Температура випробу- вань °С Випробування внутрішнім тиском для з’єднувальних деталей з ПП-80 тип 2 стандартного розмірного відношення 105 Па Мінімальний час до зруйнуван- SDR 11 SDR 7 4 SDR 6 SDR 5 ня год. 20 3 2 5 12 6 4 8 0 1 95* 0 5 0 80 1 0 1 25 1000 * При проведенні випробувань допускається використовувати як робочу рідину гліцерин за ГОСТ 6259 і або за ГОСТ 6824 Таблиця 17 Температура випробу- вань °С Випробування внутрішнім тиском для з’єднувальних деталей з ПП-80 тип 3 стандартного розмірного відношення 105 Па Мінімальний час до зруйнуван-ня год. SDR 11 SDR 7 4 SDR 6 SDR 5 20 3 2 5 12 6 4 8 0 1 95* 0 7 1 12 1 4 1 75 1000 * При проведенні випробувань допускається використовувати як робочу рідину гліцерин за ГОСТ 6259 і або за ГОСТ 6824 Під час проведення випробувань з'єднувальні деталі зварені врозтруб з відрізками труб не повинні розриватися або текти впродовж вказаного часу випробування внутрішнім тиском. ДСТУ Б В.2.5-18-2001 С.21 5.3 Вимоги до вихідної сировини 5.3.1 З'єднувальні деталі за даним стандартом повинні виготовлятися з попередньо пофарбованих пігментами композицій поліпропілену ПП-100 тип 1 з мінімальною тривалою міцністю MRS=10 0 МПа та сополімерів пропілену ПП-80 тип 2 і ПП-80 тип 3 з MRS =8.0 МПа серійно вироблених за нормативною документацією затвердженою за встановленим порядком і призначених для виготовлення з'єднувальних деталей. 5.3.2 Властивості вихідної сировини з'єднувальних деталей повинні відповідати вимогам таблиці 18. Таблиця 18 Параметр ПП-100 тип 1 ПП-80 тип 2 ПП-80 тип 3 Метод випробувань 1 Щільність кг/м3 890-910 890-910 890-910 За ГОСТ 15139 2 Показник текучості розплаву при 230°С навантаження 2 16 кг г/10хв. 0 17-0 50 0 17-0 50 0 17-0 50 За ГОСТ 11645 та за 8.10 даного стандарту 3 Розкид показника текучості розплаву в межах партії % не більше ±10 ±10 ±10 За ГОСТ 26996 4 Відносне подовження вихідної сировини при розриві % не менше 200 200 800 За ГОСТ 11262 ГОСТ 26996 та за 8.11 даного стандарту 5 Масова частка летких речовин % не більше 0 09 0 09 0 09 За ГОСТ 26996 5.3.3 Випробні зразки виготовлені з вихідної сировини за 8.9 повинні відповідати характеристикам наведеним у таблиці 19 за стійкістю до дії постійного внутрішнього тиску за ГОСТ 24157 і за 8.9 даного стандарту. Таблиця 19 Температура Мінімальний час до зруйнування год Початкове напруження МПа випробувань оС ПП-100 тип 1 ПП-80 тип 2 ПП-80 тип 3 20 1 21 16 16 95* 1000 3 5 2 6 3 5 95* 8000** 2 4 1 7 2 4 * При проведенні випробувань допускається використовувати як робочу рідину гліцерин за ГОСТ 6259 і або за ГОСТ 6824. ** Проводиться в разі відсутності результатів випробувань за даною рецептурою вихідної сировини у постачальника вихідної сировини. ДСТУ Б В.2.5-18-2001 С.22 Не дозволяється використання: вторинної сировини; композицій поліпропілену не серійного виробництва; композицій не призначених для виготовлення з'єднувальних деталей; композицій що не пройшли випробування за 5.3.2 і 5.3.3. 5.4 Маркування 5.4.1 Загальні вимоги до маркування 5.4.1.1 Маркування слід наносити на поверхню з'єднувальної деталі нагрітим металевим інструментом або іншим способом який не погіршує якість деталі. 5.4.1.2 Якщо для маркування використовується друкування то колір віддрукованої інформації повинен відрізнятися від основного кольору з'єднувальної деталі. 5.4.1.3 Маркування повинне містити товарний знак зареєстрований за встановленим порядком і або найменування підприємства-виготовлювача умовне позначення з'єднувальної деталі без зазначення її виду номер партії дату виготовлення число місяць дві останні цифри року . В маркування допускається включати іншу інформацію наприклад номер прес-форми . 5.4.1.4 Глибина клеймування повинна бути не більше 0 2 мм. 5.4.1.5 Для з'єднувальних деталей в яких dn1 і або dn знаходяться в межах: - від 16 до 50 мм включно - висота шрифту маркування повинна бути не менше 2 5 мм; - 63 мм і більше - висота шрифту повинна бути не менше 3 5 мм. 5.4.1.6 Заборонено наносити маркування в місцях призначених для кріплення з'єднувальних деталей у зварювальному обладнанні. При нанесенні маркування на торці з'єднувальних деталей воно повинне дублюватися на боковій поверхні з'єднувальної деталі або на бірці прикріпленій до з'єднувальної деталі. 