НАПБ Б.07.027-2006

НАПБ Б.07.027-2006 Методика розрахунку витрат часу та вартості проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи

Про затвердження Методики розрахунку витрат часу та вартості проведення органом державного пожежного нагляду оцінки експертизи протипожежного стану підприємства об'єкта приміщення та проектно-кошторисної документації затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 13 липня 2006 року N 444 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 серпня 2006 р. за N 948/12822 На виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 року N 774 "Про затвердження тарифів на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки експертизи протипожежного стану підприємства об'єкта приміщення та проектно-кошторисної документації затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи" НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Методику розрахунку витрат часу та вартості проведення органом державного пожежного нагляду оцінки експертизи протипожежного стану підприємства об'єкта приміщення та проектно-кошторисної документації затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи що додається. 2. Державному департаменту пожежної безпеки Улинець Е. М. у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Начальнику відділу документального забезпечення Департаменту організації управління стратегічного планування та моніторингу Свинцова В. І. у 10-денний термін після державної реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його тиражування та доведення до відома міністерств інших центральних органів виконавчої влади головних управлінь управлінь МНС України в Автономній Республіці Крим областях містах Києві та Севастополі. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Романченка В. О. та начальника Державного департаменту пожежної безпеки Улинця Е. М.   Міністр  В. І. Балога  ПОГОДЖЕНО:    Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва      А. Дашкевич  Міністерство фінансів  В. М. Матвійчук  Перший заступник Міністра економіки України    С. Романюк  Міністр будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України      П. С. Качур    ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 13 липня 2006 р. N 444 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 серпня 2006 р. за N 948/12822  МЕТОДИКА розрахунку витрат часу та вартості проведення органом державного пожежного нагляду оцінки експертизи протипожежного стану підприємства об'єкта приміщення та проектно-кошторисної документації затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи 1. Загальні положення 1.1. Методику розрахунку витрат часу та вартості проведення органом державного пожежного нагляду оцінки експертизи протипожежного стану підприємства об'єкта приміщення та проектно-кошторисної документації затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи далі - Методика розроблено на виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 року N 774 "Про затвердження тарифів на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки експертизи протипожежного стану підприємства об'єкта приміщення та проектно-кошторисної документації затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи". 1.2. Методика застосовується з метою єдиного підходу до розрахунку витрат часу посадової особи органу державного пожежного нагляду далі - держпожнагляд на проведення оцінки експертизи далі - експертиза протипожежного стану підприємства об'єкта приміщення та проектно-кошторисної документації затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи та для визначення вартості такої експертизи. 2. Розрахунок витрат часу на проведення інспектором держпожнагляду оцінки експертизи протипожежного стану підприємства об'єкта приміщення та проектно-кошторисної документації затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи 2.1. Розрахунок витрати часу на експертизу протипожежного стану підприємства об'єкта приміщення або проектно-кошторисної документації затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи складається з: часу посадової особи держпожнагляду необхідного для прийому та перевірки відповідності документів що додаються до заяви форма якої затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 року N 774 "Про затвердження тарифів на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки експертизи протипожежного стану підприємства об'єкта приміщення та проектно-кошторисної документації затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи" та визначення обсягів робіт; часу необхідного для проведення інспектором держпожнагляду експертизи протипожежного стану підприємства об'єкта приміщення або проектно-кошторисної документації затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи; часу