Норми утворення твердих побутових відходів для населених пунктів України

МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 10 січня 2006 року N 7 Про затвердження Норм утворення твердих побутових відходів для населених пунктів України З метою встановлення єдиних підходів до показників нормування утворення твердих побутових відходів у населених пунктах наказую: 1. Затвердити Норми утворення твердих побутових відходів для населених пунктів України. 2. З уведенням в дію Норм утворення твердих побутових відходів для населених пунктів України скасовуються "Рекомендовані норми накопичення твердого побутового сміття для населених пунктів України" КТМ 204 України 012-95 . 3. Управлінню благоустрою та комунального обслуговування Я. А. Стеценко довести цей наказ до відома місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Г. М. Семчука.   Міністр  П. С. Качур    ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 січня 2006 р. N 7  НОРМИ УТВОРЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ УКРАЇНИ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Норми утворення твердих побутових відходів - це кількісний показник споживання послуг із вивезення та утилізації твердих побутових відходів що затверджуються згідно із законодавством відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 2. УТВОРЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 2.1. Норми утворення визначаються за двома джерелами утворення: - житлових будинків; - об'єктів невиробничої сфери установ та підприємств обслуговування за переліком відповідно до ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень" . 2.2. Норми утворення твердих побутових відходів у подальшому - норми утворення - це кількість твердих побутових відходів які утворюються на одну розрахункову одиницю одного мешканця для житлового фонду одне місце в готелі гуртожитку та ін.; 1 м2 торгівельної та складської площі вокзалів; автостоянок пляжів та ін.; одне відвідування для поліклінік тощо за одиницю часу. 3. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ НОРМ УТВОРЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 3.1. Для визначення кількості твердих побутових відходів за джерелами утворення проводяться її натурні виміри у населеному пункті протягом чотирьох сезонів року. 3.2. За результатами обстежень проводиться розрахунок середньорічних та середньодобових обсягів утворення твердих побутових відходів на кожну розрахункову одиницю. 3.3. Середньорічні та середньодобові обсяги утворення твердих побутових відходів погоджуються та затверджуються органами місцевого самоврядування як норми утворення твердих побутових відходів. 3.4. Норми утворення твердих побутових відходів використовуються під час укладання договорів на надання послуг із вивезення та утилізації твердих побутових відходів з метою визначення обсягів виробництва та реалізації цих послуг. 3.5. Уточнення та перегляд норм утворення необхідно проводити один раз на 5 років. 4. РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМИ УТВОРЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 4.1. Для укрупнених розрахунків під час проектування схем санітарної очистки об'єктів поводження з твердими побутовими відходами у процесі визначення необхідної кількості машин та механізмів обслуговуючого персоналу тощо можуть використовуватися рекомендовані норми утворення твердих побутових відходів що наведені у таблицях 2 і 3. 4.2. Обсяги утворення твердих побутових відходів для житлових будинків залежать від ступеня їх благоустрою. За ступенем благоустрою житлові будинки поділяються на категорії: - упорядковані будинки - повна або часткова наявність центрального опалення газу водопроводу каналізації з сміттєпроводом або без нього; - неупорядковані будинки - без водопроводу каналізації з місцевим опаленням і готуванням їжі на плитах що опалюються газом дровами або вугіллям; - будинки приватного сектору з присадибною ділянкою в тому числі у сільській місцевості - з газовим опаленням або на твердому паливі. 4.3. За умов місцевого опалення кількість відходів що утворюються після опалення залежить від: виду палива: у разі використання дров вона не перевищує 2 - 3 кам'яного вугілля і антрациту 10 - 15 бурого вугілля 25 - 30 відсотків від маси палива. 4.4. У разі впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів з виділенням вторинної сировини папір пластмаса скло тощо кількість твердих побутових відходів що вивозяться рекомендується зменшувати на 20 кг на рік в розрахунку на одного мешканця або одну розрахункову одиницю. 4.5. Рекомендовані норми утворення твердих побутових відходів для житлових будинків наведено у таблиці 2. Таблиця 2. Рекомендовані норми утворення твердих побутових відходів для житлових будинків Об'єкт  Норма утворення твердих побутових відходів на одного мешканця  Щільність кг/м3  середньодобова  середньорічна  кг  л  кг  м3  1  2  3  4  5  6  Упорядковані будинки 0 77  3 56 - 6 03  281 00  1 30 - 2 20  216 00 - 128 00  Неупорядковані будинки:            - з газовим опаленням  0 96  3 84 - 5 75  350 40  1 40 - 2 10  250 00 - 167 00  - з опаленням на твердому паливі  1 15  3 86 - 6 85  420 00  1 41 - 2 50  298 00 - 168 00  Будинки приватного сектора з присадибною ділянкою в т. ч. у сільській місцевості                 - з газовим опаленням  1 26  3 84 - 6 03  460  1 40 - 2 20  329 00 - 209 00  - з опаленням на твердому паливі  1 59  4 14 - 6 58  580  1 51 - 2 40  384 00 - 242 00  Примітки: 1. У таблиці наведені мінімальні та максимальні значення обсягів утворення твердих побутових відходів та відповідно до них мінімальні та максимальні значення щільності твердих побутових відходів. 