5.4.1.7 В маркуванні допускається заміна позначення: "ПП-100 тип 1" на "РРН" "ПП-80 тип 2" на "РРВ" "ПП-80 тип 3" на "PPR". 5.4.2. Транспортне маркування слід наносити за ГОСТ 14192 із зазначенням основних додаткових та інформаційних даних. Кожне вантажне місце повинне забезпечуватися ярликом що містить такі дані: - найменування підприємства-виготовлювача і або його товарний знак; - умовне позначення з'єднувальної деталі; - номер партії; - кількість з'єднувальних деталей; - дату випуску; - прізвище або номер пакувальника. ДСТУ Б В.2.5-18-2001 C.23 При пакуванні в одну тару двох або кількох партій з'єднувальних деталей ярлик повинен містити відомості про всі упаковані партії. Допускається оформлення ярликів на кожну партію окремо. 5.5 Пакування 5.5.1 З'єднувальні деталі пакуються в такі види тари: - мішки ткані полімерні для сипких продуктів за нормативною документацією затвердженою за встановленим порядком; - контейнери м'які спеціалізовані для сипких продуктів за нормативною документацією затвердженою за встановленим порядком; - ящики фанерні за ГОСТ 9396; - ящики дощаті багатообертові за ГОСТ 9396; - ящики дерев'яні за ГОСТ 2991 типів IY YI-2 YI-6 YII з розмірами за ГОСТ 21140 зважаючи на їх габарити та масу вантажу; - ящики дерев'яні за ГОСТ 18573. Допускається пакування з'єднувальних деталей у тару що вже була в ужитку але за технічними характеристиками відповідає вищевказаній. 5.5.2 При транспортуванні в критих вагонах повагонними відправленнями в транспортованому вигляді транспортуванні в контейнерах за ГОСТ 19667 або критим автомобільним транспортом допускається пакування в ящики з гофрованого картону за ГОСТ 9142 паперові мішки за ГОСТ 2226 поліетиленові мішки за ГОСТ 17811 мішки з поліетиленової плівки за ГОСТ 10354. При транспортуванні в контейнерах допускається також пакування в коробки за ГОСТ 12301. При дрібних відправленнях у критих вагонах використовують види пакування зазначені в 5.5.1. 5.5.3 При отриманні з'єднувальних деталей самовивозом на автотранспорті замовника допускається інший вид пакування який забезпечує цілість деталей та узгоджений із замовником. 5.5.4 В одну тару пакують з'єднувальні деталі однієї партії. З метою заповнення пакувальної одиниці допускається пакування в одну тару двох або кількох партій з'єднувальних деталей різних розмірів. 5.5.5 При транспортуванні всіма видами транспорту збільшення вантажних місць провадиться в пакети за ГОСТ 24597 засобами скріплення за ГОСТ 21650. Завантаження вагонів проводиться до повної місткості. 6 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища до деталей з'єднувальних з поліпропілену для зварювання нагрітим інструментом врозтруб за ДСТУ Б В.2.7-93. ДСТУ Б В.2.5-18-2001 C.24 7 Правила приймання 7.1 З'єднувальні деталі приймають партіями за встановленим на підприємстві-виготовлювачі порядком. Партією вважають кількість з'єднувальних деталей одного виду та розміру виготовлених з однієї марки і партії вихідної сировини за встановленим технологічним режимом на одній ливарній формі або технологічному оснащенні що подаються одночасно до здавання й супроводжуються одним документом про якість. Розмір партії не повинен перевищувати 2000 штук. Документ про якість з'єднувальних деталей повинен містити: - найменування і або товарний знак підприємства-виготовлювача; - номер партії та дату виготовлення число місяць дві останні цифри року ; - умовне позначення з'єднувальної деталі; - розмір партії в штуках; - марку вихідної сировини; - результати випробувань і підтвердження про відповідність якості вимогам даного стандарту штамп контрольної служби підприємства-виготовлювача . 