необхідного для підготовки та документального оформлення результатів експертизи. Розрахунок витрат часу на проведення посадовою особою органу держпожнагляду експертизи протипожежного стану підприємства об'єкта приміщення та проектно-кошторисної документації затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи здійснюється за формулою N 1 та обраховується в годинах згідно з таблицею 1. Формула N 1     Т = Тпр + Тор + То. Таблиця 1 Розрахунок загальних витрат часу на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки експертизи протипожежного стану підприємства об'єкта приміщення та проектно-кошторисної документації затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи N з/п  Показник  Види робіт  Витрати часу годин  1  2  3  4  1  Тпр  Прийом та перевірка інспектором держпожнагляду документів доданих до заяви  1  2  Тор  Витрати часу інспектора держпожнагляду:  Визначаються:  на проведення експертизи підприємства об'єкта приміщення;  за формулою N 2  на проведення проектно-кошторисної документації затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи  згідно з таблицею 4   3  То  Оформлення складання текстової частини змісту висновків експертизи   1 5  4  Т  Загальні витрати часу на здійснення експертизи  Визначається з урахуванням усіх складових формули N 1  2.2. Розрахунок витрат часу на проведення інспектором держпожнагляду експертизи протипожежного стану підприємства об'єкта приміщення 2.2.1. Витрати часу інспектора органу держпожнагляду на проведення експертизи протипожежного стану підприємства об'єкта приміщення далі - об'єкт визначаються виходячи з їх класифікації згідно з таблицею 2 кількості будівель приміщень їх об'єму загальної вартості а також чисельності людей що перебувають або можуть перебувати у будівлі приміщенні . Класифікація наведена для будівель приміщень усіх галузей народного господарства промисловості сільського господарства транспорту зв'язку будівництва торгівлі й громадського харчування матеріально-технічного постачання збуту і заготівлі житлово-комунального господарства охорони здоров'я освіти культури мистецтва науки і наукового обслуговування фізичної культури і соціального забезпечення управління кредитування тощо незалежно від їх відомчої належності. Під час визначення коду групи призначення будівлі приміщення що має ознаки декількох груп призначення слід для розрахунку застосовувати код групи який є найбільшим. Таблиця 2 Класифікація будівель приміщень за призначенням Код групи призначення і  Перелік будівель приміщень що належать до відповідної групи призначення   1  Виробничі корпуси і будівлі зайняті різними цехами майстернями установками та устаткуванням виробничого призначення та аналогічні за призначенням. Будівлі локомотивних вагонних трамвайних і тролейбусних депо та аналогічні за призначенням. Будівлі ангарів автогаражів пунктів технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів та аналогічні за призначенням. Будівлі котелень паливозаправних пунктів і насосних станцій та аналогічні за призначенням 2  Будівлі приміщення баз складів амбарів пакгаузів холодильників комор та аналогічні за призначенням 3  Будівлі приміщення магазинів універмагів аптек ринків крамниць та аналогічні за призначенням. Будівлі приміщення фабрик-кухонь їдалень ресторанів закусочних домових кухонь та аналогічні за призначенням 4   Будівлі приміщення адміністративно-управлінського і конторсько-канцелярського призначення офісів площею більше 38 м2 та аналогічні за призначенням. Будівлі вищих і середніх спеціальних навчальних закладів загальноосвітніх та інших шкіл училищ курсів з підготовки і підвищення кваліфікації працівників та аналогічні за призначенням. Будівлі бібліотек музеїв архівів картинних галерей виставок зоопарків ботанічних садів парків культури та відпочинку художніх майстерень студій та аналогічні за призначенням. Будівлі театрів парків кінотеатрів концертних залів палаців і будинків культури будинків фахівців клубів палаців і будинків піонерів юнацьких клубів станції юних техніків дитячих музичних і хореографічних шкіл та аналогічні за призначенням. Будівлі будинків зв'язку поштамтів і інших вузлів зв'язку та аналогічні за призначенням. Будівлі спортивних залів манежів лекторських і екскурсійних бюро лекційних залів планетаріїв та аналогічні за призначенням. Будівлі залізничних морських річкових автомобільних та аеровокзалів та аналогічні за призначенням  5  Житлові будинки бараки зимові й літні дачі місцевих рад державних підприємств установ і організацій та аналогічні за призначенням. Житлові будинки що знаходяться в особистій власності громадян та аналогічні за призначенням. Будівлі готелів гуртожитків та аналогічні за призначенням. Житлові вагончики пересувні