Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 11.08.2004 N 651 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 р. за N 1036/9635 Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах Відповідно до статті 18 Закону України “Про позашкільну освіту” та з метою розвитку та підтримки здібних обдарованих і талановитих вихованців учнів і слухачів НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах що додається. 2. Міністру освіти Автономної Республіки Крим начальникам управлінь освіти і науки обласних Київської та Севастопольської міських держадміністрацій довести Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах до відома керівників позашкільних навчальних закладів системи освіти. Міністр В.Г.Кремень ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 11.08.2004 N 651 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 р. за N 1036/9635 ПОЛОЖЕННЯ про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах 1. Загальні положення 1.1. Індивідуальна та групова робота в позашкільних навчальних закладах далі  індивідуальна та групова робота є однією з форм організації позашкільної освіти і проводиться з метою розвитку та підтримки обдарованих і талановитих вихованців учнів і слухачів здобуття ними практичних навичок та оволодіння знаннями в сфері науки культури мистецтва фізичної культури та спорту для задоволення їх потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації. Індивідуальна робота організовується з вихованцем учнем і слухачем відповідно до можливостей інтересів нахилів здібностей з урахуванням його бажань віку психофізичних особливостей стану здоров’я. Групова робота організовується у разі здійснення навчання з вихованцями учнями і слухачами за однопрофільними програмами або окремими предметами. 1.2. Індивідуальна та групова робота організовується за напрямами позашкільної освіти відповідно до типових навчальних планів і типових навчальних програм для гуртків клубів секцій відділень відділів студій та інших творчих об’єднань що затверджуються центральними органами виконавчої влади у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади а також згідно з навчальними планами і навчальними програмами затвердженими відповідними місцевими органами виконавчої влади. 1.3. До індивідуальної та групової роботи залучаються вихованці учні й слухачі які потребують професійної допомоги для поглиблення знань відповідно до їх творчих здібностей і обдарованості та вдосконалення набутих навичок умінь підготовки сольних номерів партій підвищення спортивної майстерності. 1.4. Індивідуальна та групова робота в позашкільних навчальних закладах здійснюється педагогічними працівниками та тренерами-викладачами. 2. Організація індивідуальної та групової роботи 2.1. Індивідуальна та групова робота організовується в позашкільному навчальному закладі для вихованців учнів і слухачів цього закладу і проводиться з використанням різних організаційних форм проведення навчально-виховного процесу: заняття урок індивідуальне заняття групове заняття фізкультурно-оздоровчі та навчально-тренувальні заняття репетиція практична робота в лабораторіях майстернях теплицях на науково-дослідних земельних ділянках сільськогосподарських та промислових підприємствах на природі а також з використанням інших форм передбачених статутом позашкільного навчального закладу. 2.2. Індивідуальна та групова робота може проводитись у приміщеннях позашкільних загальноосвітніх професійно-технічних навчальних закладів навчально-виробничих комбінатів підприємств організацій вищих навчальних закладів наукових установ на базі спортивних будівель дитячо-підліткових і спортивних клубів за місцем проживання стадіонів відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами. 2.3. Організація індивідуальної та групової роботи здійснюється за наявності: відповідних годин у типових навчальних планах і типових навчальних програмах для гуртків клубів секцій відділень відділів студій та інших творчих об’єднань що затверджені центральними органами виконавчої влади у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади а також у навчальних планах і навчальних програмах що затверджені відповідними місцевими органами виконавчої влади; розкладу занять уроків . У закладах фізичної культури і спорту організація індивідуальної та групової роботи здійснюється за навчальними програмами з видів спорту затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту річними планами навчально-тренувальних занять навчальних груп планами навчально-тренувальних занять індивідуальними планами підготовки спортсменів груп спортивного вдосконалення і вищої спортивної майстерності затвердженими керівником закладу. 2.4. Чисельний склад груп у яких передбачається індивідуальне навчання становить від 1 до 5 вихованців учнів і слухачів . Чисельний склад груп у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах системи Міністерства культури і мистецтв України визначається типовими навчальними планами затвердженими Міністерством культури і мистецтв України. Чисельний склад груп у закладах фізичної культури і спорту незалежно від підпорядкування типів і форм власності визначається типовими положеннями або навчальними програмами з видів спорту затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту. 2.5. Зміст проведеної індивідуальної та групової роботи обліковується в журналі проведення гурткової роботи або у відповідних журналах зразок яких затверджений Міністерством освіти і науки України або іншим центральним органом виконавчої влади до сфери управління якого належить позашкільний навчальний заклад. Керівник позашкільного навчального закладу та його заступники з навчальної навчально-виховної роботи систематично здійснюють контроль за веденням журналів і забезпечують їх зберігання в порядку установленому Міністерством освіти і науки України або іншим центральним органом виконавчої влади до сфери управління якого належить позашкільний навчальний заклад. 2.6. Педагогічні працівники та тренери-викладачі позашкільних навчальних закладів які здійснюють індивідуальну та групову роботу самостійно обирають форми і методи навчання і виховання з урахуванням вимог Положення про позашкільний навчальний заклад затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 N 433 і положення про відповідний тип позашкільного навчального закладу. Оплата їх праці здійснюються відповідно до нормативно-правових актів про оплату праці. Директор департаменту професійно-технічної освіти В.В.Супрун 1