7.2 Кожна партія вихідної сировини повинна супроводжуватися документом про якість що містить: - найменування та товарний знак підприємства-виготовлювача; - умовне позначення вихідної сировини; - номер партії та дату виготовлення; - розмір масу партії нетто в кг; - результати проведених випробувань властивостей вихідної сировини за 5.3; - результати випробувань за іншими показниками згідно з нормативною документацією на вихідну сировину. Розміри партій вихідної сировини за ГОСТ 26996. 7.3 Для проведення вхідного контролю властивостей вихідної сировини за відносним подовженням при розриві та показнику текучості розплаву проводять відбір не менше шести проб матеріалу методом випадкової вибірки в межах однієї партії загальною масою не менше 2 кг за ГОСТ 26996. Для контролю якості з'єднувальних деталей за показниками зовнішнього вигляду поверхні розмірів відбирають 5 % але не менше 20 штук з'єднувальних деталей що належать до однієї партіі виробів. Для контролю опору удару відбирають не менше десяти штук муфт розтрубних. Для контролю стійкості при постійному внутрішньому тиску при нормальній та підвищеній температурах відбирають не менше трьох штук з'єднувальних деталей на кожну температуру випробування. Для контролю зміни зовнішнього вигляду з'єднувальних деталей після прогрівання відбирають не менше трьох штук з'єдувальних деталей. Відбір проб проводять протягом виробництва методом випадкової вибірки. ДСТУ Б В.2.5-18-2001 C.25 7.4 Частота контролю показників і відповідні номери пунктів даного стандарту що регламентують значення цих показників подані в таблиці 21. 7.4.1 Підприємство-виготовлювач з'єднувальних деталей проводить вхідний контроль вихідної сировини на кожній партії за 5.3 і за пунктами 1-3 таблиці 20 а за відсутності даних результатів випробувань на стійкість зразків вихідної сировини при постійному внутрішньому тиску довгочасні випробування 8000 год при 95°С включно за п. 4 таблиці 20. 7.4.2 У залежності від призначення випробування з'єднувальних деталей поділяються на приймально-здавальні періодичні кваліфікаційні та сертифікаційні визначення за ДСТУ 3021 . Приймально-здавальні випробування необхідно проводити на кожній партії з'єднувальних деталей за показниками 5-8 наведеними в таблиці 20. Таблиця 20 Найменування показника Вимоги до показника номер пункту даного стандарту Частота контролю 1 Вихідна сировина що використовується За 5.3 На кожній партії вихідної сировини 2 Показник текучості розплаву За 2 таблиця 18 Те саме 3 Відносне подовження вихідної сировини при розриві За 4 таблиця 18 Те саме 4 Стійкість випробних зразків вихідної сировини до дії постійного внутрішнього тиску За 5.3 таблиця 19 При освоєнні виробництва зміні рецептури вихідної сировини та зміні постачальника вихідної сировини при відсутності даних випробувань за даним стандартом або за DIN 16962 частина 5 та або за DIN 8078 у постачальника вихідної сировини 5 Маркування з'єднувальних деталей За 5.4 На кожній партії з'єднувальних деталей 6 Пакування з'єднувальних деталей За 5.5 Те саме 7 Зовнішній вигляд поверхні За 5.2.1 " 8 Розміри з'єднувальних деталей За 4.1 4.2 " 9* Опір удару за методом падаючого вантажу За 5.2 таблиця 14 На кожній 15-й партії кожного типорозміру муфт розтрубних але не рідше одного разу на місяць 10 Стійкість при постійному внутрішньому тиску при 20°С -1 год таблиці 15 16 17 На кожній 15-й партії кожного типорозміру але не рідше одного разу на місяць ДСТУ Б В.2.5-18-2001 С.26 Закінчення таблиці 20 Найменування показника Вимоги до показника номер пункту даного стандарту Частота контролю 11 Зміна зовнішнього вигляду після прогрівання таблиця 14 На кожній 40-й партії кожного типорозміру але не рідше одного разу на три місяці 12 Стійкість при постійному внутрішньому тиску при 95°С-1000 год таблиці 15 16 17 На кожній 100-й партії кожного типорозміру але не рідше одного разу на шість місяців * Випробування на опір удару за методом падаючого вантажу є факультативним на строк до 1 січня 2003 р. 7.4.3 Періодичні випробування труб необхідно проводити в об'ємах і термінах встановлених показниками 9-12 таблиці 20. 