Регламент проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах

Регламент проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах Зміст документа Регламент проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 21.07.2003 N 486 z0903-03 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2003 р. за N 904/8225 РЕГЛАМЕНТ проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах I. Дошкільні навчальні заклади ДНЗ : Види змагань: 1. “Перші кроки” вересень  листопад 2. “Веселі старти” один раз у квартал 3. “Дні фізичної культури і здоров’я” один раз у півріччя Заходи режиму дня: 1. Ранкова гімнастика щоденно 2. Фізкультурні заняття -//- 3. Прогулянки на свіжому повітрі з використанням рухливих ігор -//- 4. Фізкультурні хвилинки під час занять -//- 5. Прийоми загартування природними засобами -//- 6. Заняття з дітьми віднесеними за станом здоров'я за розкладом до спеціальної медичної групи II. ЗНЗ I ступеня 1-4-й класи : Види заходів і змагань: 1. “День здоров’я і фізичної культури” один раз у семестр 2. “Козацькі забави “ -//- 3. Змагання з міні-футболу перший семестр 4. Лижні гонки за наявності умов другий семестр 5. Змагання з плавання за наявності умов -//- Заходи режиму дня: 1. Урок з фізичної культури за розкладом 2. Фізкультхвилини під час навчального процесу постійно 3. Фізкультпаузи в групах подовженого дня ГПД -//- 4. “Години фізичної культури” в ГПД щоденно 5. Заняття з учнями віднесеними за станом здоров'я за розкладом до спеціальної медичної групи ЗНЗ II ступеня 5-9-й класи : Види заходів і змагань: 1. “День здоров’я і фізичної один раз у культури" семестр 2. Група обов’язкових видів: - “Шкіряний м’яч” 5-6-й кл. перша половина першого семестру - "Старти надій" 6-й кл. -//- - змагання за комплексними тестами оцінки стану 5-9-й кл. перша половина фізичної підготовле- першого семестру ності "Зміна" - легкоатлетичне чотириборство 9-й кл. -//- біг 60 м стрибок у довжину з розбігу метання тенісного м'яча естафета 4 х 100 м - баскетбол хл. дів. 7-8-й кл. -//- 3. Група видів за вибором: - гандбол хл. дів. 8-й кл. перша - волейбол хл. дів. 9-й кл. половина - плавання 5-9-й кл. першого - лижні гонки 5-9-й кл. семестру - легкоатлетичний крос 5-9-й кл. 4. Міжшкільні змагання з 5-9-й кл. протягом традиційних видів року спорту для даного регіону Заходи в режимі дня: 1. Урок фізичної культури 5-9-й кл. за розкладом 2. Фізкультхвилинки під 5-9-й кл. постійно час навчального процесу 3. Години фізкультури в ГПД 5-6-й кл. -//- 4. Фізкультпаузи в ГПД 5-6-й кл. -//- 5. Заняття з учнями віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи 5-9-й кл. за розкладом ЗНЗ III ступеня 10-11-й класи : Види змагань та заходів: 1. Урок фізичної культури 10-11-й кл. за розкладом 2. Група обов’язкових видів: - змагання за комплексними перша тестами оцінки стану половина фізичної підготовленості першого "Зміна" 10-11-й кл. семестру - футбол юнаки дівчата 10-11-й кл. перша половина - легкоатлетичне 10-11-й кл. першого чотириборство семестру біг 100 м стрибки у довжину з розбігу метання тенісного м'яча естафета 4 х 100 м 3. Група видів за вибором: - волейбол хл. дів. 10-11-й кл. перший  баскетбол хл. дів. 10-11-й кл. семестр  гандбол хл. дів. 10-11-й кл. -//-  н/теніс хл. дів. 10-11-й кл. -//-  плавання хл. дів. 10-11-й кл. -//-  орієнтування хл. дів. 10-11-й кл. -//- - бадмінтон хл. дів. 10-11-й кл. -//- 4. Міжшкільні змагання