щитові будиночки що використовуються для житла на будівництвах у геологічних партіях і сільському господарстві та аналогічні за призначенням  6  Будівлі лікарень поліклінік медпунктів диспансерів родильних будинків санітарно-профілактичних установ та аналогічні за призначенням. Будівлі дитячих садків ясел будинки матері і дитини дитячих будинків житлові корпуси шкіл-інтернатів та аналогічні за призначенням. Будівлі санаторно-курортних установ пансіонатів туристичних баз будинки відпочинку для осіб похилого віку інвалідів та аналогічні за призначенням  7  Будинки будівлі у яких розміщені корівники телятники доїльні зали конюшні стайні свинарники пташники звіроферми агрокабінети ветеринарні пункти та лікарні й інші будівлі сільськогосподарського призначення та аналогічні за призначенням  8  Будівлі бань санпропускників душів та аналогічні за призначенням  9  Кіоски павільйони торгові намети тощо з торговельною площею до 68 м2 розташовані у містах та селищах або площею до 100 м2 розташовані у сільських населених пунктах. Адміністративні приміщення офіси тощо площею до 38 м2  2.2.2. Розрахунок витрат часу інспектора держпожнагляду на проведення експертизи підприємства об'єкта приміщення - Тор здійснюється за формулою N 2. У разі застосування двох або більше коефіцієнтів коригування більших за одиницю загальний підвищувальний коефіцієнт визначається шляхом додавання їх дробових частин до одиниці. У разі застосування коефіцієнтів коригування які менші або дорівнюють одиниці загальний зменшувальний коефіцієнт розраховується шляхом їх перемножування. Для визначення загального коефіцієнта коригування у разі одночасного застосування підвищувальних та зменшувальних коефіцієнтів окремо визначаються підвищувальний та зменшувальний коефіцієнти які потім перемножуються. Формула N 2       Тор = ?Тіп * N * S * M * L де ?Тіп - суми витрат часу інспектора держпожнагляду на проведення експертизи підприємства об'єкта приміщення; N - коефіцієнт коригування витрат залежно від кількості населення в населеному пункті де розташований об'єкт: понад 2000 тис. чоловік - 1 3; понад 1000 тис. чоловік - 1 2; від 500 до 1000 тис. чоловік - 1 1; від 250 до 500 тис. чоловік - 1 05; від 100 до 250 тис. чоловік - 1 0; від 50 до 100 тис. чоловік - 0 9; менше 50 тис. чоловік - 0 8; S - коефіцієнт коригування витрат залежно від площі території об'єкта який для площі прилеглої території до одного гектару включно дорівнює 1. Понад один гектар за кожний наступний гектар коефіцієнт збільшується на 10 відсотків; M - коефіцієнт коригування витрат у несприятливий період року який дорівнює: листопад березень - 1 1; грудень січень лютий - 1 2; L - коефіцієнт коригування витрат у разі виїзду в інший населений пункт у тому числі у сільську місцевість залежно від відстані: до 10 кілометрів - 1 2; від 10 до 20 кілометрів - 1 3; понад 20 кілометрів - 1 4. 2.2.3. Витрати часу інспектора держпожнагляду на проведення експертизи окремо за кожною будівлею приміщенням об'єкта - Тіп розраховуються за формулою N 3. Формула N 3        Тіп = а0і + а1іCі + а2іNі + а3іVі де і - код відповідної групи призначення будівлі приміщення визначений згідно з таблицею 2 і = 1 …9 ; а0і а1і а2і а3і - постійні коефіцієнти для будівель відповідної групи призначення які визначаються згідно з таблицею 3. Таблиця 3 Значення коефіцієнтів формули Код груп призначення будівель приміщень і  Коефіцієнти формули для будівель різного призначення   а0і  а1і  а2і  а3і  1  5 90  0 96  10 2  5 66  2  3 02  1 73   45 4   34 7  3  5 28  0 602  2 15  11 7  4  5 46  2 10  1 49  54 6  5  4 55  1 70  2 05  14 5  6  4 71  1 72  4 23  60 4  7  3 55  9 69  51 0  96 9  8  4 96  1 22  2 38  46 2  9  3 03  0 602  2 15  11 7  Cі - загальна вартість будівлі яка складається із залишкової вартості будівлі та обладнання і вартості матеріальних цінностей млн. грн.; Nі - чисельність людей що перебувають або можуть перебувати у будівлі приміщенні тис. чол.; Vі - об'єм будівлі приміщення млн. м3. 2.2.4. Граничний термін проведення інспектором держпожнагляду експертизи підприємства об'єкта приміщення визначений на підставі формули N 2 та термін видачі такого висновку не може перевищувати: оцінки експертизи протипожежного стану вибухопожежонебезпечного об'єкта тариф - 31 5 грн. за 1 годину не може перевищувати 25 робочих днів; оцінки експертизи протипожежного стану об'єкта з масовим перебуванням людей тариф - 24 25 грн. за 1 годину - 20 робочих днів; оцінки експертизи протипожежного стану підприємства об'єкта приміщення тариф - 16 99 грн. за 1 годину - 15 робочих днів. 2.3. Розрахунок витрат часу інспектором держпожнагляду на проведення оцінки експертизи проектно-кошторисної документації затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи 2.3.1. Витрати часу інспектора органу держпожнагляду на проведення оцінки експертизи проектно-кошторисної документації затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи далі - експертиза проектно-кошторисної документації - Тор залежать від складності проектно-кошторисної документації та визначаються згідно з таблицею 4. Таблиця 4 N з/п  N згідно з Переліком*  Найменування об'єктів спеціальних робіт  Час що витрачається на розгляд проектно-кошторисної документації годин  1  2  3  4  1  3.4.  