7.4.4 Кваліфікаційні випробування необхідно проводити в об'ємах згідно з таблицею 20. Підприємство-виготовлювач з'єднувальних деталей повинне надати організації яка проводить кваліфікаційні випробування копії протоколів про проведення на заводі-виготовлювачі матеріалу сировини випробувань за таблицею 18 та за таблицею 19. 7.5 При отриманні незадовільних результатів контролю хоч би за одним показником наведеним у пунктах 5-8 таблиці 20 за ним проводять повторний контроль на подвоєній вибірці. При отриманні незадовільного результату повторного контролю партію бракують. 7.6 При отриманні незадовільних результатів контролю хоч би за одним показником наведеним у пунктах 9-12 таблиці 20 за ним проводять повторний контроль на подвоєній вибірці з'єднувальних деталей. При отриманні незадовільних результатів повторного контролю з'єднувальних деталей подальша участь цієї технологічної лінії в формуванні партії припиняється. Уточнюють технологічний процес після чого партії з'єднувальних деталей з даної технологічної лінії контролюють до отримання задовільних результатів за даним показником не менше ніж в трьох наступних партіях. 7.7 Для проведення випробувань з'єднувальних деталей для цілей сертифікації вибирають не менше ніж по одному типорозміру з наступних груп з'єднувальних деталей за dn : dn = 16-32 мм; dn = 40-63 мм; dn = 75-110 мм. 7.8 При освоєнні виробництва зміні конструкції з'єднувальних деталей або форми марки матеріалу або технології з'єднувальних деталей вказані вироби контролюють за всіма параметрами відповідно до таблиці 20 і робочих креслень. ДСТУ Б В.2.5-18-2001 C.27 8 Методи випробувань 8.1 Випробування проводяться не раніше ніж через 24 год після виготовлення з'єднувальних деталей враховуючи час кондиціонування. 8.2 Зовнішній вигляд поверхні з'єднувальних деталей визначають візуально без застосування збільшувального приладу порівнянням зразків з'єднувальних деталей з контрольним зразком затвердженим згідно з додатком Д. Глибину клеймування з'єднувальних деталей визначають приладом який складається з індикатора годинникового за ГОСТ 577 з ціною поділки 0 01 мм спеціальної призми і наконечника відповідно до схеми наведеної в додатку Г. Наконечник індикатора вводять у заглиблення на поверхні з'єднувальної деталі. Глибина клеймування за 5.4.1. 8.3 Визначення розмірів з'єднувальних деталей 8.3.1 Визначення розмірів з'єднувальних деталей виконується при температурі 23±2 °С після їх витримки впродовж не менше 2 год при зазначеній температурі. 8.3.2 Вимірювальний інстумент що застосовується: - штангенциркуль за ГОСТ 166; - мікрометр типів МТ і МК за ГОСТ 6507; - стінкоміри С-10-А С-25 за ГОСТ 11358; - рулетка за ГОСТ 7502; - лінійка металева за ГОСТ 427. Примітка. Допускається застосування спеціального вимірювального інструменту який забезпечує встановлену точність виміру і атестованого за встановленим порядком. 8.3.3 Величину зовнішнього діаметра вираховують як середнє арифметичне з вимірів максимального та мінімального діаметрів в одному перерізі. Вимірювання проводять штангенциркулем за ГОСТ 166 або мікрометром за ГОСТ 6507 типів МТ і МК з похибкою не більше 0 05 мм або іншим вимірювальним інструментом з похибкою яку допускає вимірювання. При підрахунку зовнішнього діаметра округлення проводять до 0 1 мм. 8.3.4 Мінімальний та максимальний внутрішні діаметри розтруба з'єднувальної деталі d1 і d2 контролюють граничним калібром у якого один бік прохідний тобто входить в розтруб з'єднувальної деталі а інший - непрохідний тобто не входить в розтруб з'єднувальної деталі. Примітка. Допускається застосування іншого вимірювального інструменту який забезпечує встановлену точність виміру мінімального і максимального діаметрів розтруба з'єднувальної деталі в одному перерізі і який атестований за встановленим порядком. ДСТУ Б В.2.5 -18-2001 C.28 8.3.5 Овальність визначають як різницю максимального та мінімального значень зовнішнього діаметра виміряних в одному за 8.3.2 і за 8.3.3 перерізі. Значення овальності округлюють до 0 1 мм. 8.3.6 Для втулок під накидну гайку відхилення від площини поверхні А рисунок 13 визначають за величиною максимального зазору між цією площиною та лінійкою за ГОСТ 8026 прикладеної до поверхні А деталі. Зазор вимірюється за допомогою щупів за ТУ 2-034-225. 