з традиційних для даного 10-11-й кл. протягом регіону видів спорту року 5. “День здоров’я і фізичної культури” 10-11-й кл. один раз у семестр 6. Заняття з учнями 10-11-й кл. за розкладом віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи III. Професійно-технічні навчальні заклади Види заходів і змагань: - заняття з фізичної культури за розкладом - “Дні здоров’я і фізичної культури” один раз у семестр - футбол юн. перший семестр - легка атлетика біг 100 м стрибок у довжину метання гранати естафетний біг 4 х 100 м -//- - танцювальна аеробіка дів. другий семестр - настільний теніс юн. дів. -//- - силова гімнастика -//- - товариські зустрічі з традиційних протягом року для навчального закладу регіону видів - заняття з учнями віднесеними за розкладом за станом здоров’я до спеціальної медичної групи Адміністрація навчального закладу спільно з клубом осередком спортивної спілки учнівської молоді “Зміна” можуть організовувати й проводити змагання з інших видів спорту. IV. Інтернати для дітей з вадами фізичного та психічного розвитку 1. Для слабочуючих і глухих з розладами мови і німих: - “Дні здоров’я і фізичної культури" 1-11-й кл. один раз у семестр - ті самі змагання і заходи що в ЗНЗ розділ II 2. Для слабозорих: - “Дні здоров’я і фізичної культури" 1-11-й кл. один раз у семестр - шахи 1-11-й кл. за планом - шашки 1-11-й кл. навчального - плавання 1-11-й кл. закладу 3. Для дітей з наслідками ДЦП та порушеннями опорно-рухового апарату: - “Дні здоров’я і фізичної культури" 1-11-й кл. один раз у семестр - шахи 1-11-й кл. за планом - шашки 1-11-й кл. навчального - оздоровча ходьба 1-11-й кл. закладу - плавання 1-11-й кл. 4. Для дітей з порушенням постави: - “Дні здоров’я і фізичної культури” 1-11-й кл. один раз у семестр - "Веселі старти 1-6-й кл. -//- - плавання 1-11-й кл. за планом - шашки 1-11-й кл. навчального - шахи 1-11-й кл. закладу - орієнтування на місцевості 5-11-й кл. -//- 5. Для дітей із серцево-судинними захворюваннями: - “Дні здоров’я і фізичної культури” 1-11-й кл. один раз у семестр - “Веселі старти” 1-6-й кл. -//- - шахи 1-11-й кл. за планом - шашки 1-11-й кл. навчального закладу - оздоровча ходьба 1-11-й кл. -//- - орієнтування на місцевості 5-11-й кл. -//- - плавання 1-11-й кл. -//- - малорухливі ігри 1-11-й кл. -//- 6. Для розумово відсталих дітей: - “Дні здоров’я і фізичної культури" 1-11-й кл. один раз у семестр - “Веселі старти” 1-5-й кл. -//- - шахи 1-11-й кл. за планом - шашки 1-11-й кл. навчального - баскетбол гандбол закладу волейбол 8-11-й кл. - легка атлетика біг 60 м метання тенісного м’яча стрибок у довжину 9-10-й кл. -//- - міні-футбол 5-6-й кл. -//- - футбол 10-11-й кл. -//- В інтернатах для дітей з вадами фізичного і психічного розвитку обов'язково проводяться: - урок фізичної культури три рази на тиждень - ранкова гімнастика щоденно - фізкультхвилинки під час навчальних занять щоденно - фізкультпаузи при підготовці домашніх завдань щоденно - “години фізичної культури" в другій половині дня щоденно - заняття з лікувальної фізичної культури ЛФК за розкладом V. Позашкільні навчальні заклади Види заходів і змагань: - навчально-тренувальні заняття за розкладом - навчально-тренувальні збори за навчальним планом - змагання на першість позашкільного за календарем навчального закладу спортивно-масових заходів Голова Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України С.І.Операйло 1