Огорожа територій та ділянок  0 5    3.6.  Улаштування та капітальний ремонт елементів благоустрою покриття озеленення - без знесення перенесення інших споруд чи комунікацій  2  2.8.  Капітальний ремонт дахів будівель незалежно від їх площ  1    3.2.  Автостоянки відкритого типу для легкових автомобілів за умови погодження в установленому законодавством порядку з відповідним місцевим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування без знесення перенесення споруд чи комунікацій    3.3.  Малі архітектурні форми; пристрої вуличної реклами з легких конструкцій  3  1.1.  Заміна одиниць та вузлів існуючого технологічного устаткування систем управління та автоматизації у яких вичерпано технічний ресурс та які морально застаріли - без перепрофілювання технічного переоснащення чи реконструкції об'єктів та підприємства в цілому  1 5    1.5.  Оцінка впливу на навколишнє середовище виробництв що існують    1.7.  Капітальний ремонт виробничих споруд допоміжних виробництв що належать підприємствам без перепрофілювання зміни конструктивної схеми та збільшення навантажень на несучі конструкції    2.1.  Будівництво житлових будинків з числом надземних поверхів до двох включно не рахуючи мансардного поверху дачні та садові будинки що мають підвальні приміщення та господарські і допоміжні споруди а також житлові одноквартирні будинки котеджного типу для індивідуальних забудовників - I та II категорій складності**    2.2.  Будівництво культових будинків та споруд різних конфесій при місткості до 50 осіб крім монастирів ** сакральні знаки    2.5.  Прибудова або розширення на першому поверсі житлових будинків балконів лоджій еркерів улаштовування приміщень на горищах в існуючих межах без перевищення припустимих навантажень на перекриття стіни та фундаменти за умови погодження в установленому законодавством порядку з відповідним місцевим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування    2.6.  Будівництво одноповерхових будівель цивільного призначення з легких збірно-розбірних конструкцій а також інших конструкцій площею до 100 м2 з наметами та майданчиками для розширення зони торгівлі та громадського харчування в теплу пору року спорудження яких не призведе до знесення існуючих споруд чи виносу існуючих підземних надземних комунікацій за умови забезпечення нормативного показника опору теплопередачі огороджуючих конструкцій для закладів які за призначенням повинні мати опалювані приміщення та встановлення приладів обліку енергоносіїв гарячої та холодної води**    3.1.  Закриті автостоянки до 10 боксів за умови погодження в установленому законодавством порядку з відповідним місцевим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування для індивідуальних легкових автомобілів що розташовуються в межах ділянок де немає потреби в знесенні перенесенні інших споруд чи комунікацій без підключення до інженерних мереж    4.1.  Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування і споруд на них який виконується в межах існуючої смуги відводу з метою поліпшення транспортно-експлуатаційних характеристик дороги і штучних споруд приведення їх геометричних параметрів та технічних характеристик до нормативних вимог з урахуванням категорії і значення    4.2.  Облаштування автомобільних доріг елементами благоустрою з'їзди перехідно-швидкісні смуги автобусні зупинки автопавільйони білетні каси пости ДАІ майданчики зупинки автотранспорту пішохідні переходи крім тих що влаштовуються в різних рівнях з проїзною частиною дороги влаштування систем сигналізації та регулювання дорожнього руху освітлення аварійно небезпечних ділянок і штучних споруд    2.4.  Перепланування квартир в багатоквартирних житлових будинках за умови дотримання існуючих архітектурно-планувальних вимог та норм без втручання в несучі конструкції без додаткового навантаження на перекриття стіни та фундаменти за умови погодження в установленому законодавством порядку з відповідним місцевим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування  1 5  4  1.6.  Дообладнання існуючих комплексів будинків і споруд приймально-передавальними пристроями радіорелейного супутникового та оптиковолоконного зв'язку вузлами доступу до загальних інформаційних систем та спеціальними системами захисту інформації  2    3.5.  