8.3.7 Інші розміри з'єднувальних деталей контролюють штангенциркулем за ГОСТ 166 лінійкою металевою за ГОСТ 427. 8.3.8 Виступи від видалених литників вимірюються штангенциркулем за ГОСТ 166 і на приєднувальних поверхнях виступи повинні бути не більше 0 3 мм а на інших поверхнях - не більше 1 0 мм. 8.4 Визначення стійкості з'єднувальних деталей за умови постійного внутрішнього тиску здійснюють на вузлах з'єднань що зібрані як показано в додатку Е. Перед проведенням випробувань з'єднувальні деталі зварюються за нормативною документацією затвердженою за встановленим порядком з відрізками труб за ДСТУ Б В.2.7-93 із відповідного типу поліпропілену й відповідного типорозміру. Довжина відрізків поліпропіленових труб приймається рівною 400 мм для діаметрів до 63 мм включно 500 мм для діаметрів від 75 до 110 мм включно. З метою випробування декількох зразків допускається збирання "гірляндою" додаток Е . Умови випробувань для з'єднувальних деталей із різних типів поліпропілену вказані в таблицях 15 16 17. Апаратурне оформлення та методика проведення випробувань за ГОСТ 24157. Якщо при проведенні випробувань зразок зруйнувався до закінчення контрольного часу результат вважається негативним. В разі якщо руйнування сталося по відрізку труби або зварному шву зразок підлягає заміні іншим і випробування проводяться повторно. 8.5 При визначенні зміни зовнішнього вигляду після прогрівання з'єднувальні деталі перед випробуванням кондиціонують згідно з 8.3.1. Випробування з'єднувальних деталей на прогрівання проводять у повітряній сушильній шафі за ГОСТ 27077 при температурі 150±2 °С протягом мінімального часу витримки який визначається залежно від мінімальної товщини стінки з'єднувальної деталі еn за таблицею 21. Після проведення випробувань зразки виймають із сушильної шафи кондиціонують згідно з 8.3.1 та оглядають на відповідність до п.1 таблиці 14. В разі необхідності зразки розрізають. Глибину пошкодження визначають у відсотках як різницю вихідної товщини стінки в місці найбільшого пошкодження і товщиною стінки що залишилася неушкодженою віднесеною до вихідної товщини. Вихідна товщина стінки приймається рівною мінімальній товщині стінки за робочим кресленням. Для вимірювання ДСТУ Б В.2.5-18-2001 С.29 неушкодженої товщини стінки що залишилася застосовують вимірювальні лупи або інші прилади з 8-10-кратним збільшенням. Таблиця 21 en мм Мінімальний час витримки хв Випробна температура о С Випре эбна температу pa °С ПП-100 тип 1 ПП-80 тип 2 ПП-80 тип 3 еn <3 15+1 3 еn < 10 30+1 10 еn < 20 60+1 150 ±2 150 ±2 150±2 20 еn < 30 140+1 30 еn < 40 220+1 8.6 Опір удару проводять за методом падаючого вантажу. 8.6.1 Випробування проводять не менше ніж на 10 з'єднувальних деталях типу муфта розтрубна одного типорозміру з кожного розмірного діапазону за 7.7. 8.6.2 Зразки з ПП-100 тип 1 перед ударом витримують при температурі 23±2 °С протягом не менше 1 години. Температура під час удару - 23±2 °С. Зразки з ПП-80 тип 2 і ПП-80 тип 3 перед ударом кондиціонують при температурі 0-2 °С протягом не менше 1 години. Вимірювання опору удару за методом падаючого вантажу проводять протягом 10 хв після закінчення кондиціонування при температурі 23±2 °С. 8.6.3 Зразки розташовуються та фіксуються на горизонтальній установочній плиті за допомогою затискачів на V-образних призмах з кутом при вершині 120±2 °. Місця нанесення ударів відмічають на зразку лініями на рівній відстані по довжині кола. Кількість ліній повинна відповідати кількості ударів нанесених одному зразку. Точка нанесення удару повинна бути рівновіддалена від торців муфти розтрубної. 