Наказ N 373 від 17.12.2007 р.

Наказ N 373 від 17.12.2007 р. Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б Г.1-9:2007 "Настанова щодо визначення вартості розроблення та експертизи проектів будівельних норм"

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 17 грудня 2007 року N 373 Про прийняття національного стандарту З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та на підставі рішення науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 12 грудня 2007 року N 100 наказую: 1. Прийняти з наданням чинності з 1 липня 2008 року національний стандарт ДСТУ-Н Б Г.1-9:2007 "Настанова щодо визначення вартості розроблення та експертизи проектів будівельних норм" розроблений Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва. 2. З набуттям чинності ДСТУ-Н Б Г.1-9:2007 "Настанова щодо визначення вартості розроблення та експертизи проектів будівельних норм" вважати такими що втратили чинність з 1 липня 2008 року ДБН Г.1-1-93 "Порядок визначення вартості розроблення нормативних документів". 3. Управлінню технічного регулювання у будівництві Мінрегіонбуду забезпечити державну реєстрацію зазначених національних стандартів у термін визначений ДСТУ 1.6:2004. 4. Доручити ДП "Укрархбудінформ" видання зазначеного національного стандарту. 5. ДП "Укрархбудінформ" надати обов'язкові безоплатні типографського видання примірники вказаних національних стандартів одержувачам визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 р. N 608 "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів". 6. Супровід зазначеного національного стандарту доручити Науково-дослідному інституту будівельного виробництва як базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямом діяльності. 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра А. В. Беркуту.   Міністр  В. Яцуба