Капітальний ремонт підземних надземних та повітряних інженерних мереж та споруд до цих мереж - без зміни положення в плані глибини залягання висотних позначок збільшення діаметрів труб або перетину кабелів. Захист мереж від електрокорозії    4.3.  Реконструкція в існуючих розмірах одноповерхових будівель розташованих біля автомобільних доріг та які належать до об'єктів дорожнього комплексу що не використовуються за прямим призначенням під заклади торгівлі громадського харчування побутового обслуговування за умови погодження в установленому законодавством порядку з відповідним місцевим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування  5  1.3.  Переобладнання систем опалення вентиляції водопостачання водовідведення газопостачання включаючи спеціальне силових та слабкострумних систем які забезпечують потребу основного функціонального призначення будівель і споруд без зміни їх технічних параметрів  2 5    1.4.  Улаштування в існуючих будинках і спорудах систем пожежного оповіщення внутрішнього та зовнішнього пожежного водопостачання пожежної сигналізації блискавкозахисту замково-переговорних пристроїв та охоронних систем    2.3.  Улаштування за погодженням у встановленому законодавством порядку з відповідним місцевим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування в існуючих житлових будинках адміністративно-побутових будівлях підприємств та громадських будівлях вбудованих та вбудовано-прибудованих приміщень громадського призначення за умови дотримання вимог щодо розташування таких приміщень встановлених СНіП 2.08.01-89 "Жилые здания" ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки та споруди" та ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров'я" та відсутності в них виробничої діяльності без зміни конструктивної схеми будинку без збільшення навантажень на його фундаменти стіни каркас перекриття за умови встановлення приладів відокремленого обліку енергоносіїв гарячої та холодної води  6  1.2.  Роботи з підтримання виробничої потужності гірничих підприємств  3    1.8. 2.7.  Будівництво капітальний ремонт автономних котельних установок загальною потужністю до 200 кВт дахових вбудованих прибудованих та окремо розташованих з їх інженерним забезпеченням  * Застосовано нумерацію згідно з Переліком об'єктів затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи затвердженим наказом Держбуду України від 12.11.2003 N 187 зареєстрованим у Мін'юсті України 08.12.2003 за N 1129/8450. ** Положення не стосується: а проектної документації на будівництво групи будинків 2 будинки і більше ; б будівництва на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами райони з сейсмічністю 6 балів та вище підроблювані карстонебезпечні та підтоплювані території насипні зсувні що просідають та набухають ґрунти ділянки у районах морської абразії . 2.3.2. Кількість днів на проведення та видачу висновку експертизи проектно-кошторисної документації яка не потребує висновку комплексної державної експертизи не повинна перевищувати 15 календарних днів. 2.3.3. У разі отримання негативного експертного висновку проектно-кошторисної документації замовник проектувальник зобов'язаний відкоригувати її відповідно до зауважень викладених у висновку експертизи та подати проектно-кошторисну документацію на повторну експертизу. У такому разі витрати пов'язані з проведенням повторної експертизи проектно-кошторисної документації становлять 20 % від вартості витрат затрачених на першу експертизу а термін проведення такої експертизи та видачі висновку не повинен перевищувати 10 календарних днів. 3. Розрахунок вартості проведення інспектором державного пожежного нагляду оцінки експертизи протипожежного стану підприємства об'єкта приміщення та проектно-кошторисної документації затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи Розрахунок вартості проведення експертизи протипожежного стану підприємства об'єкта приміщення та проектно-кошторисної документації обчислюється за формулою N 4. Формула N 4       ? = Т * Рт де ? - сума яка належить до оплати суб'єктом господарювання за проведену експертизу органом держпожнагляду згідно з укладеним договором обчислюється в гривнях; Т - загальні витрати часу на проведення експертизи та видачу органом держпожнагляду висновку визначені за формулою N 1 обчислюються в годинах; Рт - тарифи затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 року N 774 "Про затвердження тарифів на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки експертизи протипожежного стану підприємства об'єкта приміщення та проектно-кошторисної документації затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи".   Начальник Держпожбезпеки полковник внутрішньої служби    Е. М. Улинець