8.6.4 Наконечник вантажу що входить у зіткнення зі зразком є напів-сфера з радіусом 12 5 мм виконана зі сталі з твердістю не менше HRC 20. Висота падіння вантажу до точки контакту наконечника з поверхнею зразка 2000±20 мм. Маса вантажу що падає та кількість ударів нанесених зразку вказані в таблиці 22. Після проведення випробувань зразки оглядають на відповідність п.2 таблиці 14. В разі необхідності зразки розрізають. Глибину пошкодження визначають у відсотках як різницю вихідної товщини стінки в місці найбільшого пошкодження і товщиною стінки що залишилася неушкодженою віднесеною до вихідної товщини. Вихідна товщина стінки приймається рівною мінімальній товщині стінки за робочим кресленням. Для вимірювання неушкодженої товщини стінки що залишилася застосовують вимірювальні лупи або інші прилади з 8-10-кратним збільшенням. ДСТУ Б В.2.5-18-2001 C.30 Таблиця 22 dn мм Кількість ударів нанесених одному зразку Маса падаючого вантажу кг 16 1 0 50 ± 0 005 20 1 0 75 ± 0 005 25 1 1 00 ±0 005 32 2 1 25 ±0 005 40 2 1 375 ± 0 005 50 3 1 50 ±0 005 63 3 1 75 ±0 005 75 4 2 00 ± 0 005 90 4 2 25 ± 0 005 110 5 2 50 ±0 005 За результат випробувань приймається частка зруйнованих зразків у відсотках. Примітка. Методика випробувань за розділом 8.6 наведена з урахуванням рекомендацій EN 744. 8.7 Показник текучості розплаву вихідної сировини ПТР визначають згідно з ГОСТ 11645 не менше ніж на 3-х пробах розплаву одержаного з проб сировини відібраних за 7.3.1. Випробування проводять на приладах типу НИРТ-М або інших приладах які забезпечують точність вимірювання при такому режимі: температура нагрівання камери - 230°С маса вантажу - 2 16 кг. Відбір проб розплаву проводиться через 600 сек. ПТР обчислюється в грамах за 10 хв. за формулою 8.1 де ms - середня маса екструдованих відрізків г - проміжок часу між послідовними відсіканнями відрізків сек. 8.8 Відносне подовження при розриві для вихідної сировини визначають згідно з ГОСТ 11262 на зразках за ГОСТ 26996 що виготовлені пресуванням гранул вихідної випробовуваної сировини при температурі 225±5 °С або литтям під тиском. Кількість випробних зразків - не менше 5. Перед випробуванням зразки піддають кондиціонуванню протягом не менше 2 год згідно з ГОСТ 12423. Випробування проводять при температурі 23±2 °С та швидкості розсування затискачів випробної машини 100 мм/хв. ДСТУ Б В.2.5-18-2001 C.31 Значення відносного подовження при розриві p у відсотках обчислюють за формулою 8.2 де L1 - довжина зразка під час розриву мм; L0 - початкова довжина зразка. За результат випробувань приймають нижню межу довірчого інтервалу за статистичною обробкою даних п'яти випробувань. 8.9 Стійкість при постійному внутрішньому тиску вихідної сировини відібраної за 7.3.1 проводять за ГОСТ 24157 на випробних зразках у вигляді відрізків труб номінальним діаметром dn = 50+0 2 мм отриманих методом пресування гранул випробовуваної вихідної сировини при температурі 225±5 °С литтям під тиском або екструзією. Товщина стінки s та інші геометричні параметри випробних зразків і граничні відхилення розмірів - за ДСТУ Б В.2.7-93. Довжина випробних зразків L приймається рівною 400 мм. З однієї проби продукції відібраної за 7.3.1 виготовляють один зразок. Кількість виготовлених випробних зразків - не менше п'яти. Випробування проводять згідно з умовами вказаними в таблиці 19 не менше ніж на 3-х зразках. Розрахунок випробувального тиску проводять за формулою 8.3 де початкове напруження в стінці випробного зразка за 5.3 таблиця 19 МПа; dem max - максимальний середній зовнішній діаметр зразка мм; ey min - мінімальна товщина стінки трубного зразка мм. Визначення dem max і ey min - за ДСТУ Б В.2.7-93. Розрахунок випробувального тиску проводять з похибкою не більше 0 01 МПа. Тиск у зразку повинен підтримуватися з похибкою не більше 2 %. Результати випробувань вважаються позитивними якщо: - жоден випробний зразок не зруйнувався до закінчення контрольного терміну випробування; - під час випробувань зруйнувався один зразок але при повторних випробуваннях жоден з випробних зразків не зруйнувався. Примітка. Зразки з руйнуванням що виникає на відстані 0.1L від заглушки в розрахунок не приймаються. Зразок замінюють іншим і випробовують знову. ДСТУ Б В.2.5-18-2001 С.32 9 Транспортування та зберігання 9.1 З'єднувальні деталі не належать до категорії небезпечних вантажів згідно з ГОСТ 19433 і транспортуються будь-яким видом транспорту згідно з правилами перевезення вантажів що діють на даному виді транспорту. 