2. Щільність твердих побутових відходів табл. 2 і 3 відповідає їх стану у сміттєзбірниках.  4.6. Загальне середньодобове утворення твердих побутових відходів на одного постійного мешканця для міст курортних зон Чорноморського і Азовського узбережжів України протягом курортного сезону вище ніж в решті місяців. Під час визначення обсягів утворення твердих побутових відходів протягом курортного сезону в розрахунок вводиться коефіцієнт сезонної нерівномірності який характеризує відношення середньодобового утворення твердих побутових відходів у курортний сезон до середньодобового утворення твердих побутових відходів упродовж іншої пори року. Для населених пунктів коефіцієнт сезонної нерівномірності становить 1 5. 4.7. Норма утворення великогабаритних відходів на одного мешканця становить 10 % від норми утворення твердих побутових відходів табл. 2 і при укладанні договорів додається до основного утворення. 4.8. Норми утворення твердих побутових відходів для житлових будинків включають обсяги утворення змету та відходів з площі зеленого насадження на прибудинковій території. 4.9. Норми утворення твердих побутових відходів для об'єктів невиробничої сфери наведено у таблиці 3. Таблиця 3. Норми утворення твердих побутових відходів для об'єктів невиробничої сфери NN п/п  Об'єкт  Розрахункова одиниця  Норми утворення на одну розрахункову одиницю  Щільність кг/м3  Середньодобова  Середньорічна  кг  л  кг  м3  1  2  3  4  5  6  7  8  1.  Готелі  місце  0 5  2 74 - 4 11  182 00  1 00 - 1 50  182 00 - 121 00  2.  Гуртожиток  місце  0 40  1 65 - 2 20  146  0 60 - 0 80  243 00 - 182 00  3.  Санаторій пансіонат будинок відпочинку  місце  0 70  3 84 - 5 20  256 00  1 40 - 1 90  183 00 - 135 00  4.  Лікувально-профілактичні установи:                    - лікарні  місце  0 65  2 20 - 2 74  237 00  0 80 - 1 00  225 00 - 125 00  - поліклініки  відвідування  0 015  0 06 - 0 10  4 50  0 020 - 0 036 225 00 - 125 00  5.  Дитяча дошкільна установа  місце  0 28  1 20 - 1 50  70 00  0 30 - 0 38  233 00 - 184 00  6.  Склад  1 м2 площі  0 10  0 22 - 0 24  25 00  0 055 - 0 06  450 00 - 417 00  7.  Адміністративні та громадські установи та організації  робоче місце  0 30  1 30 - 1 50  75 00  0 32 - 0 38  234 00 - 197 00  8.  Учбові заклади:                    - вищий і середній спеціальний      учень  0 09  0 48 - 0 52  23 00  0 12 - 0 13  192 00 - 177 00  - школа  0 008  0 40 - 0 48  20 00  0 10 - 0 12  200 00 - 167 00  - школа-інтернат  0 50  2 20 - 2 40  125 00  0 55 - 0 60  227 00 - 208 00  - профтехучилище  0 5  2 00 - 2 20  125 00  0 50 - 0 55  250 00 - 227 00  9.  Підприємства торгівлі:                    - промтоварний магазин  1 м2 торговельної площі  0 15  0 82 - 0 85  46 00  0 25 - 0 26  184 00 - 177 00  - продовольчий магазин  0 30  1 48 - 1 64  91 50  0 45 - 0 50  203 00 - 183 00  - ринок  0 31  1 10 - 1 97  96 00  0 40 - 0 60  240 00 - 160 00  10.  Видовищні установи  місце  0 08  0 70 - 0 80  25 00  0 21 - 0 25  119 00 - 100 00  11.  Підприємства побутового обслуговування  робоче місце  0 85  3 40 - 3 80  260 00  1 04 - 1 16  250 00 - 224 00  12.  Вокзал аеропорт автовокзал  м2 пасажирської площі  0 37  1 60 - 1 80  135 00  0 58 - 0 66  233 00 - 205 00  13.  Кемпінг автостоянка  м2 площі  0 03  0 11 - 0 14  11 00  0 04 - 0 05  275 00 - 220 00  14.  Пляж курортний сезон   м2 території  0 04  0 20 - 0 22  -     160 00  16.  Підприємства громадського харчування:                    Ресторан:                    - з відбором харчових відходів  місце  1 4  5 00 - 5 20  510 00  1 80 - 1 90  283 00 - 268 00  - без відбору харчових відходів  2 00  6 00 - 6 60  730 00  2 20 - 2 40  330 00 - 304 00  Кафе їдальня:                 - з відбором харчових відходів  0 43  2 20 - 2 30  131 00  0 67 - 0 70  196 00 - 187 00  - без відбору харчових відходів  0 50  2 60 - 2 70  152 50  0 79 - 0 82  193 00 - 186 00  4.10. Опале листя не входить у норму утворення твердих побутових відходів по всіх об'єктах невиробничої сфери і при укладанні договорів до основного утворення додають відходи з площі зеленого насадження виходячи з норми 8 л з 1 м2 зелених насаджень. 4.11. Норму утворення рідких побутових відходів від неканалізованих будинків рекомендується прийняти 25 л/добу на одного мешканця відповідно до СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". 4.12. Загальне утворення твердих побутових відходів на одного постійного мешканця в курортних містах слід розраховувати окремо для курортного сезону та іншої пори року. Загальне середньодобове утворення на одного мешканця розраховується за формулами: Для курортного сезону:       H           Ak  =  ------  · Kk м3/добу   1         365           де Ak - середньодобове утворення твердих побутових відходів в курортний сезон м3; H - середня загальна норма утворення твердих побутових відходів м3/рік таблиця 2 ; Kk - коефіцієнт сезонної нерівномірності див. п. 4.6 . Для іншої пори року:       H        A  =  ------  м3/добу  2         365