9.2 З'єднувальні деталі зберігають за ГОСТ 15150 розділ 10 в умовах 5 ОЖ 4 . З'єднувальні деталі повинні бути захищені від дії прямих сонячних променів. Умови зберігання повинні виключати можливість механічного пошкодження або деформування з'єднувальних деталей та забруднення їх поверхні. Допускається зберігання з'єднувальних деталей поштучно без упаковки в горизонтальному положенні в один ряд а також в приміщеннях що опалюються на відстані не менше одного метра від нагрівальних приладів. 10 Рекомендації щодо застосування 10.1 Порядок застосування з'єднувальних деталей з поліпропілену ПП-100 тип 1 сополімерів пропілену ПП-80 тип 2 і ПП-80 тип 3 у мережах холодного та гарячого водопостачання повинен відповідати таблиці 23. Таблиця 23 Вихідна сировина Рекомендації щодо застосування Обмеження 1. ПП-100 тип 1 Трубопроводи гарячої води1 У зв'язку з низькою ударною в'язкістю крихкістю матеріалу при знижених температурах від 5 до 10°С його застосування обмежене за умовами транспортування зберігання монтажу та експлуатації ДСТУ Б В.2.7-93 додатки Г і Ж 2. ПП-80 тип 2 Трубопроводи холодної води2 Обмежене застосування в гарячому водопостачанні в зв'язку зі значним погіршенням фізико-механічних параметрів при підвищених температурах ДСТУ Б В.2.7-93 додаток Д 3. ПП-80 тип 3 Трубопроводи холодної гарячої води та трубопроводи вторинних мереж опалення3 Відсутні 1 Температура води в трубопроводах від 50 до 75оС допустимі розрахункові тиски води за ДСТУ Б В.2.7-93 і за зміною №2 СНіП 2.04.01. 2 Температура води в трубопроводах від 5 до 35оС допустимі розрахункові тиски води за ДСТУ Б В.2.7-93 і за зміною №2 СНіП 2.04.01. 3 Температура води в трубопроводах від 5 до 95оС допустимі розрахункові тиски води за ДСТУ Б В.2.7-93 і за зміною №2 СНіП 2.04.01. ДСТУ Б В.2.5-18-2001 С.33 10.2 Зварювання з'єднувальних деталей слід виконувати за чинною в Україні нормативною документацією. 10.3 При монтажі трубопроводів необхідно уникати прямого контакту з'єднувальних деталей та труб з поліпропілену з міддю та латунню без захисного шару з хрому нікелю або цинку завтовшки не менше 10 мкм нанесеного на металеві деталі трубопроводу за технологічною документацією затвердженою за встановленим порядком. 11 Гарантії виготовлювача 11.1 Виготовлювач повинен гарантувати відповідність труб вимогам даного стандарту при дотриманні умов транспортування та зберігання. 11.2 Гарантійний термін зберігання - два роки з дати виготовлення. ДСТУ Б В.2.5-18-2001 С.34 Додаток А обов'язковий Порядок зварювання з'єднувальних деталей з трубами з поліпропілену А 1 З'єднувальні деталі виготовлені з ПП-100 тип 1 зварюються врозтруб з трубами та з'єднувальними деталями з ПП-100 тип 1 за чинною в Україні нормативною документацією на зварювання. А 2 З'єднувальні деталі виготовлені з ПП-80 тип 2 зварюються врозтруб з трубами та з'єднувальними деталями з ПП-80 тип 2 за чинною в Україні нормативною документацією на зварювання. А 3 З'єднувальні деталі виготовлені з ПП-80 тип 3 зварюються врозтруб з трубами та з'єднувальними деталями з ПП-80 тип 3 за чинною в Україні нормативною документацією на зварювання. ДСТУ Б В.2.5-18-2001 С.35 Додаток Б обов'язковий Порядок зварювання з'єднувальних деталей з трубами з поліпропілену що мають відмінне від з'єднувальних деталей розмірне співвідношення SDR Б 1 З'єднувальні деталі з поліпропілену зі стандартним розмірним відношенням SDR 5 зварюються врозтруб з трубами з поліпропілену зі стандартними розмірними відношеннями SDR 5 SDR 6 SDR 7 4 та SDR 11 за чинною в Україні нормативною документацією на зварювання. Б. 2 З'єднувальні деталі з поліпропілену зі стандартним розмірним відношенням SDR 6 зварюються врозтруб з трубами з поліпропілену зі стандартними розмірними відношеннями SDR 6 SDR 7 4 та SDR 11 за чинною в Україні нормативною документацією на зварювання. Б. З З'єднувальні деталі з поліпропілену зі стандартним розмірним відношенням SDR 7 4 зварюються врозтруб з трубами з поліпропілену зі стандартними розмірними відношеннями SDR 7 4 та SDR 11 за чинною в Україні нормативною документацією на зварювання. Б.4 З'єднувальні деталі з поліпропілену зі стандартним розмірним відношенням SDR 11 зварюються врозтруб з трубами з поліпропілену зі стандартним розмірним відношеннями SDR 11 за чинною в Україні нормативною документацією на зварювання. ДСТУ Б В.2.5-18-2001 С.36 Додаток В обов'язковий Коефіцієнт запасу міцності С Коефіцієнт запасу міцності С слід використовувати в документації щодо застосування труб. Мінімальні значення коефіцієнта запасу міцності що враховують властивості ПП-100 тип 1 ПП-80 тип 2 і ПП-80 тип 3 наведені в таблиці B.I. Оскільки зі зниженням температури у ПП-100 тип 1 зростає ударна чутливість значення коефіцієнта запасу міцності наведені в таблиці B.I залежно від температури Т°С. Таблиця B.I Температура ТоС Матеріал 10-40°С 40-60°С Понад 60°С Коефіцієнт запасу міцності С ПП-100 тип 1 1 6 1 4 1 25 ПП -80 тип 2 1 25 ПП -80 тип 3 ДСТУ Б В.2.5-18-2001 С.37 Додаток Г обов'язковий Схема приладу для визначення глибини дефектів 1 - індикатор ИЧ-02 ГОСТ 577; 2 - спеціальна призма; 3 - спеціальний наконечник за ГОСТ 577; 4 - труба Рисунок Г.1 - Схема визначення глибини дефектів ДСТУ Б В.2.5-18-2001 С.38 Додаток Д обов'язковий Порядок оформлення та затвердження контрольних зразків зовнішнього вигляду Д.1 Контрольний зразок зразок-еталон - це з'єднувальна деталь відібрана від партії з нанесеним на його поверхню маркуванням затверджена як представник для порівняння з нею з'єднувальних деталей за зовнішнім виглядом за 5.2.1 та іншими ознаками які визначають органолептичними методами. Д.2 Як контрольний затверджують зразок з установочної партії з'єднувальних деталей при їх постачанні на серійне виробництво згідно з вимогами ДСТУ Б А.3.1-6. Д.З Кожен контрольний зразок забезпечують запломбованим ярликом який прикріплюють до зразка та технічним описом. В ярлиці зазначають умовне позначення з'єднувальної деталі найменування підприємства-виготовлювача та інформацію про затвердження контрольного зразка а також графу затвердження підприємством-виготовлювачем. Графа затвердження скріплюється круглою печаткою з датами підписання. В технічному описі міститься інформація про контрольний зразок підприємство-виготовлювач зовнішній вигляд поверхні з'єднувальної деталі а також допустимі дефекти та пошкодження. Д.4 Контрольні зразки оформляються для кожного виду з'єднувальної деталі кожного кольору вихідної сировини. Термін дії контрольного зразка не встановлюється. Д.5 Для забезпечення вхідного контролю з'єднувальних деталей у споживача можуть використовуватись робочі контрольні зразки які є копіями основного контрольного зразка або його частини. Правильність копії затверджує підприємство-виготовлювач. Д.6 При внесенні змін в найменування і значення показників таблиць 14 - 18 і за 5.2.1 даного стандарту контрольні зразки підлягають перезатвердженню. Д.7 Контрольні зразки зберігаються на підприємстві-виготовлювачі. ДСТУ Б В.2.5-18-2001 С.39 Додаток Е довідковий Приклади зварювання з'єднувальних деталей з поліпропіленовими трубами для проведення випробувань на стійкість при постійному внутрішньому тиску Рисунок Е.1а - Зварювання нагрітим інструментом врозтруб трійника рівнопрохідного розтрубного; Рисунок Е.1б - Зварювання в "гірлянду" з'єднувальної деталі для зварювання нагрітим інструментом врозтруб - вид трійник рівнопрохідний розтрубний ДСТУ Б В.2.5-18-2001 С.40 УДК Код ДКПП 25.21.22.700 Ключеві слова: водопостачання деталь з'єднувальна з поліпропілену зварювання врозтруб сополімер поліпропілену труба з поліпропілену.